Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos 1934 . i un 'utluladığımız üç bayram Cumhurİfiİt Harbiynin yeni meztudan Cumhariyet abidttine çelenk koyduktan aonra grup halind* Harbiyenin yaş kntüğüne 100 üncu yaş çiviri mthlanirken ** • *. ve dîğer zevat geçît retmını taMp ederlerken Univernte meydanında Ittanbal Kumandani ömer Halis Paşa kıtadh îeftif ederhen Ha&yeV&geçİtresmınJeJSahriyeUler Beyazü renmgeçidinde HarBiyetalebeH (Ortdda) Hmbiyefemn geçidinden bir intıba, (yuharıda) Çtvat P§. yern zabiüerimae diplamalaruu veriyor Yukarıda Harbtyenin yeni mezun'^rı 100 Snen yıldonumu merasiminde lstiklâl marşını söylerlerken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog