Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

"• 9 OCAK 20O2 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 TURKİYE Istarbul Edı-ne Kocaelı Canakkale Izmr Mansa A>cn Derızlı Y K Y Y B Y Y Y 6 4 8 6 29 6 8 6 Sınop PB 9 Adana PB 15 Samsun PB 8 Trabzon PB Gıresun PB PB Eskışehır PB 2 8 Konya PB Sıvas Zorguldak PB 8 Antalya S 16 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van PB B B S S S s 15 9 12 10 7 -2 3 S -5 Yurdun batı kesımle n parçalı çok bulutlu Marmara Ege Bat Ak denız yağışlı geçeceK Vağışlar Ege k y lannda etkılı olmak uzere Trak /a da karia kanşık yag mur dığer yerterrje yağ- m u ve saganak şeklın de otacak Yurdun ıç ve doğu kesımlennde yer > er yogun olmak uzere s s gcrulecek Hava sı caklığ batıda artacak DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn K K Y Y Y Y Y Y 1 1 4 7 5 8 7 5 Berlın 3 Moskova K -2 Vıyana Belgrad K -1 Sofya K Roma PB 9 Atına Munıh K 2 Zurıh B 2 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre PB PB PB PB K B PB 2 8 1 5 5 0 17 PB 14 l ûulutL Sısl •\ Bu Jtlu ^ Çofc bulutlu Yagmurlu c*. / > Sulu kar , Gok gurcjJtulu CÜNCEL CL1SEYTARC4YIREK ^ B Baştarafı 1. Sayfada m ı konuştu, yoksa ıktıdar ortağı partının mılletve- k i l ı oldugu ıçın mı tam not verdı9 Sıyasetçıdır, bı- linrrez1 Ama Ecevit de daha oncelerı ABD ıle sadece ıkı- lı sorunlartn konuşulduğunu anımsamış olacak kı, bu kezkı zıyaretınden sonra Turkıye'nın artık bır dunya devletı olduğunu ılan ettı 'ABD ıle asken ve sıyasal ortaklığa ekonomık or- taklığın eklenmesı 10 numarayı hak edecek bır olay" dedı Dunku gazetelerı ınceledıysenız gormuşsunuzdur Ecevrt-Bush arasındakı 55 dakıkalık goruşmede I- rak ve Afganıstan dışında Turkıye'nın dunya devletı olduğunu kanrtlayan herhangı bır uluslararası sorun veya olayla ılgılı dıyaloğa rastlamadık Akla şoyle bır soru gelıyor Başbakanımızın basın toplantısında Başkan Bush'un Oval Ofis tekı bıraçık- lamasından yuzunde guller açarak soz etmesı, aca- b a sutunlara sığmayan gorkemlı başarı ve ovgulerı golgelemıyor mu' Herkes gezıden tekstıl kotaları tıcaret anlaşmala- n, askerı kredılergıbı somut konularda ılerleme bek- lerken, Başkan Bush un, Turkıye'yı (tunzm açısından onemlı) "nsklı ulkeleriıstesınden" çıkardıklarını soy- lemesı, dun ıçte karşı açıklamalara Los Angeles Tı- mes gıbı tanınmış Amenkan gazetesınde de alaylı ya- zılara neden oldu MeğerTurkıye zaten rısklı ulkeler lıstesınde değıl- mış Tunzm Bakanı Mustafa Taşar, "Türkıye, olma- dığı bır lısteden nasıl çıkanlıyor" dıye soruyor Kımılerı olayı Bush'un son gafı dıye değerlendırı- yor Oysa Allah uzun omurler versın Ecevıt'ımız de gafa ortak Hadı dıyelım kı kafası dunya sorunlarıy- la çoook meşgul olduğu ıçın "lıste gafıyla" ılgılene- medı Çevresındekılerın gerçeğı anlatarak Başba- kan'ı uyarmaları gerekmez mıydı 9 Demek gerekmıyormuş 1 Gezıye toz kondurma- mak ıçın bır başka olasılıktan soz edebılınz Daha doğrusu Ecevit, Bush'un gafını yorumlarken akla ge- len olası bır goruşu kullanabılır Başkan Bush'un gafını'reklamamacıyla" soylen- mış bır soz olarak yorumlayabılır 1 Son umut Evet, neden olmasın Baksanıza Başbakan uzun konuşmalannda orneğın gezının başansını soranla- n bır yerde "Beklentılenmızı, umutlanmızı dıle getır- dık" dıye karşıladı Sonra kendı karnesıne kendı elıy- le 10 yazdı Oysa, resmı goruşmelerden sonrakı açıklamalara karşıdan bakıldığı zaman, "ABD tarafının alıngan ve ışbırtığını yıtırmek ıstemedığı Turk tarafını rencıde' etmemek ıçın elınden gelen her şeyı yaptığı" yoru- muna katılmamak olanaksız hale gelıyor Dışışlen Bakanı Ismail Cem gezı oncesı Başkan Bush'la konuşurken Irak konusunda ne duşunduğu- nu oğrenmeye çalışacaklannı soyledı Ne oğrendık? Bır bılınenı 1 Irak'a "şımdılık" asken harekât yapılmayacağını ve olası bır harekâtta AB- D'nın bıze "danışacağını" Ustelık Bush Saddam BM sılah denetçılerını kabul etmezse ne yapacakla- rı sorusunu "O zaman gorursunuz" dıye yanıtladı Başbakan Irak sorununda "kaygılarının gıdenldı- ğının sanılabıleceğını" soyledı Bu hâlâ ABD'nın ne yapacağını keşfedemedığımızı gostermıyor mu' Ecevıt'e bol ovgulerın dışında ortada somut tek bır sonuç var Ikı yıl once kurulan ancak ıkı yıl sonra ışlemesıne ABD'nın karar verdığı (Başbakan'ı heye- canlandırdığı açık) Ekonomık Ortaklık Komısyonu şubatta toplanıyor Yuzde 7 faızlı hıbe edılemeyen asken yardımları, çelık ıhracatımızdakı engellen kotaların kaldırılma- sı, tıcaret serbestısı, Amerıka'nın AB'ye sağladığı kolaylıkların Turkıye'ye de tanınması ıhtısaslaşmış sanayı bolgelerı vs vs Ecevıt'ın VVashıngton'ago- turduğu, ama alamadan gerı getırdığı zorlu sorunla- n Umut denızınde son balık, Ekonomık Ortaklık Komısyonu çozecek 1 Unlu ekonomı gazetesı Wall Street Journal "Ece- vit elı boş donuyor" dıye yazdı Muhalıf gazete, ne olacak'' Ya gerçekler'? Boşver1 'Ekmek'kavgası Yurt Haberleri Servi- si - Bursa'da, ucuz oldu- fu ıçın veresıye bayat ek- mek almak ısteyen ışsız \ e ıhz çocukbabası Vahdet- tin Aygar, kendısıne "alay iı bir ifadey le" taze ekmek almasını oneren Necati Ünsal'ı do\du Aygar. "Ben de çocukla- runa taze ekmek almak isterdim" dı>erek çare- <;ızhğını dıle getırdı Ekonomık knz, ucuz ekmek satan beledıye bu- lelen onunde uzun kuy- raklar oluştuyor Ozellık- le çok çocuklu aıleler, ek- meğı daha ucuza alabıl- mek ıçın soğuk havalarda büfelenn onunde çıle çe- hyor Yurt genelınde her gün ucuz ya da bayat ek- mek alabılmek ıçın çırpı- naa ınsanlann goruntüle- n yansıyor objektıflere "iurttaşlar ıse ekonomık darboğazın yarattığı bu göruntulerden kurtulmak çın utana sıkıla yuzlenm objektıflerden kaçırmaya çalışıyor Bursa'da bır yurttaşı, azetecılenn objektıfı de- jjıl bır başka yurttaşın söz- len çıleden çıkardı Mer- tez Yıldınm ılçesı Enklı Mahallesı'nde oruran 29 \aşındakı Vahdettın Ay- gar, veresıye ekmek al- mak ıçın Çamlıkaya Ek- mek Fınnı"nagıttı Bayat- ladığı ıçın 125 bın lıraya satılan ekmekten almak ısteyen Aygar, ıddıaya gö- re, finnda bulunan Necati Unsal"ın (57), alaycı ıfa- delenne hedef oldu "Ne- den bayat ekmek alıyor- sun oğlum, taze ekmek al..." Aygar, ıçuıı kemıren, çıleden çıkaran bu sozle- re tepkı vermedı Veresıye aldığı ekmeklerle finndan aynldı Bır sure dışanda dolaşan ışsız baba Aygar, kınlan gururunun da ya- rattığı ofkeyle fınna gen dondu Ekmeklen tezgâ- ha bıraktı, daha sonra da Unsal'ı yumruklamaya başladı Olay yenne gelen Ertuğrulgazı Polıs Kara- kolu'na bağlı etapler, Ay- gar'ı gozaltına alırken sol goz altı \ e sağ kaşı yanlan Unsal, Enklı Sağlık Oca- ğı"na goturülerek tedavı edıldı Alınan ıfadesının ardından adlıyeye sevk edılen Aygar, bır sure on- ce çahştığı yemek fabn- kasından çıkanldığını be- lırterek "tkiz çocuğum var. Geçimimi babam- dan aldığım bir miktar paravla sağlamaya çalı- şıyonım" dedı 5 gun ış goremez raporu alan Ln- sal ıse "Böyle bir tepki beklemiyordum. Şikâ- yetçiyim" dıye konuştu Türkiye silahlamyortstanbul Haber Servisi - Tür- kıye'de son 10 yılda sılah sayısın- da 10 kat artış olduğu, cınayetle- nn yansının da sılahla ışlendığı belırtıldı 20 bm kışının sılahla yaralandığı geçen yılkı ıstatıstık- İerde, ıntıharlarda da sılahın 2 sı- rada yer aldığı belırlendı îstanbul Barosu Bıreysel Sılah- sızlanma Komısyonu tarafindan düzenlenen "liuslararası Birey- sel Silahsızlanma Sempozyu- mu" dun başladı Açık Toplum Enstıtusu \ e Umut Vakfi 'nın kat- kılan ıle Dedeman Otelı'nde ger- çekleştınlen sempozyum ıkı gun surecek Sempozyumun ılk otu- rumunda konuşan Bakırkoy Ruh ve Sımr Hastalıklan Eğıtım ve Araştırma Hastanesı psıkıyatrla- rından Doç Dr Armağan Sa- mancı, Turkıye'de ınsanlann gı- derek sılahlandığını ve bu sılah- lanmanın korunma amaçlı olma- dığını savundu Araşnrmalarda sı- lah alanlann yuzde 48'ının kendı- len ıçın tehlıke ve tehdıt unsuru olacak bır oğenın bulunmadığı- nın ortaya çıktığım ıfade eden Sa- mancı, Orta v e Doğu Karadenız ıle DoğuAnadolu bolgelerının sı- lahlanmada yuzde 48'lık paya sa- hıp olduğunu ıfade ettı Yuzde 44'luk bır dılımın, daha duşuk ka- lıbre olan 7 65 mm yenne 9 m- m'lık sılah aldıklannı anlatan Sa- mancı, "Daha öldiirücü bir sila- ha sahip olmak istemeleri bile sadece korunmak amacıvla si- lah almadıklannı gosterivor. Aynca silah alanlann yuzde 19.4'ü de birden fazla silaha sa- hip. thtiyacı olmayan insanlara neden bu kadar silahı dağıtıyo- ruz?" dıye konuştu Adalet Bakanlıgı Ceza ve Tev- kıfevlen Genel Mudurlüğü Egı- ûm Bınmı Şube Müdûru Psıkolog Dr Gülçin Demir, 2001 Kasım ayı ıçmde cezaev lennde adam öl- durme suçundan 5 bın 386 kışının tutuklu, 6 bın 120 kışının huküm- lu, 1292 kışının de hukmen tutuk- lu bulunduğunu soyledı Eş öldürmelerin yüzde 35M silahla \apılı\or Ruh sağlığı ve hastahklan uz- mam v e Bakırkoy Psıkıyatn Teda- v ı v e Araştırma Merkezı kurucu- su Dr Ayhan Akçan da Turkı- ye'de son 10 yılda sılah sayısında 10 kat artış olduğunu ve cınayet- lenn yansının sılahla ışlendıgını anlattı Geçen yıl yaklaşık 20 bın kışının sılahla yaralandığım, ıntı- harlarda da sılahın 2 sırada yer al- dığım söyleyen Akçan, eş oldur- melenn yuzde 35'uun de sılahla yapıldığını belırttı Akçan, 1995- 2001 yıllan arasında îstanbul'da 2 bın 386 olayda 2 bm 312 kışının olduruldüğunu belırttı Prof Dr Özcan Köknel de sılah almak ıs- teyen kışının guvensızhk duyan kışı olduğunu soyledı "Bu kişi kendini tehlike altında hisseder. Ancak o tehlikenin ne olduğu- nu kendi düşüncesi belirler" dı- yen Köknel, şoyle konuştu "Gü- neydoğu'da ve Karadeniz böl- gesinde bir çocuğun erişkinler arasında yer alabilmesinin gös- tergesi silahtır. \Itkültür, kül- rür içinde bir külturdur. Etnik, politik, siyası altkulturden in- sanlar, bazen din için, bazen ezi- lenler için, bazen ezilenlerin in- tikamım almak için cinayetler işliyor. Silah merakını giderme- nin yolu ise silahı anlatan ka\- ramlan ortadan kaldırmaktır." Gençlik intihara yatkın• Baştarafı 1. Sayfada "Ergen bu donemde yeni bir kimlik arar ve sorgular: 'Ben kı- rnım 7 Kımın ıçın değerlıyım 9 ' Kimlik ihtiyaçlan ergeni tehlike- ye götürüp. risk almasını kolay- İaştırır. Ergenler kolaylıkla de- nenmemiş şeyleri denemeye eği- lim gosterirler. Çunku ergen, ken- disini her şeyi başarabilirmiş gibi hisseder. Işte bu duygu, ergenin kendisini tehlikeden uzak hisset- mesini sağlar. Sanki dunya kuca- ğını açmış, ergeni beklemektedir. Ergene göre her şey mumkündür. Bu duy- gu nereden gelir? Bir kısmı yeni edinilen bedensel güç ve yeteneklerden kay naklanır. Arkadaş ortamı ve aile içindeki değerinin, oneminin, sevgisinin, saygınüğının ve ilgi- sınin azalmış olduğunu hisseden ergen, za- ten zemini hazır olan duygu durumuyla kendisini intihara yakın hissedebilir ve çö- zümu orada görür." Psıkolog Tezcanlı, anne-babalann nsklı NEDENLERİ: İŞARETLERÎ: \* Ümitsizlikten kurtulma p^Dikkat çekme f Sevileni cezalandırma ı^Cezadan kaçma \* Diğer ınsanlann davranışlannı değiştirme v* Aşkını ifade etme ^ Birini, bir şeyi kaybetme ^ Toplumun baskısına dayanamama v* Intihar tehdidi & Depresyon ı* Sık değişen ruh hali * Kişilik değişiklikleri *^Kendine zarar veren davranışlar ^* Kriz ya da travma yaşama t^Eşyalannı başkalanna dağıtma davTamşlan onlemek ıçm yapmalan gereken- len de şoyle sıralıyor "Bir şey ler yanhş gi- dene kadar beklemeyin. Çocuğunuz ile açık iletişim ve karşıhklı güvene dayab bir ilişki geliştirin. Korku, öfke ve uzüntu gibi duygulannı paylaşmak için gösterdiği be- ceriksız çabalan destekleyin. Onu bir birey olarak beğendiğinizi belli edin. Hatalar ya- pabileceğini kabul edin ve bunlarla baş edebüeceğinize inanın. Edemedığinız nok- Daç sanayiinde 'ateş'li vurgun • Baştarafı 1. Sayfada Ilaç fîyatlanndakı bu farkhhk- ların kayıtdışı ûretımın bır goster- gesı olduğunu vurgulayan Vatan- daşın Vergısını Koruma Derneğı (VAVEK) Başkam Kemal Kıüç- daroğlu. "Pahalı ilacın sorumlu- su, Sağlık Bakanlıgı" dedı llaç- ların hastalara, fahış fiyat farklıhk- lanyla ulaşmasını sağlayan sureç, topİu ılaç alımı yapan kurumlann, gereksımmlennı karşılamak ıçın ıhaleler duzenlemesıyle başlıyor Depo ve ılaç uretıcısı firmalann kanldığı bu ıhalelerde, ortaya çı- kan rakamlar, ılaç fiyatlanyla ya- pılan buyûk vurgunu da ortaya çı- kanyor Buna gore, fırmalar, bazı ılaçlarda hastanelere şu fıyatlan onenyor -Duovel tablet: Etıket fîyatı, ıhale yapıldığı donemde 3 mılyon 850 bın lıra olan 30 tablethk bır kutu, hastaneye, 200 buı lıradan satılıyor -Sanset (ciproxin)500 mg.: Pı- yasada, ıhale donemnıde 9 mılyon 994 bın lıradan satılan ilacın fiya- tı, ıhalede 400 bın hraya duşuyor -Approvel tablet 275 mg. (20 tablet): Hastaya 2 mılyon 175 bın lıradan satıldığı donemde, hasta- nelere 275 bm lıradan satılıyor -Vasocard tablet: Normal satış fıyah 5 mılyon 250 bm lıra, ancak toplu alımlarda 350 bın lıradan sa- nhyor -Vermol tablet: 808 bın lıradan satılan bır kutu Vermol, hastanele- re 50 bın lıradan satılıyor -Amoxina Cap. 500 mg.: Pıya- sada 2 mılyon 500 bın lıradan sa- tılmasma karşın, toplu alımlarda bır kutu fiyatı 100 bın lıra oluyor -Decepcin amp 1 gram: Hasta- lara 6 mılyon lıradan satılan ılacın fiyatı, ıhalelerde 880 bm lıraya ka- dargenlıyor Eskı SSK Genel Mü- durü de olan VAVEK Başkanı Ke- mal Kılıçdaroğlu, ılaçlann enket fiyatlanyla, ıhale fıyatlan arasın- da bûyuk farklılıklar bulunduğunu doğruladı Ihalelerde bu denlı bu- yuk ındınmler yapılmasına karşın, firmalann hâlâ kâr elde edebılme- sunn de ıncelenmesı gerektığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu farklılıklar, ilaçta kayıtdışı üre- tim gerçeğînin bir göstergesi- dir" dedı Kılıçdaroğlu, şu goruş- len dıle getırdı "Sağlık Bakanı Durmuş, bu fiyat farklüıklarını dönem dö- nem gündeme getiriyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Fiyat farklıükla- nndan şikâyet eden Bakanlık,i- laç fiyatlannın belirienmesinde tek yetkili kurum durumunda bulunuyor. Dolayısıyla, 100 bin liraya alınan bir ilacın hastaya 2.5 milyon lıradan satümasının sorumhıluğu bakanhkta. Üaçla- nn maliyet hesaplannın net bir biçimde saptanmah ve buna uy- gun etiket fiy atlan belirlenmeü. Bakanlığın atması gereken adım bu olmahdır." talarda profesyonel yardım alın. Çocuklannıza kişisel sorumlulu- ğun canlı bir nıodeli olun. Çocu- ğu tehlikeye karşı koruyan bir kalkan olmak her zaman müm- kün olamayacağı için anne-baba- lar çocuklarına davranışlarının sorumluluğunu kabul etmeyi öğ- retmelıdır. Çocuklar yaşamlann- da yanlış giden şey lerin sorumlu- luğunu kabul etmeyi oğrenince iyi giden şeyler için de kendine değer vermeyi öğrenir. Kendilerine say- gı duy abilen ergenler, kendilerini koruma açısından çok daha guçludurler." Kultur Okullan Rehberlık uzmanı Canan ŞimŞek, mtıhann bulaşıcı ozellığıne dikkat çekerek, "Genç, 'Bu^ arkadaşım sorununu boyle çozdu, ben de oyle çozeyım' diye dü- şunebiliy or" dıyor Bu konuda medyanın çok dıkkatlı davranması gerektığını vurgulayan Şımşek, şunlan soyluyor "Burürolaylarda abartıva gidilmemesi gerekiyor. Bir genç zamanında bir varlık gösterememiş ama dldükten sonra kahra- manlaşmışsa 'Ben de adımdan boyle bahsettı- rebılınm' diye döşünüle- biliyor. Bizim okulu- muzda butün öğretmen- ler boyle bir kriz anına karşı eğitilmiş durum- da. Muhtemel çocuklar üzerinde surekli gozlem yaparız. Risk taşıyorsa ozel muşahade altına alınz. Çocuğun içini dökmesi için çalışmalar yapanz ama her çocuk sinyal vermez," GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada mınde dıllendırılır 2- Yunanıstan-Ege-Kıbrıs uçgenı 3- Israıl'le kurduğumuz ılışkıler Ecevit'ın oncekı gunku ABD Ulusal Basın Kulu- bu'nde yabancı gazetecılere yonelık basın toplantı- sında 14 soru soruldu Bunlardan 5'ı Yunanıstan ve Kıbns uzerıneydı Yunanlı gazetecılerın soruları, on- cekı basın toplantılarına oranla daha az ıtıcıydı, hat- ta kımılennın yapıcı olduğu bıle soylenebılır 2 sı I- rak'la ılgılıydı Bu sorulan yoneltenler, ABD'dekı ba- sın organlarındandı Soruları dınlerken "herkesın der- dı başka" demekten kendımı alamadım 2'sı terorle mucadelenın uluslararası boyutuna ılışkındı 1 'ı Çe- çenıstan'la ılgılıydı Rus gazetecı Ecevıt'e, Çeçen or- gutlerını terorıst sayıp saymadığını sordu Ecevit bu soruyu saymadı Bır soru Turkıye dekı demokrası sorunlarına, Kurtçe eğıtım ısteyenlerın durumuna ılış- kındı Bır soru temel derdımız olan ekonomıde AB- D'den cıddı destek alıp almadığımıza yonelıktı. Aze- rı televızyonu temsılcısının sorusu Kafkaslar'dakı dengeler ve Ermenıstan uzerıneydı Ecevrt'ın anla- makta guçluk çektığı son soru da Doğu Turkıstan'la ılgılıydı Bu soru yelpazesının çağrıştırdıklan şunlardı. 1-21 yuzyılda değişen dengeler çerçevesınde Turkıye'yı dolaylı-dolaysız ılgılendıren uluslararası konular artıyor 2- Yunanıstan-Kıbrıs konuları guncellığını aynen koruyor 3- Terorle mucadelede surekli suçlanan Turkıye'ye daha dengelı bakılıyor Turkıye artık sadece suçla- nan ulke değıl tam tersıne otekı ulkelerı gereklı mu- cadeleyı vermemekle suçlayan ulke 4- Insan haklan konusu en azından ABD katında sıra kaybetmış gorunuyor Gerekırse ıdam yetkısı alan, otekı ulkelerde yakalanan şuphelılerı sorgusuz sualsız ulkesıne ısteyen ABD'de ınsan haklannın ye- rını ınsan haklamaları alıyor dersek bıraz abartmış oluruz ama haksız sayılmayızi lyimserlik riski Basın toplantısından gezının sonuçlarına geçe- lım Bırkaç yıl sonra ABD yı zıyaret edecek Turkıye başbakanının ışı son derece kolay 1 2002 yılı başın- dakı Başbakan'ın zıyaretının gundemını çıkaracak, ABD'den nelerın ısteneceğını lısteleyecek, yolaçıka- cak Çunku Ecevıt'ın 2002 gezısıyle, 1999'da Clinton donemınde yaptığı gezının gundemı bırbırıne benzı- yor O gun de askerı ışbırlığıne ekonomının eklenme- sı, tıcaret anlaşması, kotalann ındırılmesı, askerı borçlann sılınmesı ıstenmıştı.. Bunlar ıçın bır komısyon kurulması kararlaştırıl- mıştı O komısyon bugun de kuruldu! Ne dıyelım, ıkı yılda bır manşet boyu yol gıtmışız! 2000 yılı sonbaharında Dunya Bankası Başkanı Turkıye ıçın şunu soylemışti' "Muhteşemsınız " Bu değeriendırmeden 10-15 gun sonra knze gır- dık, bundan çıkalım derken bırkaç ay sonra bır kriz daha, geldık bugune. O gunden ben ne zaman Turkıye'ye "muhteşem" dıyen çıksa, urkerım ABD Başkanı Bush da "Türkıye muhteşem ulke" demez mı 1 Aldı benı bır urpertı 1 Bu duygulardan sıyrılmaya çalışırken IMF Avrupa Dırektoru Deppler ın değerlendırmesı geldı "Turkıye'de son gunlerde yaşanan aşın lyımsehık nsk yaratıyor Türkıye olumlu gelışmelen yonetmek- te zorianıyor" Bunu Turkıye'de soyleyen, uçuncü dunya solcu- luğu ıle suçlanır! Uluslararası sorunlarda sık kullanılan bırtanım var- dır, "guven arttıncı onlemler" Sanınm Turkıye-ABD ılışkılennde de şuna gereksınım var Guven azaltıcı onlemler 1 ankcum@ttnetnet.tr 'Vergiden de vergi alın 'önerisi AHMETŞEFÎK Enron'un değil sistemin çöküşü • Baştarafı 1. Sayfada masının ıplığı pazara çıktı Ardından, Enron'un son 12 yılda yuzde 73"u Cum- hunyetçı partı adaylanna olmak uzere 6 mılyon dolar bağış yaptığı belırlendı Gelen bılgılere gore Kong- re run tamamında gorev yapan polıtıkacılann yuzde 4O'ı. Temsılcıler Mechsı'nın yuzde 7O'ı Enron'dan bır şekılde nemalanmıştı Sonra Enron'un ıflası sırasında kredı notunun duşmemesı ıçın ABD Başkanı George Bush'dan yardım ıstedığı, skandala Hazıne Bakam Pa- ul O'Neill ve Tıcaret Bakam Donald Evans'ın da adı kanştığı belırlendı 80 mılyar dolar pıyasa değerındekı ABD'nın 7 bu- yuk şırketı Enron, batmadan once yonetıcıler hıssele- rını satmayı becerebıldı Şu-ketın son gunlennde 600 'den fazla ust duzey yönetıcıye hısseye bağlı olarak 100 mılyon dolara yakın ıkramıye odendı Tabııkı 'sistem gereği' çalışanlar, yonetıcıler kadar şanslı olamazlardı Olamadılar da 6 bını aşkın Enron ışçısı ışten atıldı Bmlercesı sosyal sıgorta ıkramıyele- nnı ve maaşlannı kaybettıler Çunku, Enron hısselen- ne bağlı bır emeklılık planma bağhydılar Şırket batma- dan once çalışanlann hısselermı satmalanna ızın venl- medı Başta şırketın kurucusu Kenneth Lay ohnak uze- re Enron'un yonetıcılen, bugun, haklannda açılan yuz- lerle dava ıle boğuşuyor Yolsuzluklar zıncın bu yolsuz- luk zıncınnın halkalanndan buı olan ABD Kongresı ta- rafindan da mcelemyor Oysa Enron yıllar boyu "en yaratıcı şirket" unva- nma sahıp olmuş, hatta ıflastan bu yıl kadar önce, haf- talık The Economıst dergısı Enron'u 'mezhep', yara- tıcısı Lay'ı ıse 'mesih' olarak tanrmlamıştı Gerçekten de 1985 yılında Houston'da ıkı kuçuk doğalgaz şırke- tının bırleşerek Enron adını almasıyla doğan dev, bsa surede yahıız ABD'mn değıl tum dunyada enerjı sek- törunde söz sahıbı olur hale gehnıştı Kongre uyelen- ne saçtığı mılyonlarca dolar sayesınde enerjı polıtıka- larmın belirienmesinde (ozelleştırme ve deregulasyon) buyûk rol oynarmştı Unlu ABD'lı ekonomıst Paul Krugman, Enron şu-ketım ıflas ettığı gunden bu yana çok boyutlu bır şekılde ırdeleyen bır yazar Krugman, dun Nevv York Tunes gazetesınde yer alan makalesuı- de "Bu iflas eden bir şirketin öyküsü değil, bu ba- şansız, hatta iflas eden bir sistemin öyküsu. Ve sis- tem dikkatsizlikten ya da tembellikten batmadı, yol- suzluktan battı" dıye yazdı Krugman'a gore. Kapı- talızmde bır dızı kurum bır arada çalışır b bunlann onemlı bu kısmı hukumetler tarafindan oluşturulan ku- rumlardır Boylece 'içeridekilerin' suısttmal olasılık- lannın suurlanması hedeflenır Modera muhasebe ku- rallan, bağımsız denetçıler guvenlık ağlan, malı pıya- saya ılışkın duzenlemeler bu pakete dahıldır Işte Enron olayı bu kurumlann yolsuzluk pençesıne duştuğunu ortaya koydu TRABZON - Karademz Teknık Um- versıtesı tktısadı ve Idan Bılımler Fakul- tesı Malıye Bolumu öğrencılen, ulkemn knzden çıkanlması ve kamu açıklarmın kapatılmasma yonelık olarak hukumete yem bır vergı paketı onerdı Oğrencıle- nn paketınde "40 milyon aç adam", "Biri bizi kazıklıyor", "Hükümete katlanma", "Polis ve jandarmadan cop", "Derin devletten kim vurduya gitti" vergılennm almması onenldı KTU Malıye Bolumü oğrencılen, hü- kumetm knzden çıkış amacıyla getırdı- ğı vergılenn çok yetersız kalacağını, oy- sa Turkıye'de Vergıye konu olacak bü- yük bır alan bulunduğunu savundular Oğrencılenn v ergı onenlermden bazıla- n şoyle v* Reha Muhtar'dan "Acı var mı acı" ve yaygara koparma vergısı *^ Aşk vergısı \^ Ben yandım sen yanma ver- gısı \* Bu- lokma ekmeğe muhtaç olma vergısı M* BOŞ kume vergısı J^ Bugun gıtyanngel vergısı \* Kamer Genç'ten çıçek sulama vergısı v^ Döneklık vergı- sı v* Tepkısız halktan duyarsızlık vergı- sı »^Eşeklık vergısı »^Evdekalma ver- gısı ^ Işçı ve memurdan eylem yapma vergısı J^Hortum-rüşvet-yolsuzluk ver- gısı \* Fatih Terim'den ımparatorluk vergısı \^ Kafa bulma vergısı \* Gani Müjde'denkahkaha vergısı J^Karapa- ra aİdama vergısı v* Kıtap okuma ver- gısı \^ Kulluk vergısı & Kufretmeme vergısı J^Mısafirolmavergısı ı^Ku- bilay Uygun'dan tam otomauk parn de- ğışnrme vergısı t^Uyumavergısı J^Te- mız hava soluma, tmer vergısı »**Vergı kaçırma vergısı i^ Vergı verenler vergı- sı *^Vergmm vergısı ı^Vıagraya muh- taç olma vergısı v* Yalakalık vergısı \* Yalan soyleme vergısı MAKİNA, SANAYİ, ENDÜSTRİ, İŞLETME, UÇAK, UZAY, HAVACILIK MÜHENDİSLERİ stzt DEMOKRAT. YURTSEVER, İLERİCİ, ÇAĞDAŞ VE LAİK ÇlZGlMlZl KORUMAK IÇtN TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASIİSTANBUL ŞUBESİ GENEL KURULUNA VE SEÇİMLERİNE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ! UNUTMAYALIM! BİNLERCE OY, TEK TEK OYLARIMIZDAN OLUŞMAKTADIR. TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBE 25 DONEM GENEL KURUL TOPLANTISI VE SEÇlMLERl YER YILDIZ TEKNÎK UNİVERSİTESİ ODİTORYUMU YILDI2VBEŞİKTAŞ T\RİH19OC\K2002 CUMARTESİ GENEL KURUL (09.00-17.00) 20 OCAK 2002 P4ZAR SEÇİMLER (09.00-17.00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog