Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 TEMMUZ 2001 ÇARŞAMB 16 TELEVIZYON cumtvCfl cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Cennetin... 13.20 l.star Duygusal /J7\ Bırbıruıe duşman ılu aılenın çocuklannın aşk vH' oykusu Kartal Tıbet'ın ıkıncı yonetmenlı- ğınde, Ekrem Bora, Munır Ozkul, Itır Esen, Ah- met Sezerel rol alıyor (1977) Istırap 14.15 Show TV Duygusal * /^j\ Uvey babasının ezıv etlen vuzunden kotu bır vix çocukluk geçıren genç adam annesı de olun- ce yapayalnız kahr Genç adam, uvey babası ta- rafindan hırsız damgası yer ve polısten kaçarken yaralarur Bır eğlence kervanı sahıbı \e guzel ye- ğenı onu bulur ve ıyıleşınceye kadar yanlannda kalmasını ısterler Bu sure ıçınde genç kızla bır- ' bırlennı sevmeye başlarlar Nejat Savdam'ın fıl- mınde, NecJa Nazır ve Aytaç Arman var (1973) Japon Işi 16.35 TRT 1 Gulduru ! /^7\ Bır garsona Japoma dan yollanan âşık oJdu- V y ğu gazıno şarkıcısının robotunun, sahneye çı- kanlmasıylavaşananolaylannövkusu Yon Kar- tal Tıbet Oyn KemalSunal FatmaGınk(1987) Kezban... 18.00 Show TV Duygusal ©Saf koylu kızı Kezbarfın, tstanbul ageldık- ten sonra kendını yenıleyerek goz kamaştı- ncı1 kıbar bır dılber halıne gelış oykusunu anlatan sennın bu bolumunde Kezban, zengın bır aılenın çocuğuyla arkadaşlık edıp bırhkte Pans seyaha- tıne çıkarlar Orhan Aksoy'un fılmınde, Hulya Koçyığıt ve lzzet Gunay rol alıyor (1971) Teklif 21.00 CNBC-e Dram y^~\ (ThePropositioıı)-BaşarılıavukatAıthurıle viy ateşlı fenıınıst vazar kansı Eleanor Barret, Boston sosyetesının en gozde çıftlenndendır Ev- len entelektuel ve sanatçı ınsanlann buluşma nok- tası gıbı olan çıftın yaşamlanndakı tek sorun Art- hur'un kısır oluşudur Paranın her şeyı satın ala- bıleceğını duşunen \rthur, son çare olarak kıra- lık bır baba bulmaya karar venr Arthur un dos- tvı ve ortağı Hannıbal, onlara yardımcı olmak ıçın genç bır Harv ard mezıınu olan, denevımsız v e saf Roger'ı onlara yollar Ancak her şey planlandığı gıbı olmaz Yon Leslı Lınka Glatter Oyn Ken- neth Branagh, Madeleıne Stovve Wılham Hurt. Blythe Danner (1997 ABD, 114 dk) Kibar Feyzo 21.00 Interstar Gulduru /^\ Başlık parası ıçm gıttığı buyuk kentte bılınç- ^îs lenıp koyluyu somuren ağayla çatışmaya gı- ren koylu bır gencın öykusu Yon Atıf Yılmaz Oyn Kemal Sunal, Mujde Ar, Şener Şen (1978) 21.00 / CINE 5 / Çetebaşı Aynntı yanda Kusursuz-. 21.15 Show TV Macera /77\ (Perfect Target) - Eskı CIA ajanı Davıd Ben- \zs sou, Santa Brava'nın başkanını koruması ıçın gorevlendırılmıştır Fakat ajan Benson ve polıs arkadaşı Mıguel bır anda kendılennı ısvancılar ıle beraber başkanın kansına karşı sav aşırken buiur- lar Yonetmen Sheldon Lettıch Oyn Danıel Bernhardt. Robert Englund (1997 ABD, 89 dk) Uyanış 21.30 BRT Duygusal (H.R. Awakening) - Tanhı eser kaçakçılan- nın peşınde olan bır dedektıfîn, rastlantı ese- n olaylann ıçıne guzel bır genç kızı sokması ıle ıkısını de ılgınç olaylar bekler Yon George Blo- omfield Oyn Davıd Beecraft, Sheıla MacCarthy , Matrix 22.40 CINE 5 Bılımkurgu /Z~s (Matra) - Neo, ınternet sahasında gun boyu ^Ü' çok bılgılı ve yeteneklı bır yazılım program- cısı Gece ıse tam bır ınternet korsanı olup gızlı bılgılenn arasında oradan oraya sorf yapmakta Bır gun ekranında ıkı ganp mesajla karşılaşıyor, bınncısı 'matnx' dıye bır kavram ıkıncısı de be- yaz tav şanı takıp etmesının ıstenmesı lşın ıçıne bıraz daha dalınca, yaşamının ve dunyanın 'Mat- nx' adlı buyuk bır elektronık sıstem tarafından ele geçınlmeye başlandığını oğrenıyor ve Neo bırden ınsanlığın kurtarıcıhğma soyunuyor Yon Larry "- Wachowskı, Andy \\achowskı Oyuncular K.e- anu Reeves, Laurence Fıshburne, Carne-Anne Moss Hugo VVeavıng (1998 ABD 136 dk) Havada Panik 22.50 Interstar Macera /7N (TurbuJence 2) - Guvenlı bır uçuş yapacak- ^£/ lanna ınanan uçuş fılosunun seferlen, bır grup teronst tarafından kaçırılmalanyla bır anda kâbusa donuşur Tom Berenger, Craıg Sheffer, ~ Jennıfer Beals'ın rol aldığı fılmın yonetmenı Da- vıd Mackay (2000 ABD, % dk) 24.00 / CNBC-e / Kara... Aynntı yanda ' Amerikan Röyası 00.10 atv Macera /^N (American Born) - 1930'larda Nevv Vork'da r ö var olan v e sonra ortadan kay bolan mafya, 1980'lerde lıderlenrun vahşı bır şekılde oldurul- mesıyle yenıden ortava çıkar Sally, babasının bır * cınayete kurban gıtmesıyle bırlıkte amcalan Joey, Patsy ve Carmıne'e yenıden eskı duzenlenne don- L meyı teklıfeder Yon Raymond Martıno Oyn Jo- ı ey Travolta Robert Gallo (1991 ABD, 96 dk) f Vampir 01.45 Show TV Gerılım B /^N (\ampire) - Çok sakın ve sıradan bır kışılık * ö gıbı göriinen Alex, hergün gıttığı kütuphane- " de yenı ışe başlayan ve sevgılısıru esrarengız bır p kazada yenı kaybetmış Annabell ı her an ızle- - mektedır, çunkü ona karşı nedenı sonradan beliı ' olan bırhayranlıkduymaktadır Ajınabell Alex'ın _' bır vampir olduğunu bılmeksızın ondan hoşlan- maya başlar Bu arada Annabell ıle tanışan ve kendını vampırlen ınceleyen bır vazar olarak ta- ~ nıtan Ed, Alex ın de gerçek bır vampir olduğu- nu ve ondan uzak durması gerektığını soyler an- cak <\nn ın ondan vazgeçmeye ruvetı yoknır Yonetmen Shımako Sato Oyuncular Julıan ! Sands. Suzanne Hamılton (1992 ABD, 93 dk) ' Cennet.. 02.00 Kanal D Gulduru . (Heaven Can Wait) - Los Angeles'ta bır fut- ^cy bol takımını çalıştıran Joe Pendleton, bırtra- fık kazasında olur OburdunyavagıdenJoe olum zamanının henuz gelmedığını ıddıa eder Bır yan- lışlıkyapılmıştır \e Joe ya bır şans daha venlır Yaşay an bınnın y enne geçecektır Joe, yenne ge- çeceğı kışıyı seçer Bu kışı çok zengın bır adarn- dır \ncak bırçok kışı bu adamı oldurmek ıste- ı mektedır Ve Joe tanlı kalmak ıçın mucadele et- mek zorundadır Yonetmen VVarrenBeatty, Buck ı Henrv Oyuntular VVarren Beattv James Mason, Juhe Christıe (1978 ABD, 100 dk) Ç^) İabancı O Yeri,Izleyin Orta Değmez NTV 19.05 Otomobil tutkusu TV Servisi-"Gündem Dışrnın konuğu. otomobil yanşçısı ve gazetecı Ğalip BUgin. Gani Müjde nın sunduğu programda. Turkıye'ye otomobıhn gelışı ve tanhı venlerek. otomobillenn çevreyı nasıl kırlettığı orneklerle anlatıhyor 1984TurkıyeRalh Şampıyonu ve test pılotu Bılgın, otomobil tutkusunun nasıl başladığını da açıklıyor tv8 21 00 Duru'dan şarkılarla TV Servisi - Muzık ve soyleşı programı "Melih Kibar Show"un bu haftakı bolumune. unlu pop muzık sanatçısı Nükhet Duru katıhyor Muzık yaşamıyla ılgılı olarak Melih Kibar'ın sorulannı yanıtlayacak Duru. beğenılen şarkılanndan onıekler de sunuyor Programın yonetmenlığını Murat Aktaş ustlenıyor JeanneCrain (solda), en iyi kadınve Etfael Waters'uı en iyi yardımcı kadın ov uııcu dallannda Oscar beykekriğine aday gösterildikleri filminbaşı, ABD'de sansürie derde girmişti. 17 Ağustos için belgesel TX Servisi - Belgesel kanalı Discoverv, bınlerce kışının olumuyle sonuçlanan Turkıye'dekı 17 Ağustos depremını konu alan "Great Quakes: l\ırkey' ısımlı ozel bır program hazırladı Ilk gostenmı 17 Ağustos'ta yapılacak belgesel, ızleyıcılerle yetkılı kışılen eğıtmek, uyarmak ve olası bır depreme karşı alınması gereken onlemler hakkında bılgı vermeyı amaçlıyor CNNTürk 2105 TRT2 22 05 Spor ve iş yaşamı TV Servisi - Sporun ış yaşamı uzenndekı etkılen "Kariver Dûnyasrnın bu haftakı konusunu oluşturuyor Gazetecı Yaprak Özer'ın hazırlayıp sunduğu yapıma, ış yaşamı dışında zamanının buyuk bır bolumunu spor yaparak geçıren Opet Genel Muduru Ekrem Ekmenci. Kazaz Dış Tıcaret Yonetım Kurulu Başkanı Ercan Kazaz ve Novell Turkıye Genel Möduru Arif Gürdenci konuk oluyor BRT 23.20 Krizin faturası TV Servisi - "Sentez" programında, ekonomık knzın etkılen ele ahruyor Ertan Karasu ve Muthı Esendemir'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, knzın nedenlerı. Turkıye'ye faturası ve sıyası ıstıkrar da konuşuluyor Amerika'damelezohnak CNBC-e 24 00 Kara Damga - Pınky / Yonetmen Elia Ka- zan/ Senaryo Philip Dunne, Dudley Nıc- hols / Oyuncular Je- anne Crain, Ethel Barrymore, Ethel Wa- ters, William Lundi- gan, Basil Ruysdael, Kenny VVashington / 1949 ABD yapımı, 102 dakıka / Sıyah - beyaz. CLMHUR CAINfBAZOĞLU CNBC-e'nın temmuz ayı, "Us- talara Saygı*' kuşağı. Elia Ka- zan'ın "KaraDamga''sıyla sona enyor Sıyahı olmasına karşın beyaz- lan andıran bır fızık yapısına sa- hıp olan Pınky Johnson (Crain) adlı genç kız Boston'da hemşıre- lık eğıtımı gordukten sonra Gu- ne> *dekı doğum yenne donup > aşlı Mıss Em'ın (Barrymore) bakımını ustlenır Burada daha ılk gunden ırkçıf ığın turiu ornek- lennı görup yıpranmaya başlar Mıss Em oldukten sonra mıra- sını Pınky'ye bırakınca yaslı ka- dmın akrabalan onu cınayetle suçlar Cid Rickett Sumners'ın "Qu- aüty" adlı romanından yararla- narak ırkçılığa karşı çekılmış, her şeyı ıyı olçulup bıçılmış, dö- nemınde ıyı eleştınler alsa da da- ha sonra fazla ıyımser bır sonla bıtınldığı ıçın tepkı çekmış bır Kazan dramı "Kara Damga" Çekımlerın başlamasından on gun sonra hastalanan John Ford'un yenne yonetmenlığe ge- len Elia Kazan'ın çok bılınen, kabul goren ve başyapıt duzeyı- ne ulaşmış bır yapıtı olmasa da yonetmenın toplumsal sorunlara bakışını yansıtan en çarpıcı fılm- lennden bırı dıye değerlendır- mek olası Jeanne Craın'ın en ıyı kadın, Ethel Barrymore ıle Ethel Wa- ters'ın en ıyı yardımcı kadın oyuncu dallannda Oscar heykel- cığıne aday gostenldıklen fılmın başı ABD'de sansurle derde gır- mıştı Horlanan gençlerin çetesi 'Çetebaşı', kendilerine kotu davrananlardan inrikam al- mak için çete kuran alü gencin yaşadıklanm anlaüyor. TV Servisi - "Çar- şamba Süıeması" kuşa- ğında bu hafta, hayatla- nnı mahveden ınsanlar- dan ıntıkam almaya ye- mın eden altı gencın ya- şadıklanm konu alan "Çetebaşradhfilmek- rana gelıyor Brian Stirner'ın fıl- mının konusu şoyle Çocukluklannda hor gorulmuş ve bır çok ko- tu muameleye maruz kalmış altı Londrah genç. bıraraya gelerek çete kurarlar Parasız ve sersen ruh- lu gençler, genellıkle u- cuz kenar mahalle kafe- lennde bıraraya gelerek kendılenne acı çektıren- lerden ıntıkam almak ıçın planlar yaparlar CINE 5 21 00 Çetebaşı - A Kınd of Hush / Yonetmen: Bri- an Stirner / Senaryo. Richard Johnson, Brıan Stirner (Getting Even'ın oykusun- den) / Oyuncular Hariey Smith, Marcella Plunkett, Ben Roberts, Paul VVilliams, Nathan Constance, Peter Saunders, Mike Fibbens /1998 Ingıltere, 96 dakıka. Çetenın elebaşı Stu (Harlev Smith) adında bır gençtır Hepsı ev sız, dolandıncı ve alkolık olan gençlerden oluşan çetenın ıçınde en aklı başında olan Stu'dur Her ne kadar karanlık bır geçmışe sahıp olsa da dürust ve ıyı nıyetlı bır ınsan olan Stu. bır otelın lokantasında ça- hşmaktadır Burada lrlandalı genç ve guzel garson olan Kathleen (Marcella Plunkett) ıle arkadaşhk kurar Kathleen, Stu'nun geçmışıyle ılgılı az şey bılse de aralannda sıcak bır ılışkı gelışmeye baş- lar Stu ıçın hayat, ıyıye gırmektedır Fakat lıde- n olduğu çetenın faalı- yetlen başlaymca ken- dını yenıden o karanlık dunyanın ıçınde bulur 'Otistik çocuklar' T\'Servisi-Gazetecı YavuzBaydar'ın hazırlayıp sunduğu "Soru Cevap"ta bu akşam, otıstık çocuklar konu ahnıyor Uzman psıkolog Aynur Sayım v e Dr Osman Sabuncuoğlu'nun konuk olduğu yapımda, otıstık çocuklann dunımu, nasıl ıletışım kurulabıleceğı ve gunluk yaşamda dıkkat edılmesı gereken noktalar uzenne bılgı venlıyor NTV 2105 Hayat boyu öğrenme T\'Servisi-"ÜçTemel İhfiyaç: Eğitim" programının bu haftakı bolumunde, Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezer'ın eşı Semra Sezer tarafından başlatılan "Ulusal Eğitime Destek Kamparrvası Projesi" ele alınıyor Prof Dr Mesut Önen ve Gülseren Güver'ın bırhkte sunduğu yapımda, eğıtımın sadece oğrencıler ıçın değıl, toplumun yetışkın bıreylen ıçın de bır ıhtıyaç olduğu, artık dunyada "herkes için hayat boyu oğrenme" kav ramının temel amaç halıne geldığı v urgulanıyor Yapıma, unıversıtelen temsılen Istanbul Ünıversıtesı Rektor Yardımcısı Prof Dr Nur Serter, Mıllı Eğıtım Bakanlığı adına Ömer Gülbav. sıv ıl toplum kuruluşlan adma Ulusal Kadın Eğıtımı Komısyonu Başkanı Sabiha Kuşçu katıhyor Tv PROGRAMLARI 09.00 Çızgı Fılm Renada 09.10 Çızgı Fılm Rugrats 09.35 10 Metre Bayanlar AtlamaFınalı 11.05Dızı Beşı Bır Yer de 12.00 Yuzme Yarı Fınal (Canlı) 14.05 Belgesel Yok Otan Mavı Dunya 14.30 Tatıl Ekranı 16.00 Çocuk Ha- ber 16.05 Dızı Clanssa 16.35 Yerlı Fılm: Japon Işı 18.00 Haberler 18.30 Dızı Flıpper 19.30 Dızı Bızım Evın Hallen 20.00 Haber Bultenı 20.30 Spor Haberle- n 20.35 Hava Durumu 20.40 Şans Topu Çekılışı 20.45 Yabancı Fılm: Düşman Oyunu 22.20 Turk Roman- ları YeraltındaDunyaVar23.15Belgesel Anadolulşı- ğı 24.00 Dızı Cennete Donuş (0 312 490 43 00) 09.35 Borsa-Pıyasa 10.00 Istanbul Ter sanesı Torenlerı (Canlı) 13.35 Gundem 14.05 Yaşayan Hukuk 14.30 Haber Özetlerı 14.35 Gune Duşen 15.10 Kultur Sanat Reh- ben 15.35 Serbest Kursu 16.00 Haberler 16.10 Eko- nomı Haberlerı 16.30 Yurt Bultenı 17.35 Buyuteç 18.00 Harp Akademılerı Komutanlığı Dıploma Toren lerı (Canlı) 19.30 Haberler 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel Uzaklara Yolculuk 21.00 Haberler 21.10 Dosya 22.05 Karıyer Dunyası 23.10 Izmır Radyosu TSM Sanatçıları Konsen (0 212 259 72 75) 09.30 Dort Mevsım Kadın 10.45 Haydı Hayat 13.35 Kare TV 1 14.05 Bu Top rağın Sesı 15.00 Anadolu ve Gençiık 15.45 Erozyon KazanılmışTopraklar 16.15 Bızım Ma halle 17.30 Tarım ve Geleceğımız 18.00 Dızı Vasıyet 18.59 TRT 3'e Geçış 19.00 10 Metre Bayanlar Atla- ma Fınalı (Bant) 20.15 Yuzme Yarı Fınalı (Bant) 22.15 Euro 2000 Fransa-lspanya Çeyrek Fınalı (Bant) 09.00 Açıkılkoğretım Okulu ve Iletışım Rehberlık Okulu Ders Prg 10.00 Ana dolu Unıv Açıkogretım Fak Ders Prg 13.00 Gonul Bahçemız 14.20 Kadınlar Topluluğu 14.50 Beraber ve Solo Şarkılar 15.20 At Yarışları 18.40 TSM Solıstler Geçıdı 19.10 Bır Solıst 19.30 Fasıl 20.00 Açıkılkoğretım Okulu ve Iletışım Rehberlık Okulu Ders Prg 21.00 Anadolu Unıv Açıkogretım Fak Ders Prg 24.00 Beraber ve Solo Turkuler 00.30 Yurrtan Sesler 09.45 Muzık 10.00 Istanbul Tersanesı Torenlerı 13.00 Haber 13 30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dızı Karanlıkta Ko- şanlar 15.30 Yerlı Fılm. Çayda Çıra Efsanesı 17.00 Çızgı Fılm Beneklı Şort 17 30 öyku Atolyesı 18.30 Iz mır'den Sızın Içın 19.15 Dızı Dertler Bızım Olsun 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Dızı Bızım Evın Hallen 21.15 Dızı Dıkkat Bebek Var 22.05 Dızı Dedem, Gofret ve Ben 23.05 Yorelerımız Turkulerımız 23.35 Ikılem 00 30 Belgesel Yuzyılın Tanıkları 01.00 Haberler 01.10 In- gılızce ve Almanca Haberler 01.20 Spor Haberlerı 09.00 Çızgı Fılm Kuşağı 11.00 Dızı Çılgın Bedış 12.00 Tatıl Yolu 12.15 Dızı Bızım Ev 13.00 Haberler 13.05 Yerlı Fılm: Vahşı ve Gü- zel 15.00 Haber 15.10 Dızı Ay- rı Dunyalar 16.00 Haberler 16.05 Çocuklar Içın 17.30 Dızı Kuçuk Melek Marıa 18.30 Dızı Vahşı Guzel 19.30 Haber Bulte- nı 20.20 Spor 20.30 Şampıyon lar Lıgı Ön Eleme Maçı Galata- saray-Vllaznıa (Canlı) 22.30 Yaz Konserlerı Mahsun Kırmızıgul 23.30 Yaz Magazın 00.50 Tatıl Yolu 01.00 Bu Gece 02.00 Ya- bancı Fılm: Cennet Bektemez 04.00 TrafıkfO 272 275 57 7 7J _ A _ _ 09.15 Çızgı Fılm 3 X V Hızh Yans ?' °9 -45 Çızgı Fılm Conan 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gun Ortası 13.30 Yerlı Fılm: Dılan 15.10 Dızı Sabrına 15.40 Dızı Sıcak Saatler 16.45 Dızı Super Baba 17.50 Dızı Sarıl Bana 18.55 Dızı Marıa Barrıo 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Para Hartı 21.05 Spor Haber 21.15 Hava Durumu 21.20 Dızı Ikıncı Bahar 22.25 Yerlı Fılm: Nefes Nefese 00 10 Yabancı Fılm: Amerikan Ruyası 01.55 Ha- berler (0 212 291 10 00) 09.00 Lezzet Saatı 09.30 Dızı Ayşecık 10.30 Yarışma Yenı Hugo 11.15 Çızgı Fılm Ku şağı 12 15 Yeriı Fılm Çıngene 14.15 Yerlı Fılm. Istırap 16.15 Yarışma Yenı Hugo 17.00 Çız- gı Fılm Kuşağı 18.00 Yerlı Fılırv Kezban Pans'te 20.00 Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Ya- bancı Fılm: Kusursuz Hedef 23.30 Yarışma Dokun Bana 00.15 Çok Ozel 01.00 Show S- por 01.15 Haber Hattı 01.45 Yabancı Fılm: Vampir 04.15 AXN (0 212 355 01 01) .—t 09.20 Parantez 09. S - 30HaberÖzetı10. 15 Ekonomı 10.35 E-Net 10.45 Lıfestyle 11.05 Saglık Raporu 12.00 Gunun Içınden 12.25 Spor 12.35 Ser- best Bolge 13.00 Haberler 13. 50 Parantez 14.20 Ekonomı 14. 35 Yakın Plan 15.00 Haberler 15.45 Lıfestyle 16.50 Ekonomı 17.35 Yakın Plan 18.15 Gece Gunduz 18.30 Dunyaya Bakış 19.05 Gundem Dışı 19.30 Spor- da Bugun 20 00 Haber 20.45 S- por Gundemı 21.05 Uç Temel Ihtıyaç Eğıtım 22.05 Belgesel Futbol Yıldızları 23.00 24 Saat 24.00 Haberler 00.05 Gundem Dışı 00.30 Transvvorld Sports (0 212 335 00 00) 08.00 Sabah Haberlerı 08.15 Dızı Fırtınalar 10. 20 Dızı KaderımSensın 11.30 Çızgı Fılm Temel Reıs 13. 00 Haber 13.20 Yerlı Fılm Cennetin Çocukları 15.20 Dı- zı Bucur Cadı 17.30 Dızı Ku- çuk Besleme 18.40 Ekstra 19. 30 Haber 20.50 Spor 21 00 Yeriı Fılm Kıbar Feyzo 22 50 Yabancı Fılm Havada Panık 00.50 Gece Hattı 01.30 Dızı Gorevımız Tehlıke 02.30 Haber (Tekrar) (0 212 448 80 00) 10.30JaledenSevgı- lerle 12.00 Haberler 12.30 Dızı Sahte Dunyalar 13.30 Klıp Shop 16.00 Dızı Eltıler 17.00 Haberler 17.30 Dızı Kınk Hayatlar 18 00 Dızı Bızım Ev 19.00 Haber Bul- tenı 20.30 Dızı Marzıye 22.00 Dızı Zor Hedef 23.00 Dızı Acıl Servıs 24.00 Belgesel KızılGu- neş 01.00 Dızı Durum Bundan Ibaret (0 212 652 25 60) Cr\ 09.00 Haberler 09.15 Parametre 10.15 Fı- * * nans Bultenı 11.15 Sınema Sınema 12.00 |Jfl«g Haber 12.15Teknolojık 13.00Ajans 13.30 *"-"**" CNN Turk Muzık 13.35 Ekonomı 14.45 S- por 15.30 Dunyada Bugun 16.05 Parametre 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.20 Özel Sektor 19.00 Haber 19.30 Donum Noktası 20.30 Spor 21.05 Soru Cevap 22.05 Ankara Kulısı 23.00 Edıtor 23.40 Spor 00.30 Donum Noktası (0 212 478 50 00) 10.00 Haber 10.15 Ankara Gundemı 10.40 Tatıl Rehberı 10.55 Trend 11.40 Netıket Lıght 12.45 Hayalı Muze 13.00 Haberler 13.40 Tatıl Rehberı 14.40 Hayalı Muze 14.25 Trend 14.45 Gunun Içınden 15.40 Şırket Haberfen 18.05 Ak şam Ustu 19.00 Haberler 19.10 Tatıl Rehben 19.30 Spor Dunyası 20.00 Haber 21.00 Melıh Kıbar Show 22.00 Bakış 24.00 Gece Haberlerı (0 212 288 51 52) T^fJ 10.00 Çızgı Fılm Dr Slump 10.30 Çızgı k * ^ B « Fılm Robın Hood 11.20 Çızgı Fılm Remı 11.50 Belgesel Denızın öykusu 12.20 Sağlıkla Randevu 13.30 Hayat Guzeldır 15.30 Dızı Emret Bakanım 16.10 Yerlı Film AşkınSonsuz Dan- sı 18.00 Çızgı Fılm Slump 18.30 Çızgı Fılm Remı 19.00 Dızı Muthış Ikızler 19.30 Yuzyuze 20.00 Haber Bultenı 21.30 Yabancı Fılm: Uyanış 23.20 Sentez 00.20 Dızı Arlıss 00.50 Son Nokta (0 212 313 50 00) 09.00 Mavı Resrf Ma- ceralan 10.00 Kayıp Dunyanın Hazınelen 11.00 Tıp Dehaları 12.00 Hedefımız Macera 13.00 Inşaat Harıkaları 14.00 Gezgınler 15.00 Derılerın Sırları 16.00 Doğanın Gızemı 17.00 Dev Projeler 18.00 Savaş ve Uygarlık 19.00 Hava Kurtarma 20.00 Hayatta Kalma Bılımı 21.01 Inşaat Harıkalan 22.00 Gezgınler 23.00 Dennlenn Sır- ları (0 212 288 75 75) 08.10 Gundem 10.05 İMKB 10.10 TahvılBono Pıyasası 10.35 Analız 12.30 Ekonomı Haberle- rı 13.17 Takas Verılerı 13.45 Zıle Doğru 14.05 İMKB 14.40 Sektor Ra- poru 15.15 Dış Pıyasalar 16.30 Plat- form 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dızı Who s the Boss 19.30 Dızı News Radıo 20.00 Dızı Davvson's Creek 21.00 Yabancı Fılm: Teklrf 23.00 Caz Buddy Guy 24.00 Yabancı Film: Kara Damga (0 212 330 01 01) 5 07.20 Çızgı Fılm Uzay Yolu 07.45 Ya- bancı Fılm Babylo 5 Uçuncü Boyut 09.15 Yabancı Fılm SonsuzÖlum 10.50 Yabancı Fılm Fırtına Öncesı 12.30 Yabancı Fılm Sı nır Çızgısı 13.55 Yabancı Fılm Ed TV 15.45 Yabancı Fılm Sarışın 17.10 Yabancı Fılm Ikı Tımsah Gıbı 18.55 Kamera Arkası (Şıfresız) 19.15 Yabancı Fılm Beklen- medık Aıle 20.45 CINE 5 Haber (Şıfresız) 21.00 Ya- bancı Film: Çetebaşı 22.40 Yabancı Film: Matnx 00.55 CINE 5 Haber (Şıfresız) (0 212 336 15 15) 09.30 Meral ın Seyır Defterı 11.00 Ferah Ferah 13.00 Haberler 13.15 Demırcan la Can Cana 15.15 Sarı Şeker 17.15 önce Sağlık 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Bakış Açısı 21.30 Yabancı Fılm: Adalete Dönüş 23.00 23 Saat 24.00 Klıp Saatı 04.00 Full Game (0 212 256 82 82) MEDICAL 08.30 Aerobık 09.30 Nabız 11.00 Ha- ber 11.05 Oksıjen Penceresı 12.05 Bır Kahve Içımı 13.00 Haber 13.30 Haya tın Renklerı 15.05 Uzmandan Uzmana 16.05 Kalbınız ve Sız 17.30 Yaşadıkça 19.10 Saglık Olsun 20.05 Na bız 21.00 Haber 21.05 Yaşamda Kalıte 22.05 Super Şehırler 22.30 Reçete 23.30 Uygarlıklara Yolculuk 00.30 Oksıjen Penceresı (0 216 428 08 50) 11:05 Sağlık Raporu Yulcselc tansıyon ve ._^ tedavısı 21:05 Üç Temel İhtiyaç: Eğitim 'Ulusal Eğıtıme Destek ıp f Kampanyası Pro|esı' 22:05 Futbol Yıldızlan Yeni Nesil X 'Femando Hıero' >ugun TürltıyVnın Habw Kanalı www ntvmsnbc com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog