Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İ6İ Geleceğe üç boyutlu birbakış H nı öruntülerinin kaydından oluşan bu yapıtı, hologramın düz cam tabakasından myutlu imgeler sunuyor. İzleyici yer değiştirdikçe, değlşik perspektif ve renkler ımen sonra yeni bir sanat ortamı yaratan holografinin ticaret ve sanayide kullanı alların üzerlerine etiketlenmiş Universal Product Code'u, (Evrensel Ürün Kodu) o malın bütün niteliklerini gösteren bilgileri içerir. Kısaca UPC rak bilinen bu şeritler, bir bilgisayara glı lazerle tarandığı zaman bize ürünün ıliğini verir. Ancak tarayıcılar doğru açıtutulmayınca ya da şeritler düzgün olıyan paketler üzerine yapıştırılınca, 'C kodları çok zor okunur hatta kimi zaın okunamaz. İşte holografi tekniği bu unu çözdü. BM holografik merceklere ek olarak, ayıcı pencerenin herhangi bir yerinde IOLOGRAM Jışverişte yeni yardımcı: duran bir bırımın alt ve yan taraflarını görebilme yeteneği olan "okuyucu" geliştirdi. Bu sistemi şöyle özetleyebiliriz: Kontrol sayacının içindeki düşuk güçte bir lazer ışını, aynadan yansıyarak 21 dilime ayrılmış dönen bir diskin üzerine düşer. Her dilimin yüzeyi farklı bir hologram taşır. Bu farklılık odak uzaklığı, dönme açısı... Vb. bilgilerin değışik kombinasyonlarından oluşur. Işın en azından bir dönemeçte UPC koduna ulaşır ve oradan dedektöre yansır. Dedektör, optik sinyalleri elektrik sinyallerine çevirir. Sisteme bağlı bir bilgisayar bu sinyalleri belleğindeki bilgilerle karşılaştırarak ürünün kimliğini bulur. D enüz bebeklik çağını yaşamasına karşın holografi bilimi ve holografi sanatı, hem savaş hem de barış teknolojisinde önemli ilerlemeler vaad edıyor. Aşağıda, hologramın gelecekte söz konusu bazı kullanımlarını okuyacaksınız: • Xışını holograflsi: ilk kez olarak araştırmacılara insan hücresinin üç boyutlu görüntüıerini sunacak. Bu ılerleme belkı de gelecek on yıl içinde hastalıkların saptanmasında harika bir yardımcı olacak. • Holografi teknikleri, bilgisayar graflklerlne uygulandığında bilgisayarlara programlanan iki boyutlu bilgiden üç boyutlu modeller yaratılabilir. Böylece bir bınanın ya da bir DNA molekülünün görüntülenmesinde hologram, mimara zaman kazandıracak, tıp öğrencılerının eğitiminde kolaylıklar sağlayacak. • Holografik teknikler yardımıyla bilgi depolamada büyük ilerlemeler olasıdır Millet Mechsindeki gibi devasa kütüphanelerın içinde bulunan tüm bilgiler, kesme şeker büyüklüğündekı bir alete kaydedilebilecek. Bugün için bu teori de olanaklı. Hologram bu ışlemi, bilgileri ışığın dalga boyuna yaklaşan incelikte boyutlara indırerek başarabilir. Aynı zamanda bilgiye erişme hızı, şimdi kullanılan tekniklerden kat kat daha fazla olacaktır. • Model tanıma: Oüşman uçak ve tanklarının yüzlerce açıdan çekilmiş görüntülerinı ıçeren bir hologram hafızalı roket, gizli hedeflerı araştırabilir. Lazerle aydınlatılan bir hedefin görüntüsü, anında hafızadakı hedefle karşılaştırılır. Böylece roket otomatik olarak düşman hedeflerinı tarar ve yok eder. Hologram teknolojisinin barışçıl uygulamalarını robot teknolojisinde görebiliriz. Holografik hafızalı robotlar istenilen parçaları saptayabilirler. • Silah dürbünü: Holografik dürbünden bakıldığında, ucunda çapraz çizgilerle birlikte, holografiyle oluşturulan dıkine bir çizgi sanki uzaya fırlatılmış gibi görünür. Silahı kullanan kişi, bu çizgıyi ve çapraz çızgileri hedefe kilitleyerek ateş eder. Bu şekılde ışleyen bir model ABO ordusunda şu anda kullanılmaktadır. ışın demeti ikıye ayrılıyor ve bir bölümü aynalar yardımıyla bağlantı montajının üzerine yönlendirilıyor. Işın demeti buradan yansıyarak metal bir tabakanın altındaki elektrik yüklü holografik cam klişenın üzerine düşüyor. Cam klışede etkıleşen ışık dalgaları girişim çizgıleri oluşturuyor. Bu çızgıler elektronık araçlarla kaydedılip on saniye içinde hologramı meydana getiriyorlar. Daha sonra, bu holografik görüntü basınç testi için boru montajının üzerine getiriliyor. Borulara hava verilınce birkaç N/m2'lik basınç, küçük çıkıntılar oluşturuyor. Bu iş, girişim çizgıleri meydana getiriyor. Her çızgi, santimetrenın yalnız ıkı buçuk milyonda birıne karşıhk gelen bir yer değiştirmeyi gösterıyor. Dirseklerdeki yuvarlaklar normal basıncı gösteriyor. Ancak borunun alt bağlantısındaki bir yuvarlak hatayı gösterıyor. Boyle bir çatlak, örneğin uçak lastiŞindeyse büyük bir kazaya neden olabılıyor. Nevvport şirketinin holokameraları iğne ucu büyüklüğündeki çatlakları büyültmek amacıyla yardımcı bir vıdeo sistemıne bağlanabiliyor. Herhangi bir sarsıntıdan korunmak için, alet hava yastıklarının üzerine yerleştiriyor. Holografik interferometre denilen bir teknikle, titreşım ve ısıdan oluşan çok küçük boyutlu değişimler bile gözlenebilir. Hatta bir on sentliğin beton üzerinde yaptığı basıncın sonucu meydana gelen deformasyonun görüntüsüıiü kaydedebilir. Hologram sayesinde, artık sanayide çok hassas ölçümler yapmak olanaklı duruma geldi. Hologram pilot yardımcılığı görevinde Hologramın sanayide kullanımı P Y Hologram tarama diski Holografi, mallar üzerine badektoı etiketlenmiş olan (Evrensel (tarayıcı) QrQn kodu) 'nun zor okunabilirliğini ortadan Biigisayar çıkışı kaldırarak ürünün kimliğini ™™^™""""ortaya çıkanyor. üksek teknolojinin Sherlock Holmes'u holografi, bilgisayar diskleri, uçak ve otomobil parçaları, tekerlek, boru ve basınç kapları ve hatta tenis raketlerı gibi ürünlerdeki kolay kolay saptanamayan hataları, çatlakları ortaya çıkarmada yardımcı oluyor. California yakınlarında Fountaın Vadisi'ndeki holografi parçaları üreten Newport şirketi çok kullanışlı bir holografi seti gelıştirdi. Bu portatif set sadece 32 kg. ağırlığında ve kolaylıkla laboratuvarlara ya da fabrikalara monte edilebiliyor Yaptığı ışlerden bırı, plastik boru bağlantılarındaki hataları ortaya çıkarmak. Bu iş için önce delikli bir tahtanın altına yerleştirilmiş bir helyumneon lazerinden çıkan ilotun tam karşısına yerleştirilmiş şeffaf bir "holografik birleştirici", uçuş hattının bılgısını sağlamak amacıyla uçaklarda kullanılmaya başlandı. Bu bilgiler özellikle iniş sırasında pilota çok yardımcı oluyor. Uçaklarda kullanılan holografik sistem pistin görüntüsünü vererek, ınış hattının yönünü çizer. Pilota düşen iş, bu bilgilere uygun olarak manevra yapmaktan başka bir şey değildir. Pilot, ön camın dışındaki gerçek dünyaya "birleştirici" aracılığıyla baktığı için, uçağın burnunun iniş sırasında yere doğru eğilmesi zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. Sısli bir havada iniş yapılırken, hologram yardımı olmazsa pilot uçağın başını aşağı doğru eğmek zorundadır. Flight Dynamics'ın geliştirdiği bu sistem, ABD Federal Havacılık Yönetimi tarafından onaylandıktan sonra bütün uçaklarda kullanıma sokulacak. \ ', j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog