Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 8. Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse... Türkiye’nin de üyesi olduğu bir örgüt... “ ile ilan olunur cümle nizâmat/ Elfaz ile terfihi raiyyet yeni çıktı” (Ziya Paşa)... Bir Asya ülkesinin başkenti. 9. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin plaka imi... AleviBektaşi törenlerine verilen ad... Buzul yüzeyi üstünde yükselen çoğunlukla sivri kayalık tepeler... Kürkü değerli bir yaban kedisi. 10. Yazıyla bildirme... Güzel kadın... Kuru soğuk... İstek, arzu... Trabzon’un bir ilçesi. 11. “Kadrini sengi musallada bilip ey Bâki/ Durup el bağlayalar karşına saf saf”... Dağ servisi... Doğu Anadolu yöresine özgü bir halk oyunu. 12. Yemin... Tarımbilim... Bir renk... Hz. Muhammet’in bayraklarından birinin adı. 13. En tiz erkek sesi... Bir nota... Briçte as, rua, dam, vale ve onluya verilen ad... Japonya’da büyük çocukların tutuldukları dizanteriye benzer salgın hastalık. 14. Sporcuların sakatlıklardan korunmak için vücutlarının çeşitli yerlerine yapıştırdıkları bir tür bant... Saf, arı, katışıksız... Neptünyum elementinin simgesi. 15. “Yangın kavmindeniz/Ne giysek ” (Hulki Aktunç)... Tahılın taşlarını ayıklamakta Bu haftaki kullanılan, budaksız ağaçtan yapılmış az bulmaca kenarlı tepsi. ödülünüz 16. Kuzu sesi... Fas’ta yetişen ve meyvesinden değerli bir yağ elde edilen dikenli bir ağaççık... “Baykuş gibi garip garip öterim/ viranede çul neme yetmez” (Kul Budala). 17. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü... Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu. 18. Zırhlı bir savaş aracı... “Ne olur kim olduğunu bilsem ’nın/ Ellerini bir tutsam ölsem” (Attilâ İlhan)... Mert, kalender ve babacan kimse. 19. Zeybek... “ sanırdık ne zaman dalsak ela gözlerine” (F. N. Çamlıbel)... Ermenistan’ın başkenti. 20. Edremit ilçesine bağlı, etnografya müzesiyle tanınmış bir köy... Eski Mısır’da güneş tanrısı. YUKARIDAN AŞAĞIYA 28 NİSAN 2013 / SAYI 1414 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1. Resimde gördüğünüz, dilimize de çevrilen “Dar Kapı”, “Pastoral Senfoni”, “Vatikan’ın Zindanları” gibi yapıtlarıyla tanınmış Fransız yazar... İtalya’ya özgü bir peynir cinsi. 2. Sokakta bulunan ve sahibi bilinmeyen eşya... Ege Denizi’nin, ilk çağlarda “Adalar Denizi” anlamındaki adı... İskandinav ülkelerine özgü üflemeli bir çalgı. 3. Hayvanlara vurulan damga... Yeniçerilere verilen ilk üç aylığa verilen ad... Birkaç Müslüman bir arada toplu, namaz kılmak istediklerinde, içlerinden birinin öne geçerek namaz kılanlara önderlik etmesi... Spor karşılaşmalarında kuraldışı hareket. 4. Sıvı, gaz gibi akışkanların denetiminde kullanılan aygıt... “Meydanda oynatalım/Boyun döndürü döndürü” (Köroğlu)... Eğilimi olan... Çaykovski’nin son yapıtı olan opera. 5. Havva’nın Batı dillerindeki adı... James Cameron’un bilimkurgu türündeki ünlü filmi... Kalın bükülmüş sicim... Perslerin ay tanrısı. 6. Renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen... Kulak yıkama aygıtı... Veba hastalığına verilen bir başka ad. 7. Bir işin doğru olup olmadığını o işteki yarar ile ölçen ahlak sistemi... Sakarya yöresine özgü ısırganlı börek. 1412 sayılı (14.04.2013) bulmacanın çözümü ve bulmacayı doğru yanıtlayarak çekiliş sonucu LouisFerdinand Céline’in Profesör Y İle Konuşmalar (Yapı Kredi Yayınları) kitabını kazananlar: ADANA’DAN: Şiva Tibet, Şükrü Kıysüren AFYON’DAN: Orhan Canlı ANKARA’DAN: Güler Tümsavaş, Fethi Çelikbilek, Mehmet Kın, Tomris Yardımcı, Tahsin Özdemir, Şaban Özbek AYDIN’DAN: Kemal Sarkılar ESKİŞEHİR’DEN: Okan Say İSTANBUL’DAN: Osman Erdemli, Namık K. Urun, Sevda İkizler İZMİR’DEN: Türev Atış, Aygen Akkum, Cemil Sarısoy, Saadet Demirayak KAYSERİ’DEN: Muzaffer İnci, Dursun Yiğit KIRŞEHİR’DEN: Ayhan Aydın MERSİN’DEN: Türkyılmaz Sakınç TEKİRDAĞ’DAN: Tayfun Uyanık YALOVA’DAN: Sibel Şahin ZONGULDAK’TAN: Deniz Boz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 S E A N P E N N K I N D I S L Ç E E Ş M E İ İ N N S O İ E S I R R 2 A M B E R B U 3 M 5 4 P E R A V U E G A L E Z S İ E L 6 C E N 7 K S 8 İ T A P O R S A K A K E N N E Ş U İ M İ A İ N Ş İ T I M O A A P E R T U R A K A P Y A R C A A T A R T S D Ö N E K R A S T A F A R S A H N I E E M E İ S İ T T A E D İ N O T A M R U M A R A E M A N B K 9 N A G A N A 10 P 11 A Ç 13 Ğ A R A Y T L N A C R V E D A A S T 12 H A M A D A 14 M A V 15 A N İ S A R A K R R A K A M İ T K Ö K E N K O H O Ş E N K O M A N D A T U R A M O P E D 16 L E T N İ S İ T E E L 17 İ D O L N E İ L E T İ R 18 S O S E H B A S O F O B İ 19 O P E R A T 20 R A N İ F İ T E K R E K A K S E L M A L 1. Geleneksel biçimleri çağdaş bir 10 yorumla uyguladığı yapıtlarıyla 11 tanınmış seramik sanatçımız... Artvin’in Arhavi ilçesinde bir vadi. 12 2. Kanada’nın kuzeyindeki topraklara, 13 Eskimoların “Bizim Ülkemiz” anlamında verdikleri ad... Gana’da yaşayan bir 14 halk... Bir nota. 3. Danimarka’nın plaka imi... İslam 15 inancına göre ölüleri mezarında 16 sorguya çekecek olan iki melekten biri... Üzerine üçgen biçiminde yelken 17 asılan seren... Bunama, bunaklık. 18 4. Hindu tanrısal varlıkları içinde en yaygın olarak tapınılanlardan biri... 19 Giresun’un bir ilçesi... ABD’nin bir 20 eyaleti. 5. Yunan abecesinde bir harf... İlkçağda Mısırlı kadın dansçılara İsim:......................................................................................................................................... verilen ad... Eski Yunan Adres:...................................................................................................................................... tapınaklarında tanrı heykelinin bulunduğu iç bölüm... Japon ................................................................................................................................................. edebiyatına özgü bir şiir türü. Tel:.......................................................................................................................................... 6. Mersin yöresine özgü bir halk oyunu... Eylemleri olumsuz yapmakta bitki... Maksim Gorki’nin bir romanı. 11. Erzurum yöresinde, gövdesi yenilen ya kullanılan ek... “Kuzeyin Chopin’i” olarak 15. Kadın baş süslemesinde kullanılan, da turşusu yapılan otsu bir bitki... İlaç... da anılan ve Norveç ulusal müzik okulunun genellikle gümüşten yapılmış takı... Asmanın ya “ kana kana batıyor” (Cemal Süreya)... Bir kurucularından olan ünlü besteci... Sazı kurmaya da bostanın verdiği sürgün. kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen güvenlik yarayan burgu. 16. Hollanda’nın plaka imi... Lantan elementinin kameralarına verilen ad... İran’ın plaka imi. 7. Kazak başkanlarına verilen ad... Tehlike simgesi... Irkçı beyaz azınlık yönetimine karşı 12. Kalay oksit katılarak donuklaştırılmış ya da durumu, imdat, yardım... Yumurta biçiminde sürdürülen mücadelenin önderlerinden biri olan kemik tozu katılarak yarı donuk hale getirilmiş olan... Lütesyum elementinin simgesi. Zimbabveli siyaset adamı. cama verilen ad... Seyrek dokunmuş bir tür 8. Bektaşilerde meydanın tam ortasına verilen 17. Akdeniz Bölgesi’nde yetişen ve halk kumaş... Kırgızistan’ın plaka imi... Tuzağa ad... 1960’larda ortaya çıkan yöresellik hekimliğinde kullanılan kokulu bir çalı... Şeriat düşürülen şey. anlayışının ilk temsilcilerinden biri olan kurallarına uydurulmuş, sözde faizsiz bir tür 13. Rüyaların görüldüğü uyku evresine verilen ressamımız... Züppe. bono. ad... Uşak yöresine özgü, nişasta ve pekmezle 9. Erken, tez... Kuzey Amerika Kızılderililer’in 18. İki nicelik arasındaki bağıntı... Keman yayı... yapılan bir tatlı... Bir şeyin esas tutulan yüzü... inandıkları doğaüstü güç... Gelenek... “Şu dünyanın imiş kapısı/Geldi geçti ak Dizginleri koyuverilmiş bir atın dörtnala Kamboçya’nın para birimi. günümün hepisi” (Karacaoğlan). koşması. 10. Ayırıcı özellik... II. Abdülhamit döneminde 19. Zafer... Telefon sözü... Utanç duyma. 14. Oksijenden yoksun bir yeraltı su örtüsü saray ressamlığı yapan ve Batı resim anlayışının 20. Anayurdu Hindistan olan, bol sarı çiçekli ve tarafından sürekli doymuş halde tutulan toprak... Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunan şifalı bir bitki... Cep telefonundan yoksun kalma Sıkılmış üzüm cibresinden yapılan sert bir Fransız İtalyan ressam... Sık ve küçük taneli bir tür ekşi korkusu. l içkisi... “Filiskin” de denilen, güzel kokulu bir üzüm. FAİK FALAY GM SUAT ATALIK Rus Ligi KART TEKNİĞİ 1 Oyun stili nasıldır? 1. Bu tür elde çoğu briççi pik valeyi alır, karo oynar, ilk karoyu Batı bırakır, Doğu alıp piki döner. Şimdi bırakılırsa Batı pik 8 alıp ruvayı oynar ve karoyu alınca 3 pik daha alır ve oyun batar. Bu tür elde karonun onörlerinin biri Batı’da biri Doğu’da olması şeklinde oynamak için ilk pik alınmaz pik dönüldüğü zaman 9 konarak Batıya bırakılır. Şimdi pik gelinirse J alıp karoya girilir, Karoyu Doğu alsa da pik dönmesi olamaz, Batı alıp pik veya başka renk dönülse de oyun olacaktır. Batı ♠ KQ865 ♥ Q54 ♦ K32 ♣ 63 Doğu ♠ 103 ♥ J872 ♦ A5 ♣ 87542 ♠ 72 ♥ K103 ♦ QJ10976 ♣ K9 ♠ AJ94 ♥ A96 ♦ 84 ♣ AQJ10 B K P 3 SA D P Herkes P G 1 SA B P Oyun: 3 SA Atak: ♠ 6 Doğu 10 koydu, oyun stili nasıl olmalı? DEFANS 2 Defos nasıldır? ♠ A973 ♥ 62 ♦ J4 ♣ QJ932 2. Ortakta en az 1 kör daha var el tutup kör gelince 5 kör alarak oyunu batıracağız. Ortakta trefl as veya ruva varsa oyun hemen battı, ancak trefl as ve ruva Güney’de ise ortakta karo as ve pik ruva olmalı! Bu ikisi ortakta yoksa 5 trefl, 1 kör ve 1 karo, 1 pik veya 2 pik alarak oyunu yapacak. Demek ki ortağa hemen al oyunu batıracağız demek gerekiyor. Bunu demek için de karo damını atın! Yoksa trefl ile yere geçip yerden karo oynayıp elinden K koyarak oyunu yapmayı sağlayacaktı! Doğu ♠ K65 ♥ Q97 ♦ A63 ♣ 10876 Güney ♠ Q84 ♥ KJ ♦ K1085 ♣ AK54 ♠ J102 ♥ A108543 ♦ Q972 ♣G 1 SA 2♦ B P P K 2♣ 2 SA D P Herkes P Oyun: 2 SA Atak: ♥ 5 Ortak kör Q koydu K alındı, küçük trefl oynandı ne verelim? Karo Q972 ? Pik J2 ? eposta adresim: faikfalay@gmail.com / http://faikfalay.blogspot.com ilindiği üzere Rusya dünyanın en kuvvetli satranç ülkesi, haliyle Rusya Ligi de dünyanın en kuvvetli ligi. Perestroyka öncesi Sovyet cumhuriyetleri arasında gerçekleştirilen Spartakiad’dan günümüze gelinirken, satranç kulübü nosyonu Rusya’da çok iyi yerleşti. 20.’si düzenlenen Rusya Ligi’nde bu yıl ben de oynama fırsatı buldum. Tüm Yugoslav ligleri derken, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Bundesliga yani Alman liginden sonra Soçi yakınlarındaki Loo kasabasında yapılan ligde Kazan takımının 3. masası olarak yarıştım. Rusya Ligi ilk başladığından beri tek oturum olarak düzenlenmekte. Yaz sezonundan çok önce yazlık bir yerle anlaşıp takımları aslında böyle bir organizasyona en azından olanaklar açısından tam hazır olmayan ücra bir şehirde toplamak, artık maalesef Avrupa’da da moda haline gelmeye başladı. Bir sene evvelki eksik ve C M Y B yanlışların tekrarı karların erimesiyle çehresi değişen büyük şehirlerin insanları tarafından önemsenmezken, en azından hakemler satrancın içinden gelmeydi. Başhakem Kemerevolu GM Alexander Hasin yıllardan beri artık dünya şampiyonalarına bile sıçrayan satranççı olmayan hakem olgusunu yıktı. 40 hamle içinde beraberlik teklifi yasağıyla iyice şiddetlenen mücadeleyi bu yıl St. Peterburg takımı, GM Raşkovski’nin Ekaterinburg’unun önünde kazandı. 2577 ortalamaya 3,5/6 (+1,=5,0) ile 2635 reytinglik bir performans gösterdiğim ligden tipik bir mücadele: GM Suat Atalık (2593) GM Leinier Dominguez Perez (2723), Loo 2013, Grünfeld Savunması 1. d4 Af6 2. c4 g6 3. Ac3 d5 4. Af3 Fg7 5. Vb3 dc4 6. Vc4 00 7. e4 Aa6 8. Fe2 c5 9. d5 e6 10. 00 ed5 11. ed5 Ke8 12. Ff4 Ff5 (12...Vb6?! 13. Fe5 Beyaza aniden avantaj tanıyacağından oyundaki hamle bunu önlemeye yönelik.) 13. Kad1 (13. Fe5? Ad5! 14. Fg7 Ab6 bir er kazandırır.) Ae4 14. Ab5! (14. Fd3?! Fc3! 15. bc3 b5 16. Vb5 Ac3 17. Va6 Fd3 18. Kd3 Ae2 Siyaha hemen eşitleme imkânı verir.) Vf6! (14...Fb2?! 15. d6 Fg7 16. Kfe1 sonrası Fd3 fikri ere karşı kompanzasyon tanıdığından oyundaki hamle tercih edilmekte.) 15. Fd3 Fd7! (15...Vb2?! 16. d6 Vb4 17. a3 Vc4 18. Fc4 Fd7 19. Kfe1 varyantı b2 erini bir kez daha zehirli piyona dönüştürür.) 16. Fe5 Fb5 (16...Ke5? 17. Ae5 Ve5 (17...Fb5? 18. Ve4 Fd3 19. Ad3) 18. Fe4 Fb5 19. Vb5 Ve4 20. Vb7 materyal kaybettirir.) 17. Vb5 Ke5 18. Vb7 (18. Ae5 Ad6 19. Ag4 Vf4 20. Vd7 c4 21. g3 Ac5 Siyaha karşı oyun tanır.) Kee8 19. d6! (Beyaz doğru figürü alıyor. 19. Fa6?! Kab8 20. Vc6 Vb2 21. d6 Vb6 tehlikeli olurdu.) Ad6 20. Va6 Af5! 21. Vf6 Ff6 (Bakınız diyagram solda.) 22. b3 Ad4 23. Ad4 Fd4 bu seviyede renksiz bir beraberliğe gider. Tüm oyun ve sporlarda amacın kazanmak olduğunu unutmayalım. 22. Ff5! gf5 23. Kd2 (23. b3 Ke2 24. Kd2 (24. Kd6 Şg7 25. Ka6 Kc2 26. g3 Ke8! 27. Ka7 Kee2 ve kompanzasyon.) Kd2 25. Ad2 Ke8 26. Kd1 Kd8!=) c4! 24. Kc1 Kec8 (24...Ke4?! 25. Kdc2 Kb8 26. Ad2 Fb2 27. Kb1 Kee8 28. Ac4 Fd4 29. Kb8 Kb8 30. Şf1 ve Beyaz hafif iyidir.) 25. g3 Kab8 26. Kcc2 Kc5 27. Şg2?! (Oyun sonunda Şahı kullanmak genel prensipler ölçüsünde doğru olmasına rağmen 27. Ke2 a5 28. Ad2 Kb4 29. Ab1 a4 30. Ac3 oyunun kontrolünü elde tutardı.) a5 28. Ke2 a4 29. Ad2 Kb4! (29... Kb2 30. Ac4 Beyaz daha iyi.) 30.f4 (Karşılıklı zaman sıkışmasında 30. Ab1 c3 31. Ac3 a3 32. ba3 Kbc4 33. Ad5 Kc2 34. Af6 Şg7 35. Kc2 Kc2 36. Ad5 kayıp ihtimalini ortaya çıkartırken 31. Kc1!! Beyaza avantaj tanır.) Şg7 31. Af3 c3 (31...a3?! 32. b3! c3 33. Ae5 Beyaz için iyi olmalı.) 32. bc3 Kc3 33. Kc3 Fc3 34. Şf2!? (34. Ah4 Şf6 35. Kc2 Kb2!=) Ff6 35. Kc2 h5 36. Şe3 Şg6 37. Kc6 Şg7 38. Ka6 Kc4 39. Şd2 h4! (Siyah saniyeler kala hem 39... Kc3 40. Ah4! tuzağına düşmüyor hem de 15 saniyesi kalan Beyaz’a zorluk çıkartıyor.) 40. Ae5!?= (Belki en iyisi değil ama yapılabilecek en zararsız hamle.) hg3 41. hg3 Fe5 42. fe5 Ke4 43. a3 Kg4 44. Şe2 Kg3 45. Ka4 Şg6 46. Şf2 Kb3 47. Ka6 Şg5 48. Kf6!? (48. e6 en basiti.) Kb7!? 49. a4 Şf4 50. a5 Kb2 51. Şf1 Ka2 52. a6 Şe5 53. Kf7 Ka6 54. Kb7 Şf4 55. Kb4 Şg3 56. Kb3 Şg4 57. Kc3 f4 58. Kb3 Ke6 (58...f3 59. Kb8! Philidor.) 59. Ka3 Kb6 (59...Ke3 60. Ke3 fe3 sonrası opozisyon beraberliği sağlar.) 0,50,5 14.’sü yapılan Rusya Bayanlar Ligi’nin son turunda Ugra ile Mirasımız Vakfı arasındaki mücadeleye son noktayı 2,5/5 ve 2460 reytinglik performansla oynayan İM (WGM) Ekaterina Atalık (2455) koydu. (Bakınız diyagram solda). Siyahlarla oynayan eski dünya şampiyonu GM Alexandra Kostenyuk (2496) zaman kontrolünün son hamlesinde hata yapınca Beyaz oynar kazanır! 41. Fe7! (41.Fb4? Ve6!=) f6 42. Ve2 Vc7 43. g3 Şf7 44. Fb4 h5 45. Şg2 Vd7 46. Ve4 Vd8 47. Vc4 Şg7 48. Ve6 Vd4 49. h4 Vb2 50. Şf3 g5 51. Ve7 Şg6 52. Ve8 Şh7 53. Vf7 Şh8 54. hg5 fg5 55. Vh5 Şg7 56. Vg5 Şf7 57. Vf5 Şg7 58. Vd3 terk 10 l C M Y B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog