Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

23 EKİM 1989 HAVA DURUMU M e t e o r o l o j i Genel Muduriuğu nden alınan bılgıye gore yurdun kuzeydo ğu kesımlen parçalı bulutlu Marma ra ıle yurdun ıç kesımlen sabah saat lennde yer yer sısfi dıger yerlef az bu lutJu ve açık geçecek HAVA SICAKLI Ğl Onemt bır değtsıklık olmayacak RUZGÂR Kuzey w Doğu yonlerrJen hafif ara sıra orta kuvvette esecek Denızlenmızde Ruzgâr Yıldu w poyraz Adana Adapazar Adıyaman Afyofl A*. Ankara Antakya Antatya Artvm Ktedk Bıngoi Bıflıs Bolu kuvvette ese Bursa A A A A B A A A B A A A A A A A A B A CUMHURİYET/17 TURKIYE DE BUGUN 27° 12° Dıyartıakjf 21° 11° Edırne Z1° 8°Erzmcan 18° 5°Er2U(um 11° f istastbv 19° 2°&aaantep 26° 17° aresun 28° 11° Gumuşhane B 17° 4°HakMn 25° 11° Isoana 19° 5°lstwbul 17° 4°toıw 18° 2° Kars 19° 1° Kastamnu 20° 5°Kaysen 20° 7°KırMarelı 18°11°Konya 18° 1°Kutatıya 22° 9°Malaya 23° 6°Mamsa 19° 6°KMaraş 19° 2°Mwsn 12° 1° Mugu 18° 1°Muş 23° T^Nı^de 17°W0n)u 16° 1°Hıze 23° 2°Samsun 19° *>S*rt 18°10°Sınop 23°11°Sıvas 10° 2° TetordaJ 16° 0°lrataxı 18° füıncelı 20° 9°uşak 20" 2°Van 18° 5°YtHoat 21° 3°Zonguldalı A A A A A A B B B A A B A B A A A A A 21° 10° 25° 12° 25° 13° 24° 12° 21° 0° 19° 1° «•12° 17° 12° 19° 11° V 9° 20° 12° 14° 0° 18° 10° 18° 11° 20° 0° 19° 6° 15° 2° 16° 2° 18° 10° JblU J DUNYADA BUGUN Helsınkı ~>J' Lenıngrad MOjkova Amstadam ¥ 21° A 31° Amman A 24° Atına A 29° Barselona B 2«° Basd V 20° Belgrat A 22° Bertr. V 20° Bonn Y 23° Bruksel Y 21° Budapeşie Y 20° Cenmre B 24° Cezaytr A 30° I Cıdde A 34° U.'bayı A 33° Ftaııkiurt Y 23° Gırrve A 32° Y W> A 29° Kopenhag Y 15° Y 24° Kökt A 27° UAtoşa A W Y 19° B 24° A 20° B 6° A 9° Y 22° Ne* York B 10° Y 12° Oslo Y 23° Pans Y 19° Prag A 35° ftyad A 22° Roma A 17° Sofya A 30° Şam A 24° fel Anv A 26° Iınus B 18° varşova A 18° Vened* A 16° Viyana W*shınglonA 19° Zunh Y 2CP g Londra Madnd Mılano Monıreal Mostova T MEHMED KEMAL POLmKA VE OTESI Çankaya ıçın cok şıırler söylenmış, çok övgüler yazılmıştır llkın ıkı dıze yazalım Bu hıyaban ebedıyet yoludur Gıder Allah'a kadar burdan ucu Ataturk'un sağlığında ve oldukten sonra en çok övgüler yazan rahmetlı Behçet Kemal Çağlar'dı "Kâbe Arap'ın olsun/Çankaya bıze yeter" dedığı ıçın bağnaz dındarlar az mı sovmuşlerdı Ataturk dönemınde Ankara, Çankaya demektı Çankaya'yı en lyı anlatan Falıh Rıfkı Atay'dır Zaten unlü kıtabının adı da 'Çankaya' değıl mıdır' Falıh Rıfkı, partının gazetesi Ulus'un başyazarı olduğu ıçın hemen hemen her akşam sofrada bulunmuş, soyleşılere katılmıştır Bugün Çankaya adlı kıtabı bır belge nıtelığındedır Daha sonra Yahya Kemal, Yakup Kadrı, Ruşen Eşref, Halıde Edıp, Yunus Nadı gelmışlerdır Ilk gelenler arasındakı Yakup Kadrı gelışını şoyle anlatır " Ankara'ya ÇH& gırmez ıçımde buyuk bır ferah duydum Şehır bana tasariadığımdan da bın kat daha genış, daha rahat, daha mamur gorundu Oteden ben bır Babıl kulesınden daha s/kışık olduğu soylenen Taşhan 'm önunden sağıma soluma, önume arkama bakıyorum Sağda ıkı ağaçlı bır şose ıstasyona doğru uzanıyor, sol yanda tyı kötu parke doşelı bır cadde kasabanın ıçıne doğru sokuluyor Uzaklarda yeşıl yamaçlar var bu yamaçlar Istanbul'un Çamlıca'sını, Içerenköy'ünu anımsatıyor Yanya kadar tamamlanmış kârgırbırkaç yapı gorunuyor Inlı, ufaklı köşkler var tnebolu'ya çıktığım gunden berı gözlenme ılk yumuşak gelen göruntulen burada göruyorum Oysa yolda her gördüğum adam bana buralan kötulemıştı Kımı havasının fenalığından, kımı gorunüşunün çırkınlığınden, kımı toprağının kuraklığından söz etmıştı Bütun bu sözlerden sonra Ankara, hayalımde kupkuru, kapkara bır taşocağı gıbı görunmuştu " Ataurk'un çağrısı üstüne buraya gelen yazarların çoğu sıyasal yaşama katılmışlar gene pek çoğu turlu ıllerden mılletvekılı çıkmışlardır Ataturk'un kendı o yıllarda 3840'ındaydı Bu ya7 arlar ıse çıçeğı burnunda gençlerdı Atatürk, ılkın Çankaya'ya taşınmamıştı Ilk kaldığı yerler Istasyon'dakı barınak, sonra Keçıören'dekı Tarım Okulu, Etlık'tekı Etlık Palas, sonra da Çankaya Çankaya'dakı ev (sonradan koşk) bır Ermenı evıydı Kentı bırakıp gıden Ermenılerden kalmaydı Çankaya adının burada bulunan küçük bır kılıseden geldığı söylenır Kayaların arasında zaman zaman çan çaldığı ıçın Ankaralılar buraya Çankayası deriermış Çankayası zamanla Çankaya olmuş Yakup Kadrı Vatan Yolunda' adlı kttabında ılk kez gordüğü Çankaya'yı şöyle anlatıyor " Mustafa Kemal Paşa, Çankava denılen bır tepenın yamacında rüstat bır evde oturuyordu Burası şehre bır saat mesafededır Epeyce bakımsız ve duzensız bır kır yolundan araba koşke gelebıldı Geçtığımız yerler bağlık bahçelıktı Yolun kötüluğunden çekılen rahatsızlığı duymuyorsunuz Araba buyukçe bır köşkün onunde bıraz duralayınca acaba geldık mı dıye yüreğımz çarpmaya, benzınız sararmaya başlıyor Zıra, bılıyorsunuz kı, bıraz sonra dunyayı başının ustunde taşıyan olağanustü adamla karşı karşıya geleceksınız " Bu köşk bırkaç kez onarıldı Bırkaç kez de yenısı yapıldı Atatürk'ten sonra Ismet Paşa, Celal Bayar burada oturdular Hepsının de köşke katkıları vardır Bayar dan sonra askerı yonetımın generallerı oturdular Her bın darbeyle gelmış, sonra seçımle yerlerını pekleştırmıştı Faruk Gurler gıbı nıce generaller burada oturmayı duşlemışler, fakat hesabını lyı yapamayınca ortada kalmışlar Mustafa Kemal, elbette Çankaya'nm 'şanlı kartah'dn Bır dunyayı yıkıp yerıne başka bır dunya kurdugu ıçın de Çankaya denılınce akla o gHır Şımdı Çankaya'ya Evren den sonra Ozal oturacaktır Ruyalarına Ataturk'un gırdığı çok olacaktır Burada damga Mustafa Kemal Paşa nındır Ataturk un ne kadar yapılmasını ıstemedığı varsa onlartn hepsı yapılacaktır, yapılmasını ıstedıklerı de yapılmayacaktır Madalyonun bır de bu yüzü var T Madrıd ^Ubon :Q'. Ceıayır •Berı n Çankaya'ya Doğru... • Beigraa Ankara bulunacak ğ 9 dolaytnda bulunacak. van Gölunde hava Parcalı az bulutlu geçecek •£).•** WrJ» ^ # C* Atına (uıiui Teb'z Sam y*o™rt» ,*»» /5**iı AJC* B tuiuiiu Ggune* K tarh s ssi> v BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Bır metm uzennde gereklı düzeltmelen yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getıren kımse 2/ Eskıden muhabere ve ırtıbat hızmetlennde kullanılan hızlı ve hafif gemı Sessız, uslu 3/ Sazlık, kamışlık 4/ Sınır boyu Akajo da denılen buyük bır orman ağacı 5/ Futbolda bır mevkı Altından sopa göstenlır 6/ Kısa sürelı tanıtım filmı Ağırlama 7/ Soyaçekım Un, et ve bamya ıle yapılan bır yemek 8/ Tıp dılınde ıdrarın kesılmesıne verılen ad Şıkâr 9/ Tann Hındıstan'da kocasının cesedıyle bırhkte ateşe atılıp yanan ve ermış sayılan kadınlara verılen ad YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Bır resım ya da desende, bazı nesne ve figür boyutlannın perspektıfin etkısıyle kısalması 2/ Turk müzığınde bır makam Avrupa'da bır başkent 3/ Denıze uzanan dar ve alçak kara parçası Yugoslavya'da bır bölge. 4/ Gıdış. Şöhret 5/ tçıne antlaşma ve padışah mektuplarının konulduğu metal kutu Bır yuzey ölçusü bırımı 6/ Tüy, kıl Eskı Mısır ınanışında ana tanrıça. 7/ öleceğı kesınlıkle bılınen bır hastanın, acısını dındırmek ıçın doktor tarafından öldurUlmesı 8/ Evcıl bır geyık Bır tür yerelması 9/ Saz ya da karnıştan örülmuş büyük sepet Kahıreı 600 TL'bk) Cuııılııtri> et Gazetesi (6 Y azı İşlerî Mödörlüğüııe,Tekziptir. Basınımızda yer alan ve asılsızlığı tarîışılmaz bir iddiaya göre, yöre balıklanna kanalizasyon sistemı ile fıilen ve cebren insan dışkısı yedınlmiştir. 6 Ekım 1989 gunu Mannara demzınde bılımcılerce havasızhktan boğulmaya bağlanan, ashnda kanunsuz ve mzamsız bır gösten ytıruyüşünden başka bır şey olmayan balık eylemlerı, köku dışanda, Karadeniz'ın karanlık sularından gelen ve Marmara'nın bütünlük, bırlık ve beraberlığıne kasteden, daha doğru bır tanımla da ıstılacı kışkırtıcıların, masum dıp balıklannı zorla ve yıkıcı propaganda ıle etkılemesınden başka bır şey değıldır Bu aynııkçı guçler, yakamozlar ıle ışbırhğı yaparak ılk önce menfur emellenne uygun olarak, Marmara'>ı kızıla boyamışlar, bununla da yetınmeyerek bu son eyleme kalkışmışlardır Yasal, doğal güçlerle bu kışkırtıcı ve bölücü balıkların rnücadelesı sonucunda masum dıp balıklannı kandırarak ıllegal eyleme ıten, Lskumnı kod adlı Kolyoz, Lufer kod adlı Çioekop ölü olarak ele gecınlmış, yapılan otopsılerde bu ıkı canımn pek çok küçük balığın öldurUlmesı olayına kanştıklan saptanmıştır Bölüculer ıle bırhkte ele geçınlen dığer balıklardan bır bölümu, güvenhk güçlennce derhal gözaltına almmış ve 78 saatlık bır soruşturmadan sonra, delıl yetersızhğınden serbest bırakılmışlardır Dığer bölümü ıse, Marmara denızıne mıdesı, barsağı ve kolektörlü kanalızasyonu ıle bağlı çevre halkının da yardımı ıle derhal ımha edılmışlerdır Yapılan operasyonlarda Marmara'nın dennlıklenne gömülü olarak bır nı ve akıntılann gücü ıle Karadenız'e gıdecektır Aynlıkp guçler, Karadeniz'ın karanlık sulanndan geldıklennden, guzel ve eşsız Dersaadet'ın kanalızasyonlarından neşet eden bu banş sulanrun Karadenız'e gıderek oralan da çağ atlayan Marmara'ya benzetmesme karşı çıkmaktadırlar Balıklann, gene kuzeyden gelen, köku dışanya bağb poyraz ruzgânnın da ışbırlığı üe, ılımsel ve bılımsel bulguları masum yöre bahklannın gözunden duşurmek amacı ıle, oksıjenı ve moksıjenı ebedıyete kadar hıç eksılmeyecek olan Marmara'nın çağ atlamasını ıstemedıklerınden, tüm 140'h yasa maddelerıne uygun eyleme geçmışlerdır Bu eylem sırasında ölen Marmara'nın vefakâr ve cefakâr balıklannın kanı yerde kalmayacaktır Basınımızda yer alan ve asılsızlığı tartışılmaz bır ıddıaya göre, yöre balıklanna kanalizasyon sistemı ıle, fîılen ve cebren ınsan dışkısı yedınlmiştir Ne yanktır kı, sayın basmımız ve nedense Çernobil olayında radyoaktıf kırlenme gıbı çok önemsız bır konuyu abartmamak açısın dan en doğru yolu ızlemış olan saygın ve de yaygın TRT'mız bıle bu kere, ayrılıkçıların propagandalarına kanarak eylemlenm, onla rın ıstegıne uygun bır şekılde kamuoyuna yan sıtma yolunu tutmuşlar ve bu şekılde bır sorumsuzluk öraeğı sergılemışlerdır Marmara'da oksıjenın azaldığı gıbı, kökü bellı bır varsayımı desteklemışlerdır Aslında Marmara denızıne ne atılırsa atılsın, ne edıhrse edılsın, balıklann bırlık ve beraberlığını kırnse etkıleyemeyecek, tum balıklar bu yolda feda olsa bıle, Marmara denızı, atıklan ve batıklan ıle renkten renge gırerek, ebedıyete kadar varolacaktır DALMAZ ALTINBOYNUZ. T4RTTŞMA 60 Y I L ÖNCE Cumhur.Yet Kayıtlar başladı 23 EKİM 1929 Mıllet Mekteplerının bu senekı faalıyetı ıçın ıhzarata başlanmıştır Bu sene mekteplenn daha musmır netıceler vermesı ıçın ıcap eden tedbırler alınacaktır Maarıf Emanetı bu hususta azamı faalıyetı sarfetmektedır Bu meyanda dün ılk mektep mudurlenne tezkereler yazılmış ve mekteplerdekı levazımatın ıkmal edılmesı bıldırılmıştır Bflytlkada rakısımn Bütun vatandaşlar bugünden ıtıbaren kendı rruntıkalanndakı mekteplere kayıt ve kabul edıleceklerdır Mektepler bır teşrınısanıde merasımle açılacaktır Mektepler ıkı kısraa ayrılarak bınnın tahsıl müddetı ıkı a>, dığennın dört a> olacaktır Arap harflerıyle okuyup yazma bılenler, ıkı aylık tednsata tabı tutulacaktır Ders saatlen, her mahal ve mmukanırı ıhtıyacma göre tayın edılecekur. Haftanın ıkı gununde de kadınlara ders venlecektır Mıllet Mekteplerıne 16 yaşından 40 yaşına kadar olan vatandaşlar, mutlaka devam etmek zorundadırlar Ders devrelerı nıhayetınde müdavımler yem harflerımızden ımtıhan edılecekler ve muvaffak olanlara şahadetnameler venlecektır Açılacak bınlerce Mıllet Mekteplennde ılk mektep muallımlennden ve meraleketın münevverlennden ıstıfade edılecekur. Muallımlere venlecek maaş ve mekteplere luzumu olan masraflara ıcap eden tahsısat kabul edılmıştır adet Kıtaç ve çok sayıda Kalkan ele gecınlmış, yasaklannuş pek çok yazılı Orkinoz ve yazılı Hani ıle, bıyolojık antmaya aıt en detaylı plan ve projeler de değerlı atıklar arasında gızlenmış olarak bulunmuştur Her şeyden önce, Marmara'nın bırlık ve beraberlığıne ve bölünmezlığıne karşı eylem yapan bu aynlıkçi balıklann uyguladıklan yöntem, yanı boğularak ıntıhar etme gıbı ıllegal hareket, anlı ve şarüı bılımcılerımızın ve dını bütün yönetıcılenmızın ortaya koyduklan ılmı ve bılmı gerceklere aykın düşmektedır Marmara denızıne ne atarsan at, Allah'ın ız OKURLAIIDAN Şu gunlerde başta Kültür Bakanlığı olmak üzere, kıtap kampanyası yönunde gırışımler Geçen yıl Cumhunyette bu var Hele Doğu Anadolumuz köşede şöyle bır önerıde ıhtıyaç ıçınde PTT mevzuat, bulunmuştum Her derecedekı ödenek vb atlatma cevabı bır (özellıkle orta ve ılköğretım) okullanmız büyük ölçüde kıtap yana bırakarak bu önerıyı gerçekleştırmenın bır vb basılı yaymlara muhtaç formulunu bulsun Kaynak durumda öte yanda okumuş sağlamanın yolunu devletkıtlede okullara gönderılecek haylı materyal var Dıyorum kı vaıandaş ışbırlığı ıle bulabılınz PTT, üzennde " Okulu Müdürlüğune" adresı bulunan Fonlar, vakıflar böyle bır "matbua kohlen" parasız gırışımı gerçekleştırebılır. olarak adreslerıne ulaştırsın Ha Zararlı yayın gönderılme Bu raasraf gondencıye fazla sakıncası mı 7 Bunları okul gehyor PTT, bu önerımı yönetımının ayıklamadakı cevapsız bırakmıştı becensıne güvenımız yok mu ? PTTye öneri Btiyükşehir Belediyesi'ne Ne dersınız sayın Cumhunyet okurları'' CEMALETTtN ŞENOCAK Beledı>ece halledılmesı gereken acıl sorunlardan ıkısı de şudur 1 Şehır ıçınde ve yakın köylenmızın yollarında, yöre sakınlerı tarafından, geçen vasıtaların hızlannı kesmek gerekçesıyle asfaltlara dökulen beton manıalar (Bunu yazılı olarak uç ay evvel Anakent Belediyesi'ne bıldırmıştık) Netıce, bu tümsekler gıderek çoğalıyor 2 Mahalle aralarında ha\alı kornalarıyla ortalığı ayağa kaldıran butangaz kamyonetlen (Göztepe havalesındekıler Bostancı beledıve zabıtasma muteaddıt telefonlarla, plaka numaraları ıle bıldırıldı Her sefennde "Derhal efendım, hallederız" dendı Fakat sorun çozumlenmedı) Bunlardan bırıncısı otoların ontakım, rulman ve amortısorlerını, ıkıncısı ıse bız vatandaşlann beyın ve ıç organlarını harabedıyor Nurettın Sözen'e saygılarla A. YALK1IN OZERDEM KALBINIZI KORUYUNUZ TURK KALP VAKFI 175 12 44/45 148 58 66 172 87 24 Muayene, Teşhıs, Tedavı, Kontrol, Laboratuar, Rontgen 3 0 YIL ÖNCE Cumhur.yet Zamlar yeniden başladı 23 EKİM 1959 Şehnmızde kontrollenn gevşeklığını fırsat bılen esnaf, sessız bır zam yarışına başlamıştır Elbıse temızleyıcılen fiyatlara kendıhklennden yuzde 2530 nısbetınde zam yapmışlardır Elbıse temızleme ucretlerının 12 lıradan 15 lıraya çıkanlmasını takıben, sandvıç ve soğuk alümınıt yıyecek fiyatları da yuzde 3050 arasında artmıştır Bu durum karşısında sandvıç nyatlarmın 50 kuruştan 6070 kuruşa, 120 kuruş olan sosıs porsıyonlarının da 140150 kuruşa çıkartılraası muştenlerle tezgâhtarlar arasında munakaşalara yol açmaktadır Berberler de tarıfelennın yetersızlığını ılen surerek, kendıhklennden zam yapmaya başlamışlardır tran Şahı evleniyor Iran'ın mustakbel kralıçesı olacağı tahmın edılen 20 yaşındakı Farah Dıba bugun Cenevre ve Parıse gıtmek üzere Tahrandan ayrılmıştır Burada bıldınldığıne göre Farah Dıba, çeyız hazırhklarında bulunmak üzere Avrupaya gıtmektedır Uzunboylu, guzel vucutlu Farah Dıba'ya sıvıl gıyınmış saray muhafızları refakat Farah Otba etmektedır Yanında annesı olduğu tahmın edılen bır de kadın vardır Şahın, Farah'la evleneceğı haberının 27 ekımde açıklanacağı söylenmektedır 27 ekım gunu Şahın 40'ıncı yıldönumudur Farah Dıba, bır zamanlar başbakanlık yapmış olan Musaddık'ın sınrı kuzenının kızıdır Yırmı yaşına >eru basmış olan Farah Dıba, Parıste Guzel Sanatlar Okulunu bıtırdıkten sonra Tahrana dönmüştur Nobel Edebiyat Ödülü 1959 Nobel Edebiyat Odulu, bugun İsveç Akademısı tarafından Sıcılyalı şaır Salvatore Quasımıdo'ya verılmıştır Şaırın son eserı "Sputruk" adını taşımaktadır Salvatore Quasımıdo'nun bu armağanda en çetın rakıbı gene ttalyan yazan Alberto Moravıa ıdı 1934 yıhnda Luıgı Pırandello'nun kazandığı armağandan berı, ıkıncı defa olarak bır İtalyan yazanna Nobel Odulu venlmektedır ĞEÇEN YIL BUGÜN Cumhü^ 23 EKİM 1988 Eskı Dıyarbakır Askerı Cezaevı Içguvenlık Komutanı Bınbaşı Esal Oktay Yıldıran dun Kısıklı'da bır halk otobusunde uğradığı sılahlı saldırı sonucu olduruldu Bınbaşı Yıldıran'ı eşı ve çocuğunun gozu onunde vuran ıkı saldırgan olaydan sonra ıkı aracı gasp ederek kaçtı Saldırı sırasında otobuste bulunan bır kışı de kolundan >aralandı Suıkast, yasadışı PKK orguta tarafından ustlenıldı Saldırı PKK'nın kentlerde yaptığı ılk buyuk ola> oluyor Binbaşıya suikast 1 1989 atama dönemınde, bakanlığımıza bağlı ılk ve orta dereceh okullar ıle yaygın eğıtun kurumlannın öğretmen ıhtıyacım karşılamak üzere Eğıtımr ve öğrenm Hızmetlerı Sımfına dahıl kadrolara asağıda behrtılen alanlarda ılk defa açıktan ve kurumla arası nakıl yoluyla öğretmen alınacaktır 2 Ihtıyaç duvulan alanlar ıçm başvuru sartını taşıyan öğretmen adaylarından, a) Öğretmenlık görevıne ılk defa atanacak olanlar, b) Daha önce öğretmenlık vapmış olup da bu görevınden stajyerlığı kalkmadan aynlanlar, c) Özel öğretım Kurumlannda stajyer öğretmen olarak çalışanlar ıle bu kurumlarda öğretmenlık açısın dan stajyerlığı kaldırılmış olmakla bırlıkte ılk defa devlet memurluğuna atanacak olanlar, "öğretmenlık Içın Mecbun Yeterhk ve Yanşma Sınavı"na katüacaklardır 3 Sınava katılacak adaylann başvunılan 1220 Ekım 1989 tanhlen arasında Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gazıamep, lstanbul, tznur, Konya, Malatya ve Samsun ıllen 11 Mılh Eğıtım Müdürlüklen'nce kabul edılecekur 4 Sınav 3 Aralık 1989 tanhmde saat 9 00'da yukanda behrtılen ü merkezlennde Öğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezı'nce (ÖSYM) yapılacaktır Adaylar hangı üde sınava gırmek ıstedıklennı başvuru formlannda behneceklerdır Ancak bır sınav merkezınde bır alandakı başvuru sayısi 20'den az olduğu takdırde bu adaylar başka bır sınav merkezınde sınava alınabüecektır 5 Başvuru formlan, başvuru ıçm gereklı olan mtehklenn neler olduğu, ıstenecek belgeler ve sınavla ılgıh bılgıler Sınav Kılavuzunda açıklanmıştır Bu kılavuz 2500 TL karşılığında 3'nücü maddede behrtılen tl Mılh Eğıtım Müdürlüklennden başvuru süresı ıçensınde temın edılebılecektır 6 Sınava gırecek adaylarıı. ıhtıyaç duyulan branşlara göre behrlenen okul ve bölümlerden başvurma tanhı ıtıbanylamezun olmalan şart olduğu cıhetle, müracaatlar sırasında mezunıyet belgelennın bır örneğını, Meslek Yüksek Okulu mezunlan ıçın ıse ayrıca orta öğrerumlennı meslek veya teknık lıselerın aynı bölümunde tamamlamış olanlann öğretmenlığe kabulü karşısında bu okullann hangı bölümünden mezun olduklarını gösteren dıploma veya okul müdürlüklennden ahnacak belgelen yanlarında bulundurmalan gerekecekur 7 Atama yapılacak branşlardan Ingılızce, Edebiyat, Elektnk, Elektronık ve Sınıf öğretmenlığı alanlartnda, a) Daha önce kamu kurum ve kuruluşUnna bağh okullara öğretmen olarak atanmış ve öğretmenhkte stajyerhğı kalkmış olanlar, b) özel Öğretım Kurumlannda, öğretmenhk açısından stajyerlığı kaldırılmış olmakla bırlıkte kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memurluğu açısından da stajyerlığı kaldırılmış olanlar, sınava katılmayacaklardır Bu durumda olanlann atamalan, Ağustos 1989 dönemınde başvuruda bulunanlarla bırlıkte değerlendırılerek kontenjanın V» 10'u oranında kıdem ve kadro dunımuna göre açıktan ve naklen atama yoluyla gerçekleştınlecektır Görevden çekılen ve çekılmış sayılanlar en son görev yaptıkları ll Mıllı Eğıtım Müdurlüklenne, başka kurumlardan naklen geçecekler ıse doğrudan bakanhğa 1627 Ekım 1989 tanhlen arasında ll Mıllı Eğıtıra Müdurlüklen'nden temın edeceklerı form, dılekçe ve buna bağlı belgelerle başvuruda bulunabıleceklerdır Ağustos 1989 dönemınde açıktan ve naklen atanma ısteğınde bulunanlar, bu dönemde tekrar başvuruda bulunmayacaklardır 8 Sınav ve atama ıle ılgıh bılgıler Bakanhğımız Personel Genel Müdürluğü ve ll Mıllı Eğıtun Müdürlüklennden öğremlebılır Sını Alan Kon Sıra A l u KonNo: kodu: Alan Adı: tenjan No: kodu: Alan Adı: tenj»n 1 1283 Edebiyat 377 27 1997 Sıhhı Tesısat 5 Tarıh 60 28 1138 2 2036 Tekstıl BoyaApre 2 3 1207 Coğrafya 20 29 1279 Tekstıl Dokuma 2 4 1371 Felsefe Grubu 10 30 2156 Tekstıltplıkçılık 2 5 2353 Matematık 2 45 31 1155 Gıyım 2 40 6 1627 Kımya 45 32 1437 Nakış 210 7 1390 Fızık 45 33 2315 El Sanatlan Çıçek 2 10 8 1123 Bıyolojı 45 34 2212 Aıle Ekonomısı Beslenme Ev Ekono Bes ve Ev Ynt 10 9 2246 Almanca 7 35 1906 Resım 2 10 10 1524 Ingılızce 410 36 1318 Muhasebe Grubu 60 11 1925 Resım Iş 37 1963 15 Sekreterlık Grubu 40 12 1822 Müzık 90 38 1860 öğretmen Lısesı Mes Ders 15 13 2265 Beden Eğıtımı 90 39 2563 özel Eğıtım 15 14 1558 ış Eğıtımı (tş Tek Eğt ) 10 40 1329 Elektnk I 75 15 1894 Rehber Öğretmenlığı 41 1348 20 Elektronık 1 40 16 1245 Dın Kultürü ve Ahlak Bıl 110 42 1803 Motor 1 20 17 1230 İmam Hatıp L Mes Der 90 43 1424 Tesvıye 1 20 18 1314 Elektnk 2 90 44 1734 Metal İşlerı 1 15 19 1333 Elektronık 2 15 45 1208 Ağaç tşlerı 1 (Mobıl Dek ) 10 20 1119 Bılgısayar 2 46 2418 Gıyım 1 40 21 2177 Yapı 5 47 2441 Nakış t 10 22 1505 Harıta Kadastro 3 48 2460 El Sanatlan Çıçek 1 5 23 2105 Tesvıye 2 20 49 2139 Trıkotaj 15 24 2525 Metal İşlerı 2 15 50 4439 Okul Öncesı Öğretmenlığı 20 25 1772 Mobılya Dekorasyon 15 51 2494 Halıulık 20 26 1791 Motor 2 15 52 2403 Sınıf öğretmenlığı 1600 Basın 33663 İLAN MİLLİ EĞtTİM BAKANLIĞFNDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünıversıtemızın asağıda behrtılen bırımlenne sınavla personel alına^aktıı lsteklılenn bır dılekçe ekınde kısa özgeçmışı, nufus cuzdan orneğı, 2 adet fotoğraf ve tahsıl belgelenyle bırlıkte ılgılı bırımlere muracaat etmelen gerekmektedır Başvuruda bulunacak adaylann 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 maddesının genel şartlarını taşımaları, erkek adavların askerlık yapmış olmalan (Kutuphanecı ve Sağlık Hızmetler Sınıfı hanç) şantır Son başvuru tarıhı ılamn gazetede yayımını muteakıp 15 |;un olup, sınav tarıhı ılgılı bırımlerce ayrıca duyurulacaktır BİRİMİ tlahıyat Fakültesı Ağn Eğıtım Yuk Okulu Rektorluk lkt ve ld Bıl Fak SIMFI GİH UNVANI Memur Memur Kutuphanecı Memur Daktılograf ADEDt 2 1 1 2 1 ARANAN OZELLİK Lıse me, unu olmak Fakultelenn Kutuphanecılık bölumu mez olmak Lıse mez dak bıl tercıh ed Lıse veya dengı ok mez Eşıthk hal kurs bel tercıh seb Hukuk Fak mezunu olmak Vleslek Lısesı \e\a Mes'iOk Elektronık bol mez ol Meslek Lısesı Elektnk veya Elektronık böl mez olmak Dış Hekımhğı Fak mez olmak Sağ Mes Lısesı veva Hemş YOkOn Lısans veva Lısans mezunu olmak 4 \ilhk fakulte mez olmak •• • •• Rektorluk UnıvHast Başmud Dış hekımhğı Fak Rektorluk Unıv Hast Başmud AvH TH TH SH SH Avukat Teknısyen Teknısyen Dış Tabıbı Hemşıre 1 2 1 1 20 SH « •• • » Fız^oterapıst Saghk Fızıkvisı Dıjetısven Saghk Teknısy*nı E^zan.ı 2 1 > •> SH S.H SH SH »» *t »» •• " M " 3 t» •» 1t SH SH SH Hemşıre Yardım».ısı Ebe Sağhk Teknısyenı Sağhk Teknısvenı Bıvolog Bakterıvolog Hav Sağ Mem ıırıı Sağ Mes Lısesı veva Lıse ustune 2 vıllık Sağ Meslek eğıtımı görmüş olmak Sağhk okulu mezunu olmak " ve>a Sağ Mes Lısesı mezunu olmak Sağ Mes Lısesı Rontgen Bol mezunu olmak Sağ Mes Lısesı Dış Protez Bolumu mezun olmak 4 vılhk fakulte mez olmak Fakulte veva Vuk Okullann ılgılı bölum mezunu olmak Hemşırelık Yuk Okulu mezunu olmak ve Hemş Yuk Okulu Onlısans programını tamamlamı* veva me/urj olmak > 2 *» " " Dış Hekımhğı Fak 1 1. •• t. SH 1 2 1 > Kars Vetenner Fak ı» »» •* »» ** »* SH SH SH Hemşrelık Yuk Okulu SH Ht,ni!>ıre
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog