Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 hayvan gövdesi... Eski Yunan mimarlığının üç biçeminden biri... Artvin yöresine özgü bir halkoyunu. 8. Gümüşhane ilinde, kayak merkezi olan bir dağ... Altın elementinin simgesi... Elazığ’ın bir ilçesi... 1960’larda Nijerya’dan tüm dünyaya yayılan bir tür popüler dans müziği. 9. Sapanca Gölü’nün eski adı... Kısa yazı... Sırbistan’a özgü bir halk dansı... İtici neden, güdü... “Sevdiğimi eller almış / Bu da bana geliyor” (Türkü). 10. Saçı dökülmüş olan kimse... Diyarbakır yöresine özgü, sütle yapılan bir tür hamur tatlısı... Telefon sözü... Kazaklarda “dombra” adlı çalgı eşliğinde söylenen türkülere verilen ad. 11. Toplardamar genişlemesi... Cinsel güçsüzlük... Mikroskop camı. 12. İriyarı, güçlü ve erkeksi kadın... Türlü bitkilerin yaprak ve kabuklarıyla kokulandırılmış acımtırak bir içki... Çin müziğine özgü, yedi telli bir çalgı... Kadınlarda aybaşı. 13. “Yok” anlamında argo sözcük... Bez dokuma tezgâhı... Eflak ve Boğdan eyaletleri voyvodalıklarına atanan Fener Rum beylerinin kız torunlarına verilen unvan. 14. Laos’un para birimi... Antalya’nın Ralf Bu Demre Rothmann haftaki ilçesinde bulmaca Deniz yaşadığına ve ödülü Kenarında Noel Baba Geyikler olduğuna inanılan efsanevi aziz. 15. Sulu hamurdan yapılan ve yağda ya da sacda pişirilen bir tür ekmek... “Akşam olur güneş gider şimdi buradan / Garip garip çalar çoban dereden” (Ziya Paşa). 16. Bir renk... Uzaklaşmak, ara açılmak... Afrika’da bir ülke. 17. Kunduracıların delik açmakta kullandıkları çelik tığ... Eylem ve uygulama ile ilgili olan... Derinliğin bittiği yer. 18. Bitkilerden elde edilen ilaç... Ağız armonikası. 19. Cehennem... Suudi Arabistan’ın plaka imi... Verme, ödeme... “Gönül tandırında bir pişiyor / Yanan ciğer midir yürek mi bilmem” (Seyrani). 20. Bir dizi elmas ya da pırlantadan oluşan gerdanlık... Okçulukta “vurmak amacıyla, hedefe yönelik” anlamında kullanılan terim. 10 KASIM 2013 / SAYI 1442 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1. Resimde gördüğünüz, geçenlerde 77 yaşındayken ölen ünlü tiyatro ve sinema oyuncumuz... Kars yöresinde, çorba içmekte kullanılan büyük ve kulplu bardağa verilen ad. 2. Elazığ’ın kuzeyinde, “Mollakendi” de denilen bir ova... Almanya ve Avusturya’ya özgü bir tür badem ezmesi... İncir ağaçlarında döllenmeyi sağlayan sinek. 3. Neolitik çağda Anadolu’da ve özellikle Hititlerde kullanılmış bir çalgı... Anayurdu Hindistan olan, bol sarı çiçekli ve şifalı bir bitki... Rusya’nın kuzeyinde yaşayan ve “Samoyedler” de denilen etnik bir topluluk. 4. Sivas’ın bir ilçesi... Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal boruların tümü... Devlete ait olan. 5. Japonya’ya özgü, yelkenli bir balıkçı teknesi... Tantal elementinin simgesi... Jules Verne’in “Deniz Altında Yirmi Bin Fersah” romanındaki Nautilus adlı hayali denizaltının kaptanı... Parola. 6. Argoda hamama verilen ad... Eski dilde su... Çeşitli besin maddelerini karıştırma ve çırpma işinde kullanılan elektrikli bir alet... Bir nota. 7. Sulak yer... Tıp öğreniminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da 1440 sayılı (27.10.2013) bulmacanın çözümü ve bulmacayı doğru yanıtlayarak çekiliş sonucu Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle Bir Dersim Hikâyesi (Metis Yayınları) kitabını kazananlar: ANKARA’DAN: Mina Anadolu, Ali Rıza Uğurlu, Altay Çokaktaş, Erdal Yılmaz ANTALYA’DAN: Atila Kurtyılmaz, Ömer H. Güreli AYDIN’DAN: Füsun Aral Aksaycık BURSA’DAN: İsmet Balkaya, Ali Niyazi Öz ÇANAKKALE’DEN: Serdar Celep İSTANBUL’DAN: Azmi Cinsoy, Tamer Yerlikaya, Nedim Nur Evcim İZMİR’DEN: Öznur Kılıç, Nihat Kuzucu, Mehmet Serdar Işık, Ali Gümüşay, Atilla Hayta KAYSERİ’DEN: Dursun Yiğit KIRKLARELİ’DEN: Ekmel Hakkı Yalçın KONYA’DAN: Salim Sakarya NİĞDE’DEN: Hilmi Eriç ORDU’DAN: Ercan Coşgun SAKARYA’DAN: Erdal Barın SAMSUN’DAN: Mustafa Nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 S U A T T A Ş E Ş K E İ V R E N O E R İ K A V L A K T E P E Y O R D A M N A L B A Z F İ Z M İ N O S A F İ U N L O T İ İ P A T A K Ü T E T A H M O D P A S 3 L 4 Ç A S T R O 5 U K R 6 K L E M A N T İ N K A R K A S K İ N 7 D O L İ D A R İ Y E R A İ M A G 8 E R S P O T N A N A T A V U L G A 9 M O B 10 İ 11 R 13 L 14 15 Z İ İ İ L O Z O N E V C P M I R A S İ Y E İ I K H U S T U K A İ M E N R A K R S S U İ P A N G E K O S U S R K A F F A K A T K A Z N İ K A S T L B 12 E L A A L A B T L P A Y A R P A R A C E L L A D O G A 16 I S A M A L G A M M A D 17 L A R B R Ö V E L E M E 18 B R Ü T A L İ Z M O G A N 19 I N C A L 20 T A U N I K Z İ A T Ş N İ Ş A L İ A Z 12 YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Tiyatro oyunlarının yanı sıra 13 “Şu Çılgın Türkler”, “Diriliş”, 14 “Cumhuriyet” gibi yapıtlarıyla da tanınan ve geçenlerde 83 15 yaşındayken ölen ünlü yazarımız... İtalya’ya özgü zeytinyağlı bir ekmek. 16 2. Muğla’nın bir ilçesi... Başsağlığı 17 dileme... Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü... “ göğsün üstünde çakır 18 dikeni / Bitmeyince gönül yârdan ayrılmaz” (Karacaoğlan). 19 3. Çanakkale Savaşlarında döktüğü 20 mayınlarla üç düşman zırhlısının batmasını sağlamış gemimiz... Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bir İsim:......................................................................................................................................... bakır levhanın batırıldığı altın, gümüş Adres:...................................................................................................................................... ya da platin banyosu... Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, konar................................................................................................................................................. göçerlerin kıl çadırlarından Tel:.......................................................................................................................................... oluşan yayla yerleşmesi. 4. Kısa ve kalın değnek... yemek... Başka birinin kullandığı söz ya da 9. Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu İskorpit balığına verilen bir başka ad... tümceleri anlamsız olarak yineleme... Bir patolojik ses... Bir çeşit kâğıt süslemeciliği... Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir göl... zaman birimi. Yurdumuzda bir petrol bölgesi... Köy muhtarı Bir bölgenin görülmeye değer yerlerini 14. 1890’dan 1920’ye değin ABD kentlerindeki yardımcısı. dolaşmak için yapılan gezi. İtalyan yerleşmelerinde, Sicilya ve İtalya göçmeni 10. Tiyatroda, bir oyuncunun heyecanlanarak 5. Etek ucuna doğru genişleyen giysiler için gangsterlerin yönettiği haraç çetelerine verilen rolünü oynayamamasına verilen ad... Başına kullanılan sözcük... Tarla sınırı... Değerli ad... İstanbul’da kendi adını taşıyan camisiyle de eklendiği sözcüğe olumsuz anlam katan Arapça madenler ve taşlar için kullanılan İngiliz ağırlık tanınmış Osmanlı sadrazamı. önek... Bir cismin hareketi nedeniyle kazandığı sistemi... “ ektim biçemedim / Bir düş 15. Arapçada “ben”... Rütbesiz asker... enerji... Hat sanatında küçük boydaki yazılı gördüm seçemedim” (Türkü). Afrika’da bir ırmak... Japon lirik dramı. levhalara verilen ad. 6. Lantan elementinin simgesi... Yünlü ya da 16. Eksiği olmayan... Yayla ya da bahçe kulübesi. 11. Belirti, ipucu... Yunan mitolojisinde tutku pamuklu bir dokuma... Küçük mağara... Karında 17. Deprembilim... Nazilerin politikasında tanrıçası... İki akarsuyun birleştiği yer... su birikme hastalığı... Buket Uzuner’in bir Germen ırkından kimselere yakıştırılan ad. Şamanizm’in din adamlarına verilen ad... romanı. 18. Bir sayı... Rize ilinde bir yayla... Yosunların Adale. 7. Antil Denizi’nde, Hollanda’ya bağlı bir kökü andıran tutunma organı. 12. Palamut balığının iki kilodan büyük olanına ada... Bir tartı birimi... İstanbul’un Güneşli 19. Tiyatroya uygulanan masal... Gizli verilen ad... Isparta ilinde, “ulusal park” köyünde bir dere. görevli... Galyum elementinin simgesi. kapsamına alınmış bir göl. 8. Asya’da bir ülke... Büyük Okyanus’ta bir 20. 19112002 yılları arasında yaşamış, eski 13. Poker, konken gibi oyunlarda aynı cins adalar ülkesi olan Vanuatu’nun para birimi... İzmir kentini ortaya çıkaran kazı çalışmalarıyla da iki kâğıda verilen ad... Mardin yöresine İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı, ülkemizin en tanınmış arkeoloğumuz. l özgü, kuzu budu ve bademle yapılan bir önemli sörf merkezi olan turistik bir belde. FAİK FALAY GM SUAT ATALIK Novy Bor KART TEKNİĞİ 1 ♠ A52 ♥ K63 ♦ KJ83 ♣ Q63 ♠ J8743 ♥ AQJ5 ♦ A105 ♣K K 1♦ 1 SA 2♠ D P P P G 1♠ 2♣ 4♠ B P P Herkes P Dağılım değerlendirme? 1. Hindistan turnuva şampiyonası BBO da seyredildi, oynayan doğru tarafa karo empası yapsa, karo partaj olsa, 4. karoya trefl atsa, pikler 41 ise oyun olur ama karo empasını bulmak zor, karonun 33 olması da zor, pik 32 ise ikili çakar ve oyun batar, bu nedenle Güney trefliyi oynadı, Batı ası aldı ve tekrar körü oynadı, körü yerden aldı trefl dama karo attı, trefle çaktı, kör asını çekti aldı, karo as, karo yere karoya çaktı ve körü çekti! Batı’da yalnız pik Q109 kalmıştı, köre çaktı, pik Q çekti ve pik 10 verdi oyun yapıldı! Batı ♠ Q1096 ♥ 842 ♦ Q72 ♣ AJ9 Doğu ♠K ♥ 1097 ♦ 964 ♣ 1087542 A Oyun: 4 ♠ Atak: ♥ 2 Kör Q aldık pik asına gittik, batı 6 doğudan K düştü. Oyun stili nasıl olmalı? DEFANS 2 ♠ KJ4 ♥ J6 ♦ AKQ864 ♣ Q4 ♠ 1093 ♥ KQ10852 ♦ 1093 ♣ 10 B K D 2♥ P Eller sayılmalı! 2. Güney 6SA dediğine göre 3 ası var, pik dam ortakta olsa bile 4 pik alınacak, karo partaj ise demek 12 lövesi var, oyunun batması için karosu şikan olmalı, trefl K ortakta ise oyun zaten batar, trefl K Güneyde ise 4 pik, 1 kör, 3 trefl, 3 karo = 11 lövesi var ve körü boşlama nedeni skuiz edebilmek. Köre devam edersek, körü alıp 4 tur pik çekecek ortak trefliyi kesiyorsa bile karo trefl arasında skuiz olacaktır. Bunu engellemek için trefl 10 oynayalım. Şimdi skuiz olamaz ve oyun batar! Batı ♠ 762 ♥ 73 ♦ J752 ♣ J952 Güney ♠ AQ85 ♥ A94 ♦♣ AK8763 G 1♣ 2♠ 6 SA 1♦ P 4♦ P Herkes P Oyun: 6 SA Atak: ♥ 7 Yerden 6, 10 koyduk eli boşladı. Şimdi? eposta adresim: faikfalay@gmail.com / http://faikfalay.blogspot.com vrupa Kulüpler Kupası, ekip turnuvalarının en önemlilerinden biridir. Profesyonellerin geçim kaynaklarını artırmak amacıyla kurulmuş olan ulusal liglerin şampiyonlarını bir araya toplayan organizasyonun ilki 1956 yılında yapılmış olup, 19761990 arası düzensiz olarak yapılan şampiyonada Doğu Bloku ülkelerinin takımlarının hâkimiyetini görmekteyiz. Bireysel bir spor olan satrançta kulüplerin birçok ülkede spora başlama ve lisans çıkarma noktası olduğunu belirtmek konuya biraz daha açıklık getirecektir. 1992’den sonra her yıl düzenli olarak yapılan şampiyonada sporcular bir yıl içinde istedikleri kadar fazla ülkenin liginde oynayabilirken, Avrupa Şampiyonası’nda sadece bir takımda yer alabilirler. Benim Avrupa Kulüpler Kupası’yla ilişkim 1992 yılında o zaman deplasmanlı olarak oynanan şampiyonanın ilk turunun ilk ayağında daha sonra şampiyon olacak Bayern Münih’in Macar Honved’i Budapeşte’de yendiği maçı seyretmemle başladı. Üçü benim de dahil olduğum 19992002 yılları arasında tam 4 kez Avrupa Şampiyonu olan Bosna Sarajevo artık mali nedenlerden dolayı şampiyonada yer alamazken, 4 unvan ile rekoru hâlâ elinde tutmakta. Dünyanın en iyi oyuncularını barındıran armadaların mücadelesinde, 2002 yılında Birinci masalarda iki Ukraynalı İvançuk ve Eyngorn’un ardından bronz madalya alırken son turda başka bir Ukraynalı olan Romanişin’i yensem madalyanın rengi değişebilirdi. 1996 yılından beri düzenli olarak yapılan kupanın bayanlar kategorisinde bu yıl Rodos’ta bir kez daha şampiyon olan Monte Carlo takımı 5. unvanı alırken, kadrosunda Judit Polgar hariç dünyanın en kuvvetli 3 ismi, Çinli dünya şampiyonu Hu Yifan, Hintli Koneru ve Ukraynalı Ana Muzıçuk’tan oluşan Monako ekibinin 2010 yılında aldığı unvan bu kez Rus St. Petersburg ekibinde yer alan Ekaterina Atalık’ın, son turun en uzun süren partisinde Fomınih’i yenememesiyle oluştu. Birkaç hamlede ve saniyeler içinde el değiştiren unvan Monte Carlo’ya daha iyi eşitlik bozma kriterleriyle gelmişti. Ne kadar güçlü bir ekip kurarsanız kurun neticede unvanı birkaç kritik karşılaşmanın belirlediği sadece 7 turlu şampiyonada bu yıl 2753 reyting ortalamalı geçen senenin şampiyonu Azeri Socar favoriydi. 1938 yılının en önemli krizlerinden birini oluşan Çek Cumhuriyeti’nin Südet bölgesindeki küçük bir kentten çıkan Novy Bor ekibi Azerileri hem de ilk 3 masada gelen 3 galibiyetle 3,52,5 yenince şampiyon belli oldu: GM Navara (2703Novy Bor) GM Caruana (2779Socar), Rodos 2013, İspanyol Açılışı 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Af6 5. 00 (Son zamanlarda İspanyol Açılışını adeta İtalyan gibi oynatan d3 hamlesi moda.Açık İspanyolu da engelleyecek 5. d3 a) 5...b5 6. Fb3 Fc5, b) 5...d6 6. c3 g6 ile Siyahın bu açılışın birçok varyantında kötü kalan Filine imkânlar tanıdığından bu noktada daha az rağbet görmekte.) Fe7 6. d3 b5 (Vezir kanadını zayıflatmayan 6...d6 7. c3 00 başka bir varyant.) 7. Fb3 d6 8. a4!? (8. a3 00 9. Ac3 Fg4!? 10. Fe3 daha popüler.) Fd7!? 9. c3 Aa5 (9...00 10. Fc2! C erini geri kalmaktan alıkoyan bu manevraya izin vermezdi.) 10. Fc2 c5 11. d4 Vb8 12. Fg5 (Bakınız diyagram sağda.) Oluşan konum Siyahın Vezir kanadı zayıflıklarını vurguluyor. Teori bazen başkalarının hatalarını tekrarlamak haline gelebilir. 12...Fe6!? Yenilik 13. b4 cb4 14. cb4 Ac4 15. ab5 ab5 16. Ka8 Va8 17. Ac3 00! 18. Ab5 Vb8 akla geliyor.) 12...h6 13. Ff6!? Yenilik Ff6 14. dc5 dc5 15. Vd5 Ab7 16. ab5 (16. Kd1?! Fe6 17. Vc6 Şe7 18. ab5 Kc8 19. Vb6 a5 20. Aa3 Şf8! sonrası Fd8 Vd8’in durumundan yararlanırdı.) Fe6 17. Vc6 Fd7 18. Vd5 Fe6 19. Vd1 ab5 20. Ka8 Va8 21. Aa3 Va5!? (21...00!? 22. Ab5 Fc4 23. Fd3 Kd8 24. Ac7 Kb8 25. Ad5 Fd5 26. ed5 Ad6 sonrası Siyahların ere karşı kompanzasyonu vardır.) 22. Ab5 Fc4? (22...00 23. Ve2 c4 24. Aa3 Ad6 25. Kd1 Vb6 gelişimi tamamlamak için son şanstı.) 23. Ad6 Fd6 24. Vd6 Ff1 25. Şf1 Vb5 26. Şe1!? (Çok ilginç bir karar.) c4 (Bakınız diyagram solda.) Zamansız 27. Va3? Vb7 28. Fa4 Şd8 29. Vd6 Şc8 Siyahın en büyük problemini çözerdi. 27. g3! h5 28. h4 Fe7?! (28...Kh6? 29. Va3 Şd8 30. Fa4 Vb7 31. Vf8 materyal kazanırken 28...Kg8 ile beklemek bence tek çareydi.) 29. Ve5 Ve5 30. Ae5 g5 31. Fa4 Şf8 32. hg5 Fg5 33. Fc6 h4 34. gh4 Kh4 35. Ac4 f5 36. Ae5 Kh1 37. Şe2 Kb1 38. Ad3 fe4 39. Fe4 (Kaliteye karşı 3 er orantısız bir güç oluşturduğundan oyunun gerisi artık “teknik”.) Şe7 40. f4 Fh6 41. b4 Fg7 42. Şd2 Ka1 43. Fd5 Şd6 44. c4 Fd4 45. Şc2 Ka3 46. f5 Kc3 47. Şd2 Ka3 48. Fe4 Ka2 49. Şd1 Fe3 50. c5 Şe7 51. Ae5 Kb2 52. Fc2! Fg5 53. c6 Ka2 54. b5 Fe3 55. f6 Şd8 56. f7 Fc5 57. b6 Ka1 58. Şe2 Ka2 59. Şd3 Kb2 60. Ac4 Kb5 61. Fd1! Terk 10 l C M Y B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog