Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»
Günler

17 MART 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Ortadoğu'da ilk sakin gece • Dış Haberier Servisi ABD'nın ürtadoğu o/el temsılcısı Anthony Zınnı'nın temaslan surerken ürtadoğu'da aylar sonra ılk kez olaysız, sakın bır gece yaşanması, ateşkes, yonundekı umutları arttırdı Oncekı gun Israıl Bas,bdkanı Arıel Şaron vc Fılıstın Devlet Başkanı Yaser Arafat'la goruijcn 7ınnı, çok lyımser olduğunu ve taraflaıın "bu korkunç durumdan kurtulmaya ısteklı olduğunu" soylemış:tı dishabf" cumhuriyet.com.tr 11 Birieşmiş Milietler'e göre günümüz çatişmalannda sivil kayıplar yüzde 95'e çıkü Savaş, sivilleri vuruyor • BM Guvenlık Konseyı, savas.larda büyük kayıplar veren sıvıllerın korunması konusunda kararlar aldı Konsey toplantısında, Afrıka'dakı çocuklara cınsel tacızde bulunan BM yardım görevlılen konusu da ele alındı dan'da yıyetek almak ıçın sıra bekleyen halkın uzenne ateş açıldığına, Angola'da ıse 30 yıldır suren savaş nedenıyle nufusun uçte bırden fazlası olan 4 6 mılyon ınsanın yer değıştırmek zorunda kaldığına dıkkat çektı Oşıma, "Çoğu kadın ve çocuk olan milyonlarca nıasuni sivilin çekriği acılara son verniek içın /amaıunda karar almak ve harekete geçmek onemlidir" dı ye konuştu Toplantıda, Guvenlık Konseyı'nın başkanlığını yuruten Norveç temsılusı Ole Peter Kolby taraiından okunan belge de kabul edıldı SAYDAM YALÇIN DOGAN Vahşete Tanîk Oldum!.. Çıl yavrusu gıbı, canhıraş feryatlarla kaçıyor yalınayak, başı kabak çaresız ınsanlar! Tank, o koca demır kutle, sankı canlanmış da, çol ortasında avını kovalayan vahşı bır hayvan gıbı, önunden kaçan msanları ezmek ıçın hızını arttırıyor Paldır kuldur sere serpe kaçan o kadınlı, çocuklu grupta değıl top, tufek, bır sapan bıle yok1 Goruyorum ben' Gözlerimin önünde çünku her şey, en ınce ayrıntısına kadari Ama, o tank' O ustun sılah1 O, uygarlıktan sıcıl almış1 Arttırmış hızını, ustune ustune gıdıyor ınsanlarıni? Eyvah, hayır, hayır1 Olaamaaz1 O kaçan ınsanlardan bırı şımdı tankın altında Hayır, o ınsan tankın altında kalmıyor tank o ınsanı ve sonra ıkıncı, uçuncu, hayır artık bılemıyorum kaçıncıyı, bıle bıle ezıyor1 Gözlerimin önünde, tam kâbus, tank ınsanların ustunden geçıyor1 ABD'den başarılı füze denemesi • WASHINGTON(AA)ABD'nın Fuze Kalkanı adıyla bılınen füze savunma programı çerçevesınde yapılan 6 fü/e denemesi bas,arıyla sonuçlandı Savunma Bakanlıgı oncekı gun Buyuk Okyanus'ta yapılan denemede yalancı savaş başlığı tasıyan fuzeyı vurniak amauyla gondenlen denemc flızesınin, hedef saptırıcı 1 balona karş,ın uzayda hedef ı vurarak yok ettığını behrttı üeneme, 1999'dan ben yapılan 4 fuze denemesi oldu Dış Haberier Servisi S a v a ş l a n n ılk kurbanlaıının sıvıller olduğu ve Bırınu Dunya Savası sırasında yuzde 5 dolayında olan sıvil kayıpların, Ikıncı Dunya Savaşı sonunda yuzde 48'e, gunumuz savaşlarında ıse yuzde 95'e kadar yukseldıgı bıldınldı Bırleşmış. Mılletler (BM) Guvenlık Konseyı, savaş hallennde sıvıllerın korunmasıyla ılgılı temel onlemlen ıçeren bırbelgeyı oncekı gun kabul ettı Bu konudakı karar oncesınde BM'nın ınsanı ışlerden sorumlu genel sekreter yardımcısıKe7noO$ima'nın(ıuvenlık Konseyı'ne sunduğu lapor tartışıldı Oşıma, tsraıl'ın sıvıl yerlesım bolge lennde ağır sılahlar kullandığına, Su Soykınıtı bağışlanamay Belgede, sıvıllenn korunması konusunda konsey tarafından daha once kabul edılmış kaıaı tasanlarıyla goz onune alınması gereklı yenı noktalar bulunuyor Norveç'ınhazırladığıonen paketın de "soykırtmın, savaş suçlannın vc insanlığa karşı işlenen suçlann hiçbir /aman affedilmemesr ılkesı de yer alıyor Ioplantıda, Guvenlık Konseyı uyelenne bazı BM Barış Gucu gorevlılenyle sıvıl polıslenn, başta cınsel suçlarolmak uzere çeşıth olaylara karışmaları konusundd da bılgı verıldı Kenzo Oşıma, "bu gibi olaylara kanşnuş BM görevlilerine en ufak bir hoşgbrü dahi gösterilmeyecegini'' konuşması sırasındaıfade ettı Oşıma, ozellıkle Batı Afrıka'dakı multecı kamplarında kalan çocuklara yonelık cınsel tacız olaylarına dıkkat çekerek BM yardım gorevlılennın, gıda maddesı karşılığında çocuklara cınsel tacızde bulunduklannı aktardı Yirmi yıl önce, savaşın ortasında Ortadogu'da son yırmı yılın en kanlı savaş sahnelerı TV'lerde Ellerı arkadan bağlanmış ayağından asılan ınsanlar Toplu bır cınnet halınde, yerlerde suruklenen ınsanlardan zevk duyanlar Artık hayvan çıftlıklerınde bıle, çoktan vazgeçılmış ateşlı demırle ınsan dağlamalar Bu goruntuler, ınsanlık suçlarına her gun yenı bır sabıka kaydı duşuyor TV'lerdekı bu goruntuler, bıtmez tukenmez bır kınle bır ınsanı daha öldürmek, bır acı daha vermek ateşıyle yanıp tutuşan, o ınsan musveddelerı, benı yırmı yıl oncesıne goturuyor Yırmı yıl once, savaşın tam ortasına, Israıl, yıne Surıye ve yıne Lubnan'a saldırıyor Yıne kan, yıne gözyaşı Yıne IsraıM ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel Irak ve İran'a saldın planı yok PARİS(AA)ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, ABD'nın, Irak veya İran'a saldın planı olmadığını yıneledı Povvcll, Fıansa'nın "France3" televızyonunda yayımlanan bır programda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı George W. Bush'un Kuzey Kore ıle bırlıkte "şeytan ekseni" olarak nıteledıgı Irak ve iran'a saldın planları olmadığını belırterek "Ne savunma bakanımı/ ne dc ben, bu konuda bir tavsiyede bulunmadık, Uluslann bir araya gelerek Irak'taki rejimin, dünyayı tehdit ettigini görmeleri konusunda kararlıyı?" dedı Bush'un, Bağdat yonetımıne yonelık sozlu saldırılarının, dunya sorunlanna tek taraflı bır yaklaşımm kanıtı olduğuna ılışkın suçlamalan reddeden Powell, "ABD, Irak'taki rejimle tum dunyanın sorun yaşadığuıa dikkati çekiyor. Bu ulkeye BM silah denetçilerinin geri dönmeleri için hep birlikte çalışmahyı/" dıye konuştu ABD Başkanı Bush, kıtle ımha sılahları ureten Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'ı, "ABD'nin icabına bakacağı bir sorun" olarak nıtclemıştı Akdeniz akşamları Tarıh kıtaplarındakı Aşağı Mezopotamya'dayım. Şımdı şarkılardakı gıbı Akdeniz akşamları. Sayda ve Sur kentlerı llık bır Akdeniz akşamı Denızın kenarında tarıh ve coğrafya ıle ıç ıçe olmanın ılık heyecanı mı, Israıl tarafından yaklaşan tamtam seslerının tedırgınlığı mı'? Kotu bır poyraz çıkıyor Sankı çatılar uçacak, sabahın erken saatlerınde ruzgâr uğultulan, yerını bınlerce askerın, topun, tufeğın, tankın oldurucu uğultularına bırakıyor Aşağı Mezopotamya'da uğursuz bır gunun habercısı Akdenız'ın azgın dalgaları Bardaktan boşanırcasına yağmur ınıyor Rüşdi'ye uçuş cezası • 0TIAWA(AA)Kanada Ilavayollan Şırketı'nın Şeytan Ayetlerı kıtabıyla tanınan Hınt kokenlı Ingılız yazar Salman Rusdı'nın şırkete aıt uçaklarla seyahat etmesıne ı/ın vermeyeceğı bıldınldı Şırket sozcusu, Rus,dı ıçın gereklı olan guvenlık onlemlennın alınmasının uçak seferlennde 3 saat gecıkmeye ncden olacağı gerekçesıyle yazann şırket uçaklanyla seyahat etnıesıne mn venlmeycceğını belırttı El Kaide'nin liderleriyok edildi Afganistan'ın doğusundaki dağlarda Taleban ve El Kaide militanlanna karşı ABD öncülüğünde düzenlcnen Anakonda Operasyonu''nda El Kaide'nin askeri lideıiiğinin çokertildiği bildiriliyor. ABD, Usamc bin Ladin'in onde gelen adamlannın vc örgütün beyinlerinin ölduriıldüğıine inamyor. Operasyonda 700'den fa/la militanı öldürüldü. Bin ABD'li, Afgan ve Kanadalı asker, hâlâ dağlardaki mağaralarda arama yapıyor. Bu arada, yaralanan askcrler de oluyor. Duşup yaralanan bu ABD'li asker sıhhiye eri tarafından tedavi ediliyor. (AP) Insan mı, düşman mı?.. Gok gurultusu gıbı Bır anda ınsanlar Aşağı Mezopotamya'da, ışgalcı Israıl ordusu onunde kaçıyor Kaçmak, eğer mumkunse, tek çare Ben oradayım Işte, gözlerimin onunde o vahşı sahne, o kâbus Yağmur dınıyor O katıl tankı ızhyorum Içınden çıkacakları beklıyorum Ben Frankensteın beklerken tanktan yırmı yaşlarında, sarışın, genç bır çocuk çıkıyor Oralı bıle değıl1 Kendımı, son bır kez daha topluyorum ve o Israıl askerıne yaklaşıyorum "Neden ezdınız o sılahı bıle olmayan ınsanları? " Yanıtı bugunku Ortadoğu goruntulerıne uzanan turde "Onlar ınsan değıl, duşman' " Devam edıyorum mını roportaja "Insanları tankla ezmek nasıl bır duygu? " Umursamaz tonda, omuz sılkıyor "Savaştayız, çok normal1 ' Yırmı yıldır bu sahne gözlerimin onunde. Bu cumleler yırmı yıldır kulaklarımda Insan ve ınsanlık ustune dokturulen hıçbırfelsefeye ınanmıyorum artık BİSMİL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN1 FsasNo 2000/99 Salılnıasına karar verileıı gayrimenkulun einsı, kıvmetı, adcdi, evsafı: 1Tapu Kaydı: Dıyarbakır ılı, Uısınıl ılçesı, Ambar Koyu, Akmaşat mevkıı, Kutuk Sayfa No 24, Parsel No 24'c kayıtlı 45 250 m2 yu/olçumlu sıısıi7 tarla olup soz konusu tdşınmaz açik arttırma suretıyle satılarak paraya çevrıletektır Satıs ılanı ılgılıleıın adresleııne teblığe gonderılmış olup adreste teblıgat yapılmaması ve adreslen bılınmcyenler i(,ın de ışbu satış ılanının tebhgdt yerıne kaım olacağı ılan olunur Haliha/ır Durumu ve Lvsafı: Satışa konıı taşınmazın Dıyarbakır ılı, Bısmıl ılçesı, Ambar koyu, Akmaşat mevkıı, Kutuk Sayla No 24. Parsel 24'e kayıtlı 45 250 m2 yuzolçumlu susu/ tarla olup borçlu (am hıssedardır Gayrıınenkul her ne kadar susuz tarla nıtelığınde gozukuyor ıse de sulanabılır nıtelıkte olduğu tespıt edılmıştır Muhıtmımıı Bedcli: 12 6 H AM 500 1L 2 lapu kaydı: Dıyarbakır ılı Bısmıl ılçesı, Ambar koyu, Akmaşat mevkıı, Kutuk Sayfa No 25, Parsel No 25'te kayıllı 27 500 m2 yu/olçumlıı susu/ tarla Haliha/ır Durumu vc Evsafı: Satışa konu ta^ınma/ın Dıyarbakır ılı, Bısmıl ılçesı, Ambar koyu, Akmaşat mevkıı, Kutuk Sayfa No 25, Parsel No 25'te kayıtlı 27 500 m2 yuzolçumlu susu7 tarla olup borçlu tam hıssedardır Gayrımenkul her ne kadaı susuz taıla nıtelığınde go/ukuyor ıse de sulanabılır nıtelıkte olduğu tespıt edılmıştır Mııanimen Bedeli: 7 665 64^, 100 TL ANMA Başkanımız Av. KASIM SÖNMEZ'i aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgı, saygı ve bıtmeyen özlemle anıyoruz. Izmir Barosu 19941996 Yönetim Kurulu Av Cafer Özkan, Av. Hüseyın özgur, Av. Ibrahim Bahçıvancılar, Av. Nevzat Erdemır, Av. Mustafa Ufacık, Av. Bahattın Acar, Av. Eyüp Karaçoban, Av. Tufan Konuk, Av. Zeynep Şışlı, Av. Emin Özmen. * Yer: Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı Gun: 18 Mart 2002 Pazartesi Saat: 16.30 BEYOĞLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIK ARTTIRMA İLANI MENKULÜN Email: ydoganfn cumhuriyet.com.tr Faks: 0212 513 90 98 3 lapu Kaydı: Dıyaıbakır ılı Bısmıl ılçesı, Ambar koyu, Akmaşat mevkıı, Kutuk Sayfa No 26, Parsel No 26'da kayıtlı 12 500 m2 yu/olçumlıı susu/ taıla llaliha/ır Durumu ve Evsafı: Satısa konu taşınmazın Dıyarbakır ılı, Bısmıl ılçesı, Ambaı koyu, Akmaşat mevkıı. Kutuk Sayfa No 26 Parsel No 26'da kayıtlı 12 500 m2 yu70İçumlu susu/ tdrla olup tam hıssedardır Gayrımenkul heı ne kadaı susu/ taıla nıtelığınde gozukuyor ıse de sulanabılır nıtelıkte olduğu tespıt edılmıştır Muhammen Bedeli: 1 484 181 100 11 4 Tapu Kaydı: Dıyaıbakıı ılı, Bısmıl ılı»esı, Ambar koyu, Karakum mevkıı, Kutuk Sayta No 445, Parsel No 449'da kayıtlı 5 760 m2 yu/olçumlu susuz tarla Haliha/ır Durumu ve Evsafı: Satışa konu taşınmaz Dıyarbakır ılı, Bısmıl ılçesı, Kauıkum mevkıı, Kutuk Sayfa No 445 Paısel No 449'da kayıtlı 5 760 m2 yuzolçumlu susuz tarla olup borçlu tam hıssedardır Gayrımenkul her ne kadar susuz tarla nıtelığınde gozukuyor ıse de sulanabılır nıtelıkte olduğu tespıt edılmıştır IVluhammen Bedcli: I 605 601 800 11 5 lapu Kaydı: Dıyarbakır ılı. Bısmıl ılçesı, Ambar koyu, Mametlı mevkıı, Kutuk Sayfa No 715 Parsel No 721'de kayıtlı, I 870 m 2 yuzolçumlu susuz tarla Haliha/ır Durumu ve Lvsafı: Satışa konu taşınma/ın Dıyarbakır ılı, Bısmıl ılçesı, Ambaı koyu, Mametlı mevkıı, Kutuk Sayta No 7 I 5 , Parsel No 721 'de kayıtlı, I 870 m2 yuzolçumlu sıısuz tarla olup borçlu tam hıssedardır Gayrımenkul her ne kadar susuz tarla nıtelığınde gozukuyor ıse de sulanabılır nıtelıkte olduğu tespıt edılmıştır Muhammen Bedeli: 521 261 700 H Satıs, şartları: Yukaııda tapu kaydı ımaı durumu halıha/ır durumu, evsafı ve kıymetı verılen a 24 No'lu parselın I satışı 19 04 2002 gunu saat 10 00 ıle 10 20'ye kadar 2 satışı 29 04 2002 gunu saat 10 00 ıle 10 20'ye kadar b 25 No'lu parselın I satışı \9 04 2002 gunu saat 10 10 ıle 10 50'ye kadar, 2 satışı 29 04 2002 gunu saal 10 10 ıle 10 50'ye kadar c 26 No'lu paıselm I satışı 19 04 2002 gunu saat 11 00 ıle 11 20'ye kadar, 2 satışı 29 04 2002 gunu saat I I 00 ıle 11 20 ye kadar d 449 No'lu paıselın I satışı 19 04 2002 gunu saat 11 10 ıle 11 50'ye kadar, 2 satışı 29 04 2002 gunu saat 11 10 ıle 11 50'ye kadar e 721 No'lu parselın I satışı 19 04 2002 gunu saat 12 00 ıle 12 20'ye kadar, 2 satışı 29 04 2002 gunu saat 12 00 ıle 12 20'ye kadar Bısmıl tcra Mudurluğu'nde açık arttırma suretıyle yapılataktır Bu arttıımada tahmın edılen kıymctın yuzde 75'ını ve nıçhanlı alacaklılar varsa alauıklaıı meı.muunu ve satış masrallarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıu ı,ıkma/sa, en ı,ok arttıranın taahhudu bakı kalnıak şartı ıle 10 gun daha uzatılarak 10 gun olan yukarıda ya/ılı tarıhte aynı yer ve aynı saatlerde gayrımenkul ıkıncı arttırmaya çıkarılacaktır Fiu arttıımada da bu mıktar elde edılememışse gayrımenkul en çok arttırana ıhale cdılecektır !>u kadar kı artlnma bedelının nıalııı tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fa/la olması ve bundaıı başka paraya ı,evırme ve paylaştırma masrallarını geçmesı lazımdır Boyle lazla bedelle alıu çıkma/sa satış talebı duşecektıı 2 Aıltırmaya ıştırak edeteklerın, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vernıelerı lazımdır Satış, peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl verılebılır lellalıye resnıı, ıhale pulıı, tapu harç ve masratları alıuya aıttıı Bırıkmış vergıler satış bedehnden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın (*) bu gayrımenkul uzerındekı haklarını hususıyle (aı/ ve maslata daır olan ıddıalarını dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmeleıı la/nndu Aksı takdırde hakları tapu sıulı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç hıtakılacaklaıdır 4 llıaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatıımamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum ahcılar ve kelıllerı, teklıf ettıkleıı bedel ıle son ıhale bedeli arasındakı farktdiı ve dığer /ararlardan ve ayrıca temerrut laızınden muteselsılen mesul olacaklaıdıı Ihale faıkı ve temenut faızı ayrıca hukme hacet kalmaksızın daıremı/ce tahsıl olunacak, bu fark. varsa oıuelıkle temınat bedehnden ahnauıktu 5 Şaıtname ılan tarıhınden ıtıbaren hcrkesın gorebılmesı ıı,ın daırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ıstcyen alıcıya bır orneğı goııderılebılır 6 Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı goımuş ve munderecatını kabul etmış sayılaıakları başkaca bılgı almak ısteyenlerın 2000/99 esas sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuzc başvurmaları ılan olunur 04 01 2002 (*) llgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıpleıı de dahıldır Basın 11866 DosyaNo 2001 I498 la! Hır bor(,lan doljyı lıacı/lı ve dşağıda tıns, mıklar \e kıymetlerı ya/ılı mallar satışa (,'karılmışlır HırıiKi arllırm.ı 2O/OV2OO2 gunu aşagıda va/ılı saat ve adreste vapılacak ve o gunu kıvnıetleıının vıı/ıle 75 ıne ısteklı bulunnıadıgı takdırde 2I/O1/2OO2 gunu aynı yer ve saattı. 2 arttırıtıa vapılarak satılatagı şu kadar kı arttırma bedelının nıalın lalımın edılen kıymetının yu/ık kırkını hulnıasının \e satış ısteyenın alamgııu nn,hanı olan alaedkların toplanııiKİan fa/l.ı olnıasının vc bundaıı başka paraya vevırme ve payların payldşlırrna masrallarını gc(,mı.sının şart olduğu mahcu/un satış bedeli u/erınde yıı/de oranında K.DV nın alıcıva .ııl olatagı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında gorulebılecegı ınasratı verıldığı takdırde şartnamuıın bır orneguun ısteyene gonderılebıleceğı, lazla bılgı almak ıslLyenkrın yukıirıda ya/ılı dosva numarasıyla daırtmı/ı. başvurmaları ılan olunur 01 ()•< 2002 h s a s N o 2000/S19 Davaıı Hıkmet Osmanı,elebiöglu ve on ııı, arkadaşı vekı lı Av Alı I urkmcn laralından davalılar [îekır Ahmet ( erıd, Nılgun ( erıd ktrem ( crıd Nurı C erıd vc N<.unel(ın C erıd aleyhıne nidhki.iiii.ini/dt. ai.il.in kspn davdsının yapılan aı,ık yargılanıısı sırasında dav.ı dılekLtsının davalılardan Nılgun K.trtm ve Nurı C erıd t Itblıg edılemedığınden ılanen ttblıgal yapılmasına k ırar vetılnııştıı Dava dılekyesınde ddvıuların Saııısun un labrıkasındd ıscı ularak vdlışlık larını ve ısten çıkarıldıklan soıııa kıdenı ıhb.ıı vs Lı/nıınat Idrı karar verıldığı h.ılde davalılardan lahsıl edemcdıklennden atıye bırakılan bu haklarının guntelleslırılnıek suretıyk karsılıklurının ne oldugıınun lespıtını ısledıklerı talep elnıı^ ler, dava dılekı,esıııııı VL 2S 0^ 2002 gunu olan durusma gıı nunun teblıgat kanununun 2X maddesı geıegnıı.e davaular Nılgun Kerenı ve Nurı ( erıd e teblığ edılmış sayılatağı ılan olunur Basın Klü SAMSIJN İŞ MAHKEMESt HÂKİMLİĞİ'NDEN MulıaııııiK'iı kıymctı lıra 800 000 000 100 000 000 Ad£di 1 adet 1 adet 200 000 000 Polısaj ınotoru 1 adet Ö/(,elık marka destere 100 000 000 1 adet Matgap 100 000 000 2 adet 100 000 000 1 adet Taş nıotoru S00 000 000 20 takım Banyo aksesuarı Muttak aksesuarı SOO 000 000 ^0 takım Aynı gııını saat 10 101040 arası Kccecıpııı Mahallesı Bahçelerustu Sk No 22/A Haskoy adresınde satışı yapılacaktır Basın 14284 Cinsı (Mahiyeti ve öncmlı nitcliklcrı) Casper marka bılgısayar 4 parça halınde Arçclık marka faks cılıa/ı Işbıı menkuler yukarıda yazılı tarıhte saat I000I0 lOarası Halıcıoglu l renler Tekkesı Sk No I')/A Beyoglu adresınde AKHİSAR 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo 2001/128 Davaular Kctık [)u,aku ve arkadaşları taraiından davalılar letlııye Tıtı/can ve Nılgun I ılı/uııı (llurrıyctoglıı) aleyhıne Akhısar Ulucamı Mah 41 Ada 41 Parsel de kayıtlı tabinma/ın lapu kaydının ıptalı ve tescılı davası a<,ıklığı davalılaı adına vikarılan teblıgatlar lcblıg ıdıkmcdıgı ve aıaşlırma sonuçlarına gort adreslerı tespıt edılemedığınden adı ge(.uıluı. dava dılekı,esı ılt mahkcniLmı/dı. yapılacak olan 20 1 2002 saat 11 2S tekı dutuşma gun ve saatı ılancn tcblığ olunur 12 12 2001 [Jasın 2 H 2 260453 No'lu asken kımlığımı ve askeri sağlık mudyene fışımı yıtırdım Geçersızdır HAMDİGÖKGÜNDÜZ Şahsıma aıt askerı sağlık muayene fışımı yıtırdım GeçersiAİır ŞAHİN COŞKUN DosyaNo 2001 17 Satış Mahkenıete salışı suretıyle ortaklığın gıderılmesıne karar vırılcn Izmır ılı Buta ıl«,esı K.oı.atepe Mahallesı Ada No 7290 parsel No 7 palla No 22N I Id Upudd kayıtlı 276 m2 nııkUırlı arsn V.ISIIIKLI olan laşınına/dır daynmcnkul l(>0 ') Sokak No I dckı S katlı ycnı hıtmış ve ıskaııa aeılınıs bmaııın ku/ey bıtışıgı parsel Buca Izmır adresınde bulunmaktıidır Uılırkışı nıpomnda tdşıııma/ın 1W/1) ve l l )0d sokaklar kLsı^ım koscsındckı ll>01) sokaktan I tra|tnı dldn ınsası venı bılnıış S katlı bıııanın kıı/ty bılışıgı parsel ıle yıne I')()(> sokaktan S iraıını alan ıskaııa atılnıış S kallı ıvın guneydogusund.ı yer alan ırsa du/t yakııı eğımde olduğu yapılaşmaya nıusaıl .vrsanın kouuııı vc ulasım kolaylığının lyı olduğu go/luulığı hıldırılmıştır Dosyada nıevcut ııııar durumu ya/ısmda lasınma/ın kıınut sahasıııda kalnıakld olup blok ııı/anı S kata ımarlı olduğu par sclın ıkıye ıfra/ının ıııuıııkıııı olınadığı lielırtılmıstır I dpu kaydında şerhler hanesınde SSk 1/ınır Sıgorta Mu durluğıı nıın II 12 IW7 tarıh 40021S yevnııje No'lu hıssedar Ismaıl Özdert hıssesı u/erınde hacız serlıı nıevcul olduğu be lırtılmıştır Sdlış sartları Ihalesı Izmır Ikıncı Sulh llukuk Mahkcnıcsı kalcnıı ndc yapılacaklır Muhanınıen Uedclı 10 000 000 000 11 dır I llıılesı ll> 04 2(K)2 gunu vuıl 14 00 14 IS arasında yapılacaktır Bu artlırmada vcrılccek bedcl ıııasrall<ırı ıle bırlıktt nıuhamnıcn bıdelın "«7^ mı bulnıadığı takdırdc ıkıncı ıhalesı yıne aynı mahkcnıcdc on gun sıınraya lııidkıldcıklıı 2 Ihalesı 2<) 04 2002 gunu sa.il 14 (H) 14 1S arasında yapılacıktır Bu ıirllırın.ula verılccck bcılcl nıasrıllaıl.ı bırlıkte kıymclının °ı>40 ınııı altında satılnııvacaktır Ihalcyc gırnıek ısleyenlerın "<>20 nakdı knıınallannı Sılış Mtmuıluğu nca yazılacak bır mıi7ekkcre ıle I Vakılbank Adlıyc Sarayı Vıbesı nde acıla cak bır s.ılış hesabına yalırnidk /onındadırlar Ihale bedehnden baska lapu alını haaı ıhale pulıı kalnıa Heğer Vergısı alicısına aıttıı Ihaleye gınııck ısteyenler satıs şartndmtsını okumuş ve iDiındereealını aynuı kabul clıııış sayılıılaı Daha fazla ma lumat almak ısteyenlerın mahkcmenıı/ Sdlıs Memurluğu mı basvurınaları ılan olunur S 01 2002 Basın 11882 GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI İZMİR İKlNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog