Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18 EKİM 2006 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ ekonomi࠽cumhuriyet.com.tr AKP hükümetinin eli kolu bağlandı. 204.9 milyar YTL ’lik bütçe Meclis’e sunuldu EKONOMİ POLİTİK ERİNÇ YELDAN 13 Bütçenin komiseri IMF ᮣ IMF, tespit ettiği yüzde 6.5’lik faiz dışı fazla rakamına ulaşılması için bütçede harcama kaleminin azaltılmasını isterken KİT’lerin ürünlerine zam ve yatırımların kısılması gündemde. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanarak TBMM’ye sunuldu. Bütçede harcamalar için 204.9 milyar YTL’lik ödenek konulurken, bütçe gelirleri 188.2 milyar YTL olarak tahmin edildi. Hükümetin açık olmayacak iddiasına karşın, bütçe açığı 16.7 milyar YTL olarak öngörüldü. 36.2 milyar YTL olarak tahmin edilen yüzde 6.5’lik faiz dışı fazla hedefi, seçim yılına giren hükümetin bütçedeki harcama kalemlerini düşürmekte zorlanmasına ve bütçenin güçlükle bağlanmasına neden oldu. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2006 yılı bütçesinin gerçekleşme tahminlerine oranla, 2007 yılında giderlerin yüzde 16.9, gelirlerin ise yüzde 9.3 oranında artması öngörüldü. 2007 yılı merkezi yönetim bütçesinde, icracı bakanlıklar içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21.4 milyar YTL ödenekle bütçeden en çok pay alan bakanlık olacağı bildirildi. mini 207 milyar YTL, toplam gelir kalemini ise 184 milyar YTL’ye çıkarmıştı. Ancak IMF, tespit ettiği yüzde 6.5’luk faiz dışı fazla rakamına ulaşılması için, harcama kaleminin azaltılmasını ve açığın düşürülmesini istedi. IMF’nin isteği doğrultusunda, özelleştirmelerden dolayı bütçeye katkıları azalan KİT’lerin ürünlerine zam yapılması ve bazı harcama kalemlerinin yanı sıra yatırımların da kısılması gündeme geldi. Bütçe çalışmalarında 207 milyar YTL’ye çıkan büyüklüğe IMF’nin itiraz ettiği öğrenildi. Rekor Büyüme, Rekor Borçlanma Türkiye ekonomisi dört yıl boyunca üst üste yüksek oranlı bir büyüme temposu izliyor. Bu olgu tarihimizde bir rekor olarak yansıtılmaya çalışılmakta. Şüphesiz, ekonominin böylesine bir hızda büyümesini sürdürmesi, inişli çıkışlı iktisadi tarihimizde pek yeri olmayan bir durumdur. Ancak, söz konusu büyüme rekorunun ardında, genelde göz ardı edilerek ‘‘önemsiz’’ bir gelişme imiş gibi gösterilmeye çalışılan bir başka ‘‘rekor’’ daha vardır: Türkiye son üç buçuk sene içerisinde dış borç stokunu büyük bir hızla arttırmıştır. Aşağıdaki tablodan Türkiye’nin 2003 başında, yani AKP iktidarının ilk aylarında, toplam dış borç stokunun 130.1 milyar dolar olduğu görülmektedir. En son veri dönemi olan 2006’nın haziran ayı itibarıyla toplam dış borç stoku 193.6 milyar dolara ulaşmış, yani Türkiye’nin dış borç stoku üç buçuk sene içerisinde toplam 63.5 milyar dolar artış göstermiştir. Söz konusu rakam dolar bazında yüzde 50’lik bir büyümeye işaret etmekte ve milli gelirin reel artış hızını aşmaktadır. ૽૽૽ Bir ekonominin dış borçlanmasının ardındaki en önemli neden, kuşkusuz döviz açığı vermesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de de reel ekonominin döviz açığı, cari işlemler dengesi rakamlarında somut olarak gözlenebilmektedir. Aşağıdaki tablodaki verilere göre 2003 yılında toplam 8.1 milyar dolar düzeyinde seyreden cari işlemler açığı, 2006’nın daha ilk dokuz ayında 22.4 milyar dolara ulaşmıştır. Dış borçlanma temposu ile karşılaştırmak için cari işlemler açığının son üç buçuk seneki birikimli toplamını alırsak karşımıza 65.5 milyar dolar tutarında bir rakam çıkmaktadır. Yani Türkiye 2001 krizisonrasında, IMF programı ve onun yürütücüsü AKP iktidarı altında toplam 65.5 milyar dolarlık döviz açığı yaratmış, bunu da dış borçlarında 63.5 milyar dolarlık bir artış ile karşılamıştır. Bu arada Türkiye’nin dış dengeleri inanılmaz derecede bozulmuş; dış borç yükümüz de tehlikeli bir biçimde artış göstermiştir. Türkiye, uluslararası finans spekülatörlerine yüksek reel faiz sunarak ve ‘‘özelleştirme’’ adı altında kamuya ait varlıkları ‘‘doğrudan yabancı sermaye yatırımı’’ öyküleri altında pazarlayarak döviz açığını finanse etmeye çalışmaktadır. Biçimi ne olursa olsun, döviz açığımızın finansmanı dış borç artırıcı öğeler içermektedir ve bu yönüyle Türkiye ekonomisi dengesiz ve kırılgan bir görünüm sergilemektedir. Dolayısıyla son iki haftadır bu köşede belirtmeye çalıştığımız üzere, aslında ‘‘istihdam yaratmayan’’ ve ‘‘yoksullaştırıcı’’ nitelikleri ağır basan bu büyüme serüveninin ardında işte bu ‘‘sahte İsviçreleşme’’ olgusu yatmaktadır. Bütçe rakamları Bütçede personel giderleri için 43.7 milyar YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri olarak 10.1 milyar YTL, mal ve hizmet alım giderleri için 15.6 milyar YTL, faiz giderleri için 52.9 milyar YTL, cari transferlere 60.9 milyar YTL, sermaye giderlerine 12.1 milyar YTL, sermaye transferlerine 3.6 milyar YTL, borç verme ödeneklerine 3.7 milyar YTL, yedek ödeneklere 2.3 milyar YTL tutarında ödenek ayrıldı. 2007 yılında vergi iadeleri sonrasında 158.2 milyar YTL tutarında vergi geliri tahsilatı yapılacağı, yeni sosyal güvenlik sistemi için de 31.6 milyar YTL’lik ödenek öngörüldüğü bildirildi. Bütçede tarımsal destekleme ödemeleri için toplam 5.3 milyar YTL, köylerin ve küçük belediyelerin altyapılarının desteklenmesini amaçlayan KÖYDES ve BELDES projeleri için toplam 2.3 milyar YTL ayrılırken, mahalli idare ve fonlara da toplam 17 milyar YTL düzeyinde kaynak transfer edilecek. Maliye Bakanı Unakıtan, bütçe görüşmeleri için Meclis’e gelirken ‘‘Bu seçim bütçesi değil, popülizm kokan bir bütçe değil. Bu bütçe mali disipline uyan ve yüzde 6.5 faiz dışı fazla hedefini tutturacak bir bütçedir’’ dedi. ‘AB’ye uyum 2007’de tamam’ Ekonomi Servisi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile SPK (Serbest Piyasa Kurulu) tarafından İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen toplantıda, OECD’nin Türkiye’deki kurumsal yönetim uygulamaları hakkında pilot çalışma sonuçları açıklandı. Toplantıda konuşan SPK Başkanı Doğan Cansızlar, kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili yasal zeminin tam olarak oluşturulamadığını ifade ederek bu konuda AB kaynaklarıyla finanse edilen çok geniş kapsamlı bir eşleştirme projesinden söz etti. Cansızlar, “Bu tür çalışmalar yasal altyapının oluşturulması için çok önemli, önümüzdeki bir yıl içinde mevzuatımız tam olarak AB’ye uyumlu hale gelmiş olacak’’ dedi. Toplantıda konuşan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ise kurumsal yönetim açısından Türkiye’nin “muazzam” ilerleme kaydettiğini, ancak daha yapılacak çok şey olduğunu söyleyerek “Piyasada yeterli derecede hisse senedi olmalı ki insanların iştahını karşılayabilsin. Azınlık hisse sahipliği uygulamasındaki birtakım potansiyel eksiklikler de düzeltilerek iyileşme devam ediyor’’ dedi. Gurria, kamuya açık şirketlerin bütün açıklamalarını daha net yapmalarını öngördüklerini, daha güçlü cezalar konmasını önerdiklerini de söyledi. OECD raporunda ise Türkiye’deki kurumsal yönetişim profilinin, finansalendüstriyel şirket grupları türünde, çoğunlukla aile kontrolünde olan, konsantre ortaklık yapıları şeklinde karakterize edildiği, halka açıklık oranının genellikle düşük, piramit yapıların yaygın ve bazı şirket gruplarında yüksek derecede çapraz pay sahipliğinin olduğu belirtildi. Bütçe zorlukla bağlandı 2007 bütçesine ilişkin çalışmalar, ekonomideki kaynak aktarımını düzenlemesi gereken hükümetin, bu konudaki iktidar yetkisini IMF’ye bıraktığını da gözler önüne serdi. Üç yıllık programa göre 187 milyar YTL seviyesinde bağlanması gereken 2007 harcama bütçesi, geçen hafta bürokratik çalışmaların ardından 189 milyar YTL’lik büyüklüğe ulaşmış, bu noktadan sonra bütçede ağırlığını hissettiren hükümet, gelecek yıl yapılacak seçimlerin de etkisiyle toplam harcama kale Dış Borç Stoku (Milyon Dolar) 2003 Başı 2006 İlk 6 Ay 20062003 Artış Cari İşlemler Dengesi 8.036 22423b 65.511 Toplam Dış Borç Stoku 130.092 193.617 63.525 Kısa Vadeli Borçlar 16.424 43.727 27.303 Kamu Sektörüa 1.655 2.774 1.119 Özel Sektör 14.769 40.953 26.184 OrtaUzun Vadeli Dış Borçlar 113.668 149.890 36.222 Kamu Sektörüa 83.958 79.888 4.070 Özel Sektör 29.812 70.002 40.190 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (www.hazine.gov.tr) Not a: TCMB dahil; b: 2006 ilk 9 ay. SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2006/59 İpotekli olup, satışına karar alınan taşınmazın cinsi, evsafı ve kıymeti; 1Silivri ilçesi Gazitepe Köyü, Karabayır Mevkii, 2 pafta, 346 nolu parselde bulunan 5650 m2 yüzölçümündeki tapuda tarla vasfında olup üzerinde fabrika binası bulunan taşınmaz ile müteminr cüzleri oluşturan ve çelik tencere yapımında kullanılan 2 adet Isıtıcı KazanBürülör, 1 adet Shrink Makinası, 2 adret Hidroluk Pres (100 Ton), 1 adet Yağ Alma Makinası (Özel İmalat), 3 adet Puntalama Makinası, 1 adet Büyük Kumlama Makinası, 1 adet Küçük kumlama makinası, 1 adet Teflon Spreyleme makinası, 2 adet Pişirme fırını, 6 adet Torna, 7 adet Bant Konveyör, 2 adet Yaş Boya Kabini. 1 adet Kurutma Fırını, 1 adet eksantrik Pres (20Ton), 3 adet Toz boya Kabini, 1 adet Trafo 400 KWA direk tipi trafo postası ve alçak gerilim (A.G) ölçü ve dağıtım panolarıA.G besleme, 1 adet Jneratör (263 KW), 1 adet Jenaratör (254 KW), 1 Adet Kompresör ( VEK î 00) mevcut olup; Aşağıdaki koşullarda satılacaktır. İMAR DURUMU : Silivri Belediyesi Harita ve Planlama Müdürlüğünün dosyada mevcut 26.01.2006 tarih ve G.E57250 nolu belgesinden anlaşıldığı üzere, Silivri İlçesi, Gazitepe köyü 2 pafta, 346 parsel 1/50 000 ölçekli Nazım imar planında Tarımsal Karakteri Korunacak Alanda kalmakta olup, 22.11.2004 tasdik tarihli plan notu değişikliğine göre bu alanlarda; “İnşaat alanı kat sayısı %5 den fazla olmamak; yapı inşaat alanları toplamı hiçbir şekilde 250 m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabi zeminden yüksekliği 6,50 m’yi ve 2 katı aşmamak , yola ve parsel sınırlarına 5,00 m2’den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bir adet bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Tapu Kadastro ve Tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola yapılan ifrazdan sonra en az 25 m2 cephesi bulunması zorunludur. Parsellerden terk suretiyle yol oluşturulamıyacağı. yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamıyacağı; Ayrıca söz konusu parsel İSKİ Koruma Havzasında kaldığı anlaşıldığından görüş alınması kaydıyla yukarıda belirtilen şartlara göre uygulama yapılabilir. HALİHAZIR DURUMU VE KIYMETİ ssSilivri İlçesi Gazitepe köyünün içinden geçen yol takip edildiğinde köye takriben 1 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan sanayi bölgesi olarak kullanılmakta olup, Çevrede muhtelif büyüklükte fabrikalar bulunmaktadır. Fabrika yol kenarında yer almakta olup, tek çatı altında toplanan prefabrik kirişlerden teşkil edilmiş idari bölüm ve fabrika bölümünden oluşmaktadır. Taşınmazın girişinde güvenlik kulübesi bulunmakta ayrıca fabrika çevresi duvar ile çevrilir. Fabrika girişinde otomatik kapı kullanılmıştır. Fabrika binası betonarme prefabrik kirişlerden teşkil edilmiştir. Tavanı alüminyum sandviç panel, duvarları ytong, dış cephesi mantolama yapılmış durumdadır. Fabrika arsası üzerinde 170 tonluk su deposu ve foseptik bulunmaktadır. Fabrika yaklaşık 200 m2 asma kat ve 4750 m2 fabrika binası olmak üzere toplam 4950 m2 den oluşmaktadrır. Elektrik tesisatları tamamlanmış, iç kapılar ahşap doğramalıdır. Binanın boyası vitrifiye malzemeleri tamamlanmıştır. Tesisin temiz su, pis su tesisatları, telefonelektrik tesisatlarına ait alt yapı bitmiş ve kullanılır dturumdadır. Tesis girişinde güvenlik kulübesi mevcuttur. Yolbordür işleri, otopark saha tanzimi işleri bitirilmiştir. Bilirkişi raporuna göre ; Taşınmaz Fabrika Binası ve arsa payı dahil 1.671.760,00 YTL Taşınmazın mütemim cüzleri için 868.300,00 YTL + TOPLAM 2.540.060,00 YTL SATIŞ ŞARTLARI : 1. Birinci satış 01.12.2006 günü Saat 14.0014.15 arası açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 11.12.2006 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen mühlet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına* rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmasa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu , tapu harç ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Tellaliye , birikmiş vergiler ve tapu satış harcı, satış bedelinden ödenecektir. 3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmü hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/59 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29.09.2006 Basın: 50418 Sağlıktan tasarrufa durdurma GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Ticaret Odası (ATO), sağlık harcamalarında tasarruf yapmaya yönelik olarak çıkarılan ve hizmet yerine vaka başına ödeme yapılmasına ilişkin tebliğin iptali için Danıştay’a açtığı davayı kazandı. Danıştay, söz konusu tebliğin ‘‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’’ gerekçesiyle yürütmesini durdur du. ATO’dan yapılan açıklamada, kararı Danıştay 11. ve 5. dairelerinden oluşturulan ortak heyetin oy çokluğuyla verdiği belirtildi. Açıklamada, ‘‘Yüksek ücretli tetkiklere Maliye Bakanlığı 7080 kuruş gibi çok düşük miktarlarda ödeme yaptığı için, bu tetkiklerin bedeli vatandaşın sırtına biniyor, dar gelirli vatandaş ödeme yapmakta büyük sıkıntı çekiyordu’’ denildi. SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU Dosya No : 20055 İzaleyi Şüyu ( SATIŞ) Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: TAPU KAYDI : SARIYER, MADEN MAHALLESİ, 115 PAFTA, 926 ADA, 20 PARSEL SAYILI 28259 M2 MİKTARINDAKİ TARLA VE BAHÇE VASIFLI TAŞINMAZIN TAMAMI İMAR DURUMU : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar Planlama Müdürlüğünün 10.10.2006 tarih ve 45982255 sayılı yazısına göre: Parsel, 29.07.2003 tasdik tarihli 1/ 1000 ölçekli Sarıyer, Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda, kısmen yol, kısmen park, kısmen de TAKS : 0.15 , kaks : 0.35, H = 6.50 m yapılanma şartlarında KONUT ALANI’nda kalmaktadır. Parseli de kapsayan bölgede, 3194 Sayılı İmar Yasası’ nın 18. maddesi uygulaması yapılacağından , bu uygulama neticesine kadar imar uygulaması yapılamamaktadır. Parsele ilişkin herhangi bir Yapı Tatil Tutanağı bulunmamaktadır. MAHALLİ DURUMU: Taşınmaz; Sarıyer, Merkez Mahallesi, Şifa suyu yolu caddesi ile bağlantılı, çırçır suyuna birleşen Çırçır Deresi Sokak ile çevrili , Çırçır Suyu Tesisleri doğu sınırda tamamen yeşil dokuyla kaplı, kuzey sınırında ise, üzerinde ruhsatsız, denetimsiz şekilde yapılmış binalar bulunan çok hisseli bir parselle sınırlı olduğu, parselin en üst kotundan Boğaziçi kısmen görülür durumdadır. İçinde çok sayıda doğal orman türü ÇAM v.b. tür ağaç ile fundalıkdikenlikli, parselin alt kotunda , yol cephesinde Belediyece yapılmış TAŞ DUVAR ile ihata edilmiş durumdadır. Çırçır dere sokağa irtibatlı, parsel içine doğru giden toprak yol oldukça dik, eğimli olup, yolun kenarında Ahşap malzeme ile inşa edilmiş tek katlı bir arabalık garaj, bu garajdan sonra dikleşerek giden yolun tepe noktasında yaklaşık 60 yıl önce parsel maliki tarafından yapılmış konut amaçlı, tek katlı bina mevcuttur. No : 2 kapı numaralı Ev: 2 oda, salon, mutfak, banyo , Wc şeklinde düzenlenmiş yaklaşık 140 m2 oturumludur. Yapı tek katlı yığma tarzdadır. Yine 2530 m. Derinlikte taş örgü su kuyusu mevcuttur. Elektrik ,su hattı çekilmiş vaziyettedir. Parsel içinde asırlık 5 adet çam , yetişkin iki adet yaban kestanesi, dört adet ıhlamur, iki adet ceviz , on adet aşılı kestane, iki adet kara yemiş, çok sayıda akasya, büyük çoğunlukta tabii doğal yetişen orman türü ağaç , beş yüz adet fındık , yedi adet incir, bir adet on yıllık , iki adet elli yıllık, geri kalan 57 yaş toplam sekiz adet kiraz ağacı , çok sayıda elma, üzüm, dut, şeftali, vişne, ayva, erik, armut ağaçları mevcut olup, doğal çayırlık çim vaziyet ve tespit edilmiştir. Çevrede doğal kaynak suyu olarak HÜNKAR suyu , karşı yamaçta KESTANE suyu, kadostral yol Sarıyer Belediyesi tarafından asfaltlanmış, İSKİ Çırçır Deresi’ ni ıslah etmiş parsel yol cephesi taş duvarla çevrilmiş ve elektrik su , atık su, telefon, doğalgaz ve tüm alt yapı hizmetleri getirilmiş vaziyettedir. Taşınmaz ile ilgili diğer detaylı bilgi bilirkişiler raporunda mevcut olmakla birlikte mahallen çekilmiş fotoğrafları da dosyada mevcuttur. KIYMETİ: 09.11.2005 tarihinde; Arsanın tamamının boş vaziyetteki değeri 6.216.900,00 YTL. Tek Katlı 3. Sınıf BinaYapı değeri 27.020,00 YTL, Yetişkin Ağaçların Değerleri 24.000,00 YTL.’ ki Cem’ an 6.262.160,00 YTL.olarak kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI : 1 Satış 21 KASIM 2006 günü saat 13.0013.30 arasında SARIYER İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklarının mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 01 ARALIK 2006 günü saat 13.00 13.30 arası SARIYER İCRA DAİRESİNDE ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki ; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka , paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu veya bu miktar karşılığında döviz veya milli bir bankanın teyidi yapılmış bloke çek”ini vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu alım harç . tahliye ve masrafları. KDV. Alıcıya ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayri menkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile. satış bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK.I33 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma, ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129 ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6 İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olacaktır. 7 Şartname , ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup. masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 8 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve DOSYA münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze baş vurmaları ilan olunur. 11 Ekim 2006 Çarşamba Basın: 50297 GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI SARIYER İCRA DAİRESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN DOSYA No: 2005/2173 Tal Borçluya ait ve bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış günü ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmazlar Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü dairesinde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1. İİK, 127 MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2. İİK 127. MD. GÖRE SIRAYA ŞİKAYET VE İTİRAZ: Uygulama aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK. 138. mad. cümlesinde İpotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK 142. mad. göre şikayet veya itirazları olanın, bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK. 83, 100, 142, 151, MK. 789, 777 md göre ayrıca ilanen tebliğ olunur. 3. SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: A) İstanbul İli Bahçelievler ilçesi Yenibosna Kuleli mevkiinde kain 15 pafta, 4286 parsel nolu 323.00 M2 miktarlı kat irtifaklı taşınmazda 48/320 arsa paylı 1. bodrum kat (1) nolu dükkanın tamamı olup muhammen bedeli bilirkişice 125.000.00YTL. DEĞER KONMUŞTUR. 4. B) Yine İst. İli Bahçelievler ilçesi Yenibosna Kuleli mevkiinde kain 10 pafta ve 1602 Parsel nolu 193.34 M2 miktarlı arsanın borçluya ait 10/200 hissesi ise 55.000.00YTL. değerle açık artırma suretiyle satılmalarına, taşınmazların l. ve 2. açık artırmalarının Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü dairesinde yapılmalarına. 5. İMAR DURUMU: a) Dosyada mevcut Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğünce tamâm ve tasdik edilmiş 22.06.2006 tarih ve 6544 sayılı imar durum belgesine göre 15 pafta 4286 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 29.07.2003 tasdik tarihli imar planında “konut” alanında kalmakta olup H: 18.50 mt irtifada ikiz nizam 6 (altı) kat yapılaşma koşullarını haizdir. b) Yine aynı Belediye Başkanlığı imar ve planlamas Müdürlüğünün aynı tarih ve 6543 sayılı imar durum belgesine göre 10 pafta 1602 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 29.07.2003 tastik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar planında “konut” alanında kalmakta olup H:15.00 Mt irtifada ikiz nizam 5 (beş) kat yapılaşma koşullarına haizdir. 6. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu borçluya ait taşınmazlardan; a) İst İli Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Hürriyet mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesinden ayrılan Kadıoğlu Sokakta, tapunun 15 pafta 4286 parsel numarasında kayıtlı ve kadıoğlu sokaktan 42 kapı numarası alan 323.00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kargir mutlu apt.48/320 arsa paylı 1.bodrum kat(l) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir.Kısmi 2 .bodrum kat+1 .bodrum kat+ zemin kat+4 normal kattan müteşekkil B.A.K.tarzda ve ikiz nizamda 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesiyle inşa edilmiş,2.bodrum katında kömürlük,sığınak ve depo mahalleri ,1.bodrum katında 1 dükkan ile binaya ait foseptik zemin ve normal katlarında ikişer daireli olarak projelendirilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğal gaz tesisatları mevcut ana binanın birinci bodrum katında ve yol seviyesinin 0.40 mt.aşağısında yer alan (1 ) nolu dükkanın projesinden alman iç ölçüleri itibari ile net alanı 143,77 m2 olup taşınmazın mahallinde dükkan ile aynı katta bulunan ve bina ortak alam olan 50.71 m2.1ik foseptik yerinin dükkana dahil edilmek suretiyle bodrum katın tamamı 201.48 m2 olarak (1) nolu dükkan olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz bulunduğu semt ve mevkii itibariyle alt ve üstyapısı tamamlanmış her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edebilecek konumda ,ana artere yakın mesafede, civarın talep gören konut ve ticaret sahasında yer almaktadır. b) İstanbul ili B.evler ilçesi Y .Bosna Zafer mh.Eflatun sk.ta kain tapunun 10 pafta 1602 parsel numarasına kayıtlı ve Eflatun sokaktan 5 kapı numarası alan 193,34 m2.miktarlı kaiden arsa mahallen Arslan apt.nın 10/200 hissesi niteliğindedir. Eflatun sokağa paralel cephesi 12 mt. yola dik ortalama derinliği 16.11 mt civarında olan ve tapu kaydında arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde mahallinde yapılan tetkikatta 193.34 m2.arsa niteliğinde bodrum kat+zemin kataltı normal kattan müteşekkil B.A.K.Tarzda ikiz nizamda ikinci sınıf malzeme ve işçilik kalitesiyle inşa edilmiş bina mevcut olduğu tespit edilmiştir.Binanın bodrum katında binaya ait kömürlük ,sığınak ve dükkana ait depo mahalli ,zemin katında Eflatun sokak cephesinde ,bu dükkanların arkasında Mühürdar Sokak cepheli bir dükkan olmak üzere üç dükkan, normal katlarında her katta karşılıklı iki daireden ceman 12 daire mevcut bodrum ve zemin katı takribi 120 m2.normal katları takribi 165 m2. mesahalı ,dükkan zeminleri seramik ve PVC.alüminyum doğrama camekanlı normal kat daireleri brüt 82.50 m2.alana sahip,hol üzerinde iki oda ,salon .mutfak ,banyo WC.ile balkon mahallerinden ibaret ıslak hacim zeminleri seramik ,salon ve oda zeminleri marley ,parke ,banyo ,WC.mutfak duvarları fayans kaplı, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfaklarda ise sabit tezgah ile eviye ve ahşap mutfak dolapları mevcut, kısmen doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalı. kısmen de sobalı elektrik ve sıhhi tesisatları ikmal edilmiş durumda, doğrama aksamı PVC ve ısıcamlı, kısmen de ahşap doğramalıdır.İnşaat alanı 1230 m2.civarındadır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevkii itibariyle belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumda ,civarın talep gören konut ve ticaret sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. . 7. TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER; Dosyamızdaki gibidir. 8. MUHAMMEN BEDELİ: A) Satışa konu İstanbul ili Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Kuleli mevkiinde kain 15 pafta 4286 Parsel nolu 323.00 M2 miktarlı kat irtifalı taşınmazda 48/320 arsa paylı 1. bodrum kat (1) nolu dükkanın tamamına 125.000.00 YTL.değer konulmuştur. B) İst İli Bahçelievler ilçesi Yenibosna Zafer Mahallesi Eflatun Sokakta kain tapunun 10 pafta 1602 Parsel nolu 193.34 M2 miktarlı arsanın 10/200 hissesine ise 55.000.00YTL. değer konmuştur. 9. SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda tapu kaydı, imar ve hali hazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazların; 1. Satışı; a) Yukarıda tapu kaydı belirtilen Yenibosna Kuleli mevkiinde kain 15 pafta 4286 parsel nolu taşınmazdaki 1. bodrum kat (1) nolu dükkanın tamamının 1. satışı: 08/12/.2006 Cuma günü, saat 13.30 dan 13.45 e kadar yukarıda özellikleri belirtilen dükkan, Bakırköy 8.icra Müdürlüğü dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. B artırmada tahmin edilen kıymetin %60 ‘ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla; b) Yine İst İli Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Eflatun Sokakta kain tapunun 10 pafta 1602 parsel nolu 193.34M2 miktarlı arsanın 10/200 hissesinin 1. açık artırması 08/12/2006 Cuma günü saat 14.00 ile 14.15 araında Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ‘nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklar, mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 2. Satışı; 18/12/2006 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlarde ikinci artırmaya çıkarılacaklardır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma flamada gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin % 40 ‘mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fâzla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağını (muhammen bedelin % 20 siyle sınırlı olarak) % 20”si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişmeler olması ve 805 saylı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilemez. b Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 (on) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekten imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartıyla) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır, (madde 134/4) Tellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, KDV müşteriden tahsil edilir, Tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezaları ve ferileri ile tellaliye ve tapu satım hara satış bedelinden müşteriye iade edilir. c İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği, satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK mad. 684, 862) taşınmazın eklentilerinin (MK; mad. 686,862), hukuki semerelerini (MK mad.879), taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK md.859), İİK mad.128 göre taşınmaz mükellefiyetleri (intifa hakkı MK mad.794) oturma hakkı (MT md 823), üst hakkı MK m. 834, kaynak hakkı MK ra 837, irtifak hakları MK m. 838, Kaydı hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK.m 507 mükellefiyetleri nazara alındığı kabul edilir. d) Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta EK 140,151,268 m. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi ve sair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK md.100,151 ve 268 4792 saylıı S.S. kurumu K Md21, 1479 sayılı BağKur K Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 55, Amme Alacağı Tahsili Hakkındaki Kanunun md 21, MK,766,789,777/2,796/l ,İİK.83/c2,100,142/l ,151 maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. f) İhaleye kablıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. g Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. h Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/2173 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/10/2006 (İcİfK.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Basın: 50331 BAKIRKÖY 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI CUMHURİYET 13 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog