Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

23 Niran 1935 lıca rı 15 Nisandan itibaren açılmıştır. Nisan ve Mayıs ayı iç!nde geleceklere 13 =™ OTEL ve BANYO 1 Kaplıcalarda • Biiyük otei Fiatlerinde % 40 tenzilât yapılır. Kapbcalarda • Kaynak Yalnız 24 saat kalmak üzere gekceklere VAPUR, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek Kapkcalank • Çınar oleB dahil tenzilotlı korneler. Karnefer kcprirf Adalar ve Yotaklı Vagonlar gişelerinde satılır. K&plıcal&r« Hamaın Y A L O V A Sıhhat ve Gençlik Kaynağıdır. Güneş banyoları, dağ iklimi, hertülü fennîtesisat Kaphcafarda Partt TeleSon: Kaplıca l reya AKAY 42453 Yalova kaplıcalan Büyük otel ve civari KERESTELERİ KURUDUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog