Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

23 Ni«m 1935 Y erli Mallar Pazarları I Yazlık zarif modeller ve çeşidler Tuvaletllk raef is ipekll kumaş'ar bttyttk terzıtaane SÜMER BANK Ü Kadın ve erkek kunduraları Herçeşid ve Her biçimde SAGLAM.ŞIK. UCUZ Çok dayanır, ütü tutar bunıçmaz ilazır ve ısma»Iama kcstumler Erkek Kumaşlan Pamuklu Kumaşlar Kadın şapka'arı son modeller Tuhafiye Yerli erkek şapkalan, kad n şapkalar, erkek ve kaJın eldîvenlerî, gömlekler, el çantaiaıı En son modaya uygun Kadın çamaşırları, jllnlfi kadın kum&ştarı Her şeyin En güzeli Yerli Mallar Pazarları Ankara Istanoul • Beyöğlu Galata Izmlr Sarosun «t4 rıv ı *• t'a Herşeyin En ucuzu En büyük en güzel resimli gazeiemiz nin her sayısında bir başkayeniiik, bir başka canliıik var. Aka Gündüz, Behçet Kemal, Ercümed Ekrem, Ibrahim Alâeddin, Orhan Selim, Nizameddin Nazif, Mahmud Yesarf, Suad Derviş, ömer Rıza, ömer Besim, Faruk Nafiz, Kan Demir, Cahid Uçuk'un en güzel yazıları "Perşembe,, dedir (Perşembe) n!n hususî fotoğrafçm, ressamı sîze en güzel es^rlerlnl verlyorlar Nasreddin Hoca,yüzyıllardan sonra Istanbula gelişini Perşembe sahifelerinde tatlı tatlı anlatıyor (Perşembe) şimdiye kadar eşi görülmemiş bir rağbetemazbar olmuştur. En büyük, engüze], enucuz resimli gazetemiz Aynca spor, mizah, meraklı haberler, Perşembeden Perşembeye, dünyada ne var ne yok, sinema sahifeleri, bol mükâfatlı müsabakalar, karikatürler, renkli tablolar... Sizin en iyi, en samimî, şen, sadık, durüst ve arkadaşınız. Bugün mutlaka bir (Perşembe) alınız. Her yerde 7,5 kuruştur. Sizin gazetenizdir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog