Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 2002 CUMA 8 ADAY LİSTELERİ ANAPünlülerleşansamyacakADANA 1 MLSA ÖZTÜRK EMEKLÎ 2 ALt TEKÎN ÖGRETİM GÖREV- LISİ 3 M.FUAT FIRAT SER- BEST 4 ALİ BATMAN TlCARE 5 HAMİYET ÖZSIRKINTI YÜKSEKOKUL ADIYAJMAN 1 BEKİR AĞAOĞLU tNŞAAT M 2 MEHMET NURİTUGSUZ ÖGRETMEN 3 HALİL Y1LANCIÇİFTÇI4 tSMAİL KU- ŞOĞLU İŞADAM 5 RAŞfT YAĞCI AVUKAT AFYON 1H. İBRAHİM ÖZSOY DOKTOR 2 RAMAZAN ER ME- MUR 3 ENDER YlRTER MALİ ML"ŞAVİR4 HÜSEYİN ARIEVt EMEKLİ ÖGRETMEN 5 FEVZİ CAN TÜCCAR AĞRI 1 CELAL ESLN MİLLETVEKİLI 2 SABRİ ERIM 3 MÜS- LÜM DEMtR 4 HA.MDI SARI 5 İLHAN KTV ANÇ AMASYA 1SERMET ERDİN MÜHENDlS 2 ZEKİHÖKELEK SER- BEST 3 METİN ERASLAN SERBEST ANKARA1. BÖLGE 1 NEJAT ARSEVEN AVUKAT 2 ER- GU1N ÖZBUDUN AVUKAT 3 AYŞE FÜSUN GÖNÜL EKONOMtST 4 RAMAZAN TOSUN MÜHENDlS 5İBRA- HtM KOZ MÜTEAHHtT ANKARA 2. BÖLCE 1 S AMİ SELÇUK EM. YARGÎTAY 2 SELÇL K PEHLÎVANOGLU tNŞAAT 3 CELAL CEY- LAN TUCCAR 4 EROL AKGÜN İŞADAM 5 MEHMET SEZAt PEKl SLU AVUKAT ANTALYA 1 ARIF AHMET DENİZOLGUN MtMAR 2 CENGİZ AY- DOĞAN MÜHENDİS 3 RECEP CİHAN DİNÇ ECZACI4 ALİ RIZ A SUBAŞI SERBEST 5 HA YRULLAH KESKIN 1NŞAAT M. ARTVİN 1 H. ADNAN ÇELTİKÇtOGLU MÜTEAHHIT 2 ALİ AY- DIN Y İĞİT AVUKAT 1 CENGtZ ALTINKAYAINŞAAT 2 MEHMET BELİĞ AZBAZDAR ÇİFTÇI 3 ENDER VAR- DAR tNŞAAT 4 YTJSUF GÜNEŞ tNŞAAT 5 BAHRİYT: İLİŞ ECZACI BALIKESİR 1 NADİR KARAAĞAÇ SERBEST 2 RECEP ADIN YÖ- NETI 3 MEHMET MURAT AYDINLIGİL EMEKLI ÖG- RETMEN 4 ŞADİ BAY RAKTAR ECZACI 5 ERDl BATUR SERBEST BİLECİK 1 AHMET YAPRAK İKTISATÇI 2 AHMET ÖZÜNLÜ TÜCCAR BİNCÖL 1 SÜLEYMAN ERTUĞRUL NOTER 2 FERHAN GÜ- LEN TUCCAR 3 MEHMET KORLAELÇİ SERBEST BİTLİS 1 SÜLEYMAN KARA İNŞAAT 2 MLSTAFA BARUT MÜTEAHHIT3 FERMEZTÜRKAL MÜTEAHHIT4 NA- İF YÜZÜGÜLDÜ MÜTEAHHIT BOLU 1 YUSUF YAMAN ELEKTRlK MÜHENDİSI 2 HALİL ALİOGLU ORMAN M 3 NEVZAT ANLITAN İNŞAAT M. BURDUR 1 AHMET PESEN SERBEST 3 HÜSEVtV USLU SERBEST BURSA 1 KENAN SÖNMEZ GAZETECt 2 BEHZAT ÇEYTK AVU- KAT 3 HALlL UYSAL ÇİFTÇI 4 HASAN ALTINSOY AVUKAT 5 GÜLER DÖNMEZ ÖĞRETMEN ÇANAKKALE 1 M. C l MHUR ERSÜMER AVUKAT 2 İBRAHİM AY - DIN S AN AYICİ 3 NAİL BABACAN AVUKAT 4 ERDE- NER CAN AVUKAT CANKIRI 1 FERİT ARSAN İŞADAMI 2 SALİH KARABÖCEK ELEKTRlK T 3 VELt KARATAŞ SERBEST CORUM 1 RJFAT EKREM AKKAYMAK AVUKAT 2 tBRAHİM BOZDAĞ ÇtFTÇ!3 AVTEN YILMAZ AVUKAT 4 Ş.VOL- KAN ÖZGÜVEN DOKTOR 5 BEKİR KILIÇ İŞÇI DENİZLİ 1 BEYHAN ASLAN AVUKAT 2 MEHMET YÜKSEL Tl- CARET 3 MUSTAFA GÜRBÜZ AVUKAT 4 MUHAR- REM ÖK MEMUR 5 FATMA ÇO.MUT ECZACI DİYARBAKIR 1 AY DIN AY AYDIN ÖGRETÎM ÛYESl 2 S.HAŞİM HA- ŞİMİİŞLETMECI 3 MEHMET DELİL YÖNETİCI4 HA- CIİHSAN AYDIN MlMAR 5 MEVLÜT TAMSES AVU- KAT EDİRNE 1 FARUK MURAT YILMAZ SERBEST 2 KADİR ÇAKAY TÜCCAR 3 ADEM ÖZSOY 4 MEHMET SERİN TL CCAR ELA2IÖ 1 FEYZİİŞBAŞARAN İŞLETMECI 2 NACl TAŞEL Mt- MAR 3 ALİ ERAD ESNAF 4 MEVLÜT GÜLTEKİN SER- BEST 5 MEHMET MURAT ÖZTÜRK ESNAF ERZİNCAN 1 RECAİ ALPTEKİN İNŞAAT M 2 ORHAN DERDI- YOK EMEKLI 3 ŞENOL OZEL AVUKAT ER2URUM 1 ABDÜL VAHİT BİNGÖL SERBEST 2 ABDlRRAHİM FIRAT AVUKAT3 HÜSEYİN ÖZER MALl MÜŞAVlR4 ALPARSLAN SARCAN AVUKAT 5 MEHMET LATtF MASKAN SERBEST ESKİŞEHİR 11. YAŞAR DEDELEK MtMAR 2 AYFER KÜÇÜKÇAĞ- LAYA AVUKAT 3 MUSTAFA ARSLAN ESNAF 4 CE- NAP ÇORAL MAKİNA MÜHENDİSI 5 Y1LDIRIM BERK- TAŞ AVIKAT GAZİANTEP 1 M. RÜŞTÜ TAŞAR İŞLETMECI 2 MUHARREM ÖZ- SEVTR MÜHENDİS 3 REŞAT ÖZBERK iKTlSATÇf 4 ÖK- KEŞ KA\'.\K MÜHENDİS 5 SELAMİYILDIRIM İŞLET- MECI CİRESUN 1 HÜSEYİN ADANUR SANAYtCl 2 EMİN YAŞ4R Y A- NIKÖMEROG FtZtKÇt 3 ERDAL ÇALIŞ SERBEST 4 İBRAHİM K.\RA MLHENDtS 5 HASAN YEŞİLKAYA 1 AHMET ÖZAL İKTİSATÇI 2 YILMAZ KARAKO- YLNLU 3 NESRİN >AS 4 EMRE KOCAOĞLU SENDt- KACI 5 RIFAT ŞENKARDEŞ tKTISATÇI İSTANBUL 3.BÖLCE I ALl T4LİPÖZDEMfR MAKlNE MÜHENDfSl 2 AHAT ANDİC\\ DOKTOR 3 AHMET METE IŞIICAR.\ MÜ- HENDİS 4 ŞAMİL AYRIM MLHENDtS 5 PINAR TL- RENÇ GAZETECt İZMİR 1.BÖLCE 1 IŞILAY SAYGIN MtMAR 2 EKREM PAKDEMİRLİ MÜHENDİS 3 ALTAN KOÇER BANKACI4 BİLAL DO- ĞAN EKONOMtST 5 ABDULBAHRİ VRESK.ALA tŞA- DAMI İZMİR 2.BÖLCE 1 KLTLl AKTAŞ EMEKLI VALI 2 AYTLN ÇIRAY DOKTOR 3 GALlP ÖZTÜRK DOKTOR 4 ABDULLAH KAVUK KIMYA M. 5 CELAL OVAGÜL KARS 1 CAHİT GÜNEŞ DOKTOR 2 KEREM GÖK İŞADAMI 3 MUHARREM BAYSAN SERBEST KASTAMONU 1 HAYATİ HAMZAOGLU SANAYICİ 2 ŞER.AFETTİN KAPLAN TÜCCAR 3 NURAY ÇAKMAK ESNAF 4 BE- KİR ÖZDE.MİR ESNAF KAYSERİ 1 İBRAHİM YILMAZ İŞADAMI 2 MEMİCI KIZILKA- Y A SANAYİCİ 3 MAZHAR POLAT TLRİZMCI 4 GÜ- MANİSA 1 SÜMER ORAL tKTİSATÇI 2 AHMET CENGİZ ERCİ- YTSLj MÜHENDİS 3 HÜSEYİN FİDAN ÖGRETtM LTE- Sl 4 ZÜNBÜL ÖZDEMİR EMEKLt 5 İBR.AHİM NOYAN İŞLETMECI KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ DOĞAN İKTISATÇI 2 M.COŞKlN KALE VETE- RİNER 3 TEVFİK KISAKÜREK DOKTOR 4 HASAN KEKİL ÖCRETMEN 5 AHMET TANIŞ ECZACI MARDİN I SÜLEYMAN ÇELEBt AVUKAT 2 ÖMER ERTAŞ İN- ŞAAT M 3 ADNAN BİROL MALl MÜŞAVlR 4 NAŞİT TEMELLt SERBEST 5 CEMAL AYDIN tŞADAMI MUĞLA 1 YÜKSEL YALOVA AVLK.AT 2 İZZET ÜNSAL TU- RIZMCI 3 MEHMET DİNÇBERK ÎŞADAMI 4 HASAN SERTEL EMLAKÇI 5 ZÜBEYDA FELLAHOĞLU ÎŞ- LETMECI MUŞ 1 HtKMET K.ARAY EL SERBEST 2 HATEM AKPOLAT SERBEST 3 HAYRETTİN BAB AHAN SERBEST 4 AD- NAN ÇAKAR SERBEST NEV5EHİR 1 ABDULKADİR BAŞ A\ L KAT 2 RIFAT KÜRŞAT Nt- MANOĞLU SERBEST 3 İZZET TAŞTAK EMEKLI ÖC- RETMEN NlĞDE EdizHun: İstanbul 1. bölge, 1. sıra. MusaÖztürk: Adana l.sıra. Mesut Yûmaz: Rize 1. sıra. AB TaHp Özdemir: Nejat Arseven: tstanbul3.bölge, l.sıra. Ankara 1.bölge, 1.sıra. Işday Saygm: Izmir 1.bölge, 1.sıra. MlMAR CÜMÜSHANE 1 MUHARREM GÜRSES tŞADAMI 2 YUSUF TAŞDE- MİR İNŞA.AT M HAKKARİ 1 CELAL ÖZEL SANAYİCİ 2 ABDULKADtR SEVİ- TOĞLU TÜCCAR 3 NUSRET ÖNER ESNAF HATAY 1 LEVENT MISTIKOĞLU MİLLETVEKİLI 2 HAKKI OGUZ AYTİUT MÜHENDİS 3 HÜSEYİN DÜŞER SER- BEST 4 HÜSEY İN ATA kLAŞGÖZ SERBEST 5 YURDA- GÜL ERGÜNER SERBEST ISPARTA 1 BAKİSONGUR tŞLETMECt 2 MUSTAFA HOBANOG- LU tŞADAMI 3 HAKKI TANER SOĞANCI AVUKLAT 4 ÜMMÜHAN DOGANKAYA EV HANIMI5 SÜLEYMAN YİĞİT EMEKLI MERSİN 1 RÛŞTÜ KAZIM YÜCELEN EKONOMtST 2 MÜCAHİT EMİN POLAT DOKTOR 3 YEMLİHA GÛ- N AY DIN EMEKLI 4 AHMET OGUZ DEMİRSOY DOK TOR 5 CEVAT ŞAHİN tŞADAMI İSTANBUL 1.BÖLCE 1 EDİZ HLN BİYOLOG 2 SİHAIN ÖZKAN AVUKAT 3 MEHMET CAVtT ICAV AK A\ UİCAT 4 BERNA TÜR- KİLİ ŞEHİR PL 5 MAHMUT EKŞİ EKONOMİST İSTANBUL 2 BÖLCE NEŞ SOLAK KlMYA M 5 FARUK ORHAN tNŞAAT M KIRKLARELİ 1 CEMAL ÖZBİLEN AVUfL'\T 2 ALt ZAFER MANG- LAY - S ARRAF 3 E.NGİN KARTAL TÜCCAR KIRŞEHİR 1 HİDAYET YAĞMUR ESNAF 2 MUSTAFA IĞURLl MALl MÜŞA\İR 3 KEMAL ÇALIŞKAN MAKlNE M KOCAELİ 1 SEFER EKŞl SERBEST 2 ÖMER FARUK BAŞARA1S SERBEST 3 EROL KAÇAR SANA YİCt 4 A.ÖNDER ER- Tİ RER İNŞAAT M. 5 TÜLAY AKGÜN DlŞ HEKlMt KONYA 1 MEHMET KEÇECİLER KAMU Y 2 MUSTAFA Dl- !NEK EKONOMtST 3 HASAN BASRt BALKAN SER- BEST4 AHMET BOZDAĞ MÜHENDİS 5 SADETTİN AK- YTL FİZİK M KÜTAHYA 1 MUSTAFA GÜLTEKİN İŞADAMI 2 AHMET ERDO- ĞAN DİŞHEKİMİ3 MUSTAFA KESEKLER ESNAF4 AB- DURR.4HMAN KADIOĞLU ECZACt 5 MÜNEVVER DÜNDER EMEKLI MALATYA 1 ÎSEVZAT ÖZTÜRK İKTÎSATC1 2 İSMET TAŞ DOK- TOR 3 NİLÜFER ALTUNBAŞ EV HANIMI 4 1. ADNAN HANLIOĞLU MAKİNA MÜHENDİSI 5 MUKADDER EVREN EV HANIMI 1 AKIN GÖNEN EMEKLt VALt 2 MEHMET HAKKI ŞENGEZER MAKİNE MÜHENDİSI 3 HCSEYİN BAY- IC\N ZlRAAT M ORDU 1 SEFER KOÇAK SERBEST 2 tSMET DİNDAR DOK- TOR 3 HAY RULLAH ULUSOY SERBEST 4 EKREM YILMAZ SERBEST S GÜLŞE1S TAP.ANOGLU İŞLETME- CI RİZE 1 A.MESUT YILMAZ 2 İSMET BERBEROĞLU fNŞA- ATM 3TEMELERYILMAZMÜHENDIS SAKARYA 1 AHMET>EİDİM A\UKAT 2 HAMZ.A EKŞl İNŞAAT M 3 MESUT AJABEK BANKACI4 NECMİ YAM.AN ÖG- RETMEN 5 MÜYESSER DOKUMACI SİGORTACI SAMSUN 1 FİKRET Gtr\XN SERBEST 2 MEHMET ÇAKAR MA- Ll MÜŞAVÎR 3 HALUK ALVTR ECZACI 4 HAYRUL K.\- Y AR MALİ MÜŞAVlR 5 NAMIK ANAR.AT MÜHENDİS SİİRT 1 FEYZİ SEVGtLİÖGRETtM GÖR 2 GÖRGİN YEŞİL- BAŞ MÜTEAHHtT 3 ABİDİN ENSARİ ÇİFTÇİ SİNOP 1 YAŞAR TOPÇU AVL KAT 2 ENGİN ÜNALDI DOK- TOR 3 HİKMET ŞİMŞEK TÜCCAR SIVAS I SACİT AK MALl MÜŞAVfR 2 MEHMET ALİ KESTİ SERBEST 3 YUSUF ZİYA KURT MÜHENDİS 4 SULTAN ESMER EMEKLI ÖGRETMEN 5 OGUZ KÖÇMEN ES- NAF TEKİRDAĞ 1 OSMAN TABAK ÇtFTÇI 2 ALKAN ŞAHİN MÜHEN- DlS 3 İMDAT YILDIRIM MAKİNA MÜHENDİSI 4 BÜ- LENT CAN TÜCCAR 5 MUSTAFA ASBAŞ TÜCCAR TOKAT 1 CAFER ÜZREK A\XTCAT 2 tSMAİL BAR ÖGRETMEN 3 F. FERZAN GÜMt ŞTEKİN EV HANIMI 4 KAMRAN ATANÇ MALl MÜŞAVlR 5 ATİLLA YAŞAR MÜHEN- DİS TRABZON 1 ALİ KEMAL BAŞARAN DOKTOR 2 NAZIM ÖZCAN SERBEST 3İNCİEMİRZEOĞLU SERBEST 4 KÖKSAL ESERTAŞ MÜTEAHHIT 5 ALİ NAİL BAHADIR AVU- KAT TUNCELİ 1 MAKBULE YAŞAR EMEKLİ ÖCRETMEN 2 O.BUR- HANETTİ A.LTAN MEMUR ŞANLIURFA 1 EY YÜP CENAP GÜLPINAR AVUKAT 2 SEYİT EY- Y ÜPOGLU ÇtFTÇt 3 MEHMET EKİNCİ EGITİMCI 4 MUSTAFA YUMAZTEKİN MÜHENDtS 5 CL!M\ TÜRK tNŞAAT T UŞAK 1 NACl YILDIRIM İŞADAMI 2 SİNAN ÇİÇEK İŞADA- MI 3 CAV İDE ÖZTOP EMEKLt ÖGRETMEN VAN 1 ŞERİF BEDİRHANOGLU DOKTOR 2 İBRAHİM KA- YA SERBEST 3 FATİH ÇİFTÇİ SERBEST 4 M. Ç\ĞA- TAY SUNGUR ECZACI 5 SELAHATTİN GÜNGÖR SER- BEST YOZCAT 1 LUTFULLAH KAY ALAR AVLK.AT2 İHSAN TELLİ EGİTİM Y 3 ELMAS BACANLI EV HAMMI 4 ENGİN GÜL ECZACI 5 AHMET FAHRİ ŞENYİĞİT ESNAF ZONGULDAK 1 ZEKİÇAKAN MÜHENDİS 2 MUSTAFA YALÇ1N MÜ- HENDtS 3 SAMİM SIRRI YÜCEL MÜHENDİS 4 MAH- MUT GÜLENÇ EMEKLİ 5 KEMAL ÖZEL EKONOMİST AKSARAY 1 ORHAN AY DIN EGtTlM Y 2 BEY TULLAH COŞKUN AVUKAT 3 BİLAL ALTINSOY DtN GÖREVLtSl 4 AY- NIR ÖZTÜRK EMEKLf ÖGRETMEN BAYBURT 1 NtY AZİ KAH\XCt SERBEST KARAMAN 1 ERGLN ÖRS EMEKLt 2 MUSTAFA BAĞCACI MA- DENCİ 3 MEVLUT COŞKUN İNŞAAT M KIRIKKALE 1 NİHAT GÖKBULIT MLHENDlS 2 OGIZK.AN BÖ- LÜKBAŞI SERBEST 3 İBR.AHİM BAY KURT AVL KAT 4 MUSTAFA YILDIZ ESNAF BATMAN 1 ATAULLAH HAMİDİ SERBEST 2 İRFAN ARSLAN SERBEST 3 ABDUL NASIR ÇİMEN ESNAF 4 HASAN FEHMf BEKİROĞLU MUHASEBECt SIRNAK 1 MEHMET SALİH YILDIRIM DOKTOR 2 ABDUR- RAHMA.N ABAY İŞADAMI 3 FAYSAL Y ILDIZ İŞLET- MECI BARTIN 1 HALUK OSMAN TURNA MALl MLŞAVİR 2 HASE- NE SÜMMEOĞLU EMEKLİ ÖGRETMEN ARDAHAN 1 YAVUZ SAYTLIR SERBEST 2 KİRMAN YEŞİLYlîRT EMEKLİ ÖGRETMEN IĞDIR 1 ALİ Gİ NER ÖGRETMEN 2 OSMAN TOKA MATBA- ACI YALOVA 1 CENGtZ DERELİ SERBEST 2 SUAT MEYDAN tNŞA- AT M KARABÜK 1 PEHLİN AN BAY LAN SANAYtCl 2 HATtCE GÜN- DÜZ ECZACI 3 ÖZTÎRK K.ARAHAN SERBEST KİLİS 1 H.Y ILDIRIM CELKAN ÖGRETtM ÜYESt 2 ABİDtN AKÇAY EMEKLI ÖGRETMEN OSMANİYE 1 KADtR KANAT MÜHENDİS 2 ÖMER SEY Fl ÖZ- TÜRK EMEKLI ÖGRETMEN 3 MESUT Y ALÇIN SER- BEST 4 AHMET AYATA KAMU YÖNETtMt OÜZCE 1 EROL SOLAK ESNAF 2 GÖKHAN KOMlT MÜHEN- DtS 3 Y ILMAZ KAYIKÇI MALl MÜŞAVİR YTP beldediğî ügîyi bıılaıııadı İsmailCem: tstanbul3.bölge, 1.sıra. Ercan Karakaş: tstanbul 1. bölge, 1. sıra. ADANA 1 1. Yavuz Bildik 2. Ahmet Eker 3. Gülşen Taş 4 Ismet \ ursavuş 5 Enver Akçınar AOIYAMAN 1. Doğan Gül 2 Cemal A* cı 3 Nuri Çelifc 4 Servet Gürbüz 5 (Ada> Bildirilmedi) AFYON I. Gaffar Ynkın 2. Yaşar Gözel 3 \'eli Cengiz 4. Nadir lşler 5 Ismail Kavun ACRI 1 NusretGü\en2 Ali Y'ıldıntn Salar 3 MuratÖzmen 4 Turga> Erdoğan 5 Ekrem llbasan AMASYA 1 GönülSarayAJphan: Gürhan Erkişi 3 Ismail Hakk Kınar ANKARA 1. BÖLCE l Metin Bostancıoğlu 2 Oğm A)gün 3 Erol Tutal 4 GÜDal Akbay : Musufa Ersoy ANKARA 2. BÖLCE l. M. Se\ü Oktay 2 Ahmet Şagar 3 Esfet Özdoğu 4 Mehmet Karaduman 5 Şükrü Boyraz ANTALYA I. Metin Şahin 2 Ahmet Sancar Sayın 3 Ay doğan Acarlar4 Arif Osman Gü\en 5 Musufa Kemal Ka»a ARTVİN l Kemal Fahir Genç 2 Reşat Aydın AYDIN l Haiit Dikmen 2. Kemal Alper 3 Ömer Kuyumcu 4. Altuğ Karaköse 5. Z«ynep Gönül Y ıldınm BALIKESİR l MustafaGiivenKarahan2.TamerKanber3 Numan GSItekin 4 Mehmet Tüm 5 Doğan Doğan BİLECİK l. Remzi Sarncar 2 Perihan Erşaa BİNCÖL l. Baki Anşin 2 Ali Kenan AN bek 3 Medeni Ağar BİTLİS l. Erfin Bağ 2 Zâbeyir Dalgı 3. Bülent Şerbet4. Mehdi Subaşı BOLU I Mustafa Karsüoğlu 2. Celal Eryılmaz 3. Mustafa Y'ılmaz BURDUR I Mehmet Özkan 2 EşrefGüngör3 (aday bildirilmedi) BURSA l RecepÖnal2.FahrettinGülener3 Ramazan Ertuğrul Kaplao 4. Mehmet \Iurat Kaçar 5. Canan Aitun ÇANAKKALE l Hüdai Erdal Gezen 2 V aşar Ükten 3 Meiüt Semih Ünlü 4 Süleyman Fethi Toprak CANKIRI l Eyüp Koyuncu 2 Aynnr Kader 3. Namık Mutlu CORUM l. Y usuf Sönmez2. AyşeCancanoğlu 3 tbrahim Oktay Güclü 4. Serhat Kayıs 5 Hazmi Gezeiç DENİZLİ I. Bekir Urganoğlu 2 Hali Derici 3. Ismail Hakkı Içöz 4. Aliye Kamberoğlu Bakırtaş5 Hasan HüseyinÇizmeci DİYARBAKIR I AbdıılsametTurgut2 AtilaArslan3 Necdet Y'orgun 4 Mehmet Haldun Sa\cı 5 Sırrı Kalan EDİRNE I Mustafa llimen2 Emintnağ3 AliSoydan4. Nurhan Işıkseren ELAZIĞ l MenşureYa\ıu2 YakupMengi3 (aday bildirilmedi) ERZİNCAN I Adnan Ölraeztürk 2 Hayati Aktaş 3 Canan Akıl ERZURUM l Faruk Terzioğlu 2 Tüzel tkizoğlu 3 H. Serdar Nalbantoğlu 4 Sinan Ersan Özgöral 5 Haluk \ olkan Gençal ESKİSEHİR I MahmutErdir2 Süle>TnanYaşar3.CahideTetik4 \ usuf CelaletTin Mumcu 5 Se>di Ahmet Uğur CAZİANTEP l Merdan Deübalta 2 Ismet Sangül 3 Ekrem Zer 4 Cpşkun Serdengeçti 5 Ceman Y aşar CİRESUN I Ahmet Türker Tunatelioğlu 2 Hilmi Dalman 3 Ilhami Alpaslan 4 ÖmerGüre5 (ada> bildirilmedi) GÛMÜŞHANE I Mahir Köksal 2 Maehmel Olgun HAKKARİ l E>livaParlak2 Salih Aydemir3 Mehmet ŞerifBa> HATAY l.AIİGüna>2 FatoşKa\acanHataylı3 HüseyinCihat Açıkahn 4 Y ılmaz Kirkizoğlu 5 Mustafa Telli ISPARTA I A>tez Tezgül Turan 2 Hasan A\cu 3 KadirCan4 Mustafa Özdemir 5 Su/an Alaj MERSİN l. M. Istemihan Tala> 2. Akif Serin 3. Ali Fuad Budur 4. Edip Özgenç 5 Baj ram Ka> maklı İSTANBUL 1. BÖLCE ] Ercan Karakaş 2 Cavit Sa\ cı 3. Erol Al 4. Adil Güleşçi 5 Cahit Sa\aş Yazıcı İSTANBUL 2. BÖLCE l Hüsamettin Özkan 2 Ali Uıksoy 3 Kerim Erdeo 4. Y aJçın Kızılkaya 5 Zafer Güler İSTANBUL 3. BÖLCE 1 Ismail Cem 2 Bahri Sipahi 3 Adil Özkol 4. Doğan Taşdelen 5 Ruşen Çakır İZMİR 1. BÖLCE l HakanTartan: Salih Daynoğlu 3 Rifat Nalbantoğlu 4. Benal Büyıikgebı/ 5 Fikret Doğan 6 \ ildan Gündoğdu İZMİR 2. BÖLCE l Ekrem Demirtaş, 2 Rıfat Serdaroğlu 3 Kemal\atan4 Burhan Bıçakçroğiu 5 Şe\ketA\az KARS l Çetin Bilgir 2 Erdem Ekinci 3 Ömer Taşdelen KASTAMONU I HadiDılekçı2 SuatSaygın3 \ezeharKam4 Fatma tnce KAYSERİ l Tülin Daloğlu 2 Ihsan Özçukurlu 3 Mete Türkmenoğlu 4 Neşe Ikbal Şen 5 Kiibilaj Sönmez KIRKLARELİ ! NuralKaragö/: Mesut kıyak 3 Abdullah kalınoğlu KIRŞEHİR I Snle\manGündüzYücesıın2.FatmaAydm3 Mehmet Ali Baş KOCAELİ l HafilÇahk2 Ahmet Reyiz Yüma/ 3 NailÇiler4 Utkan Celal Alacakanat 5 Mehmet Temel Yalaz KONYA l Mustafa Özşenol 2. Avşe Meral Kücük 3 Turgay Bilge4 Rahim Kulbay 5 Derya Kalaycı KÜTAHYA l tbrahim Vanalak2 MustafaTa>yarBaykan3.Osman Orhan Cengiz 4 \alan Ördoğiu 5 Ahmet Ali Kurt 6 Mehmet Uğur Atakan MALATYA I Y usuf Kenan Doğan 2 Ahmet Turan Şadol 3 Mine Y alçınoğlu 4 Halil Ibrahim Demirhan 5 tbrahim Kalı MANİSA I CihanY'azar2 HasanGülay3 Nurcan Giilter 4 Ali Girgin 5 Nıhat Olca KAHRAMANMARAS l Hayri Şahin 2 Orhan Kunı 3 Mustafg Zabun 4. (aday bildirilmedi) 5 (aday bildirilmedi) MARDİN l. Mehmet Ali Olgaç 2 Cengiz L slu 3 Osman Baş 4 A>dınTör5 MünirGazan MUĞLA l Fikret Uzunhasan 2 Enver Tuna 3 Ender Kasal 4 Zeki Ercan 5 Nihat Uzar MUŞ l Metin Tümer 2 Seyithan Özmen 3 Mehmet Salih Güler 4 (aday bildirilmedi) NEVŞEHİR I Sırrı Öztürk 2. Halil Ibrahim Tokmak 3 Cengiz Gülen NlĞDE l Eyüp Doğanlar 2. Kntsi Y'ılmaz 3. Nurgönül Zermandoğan ORDU I. \eysel Aydın 2 Ihsan Çabuk 3. Mehmet Şener 4 Hüseyin Cahit Ince 5 Vahit Tuğrul Şan RİZE I. Hüseyin Ekşi 2 Burhan Yeğen 3. Alper Demirdağ SAKARYA l kamil Özkan 2 Vahit Serbes 3. Süleyman Uysal 4 Osman Ipcioğlu 5 Yiğit Kazım Özel SAMSUN I Tarık Cengiz 2 İSilüfer Alptekin3 Y'alçın Gürtan 4 Şener Alkur 5 Metin Akçaoğlu SİİRT l Ahmet Akdemir 2 Abdurahman Kızılkan 3. Turhan Bakır SİNOP I Ismail Hakkı Gülenç 2. Fikret Özdemir 3. Ismail Kabakçı SIVAS l TaybınKüçüker2 M.EjderY'oheren3 MehmetFevzi ÖzkuI4 Erhan Yavanoğlu 5 tsmail Özdemir TEKİRDAĞ l Ahmet Zamantılı 2. Sevtap Tonguç 3 Hacı Mehmet Gençer4 HaydarEren5 Sah'h Zeki Özaltın TOKAT l Kasım Ertürk2 Ali EkberlHusoy 3. (aday bildirilmedi) TRABZON I Ali Hay dar Sümer 2 Ali Kaynar 3. Remzi Atay 4. Temel Y ıldız 5 Zekeriy a Vural TUNCELİ l Bekir Gündoğan 2. Hüseyin Doğan ŞANLIURFA l Mehmet Orhan Gören 2. Nihat A\cı 3 AliSeyrek4. Zeynel Hakan Güloğlu 5. (aday bildirilmedi) S l Hasan Özgöbek 2 Ahmet TufanGü\en 3 ErolÖzer VAN l Fethi Eryiğit 2 Hüsamettin Çelik 3 Çetin Alpaslan 4 MehmetÇarur 5 Cahit Alkan YOZCAT l Kadim Doğan 2 (aday bildirilmedi) ZONCULDAK l Hasan Gemici 2 Tahsin Boray Baycık 3 Ertuğrul Yaman Ajözger 4 Y usuf Kaldı 5 Mehmet Izzet Türkçelik AKSARAY I Dilek Terzioğlu 2. Babadır Akıncı 3 Ismail Sarkmaz 4 tsmail Öztürk BAYBURT I (aday bildirilmedi 12 Mehmet Vahit Arkın KARAMAN l Y akup Sehi 2 Servet Uysal 3. Ahmet Koca KIRIKKALE l Cafer Saçal 2 Adnan Güvenc 3 Hüseyin Eryılmaz 4. Haydar Y'ılmaz BATMAN l Selahattin Karatay 2 Esat Acu 3 Şehmuz Sırlan 4 Mehmet Ali Binç ŞIRNAK l CihanGüven2 M. Veysi Ünal 3 Fatma Gültekin BARTIN l Cafer Tufan Yazıcı 2. Nihat Günal ARDAHAN l Faruk Demir? Mustafa Küpeli IĞDIR ! Adil Y iğit 2. (aday bildirilmedi) YALOVA l Melih Yüzbaşıoğlu 2 Mehmet Emin Ortakaya KARABÜK l Hikmet Arslan 2 Sedat Karaoğlu 3 Hakkı Zeki Bü\ük\ ıldız KİLİS I. Mustafa Polat 2 Gazi Eryılmaz OSMANİYE l Ramazan \ elieceoğlu 2 Ayşe Sevinç 3 (aday bildirilmedi) 4 (aday bildirilmedi) DÜZCE l. Mehmet Erözmen 2 FevziEr3 Vehbi Turhan YARIN: AKP, MHP, SP ve TKP LİSTELERİ Hüsamettin Ozkan: tstanbul2.bölge, 1. sıra. Scyfi Oktay: Ankara 2. bölge, 1. sıra.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog