Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17 TEMMUZ 2004 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J\_ LJ KJ M. U J \ kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Havada Müzik ve Öfke Var...Havada muzık var, yureklerde, dıllerde muzık var, yaz avjannda her yeTde muzık var Daha geçen akşam Bobby McFerrin \e vokalıstlennın, saz- sız, sözsuz, ama ağızlanndan do- kulen seslerle ntmı yakalayıp, ha- vada bırkaç perende attınp, kendı- lennı bır caz orkestrasına v e hıç an- lamı olmayan seslen muhteşem bır muzığe donuşturmelenne tanık ol- duk Havada muzık var Ah şımdı ya da son bır aydır Antalya"da, Aspen- dos'ta olmak vardı Hem bızden, hem yabancı ulkelerden gelmış operalan o buyulu mekânda, buyu- lugecelerdedınlemekvardı Buak- şam \spendos Festıvah'nın kapa- nış temsılı olan "Bir Yaz Gecesi Rıiyası"nı La Scala Balesı'nden ız- lemek \ ardı (Guneyde bır yerler- deysenız, sakın kaçırmayın1 ) Antalya... Adana... Havada muzık var ama aynı za- manda ofke var, acı var, ısyan var ve kahrolası ınatlaşma var Hele Antalya deyınce Daha once bu sayfalarda okudu- nuz Antalya Senfonı Orkestrası, açıklanmayan nedenlerle kapatıl- mak ıstenıyor Kapatılıp Antalya Opera ve Balesı'yle bırleştınlecek- mış Antalyalılar ısyanda' Antalvalı- larofkelı' "Orkestralarımızı iste- riz" kampanyası başlattılar Kısa surede bınlerce ımza topladılar Bu orkestranın nasıl kurulduğu- nu bılenler 1995'te tohumlan atı- lıp 1997-98'de kuruluşundan bu ya- na goğus gerdığı zorluklan surdur- duklen dırencı ve dınleyıcılen fet- hedışı bılenler kahroluyor bu kara- ra Devlet, kuruluşundan bu yana Antalya Senfonı Orkestrasrna ver- dığı taahhutlen yenne getıremedıy- se, suç Antalyalılann mı, yoksa or- kestranın mı 9 Çukurova Devlet Senfonı Orkest- rası da kapatılıp, Mersın Devlet Opera ve Balesı'yle bırleştınlmek ıstendı Ancak Adanalılar seferber olup orkestralannın kapatılmasını onledıler Adana, tum kurum ve ku- ruluşlanyla, muzıkseverlenyle, va- A lısı ve beledıye başkanıyla oyle bır tepkı gosterdı kı, Kultur ve Tunzm Bakanlığı, Çukurov a Dev let Senfo- nı Orkestrası'nı kapama karannı gen aldı Bu yazıyı yazdığım ana kadar Antalya'da on bın ımzanın toplan- dığı soylenıyordu Elbet doğru olup olmadığını bılemıyonım Acaba hukumetın orkestralarla başlayıp, otekı sanat kurumlannı kapamaya yonelmesını bu "temizlik" ışını durdurmak ıçın kaç ımza yeterlı olur dersınız 7 9 7 Ustelık ulkemızde konservatu- varlardan yetışen sayısız genç go- rev beklerken, onlennın açılmasını beklerken tam aksı yonde bır tu- tum sanatsal kaygıdan ote toplum- sal kaygılara da yol açıyor bende Llkemızde "iyileştirmek" ya da "•reform" adı altında alınan her- hangı bır karar yıkıcı, yok edıcı de- ğıl, ancak yapıcı olursa, o karann ardındaartnıyetaranmaz \ksıhal- de rotamızı karanlığa çevırdığımız dana'dan sonra Antalya'nın da senfoni orkestrası kapatılmak isteniyor. Ülkemizde "iyileştirmek", ya da "reform" adı altında alınan herhangi bir karar, yıkıcı, yok edıcı değıl, ancak yapıcı olursa, o karann ardında art niyet aranmaz. Aksi halde rotamızı karanlığa çevirdığımız duygusundan kurtulamıyorum... Bu anonım fotoğrafa gelince "Parayı veren düdüğü çalar"ın her zaman doğru olmadığının resmıdır... duygusundan kurtulamıyorum Sevglll Hocam...' Tam Antalya Senfonı Orkestra- sı "nın geleceğıne ılışkın korkular ıçındeyken elıme ulaştı Edebıyat oğretmenı Havdar Göfer'ın "Sev- gili Hocam" kıtabı Yıllar ıçınde oğrencılennın yazdığı mekruplar- dan oluşuyor bu güzelım kıtap "Sevgili Hocam..." dıye başlayan nıce mektup Kımı oğrencılenn kutsal gorev sayıp yazdığı, kımının derslerden, arkadaşlardan soz et- mek, akıl danışmak, hasret ve oz- lem gıdermek ıçın, ama en çok du- şuncelermı paylaşmak, sevgı ve say- gılannı dıle getırmek ıçın y azdıkla- n mektuplar Içlennden bınnı buraya almak ıs- tıyorum 8 Mayıs 1964 te Napo- li'den, Kadri Kaynak Küçukpı- nar'ın hocasına yazdığı bır mektup "Sevgili Hocam, En az benim kadar sizi de sevin- ce ve gurura boğacak bir haberi müjdelemek isrivorum. Çarşamba akşamı buradaki opera evinde Do- nızettrnın Roberto Devereux uoy- nandı. Kralıçe Elızabeth başrolün- de Leyla Gencer oynuvordu. (...) Çarşamba akşamı Le>la Gen- cer'i siz de dinlevecektinız. \sırlık koca opera salonunu tıklım tıklım dolduran Napoli halkı, o akşam sanki çıldırmıştı havranlıktan. Leyla Gencer'i kaç kere sahneve çıkardılar. kaç demet gül, karanfil attılar. hatırlarrmorum... O, artık dünvava mal olmuş bir sanatkâr. Çarşamba akşamı aklımdan ge- çenleri anlatanıam. Bir an her şe- yi unutmuş, ben de o çıldırasıya alkışa katılmıştım, ama artık Ley- la'yı alkışlamıyordum. Sanki sah- neden halkı selamlavan o derin te- bessum, bir uzak ulkeden geliyor- du. Bir an Mustafa Kenıal onümüz- deydi, Leyla değil. Atarürk alkış- lanıyordu. O akşam duyduğum kor bir mil- liyet hissi değil, asırlardır bizi kö- relten yobaz peçe>i silip, Türki- ye'vi butun ınsanlığa mal eden Mustafa Kemal'ın sevgıshdi. Turk denince "barbar" diye yûz çeviren keferenin, bir Türk sanat- kânnı boyle çıldırasıva alkışlayışı, bizlerin Mustafa Kemal'e ne ka- dar borçlu olduğumuzun ifadesi değil mi?" Mektup boyle sona enyor Tam da şu gunlerde elıme geçmesı ne rast- lantı ama Teşekkurler Sayın Haydar Gofer, "Sevgili Hocam" kıtabınızı bana ılettığınız ıçın e:posta: zeynep(â zeyneporal.com Faks:(0212)257 16 50 • FİL / Elephant Olavlann 1999 da korkunç bır katlıamın vaşandığı Mıchael Moore un Benım Cıcı Sılahım filmıne de konu olan Columbıne Lısesi nde gelıştığı fılmde sıradan bır okul gunu gıbı ba^lavan ama aslında hıç de ovle olmavan bır gunde vaşanan ınanılmaM guç korkunı, olavlar konu edılıvor Gus \ an Sant m vonettığı fılmde Alex Frost Enc Deulen ve John Robınson ovnuvor (Altum.ade Capıtol Be\oglu 4lka.ar koz\ atagı Bonus Şaşhnbakkal Bekol • KÖTU KIZLAR / Mean Gıris Lındsav Lohan Rachel Mc \dams v e Lacev Chabert ın ovnadılJan tılmın vonetmenı Mark S W aters Ergenlık donemındekı kızlann sorunlannı komedı turunde ele alan film çocuklugu Afnka da geçtıkten sonra ulkesıne donen Cad\ Heron adlı bır genç kızın lısede vaşadıgı zorluklareksemnde gelışıvor (Mtunızade Capıtol 4tako\ Gallena Bahrko\ 4FM Be\lıkduzu 4FM Be\oğlu 4FM Be\oglu 4lkazar Dolmabahçe Shop&Mıles Enler 4FM Euler Peugeot Flor\a Cınebonus Idealtepe 4FW tstım e Cınemall Kadıko\ Rexx Kadıko\ Tepe Koz\atagt Bonııs Ko~\atağı Cınepol Maçka Cınebonus Meadnekm Odeon Se1ako\ Cınemcaı Şaşhnbakkal Beko L mranıve 4FM Ze\ nnbunrn Cmecın) • CAZİBE KANUNLARI / Lavvs of Attractıon ^udrev \eDanıel ışkonusunda bırbınne aban tabana zıt ıkı a\ııkattır Mu\ekkıllenmn unlu olduğu bır boşanma YAZ KARMASI Resim Sergisi 15Temmuz-08Eylül2004 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU AVNİ ARBAŞ HABİB GEREZ NURİ YAKUP0V HAYATİ MİŞMAN BÜLENT GÖNCÜ ŞEREF ÖÇOK GÜLSEREN KAYALI GÜLŞÜM KOKTEN HALİS KARAKURT IŞIL ÖZIŞIK RABIA ÇALIŞKAN SÖBÜTAY ÖZER DİLEK DOĞU HASAN KURT ZEKİ YEĞİN BİLAL OĞUZ HALE ERENLER ECE NEVRA GÖNCÜ GENCAY KASAPÇI ERSOY AYYILDIZ GÜLÇİN ANIL TAYFUR SANLIMAN ALİ KARTAL SAİM DURSUN İMREN ERŞEN AYŞEGÜL YEŞİLNİL YİĞİT YAZICI aladoğan ART GALLERY "for Art and Artist" Kurtıluş C 208 D.4 Şişli / İST Tel: 1212.224 19 52-224 96 26 aladiganartgallery@yahoo.com davasında karşı karşıva gelırler Mesele ıkı taratın da ıstedığı bır şatodur Peter Howıtt ın vonettığı fllmm başrollennde Pıerce Brosnan Julıanne Moore ve Mıchael Sheen ovnuvor 14ltum ade Capıtol 4katla> Mıller 4tako\ Atnum 4tako\ Gallena Bahrko\ 4FU Be\hkduzu 4F\I Be\o0u 4F\t Dolmabahçe Shop& Mıles Enler Peugeot Etıier 4kmerke: Euler Lptovn Florya Cınebonus Idealtepe 4FU Istıme Cınemall Kadıko\ Tepe Kozvalagı Bonus Maçka Cınebonus \tecıdneko\ Odeon Ortako\ Ferne Şaşhnbakkal Beko Teşvıh\e 4F\t Lmranne 4F\t Ze\nnburnuCınecıt\ı M DEHŞETİN GÖZLERİ / Cabın Fever Kolejden mezun olan beş arkada^ bırkaç gunlügune ormandakı eve tatıle gıder Fakat kamplanna gelen varalar ıçmdekı vabancı ıle partı olumcul bır hale donu^ur Fılmm vonetmeru Elı Roth ovun^ulan ıse Rıder Strong Jordan Ladd James DeBello (4ltuni-ade Capıtol 4tako\ 4trıum 4tako\ Galena Prestıge Bahrko\ 4FUCarousel Bakııko\ 4\sar Beshkduzu 4F\I Be\oÇlu 4FU Be\oğlu Sınepop Çemberlıtas K1o\ ıeplex Enler 4F\f Enler Klosıepley Flona Cınebonus Istıme Cınemall kadıko\ Rexx Kadıkoi Tepe Koz\atagı Bonus Maçka Cınebonus \iecıdı\eko\ Odeon Lmranne 4F\t Ze\unburnu Cıneemı • ORUMCEK ADAM 2 / The Amazıng Spıder-Man Peter Parker aşkı Marv Jane \Vatson dan avnlıp Orumcek ^dam lık gorev ıne donmev e karar v ermıştır Peter ın gızlı kımlıgı ortava çıkma tehlıkesıvle karşı karşıvadır çünku guçlu kotu \ureklı Dr Octopus k^aca Doc Ock ıle karşı karşnadır Sam Raımı nın vonettığı tılmm başrollennde Tobev Maguıre kırsten Dunst James Franco ovnujor (4katlar Mıller 4FM 4ltunızade Capıtol 4tako\ 4ırıum 4tako\ Gallena 4\cılar 4\şar Bagcılar Sıte Bahçelıe\leı Holdıa\plex Bahçelıe\lerkadır Has Bahrko\ 4FM Bakırko\ 4\şar Ba\rampasa Cınebc\ Be\hkdu-u 4FM Be\oglu Emek Be\oglu 4FM Çekmeko\ Mo\ıegold Çemberlıtas Mo\ıeplex Çengelko\ Cmemarı Enler 4FM 4kmerke. Enler 4FM Lptonn Enler \lo\ıeple\ Enler Peugeot Flor\a Cınebonus FuhaSıemens Idealıepe 4FM Istıme Cınemall Kadıko\ Tepe kadıko\ Sure\ı,a kadıko% SuıetsaCep ka\acık Boğa-içı Smemalaı ı ko~\ atagı Bonus konatagı Cınepol Maçka Cınebonwi Maltepe Kana Grandhouse Mecıdı\eko\ Odeon Osmanbe\ Ga.ı Orıako\ Feme Ortako\ 4FM Pendık Oscar Sılnrı Cınemaxı ŞaşkınbakkalBeko Şıslı kent Teş\ıh\e 4FM Lmram\e 4FM Lskudar \lo\ıegold Ze\ nnbuı mı Cmecm I M RUHLARIN KAÇIŞI / Sprrted Away Okulundan \ e arkadaşlanndan avnldıaı n.m uzulen Chıhıro ve anne babasi venıevlenne gıderken vollannı kavbeder buyulu bırvere gıderler Kuçuk kızın sezgılenne kulak asmavan anne baba lunapark sandıklan a^lmda buvucu \ ubaba tarafından vonetılen bu verde tannlar ıçın hazırlanan v ıv eceklen tukettıklen ıçın domuza donuşur Havao Mıvazakı nın vonettığı fılmde Rumı Hıragı MIVTI Inno Man Natsukı Takashı Naıto V asuko bav, aguchı ovnuvor (Be\ko- 4caıkent Be\oeluSınepopi • AŞKLA SEKS / Sexo con Amor Bons QueRia nın vonettıgı komedı lılmının babrollennde Mvora Rudolphv Sıgrıd Alegna ve Patncıo Contrerai ovnuvor Dort aldatma hıkavesı uzenne odaklanan eglencelı bır Latın seks komedısı 141tunızade Capıtol Beıoglu Be\oğlu kadıko\ TepeCınemaxx Ortako\ Ferne) M NEFES ALJYORUM / Repsıro Grazıa's Island \ alena Golıno \ ıncenzo Amato ve Franı.esco Caiisa nın rol aldıkları fılmın vonetmenı \mile Gaudreau (4tako\ 4tnum 4tako\ Gallena Pıestıge Be\oglu 41luL.ar kadıko\ Broad*>\a\ \ anlası \1o\ıeple\ı • OLUM PROVASI / Audrtıon Takeshı Mııke ın vonettığı tılmde Rvo Sıbashı Eıhı Shıına ve Tetsu Sa»aka rol alıvor Be\o£hı 4lka at kadıko\ Rex.\ kadıko\ Tepe) M GİZÜ PENCERE / Secret Window Johnnv Depp John Turturro ve Mana Bello nun rol ldıklan tılmın vonetmenı Davıd Koepp (4lmnı ade Capıtol Bagcılar Sıte Be\vglu 4FM Fıtaş Be\oçlu Cıne Uajesnc Bm-ukçekmece Fa\orı Çekmeko\ Mo\ıegold Çengelko\ Cmemarı Etıier Mo\ ıeplex !snn\ e Cınemall Ka\acık Boğazıçı koz\ atagı Cınepol Mecıdı\eko\ Odeon Se1ako\ Cınenuva Sılı\n Cmema.xıı • CEHENNEMİN ANATOMİSİ / Anatomıe de PenterFılm n vonetmenı Cathenne Breıllat Başrollen \mıra Casar v e Rocco SıfFeredı pavlaşıvorlar lBe\oilıı 4ılas Bm-ukçekmece Fa\orı Çembeıhıaş Mo\ıeple\ kadıko\ Broadv,a\ Pendık Gune\) • KADIN AVCILARI / The Lady Kıllers Joel \ e Ethan Coen ın \ onenıklen fılmın baijrollennı Tom HanJo Irma P Hall Marlon Vıavanipavlaşıvor fBevoglu Cmemajesae Çengelko\ Cmema\ı Fındıkrade kenan Kadıko\ 4ılanm Maçka Cınebonus Sefakcn Cınermm L ikıtdar Woı ıego!d) M TUTKU ESİRLERİ / In the Cırt Jane Campıon un vonettığı fılmde Meg Rvan Mark Ruftalo Jennıfer Jason Leıgh ovnuvor lBe\ koz 4carkent Buxukçekmece Favon Sılnn Cınema\ı) • HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI / Harry Potter and The Pnsoner of Azkaban Başrollennde Danıel Radclıffe Rıchard Gnffiths ve Pam Fems ın ovnadıklan fılmın vonetmenı AlfonbO Cuaron ' 4ltunı.ade Capıtol Bagcılar Sıte Bahçelıe\ler Hohda\ple\ Ba\ rampaşa Cmeba\ Be\ ko- 4carkent Be\ kor kan a Bımıkçekmece Fa\on Çekmeko\ Mo\ıegold Çengelko\ Cmemarı Fatıh Feza G O P Mass Kozmtagt Cınepol MaltepeKana Mecıdı\eko\ Odeon Osmanbe\ Gazı Pendık Oscar Lskudar Mo\ıegotd) • YARINDAN SONRA / The Day After Tomorrow Roland Emmench ın vonettığı filmın ba^rollennde Dennı^ Quaıd. Jake Gvllenhaal Emmv Rossum ovnuvor IAltunrade Capıtol Bagcılar Sıte Bahçelıe\ler Hohda\plex Be\ko 4carkent Be\oğludne Majesttc Be\oglu Sınepop Çekmeko\ Mo\tegold Çembeılıtas Mo\ıeplex G OP Mass Kadıko\ Kadıko\ ka\aakBoga:ıçı Smemalan Mecıdn eko\ Odeon Pendık Guney Setako\ CmemaMt • TROY / TROYA \\ olfgang Peterson ın vonettığı filmın başrollennde Brad Pıtt Enc Bana Orlando Bloomojnuvor (4lnınrade Capıtol Bahçelıe\ ler Holıda\plex Bakırko\ Avşar Ba\rampasa Cınebm Bexkoz 4carkent Be\ko Kana Beıoglu 4FM Be\oglu Cıne Majesnc Buvukçekmece Fa\on Çekmeko\ Mo\ıegold Kadıkos Sınematek, Osmanbe\ Gazı Lskudar Moııegold) M VAN HELSING / Van Helsıng Stephen Sommen. ın vonettığı filmın başrollennde Hugh 'ackman Kate Beckınsale ve Rıchard Roxburgh ojTiuvor ıBuvukçekmece Favon) • PETER PAN / Peter Pan P J Hogan ın vonettığı fılmde Jeremv Sumpter Rachel Hurd \Vood. Lvnn Redgrave ve Rıchard Bner rol alıvor <4lnmı ade Capıtol) • NEREDESİN FİRUZE Ezel Akav ın vonettığı fılmde Akav ın janı sıra Haluk Bılgmer Ozcan Denız, Cem Ozer Ragıp Savaş Şebnem Donmez. Demet Akbag rol alıvorlar (4Itunızade Capıtol Atako\ 4tnum 4\cılar 4vşar Bahçelıe\ler Holıda\plex Bakırko\ 4 > sar Ba\ rampaşa Cınebcr, Be\ ko- Kan a Beıoglu 4FM Be\oglu 4tlas Buvukçekmece Faxon FanhFeza Flona Cınebonus Fulva Sıemens GOP i f c s Kadıko\ Kadıko\ kmacık Boğazıçı Smemalan Konatagı Bonus Koz\ atagı Cınepol Maltepe Kan a Ortako\ AFM Pendık Gune\ Şışlı Kent Tepıhve 4FM Lmranne 4FM Lskudar Movıegold lıeşılhn Peugeol Zevtınbumu Cmecın I • OKUL V ağmur v e Durul Tavlan ın yonettıklen filmın başrollennı Nehır Erdoğan. Burak AJtav ve Emre Kınav pavlaşıvorlar (41nınızade Capıtol Atako\ 4mum Bahçelıe\ler Hohda\plex FuhaSıemens Koz\xııagı Bonus }e)ilko\ Peugeot Ze\1ınbumuCmecıt\ı SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom 552 23 51 Altunızade Capıtol 651 33 43 Ataköy Atnum 559 98 62 Ataköy Yunus Emre 66138 94 Avcılar IGS Cınemetro 6^6 74 94 Avcılar Standart 695 36 45 Bahçelıevler Kadır Has 442 11 86) Bahçeliev- ler Holıdayplex 441 21 09 Bahçe- şehır Cınemax 669 64 00 Beyoğ- lu AFM 2<1 20 20 Bakırfcöy Avşar 583 46 02 Bakırköy AFM Carousel t 571 83 80 Bakırköy Incıriı 5^2 64 39 Bagcılar Srte 462 20 21 Bakır- köy Renk ^2 18 63 Bakırköy Sı- nema 74 5T 2 04 44 Bayrampaşa Cınebay 613 14 " Beylıkdüzü AFM Mıgros 852 01 90 Beyoğlu Akademı: / 7484 Beyoğlu Alka- wt 293 24 66 Beyoğlu Atias 2i2 85 7 6 Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40 Beyoğlu Emek 293 84 39 Beyoğ- lu Frtaş 2V 20 20 Beyoğlu Lale 249 25 24 Beyoğlu Pera 251 32 40 Beyoğlu Sınepop 2^1 11 '<? Bü- yükçekmece Alkent 2000 889 04 2T Büyukçekmece Favon 882 08 64 Çemberiıtaş Şafak >16 26 60 Etıier AFM Akmerkez 282 05 05 Etıier Movıeplex 284 30 05 Etıier Parlıament Cınema Club 263 18 38 Fatıh Feza 631 16 08 Fener- bahçe AFM Pyramıd 414 90 00, > Fındıkzade Cınemars 55i 41 12, , Florya Prestıge 663 28 86 Galena I 1 Prestıge ^60 V 66 Gazjosmanpa- şa Cınemass ^8 ^0 62 Harbrye As 24 - 1 63 15 Ideartepe AFM 48908 66 KadıköyAs 336 00 50 Kadıköy Tepe Cınemaxx 339 85 85 Kava- cık Boğazıçı 42* 19 n Kadıköy Atlantıs 336 06 22 Kadıköy Baha- nye414 3ıQ* Kadıköy Broadvvay I 34614 81 Kadıköy Holryvvood 338 90 r 6 Kadıköy Kadıköy ^ i 7 '4 00 Kadıköy Moda 33 ^ 0128 Kadıköy Ocak^iö ""/ Kadıköy Rexx336 0112 Kadıköy Sınema Tek 346 01 41 Kadıköy Süreyya 336 06 82 Karagumrük Feza 63116 08 Koz- yatağı Cınepol 362 il 00 Levent Kürtur Merkezı TÜRSAK Sınema- sı (0212) 32* 43 31 Maltepe Grandhaus 442 60 30 Maslak AFM Pnncess 28* 06 95 Mecıdı- yeköy Cıneplex Odeon 216 3^90 Nışantaşı Movıeplex 219 09 60 Ortaköy Ferrye 23628 64 Ortaköy AFM Pnncess 236 20 T 2 Osman- bey Gazı 24'9665 Pendık Güney 354 13 88 Pendık Oscar 390 09 69 Sılıvn Maxı Pariıament "36 01 60 Suadıye M&S Cınemax 467 44 68 Suadıye Movıeplex 3X *2449 Şaş- kınbakkal Cınemax M&S 46' 44 68 Şışlı Kent 241 62 01 Tatılya Dn- ve Inn 852 05 55 Teşvıkıye AFM Encsson 224 05 05 Umranıye t AFM Pnncess 46103 82 Yeşrtçam 293 68 00 Yeşıryurt Parlıament Cı- nema Club 662 25 -0 Zeytnbur- nu Cınecrty Olıvıum 546 96 96 . NŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN Beton gibi bir yarışma Kültür Servisi - Inşaat Muhendıslen Odası'nın (ÎMO) kuruluş yıldonumu nedenıyle kent ve çevre bılmcının ve yaşanabılır, deprem guvenlığı olan sağhklı kentlen planlamanın onemının vurgulanacağı bır fotoğraf yanşması duzenlendı Kentte yapı-ınsan-doğa ılışkısının ve muhendıslığın yennı konu alan yarışma sıyah-beyaz ve renklı baskı olmak uzere ıkı dalda yapılacak Katılımcılar her ıkı dal ıçın daha once odul almamış, en çok 5'er adet fotoğraf gonderebılecekler Yanşmaya seçıcı kurul uyelen, şube yonetım kurulu uyelen ve çalışanlarla bunlann bınncı derece yakınlan dışında amator profesyonel tum fotoğrafçılara açık olarak gerçekleştınlecek Son katılım tanhı • Kentte yapı-ınsan-doğa ılışkısını ve muhendıslığın yennı konu alan fotoğraf yanşması sıyah- beyaz ve renklı baskı dallannda yapılacak Bır de deprem kuşağında yapı sektörünün sorunlanyla yapı denetımımn önemını voırgulayan bır kankatür yanşması duzenlendı 8 Ekım olarak belırlenen yanşmada her dal ıçın 1 5 mılyar lıra para odulunun yanı sıra 3 de başan odulu \enlecek tsa Çelik, Ara Güler, Gülnur Sözmen, Cengiz Karlıova ve Haluk tşözen'den oluşan seçıcı kurul yapacağı değerlendırmenın ardından sonuçlan 15 Ekım'de açıklayacak 3 Aralık'ta açılacak olan sergıde ıse oduller sahıplennı bulacak İMO'nun kutlamalan kapsamında 'Kötü Olan Beton Değil' sloganıyla kankatur yanşması \e sergısı duzenlenecek Bu etkınlıkle deprem kuşağında kalkınma \e kentleşmeye çalışan yapı sektorunun sorunlan ve yapı denetımımn onemının vurgulanması amaçlanıyor Çızerler, yanşmaya daha once odul almamış, bır ya da ıkı adet kankaturle katılabılecekler Kankatur yarışmasının seçıcı kurulunda, Tan Oral, Kâmil Masaracı, Musa Kart, Mete Akahn \e Gürbüz Doğan Ekşioğlu yer alıyor Serbest teknık (renklı renksız, bılgısayar çıktısı ) kankarurlenn en geç 15 Ekım'e kadar çızenn adı, adresı ve telefonu da belırtılerek Inşaat Muhendıslen Odası tstanbul Şubesı'ne ulaştınlması gerekıyor Yanşmada dereceye gırenlere para odulu venlecek {0 212 219 99 62 -63) Pembe Panter yeniden • Kültür Sevisi - Pembe Panter ekranlara gen donuyor llkı 1963'teçekılen Pembe Panter fılmlennde Peter Sellers ın canlandırdığı dedektıf Clouseau karaktennı bu kez Steve Martın oynayacak Ke\ın Klıne, şarkıcı Beyonce ve Fransız oyuncu Jean Reno da fılmde rol alacaklar Dedektıf Clouseau tıplemesınde bazı değışıklıklere gıdılırken Reno onu zor dunımlardan kurtaran şofbr rolunu ustlenecek Fılm gelecek yılın ortalannda gostenme gırecek Yazma yapıtiap internette • ANKARA (ANKA) - Mıllı Kutuphane, koleksıyonundakı, çoğu Iç ve Doğu Anadolu derlemesı olan yazma yapıtlan ınternet ortamına aktaracak Mıllı Kutuphane Başkanı Tuncel Acar, kutuphanenın koleksıyonunda bulunan elyazması nadır yapıtlann şenye sıcıllennuı kunyelenyle bırlıkte goruntulu olarak elektronık ortama aktanlacağını ve ınternet hızmetıne sunulacağını belırttı Acar, Osmanlılara ılışkın ansıklopedık yapıtlar, Fatıh Sultan Mehmefın Istanbul'u fethettığı donemde ele geçınlen, ceylan densı uzenne yazılmış nadır bır \apıt olan 'Evangel încılı' gıbı yaklaşık 30 bm cılt elyazması ve 8 bın 934 adet şenve sıcıl deftennın, bıblıyografık kunyelenyle bırlıkte dıjıtal kamerayla çekılerek CD lennın hazırlandığını belırttı BUCUN • TARİHİ GAL\TA KÖPRLSÜ BALAT'ta 21 00'de Tuva Cumhuriyeti Victor Cock - Oal Tuvan Devlet Müzik Tiyatrosu'ndan 'Ata Yurdun Yankılan' adlı oyun (0 212 514 75 20) • BLYUKADA KÜLTÜR EVt'nde 21 00 de Yekta Kara'nın hazırladığı 'Operadan Seçmeler' (0216382_8620) M AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 18 00'de lazerdıskten Kathleen Battle'ın '1991 Metropolitan Muzesi' konsennın gostenmı (0 212 252 35 00) ,, ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog