Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA 4 CUMHURİYET 6 MAYIS 2005 CUMA 16 TELEVtZYON cumtv(<< cumhuriyet.com.tr GUNUN FîLMLERİ 19.55/TRT1 /kapıdakı Ayrıntı yanda Yanımda Kal 22.00 C, (Stand By Me) - Stephen \JBC-e Macera Kıng ın korkuyla ıl- gısı olmayan bır oykusur den uyarlanan i ılm- de, 1959 yazıııda dort çocıığ anlatılıyor Kayıp bır arkadas,la bu seruven sırasında çok şey og Reıner Oyn Wıl Wheaton, R Feldman, Jerry O'Connell (19 23 (77\ (Road lo Redemptton) Ödünç Para ^—' bağlantısı olan patronu ! mılyon doları al yarışında kay yı bulup getırmesı ıçın Aman cukluğundan berı bııyukbabas da, bu parayı ondan ıstemeye k n yaşadığı seruven ını arayan çocuklar, •enetektır Yon Rob ver Pnoenıx, Corey 6 ABD, 87 dk) 25 atv Macera Anıanda, mafyavla antoro ya aıt çeyrek )eder Saııtoro, para- la'ya sure tanır Ço- nı gormeyen Aman- .rarverır Yonetmen- lığını Robert Vernon'un ustleı(ıdığı fılmın ba!,rolle- nnde Pat Hıngle Julıa C ondn var Kızları Öp OO.3İ5 TRT 1 Gerılım , (Kiss the Gırls) - Oldukoa soğukkanlı, ışınde profesyonel ve tııtkulu t ır kışılığe sahıp olan Dr Alex Cross, NVashıngtonVia polıs dedektıfı ve mahkeme psıkoloğu olarak ÇÎ lışmaktadır Aılesıne son derece bağlı olan Cross, Kıızey Karolına'dakı bır koleıde okuyan yeğenının an;ızın ortadan kaybol- duğunu oğrenınce hemen Dukhanı kentının yolu- nu tutar Yeğenının kaçırıldığını goz onune alan de- dektıfın amacı, orada araştırmalar yapnıaktır Yon Gary Fleder Oyn ıMorgan rreeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur (1997 ABD, 110 dk) Yaraük 2 01.30 Kanal D Korku Hostromo'dan kurtulan :y, yarım yuzyıllık de- dunyaya gerı getırı- buld ıkları gezegenm son- ınsanların yaşadığım onıden bır suredır ha- ey, uzman bır koman- yok elmek ıçın yola Cantıeron Oyuncular Sı- Mıchael Bıehn, Lan- 7dk) (Alıens) - Uzay gemibi tekkışıolanteğmen Rıp: rın uykusundan uyandırılara lır Bu sırada yaratıkları radan kolonıleştırıldığını ve oğremr Ancak sozkonusu ko ber alınamamaktadır Ve Rıpl do ekıbıyle bırlıkte yaratıklaı çıkar Yonetmen James gorney Weawer, Carrıe Henn ce Hennksen (1986 ABD, 13 'Kapıdaki Düşman', Sovyet askeri Vassily Zaitsev 'in 2. Dünya Savaşı 'ndaki kahramanlıklarını anlatıyor Keskin nisancılann düellosu TRTl 19 55 Kapıdaki Düşman - Enemy At The Gates / Yonetmen. Jean Jacques Annaud / Oyuncular Jude Law, Rachel Weisz, Ed Harris, Joseph Fiennes, Ron Pearlman/2001 ABD-ln- gıltere-Almanya ortak ya- pımı, 125dakıka. TV Servisi- "Kapıdald Düş- man", Amerıkahları içerme- yen nadır İkıncı Dunya Sava- şı f ılmlennden bırısı Hıkaye, 1942 yılının eylul ayında, Hit- ler'ınSovyetlerBırlığı'nesal- dırdığı donemde geçıyor Rus- lar ve Almanlar Stalıngrad'ın kontrolunu ele geçırmek ıçın çarpışmaktddırlar Savaşın gı- dışatı açısından Stalıngrad Ruslar ı^ın hayatı onem taşı- maktadır Vassily Zaitsev (Law), kır- sal kesunden gelmış bır Rus askerıdır Zaitsev kısa zaman- da nışancı olarak yeteneklen- nı kaıııtlar ve arkadaşı Rus yet- kılı Danılov'un (Fiennes) da yardımı ıle bır kahraman halı- ne gelır Rus askerlerının mo- ralının bozuk olduğu bu do- Ünlü aktör Jude La\v (önde) filmde, Sovyet tarihinde önemli bir yeri olan Vassily Zaitsev'i canlandınyor. nemde Zaitsev herkesı etkıler Almanlar ıse buna karşılık vermekte geçıkmez ve Ber- lın'den keskin nışancı Bınbaşı Koenıng'ı (Harris) getırerek Zaıtsev'ınkarşısına çıkarırlar Stalıngrad ıçın mucadele de- vam ederken ıkı keskin nışan- cı ılgınç ve bır o kadar da olumcul bır duelloya gırışır Bu arada Zaitsev ve Danılov, guzel bır kadın olan Tanıa'ya (Weisz) âşık olunca dostlukla- rı tehlıkeye gırer Vassily Zaitsev, Sovyet tarı- hınde onemlı bır yerı olan ger- çek bır kahraman Kullandığı sılah Moskova'da bulunan bır muzede halen sergılenmekte 30 yaşındakı genç aktor Jude Law, Sovyet propogandasında buyuk rolu olan Zaitsev karak- tennı buyuk bır başan ıle can- landınyor Law, abartılı bır kahraman portresı çızmek yenne gerçek- cı bır tıpleme ıle karşımıza çı- kıyor Zaitsev tılmın ana ka- rakterı, çok sayıda yardımcı karakterle fılmın hıkayesını oluşturuyor Ed Harns de, ka- raktermde farklı katmanları banndıran Bınbaşı Koenıng'e hayat venyor "Kapıdaki Düşman", hıka- yesının gorsel-duygusal etkı- len ve savaş sahnelen ıle Ste- ven Spielberg'un "Er Ryan'ı Kurtarmak"ı ıle benzerlıkler gostenyor ama Fransız Jean- Jacques Annaud yapıtında klışe tuzağına duşmemesının yanısıra artık kalıplaşmış ka- rakterler kullanmaktan da ka- çınıyor Tarıhı bır hıkâyeyı, macera ve dramı ustalıkla har- manlayarak anlatan "Kapıda- ki Düşman", mutlaka ızlen- mesı gereken bır fılm CNN Türk 20 00 Kemal Derviş konuk oluyor TV Servisi - Bırleşmış Mılletler Kalkınma Progra- mı Başkanlığf na atanan Ke- mal Derviş, "Eğrisi Doğru- su"na konuk oluyor Taha Akyol'un sunduğu yapımda, dunyada yoksul- luğu yenmek ıçın 90 mılyar doları bır araya getırıp getı- remeyeceğı, musluman kımlığının ve BM'den yar- dım almayan zengınulkeler- den bırının vatandaşı olma- masının çalışmalarını nasıl ctkıleyeceğı hakkında soh- bet edılıyor CNN Türk 23 00 Gece Görüşü TV Servisi - "Gece Görü- şü"nu, Ahu Özyurt hazırla- yıp sunuyor Programda, Turkıye'de bugun gosterıme gıren ve yonetmenlığını Sir Ridley Scott'un ustlendığı "Cennetin Kralhğı" adlı fılm konu alınıyor Musluman-hrıstıyan ça- tışmasının koklerını anlatan yapımdan ozel sahnelerın sunulacağı programa, fılmın muzıklerını yapan Kardeş Turkuler ekıbınden Feryal Öney ıle Vedat Yıldınm ko- nuk oluyor Tv PROGRAMLARI 09.00 Gun lîaşlıyor 10.35 Kuçuk Şeyler 11.10 Dızı Muhurlu Guller 12.20 Dızı NeSenınle «JeSen- sız 13.00 Haber 13.30 Dızı Kuzenle- rım 14.30 Meraklı Momolar 1S.00 Çız- gı Fılm Casper 15.25 Kasata 16.20 Dızı Yedı Numara 17.15 Di/ Bızım Evın Hallerı 17.50 Mıras 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 19.55 Yabancı Fi m: Ka- pıdaki Düşman 22.45 Lıgde Bugun 22.55 Canlı Performans 00.15 Gunun Ardından 00.35 Fılm: Kızları Öp 02.35 Dızı MuUw\uGu\\er(O31249043OO) 10.30 Dış Basın 11.40 Sanat Gundem 12.35 Yurttan 13.0C Eğıtım Dunyası 13.20 Başkent Sıyaî et 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dunye Ekono- mısı 16.40 Sanat Gundemı V5.50 Gu- nun Ajandası 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 KentveKultur 19.35 GözÖnun- de 20.05 Sınema 7 20.35 Raıpyo Key- fı 21.00 Turkıye Radyolarınır) Kurulu- şunun 78 Yıl özel Konsep (Canlı) 22.30 Sıcak Defıne 23.35 D zı Sam- yeh 00.25 Rock Market 01.40 Fılm: Bir Şans Daha (0 212 259 72 75) ESUGUN 10.30 Kulturel Zengınlığımız 11.00 Sahte Dunyalar 11.30 Reçete 13 15 Istasyondakı Pastane 13.45 Ben de Oradaydım 14.45 Be- reketın Adı Gap 15.00 Fatıh Harbıye 15.50 MuzıkPınarı 16.00 OkçulukGrand-PrıxYarış- ması Fınallerı (Canlı) 18.00 Hentbol Lıgı Karş Mıllı Pıyango-Çankaya Bld (Canlı) 19.30 2 Lıg A Kategorısı Maçı 21.00 Basketbol Turkı- ye Kupası Çeyrek Fınal Karşılaşması 09.30 Kasaba 10.30 Bızım Evın Hallerı 11.00 Kadına Daır 12.15 Muzık-Klıpler 12.30 Inanç Dunyası 13.00 Belgesel Yurtta Barış Dunyada Barış 13.30 Almanya'dan 14.00 Uzaktakı Yakınlarımız 15.25 Bılge Kaöan'ın Huzurunda 15.55 Hayat Akarken 16.15 Kasa- ba 16.45 Benımle Oynar mısın 17.15 Merha- ba Dunya 18.00 Haber 18.20 Memleketten Haber Var 19.00 Avrupa'dan Bakış 19.30 Dı- zı Bızım Evın Hallerı 20.00 Dızı Cumbadan Rumbaya 21.00 Haber 21 30 Kalplerden Du- daklara 22.35 Zamanın Tanığı 23.05 Arayış 00.05 Aydın Bakışı 00.35 Gunun Konusu 07.00 Gunaydın Turkıye 09.00 Çızgı Fılm: Sıhırlı Notalar 09.30 Çızgı Fılm ^T Kırby 10.00 Dızı Bucur Cadı 11.10 Dı-S l a r zı Aşk Çıkmazı 12.30 Gun Ortası 12.50 Yerh Fılm: Candan Sevmelı 14.40 Dı- zı Çocuklar Duvmasın 16.10 Dızı Aıle Bağ- ları 17.10 Passaparola 19.00 Ana Haber 20.00 Şakadır Şaka 21.40 Renklı Hayatlar 00.10 Ge- ce Haberı 00.40 Spor Gecesı 00.50 Yabancı Fılm: Şarbon 02.50 Denız Show 04.50 Turk Sanat Muzığı (0 212 448 80 00) 07.00 Sabah Haberle- rı 08.10 Fınansor 10.00 Profesyoneller 11 00 Uzman Gozuyle 12.30 Parantez 13.00 Haber 14.00 Franchısıng Dunyası 16.00 Fo- cus 18.00 Haber 18 40 Teknokolık 20.00 80+1 20.40 Fuar 21.30 Teknovızyon 23.00 Vatan Teknolojı 00.30 Haber (0 212 465 79 49) 09.00 Ekonomı 10 20 Sağlık Hat- tı 11.00 Açık Hat 12 40 Teknolojı ntOÖİİ Hattı 13 00 Ekonomı Polıtık 13.30 Gunden Kareler 14.00 Gundem 15 20 At Ya- rışları 17.40 Euroleague Anahz 18.10 Eurole- ague Maccabı Tel Avıv - Panathınaıkos 20.10 Euroleague Analız 20.40 Euroleague CSKA Moskova - TAU Ceremıca 22.40 Sokak Gun- demı 23.00 lcraatın Içınden 24.00 Haber 00.10 Psıko Yorum (0 212 449 07 00) 06.30 Gune Merhaba 07.30 Dızı Aşkların En Guzelı 08.45 Dızı Ası Melek 09.45 Ah Kalbım 12.45 Bı- zım Lezzetler 13.30 Dızı Yarım Elma 14.30 Dızı Cennet Mahallesı 16.00 Se- rap Ezgu ıle Bız Bıze 19.00 Ana Haber Bulte- nı 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dızı Hayat Bılgı- sı 22.30 Turkıye'nın Yıldızları 00.30 Bu Gece 01.15 Yabancı Fılm: Dev Ahtapot 2 03.00 Dızı Yasemın 04.00 Hepsı Gerçek 05.00 Yer- li Film: Kadın Isterse (0 212 355 01 01) _ i 07.00 Kahvaltı Haberlen 08.45 3 1 T l f Çızgı Dızı Pıngu 09.00 Hugo ve *™ " Tolga Abı 10.00 Çızgı Fılm Kuşa- ğı 11.00 Yalnız Değılsın 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Sonıc 14.00 Yerli Fılm: Go- nul Oyunu 15.45 Dızı Çocuklar Duymasın 17.30 Dızı Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber 20.00 Dızı Buyuk Yalan 21.40 Dızı Savcının Karısı 23.20 Gunun Maçı 23.25Yabancı Fılm: Ödunç Para 01.05 Aırport 01.50 Son Haber 02.30 Habercı (0 212 354 30 00) s ~ _ # 10.05 Gunluk Hayat 10.50 Lı- I İ T festyle 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.30 Gerçeğın Ta Kendısı 13.00 Gunun Içınden 13.30 Ters Açı 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 NTV'ye So- run 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Haber 19.30 Gerçeğın Ta Kendısı 20.30 Lı- festyle Sınema 21.00 The Blues/Bır Adamın Ruhu 23.05 Arka Sayfa 00.30 Futbol Mundı- al 03.00 NBA Maçı washıngton VVızard - Chı- cago Bulls (Canlı) (0 212 335 00 00) «üı, 07.00 Bu Sabah 08.00 Çızgı Fılm 1^ Sevımlı Kahramanlar 08.15 Dızı * T Yarım Elma 09.30 Sabah Sabah Seda Sayan 12.50 Tatlı Dakıkalar 13.00 İkıncı Bahar Gonullerde 15.30 Kadının Sesı 17 40 Dızı Sıhırlı Annem 19.00 Ana Haber 20.00 Dızı Yabancı Damat 21.50 Dızı Çemberımde Gul Oya 23.50 Be yaz Show 01.20 Haber Saatı 01.30 Yabancı Fılm: Yaratık 2 03.00 Yerh Fılm: Alman- ya'da Bır Turk Kızı 04.10 Dızı Vahşı Guzel 05 00 Sıgaranın Zararları (0 212 413 51 11) rg" 06.30 Sabah Haberlen 09.00 Huzu- ğGRI ra Doğru 10.00 Tuluhan'la Her Gun 12.00 Haber 12.30 Sızın Sesınız 16.30 Akşam Yıldızları 19.00 Ana Haber Bul- tenı 19.45 Dızı Haylaz Babam 21.00 Anado- lu Ruzgarı 01.00 Dızı Son Kanıt 02.00 Gece Haberı 02.30 Tele Market 03.00 Sızın Sesınız 05.00 Huzura Doğru (0 212 454 56 00) 09.05 Parametre 10.15 Yaşama Sevıncı 11.05 Referans Noktası , 12.10 IşYemeğı 13.00 Ajans 14.20 Turkıye dekı Dunya Devlerı 15.20 Bakış 16.10 Parametre 17.00 Manşet 18.15 Afış 19.00 Edıtor 20.00 Eğrısı Doğrusu 21.10 Perspektıf 22.05 Kameramla Kampuste 23.00 Gece Goruşu 00.30 Afış (0 212 413 56 00) 0 07.00 Bu Sabah 09 00 Çızgı Fılm Kuşağı 10.05 Dızı St Tropez 11.05 Yenı Vızyon 12.30 Trend Sağlık 13.00 Gun Ortası 13.30 Spor 14.00 Dı- zı fkı Arada Aşk 14.30 A dan Z'ye 17.00 Der- ya Gıbı 18.00 Erkan Tan Aranızda 18.30 Dızı St Tropez 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Studyo 21.30 Yabancı Fılm: Apollo 13 23.45 Muzık Dergısı 01.00 Haber Aktıf 01.45 Spor Gecesı 02.00 Studyo (0 212 288 51 52) 09.25 Yabancı Fılm Kıd Colter 11.05 Fılm Çorap Sokuğu 12.40 Yabancı Fılm Gunluk 14.25 Fılm TurkCaddesı'ndekı Ev 16.00 Özel Tatlar 16.30 Sağlık Rehberı 17.25 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20 00 Ana Haber 20.15 Fılm Freedom Deep21.50 Fılm Undertaker's VVeddıng 23.30 Ceyhun Yılrnaz Show 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15) 10.45 Eğer Ay Olmasaydı 11.40 Kralıyet Aılesı 12.35 Nor- mandıya'ya 10 Gun 15.30 Bır Helıkopter Doğuyor 16.00 Sıra Dışı Makıne- ler 17.00 Saklı 18.00 John Lydon'ın Muthış Boceklerı 19 00 Metal Mucadelesı 20.00 Ef- sane Avcıları Tavuk Topu 21.00 Savaş Fırtı- naları 21.30 Komplolar Yargılanıyor 24.00 Sı- ra Dışı Makıneler (0 212 330 00 88) 07.30 Clıp s 09.00 Papatya Falı 11.00 Kum Sadtı 13.00 Hıt Klıp 15.00 Ferah Ferah 17.30 Yıldızlar Gemısı 19.00 Gerçek Kesıt 20.00 Ana Haber 21.00 Dızı Gonul Kapısı 22.15 Dızı Yolcu 24.00 Yıldızlar Gemısı (0 212 256 82 82) 10.00 Avrupa Borsaları 12.00 Fı- nans Cafe 12.35 Dış Pıyasalar 14.00 PıyasaEkranı 15.45 Sektor Raporu 16.30 Son Baskı 18.00 Çızgı Fılm Rocko's Modern Lıfe 18.45 Dızı Desperate Housevvıves 20.00 Dızı The Kıng of Oueens 20.30 Everybody Loves Raymond 21.00 Gılmore Gırls 22.00 Fılm: Yanımda Kal 24.00 Kıng of ûueens (0 212 330 01 01) , . , . . , - » . 07.00 Yedı-Dokuz 08.50 Kur- U L U S A L tuluş Savaşı Öykulerı 09.10 ı* ?-»*»,» «**>!! Muzık Pınarı 12.10 Fıkır Mey- danı 13.10 Muzık Pınarı 15.10 Barışa Gönul Verenler 17.10 Sahne Sanatları 1810 Avrupa'dakı Turkıye 19.00 Haber 19.35 Gunun Yorumu 20.15 Kurtuluş Savaşı Öyku- lerı 20.30 Ozan Telınden 22.00 Halk Unıversı- tesı 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90) s*%£ 08.00 Sabah Turkusu 09.00 S- i Jm\ M por Aktıf 09.30 Gune Bakışw " 11.00 Pop Cafe 12.30 Karpos- tal 13.30 Başka Hayatlar 15.15 Bahar Sağlık Saatı 15.30 Açık Goruş 17.15 On Aır 18.30 A Emın Yılmaz'la Sıyaset 19.30 Ana Haber 20.45 Pota Altı 22.00 Açık Öğretım Saatı 22.30 Bur- sa Konuşuyor 24.00 Haber Masası 00.30 Po- ta Altı 02.00 Muzık (0 224 331 70 00) - 08.00 Fılm Kurtar Benı 09.40 a ^* Yabancı Fılm Son Perde 11.05 Yabancı Fılm Avustral- ya Futbolu 12.45 Yabancı Fılm Karakter Hır- sızı 14.20 Yabancı Fılm Buyuk Dalga 16.15 Yabancı Fılm Johnny Englısh 17.55 Yabancı Fılm Şeref ve Cesaret 20.30 Yabancı Fılm Duş Kapanı 22.50 Yabancı Fılm Hulk 01.10 Yabancı Fılm Son Işaret (0 212 326 00 00) 10.00 Yemek Bahane 11.00 Gaf Ebesı 13.00 Edıtor Masası 14.00 Kadınlar Kulubu 16.00 Ekonomı Gundemı 17.00 Çızgı Sınema Sherlock Holmes 18.00 Dızı Bızım Ev 18.30 Dızı Işte Susan 19.00 Ana Haber 20.30 Dızı Nıkıta 21.30 Film: lyı ve Kotuluğun Bahçe- sınde Geceyarısı 24.00 Mazlum Çımen'le Bu- luşmalar 01.45 Dızı Nıkıta (0 212 274 50 50) 10.55 Fılm Sezercık Aslan Parça- sı 12.35 Fılm Norı Kantar Aılesı 14.05 Fılm Dağların Oğlu 15.35 Fılm Kırnlık 17.10 Fılm KaranlıkYıl- lar 18 35 Fılm Sezercık Kuçuk Mucahıt 20.00 Yeşılçam Denızı 20.25 Fılm Ömrumun Tek Gecesı 21.55 Fılm Şalvar Davası 23.30 Fılm Norı Kantar Aılesı (0 212 326 00 00) CNBC e DERGİ bayide J 10.15 Ruh ve Inanç 11.15 AB Eksenı 13.00 Kamutay 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Sağlık Karnesı 16.15 Basında Bugun 17.15 Vardıya 18.10 Kureselleşme 19.00 Ha- ber 20.00 Ekonomı Polıtık 21.00 Haber Eksp- res 22.00 Kamuoyu (0 312 231 21 00) 21-00 BİR ADAMIN * RUHU Wım Wenders 23:05 arka Sayfa Can Kozanoğlu Kanat Âtkaya bugün İW www ntvmsnbc.com www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 MEHMET GÜNYELI FOTOGRAFSERGISI 30 Nisan-13 Mayıs 2005 fotografevi KOÇ ALUANZ SANAT GALERİSÎ istlklal Caddesl Tütüncü Çıkmazı No:4 Gslatasaray - İsUnbul Tel: 0 212 249 02 02 SES-lHHr-» ORTAOYUNCULAR ı www ortaoyuncular com cnsoy'un KIRALIKOYUN KENEF PENCERESİNDEN DENİZ GÖREN GÜLDÜRÜ Ferhan Sensoy - Nefrin Tokyay - Rasjm Öztekin Okan Bayülgen - Ali Catalbaş - Elif Durdu Ebru Soyuerden - Özgü Namal Cuma - Cumartesi - Pazartesi 20.00, Pazar 15.00 ve 1t.00 TURNE DOLAYISIYLA SADECE 25 GÖSTERİ T.C.KULTÜR ve TUR ZM BAKANLIĞI'NIN MADDİ KATKILARIYLA Ferhan Şensoy'un BENİ BEN Mİ DELİRTTİM? H Perjembe 20 00 ISTIKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 251II t5-6t FAX: (0 212) 244 43 27 11 MAYIS 1<J JO PAZARTESİUER r 11 )N ı ı INDA ÜO 18 MAYIS V"B WRA19 30 BEREKETL1 1DPRAKLAR UZERİNDE >( « w rviAi pı ı F 21 MAYIS (. UMA'J l!l * 117 KONSERLER Group Passiflora 08 MAYIS PAZAR 18-00 Û1TİİR ?b MAYIs" YAZLIK SINEMA AÇIUYOBt MODERN ŞEHİR ZAMANIAR I$IKIARI 21 MAYIS 28 MAYIS < UMAPTl c i ?1 00 f UMAR1FSİ i% 00 Birol 14 MAYIS CUMARTESİ 19 00 ERKAN OGUR DEMİRCIDGUI 09 MAYIS PAZARTESİ 20:30 GENÇ D/NLET/LER Art-Niyet 22 MAYIS PAZAR 18:00 1 ROCK & DİNIEYİCİ OKUUI t ı r ™ ^ Nâzım Hikmet Kültür Merkezi >lıntlnır AYD1NLANMA > [a || |g|ı MUZIĞİ HaeUMABTESMSOO EAHARIYE ,' KADIKÖY TJ.F H 90216 414 22 39 www.< URSÜLERİ | KOCAMIISTAFAI'AŞA ÇRVRIİ TİVATR0S1I 21 Mayıs cJmarlesı 20 30 / 22 Mayıs Pazar 15 30 | 28 Mayıs CıUartesı 20 30 / 29 Mayıs Pazar 15 30 | "mtmiLfzın • 15 Mayıs Pazar 15:30 KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ (0216) 330 10 27 oniKinci GECE 14 Mayıs Curhartesı 20 30 ll\YUIII./.((«:uk.yunıı) 22 Movıs Pazar 12:00 / 29 Mayıs Pazar 12:00 If. hasan şahlntürk tülı MAYA SAHNESİ 'BAHTSIZ" PERIKLES (muhteme len) w shakespcare 7 MAYIS SAAT 20 C0 CUMARTESI'den başlayarak pazartesi, salı, çırşamba, perşembe 20 00 yöneton metln duniz oynayanlar tomrls I ıcer mehmet akan metln balay n özen umut dsvrlm aslan İSTİKLAL CAl|) HALEP PASAJI KAT 2 BEYOĞLU 212 252 74|S2-www mayasanat com Yazan: Murat UYURKULAK Uyjrlayan ve Yöneten: Mahir GÜNŞİRAY Sahne Tasanmi: Claude LEON Oyuncular: Mahir GÜNŞİRAY, Güven İNCE Ses Tsssrımı ve Müzik: Ümit KIVANÇ Yonetmen Yardımcısi: Ayca DAM6ACI Işık Tasarımi: Yüksel AYMAZ 9 - 16 Mayıs Saat: 20:30 TAKSİM SAHNESİ Bıletler AKM ve Taksım Sahnesı Gışelennde 0(2121245 25 90 Rez 0(212] 254 96 96 www tıyatrooyunevı com tBTTET SÂTI5 [ ÎICKElfURK EFESİ E F E S PUserı'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. llanlarınız Içln (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com www perareklam com tr FERNANDO KRAPP BANA MEKTUP YAZMIŞ Yazan Çevıren Yoneten Dekor Kostum Muzık >Tankred Dor'jt >7eynep Avcı >lşıl Kasapoğlu >Duygu Sağırogiu >Canan Goknıl >Joel Sımon Son Oyuncular Fernando Krapp >Selvuk Yontem Julıa >Tilbe Saran Kont >Bekır Aksoy Baba >Cuneyt Turel Her Cuma > 20.00 Her Cumartesi > 17.00 ve 20.00 3hafta AKBANK Akbank Kültür Sanat Merkezi > 0212 2b2 35 00 / 01 www akbanksanat con Wleı I ez ı ı? F azartes hat ç hf jun d^ıkttr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog