Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

>İ4 fakat azametli bir kuvvet! Cumhuriyet 26 Nisan 1S35 Su ba?aklarla üzerlenndeki kü£Ük bugJay taneleri kadar ehemmiyetsiz ne vardu? Zaten Bir Buğday tanesinin ne hükmü olur ?,.. Fakat birçok buğday taneleri bir araya geldiği zaman köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekçiyi, çalıştırmakta binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel , . .. , ..!.., • • * •' ı^ıv. hepımızın her gunku ekmegımızı temm etmektedir .. .... f Bır beş kurusluk ıçın de aynen buğday mısalinı ., . . ele alabılirsınız. Tek başma Bir beş kuruşluğun ne hükmü olur?... Siz de İş Bankasından bir kumbara alınız Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa dolar Fakat tasarruf edilib kumbaralara sevkedilen birçok beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşı kil eder. Bu kuvvet yalnız sahiLine değil, fakat sayısız insanlara saadet getirir. Bankasının Kumbara Bankası da Cumhuriyetin eseıidiı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog