Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Aylar
Günler
Sayfalar

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM TV'de Türk Sineması Ozetle 8 ŞUBAT 1986 TELEVtZYON 08.00 Açılış ve Program 08.01 Açık Oğretim Prof. Dr. Toker Dmli "OrgHtsel Davrunif". öfr. GOr. Dr. Fermani Mavif "Keklamcılık ve Satış YOnelimi" Doç. Dr. TUna Taner "Muhasebe Denelimi ve Malı Anahı" vt Prof Dr. Uıkan Kocatürk "Atatürk tlkekn ve tnktiap Tarihi" derslenni venyortar. LivaneliTheodorakis plağı Bestelerini Zülfü Livaneli ve Mikls Theodorakis'in gerçekleftirdikleri "Günes Topla Benim tçin'' adlı plak önümüzdeki hafta önce Türkiye'de, daha sonra da Avrupa'da satışa çıkacak. Sözleri Ülku Tamer'e alt olan plaktaki şarkılann Yunancasını Marıa Dimhriadi, Türkçeüni Zülfü Livaneli söyledi. Düzenlemeierini Ferhat Livaneli'nin yaptığı plakta Theodorakis ve Livaneli'nin beşer bestesi yer alıyor. Bir şarkıyı ise Theodorakis ve Livaneli birlikte besteleyip birttkte söylediler. Plağın kayıtları Atina'da gerçekleştiritdi. (THA) BRİÇ ŞÎAR YALÇEV YILBAŞI YARIŞMASEMN SONUÇLARI Dağ fare doğurdu! Geçen yılın 346 yanşmacısına karşılık, bu yıl yanşmaya sadece 81 kişi katılmıştır. Işin tek sevindirici yanı, bunlardan 25'inin, tngiltere'de ilk yayımlandığı zaman iki kişi tarafından çözülebilmiş olan açık yer oyunu problemini çözmüş 61malandır. Ama şimdiden söylüyorum: Gelecek yıl yanşmaya katılacak olanlann sayısı 300'ün altına düserse, bu beşinci ve son yarışma ohır! Yanşmanın sonucuna gelince, birinciliği kura sonucunda Dr. Bülent H. Sakızlıgil kazanmıştır. tşte b'itün yanşmacılann yer aldığı genel sıralama: 1. Dr. Bülent H. SAKIZLIGİL Ankara Hastanesi, Cildiye Ser visi, Ankara. 327 puan. 2. Mustafa PINAR. Erdemir Yüksek Fınn Müdürlüğü, Kdz. Ereğli. 327. 3. Dr. Ihsan TAŞÇI. Arabacı Beyazıt mahallesi, Vidin caddesi, Keskın ap. No. 37/7, Kocamustafapaşa, İstanbul. 321. 4. tbrahim Aksoy. Çekirdekçi sokak No. 17, Hasköy, İstanbul. 303. 5. Tekin Erkip. Tunalı Hilmi cad. Lâle ap. No. 68/10, Kavaklıdere, Ankara. 302. 6. Bülent lyidoğan. Vita Fabrikası, Bakırköy, İstanbul. 294. 7. Dr. Tamer Duyar. Devlet Hastanesi, Acil Servis, Muş. 287. 8. Mustafa Yalçınkaya. Eski Toptaşı cad. Sansar sok. No. 6, Üsküdar, İstanbul. 275. \ 9. Altay Ünal. Erdemir Tevsıat Başmüdürlüğü, Kdz. Ereğli. 271. 10. Mete Esedoğlu. M.Ş.M. Endüstri A.Ş., Hacı Osman bayın No. 1, Büyükdere, İstanbul. 267. 11. Serter Göctü. M.T.A. Genel Müdürlüğü, Eskisehir yolu, Ankara. 266. 12. H. Cemal Aydınlar. llköğretim müfettişi. Manisa. 264. 13. Dr. Remzi Azizoğlu. Silvan. 257. 14. Onur Günduz. Havran Lisesi, Havran. 254. 15. Haldun Vahaboğlu. Merkez 3. No.lu Sağlık Ocağı tabibi. Kütahya. 245. 16. Meliha Çoban. 24. sok. No. 25/8, Güzelyalı, Izmir. 240. 17. Dr. Ahmet Rifat Şahin. Merkez Sağhk Ocağı, Erdemli. 238. 18. Sacit Şen. Erdemir Tevsiat Başmüdürlüğü, Kdz. Ereğli. 235. 19. Haluk Karaçiçek. Atatürk. cad. 29/7, Silifke. 226. 20. Necdet Artüz. Şehit Mehmet Baydar sok. 14/6, Maltepe, Ankara. 225. 21. Tahsin Çepoğlu. Liman Inşaat Şube Başmühendisliği, Hopa. 223. 22. Fatih Gültekin. Fevziye cad. No. 53, Babaeski. 214. 23. Nazım Tunalıoğlu. Zafer tlkokulu öğretmeni, Çorum. 207. 24. Cemil Yüdırım. Büyük Selim Paşa cad. No. 56/4, Üsküdar, İstanbul. 204. 25. Dr. Zekeriya Göçmez. İstasyon cad. 162/3, Demet ap. Sivas. 199. 26. Akil Coşan. Yıldınm Bayent cad. 101. sok. No. 16. Çamdibi, Izmir. 194. 27. Mehmet Düzceer. Rıdvanpaşa sok. No. 26, D16, Kadıköy, İstanbul, 194. 28. Ayhan Izgi. Atatürk bulvan, Yüceyurt sok. No. 2/2, Antalya. 194. 29. Mahmut özdil. Atatürk bulvan, Ishak Özdil ap. No. 86/7, Gaziantep. 193. 30. Yalçın Aköz. Yahboyu cad. No. 22, Beylerbeyi, İstanbul. 192. 31. Halil Ünlü. Şehit Süleyman bey cad. No. 55, Bandırma. 189. 32. Dr. Suat Tülek. Üroloji uzmanı, Devlet Hastanesi, Ordu. 187. 33. Sedat Gürcan. Tunalı Hilmi cad. 16/6, Ankara. 186. 34. Atilla Işyar. 83. sok. No. 25/16, Bornova, Izmir. 185. 35. Mehmet Mörek. Fethiye mahallesi 93/2, Amasya. 185. 36. Dr. Güner Yergün. Azimkâr sok. No. 31/33 D. 11, Aksaray, İstanbul. 184. 37. Dr. Ahmet Aydın. Devlet Hastanesi, Eskisehir. 181. 38. Gültekin Sümbüloğlu. Kepenek cad. Eren Sitesi No. 36, Sivas. 181. 39. Mahmut Karabacak. Avsallar köyü öğretmeni, Alanya. 176. 40. Kemal Altun. Eskikale hıah. 3. sok. No. 34, Sivas. 175. 41.Savaş Küçükyavuz. ODTÜ Kimya Bölümü, Ankara. 173. 42. A. Kadir Yaz. SUvan. 170. 43. Ünal Egeli. Cennet mahallesi, Hüniyet cad. No. 50/6, Küçükçekmece, İstanbul. 169. 44. Akındar lkizer. Gazipaşa mahallesi, 18. Sok. No. 91, DikUi. 168. 45. Ahmet Akçam. Şeker Fabrikası muhasebesi, Elazığ. 165. 46. Dr. Îbrahim Mankaliye. Eski Yağ Pazan No. 23, Keşan. 165. 47. Osman Bayraktar. Çarşı mahallesi, Ahçüar sok. 3/1, Trabzon. 164. 48. Dr. Nazım Cihan.Devlet Hastanesi, Inegöl. 160. 49. Şeref Sayın. Tanm ll Müdürlüğü, Yayım Şubesi, lsparta. 159. 50. Güven Karahan. Devlet Hastanesi, Bandırma. 156. . 5 1 . Abdullah Cenkçiler (Ankara) 155. 52. Kadri Coşkunsakarya (Kdz. Ereğli) 155. 53. Erol Turan (Bursa) 155. 54. Veysel Durmuş (Manisa) 154. 55. Kustafa 1. Gürkan (Yatağan) 154. 56. Erdal Şekeroğlu (Adana) 151. 57. Mustafa Yurdakul (Kdz. Ereğli) 151. 58. Faruk Yarar (Ankara) 143. 59. Dr. Semih Tulpar (İstanbul) 141. B 60. Yavuz ö z (Kdz. rep) 138. 61. Erdoğan Tekin (Ankara) 135. 62. Fikret Erdoğan (Ankara) 132. 63. A. Ümit Aylâ (Edremit) 131. 64. Sefa Kelek (Ankara) 130. 65. Sadık Çelikel (Ankara) 123. 66. M. Zeki Hafızoğlu (İstanbul) 122. 67. Nejat Bal (Nazilli) 113. 68. Orhan Keskinsoy (Karakoçan) 112. 69. Kâzım Melikoğlu (Ankara) 111. 70. Abdullah Duman (İzmir) 105. 71. Orhan Kırh (Bursa) 104. 72. Yaşar Kocabay (Cihanbeyli) 98. 73. Şener Yomralıoğlu (Denizli) 97. 74. Alâeddin Şen (Kayseri) 93. 75. Hayrettin Sır (Lüleburgaz) 87. 76. Tayfun Mollamustafaoğlu (istanbul) 86. 77. Fethi Gürcan (Yalova) 78. 78. Ali Köse (Zonguldak) 75. 79. Yahya Türkeli (Rize) 71. 80. Yaşar Arslan (Izmir) 61. 81. Ertuğrul Tekin (Ankara) 56. Dereceye giren okuyuculanrruzın ödülleri posta ile adreslerine gönderilecektir. 10.00 Çocuklar İçin: Cumartesiden Cumartesiye 13.00 Haberler 13.10 Tehlikeye Yolculuk Amazon Nehri'nde öidürücü mercan yüanı tarafından sokubn bır adamın staık Hava balonuyla havadan kunanlmast gOrüntülenıyor. ^ ^ 13.55 Gençler İçin Müzik Programda, sanatçılar sırasıyh fu parçalan stskndiriyoriar. Corty Han "Everythmg in my heart" • Klymax "Toys" B. J. Thomas "America is" • Chaka Khan "Can'l stop the" ve Freddie Jackson "You an my hdy". 13.55 Yaşayan Beden: Suyun insan vucudu için Onemi anlatılıyor. 14.20 Çalışan Hanımlar İçin Programda, sırasıyla ju konular yer alıyor Aerobik • Türk Sanal Müziği Beyaz Gömlekliler • Evdeki Hesap Tark Halk Müzıgı Avuket Hanım Türk Hafıf Müzıği Dramatize Oyun (Hülya Koçyıfrı) Dtş Kaynaklı Müak SoHbeı (Deniz Adanalt) ve Dramatize BClum (aıle). Washington9dan Leningrad'a 16.20 Kara Şimşek Michaet, Sage Cıty'deki bır çiftUkte yaşayan Kebecca'nm yardım çafnsı üzerine oraya doğru yoia çıkar. Rtbecca'nın hayvanlan çatmmakta ve bazı kasabalılar larajından çıflliğım saımaya zorlanmakladır Rebecca ıse bu çı/tliğı loptum tarafından ıtılmi} çocukiarı eğııılebıleceğı bır yer olarak düfünmektedır Mıchatl, çifllıkte kımın ve neden gözti olduğunu araftırmaya bajtar. 17.05 Veni Tabiat 17.30 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 17.50 TV'de Sinema: İstanbul'daki Adam (Aynntıh bilgı yandaki sütunlarda). ALIŞ1LMIŞIM DIŞINDA Hülya Koçyiğit, "htasyon"da bir şarkm kızı canlandtnyor. in ilk yapıtlanndan olan filmde Cüneyt Arkın da alışılmışm dışında bir tip çiziyor. ŞerifGören Lh yiızu duzgun bır 1 urk jdnu İstasyon/ Yönetmen: Şerif Gören/Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Erol Taş, Hüseyin Kutman, İsmail Hakkı Şen, Leyla Somer, Şeref Çokşeker/1977 yapımı/80 dakika. Kultiir Servisi "İstas>on". Şerif Gören'in sinemadaki ilk yıllarından kalma, pek önemli sayılmayan filmlerinden biri. Bir kabadayı tarafından kaçınlan unlu bir şarkıcının oykusünü anlatan filmde, piyasa işi bir görunuş altında, duygu ve gulduru ögesi dengeli olarak ayarlanmış, guçlu bır eleştiri sunuluyor. "tstasyon"un bir ozelliği de. ikı kahramanının kişiliklerinin abartılmayıp. gerçekçi boyutlarda verilmiş olması. Film kahramanlarından Cüne>l Arkın, şimdiye değin seyircinin gormeye alışık olmadığı bir kişilife bürunüyor. Ekose kaskeı. skoç cekeı, ağ7indan eksik etmediğı pipo, alaycı, meraklı bakışlanyla kendini unlu polis hafiyesi Sherlock Holmes'a benzetmeye çalışıyor. Şarkıcı rolündeki Hiilva K<K>igit, bu filmde sonra gerçekten Turk sanat mu/ıği solisti olarak çıkacağı gazino sahnesınin pro\asını yapmış oluyor. İnandırıcı kişiliklere sahip iki sanatçının tiplemelerinin yerinde olduğu eozleniyor. Genellikle iyi filmlere imza atan Şerif Goren'in son kez TV'de yine Hüha Koçyigit'lı "Derman" filmini izledik. Şerif Gören'in 1985te yaptığı son iki yapıtı, bir başka Hul>a Kocjigiı filmi olan Osman Şahin uyarlaması "Kurbagalar" \e "Fakir Ba>kurl uyarlaması "Vılanların Öcii" (ikinci çevırim). Şerif Gören, geçen ay da yine bir Osman Şahin uyarlaması olan "Kanın NamusıT'nu yonettı. Bu filmde Tarık Akan, Hakan Balamir, Serpil Çakmaklı oynadılar. Bülent Oran'ın ozgun senaryosundan alınan "Jstasyon". tum kusurlarına. yapay olaylarına. eksikliklerine karşın yine de ilgiyle. merakra, zaman zaman duygulanıp gülümsenerek, getirdiği eleştiriden haz duyularak izlenebilecek bir film. Yasemin (Hül>v Koçyiğit), bir gazinoda şarkıcılık yapmaktadır. Istanbul'da karanlık işler çe\iren bir çetenın başı olan Palandoken (Erol Taş). Yasemin'e göz koyar. Namlı bir kabadavı olan Gırgır Ali'\e (Cüneyt Arkın) yukluce bir para odeyip. şarkıcıyı kaçırtmak ister. Gırgır Alı, once bu işi kabul etmek istemez. ama sonra duşuncesini değiştırıp Yasemın'i kacıracağını bildırir Bu durum Palandoken'i çok sevindirir. Gırsır Ali. planını ııygulayıp Yat.emin'1i kaçırır. ama goturup Palandoken'e teslım etmez. Kendi evinde saklar. Once genç kızın nefret \e öfkesini ka7anır. ama bir süre sonra aralarında duygusal bir yakınlık başlar. Kabadayı ile şarkıcının ilişkisi tutkulu bir aşka dönuşür. Polisler kaçırılan şarkıcıyı ararken, çete de parayı kabadayıya kaptırmanın telaşı \e hırsı içindedir. Sonunda olaylar istas\onda duğumlenir. Polisler, çete. kabadau, kız. orada karşılaşırlar. Gırgır Ali, kendisine karşi kışkırtılan kızgın kalabalığın elinden kurttılmak iı,iıı uzerlerine tomar tonıar para aıaı Kızgın kalabalık da onların peşini bırakıp paralaı ı kapışmak icin bırbirine girer. rVashington'daki ABD Ulusal Galerisi'nde bulunan kırk tablo, Leningrad'daki Hermitage Müzesi'nde sergüeniyor. Dokuz yüdır ABD ile SSCB arasındaki ilk sanat değişimi olarak nitelenen olayla ilgili olarak, serginin açılış törenine katılan Hermitage Müzesi Müdürü Boris Pyotrovski ve ABD büyükelçisi Arthur Hartman, bu tür sanat değişimlerinin geçen kasım aytnda düzenlenen ABDSSCB zirvesinin bir ürünü olduğunu belirttiler. 20.00 2030 20.45 22.35 Haberler Hava Durumu Panel I TV'de Türk Sineması: tstasyon Edinburgh FestivalVnin 40. yıh (Ayrtnlılı biigi yandaki sütunlardaj. 23.55 Haberler 24.00 Kapanış RADYO T R T I 05.00 ApUs, program ve kıs* haberler. 05.05 Ezgi kervaru. 05.30 Beraber ve solo sarkılar. 06.00 KOye haberler 06.10 Bolgesel yayuı. 06JO Günaydın. 07JO Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. W.0O Kısa haberler. 09.05 Çocujun dOnyası. 09.40 Arkası yarın. 10.00 Kısa haberler 10.05 Yuruan sesler 10J5 Hafif Türk müzigi.lOJO Dinleye dinleye. 11.00 Kısa haberleı 11.05 Hafıa sonu 1L55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Müzik. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Hafif muzık. 15J0 Türküler. 15.45 Bando müzigi. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Yılların ötcsinden. 1635 Solısılerden bırer sarkı. 17.05 Gençlik. 17.25 Dilek kutusu. 1S.25 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 1930 Çesıtli müzık. 20.00 TürkOler ve oyun havaUn. 20.20 Şarkılar 20.40 TUrkçe sozlü hanf mOzik. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Yeni sesler 21.30 Beraber ve solo şarkılar 22.00 PUk albumlerinden. 23.00 Haberler 23.15 Cumartesiden pazara 00.55 Günıln haberlennden dzetler. 01.00 Program ve kapanıs 0145 05X0 Gece yayını. T R T I I 07.00 Açılıs ve program. 07.02 Solistlerden seçmder. 07J0 Haberler 07.40 Türküler ve oyun havalaıı 08.00 Ikı solısıten şarkılar 08J0 Sabah konserı. 09.00 Türkiyem türküJerim. 0930 Klasık sazlardan oyun havalan. 09.45 TUrkçe sozlü hafif müzık. 10.00 Beraber ve solo şarkılar. 10JO Hafıf mUzık. 10.45 Türküler geçidı. 11.15 Nuri Halil Poyraz'ın öliim yıldönümü özel prograım. 11.45 TRT gençlik koroUn. 12.00 Külturümlta dilimiz urıhimiz 12J0 Solistler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13J0 Beraber ve solo lurküler. 14.00 Sanat dergısı. 14.45 Hafif müzık 15.00 Ezgi kervanı. 15.25 Şarkılar. 15.45 Hafif müzık. 16.00 Türküler geçidı. 16J0 Arkaii yarın. 16.40 Senfonık müzik. 17.25 Mahallı sanaıçılarımız. 17.40 Edebiyaı tarihimizden. 18.00 Hafıf milzık. 18.15TürkUler. 18.30 Muhayyer faslı. 19.00 Haberler. 19J0 Yurttan sesler erkekkr toplulugu. 20.00 Şarkılar. 2&20 Çesiüı müzık. 20.40 Türkuler geçidi 21.00 Radyo üyatrosu. 22.00 Klasık koro. 22J0 Bır roman / Bır yazaıdan hıkâyeler. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafif müzık. 23.55 Opera sanatı. 00.55 Program ve kapanıs. T R T I I I 07.00 Açılıs ve program. 07.02 Hafif müzık. 07.30 Sabah konseri 08.00 Sabah ıçın muzik. 09.00 Haberler. 09.12 Cumanesı Pop. 10.00 Dorı mevsımden 11.00 Albümlerden seçtıklerımiz. 12.00 Haberler. 12.12 Cumanesı dıskotegi. 13.00 Müak kösesı. 13.45 Melodiler geçidi. 14.15 Her plagın bır hıkâyesi var. 15.00 Müzik bahçesinden. 16.00 lzlenımcılik akımı. 17.00 Haberler. 17.12 Görünüm. 17.20 TRT çocuk koroları. 17.30 Saz eserlerı 17.45 Türküler. 18.00 Her cumanesi. 19J» Haberler. 19.12 Gorünum 19.20 TRT Gençlik Koroları. 19J5 Beraber ve solo şarkılar. 20J0 Gramofon. 21.00 Günümüzde caz. 2240 Haberler. 22.12 GörunUm. 22J0 Gecenin getırdikleri. 2340 Cumanesi konseri. 24.00 Geçe ve muıik. 01.00 Program ve kapanış. Dünyanın en büyük sanat festivali saytian Edinburgh FestivalL bu yıl 40. yılını kutlayacak. Festival yöneticileri, 40. yılı Alman besteci Karl Maria von fVeberin "Oberon" operasını sahneleyerek kutlayacaklarım açıkladılar. 10 ağustosta festivalin açılıs günü sahnelenecek "Oberon"da orkestrayı Boston Senfoni Orkestrası 'nın şefi Seiji Ozav/a yönetecek. Festivale Moskova Virtüözjeri ve Toronto Senfoni Orkestrası da katüacak. Aynca, tsveç^n Kraüyet Tıyatrosu tngmar Bergman yönetiminde Strindberg'in "Bayan Julie" adlı oyununu sergüeyecek. Japon Jbho Tiyatrosu ise, Euripides 'in "Medea" adlı klasiğini sahneleyecek. "Resimde Kış" sergisi "Resimde Kış" adlı karma sergi, 10 şubat10 man günleri arasında Jeşvikiye Sanat Galerisi'nde yer alacak. Sergide Ahmet Doğuer, Ali Rıza Beyazıt, Ali Rıza Toroslu, Avni Lifîj, Baha Sait, Cevat Dereli, Diyarbakırlı Tahsin, Edip Hakkı Köseoğlu, Eşref Üren, Haşmet AkaL Hayri Çizel, Hikmet Onat, Hoca Ali Rıza, H. Vecih Bereketoğlu, Ibrahim Çallı, îbrahim Safı, J. Iskender, Mehmet Ali Laga, Mehmet Bedri, Naci Kalmukoğlu, Nazmi Dayan, Osman Asaf, Saim özentn, Sami Yetik, Selahattin Teoman ve Şevket Dağ'ın yapıtlanna yer verilecek. Dd genç Tü] TV'de Sinema fotoğrafçısının başarısı AN KARA (A.NKA) Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FAQP) ve Federal Almanya Fotoğraf Federasyonu (VDAV) tarafından duzenlenen "Renkli Fotoğrafta Diinya Kapası" adlı yanşmada, Hacettepe Üniversitesi Fotoğraf Kulübü üyesi iki gefaç sanatçı da başarılı bulunarak ödüllendirildi. Bu yıl dokuzuncusu duzenlenen ve iki yılda bir gerçekleştirilen "İnterdia 8 5 " sergisine katılan Metin Çakmakçı ve Mehmet Gökağaç, "Kürek Çekerken" ve "Madenci" adlı yapıtlanyla ödüle değer bulundular. Sergiye, 30 ulkeden 112 kulüp 3360 dia ile katıldı ve toplam 258 yapıtın başarılı bulunduğu açıklandı. BULMACA SOLDAN SAGA: 1 Batı Karadenız bolumunde bır dag. 2/ Kâğıı ve maden para uzerındeki kafa resmı.. Yuce. 3/ Balmumuna ya da parafine batınlmış fıtil.. Bır hay\an. 4/ İridvıımıın simgesı.. Mrika'da bir ırmak .. Parola. 5/ Mıkroskop camı... Ouz vakalı ve onu ilik.li bir turceket. 6/ Akıl Hz. \1uhammed'ın nileliklerini öv mek amacıyla ya/ılan ka>.ide T Gıresun'un bır ılçesı 8 Şaırlerın. kasidelerinde o v e u s u n u vaptıkları kı»lerden aldıMarı para >a ua hedne E^krimde bır ka'iilasma luru 9 A\rıkiı YIK\RIDA\ KŞ\t.\\ \: I Re^al Nurı Guntekin'ın bır romanı 1 Harman \erındekı tahılın tas ıe loprakla kansık kalınıısı Tıbet oku>u. 3' Eskıden Roma kenune ıcrılen ad . L\sal. 4/ Gizlı gore\lı . Lygun. \arasır 5< Lııyumun sımgesı Dumanlekesı Tekıl ikıncı kışı adılı A hcrke^ın gOzu onunde vapılan. 7 Damla ha>lalıgı •Clmama \e \vus<ur\a'da kullanılmıs eskı bır gümu> para 8' Islak >cr Irlanda C umhurışeı Ordu^u" Maıematıkıc kullamlan bır « u 9 Ezi\et \e ıskenoc etmck Antik kitap müzayedesi A nkara 'da BeymenBedesten Galerisi'nde 9 şubat günü yapılacak müzayedede lOOparça antik kitap İS parça elyazması kitap ve 20 adet hat ömeği satışa çıkanlacak. Saat 14.30'da baslayacak müzayedede ilk Türk matbaacısı Îbrahim Müteferrika tarafından basılan 2 ctttUk "Vankulu Lugati"nin yanı sıra Julia Purdoe'nun "Boğaziçi Gravürleri", 18. yüzyü sonlanna ait Bernardin de Saint Pierretn "Paul et Virgini"smin 1. baskısı ve Tchihatcheffin 6 ciltlik "Asie Mineur (18601867)"si gibi birçok değerli eser bulunuyor. L'SL'TL'LDV "İstanbul'daki Adam"tn çekimi boyunca Turkiye'de bulunan Yugoslav kokenli Sylva Koscina, bugün unutulmui olmasına karşın bir dönemin unlu yıldızlarındandı. Nihat Denür Belçika'da ödül aldı L Kiiltür Servisi Belçika'da yaşayan Türk sanatçısı Nihat Demir, son olarak Liege kentinde düzenlenen "18. TravaiUeurs tmmlgres Arts P1astiques 18. Göçmen tşçiler ve Plastik Sanatlar" sergisine 4 vitray res, miyle katıldı ve "Le Cercle Leonardo da Vinci" ödülü aldı. Belçika TV'sinden çağn alan sanatçı, birinci kanalda kendisiyle ilgili bir programa katıldı. "GreazEcho" gazetesi de, sanatçının başarısına geniş yer verdi. Nihat Demir, 1958'de Elazığ'da doğdu. 1980'de Istanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Aynı yıl Belçika'dan aldığı özel bursîa bu ülkeye gitti. Halen Belçika'da yaşayan Demir, kişisel sergilerinin yaru sıra karma sergilere katıldı, ödüller aldı. Istanbul yine Batı sinemasında Kıiltur Servisi Gece kulübu işleten bir adam, bir casusluk olayına karışır ve ashnda ajan olan guzel bir kadınla ilişki kurar. Geçen haftalarda izlediğimiz Jüles Dassin'in "Topkapı" filminin uluslararası başansından sonra, konusu Istanbul'da geçen birkaç film daha yapılmış, bunda da başı, ilgi gören filmleri kopyalamaktan çekinmeyen Italvanlar çekmişti. Önemsiz bir İtalyan sinemacısı olan Anthony İsasi'nin filmi, karmakarışık bir entrika dizisi boyunca yine İstanbul'u dekor olarak kullanıyor. Film, elbette "Topkapı"nın ince alayına, kendıne ozgu mızahına sahıp değil. Ancak oldukça su İstanbuVdaki AdamfThai Man in îstanbul)/ Yönetmen: Anthony İsasi/Oyuncular: Horst Bucholz, Sylva Koscina, Mario Adorf, Klaus Kinski/1966 yapımı/115 dakika. rukleyici olduğunu ve geriliminin hiç duşmediğini kabul etmek gerekir. Diğer yandan, film, htanbul'u tüm güzelliği ve görkemıyle kullanıyor. Dış mekânlarda çekilmiş sahneler "Topkapı"dan daha fazla. Bu nedenle "Topkapı"da doya doya İstanbul u seyretmek isteyip de hevesi kursağında kalanlan, "İstanbul'daki Adam" memnun edebilir. Alman kokenli Horst Bucholz ve Yugoslav kökenli Sylva koscina, bugün hemen hemen unutulmuş olmalarına karşın, o yıllarda ulkemizde de çok populer olan ve uluslararası duzeyde çalışan oyunculardı. Filmde kuçuk rollerde yine birçok Turk oyuncusu izleyeceğiz. Video üreticileri yasayı tartışıyor NA P OL î T /kMSTEROAM : Açık ATİHA . YaOmırlu BAĞDAT .•Açık BEIGRAD : Kar yajıslı BEM.İH : Kar yajıslı BONM : Kar yagıslı MÖKSEL ; Buluttu CENEVHE : Kar yajıslı FHANKFUHT : Kar yj{ı$lı GİRNE : Yajmuriu KAHİRE .Açık : Kar yaj.şh KÖLN LOMDM : Kar yajıslı MADRto ; BuluOu MOSKOV4 . Se* UVHİH : Kif yajıst NCW YCMK : Kar yaOısk PAftlS ntYAO fKMM SOFYA $AM TELAVİV TOIC/O ZÜRİH •5° HAVA DURUMU UMM İSHUUM. IZMk) K > ya^tsıı a VaJmu'Kj VaOmurhi V. Video ve Müzik Fuarı kapsamında düzenlenen bir toplantıda Yeni Sinema, Video, Müzik Eserleri Yasası'nın video üreticilerini nasıl etkileyeceği tartışılacak. Bugün 10.30'da Tüyap Ticaret Merkezi söyleşi salonundaki Ajans ViPress tarafından düzenlenen toplannya video üreten şirketlerin temsilcileri katüacak. r r V V •r r r r r 17° 1= 13° 15° 6° 3° HWn EKMHM TMKOM MrtU •İIMUai BİMK SMttM MMtt MUI M m 8u)uUu Bulu!tu YaCmurlu Bulutlu Bulutlu Yajmurlu Buıutlu YaOmurlu yafjmursj VaOmurkj w •r ctoof .Açık 1° 7° 25° •6° •8° Azınlık ve yabancı ressamlar "Cumhuriyet Öncesi Azınlıklarla Yabancı Ressamlardan"adlı karma sergi bugün Kadıköy Sular Idaresi karşısındaki Mühürdar Sanat Galerisi'nde açılıyor. Sergide, Azerian, Betok, Ed.Naumann, E.Kavafian, Elvina Pons, Beko, F.Danyau, Jules Renard, M. Papazyan, Nelly Bartold, O. Eiloseat, Pairof, V.P. Faliady, Yazmacıyan gibi sanatçüann tabloları yer alıyor. F ir 17° 17° 8° •1° •2° İLAN MtLLİ EGÎTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıgı Teftiş Kurulu Başkanbgı'nca 23/Nisan 1986 günleri saat 9.30'da başlamak uzere Ankara'da MUfettiş Yardımcılığı giriş sınavı açüacaktır. Girış sınavına katılabilmek için; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nıteliklere sahip olmak. b) 1 Ocak 19S6 tarihmde 30 yaşını doldurmamış olmak, c) Askerliğini yapmış veya 1986 yılı sonuna kadar erteletmiş olmak, d) Hukuk, Iktisat, Siyasal Bilgiler, lşletrne, tktisadi ve tdari Bilimler fakiiltelennden, tktisadi ve Tıcari tlimler akademilerinden (veya bu vasıflan haız olduğu Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca tasdik edilecek yun içi ve yurt dışı fakülte ve yüksekokullardarı) birini bıtirmış olmak gerekmektedir. Isteklilerin, smav için gerekli belgelerle, sınav konularını belirten broşürü Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlıgı'ndan, İstanbul ve Izmir'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdurlükleri ile Beden Terbiyesi tl Müdürluklerinden temin edebilirler. Sınava katılmak isteyenlerin en geç 21 Mart 1986 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar lüzumlu belgelerle birlikte, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanbğı (Teftiş Kurulu Başkanlığı) Mudafaa Cad. No: 6 Ankara adresine şahsen veya posta ile başvurmaları. postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı ilan olunur. Basın: 11822 r 1° r s° r r r r r •r •r osuo : Kaf yatıslı . Kar yagıslı : Açık : Yajmurio : Kar yaj.slı :BukiDu : BuklOu : YaOmurlu r 4° THABLUSGARP: YaOmurkj : Kar yaO'Slı •21° <• 4° 6° 3° 17° 10° .4° 10° 12° 4° 15° 5° VİDKO k l L İ PLERİNDE NE VAR The Areh ot the Sun G*d / Yönetmen: Anthony Bacusen / Oyuncular: David rVarbeck, John Steiner, Susie Sudlcnv, Anthony Berner, Ricardo Palacios, Süleyman Turan, Aytekin Akkaya / 1983 yapımı / 90 dakika. Steven Spielberg'in "Kutsal Hazine Avalan" ve "İndiana Jones" filrnleri, çizgi romanın serüven dlzilerine ve geçmiş günlerin "seriyal"lerine ilgiyi arttırdı. Dünyanın dört köşesinde bu türden filmler yapılmaya başlandı. Ama şundan emin olmamız NE YOk? sahibi olan biri, Köprü üstünde balık tutan bir ayyaş, daha sonra Göreme yöresinin yeraltı şehirlerinde bulunan hazine, otomobillerle bitmek tükenmek bilmez kovalamacalar, en sonunda da yıkılan duvarlar, ölümden kılpayı kurtulma ve de asayı son anda yürütme... Insaf edikın ve bazı sorumlulara lütfen şurası sorulsun: Kim bu adamlara bazı mekânlan, Türkiye'yi tanıtma bahanesiyle sorumsuzca kullanma iznini veriyor? Bu filmin yanına siz siz olun, yanaşmayın. (VI DEGTHEXUEUlus) fn*Moroto/l Q»n»l Mudurtü&Yr Kton Hınmr bllgly gön, butün bölgatvimU p«rç«Jı çok bulutlu, Tnky», Maraı , Fg*. ÂMuı iı. Iç /bwtfo(u'nun bMwı U« Bt M Kandmnız raÇtflı Qmç6cmk. Y*ğı$t u kıynlt fimu r, Iç klmlvn» karl* kanşık ya^mur /e y«r y»r k»r şmkttnöt o> •ca* HtUA SIC. 2 RÛZGÂR: Gun* n doğu rönlvtiın httlf * n t ı f CMTJ kuvvttt» «t*c«* Otntzltrd*, kiM* n lodott tn 35. 8»(ı Kmrmötnlz, Mtrmorm n Egtd» a ı m o m n S kurvtl nd; «Mtt* 1021 Oenıı mıll hızl» »s«c*k. 0ENl4 Butun tj»nixltr çok bulutlu, Btt ara, £çe «e AkZamz yağmurlu J«ç«c«*, a+nlz muMd/l daîga/ı oiup, görüf ınau İı 10 km Y*İ>* vundt 24 km. doltpndt buluntcık V*n OMu p, vçılı tuHıUu n slıli g*ç*c»k, rüzgâr ıttğlflk rtsnt»rKi»n htltt, </• urm orta kjn M*ca* Ot1 kuçuk dttgah otocak. G<5aı| mtm uuklığı 10 km. •/» «nımta 13 km doityındı buU n»c*k. gerekir ki, bu fümlerin belki de en kötüsü "The Arch of the Sun God." Bir Türkİtalyan ortak yapımı olan ve meçhul oyunculann yanı sıra bazı Türk artistlerine ve figüranlanna da yer veren film, Istanbul'da ve Göreme çevresinde geçiyor. Gılgamış'ın asasını bulmaya çahşan ve İstanbulda yaşayan bir lngiliz Iordu, bu işte kullanmak üzere Istanbul'a getirtilen profesyonel bir soyguncu ve sevgilisi, Boğaziçi'ne her nasılsa zembille düşmüş, kefiyeli ve Zerdüşt dini tutkunu bir şeyh, müritleri, Kapalıçarşı'da dükkân Erkutha sergi karma Erkut Sanat Galerisi'nde bugün bir karma resim sergisi açılıyor. 3 mart gününe kadar açık kalacak sergide on ressamumzın yeni ve seçme yapulan yer alıyor. Sergide yapıtlan yer alan sanatçılar Muzaffer Akyol, Turgut Atalay, Habib Gerez, Cahit Güraydın, Fikret Kolverdi, Turgut Minez. Gülseren Montgomery, Biies Öcal, Gürol Sözen ve Seiim Turan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog