Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1ZHAZİRAN2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 posta: denasomtcuinhiaivetcom.tr 0.212.512 05 05 Fafcs: 0.212.512 44 97 - Başbakan, sistemden yakınıyormuş... Tramvavdan injversin!" Hızlı tren ^ ^ Başbakan'ın hızlı | B B tren diye temeli- ^9r nı attığı projenin —' L Ankara-Haydar- paşa arasındaki raytan lspanyol kredısi ile yenilemek olduğu ortaya çıktı... Tüm Öğ- retim Üyeleri Derneği, böylece Ankara-lstan- bul arasını 390 kilomet- reye ındırıp 1.5 saatte almayı hedefleyen ger- çek hızlı tren projesinin uluslararası sermaye- nin isteği doğrultusun- da askıya alındığını açıklryor... taturkçu Duşunce Derneği Isparta Şubesı Başkanı Mahmut Özyürek anlatıyor "Is- parta Mıllı Eğrtım Mudurluğu, tum ılçelerın Mıllı Eğıtım ve Halk Eğıtım Mudurlerı ıle merkez ılçede bulunan ılkoğretım, lıse ve dengı okul mudurluklerıne, unıversıte ve yuksekokul ılgılılerıne, bazı sıvıl toplum kuruluşlarına bır yazı gondererek 10 Hazıran'da Isparta Merkez öğretmenevfnde 'Av- rupa Bırlığı Eğıtım ve Gençlık Programları' ıle ılgılı bır toplantı yapılacağını ve toplantıya katılımın zorunlu olduğunu duyurdu llçelerden Mıllı Eğıtım ve Halk Eğıtım Mudurlerı yanlannda yetkılı bırer kışı daha olduğu halde, yıl so- nu eğıtım yoğunluğuna karşın merkez ılçe okul mu- durlennın hemen hepsı, unıversıte ve meslek yuk- sekokulu temsılcılerı belırtılen yer ve saatte toplan- tıya katıldı Isparta ll Mıllı Eğıtım Muduru Halil Takavcı, top- lantının 'Avrupa Bırlığı Eğıtım ve Gençlık Programı' Talimatla ıçın hedef kıtle olan gençlığe ulaşabılecek kışılen bılgılendırmek amacıyla 16 Hazıran'da Antalya'da duzenlenecek toplantıya katılacaklann seçımı ıçın yapıldığını anlattı Ancak, Isparta ll Mıllı Eğıtım Mu- durluğu'nun, Mıllı Eğıtım Bakanlığı'ndan gelen talı- matın gereğını yerıne getırerek Antalya'dakı toplan- tıya kımlerın katılacağını kendılerının belırledığını soyledı Bunun uzerıne Suleyman Demırel Unıversıtesı Eğırdır Meslek Yuksek Okulu'ndan gelen bır oğre- tım uyesı, toplumun zamanını bu kadar boşa har- cama luksu olamayacağını, bırçok kışının ışını bıra- karak toplantıya katıldığını, eğer toplantının amacı bır talımatı ıletmekse bunun telefon, faks ya da ya- zıyla yapılabıleceğını bıldırdı Ögretım uyesının konuşmasına sınırlenen Isparta Mıllı Eğıtım Muduru Halıl Takavcı, kendılennın talı- matları yenne getırmekle yukumlu olduğunu tekrar- ladı öğretım uyesı, Takavcı'ya "Belkı sız alışkın olabı- lırsınız ama bızım zamanımız değerlıdır" yanıtını ve- rınce salonda bulunan okul mudurlennden bırgrup, oğretım uyesıne sozlu saldırıda bulunmaya başla- dı Isparta Mıllı Eğıtım Muduru Halıl Takavcı, talıma- tı bıldırmış olduğu ıçın toplantıyı kapattı Yaklaşık 20 dakıka suren ve oğretım uyesının soy- ledığı gıbı çeşıtlı ıletışım araçlanyla yapılabılecek bır talımat bıldınmı, bu denlı zaman ve ışgucu kaybıy- la ve aynı zamanda llçelerden gelenlere yolluk oden- mesıyle gerçekleştınlmış oldu " Darısı, Avrupa Bırlığı'ne gınş yolunda "Ben yap- tım oldu" kafasındakı Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın ote- kı talımatlarının başına Entel tl Bir dergi, Istanbul Bele- diyesi Kültür Daıre Baş- kanlığı ile bırlıkte, ABD'de 2004 yı- lında yapılacak başkanlık seçi- minde Demokrat -^ Parti'den başkan aday adayı olacak Lyn- don Larouche'un ko- nuşmacı olarak katıla- cağı bır konferans dü- zenlemış... Demokratla- rın başkan aday adayına yanı tavşanın suyunun suyuna bizimkilerTürki- ye'de bır sıfat daha bul- muşlar: Sayın Entelek- tüel... Şaka değil; dave- tiyede Larouche için "entelektüel" yazıyor. SESSlZSEDASIZ(f) Yuksek Yerilım Hattı erdıncutku ı yahoo.com Insan ıhşkılen de erozyona uğruyor Bıze bır de TEMAs VAKFI gerek' Liberalizmin ağaları zorlanmaya görsün Ankara'dan Mustafa Yıldınm dostumuz, ozelleştırmeye ve Uluslararası Para Fonu'na karşı çıkmanın Turkıye Cumhunyetı Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan a gore dort anlama geldığını belırtıyor 1 Başka bır galaksıde yaşıyorsunuz 2 Lekelerı olan bır vatandaşsınız 3 Maalesef komunıst artığısınız 4 Kışkırtıcısınız Mustafa Yıldınm şoyle dıyor "Eğer ozelleştırmeye ve Uluslararası Para Fonu'na karşı ısenız, babasına 'Bız Turk muyuz' dıye sorup da 'Bız Muslumanız' yanıtını aldığını Rıze meydanlannda haykırmış olan Recep Tayyip Erdoğan'a gore sızde bu dort özellık de var demektır Ama gordunuz, lekelı olsalar da helaya kapatılan genç kızı ve delıkanlıyı yıne de serbest bıraktırdı Recep Tayyip Erdoğan Fakat boylece, komunıst kalıntılarına, kışkırtıcılara, lekelılere ne yapılacağının ılk orneklennı de vermış oldu überaller, Kurdo-Amenkanlar, Amerıko-Muslumanlar, azınlık mıllıyetçılen, federasyoncular, bırbııienyle şıır gıbı anlaşanlar velhasıl dolar duşkunu sıvıller bır guzel gorecekler überalızmın, uluslararası para oyunculan zorlandıkları zaman, faşızme evnlen bır duzen olduğunu gorecekler " Irak Operasyonu ve Biz... Dr. \akur KAYADOR Dunyada gerçekleşen hıç- bır olay rastlantısal değıl, hep- sının çok derın ve zamana da- yanan arka planlan var 1980'h yılların başında Ingıltere'de Thatcher, ABD'de Re- agan'ın ıktıdarda bulunmala- rı, aynı sıralarda Turkıye'de önce 12 EyluJ askerı yonetı- mının, sonra Özal ekıbının ul- kenın başında bulunmalan anlamlıydı Batı'da deregulas- yon surecı olarak anılan bu donemde, ABD ve Ingıltere neolıberal polıtıkalarla serma- ye cennetıne donrnuş, dunya- yı yenıden duzenleyecek -bel- kı- yanm yuzyıllık projeler ure- tılmıştı Ulkemızınuretımıtıka- yarak pıyasa mekanızmalan- na ve ABD'nın ayak taşra ka- rakolu polıtıkalannateslım ol- ması, Batılı muttefıklerımızın organıze polıtıkalannın sonu- cuydu Şımdı daha yakınlara uza- nalım ve ulkemıze 2000 Kası- mı'nda ve 2001 Şubatı'nda dayatılan çok ağır ekonomık knzlenn bızı nasıl herturtu dış baskıya açık hale getırdığını hatırlayalım 2002 Temmu- zu'nda DSP-MHP-ANAP ko- alısyonunun nedensız bır er- ken seçım karan alarak hara- kın yaptığını buna ekleyelım Elbette bunların hıçbırı rast- lantısal değıldı, ulke ekonomık anlamda koşeye sıkıştınlmış, sonra 2003 Kasım seçımleny- le ABD'nın pek hoşnut olma- dığı parlamento modelı orta- >a çıkmıştı Her şey ABD'nın Irak ope- rasyonu esnasında, kendısı- nın her ısteğını kayıtsız şartsız yenne getırecek bır hukume- tn bulunmasında duğumlen- ınekteydı Başlangıçta kuzey cephe- sınde ABD'nın yanında sava- sacak Turk asken ıstedığı du- şunuluyordu, ancak sureç çınde ABD'nın, tam tersıne Turk ordusunun Irak'ın kuze- bulunmasından rahat- sızlık duyduğu anlaşılmıştı ABD'nın Irak saldırısı esna- sında bızım ıçın uç hayatı so- run vardı Bunlar, Kurt grupla- rın Kerkuk, Erbıl ve Musul'a ulaşarak petrol bolgesıne egemen olması, ABDaskerle- rının ulkemız topraklannda konuşlanmalan ve ordumuzla Irak ordusunun karşı karşıya gelmesıydı Ikı konu ulkemızın butunlu- ğuyle ılgılı, hatta varoluşumu- zu tehdıt eden bır tehlıkeydı Petrol zengını bır Kurt devletı, daha oncekı acılarımızın faz- lasını yaşatabılecek bır sorun olabılırdı ABD, bır Kurt devle- tınde ısrarlı olmasına karşın bu devletın -Israıl'ın de ısteğıyle- lımansız, sanayısız, teknolojı- sız bır uydu ulke konumunda kalmasını talep etmekteydı Bu ozellığıyle bu kukla devle- tın Sunye, Iran ve Turkıye'ye yonelmesını, geleneksel ka- otıkOrtadoğu polıtıkasını sur- durmesını beklemekteydı ABD askennın, Akde- nız'den Iran sınırına uzanan 700 km'lık coğrafyada, ayrıca Irak, Surıye sınıriarımızdan 100km ıçenyeyonelengenış Guneydoğu bolgesınde yer- leşmesı, başımıza buyuk dert- ler açabılırdı Bolge ulkelerıne -hatta bır gun kendı ulkemıze- yapıla- cak saldınların merkez ussu- nun ulkemız topraklan olma- sının doğuracağı sonuçları ın- san duşunmek ıstemıyor I- rak ordusuyla karşı karşıya gelme olasılığımız esasen çok yuksek değıldı Bır çatışmaya gırmeden bu ışın atlatılması da onemlıydı Ulkemız, -hem de olağa- nustu guç koşullarda- şımdı- lık bunları başarabılmıştı Bu başan hukumetten çok daha fazla Turkıye'nın asker-sıvıl burokratlannın, hancıyecılen- nın, analız uzmanlannındı Bu nokta uzerınde ayrıca duşunmekte, Turkıye ıç dına- mıklennın ne anlam taşıdığını değerlendırmekte yarar var KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicak a turk.net ÇİZGÎLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMIH POROY semihpotvyoyahoo.com TEŞEKKUR Kızımız NUKTE BUSE'yı bıze kavuşturan, ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ doktorianndan Dr Haluk Seyrekbasan'a Dr Nuri Karaöz'e, Dr Ahmet Gökdemır e hemşıreler Şaduman Ardıç, Sortgul Taşkın, Isman Doğan, Zeliha Sever, Fatma Çavuşoğlu, Ülkü Dayar, Melek Şahin, Sennur Öksüz e ve değerlı personele, doğum sonrası çıçek gonderen ve telefonla arayan tum dostlanmıza teşekkur edenz NURAN-SERHAN HAZAN SATILIK ARSA Cıde Nasuh Mahallesı, Saraçlı mevkıınde cadde uzerınde ınşaat yapmaya elverışlı 1657 m2 arsa satıhktır Cep: O366 866 11 44 TBI: O212 529 23 68 Sahıbınden Ortakoy de 250^-2 sonmodeleşyalı kombıiı kıraiık 1 katta denıze bakan kombtlı 2 adet daıre satılık. (0212)2615930 (0535) 759 49 29 HAYAT EPİK TİYATROSU \ÎLSTAFA HEY YAVRUM B£ASIL SEN şy HABERE BAK "CUAAHURBA KANZ. HUKUMETİN HAZIRl^DIĞI. SENDİKALARIN KAR$1 ÇIKTTĞl •İ KAMÜNU' NU ONAVLAOT1 E tSSTZLflCTESSTZLflCE D t SİYtZ DEMEKTIft TARİHTE BÜGÜN MVMTAZARIKAN 12 Ilaziran wunc.nuuntaz-arikan.com SATILIK Sılıvrı Basınkent 1 'de satılık dubleks. Tel: O212 5O2 39 577 /Cep- OS42 423 28 72 VBNÜS'E /A/£N UZAY ARACf &A 1967 O£ 8UGUN, SOVy£TL£J£ BlfZt-IGl, V£*/u£ ^ ^ H f c /ıK/CV /A/WC£:yE~ DEĞ/AJ &s4£~/A/Ç l/£ lf£A/£/Z4 4.. •<^ w S I1 ^j^Kfc SOfiJBA •Sl/STCf f. /Glj +4-7&C.J S^S/A/Ç fSE lS£^\ DÜZ ÇtZGİ ÜMİT ZİLELİ Bir Eskişehir Rüyası Eskışehır, aklımın bıryerlennde nedense hep "ara- daki şehir" ya da bır dığer anlatımla "geçış kentı" olarak yer etmıştır1 Aslına bakarsanız haksız da sa- yılmam, bınlerce kez yaptığım Ankara-lstanbul tren seyahatlerınde Eskışehır benım ıçın bır duraktı yal- nızca Ulusal Kurtuluş Savaşı'na damgasını vuran o tanhı gar, gecenın unutulmuş saatlennde ya bacak- lanmı hareket ettırmek ya da pek unlu haşhaşlı ek- meğını tatmak ıçın ındığım bır mola yerıydı Işte ben, geçen hafta o geçış kentınde, o durakta tam 24 saat mola verdım Tarıh 3 Hazıran'dı - Nâzım'ın olduğu gundu • • • Tepebaşı Beledıye Başkanı Sevgılı Ahmet Ataç, "Nâzım Hikmet'in anısına birkonferans ver, ye- nikitabın 'Işbirlikçiler'i de imzalarsın" dedığınde hıç duraksamamış, "tamam" demıştım Bırlıkte ko- nuyu da kararlaştırmış, dunyanın ve de ozellıkle ge- lışmekte olan ulkelerın karşı karşıya bulunduğu en buyuk tehdıdı başlık seçmıştık - Küreselleşme ve ulus devlet!.. Ustelık, Eskışehır Buyukşehır Beledıye Başkanı Yılmaz Büyükersen'le de buluşacaktık Başkanlığı- nın ıkıncı yılında Cumhurıyet ıçın yaptığım soyleşıde, projelennı, hayallennı anlatmış, "Hepsı gerçekle- şecek" demıştı Tumengellemelere ıhanetlere, kal- leşlıklere karşın o bıtmek bılmeyen enenısıyle çalış- malannı yuruttuğunu duyuyordum Sonra, yıllar once gorduğumde ınanamadığım, yal- nızca bırkaç saat kalabıldığım, her onume gelene anlattığım Anadolu Unıversıtesı nı bır kez daha zıya- ret edecek olmanın heyecanı da cabasıydı - Ama Eskışehır'de gorduklerım bunlann çok ote- sındeydı1 • • • Eskışehır bır ruyaydı1 Şaka yapmıyorum, trenden ındıkten kısa bır sure sonra Turk Uçak Sanayıı'nın kalbı TUSAŞ'ın uretım merkezındekı torenı ızlerken tam da bu duygular ıçın- deydım Tamamen Turk muhendıslerının ve ışçılerının ese- n olan uçak motoru parçalannın 100 setının uretılı- şı kutlanıyordu TUSAŞ ışçısı setı 100 bın dolar olan bu parçalardan bınlercesının uretımını yapacaktı Başkan Ataç, çok mutlu olduğumu gorunce, "Hay- dı gel, bır başka fabnka daha gezelım" dedı Bırkaç dakıka sonra, bu kez ıkı bın uç yuz ışçının muthış bır duzen ıçınde çalıştığı Sarar Tekstıl Fabnkası'ndaydık Sabahattin Sarar, fabrıkayı gezdırırken ABD ve Av- rupa da kendı markalanyla açacaklan mağazalar zın- cınnı anlattı Turk tekstılcısının artık dunyanın unlu markalanna fason çalışma devnnın aşılması gereklı- lığınden soz ettı Kent merkezıne donduğumuzde ıse şantıye halın- de bır Eskışehır'le karşılaştım Bır yandan hızlı tram- vay, dığer yandan Porsuk Çayı'nın koprulerıyle, sa- nat eserlenyle, uzennde gezınecek teknelerie 12 kı- lometrelık bır gezı parkuru halıne getınlmesı çalışma- lansuruyordu Yılmaz Hoca, her an her yerdeydı' Ah- met Ataç ıse, bu yıl uçuncusu duzenlenen "Ulusla- rarası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu" ıçın deyım yenndeyse olumune koşturuyordu • • • Akşam, karşılıklı soru cevaplarta zengınleşen kon- ferans sonrası bır başka şoku yaşadım Eskışehır'ın gecelen de ışıl ışıldı 1 Unıversrtelı gençler, kentın sa- kınlen, Yılmaz Hoca'nın armağanı şehırtıyatrosunu, sınemaları şık lokanta ve kafelen dolduımuştu Ikı başkanın davetlısı olarak akşam yemeğıne gıttığımız Hayal Kahvesi bır buyuk surpnz, Istanbul'da bıle zor bulunacak bır komplekstı Şehır tıyatrosunun tam karşısında oyundan çıkan cıvıl cıvıl ınsanlan ağırla- yan Shakespeare ıse Ingılızlere bıle parmak ısırta- cak şıklıkta bır Pub'dı Son olarak, çağdaş bır unıversıte nasıl olur, sanat ve kulturle nasıl yoğrulur, bır kentı nasıl ıhya eder so- rulanna yanıt anyorsanız Anadolu Unıversıtesı'nı gor- melısınız' Bu unıversıteyı yaratan Prof Yılmaz Buyu- kerşen ıle bu muhteşem yapıyı geleceğe taşımak ıçın varını yoğunu ortaya koyan rektor Engın Ataç'ın ve bır Anadolu kentını uygariığa taşımak ıçın el ele ve- ren tum aydınlık Eskışehırlılerın onunde saygıyla eğı- lıyoaım Bır koşe yazısına da ancak bu kadannı sığ- dırabıhyorum 1 - 24 saat sonra istanbul'a dondum, oıya bıttı 1 E-posta: umrtzileli • ttnetnet.tr BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDA>SAĞ.4: 1/ Artvın'ın Şavşat ılçe- stnde, doğal guzellığının korunması amacıyla "ulusal park" 5 kapsamına alınan gol 2/ Bırturgemıcı duğumu 3/ Boru sesı Ingıltere'de çok sevılen bır cıns bıra Bır gıda mad- ^ desı 4/Bırmalyada 2 paranın, emek \ erıl- 3 meden sağladığı ge- 4 lır Ortaçağda açık 5 denızlerde kullanı- 6 lan yelkenlı bır ge- 7 mı 5/ Kırsal kesım- 8 de buyuk topraklan 9 olan \ arlıklı \ e sozu geçer kımse Özet kısalt- ma 6/ "Kenann dılben nazık de olsa — olmaz" (Nabı) II Ilkel benlık Guney Amenka yerlıle- nnın kullandığı bır tur kaval 8/ Sahıp Terbıye- sız kımse Bır kımseyı kotuleme 9/ Dondurul- muş meyve suyundan yapılan bır tur pelte YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Muğla'nın Fethıye ılçesı yakınlannda, doğal guzellığıyle tanınmış bır koy \e orman alanı II tzmır'ın bır ılçesı Tavlada "uç" sayısı 3/Eskı Mısır'da guneş tannsı Alman faşıstı 47 Şen, ra- hat Yapılmış, gerçekleşmış ış 5/Futboldasayı Kuçuk mağara Tantal elementının sımgesı 6/ Uşak'ın Eşme ılçesı yakınlannda bır kaplıca II Adlan sıfat yapan bır yapım ekı Hafıza kaybı 8/ Turk muzığınde bır makam Uflemelı bır çal- gı 9/ Eskıden bır gazetenın geçıcı bır sure ıçın ka- patıldığını bıldıren resmı yazı J ü"B, IL E •E K U M IT •P A L A B IT IR IM | L 1 T T •A K A B E L | R A N •Z O N E P IK •F O R S •A M A Z O N E L | B O R | A V K A L E N S 5 V E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog