Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 ARALIK 2001 CUMARTESİ cumtvC" cumhuriyet.com.tr 14 GüNÜN FlLMLERİ Kadın DeğiL.. 14.00 Interstar Gulduru | 8 | Selma, severek evlcndıgı kocasıyla mııtltı olma >2y yı du^unurkcn, kocasının yaptığı haksı/lıklaı so nucu hayatı çekılmez olur ve sonunda elını kana bular Irianıiııı beklerken, bır yakmını ^ıyarctc gelen Murat ona â^ık olur Ulku Erakalın'ın tılnıınde, Tıırkan Şo ray ve Engın Çağlar oynııyor TELEVİZYON tv8 14.10 'Padişahın Esvabı' TV ServisiErkekmodasının unlu ısımlerınden Faruk Saraç'ın Aya Irııu'dc gerçekleşen defılesı "Padi^ahın Esvabı" ek rana gelıyor loplam 43 mankenın sergıledığı dcfılenın sunuculuğunu, tıyatro sanatçısı Cihan Ünal yaptı Annc, Anne 14.30 CNBCe Dram Borcuna karşılık hayatını vermek TV Servisi Rekin Teksoy'un hazırlaParanın peşın odenen bolumuyle Rapyıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuhael, gecekondusunun eksıklennı gıde!>ağında, Gregory McDonald'ın romanr, aılesıyle alışverış yapmaya gıder nından uyarlanan "Korkusuz" adli fılm Sonra da, sonunu beklemeye başlar gostenlıyor üyuncu olarak tanıdığımız Johnny Teksoy, fılmden once Filiz Cemsu ıle Depp, bu ılk yönetmenlik denemesınbır tanılım soyleşısı gerçekJeştınyor de, aynı /amanda başrolu de oynuyor Çağdaş Amenkalı yazar Gregory "Korkusuz", fazla ınandıncı olmayan McDonald'ın kaleme aldıgı 26 romanın bır entnkadan yola çıkıyor Ama, kent 15'ı genlım turunyasamına ayak uydedır özellıkle durmaya çalışan Kı"Fletch" dızısının TRT 2 22 30 zıldenhlerın toplum buyuk ılgı uyandırtarafından nasıl dışKorkusuz The Brave / dığı bıhnıyor landıklannı vurguYönetmenSenaryo: Johnny luyor Yazann genlım Depp / Görüntü: Vilko Filac / turü dışında kalan Fılmden özellıkle Oyn: Johnny Depp, Marlon yapıtlanndan "KorBrando, Marshall Bell, Elpidia akılda kalan ıse, tekusuz", neredeyse kerleklı ıskemlelı Carrillo, Frederic Forrest, bır çoplukte yaşabır Marlon BranClarence VVMIiams, Max yan bır Kızıldenlı do' nun kısa bır rolu Perlich / 1997 ABD, 123 dk. Raphael'ın oykusuoynamadakı ustalınu ele alıyor ğı Marlon Brando Cezaevınden yenı çıkmış, ıçkı bağımbu kısa roldc, buyuk bır oyuncunun bır lısı, evlı ve ıkı çocuk babası Raphael, fılme neler katabıleceğını kanıtlıyor. beklemedığı bır teklıfle karşılaşınca haCannes b\lm Festıvalı'nde gostenlen yatı değışır "Korkusuz"un kaynaklandığı roman, Raphael'e bır fılmde rol alması ıçın "RaphaePin Son Günleri" adıyla Franbuyuk bır para odenecektır Ama o da bır sızcaya çevnlmış, 1997 yılının en ıyı çehafla sonra borcunu hayatıyla odeyecekvın romanı adayı olmuştu hr Hayatının nasıl sona ereceğı konu"Korkusuz", yalnızca Marlon Bransunda ıse kendısıne bır bılgı venlmez do'yu gormek ıçın bıle ızlenmeye değer (T7\ (Mother Mother) Ç ağıınızın en korkunı, hastav i ' lıgıolaıakkabuledılcnAlDSu/enneçekılmışet kıleyıu bır(,ali!)inaolan belgesel dramada bır anne vc gcnç ya^ta AIDS hastalığının pençesıne du>en oğlıınun oykusu anlatılıyor Yonetmcn Mıckı Uıtkofl Oyuncular J J Andcrson, Bess Armstrong, Polly Bergen, Pıpcr Laurıe (1989 A13D, "İ0 dk) Kaçak Gelin 20.30 Interstar Duygusal /T>\ (Runaway Bride) Ike Graham, Ncvv Yoıklıı bır V i / ga7etecıdır lij teslımınc yalnızca bır saat kalmi!)tır fcskı karısı patronudur ve makalesı ıçın ılgını, bır konu bulmalıdır Hayalını çalıştırır ve genç bır kadın hakkında duyduğuoykııyu abartılı bır lıaberhalınegetırır Maggıe, nı^anlanınaktan ho^lanan ancak ış evlılıge gelınce koşar adım kaı,an herhangı bıı kadındır Ike, hakkında makale yazdığı Maggıe ıle bıılıkte bırden kendısını olaylar 7incııının ıı,ınde bulur Yon Garry Marshall Oyn Julıa Roberts, Rıthanr Gere, Joan Cusack, Hcctor hlı/ondo (1999 ABD 116 dk) İTRT2 15.05 Kestane 'Adı Ağaç'ta IV Scrvisi "Adı Ağaç1' bclgeselınde, ağaç turlcrı yalnızta bıtkı bılımı ıçındekı yerlerıyle değıl, ınsan ve toplum açısından taşıdıklan oncmın ydiıında kulturcl, tarıhscl ve ekonomık yonlerıyle de ele alınıyor Nesli Güler Aşık' ın yonettığı belgeselın 6 bolumunde bu hafta, "kestane" agacı konu edılıyor Giro Şehri 21.00 CNBCe Macera © ((îiıt) City) Belgesel fılm yapıınıısı Sophıe vc muhabır O'Mally, Guney Gallcr'dc meydana gelen ılgıtu, bır olayı araijtırmak uzere bolgeye gıderleı Etraftakı dcdıkodular Gal vadılerını nukleeı bırkabu sunmekânı halınegetırecek bazı komploteorılerını ı^aret etmektedır Yon Karl Francıs Oyn Glenda latkson,JonFınth,KennethColley(l982lngıltere I2()dk) Yıldızlan Vurmak 21.00 tv8 Dram ) (ShootingStars)l enny, lııpıjenerdsyonundanbır aılenın çocuğudur ve /engın olabılmek ıgn bır ı^c gırmek ıstemcktedır ünu yakından ılgılendıren bu ı^ uyuşturutudur Yonctmen Gıahanı Gıııt Oyuncular Romane Bohrınger, Melvıl Poupaud, Flodıe Bouchez (l997KanadaFransa,90dk) TRT1 19.00 'Korkusu/', başrolde de oynayan Johnny Depp'in ilk yönetmenlik denemesi. 'Kaynanalar' TV Servisi "Kaynanalar"ın, yonetmenı Arzu Akmansoy, yapımcısı, senarıstı ve başrol oyuncusu ıse Tckin Akmansoy Nun Kantar ve aılesının komık scruvcnlerıne yer verılen guldurunun 59 bolumunde olaylar, haber kanalı Kantar TV'nın vcvrcsınde gelışıyor Dı/ıdc, LemanÇıdamlı, Defne Yalnız, Sevda Aydan, Şermin Hürmcriç, Egc Aydan da rol alıyor 22.30 / TRT 2 / Korkusuz Kanunların... Ayrıntı yanda 22.30 BRT Macera Engelli olmak TV Servisi "Bam TclTnde, engellılerın yaşam savaşımı ekrana gelıyor TayfunTalipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu pı ogramda, Ankara'da engellılerın ya^adıklan sorunlar ıle Kızılay'da down sendronılulaı başta olmak uzere bırkaç engelli genun (.alıştığı kafeler gıbı ıyı orneklere de yer verılıyor • NTV, 22.05 Yüzüncü bölümün konuğu (77\ (Sılenl Juslice)Bırsılahlı saldında Mıke Ramı^Cy rezoldurulunce, katıllerınbulunması ıçınaıasiır md ba^latılır Ancak araştırmada polısın tutumu, katıllerı bulduktan sonra polısın mudahales.1, genı, yargıı, Tornoton tarafıııdan lıatalı bulunur Yon James Dalthorp Oyn Rıchard Tyson, VVıllıe Gaıılt Yine Bayülgen TV Servisi "Hakkıyla Sohbet" bu hafta, "darya" dıyor (îazetecıyazar Hakkı Devrim'ın sunduğu yapıma, ılk bolume de konuk olan şovmen Okan Bayülgen katılıyor Bayülgen'ınkonservatuvar, devlet tıyatrolan, televızyon ve sınemaya uzanan yaşamoykusü ekrana gelıyor • C7V7V Türk, 21.05 'Uzaylı Istilası' TV Servisi "Lzayü Istilası" (Alıen Invasıon) adlı belgeselde, evrenın bılınmeyen yaratıklan olan uzaylılar uzerıne yapılan araştırmalara yer venlıyor Yapımda, dunyanın değışık yerlennden pek çok ınsanın bırbırıne benzer kaçınlma oykulerı anlatılu^ken, UFO araijtırmacılan ıle bılım adamlannın neden çatıştığı sorusuna yanıt aranıyor • Discovery, 20.00 tv8 17.10 Nas'la siyaset TV Servisi Gülen Gülten Yücel'ın hazırlayıp sunduğu "Politika Politika" programının konuğu, ANAP lstanbul Mılletvekılı Nesrin Nas. Nas'ın sıyası yaı>amının tanıtıldığı programda aynca, DenktaşKlerides goruşmesı uzenne soyleşı yapılıyor Piano Piano... 23.45 TRT INT Duygusal © Istanbul'un Kasımpaşasemtınde ıkı kallı. on odalı eskı bıı konakta yasayan ınsanların sevgı dolu oykusu Iunç Bai>aran'ın tılnıınde Rutkay Azı? bmın Sıvas, Serap Aksoy oynııyor (1991) Sınırda Hayat 00.30 BRT Savaş rT7\ (Boıclııland) Yıl 1941 Dalmacyada dogan V ' Franeo, Italya'nın ı^galı altında hulıınan bolge ye, llalyan subayı olarak gerı doner Yaşlı bır balıkı,!, genç subaya bır oyku anlatır Franco'ının bu oykuden çok dersler olması gerekmektedır Yon lranco Gıraldı Oyn Vesna Tomınac, ( laudıa Pandolfı, RoberloTatola(l996ltalya, 107 dk) Tv PROGRAMLARI 09.30 Moglı 10 05 Beyaz Golge 11 00 Yerlı Fılm. Sıyah Gehnlık 12 30 Kaplanın Golgesınde 13.25 Adrenalın futkunları 14 20 Iznık Çınılerı 14.45 Hısselı Harıkalar Kumpanyası 15 50 Damak Tadı 16.05 Iftara Doğru 16.40 Yerlı Fılm: Oksuzler 18.35 Keloğlan 19.00 Kaynanalar 20 00 Ana Haber 20.30 7 Numara 21.20 Sayısal Gece 22.55 Ispan ya Lıg Maçı Tenerıfe Real Madrıd 00.50 Spor 01.10 Dunya Grekoromen Gureş Şampıyonası (özet) 01.50 Yabancı Fılm: Tuzak 03.20 Lukus Hayat (0312 490 43 00) 09 00 Televızyon Gazetesı 10.15 Intemet TV 11.10 Konser Salonlarından 13.00 Haberler 13.10 Doğayla Barış 13.35 Çağdaş Turk Bestecılerı 14.10 Ilk Kare 15.05 Adı Ağaç 15.30 Turkmen Dıyar 16.10 Başarı Basamakları 17.00 Telekom Daruşşafaka Basketbol Karşılaşması (Canlı) 18.35 Anılarla Muzık 19.00 Haberler 20.00 Bılım ve Yaşam 20.30 Attılâ llhan'la Zaman Içınde Bır Yolculuk 21 00 Haberler 21.15 Çozume Doğru (Canlı) 22.30 Fılm. Korkusuz 00.30 Yeşılyurt Schaffhasen Voleybol Karşılaşması (Bant) 02.10 Kum Denızınde Yaşam (0212 259 72 75) 10.10 Basın özetı 10.30 Motor Spor 11.00 Haberler 11.10 Basın özetı 12.05 IslamDunyası 13.10 FutbolAktuel 13.15 Ispanya Lıgt nde Geçen Hafta 14.10 Dunya Rallı Şampıyonası 16.10 Frıedrıchshafen Arçelık Voley bol Karş 17.10 Futbol Mundıal 17.45 90 Dakıka 18.10 Italya Lıgı nde Geçen Hafta 19.05 Sinema Sinema 21.05 Natıonal Geographıc 21.30 Gundem Dışı 22.05 Bam Telı 23.05 Vıdeo Lıg (0 212 335 00 00) 09.00 Huzura Doğru 09.30 Oyun Zamanı 10.30 Çızgı Fılm Kuşağı 11.30 Sağlık Olsun 12.30 Menevış 13 30 Maya Lezzetlerı 14.00 Klıp Shop 15.30 Çızgı Fılm 16.00 Iftar özel 17.00 Yerlı Fılm Dort Hergole 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Izzet Yıl dızhan Show 22 00 Benım Içın Ağlama 23.00 Santra 24.00 Haberler 00 30 Mehtaplı Geceler (0212 454 56 00) 08.30 Kurabıye 10 00 Çızgı Fılm 11 30 Yerlı Fılrrr Ah Bır Zengın Olsam 13.00 Haber 13.05 Genç Magazın 14.00 ZırvedekılerPop 15.10 Sevımlı Kahramanlar 16.00 Yasemınce 16.60 Iftar Sa atı 17 10 Çarkıfelek 18.30 Hayvanların Efendısı 19.30 Ana Ha ber 20.20 Spor 20.30 Dızı Ruh sar 21.45 Yılan Hıkayesı 23.00 Beyaz Show 00.50 Haberler 01.00 Fılm: Çılgın Dedektıf 03.30 Trafık (0 212 215 51 11) 17.15 Yerlı Fılm. Tamam mı Devam mı 19.00 Ana Haber 20.00 Spor Haberlerı 20.10 Hamdı Alkan TV 21.25 Yerlı Fılm: Amazonlar ve Gladyatorler 23.05 Cevız Kabuğu 04.10Uzaklar (0212291 1000) Fılm: Hoş Geldın Gulum 19.30 Haber 20 45 BBG Extra21.30 Bın Bızı Gozetlıyor 22.45 Hulya Avşar Show 24.00 Guıness Re korları 00 45 Show Spor 01.00 Son Haber 01.15 Fılm: Kanun Namına (0 212 355 01 01) 08.10 Stıl 09.20 e com 10.20 Medıkal 11.15 Sinema Gunlerı 12.00 Haber 12.15 Karalama Defterı 13.45 Frekans 15.10 Spor Olay 15.30 Dunyadan Spor 16.10 NBA Actıon 17.10 Gıllette vVorld Sports 18 15 Maç Başlıyor 19.30 6 Vıtes 20.30 Spor Ana Hdber 21.05 Hakkıyla Sohbet 22.05 Söz Sızde 23.35 Global Bakış (0 212 478 50 00) 10.00 Haber Program 11.10 Rıbaund 12.10 Studyo Movıeple* 13.40 Tatıl Rehberı 14.10 PadışahınEsvabı 15.05VeModa 16.108 E tap 17.10 Politika Politika 18.10 Gunumuzun Dunlerı 19.05 HıTech 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yabancı Fılm: Yıldızlan Vurmak 23.00 Kerem Gbrsev'le Caz 24.00 Haberler 00.15 8 Etap 01.10 Yabancı Fılm: Hz. Suleyman'ın Hazıneleri (0 212 288 51 52) 10.30 Yabancı Fılm Mıtsuakı lwago 11.25 Yabancı Fılm Kırlı Iş 13.20 Yabancı Fılm Phoenıx 15.05 Yabancı Fılm Gemıde Dans 16.50 Yabancı Fılm Otobus Durağı 18.25 Yabancı Fılm Sokakta Yılbaşı 20.00 Kaçak 21.00 Yabancı Fılm: Uzaya Yarış 22.30 Yabancı Fılm Savaş Sanatı 00.25 Cıne5 Haber (0 212 336 15 15) 08.00 Çarpışma Bılımı 10.00 Atalarımız 11.00 Kopekbalığı Dosyaları 12.00 Yalnız Gezegen 13.00 Sıra Dışı Makıneler 14.00 Çarpışma Bılımı 15.00 Buz Adamlar 16 00 Bılınmeyen Havvaıı 17.00 Yeryuzu Yolculuğu 18.00 Dıkkat Tımsah Var 19.00 Apollo 13 20.00 Uzaylı Istılası 23.00 Buz Adamlar Donmuş Gokyuzu 24.00 Bılınmeyen Havvaıı (0 212 288 75 75) MEDICAL 1 10.05 Belgesel 11.00 Sağlık Olsun 12.05 CHANMBtiR Denızler Altında 14.05 Hayatın Renklerı " 18.00 Geçtığımız Hafta 18.05 Sağlıklı Urunler 19.10 Uygarlıklara Yolculuk 20.05 Kultur Sa nat Gundemı 21.00 Oksıjen Penceresı 22.05 Bır Kah ve Içımı 23.05 Uzmandan Uzmana (0 216 428 08 50) 09.00 Klasık Turk Sanat Muzığı 10.00 Film: Till the CloudsRollBy 12.00 Cybernet 12.30 Parker Lewıs 13.00 Hadı Vur Benı 13.30 News Radıo 14.00 Two Guys 14.30 Fılm: Anne, Anne 16.30 No Alternatıve 17.30 Dıre Straıts 18.30 INFO 19.00 Dızı Chıcago Hope 20.00 Sımpsons 20.30 Seınfıeld 21 00 Yabancı Fılm: Gıro Şehrı 23.00 Dr Katz 23.30 Talk Show Saturday Nıght Lıve 00.30 NYDPB\ue (0 212 330 01 01) Kanun Nanıına 01.15 Show Macera (CTN (HardJusdce)Polısler,yabddi!)isılahsdti!>ınınydv ^ pıldıgı bıı depoya baskın yaparlar Sılah sati!>ına aracı olan adam baskın sonrasında hapseatıhr Polıs de aracının ılışkı kurduğu ınsanlan tespıt edebılmek ıçın kilık degı^tırerek hapse gırer Yon Grey Yales Oyn Davıd Bradley, Benıta Andre Hz. Süleyman'ın... 01.10 tv8 Macera •" • 09.15 Super Dısney'le Hafta Sonu 10.30 Herkul 11.00 Elıfnağme 13.00 Gun Ortası 13.30 Moda 14.50 Yıldızlar 15.30 Yerlı Fılm. Namus Sozu 9 ¥w l f 08.45 PofudukAyı • 08.15 Barney /TT\ (KingSolümon'sMincs)Krdl Suleyman'ın kayV i ' bolan elmas ha/ıncsını bulabılmek ıçın Afrı ka'nın vahş.ı ormanlarında yayınan seruvenın anlaiıl dığı fılmı C ompton Bennett ve Andrew Marton bırlıkte yonettı Oyn Stcvvart Granger, Rıchard C arlson HugoHaaM 1950 ABD, 102 dk) 1\ızak 01.50 TRT 1 Macera 09.30 Yenı Hugo 10 15 Voleybol Ac tıon 10.45 Fılm: Ormanın Çocuğu 12.45 Moda Show 13.30 Bız Bıze 14.15 Sıneshovv 15.00 Goran Bregovıç Konserı 15 45 Fılrtv Kın 17.45 National Geographic Katıl kurbağalar M , Bam Teli Tayfun Talıpoğlu © (The BrvakduHiı) Issız bır otoyolda arabaları bozulan bır çıft, yardım bekleyıp arızayı gıdermeyeçalışırlar Derken kar^ılannabırTIRçıkarve^ofbr onları en yakın ıstasyona kadar goturmeyı teklıt eder JefT, yenı aldığı arabasını dag ba^ında bırakmak ıstcmeyınce, kansının tek başına TIR'a bınmesıne razı olur Karısı ıstasyona vaıınca yaıdırn gonderecektır Ancak olaylar planlandıgı gıbı gelışmez V onetmcn Joııathan Mostow Oyuncular K.urtRussell,J I VValslı (1997 ABD, MOdk) luk 15.00 Çızgı Fılm Kuşağı 07.30 Çızgı Fılm Ku 16.00 Dızı Super Dedektıfler şağı 09.30 Yerlı 17.10 Performans 18.10 SıneFılm: Cehennemde Şenlık Var 11.00 Eskımeyen fon 19.00 Dızı Tarzan 19.30 HaDostlar 12.00 Yaşayan ve Ya ber 21.00 Bır Hoş Sada 22.30 Yabancı Fılm. Kanunlann Oteşanan Mekânlar 12.30 Belgesel sınde 00.30 Yabancı Fılm: SıDenızın oykusu 13.10 Yabancı Fılm: Sıhırlı Mağaraya Yolcu nırda Hayat (0 212313 50 00) 09.00 Yerlı Fılm: Has; ret 10.40 Tuzukurular 11 30 Paparazzı 13 10 Şampıyonlar Lıgı 14.00 Yerlı Fılm: Kadın Değıl Baş Belası 16.00 Sultan 17.00 Yerlı Fılm: Oksuzler 18 50 Kım Gıtsın i Video Lig Super Lıg'de 15 hafta maçları Goruntuler ve değerlendırmeler © © © stüdvo O >'«'*"«' Q > < r / / Izleyln Orta Değmez KÜLTÜR • SANAT 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Fılm: Kaçak Gelın 22.40 Best Model of the vVorld Yarışması (Canlı) 00.10 Denızkı zı 01.00 Gece Hattı 01.20 Spor Gecesı 01 30 Top 20 02.30 Haber (Tekrar) (0 212 448 80 00) AYSEL EKIZ Resim Sergisi ll5 Aralık GALERİ ÇERÇEVE Resminize Duvarınıza Mobilyanıza Tek perdelİk oyun Yazan vc Yonoten Onur Bayrakiar Sanat Uanifmanı Ahmel Cemal Taksim Sanat Galcrisi Tel: 021 2 245 20 68 LEVENT KIRCAOYA BAŞAR TİYATROSU Türkü Günleri ONUR AKIN GRUPÇIG ERDAL ERZINCAN CÜLCİHAN KOÇ MERCAN ŞİMŞEK Yen Lcvcnt Kırcı Oya Başar Tlyatrosu Dolmabahçe Kuçük Çlftlik Panu Yanı AAAÇKA BllttiMifYericrLTıyatroG^sı 0212 230 75 80 Beyoğlu Ada Kültür 0212 251 38 78 / Aksaray Ezgi Müzlk 0212 5890589 Bakırkoy Arkad^ Kıtabevı 0212 542 72 71 / Kadıköy Seytvuı Muzık 0216 414 12 53 TIYATRO ISTANBUL www.p)*rar«lıl«m.c*m.lr www.sln*m«film.<«m (O 21 21 293 •• 7» T.C. Kültür Bakanlığı GENCAYGURUN 1 ISTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FINDIKKIRAN bale 2 perde Koreografı ve Sahneye Koyan Yurl GRİGOROVİÇ Orkestra Şefı Nezlh SEÇKİN / Yalçın ADIGÜZEL 8 2229 Aralık Cumartesi 15 30 / 1 3 Aralık Perşembe 20 00 HARC CAMOLTm METİN ARSLAN SAHNM CAKIRAIP EBRU TEKOONDOZ Turfıçosl P.I.Çaykovskl Uygun çerçeve Hızlı uretim Zamanında teslim lleri teknoloji Kaliteli malzeme Titiz işçilik Ekonomik fiyat Adrese teslim UlusUraratı DECOR ılırgısinılı yfralan ilk ve lek 8 Aralık Cumartesi 18.00 ve 20.30 Mıtınth nlt L. oyunltn st yın ılrnn d( k ılıl ı ıÇ/ bıı •, i Uİık t ırtfjm» nrleyeı t klıı ORTAKOY AFIKE |AI I SAHNl Sİ Kr/iTv.ısvon: 0.21 2 2IM ll'l Ir> muhsin bilyap (akademik dışı) reslm atelyesi dalmi serglal aarraf «II »ok no 27 moda kadıkoy » tal 33O » I \O 8 Aralık Ctesı 9 Aralık Pazar Saat 2030 Saat 1930 REÛUIEM Orkestra Şefı Yalçın ADIGÜZEL / Koro Şetı Caner RUHSELMAN 11 Aralık Salı 20 00 / 1 2 Aralık Çarşamba 20 00 (Zehra Yıldız ın Anısına) G.Verdl CANKAPYAIJ GENCAYGURUN Yöneten OENCAYGURÜN T AKI S E R G İ S İ 3 15 A R A L I K 2 00 1 l 0 Aralık Pazartesı Saat 20 30 Tiirkıyr Çerçeve Atölyesi Gallpdede Cd Tımarcı Sk No 5/5 Tünel / Beyoğlu Tel: 0212 251 26 51 |Fax: 0212 252 45 26 ımail mallıâtaber com tr GIŞE 0212 2164070 PRÛFILO ALIŞVERIŞ MERKEZİMECİDİYEKÖY 6 30 Aralık arası KHJHİ KAH I IYLA REZERVASYON YAPILIR Koreografıve bale 3 perde Sahneye Koyan Valantin YELİZARİEV / Orkestra Şefı Yalçın ADIGÜZEL 15 Aralık Cumartesi 15 30 (Özel Temsıl) • • DON KIŞOT J.Strauss L.MInk.us ADTİSAN ŞAKAYIKSOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞIIST T E L 247 90 81 FAX (0212) 247 71 91 RAMAZAN «VIBOYUNCA kUTİHELERİMlZ 14 30 da BAfLATACMCTIR PERŞEMBECUMA SAAT 21 00 / CUMARTESİ 14 30 21 00 PAZAR 14 3 0 1 8 3 0 E F E S l'ilson 'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. operet 3 perde Orkestra Şefl Nezlh SEÇKİN / Sahneye Koyan Önder GÖKSEVEN 19 Aralık Çarşamba 20 00 YARASA C.Orff * >KAR$I istıklal Caddesı Elhamra Pasajı 258/203 Beyoğlu 0212 24515 08 info@karsi.com SAVAŞI YUCELTMEK •o UJ ı > Fuad ERMAN Cem KUM İskender SAVAŞI R 8 ARALIK 2001 CUMARTESİ 14:00 ' GALERISI "postmodern mınyaturler' tycrtrooyunevi 0212 251 6060 www tıyatrooyunevı com N.V.GOGOL CARMINA BURANA Konser Salonu * Orkestra Şefl Serdar YALÇIN / Koro Şefı Gökçen KORAY 27 Aralık Perşembe 20 00 (Konser Olarak Seslendlrılecektlr) VİYANA ESİNTİLERİ operetlerden seçmeler Konser Salonu Muzık Sorumlusu Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan Sumeray ARIMAN 14 Aralık Cuma 19 30 YONtltN MahlrGuıı^lraySAHM [As^RIMI üaudc Leon IblK Yukncl Aynuz IIYI V I A K UprrDrvrlkıftlu.EceEroglu HaJun Milll, Ayçj Damgatı, Yavuz Topoyan tvrcn YUKI Ellf Ongüiİ! All Özmcn, Mahir Cıuıuiriiv KARSU TEKSTIL MURAT GULERÇIN Tuvıl ÜZirint Yaglıboya Sergisi ZEKİKUŞOĞLU 5 A R A L I K 2001 4 OCAK 2002 Gazetecıler Sıtesı Yazarlar Sk No 26 80300 Esentepe / ISTANBUL Tel (212)288 33 89/Faks (0212)267 24 44 www gallery@karsu com Ir Sanatla Kırkyıl (Retrospektlf Sergı) 115 Aralık 2001 Avcılar Barış Mango Kıill v ı Sanat Merk. www.muratgulircin.com Yaratılmış farklı bır resım dunyasına gezıntı yapmak ıstersenız nilg nyö ter ercantü k www.ercanturk.com llanlarınız İçln (0212] 293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlme com www perareklam com tr 8 Aralık Cumartesi Saat: 18.30 / 21 Aralık Cuma Saat: 20.30 I Bllctler gljede I Rezervasyon: 0212 254 96 96 MOZART'I SEVER MİSİNİZ? muzıklı gosterı 2 bolum Muzık Sorumlusu Aydın KARLIBEL / Huseyln KAYA Sahneye Koyan Sumeray ARIMAN 28 Aralık Cuma 19 30 İİSM2. KAT I Tarlab«ı Bulvarı No 120122, Bcyogtu E F E S P i l s e n 'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Biletler Atsıtürk Kültür Merkezl Oevl») Opera ve Balesl gişelerlnde satılmaktadır. Gişe tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 OÖTThat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog