Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

2 KASIM 2003 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Lacivert-Beyazlılar, üstün oynadığı maçta Ülkerspor'u farklı yendi Potanın derbisiEfes Pilsen: 94 - Ulkerspor: 72 SALON: Abdı tpekçi HAKEMLER: Memduh Öğet (5), SerhatBüker (5), Alper Öz- gök (5) EFESPİLSEN: Kerem (9)24, Granger (7)12, Langdon (6)6, Kava 19)22, Prkacin (7)11, Alper (5). Nikoliç (5)3, Ender (7)6, Ermal (7 )10 ULKERSPOR:Booker(5)13. Haluk(4)4, Ibrahim (5)12, Ke- rem (5)9. Blair (6)18, Serkan (5)9. Rentzias (4)5, Tutku (3), Dujmoviç (4)2 tLK YARI: 54-38 (Efes), 1. PERİYOT: 34-21 (Efes), 2. PE- RİYOT: 20-17 (Efes), 3. PERİYOT: 18-13 (Efes), 4. PERİ- YOT: 22-21 (Efes) 2 SAYI: 24 38(Efes), 18.28(Clker), 3 SA- YI: 9/17(Efes), 6'16(Ülker), SERBEST ATIŞ: 19/21(Efes), 18 28(llker)RİBAVSD: (6'sı hücum 22) (Efes), (6'sı hücum 22) (Llker)L ASİST: 21 (Efes), 7(Ülker), TOP ÇALMA: 12(Efes), 3(L7ker), TOPKAYBI: ll(Efes), 19(tlker), BLOK: 0(Efes), 3(l7ker).5FAVL: Rentzias veKerem 36.01 (Ülker), Ermal 37 05 (Efes) SERBEST ATIŞ SERDAR KOÇYİĞİT EzeliRekabetL Bu kez ilk periyot sendromunu Cumhurbaşkanlığı Ku- pası maçının tersine Ülker yaşadı. Hatırlayın, o maçta ilk periyot, 25-9 Ülker lehine sonuçlanmıştı. Bu farkın ve kupanın kazanılmasının nedeni de Booker'ın iyi oyunuydu. Dünkü maçın ilk bölümüne ise Efeslı Ke- rem Tunceri damgasını vurdu. Oyun kurucunun nasıl takımını yönetip skora nasıl katkıda bulunulacağını göstefdi ve Efes Pilsen 13 sayılık farkla penyodu 34- 21 önde kapadı. Alper, Langton ve Kaya'nın savunma gayretleri dikkat çekıciydi. 2. periyotta da Kerem den görevi dev- ralan Ender ArsJan hiç aksamayınca Efes devreyi 54- 38 önde bitirdi. İyi oyuncu olduğuna ve bu yıl Efes adı- na iyi şeyler yapacağına ınandığımız Langton'un ya- vaş yavaş takımına ısındığını gördük. 2. çeyreğe ke- nardan gelen Ermal Kurtoğlu farkın daha da açılma- sını sağlayan isimdi. Ülker'de en skorer isim 11 sayıy- la Bookerdı. 2. yanda değişen hiçbir şey yoktu. Aradaki fark is- tatistiklere de yansıdı. Bütün kötü istatistiklerde Ülker öndeydi. Böyle önemli bir derbi maçına hiç konsant- re olamayan Ülker, maçı kazanma adına çaba sarf et- medi. Sonuçta görevini yapmayan oyuncunun bulun- madığı Efes, maçı rahatça kazandı. Anlaşıhyor ki ge- çen haftaki Tuborg mağlubiyeti ışe yaramış ve moti- vasyon yönünden Efes e katkı yaprnış. Ülker açıkça gc- rüldü ki maça iyi hazırlanamamış. Rentzias ve Bo- okerdaki isteksizlik ve etkisizlik hayret verici. Geçen hafta Büyük Kolej maçında sadece 57 sayı atarak ga- lip gelen ve hücumda kötü sinyaller veren Ülker'in bu gidişle Euroleague'de de işi zor. Sadece Ülker-Efes re- kabetiyle renklenen kısır ligimizde Ülker'in en azından bizlere, seyircilere bu rekabetı devam ettirme sorurn- luluğu yar. Oynadıklan ruhsuz oyun ve oluşan 94-72'lik skor bizi bu rekabet adına korkuttu. KHUKKALE 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2002,219 Davacılar Hakıyet Taşkın, Oğuzhan Taşkın ve Al- paslan Taşkın vekillen Av. Müslük Ank tarafından davalılar Nursel Acaroğlu ve Aral Gıda tnşaat Tu- riztn. Pazarlama Sanayii Ticaret Tic. Ltd. Şirketi aley- hıne mahkememize açılan tazmınat davasının yapılan açık duruşmasında verilen karar uyannca: Davamızın davahsı Nursel Acaroğlu, Kınkkale Ye- nıdoğan Mahallesi O. Tiryaki Caddesi, Bostancıoğlu Apt. kat: 3'te ıken bu adresı terk edip gittiği, mahke- memizce zabıta marifetıyle yapılan tüm aramalara rağmen adresı tespıt edilemediğinden davalıya ilanen teblıgat yapılmasına karar venldığınden davah Nursel Acaroglu'nun duruşma günü olan 10.11.2003 gunü saat 11.10'da Kınkkale Adlıye Sarayı mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, gelirken bera- bennde delillerinızi getirmenız veya kendınizı bir ve- ülle temsıl ettirmeniz aksı takdirde duruşmanın yok- iuğunuzda yapılacağından dava dılekçesı ve duruşma ainü teblığ yenne kaım olmak üzere Tebligat Kanu- au'nun 29 ve 30. maddelen geregince ilanen teblig olunur. 9.7.2003. Basın: 52441 KARABÜK/YENİCE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002/180 Davacı Orman Işletmesı tarafından açılan Karabük Lİı, Yenice ılçesi, Ibncak köyü 145 ada 16 parsel. 145 ada 20 no'lu parsel. 145 ada 18 no'lu parsel ve 145 ıda 30 no'lu parselin tespıtinın iptali ile orman nıteli- İ\ ıle Hazine adına tescilinı talep etmiştir. Aşağıda ısmı yazılı davalılar adına davacı Orman Işletmesı tarafından açılan davada tüm aramalara rağmen adresı bulunamayan davalılar Karabük ili, Yenice ilçesi. Ibncak köyü nüfusuna kayıth llyas kı- zı, 1951 doğumlu, Nacıye Yağbasan. aynı yer nüfu- suna kaytıh llyas kızı 1956 doğumlu Zekiye Yağba- san, aynı yer nüfusuna kayıtlı llyas kızı, 1965 do- ğumlu Naime Yağbasan. aynı yer nüfusuna kayıtlı ll- yas kızı, 1969 doğumlu Hanıfe Yağbasan, aynı yer nüfusuna kayıtlı llyas kızı 1971 doğumlu Zeynep Yağbasan, Karabük ilı, Yenice ilçesi. Kayaarkası nü- fusuna kayıtlı. Tevfik oğlu, 1945 doğumlu Eyüp Ça- vuş, aynı yer nüfusuna kayıtlı Eyüp kızı, 1966 do- ğumlu, Safiye Çavuş, aynı yer nüfusuna kayıtlı Eyüp oğlu, 1968 doğumlu Mustafa Çavuş, aynı yer nüfusu- na kaytılı Eyüp oğlu, 1973 doğumlu Muzaffer Çavuş, aynı yer nüfusuna kayıtlı Eyüp kızı, 1974 doğumlu, Huriye Çavuş, aynı yer nüfusuna kayıtlı Eyüp kızı, 1980 doğumlu, Zeynep Çavuş, Karabük ili, Yenice il- yesi. Ibncak köyü nüfusuna kayıtlı, Satılmış kızı, 1964 doğumlu Fatime Belen. aynı yer nüfusuna ka- yıtlı Satîİmış oğlu, 1970 doğumlu Nurullah Belen, Karabük ili. Yenice ılçesi Kınklar Mah. nüfusuna ka- yıtlı, Şevki kızı 1952 doğumlu Naciye Mısırlı. aynı yer nüfusuna kayıtlı 1963 doğumlu, Safiye Mısırlı. Karabük ilı, Yenice ilçesi, Ibncak köyü nüfusuna ka- yıtlı, Yakup kızı. 1941 doğumlu, Nahıde Eyiusta, ay- nı yer nüfusuna kayıtlı Bahri kızı, 1954 doğumlu, Zehra Eyiusta, aynı yer nüfusuna kayıtlı Mehmet oğ- lu, 1973 doğumlu Ferda Eyiusta, aynı yer nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu, 1975 doğumlu Özden Eyiusta, aynı yer nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu 1981 doğum- lu, Özkan Eyiusta. Karabük ili Yenice ilçesi Yeniköy nüfusuna kayıtlı Muhittin oğlu 1966 doğumlu Bekir Yağbasan, aynı yer nüfusuna kayıtlı Bekir oğlu 1991 doğumlu Umut Yağbasan'ın duruşma günü olan 14.11.2003 günü ve saat 9.50'de duruşmaya gelmele- n. gelmedikleri takdirde ve kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yokluklannda yargıla- maya devam olunacağı ve karar verileceği ve tüm de- liUenni duruşma gününe kadar bildirmeleri için ke- sin süre verildiği ilanen tebliğ olunur. 10.10.2003. Basın: 50172 KEREM KAÇARLAR Basketbol derbisi Efes Pil- sen'in. Laciyert-Beyazlılar, ezeli rakibi Ülkerspor'u baş- tan sona üstün oynadığı kar- şılaşma sonunda 94-72 yendı. Maça her iki takım da hızlı ve karşıbkb basketlerle başladı. Ödnci dakika 5-5 geçilirken, takım oyununu sahaya yansı- tan ve skor yükünü de oyun- culan arasuıda paylaşan Efes Pilsen, 4. dakikayı 16-10,8. da- kikayı 28-16 ve ilk periyodu da 34-21 önde kapadı. Laci- vert-Beyazlı takım, ıkıncı çey- rekte Ermai'ı devTeye soktu ve bu oyuncununpota altında- ki sayılanna Ender'ın de iki kritik 3'lüğü eklenınce fark giderekaçdmaya başladı; 15. dakjka 45-29. Ulker'de ise İb- rahim ve Blair'in çabalan var- dı ancak ilk yan 54-38 bitti. Üancı yanya Kaya ve Kerem üe üst üste bulduğu sayüarla başlayan Efes Pilsen, son çey- reğe 72-51 'lik skor avantajıy- la girmeyi başardı. Fark 37. da- kikada 31 (92-61) sayıya ka- dar yükselmesine karşın La- civert- Beyazlılar sahadan 94- 72 galip aynldı. Diğer sonuçlar: Beşıktaş- Aras ITÜ: 82-81, Ankara Bü- yük Kolej-Galatasaray: 90-94, O. Renault - Tuborg Pilsener: 46-67. G Ü N Ü N P R O G R A M I FUTBOL/SüperLigDJO/Malarja-Elaağ (Inönü), 13J0Bursa-Adana(Atatûrk), 13M Ç Rize- Konya (Atatürk- Seyirasiz) 19.(XV A. Sebat-F. Bahçe (tt AvniAfcer).2. LIG/(A) Kategorisi-(12.00)Kocaeli-Y. Yozgat (tsmet Paşa), 13JO Kaysen-Mersin Id. Y. (Atatürk), 1330 tzmir-Karşıyaka (Abancak), 13J0 Is- tanbul B.Ş.Bld.-fürk Telekom (Bahçelie\- ler), 1330Sıvas-V Manisa(4E\1ül).. (B)Ka- tegorisi/(A)Grurju(133O)Nazüh Bld.-Y Bos- na, OJOMuğla-Küçükköy, DJOGüngören -Şeker, 13J0M.K.Paşa-Buca, OJOEskışe- hır-Inegöl 1330 Çorlu-Sıde , 1330Uşak-B. Merinos, 13J0 Karagümrük - Marmaris (V'e- fa - Seyircisiz) (B) Grubu /1330 Kartal- Amasya , 1330 Eyüp-K. Karabük (Eyüp). 1330Çankın -San'yer, 1330DancaG.B.-A. Üsküdar 1908 1330 Zonguldak- Bulancak. 1330 Ankara Demir-Kınkkale, 1330 Y. Kır- şehir-Ordu 1330 Yalova-Gümüşhane .. (Q Grubu /1330 K. Maraş-Erzincan , 1330 Ş. Urfa Bld.-Osmaniye, 1330Aksaray-Gazıan- tepBld., 1330M. Mezıüı-Batman Petrol. 1330 Hatav-Cizre 1330Iğdır-Erzurum,1330Adı- yaman-Siirt 1330 Tarsus -Ş. Urfa. BASKETBOi: (BursaAtatünVlS.00) Kar- şıyaka- Telekom. (H..\lagaş/1630)F. Bahçe- TOFAŞ, (1830) Tekel- D.Şafaka. VOLEYBOL: (11.00) Tûrkiye-Brezılya (DûnyaKupaa) Eriiekter/(S,Sırn/13.00)Po- lis Akademisi-lstanbul .Bld.. (15L00) SSK- ÇankavaBld.,(Bu.Fdek/1100).\rçelik-Halk Bankası, (14.00) F. Bahçe- G. Saray. (16.00) Beşiktaş- Ziraaf Bankası, (EAk$u/İ3.00) Rı- ze Fındıklı-Erdemir. (H. Akbaş/15.00) Plev- ne-B.DSİ. T V ' D E S P O R ~ TRT1 /11.00Türkıye-Brezılya (VWe\toJ-Nak- len) TRT2/1630F Bahçe-TOFAŞ-Naklen) INTV716.10Fulham-Liverpool (Naklen). 18.00 L. City- B. Rovers (Naklen). (IHgi(ünVll00)Ko- caeli-Yozgat (Naklen), (19.00) A. Sebat-F.Bah- çe(Nakfcn). İLAN TC KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003/41 Karar No: 2003/38 Diyarbakır ili Kulp İlçesi Tepecik Mahallesi Cilt No: 2. Hane No: 3'te nüfusa kayıtlı Vezir ve Kınne'den ohna 01.05.1980 doğumlu Şeyat Kaplan'ın ısmının Şa- hrn Kaplan olarak tashıhen nüfusa tescılıne karar veril- di. Karar tarihi: 28.03.2003 Basın: 46416 İLAN KAYSERİ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002/733 Davacı Botaş tarafından davah Faftna Yıldız miras- çılan aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespıtı ve tescıl davasının mahkememızde yapılan açık yargıla- ma sırasında venlen ara karan gereğınce; Dava konusu Kayseri ili, Kocasınan ilçesi, Oyma- ağaç köyü 92 parsel sayıh taşınmaz 1.022.59 m2'lik bölumü 664 683.500 TL bedelle daimi irtifak hakkı tesisi istenilmiş bulunduğundan, dava dilekçesinın da- hili da\r alrlara ilanen tebliğine karar verihniş olup, ka- rar geregince, dahili davalılar Hatice Yıldız. Mustafa Yıldız, Fatma Aslan (Yüdız) Osman Yıldız, .Mkadın Korkmaz (Yıldız) Hamdı Yıldız, Gülsüm Ayduı (Gül- şen), Osman Aydın (Salkımlı), Ihsan Aydın, Hasibe Aydın (Altıntaş). Ibrahım Yıldız ve Hanım Yıldız (Az- man) adma dava dilekçesınin ilanen tebliğine karar ve- nhniş olup, karar geregince adı geçen davalılann du- ruşma gün ve saati olan 4.12.2003 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmanız. ya da kendinizı bir vekille temsil ettirmeniz. aksi takdirde yargılamanın yokluğunuzda yürütülerek bitirileceği hususu dava di- lekçesi yerine kaim olmak üzere adı geçen davalılara ilanen tebliğ olunur. 17.10.2003. Basın: 52352 İLAN ELBİSTAN ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2002/717 Karar No: 2003/536 Davacı E.Ü.A.Ş. Genel Müdürlügu vekili tarafından davalılar Hasibe, Rukiye, Zeynep, Mehmet, Hacıkız. Kuzfe, Ümmühanı, Yusuf, Mustafa, MuzafFer, Hürüye Günebakmaz vs aieyhine mahkememize açılan kamu- laştırma nedeniyle tescil davasının yapılan açık yargı- laması sonunda: Dava konusu yapılan Elbistan ilçesi Karahüyük kö- yü Inanç mevkiinde kain 308 parselin 4.600 m2'lik kısmının davalılann murisi Abdullah Günebakmaz adına olan tapu kaydının iptali ile davacı E.Ü.A.Ş. Ge- nel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmiş olduğundan, yapılan Savcılık araştınnasında Elbistan ilçesi Karahüyük köyü nüfusuna kayıtlı Abdullah Gü- nebakmaz çocuklan Hürüye, Rukiye, Zeynep, Habibe, Hacıkız, Ümmühani Günebakmaz ve Hüseyin Güne- bakmaz çocuklan Mustafa, Yusuf, Kuzfe, Muzaffer ve Zeynep Günebakmaz'ın Gumhuriyet Savcıhğı araştır- malannda da adreslerinin meçhul olduğundan, karann ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla. 7201 Sayıh Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gere- gince verilen karann davahlar Abdullah Günebakmaz çocuklan Hürüye, Rukiye, Zeynep, Habibe, Hacıkız, Ümmühani Günebakmaz ve Hüseyin Günebakmaz ço- cuklan Mustafa, Yusuf, Kuzfe, Muzaffer ve Zeynep Günebakmaz'a ilanen tebliğine, tebliğ yerine kaim ol- mak üzere ilan olunur. Basın: 52100 BAKIŞ YILMAZ YÜCETÜRK Bir Cumhupiyet Bayramı Gecesi.Kneipeden (bıra ban) içeri gınp doğru L şeklindekı bara yürüdüm. Kalabalığın arasından, bardak- lara fıçı bira dolduran genç kıza seslendım.. "Bırpils lûtfen..." Yıl 1980'lenn başı, günlerden 29 Ekım, bir Cumhuriyet Bayramı gecesi. Köln'de "Alte Sfadf'tayım, bız- deki barlar sokağı ömeği, "eski- şehir" adı ıle ün yapmış eğlence merkezinde... Bıra bardağının dolmasını bek- lerken gözucu ile de loş ışjklı sa- lonu tanyorum... Dolu... Barın etrafı da, salon da hınca hınç dolu... Her tarafa yetışmeye çalışan kız, bann üstüne bıra bardağını koyar- ken yuvarlak kâğıt altlığa da bir çizik atıp bana seslenıyor... "Adınız?.." "Yılmaz..." "Kodlayınız?.." Kodluyorum... O dayazıyor yu- varlak altlığın yanına... önümde dikılen iki genç adam ve yan taraflarda taburelerde otu- ranlar hafifçe başlarını çevırip ba- kıyorlar... Neden parasını peşın ıstemedi diye düşünüyorum... Belkı kıyafetimden... Sıyah kadıfe bir takım elbıse var üzenmde ve de kravat... Almanlar kravatı genelde özel günlerde ta- karlar... Uzun saçlar ve yüzümü doldu- ran gür bir sakalım var... Bıramı ıkı nefeste ıçıp ıkıncıyı söylüyorum... Genelde hızlı ıçerim ilk barda- flı... Barın etrafındakıler koyu soh- betteler... Şaşırtır Almanların sohbetlen benı zaman zaman... En olmadık, daha doğrusu bızım hiç önemsemedığımız konularda saatlerce tartışırlar... • • • Ve üçüncü bardak... Sağ tarafımda, ıkıncı taburede oturan 30-35 yaşlarında genç bir hanım bana dönerek soruyor; "VVoher kommen Sie?.." (Nere- den gelıyorsunuz, nerelısinız?..) "lch bin Türke..." (Ben Türkûm)... "Ah... ya.." deyıp dönüyor sır- tını... Biraz hayal kırıklığına uğra- mışçasına, bıraz da küçümser bir ıfade ıle... önümde dıkılenler de iyıce sırt- lannı dönüyorlar... Hiç şaşırtmıyordavranışları be- nı... Aslındabusoruya; "lch komme aus der Türkei" fTürkiye'den geli- yorum, Türkiyeliyim) diye cevap verılır genelde... Almanya'da ya- şayan vatandaşlarımızın bir bölü- mü, özellikledeoğrencilerveKürt kökenlı vatandaşlanmız böyle ce- vaplarlar soruyu... "Türkiyeliyim..."1 Bütün etnik kökenlere açık ya cevap... Kürt kökenlılere sempa- tı ile bakıyorlar Almanlar o tarih- lerde... Türk mü?... Üçüncü sınıf insan topluluğu... Her türlü melaneti Türkler ya- par... Kavga, adam yaralama, uyuşturucu... Kötülenen veaşağı- lanan hep Türklerdir. Okursunuz ve dınlersinız medyada... Bırkereolsun; "Türkiyelileryap- tı, pis Türkiyeliler" ifadelerini ne duydum ne de okudum... "Türkiyeliyim..." Akıllıca onlar- ca... 10 yıl yaşadığım Almanya'da cevabım hep "Ben Türküm" ol- du... "Türkiyeliyim" demedım... Demem de... Demeyecegım de... * • • Irkçı mıyım?.. Asla... Tam tersı... Avrupada ve özellıkle Alman- ya'da uzun yıllar yaşayanlar ırkçı- ların kundaklamaya varan sapık- lıklarını iyi bılırler... Nazılenn toplama kamplarını, Yahudılerı yaktıklan gaz odalarını da gördüm... Altısı Afrıka'da olmak üzere 25 ülke gördüm yaşamımda... Tanı- maya çalıştım onları, yakın ılişki- lerım de oldu... En çok da 1 yıl yaşadığım Erıt- rea'lıları, kuçümsenen siyahları sevdım; saygı duydum, hayran kaldım ınsanlıklarına... Annem Çerkez; babası-dedesi Kafkasya'dan gelmışler... Babam da. baba tarafım da Ru- melılı; Bulgarıstan'ın eskı Zağ- ra'sından. Çerkez, Rumelılı, Laz, Kürt, Sür- yanı... Herkes, dıledıği, hissettiği gibi tanımlayabılir kendini... Demok- ratik. hürTürkıyeCumhurıyeti'nın bölünmez bütünlüğü içerısinde, onurlu vatandaşları olarak... Türkiyeliyim demek ısteyenler de buyursunlar desınler... Ama bana dedırtemezsinız Sa- yın Başbakan... Ben Türküm, Atatürkçüyüm, Cumhunyetçıyim... 80. yılımız kutlu olsun... e-posta: yilmaz.yuceturkdî tnn..net \'r , ^ Politika Durağı Usta gazeteci Cüneyt Arcayürek ve Tuncay Özkan en son siyasi gelişmeleri, sıcacık sohbetleriyle Politika Durağı'nda değerlendiriyorlar. Bugün 11:30 Esas Show bu Show! wwvv sHowtvr>Pt com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog