Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Yazarlar
Sayfalar

3AYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2002 PAZAR 8 HABERLERÎN DEVAMI G U I V C E L CÜINEYT ARCAYÜREK MBaştarafi 1. Sayfada 9 gerekıyor Ece/ıt, "Bahçelı'ye ınanıyorum, guvenıyorum" dyor ve eklıyor "Enınde sonL/nda 'cesur bır adım' atacağını du- sjnuyorvm, umuyorum " Başbakan'ın Bahçelı ıle ılgılı daha önemlı bır sozu, bır varsayımı var. Dıycr kı "Bır formul gelıştırecektır." Acaba Başbakan'ın bır duyumu mu var doğru- dao Bahçelı'den ya da Bahçelı'ye çok yakın kay- naklardan? Yoksa Bahçelı'nın bugunlere dek bır- çok ola/dakı desteğıne güvenerek mı boyle ko- ruşuyor? Ustelık nasıl "bır formul"^ Bahçelı'nın Ecevıt'le Yılmaz'ın hemen herplat- foTndakı baskısına karşın soyleyegeldığı "bırfor- mul" şu: Sorunu bızım dışımızda, dılersenız TBMM'de çozun' Başbakan, Bahçelı'nın Nığde'de bır gazetecı- ye (Radıkal-24 Mayıs 2002) verdığı demecı oku- duktan sonra mı son demecı verdı, elbet bılme- ye olanak yok Ne k/ MHP lıderı Bahçelı, (yalanlanmadığı) açık- lamalannda Çankaya Zırvesı'nı şu cumlelerle de- ğerlendırdı "Şımdıye kadar ıdam, anadılde yayın ve oğre- nımgıbı konularda tavnmızı koruduk (Uçpartıden oluşan) Uderierzırvesı ve Cumhurbaşkanı'nın ya- pacağı zırvede de bu konularda kırılma olacağını zannetmıyorum " Bu soylemlere gore, Ecevıt'ın Bahçelı'de ara- dığı "bır formul" yok. "Bır formul" arayışı yok MHP'nın ıdam ve anadıl konularındakı tutumun- da değışım olasılığı hıç yok1 öyleyse orta yerde Ecevıt'ın umudu ve bu umu- da kaynaklık eden Bahçelı'ye guvenı varf Başbakan, Bahçefı'yı "Öcalan konusunun du- şundurduğunu", bu konudakı zorluğu anladığını soylerken "Bu, hepımız ıçın zorluk" dıyor Doğrusozene denır"? Ama bır farkla Ecevıt, 18 Nısan seçımlerınden Abdullah öcalan'ı derdest edıp Turkıye'ye getıren başbakan fıyakasıyla bı- nncı partı çıktı MHP ıse ele geçırılen Öcalan'ı ı- dam ettıreceğını vaat ederek ıkıncı partı olmayı başardı Ustelık Bahçelı*nın koşulsuz ıdama yan tutma- masının nedenı sadece öcalan mı, yoksa başka ulusal nedenlerden mı kaynaklanıyor karşı çıkışı, dırenışı? örneğın surmekte olan PKK teroru Değişen bir şey yok Bahçelı bu konuda da (Nığde demecınde) açık konuşuyor "Ulusal Program'a uygun olarak (anayasada) savaş, yakın savaş halı ve terorsuçlan dışında ıda- mın kaldmlması konusunda değışıklıkyapıldı Şım- dı Turkıye'de butun suçları da kapsayacak şekıl- de ıdamın kaldmlması dayatılıyor 20yıldır terörle karşı karşıya olan Turkıye'nın hassasıyetlen ko- runmalı." MHP ıle başta Ecevıt ve kuşkusuz Mesut Yıl- mazarasında uzlaşma nasıl sağlanacak, nasıl "bır formul" bulunacak, Allah bılır Bahçelı anadılde oğrenım ve ıdam konularında AB ıle yapılacak goruşmelerde "ortayol" buluna- bıleceğını, ancak bu duşuncelenn AB'ye anlatıla- madığını, hatta goz ardı edıldığını soylemesıne karşın, Bruksel'den donen (ne kı Nığde demecı- nı okuduğu anlaşılan) Mesut Yılmaz'dan tam ter- sıne, yenıden muzakere olanağını kestırıp atan bır yanıt geldı "Kopenhag ölçutlen yenıden goruşulemez'" Iktıdar dandını, muhalefetın ne yapacağı bellı değıl Çankaya Zırvesı'ne doğru, Cumhurbaşkanı Se- zer'den, bır umut ışığı yanıyor, sonuyor örneğın, partılerın çozum yolunda umutsuz davranışını daha onceden bılen, zırve gunu de ız- leyecek olan Sezer, bır onerı tadında, partılerı uz- laştıracak "bır formul" onerecek mı? Zayıf bır olasılık, ama hıç yoktan lyıdır' Tokat'ta şüpheli ölümlerTOKAT (AA) - Tokat \ e ılçelennde son bır ayda aynı rahatsızhklarla hastaneye gelen bın hemşıre 3 kışının ha>atını kaybetmesı, 7 kışı- nın tedavısının surmesı kentte tedırgınlıkyara- tırken oluraler nedenıyle ılgılı ınceleme başla- tıldı Otopsılerden herhangı bır sonuç elde edı- lemezken yaşamlannı yıtıren kışılenn vucu- dundan alınan bazı parçalar tahiıl ıçın Cumhu- nyet Unıversıtesı Araştırma Hastanesı'ne gon- denldı Tokat Valısı Mehmet Gundoğdu, ken- dılennın de bu olumlerden şuphe duyduklannı behrterek "Tarım ilacı zehirlenmesi olabilir. Biz de sonuçları beklıvoruz" dedı Tokat \ e ılçelennde son bır a> da aynı rahat- sızhklarla hastaneye gelen bın hemşıre 3 kı- şının hayatını kaybetmesı, 7 kışının tedavısı- nın sürmesı uzenne II Hıfzıssıhha Kurulu top- lantı yaptı Son bır haftada Tokat Dev let Has- tanesı'ne Reşadıye ılçesınden Kemal Erdo- ğan (60) veAlmus ılçesınden Emine Koyun- cu (60) sık sık baygınlık geçırdıklen gerek- çesıyle başvurdular Ilk tedavılen yapılan ve teşhıs konulamayan Emıne Koynncu ve Ke- mal Erdoğan, sevk edıldıklen Cumhunyet Unıversıtesı Araştırma Hastanesı'nde muda- haleye rağmen kurtanlamadılar SSK Tokat Hastanesı'nde gorevh hemşıre Esra Demir de 10 gun once aynı şıkâyetle Cumhunyet Unıversıtesı Tıp Fakultesı Âraş- tırmaHastanesı'negetınldı Ilktedavısı yapıl- dıktan sonra Hacettepe Unıversıtesı Tıp Fa- kultesı'ne sev. k edılen Demır de kurtanlama- yarak hayatını kaybettı Soma içten içe yanıyor BaykaTdan Denktaş'a destek • GEBZE (AA) - CHP Genel Başkanı Denız Baykal, Gebze Genç Sanayıcı ve Işadamlan Derneğı'nın (GENÇ-StAD) 2001 Yılı Başan Odullen torenınde, 'Dun>ada Yılın Dev let Adamı' seçılen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a odulunu \erdı Baykal, Denktaş ın ızledığı polıtıkalan o\erek, "Umanz Denktaş'ı gelecekte aramayız" dedı Emekliye yasa oyunu • VNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan yenı kademelı geçışe ılışkın yasaya Plan ve Butçe Komısyonu'nda, "Bu kanuna gore bağlanan gelır ve aylıklar ıle geçıcı 76 maddeye gore vapılan telafı edıcı odemeler. her ay 'odeme tanhlennde' bır oncekı aya gore DÎE tarafından açıkJanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketıcı fıyatlan ındeksı artış oranı kadar arttınlarak belırlenır" duzenlemesı ekJendı Boylece emeklılere enflasyon fark odemelennde 19 gunluk farkın da devlet tarafindan maaşlara yansıtılmasına hukmeden yargı kararlan devre dışı bırakılmış oldu AfiFevzî Bir Kartal Cezaevfntte I fstanbul Haber Servisi - Almanya'dan oncekı gun lade edılen Susurluk hukumlusu Alı Fevzı Bu" 4 yıllık bapb cezasının ınfaz ışlemlennın tamamlanmaM \e şıke davası kapsamındakı gıyabı tutuklulugunun Bakırkoy Adlıyesı'nde vıcahıye çevnlmesının ardından Kartal OzelTıp Cezae\ı'ne konuldu Bır'ın jıkedavasmda çete oluşturmak" ve 'ruşvet vermek' suçlanndan 21 vıla kadar ağır hapsı ıstenıvor riipk'ten Ağca ve Kırcı yorumu • tstanbul Haber Servisi - Adalet Bakanı Hıkmet Sam! Turk, Haluk Kırcı ve Mehmet Ah Ağca'mn yakın aır tanhte şartla salıvenlmesının mevcut mahkeme cararlanna gore mumkun olmadığmı behrterek 'Bırkımsenın aynı suçtan dolayı aynı nıtelıktekı kı avn kanundan yararlanması mumkun değıldır" iedı Kadıkoy Adlıyesı 'nde dun ıncelemelerde îulunan Turk, "'Bu kışıler mutlaka bu kanundan -ararlanmak ısteyecekler ve başvuruda îulınacaklardır Karan mahkemeler \erecek" dedı Sayısal Loto'ya 20 ortak I Haber Merkezi - Sayısal Loto'nun bu haftakı rekıLşınde şansh numaralar 5.16,21,27,34 ve 40'ı uttıran 20 kışı, kışı başma 29 mılyar 573 mılyon ıra aramıye kazandı Çekılışte 5 bılenler YP nılyon 350 buıer, 4 bılenler 6 mılyon 700 «neı. 3 bılenler 950 bıner lıra ıkramıye kazandı SERDAR KIZIK İZMİR - Ulkenın onemlı enerjı merkezlennden Soma ıçın ıçın yanıyor Doğalgaza bağlı polıtıkalar yuzunden uretım ka- pasıtesı yuzde 40'lara duşurulen Soma Termık Santralı, ılçede knzeyolaçtı Santralın Ege Lın- yıt Işletmelen 'nden (ELI) komur alımım da durdurmasıyla bırlık- te buyuyen stoldar, ıçten ıçe yan- maya başladı Ekonomısı sarsı- lan ılçe halkı da ışsızlık kaygısıy- la ayağa kalktı Yıllardır yarattığı çevre kırlılı- ğı nedenıyle tartışma konusu olan ancak ulkenın enerjı gereksmımı one surulerek çalıştınlan santral- da uretım, geçen haftadan bu ya- na buyûk olçude durduruldu Bu durum bır dızı gelışmeye yol açtı, ELl'den komur alımlan durduruldu, stoklar buyumeye başladı aşırı bınkım yuzunden stoklardakı komur ıçten ıçe yan- maya başladı Aynca ocaklardan santrala ko- mur taşıyan yaklaşık bın kamyon dewe dışı kaldı 1984 yılından bu yana ışçı alınmayan ELÎ'de v e ter- mık santralda, çalışanlan ışsızlık korkusu sardı Ilçede esnaf, eko- nomık sorunlar yaşamaya başla- dı Kaygılara yol açan bu durum berabennde çeşıth sorulan da gündeme getırdı ^NAP dışında tum sıyası partıler, beledıye, sen- dıka \e meslek odalannın konu- ya ılışkın ımzaladığı ılçe kent konsevı karannda, uygulanan enerj ı polıtıkalan yerden yere vu- ruldu Kent konseyı uyelen, baş- ta TBMM olmak uzere ılgılı kışı ve kuruluşlara ılettıklen yakm- malarında doğalgaz ağırlıklı yak- laşımlan eleştırdıler Yılda 10 mılyon ton uretım yapılan ELÎ devre dışı bırakılırken ıthal ko- murden alınan fonların yuzde 10'dan yuzde l'e duşurûlmesıne tepkı gosterdıler, ılçenın sosyal bır tehlıkeyle yuz yuze kaldığını vurguladılar Soma CHP Ilçe Baş- kanı Abdullah Saka, yaşanan so- runlara karşı daha sert tepkı gos- terdı Enerjı pohtıkalannda rant anlayışınm egemen oldugunu be- lırten Saka'nın değerlendırmesı şoyle "Son 20 yıldır sağ ikti- darların elınde bulunan Enerji BakanJığı'nın plansız, şaıbeli ve rant kokan enerji \atinm poli- tikalanyla filke karanlığa sü- rüklenmiştir. Enerji ihtiyacı ve kısıtlaması diye ülkenin nehir- leri üzerme en ucuz ve temiz hidroelektrik santrallann >apı- mı durduruiurken nükleer santral, ardından doğalgaz ve ithal kömürle termik santralla- n dayattılar. Yabancı sermaye heveslileri ile şaıbeli ıthal doğal- gaz, komûr >e elektrık anlaş- maları yaptılar. Yıllardır elekt- rik kısıtlamaları tehdidiyle santralları çalıştırmak için ça- ba gösterenler şimdi ne oldu da santralları devre dışı bıraktı? Yeni enerji anlaşmalarıyla ilgi- li bir dizi şaibe varken bunlar \aşanıvor." Soma tedırgın, Soma gergın Sorulara yanıt aranıyor ABD'de değişim rüzgârı Çe^iri Servisi - NewYoric Tımes gazetesının ya- zarlanndan Paul Knıgman, ABD Başkanı Geor- ge W. Bushun goreve gelmesıyle ulkenın ekono- mı polıtıkasında goze çarpan değışıklıkJere dıkkat çektı Krugman, cuma gunu yayımlanan makalesınde, ulkenın ekonomı polıtıkalanndakı, uluslararası ü- caret anlaşmalan soz konusu olduğunda dığer ûl- kelenn guvenını sarsan değışım ruzgânnı anlattı Yazıda yer venlen goruş ve saptamalann bır bolu- mu şoyle "Reagan yönetimi sırasında, bir yıl ekononu danışmanlan konseyinde görev aldım. Bu sfire zarfında ekonomi politikalannın nasıl ürerildi- ği konusundaki gerçekleri gördûm. En büyük sürprizlerden biri de ABD'li vetkilıierin bizim uluslararası ticari anlaşmalarımızı ne kadar ciddiye aldıklarına tanık olmaktı. Bu savgılı tu- tum Clınton doneminın son vıllanna kadar sör- dü. Kısacası o yıllarda uluslararası ekonomi aia- nındaki politikaiannuzı sorumluluk sahibi in- sanlar yürütüyordu. 4BD'>e vurtdışmdan çe- lik ihracatına kısıtla.MCi uvgulamalar başlatan Bush vönetiminde ıse işlerin eskisi gibı olma>a- cağı ortav a çıktı.Aslında çelik ahmına ilişkin ye- ni gıimrük tarifesi çok da büyürölecek bir şev değildi belki. Ancak, bu girişim diğer ülkelerin de aynı şekilde yanıt vermesine neden oldu. Av- rupa Birliği misilleme niteliğinde tarifeler koy- maya hazırlanırktn geçen hafta başında Japon- ya. Brezılva. Gdney Kore ve Çin de aynı yönde açıklamalar >aptı. Bir uzmanın bana daha ön- ce söylediği gibi ABD'nin yeni tutumundan do- ğacak asıl tehlike misilleme değıl rekabe» kural- larının değişmesi\ dı. Bız tıcarı anlaşmalan dik- kate alma/sak kim alır ki? Adil şekilde serbcst ticaretm sağlanması için çaba sarf etmenin ne- deni,ABD'nin liderliğindeki dûnvanın,dış tica- retle uğraşanların haklannı dışarıdan alınan mallarla >arışmak istemeyen endfistri kollarına göre koru\an bir düzeni kurabilmesiydi. Ancak anlaşma gerçek anlaşmaysa bu sistem vürur. Bir ûlkeve çelik satmayı kararlaştıran bir ülke üretici ülkedeki siyasi rüzgârın değişmesine gö- re hareket edemez. Ticari anlaşmalar geçici uy- galamalam izin \ermez. Avnca. Bush \onetimi- nin çelik sana\ ıine ıstedığı desteği vermesı, iste- nen sonucu vermedi. Bush vönetimi ısrarla ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söylüyor. Ancak, görûnen o ki ortada sığ ve kısa süre için döşönülmöş polirikalar var. Başkan Bush >eni ticari anlaşmalar için işleri hızlandıracağını söylüyor. Ancak, eskileri dikkate almıyorsak, yenileriyle ne vapacağız?" Kararname Kösk'te Toskay'dan 2. operasyon DİE'de ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) - Daha once uzun suredır aralannda anlaşmazlık olduğu Dış Tıcaret Musteşan KürşatTüzmen'ı gorevden alan Devlet Bakanı Tunca Toskay. ıkuıcı operasyonunu da Devlet Istatıstık Enstıtusu'nde (DtE) gerçekleştırdı Partısuıın son Merkez Yurutme Kurulu toplantısında "Uyum sağla>ama\an bürokratlan görevden alın" dıyen MHP lıden ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçelı'nın bu yondekı talımatıyla daha da rahatlayan Toskay, DlE Başkanı ŞefikYıldızeli'nuı gorevden alınmasına ılışkın bır kararname hazırladı Ecoifın hasta yatağmda ımzaladığı karamamenın oncekı gun Çankaya Koşku'ne gondenldığı oğrenıldı Denizcilik Bakanlığı Minaoğlu BakanDerviş'in imzasmıbekliyor GEBZE (Cumhurijet) - Denızcılıkten sorumlu Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, Denizcilik Bakanlığı kunılması ıçın çalışmalan tamamladıklannı behrterek, 2002 yılı ıçensınde bu bakanlîğm kurulmasını umut ettığını açıkladı Denizcilik Bakanlığı ıçın hazırlanan kanun tasansmda ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Dervış dışındakı ımzalann tamamlandığı oğrenıldı Mirzaoğlu, Kıyı Emnıyetı ve Gemı Kurtarma fşletmelen Genel Mudurluğu'nun TSE'den "ISO 9001-2000 Kahte Belgesı alması dolayısıyla duzenlenen torende yaptığı konuşmada Turkıye'nın denız coğrafyasım ıyı kullanamadığını belırttı Torende Mirzaoğlu ıle TSE Başkanı Bekir Öztürk. Genel Mudur Höcum Tulgar a kahte belgesını verdı Sümer Oral Derviş'e seçim eleştirisi NİĞDE (Cumhurijet) - Malıye Bakanı Sümer O- ral, Nığde'de dün bırlıkte torene katıldığı Devlet Ba- kanı Kemal Derviş'ın açık- lamalanyla bırlıkte gunde- me gelen seçım tartışmala- nnı eleştırerek "îstikrar çok önemli. Cenabı Allah izin verecek, hıikümet za- manına kadar gidecek. Sık sık hükümet değişiklikle- rinden ve her gun seçim laflarından Turkive çok sı- kıntı çekmektedir.Toplum istikrar beklnor. Acaba bir şey olacak mı düşun- cesinde. Ama Turkiye ivi bir >oldadır" dedı Dervış, Nığde Organıze Sanayı Bolgesı 'ndekı (OSB) Bırko Şırketler Gru- bu'nun ıplık fabnkasının açılış torenınde yaptığı ko- nuşmada, buyumeye geçer- ken kamu dengelenne dık- kat etmek gerektığını belur- terelc "Hesapları doğru yapmamız gerekir" dıye konuştu "Yapav cennet- lerden hepimiz çok çektik, verine getirilmeyen sözle- re de kimse inanmıyor" dı- ye konuşan Dervış, mevcut yatınm projelennın tamam- İanması ıçın 25 yıla gerek- smım oldugunu soyledı Dervış, "Bu yaz, büvüme- nin hızlandığını, enflas>o- nun duştuğünu göreceğiz" dedı Sumer Oral da eko- nomık hedeflere ulaşmanın lafla değıl, ıcraatla mumkun olacağım \oirguladi ANTALYA/KALE İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI Dosva No 2001 1 Satış Satılmasına karar \enlen gaynmenkulun cınsı kıvmetı adedı, evsafı AntaJya ılı Kale ılçesı Be>TneIek beldesı 1- Ortasalım mevkıınde cılt 2, sayfa 130, parsel 130 da kaın tarla vasfındakı 3675 00 nü yüzölçumundek) taşııtmazın 2- Iskele mevkunde cılt 5 sa>fa 480 parsel 483'de kaın tarla vasfındakı 840 00 m2 > r uzölçumündekı taşınmazm 3-Ko>ıçı mevkıınde cılt 8 savfa 719 parsel 724de kaın avlulu ahşap e\ vasfındakı 27000 m2 yüzölçumündekı ta- şınmazın 4- Ortasalım mevkıınde cılt 1 sayfa 90, parsel 90'de kaın portakal bahçesı ve ah>ap e\ vasfındakı 9 700 00 m2 yü- zölçumundekı taşınmazm 5- Kızılalan mevkıınde cılt 10 sayfa 895 parsel 894 de kam, zeytınlık vasfındakı 21 750 00 m2 yüzolçumundekı ta- şrnmazlann tamamı Salıh oğlu Hasan Alı Karatop adına tapuda kajıtlı olup munsın 08 02 1997 tanhınde ölumu sonrasın- da yasal mırasçılan olan 5 20 pay sahıbı munsın sağ eşı Hanıfe Karatop munsın çocuklan 3 20 şer paj' sahıplen Mevlüt Karatop, Ahmet Karatop, Metın Karatop, Salıh Karatop ve Ummüsun (Karatop) Kaplan tarafından adlanna ıntıkal yaptı- nlmadığı Satışa konu olan 90 nolu parselın ûzennde ıkı katlı kargır e\ 12x35 ebatında 420 00 m2 lık plastık sera 12x60 ebatın- da 720 00 m2'lık plastık sera 15x40 ebatında 600 00 m2'lık plastık sera 25x60 ebatında 1500 00 m2'lık plastık sera, 34x60 ebatında 2040 00 m2 tünel sera ve 10x10 ebatında ev bulunmakta Taşmmazın arz ve müşterrulat değen 130 605 362 500 TL 130 nolu parsel uzennde 28x87 ebatında 2436 00 m2'lık tünel sera ve 1548 m2 lık cem sera bulunduğu, bu cam sera- nın 1000 00 m2 lık kısmmın 130 parsel uzennde 548 m2'lık kısmmın ıse dava ve satış dışj komşu 131 parsel uzennde kaldığı taşınmazm arz ve muştemılat değen 52 952 716 020 TL 483 nolu parselın uzennde herhangı bır muştemılat yolctur Taşınmazm arz değen 6 720 000 000 TL 724 nolu parsel uzennde 5x5 ebatlannda 25 00 m2 lık ıkı kat yığma taş buıa terk edılmı^ olarak bulunduğu, taşınmazm arz ve muştemılat değen 3 001 443 750 TL 894 noJu parsei uzennde delıce zeviınlık bulunduğu taşınmazm arz değen 54 37 5 000 000 TL Taşınmazm ımar durumu Satışa konu taşınmazlardan 90 130 483 ve 724 parsel nolu taşınmazlar beledıye ımar planı ıçensmde olup 894 parsel sayılı taşınmazlar ımar planı dışında kalmaktadır 90 ve 130 nolu parselier tanm alanına tahsıslı, 483 nolu parsel bınncı derecede doğal sıt alanı ıçınde, 724 nolu parsel ıse konut alam ıçınde kalmaktadır Taşuımazlann muammen bedellen 90 nolu parselın muammen bedelı 130 605 362 500 TL 130 nolu parselın muammen bedelı 52 952 716 020 TL 483 nolu parselın muammen bedelı 6 720 000 000 TL 724 nolu parselın muammen bedelı 3 001 443 750 TL 894 nolu parselın muammen bedelı 54 375 000 000 TL Satış şartlan: 1-4-90 nolu parselın satışı 12 07 2002 Cuma günu saat 14 00 ıle 14 30 arasında, B- 130 nolu parselın satışı 12 07 2002 Cuma gunu saat 14 30-15 00 C- 483 nolu parselın satışı 12 07 2002 Cuma gunü saat 15 00-15 30 D- 724 nolu parselın satışı 12 07 2002 Cuma gunu saat 15 30-16 00 E- 894 nolu parselın satışı 12 07 2002 Cuma gunu saat 16 00-16 30 arasmda Kale Beledıvesı Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmm edılen kıymetın yüzde 75 mı ve ruçhanlj alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhudü bakı kalmak şartıyla ıkıncı satışın yukarda belırtıldığı ûzere 22 0 7 2002 tanhınde pazartesı gunü aynı ver ve aynı saatler- de ıkıncı arrtırmaya çücaniacaktır Bu arttınnada da bu mıktar elde edılememısse gaynmenlcul en çok arttuanm taahhüdu saklı kalmak uzere arttırma ılanında göstenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma be- delınm malm tahmın edılen kıymetuıın >ıızde 40 mı bulması ve satış ıstevemn alacağına ruçhanı olan alacaklann topla- rmndan fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazırndır Bövle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmaya ıştuak edeceklenn tahmın edılen kıymetın ^ d e 20'sı nıspetmde pev akçesı veya bu rruktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedı- ğınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalı>e resmı, ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıja aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır V Satış bedelı ûzennden yuzde 7 5 oranmda nıspı karar ve ılam harcı alınacaktır Aynca satış bedelı uzennden veraset ve ıntıka] vergısi taraflann hısselen nıspetınde satış bedelınden alınacaktır 4- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı daja- nağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 5- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhafenın feshıne se- bep olan füm alıcılar ve kefıllen, teklıf ettıklerı bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve ayn- ca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı a>Tica hükme hacet kalmaksızın daıre- mızce tahsıi olunacak, bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 6- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herke- sın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıya bır ornegı gondenlebılır 7- Satışa ıştırak edenienn şarfnamevı gormuş ve munderecatmı kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2001 1 sayılı dos>a numarasıvla memurluğumuza başvurmaları ılan olunur 20 05 2002 Basın 26909 GÜNDEM MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada çıkan devletler çok partılı yaşama geçmıştı de on- larca, hatta yuzlerce partı kurulmuştu ya, göru- num buyuk ölçude buna benzıyor. Sözumuz tek tek partılerden dışarı, kara mızah- tan yardım ısteyıp genel duruma bakacağız Sıyaset azınlığa duşunce, herkes bır "çoğunluk" aramaya başladı Kımı bu çoğunfuğu şu slogan- da buldu - Arkadaş ben herkesten oy ıstıyorum1 Kım olursan ol, gel Ister on defa donmuş ol Isterzamanında ı-kıncı cumhurıyetçılerle dans et- mış ol . Ister, "70yıllıkzulüm" dıye söze başlayıp, "resmı" olan her değere karşı çıkmış ol, yıne gel. Yeter kı oyunu bana ver, gensını koyver' Bır başka partımız de değışık bır çoğunluk tan- fi yaptı - Makul çoğunluk1 Aslında bunun da otekı tanımdan farkı yok "Ma- kul" sozcuğu, akla uygun, akıllıca, mantıklı de- mek Turkıye'de bu kesım çoğunlukta olduğu gun, zaten demokrasımız karadan çıktı, rayına oturdu demektır Çoğulcu demokrası mantığını surdurunce, ma- kul çoğunluktan çok, gerçekçı çoğunlukların şun- lar oldugunu goruyoruz Makbul çoğunluk Her partının kendıne yakın bulduğu kesım anlamına gelıyor Yanı, oy alınabı- lecek, selam verılmesı gereken kesım Onlara se- çımden once ıstedığın sozu ver, sandığa getınle- bılır bır çoğunluk halıne getır Hafta ıçınde sıyası- lerımızın, "Artık seçım ekonomısı olmaz" dıyen dorduncu ortağa nasıl kopurduğunu gorunce, "makbul çoğunluk" mantığının tum etkınlığıyle de- vam ettığını ılıklerımıze kadar hıssetmış olduk Menkul çoğunluk Tabıı bu menkul kıymetlerın getırdığı çoğunluğu gormezlıkten gelemeyız Ama buradakı çoğunluk sandıktan değıl, kasadan Kurulmuş-kurulacak kımı gırışımlerın harcadığı parayı gorunce de menkul çoğunluğun borsası- nın fena olmadığını anlamış oluyoruz Siyasal toplusözteşme Bır de "maktulçoğunluk" var kı, sormayın On- lara fabrıkadan tarlaya, sanayı sıtesınden atolye- ye her yerde rastlamak olası Ama bugunlerde de- mokratık çoğunluk sıstemının ıçınde sayılmıyor- lar Çoğunluk sıstemını sık sık olduğu gıbı rafa ko- yup, partılerın orgutlenme bıçımıne bakınca da şoyle bır tablo ıle karşılaşıyoruz Yenı partıler sağdakı ve soldakı orgutlu kesımın ıçınde orgutlenıyor 1 Demokratık ulkeler sendıkal orgutlenmeden meslek orgutlenmesıne kadar onlarca orgut yapı- sıyla tanıştı ama, bızdekı gıbısı az bulunur Bızde en etkılı orgutlenme, tepkı orgutlenmesı Kızan, kusen, kusturulen, kırılan yenı arayışa gı- rıyor - Neden partı kuruyorsunuz? "Bızı kusturduler de ondan " - Efendım sız neden kuruyorsunuz"? "Kongreyı kaybettık, tepemız attı. " Iş elbette bu kadar basıt değıl ama, kara mızah- tan yardım ıstedığımızı başta soyledık, gorunu- mun karıkaturıze edılmış halı bu Pekı bu onlarca partı, baskın seçım tarıhı kesın- leşınce ne yapacak'' Bu da soru mu efendım, toplusozleşme masa- sına oturacak Sendıkal sıstemde toplusozleşme- yı başaramadık, siyasal sıstemde başaracağız Yuzde 2 oyu olduğuna ınanan, o kesımın bara- jı asacak partısıyle toplusozleşme masasına otu- racak - Yuzde 2'ye kaç mılletvekılı vereceksın"? "10 venrım " - Olur mu be, sermayesı bıle değıl . "Hadı 12 olsun " - Kardeşım sadaka mı venyorsun, aç şu sandal- yenın ağzını ankcum@ttnet.net.tr Can dostumuz SÜLEYMAN SOLAK'ı anıden kaybetmenin denn üzüntüsü içmdeyiz. Ailesine başsağlığı dıleriz. KAYAOĞLÜ VE GÜNEYLİ AİLELERİ İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKtMLtĞİ'NDEN 2002 132VaMT Hastahğı sebebıyle mahkememızce 8 5 2002 tanh, 2002 134 Esas 2002 206 Karar sayılı karanyla vesa- yet altına alınan Nevzat Bostancıoğlu'na, Yıldız. Nur- tanesı Sokak, Gayret Apt No 39-41, Beşıktaş adresın- de ıkâmet eden babası Hasan Bostancıoğlu vası tayın edılmıştır Ilan olunur 9 5 2002 Basın 31800 KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN (AHKÂMI ŞAHSİYE) 2000 237 Vesa>et Mahkememızce venlen 20 6 2000 tanh ve 2000 237 Esas, 2000 507 Karar savıh ılamı ıle, Istan- bul Kadıkoy, Erenkoy Mah C 0007 KSV 0427'de nufusa kayıtlı bulunan Mehmet Tevfık oğlu. 11 04 1324 doğumlu mahçur Mehmet Turhan Karkan MK'nun 355 maddesı (4721 s TMK405) maddesı gereğınce vesavet altına alınarak, kendısuıe Canan Karkan vası tayın edılmıştır Ilan olunur 26 03 2002 Basın 31260 KAN ARANIYOR Amelıyat olacak bır Cumhunyet çalışanı ıçın B Rh negatıf kana ıhrıyaç bulunmaktadır tsteklılenn 512 05 05 / 520 No'lu telefona bıldırmelen nca olunur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog