Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 ARALIK 1999 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON GtJNÜN FîLMLERİ Kraliyet Düğünü 10.30 Prima Müzikal /T7\ (Royü Wedding) - Kralıçe 2 Elızabeth'ın v i ' düğıiıü sırasında Londra'ya gelen Amen- kah dansçlann yaşamını anlatan filmın yonet- menlığını Stanley Donen ustlenmış Başrolle- nnde Frec Astaıre, Jane Powell, Peter Lawford yerahyor 1951 ABD, 93 dk) BfrAvuçCennet 14.40 Kanal D Dram /7J\ Buyik kente göç eden taşralı bır aılenın sı- ^Zs ğındifi hurda bır otobüstekı yaşam savaşı- nınöykusı isveç'teyaşayanMuammerÖzer'ın bır gazete kabennden yola çıkarak çektıgı filmın başrollertnde, Tank Akan, Hale Soygazı, Yavu- zer Çetınkıya ve Savaş Yurttaş oynuyor (1985) 21 00 / ClNE 5 / Hıçbır Aynntı yanda Doktonu Sım 21.00 Prima Genlim ı (DoctorWho) - San Fransısko'nun Çın ma- hallesmde yaşayan bırgenç olmek uzeredır Dr Grace Holloway, butun çabalanna karşın bu gencı kurtaramamış ve onun gızemlı olumune se- bep bulamanıştır Yon GeoffreySax Oyn Pa- ul McGano, Enc Roberts, Daphne Ashbrook 21.00 / Kanal E / Hanka Aynntı yanda Kâbus 21.20 BRT Genlim /7T\ (Nightmare) - Her günkü gıbı okuluna gı- vS' den kuçuk Dana, çıkışta kaçınlır Kızının ge- cıkmesınden endışelenen annesı polıse haber ve- nr Tam o sırada Dana, korku ıçınde tıtreyerek eve gelır Okuldakı arkadaşlanndan bınsuıın ba- basıkaçımuştıronu Ertesı gun tutuklanan adam, kefaletle serbest bıraküır Yon John Pascpun. Oyn Vıctona Pnncıpal, Paul Sorvıno, Jonathan Banks Zor Öluın 3 22.30 Interstar Macera 'e Hard With a Vengeance) - John McClane'ın, hayatındakı en buyuk düşma- nıyla karşı karşıya gelmeyı bekledığı en son yer New York'tur Ama Sımon adında bır dâhı, McClane ve New York şehnnı çok tehlıkelı bır oyunun ıçıne ıtmek uzeredır Yönetmen John McTıeman Oyuncular Bruce Wıllıs, Jeremy Irons, Samuel L Jackson (1995 ABD, 128 dk) AmanNedrgır 22.30 TRT2 Güldürü /J7\ Istanbul'a eğıtım ıçın gelen ve babası pas- Vcv tırmacılıkla uğraşan bır gencın aşk ve ma- cera dolu yaşantısı anlatılıyor Aram Gülyüz'ün yönettığı yapımın başrollennı Müjdat Gezen, Bahar Erdenız ve Arzu Okay paylaşıyor Saklanacak Yen- 23.00 TRT1 Gerilim (No Place to Hide) - Kuğu Gölü balesınde rol alan balenn Pamela esrarengız bır bıçım- de oldürulür Başanlı polıs Joe Garby olayı çoz- meye çalışır, ancak bu duşûnduğu kadar kolay olrnayacaktır Yonetmenının belırtılmedığı film- de Krıs Knstofferson ıle Drew Barrymore var Ksyıp Leydi 24.00 Kanal E Genlim ©(The Lady Vanishes) - îsvıçre'den Ingıl- tere'ye gıden bır trende yolculuk yapan yaş- lı bır kadın ortadan kaybolur Bunun ûzenne ıkı genç, trende araştırma yapmaya başlar Yonet- men Alfred Hıtchcock Oyuncular Margarct Lockwood, Mıchael Redgrave, Paul Lukas, Da- me May Whıtty (1938 Ingıltere, 97 dk) Ölüm Korkuso 00.30 Kanal D Genlim ©(Vertigo) - Yuz yıl önce olen bır kadının ru- hu başka bır kadının ruhunu esır alır Yıik- seklık korkusu olan dedektıf Scoty, yardım et- mek ıstedığı kadına âşık olur Fakat kadın ıntı- hareder Yon Alfred Hıtchcock Oyn James Ste- wart, Kun Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones (1958 ABD, 128 dk) Tehtiketi Düşler 00.40 atv Gerilim •Ov (Fugitive Mind) - Robert Dean, sıradan bır ' O ' hayatı olan, Gencom adlı uluslararası bır şırkette elektnk muhendısı olarak çalışan evlı bır adamdır Fakat bırdenbıre görmeye başladı- ğı, şıddet ve korku dolu hayaller yûzûnden ha- yatı kâbusadönuşûr Yön FredOlenRay Oyun- cular Mıchael Dudıkoff, Mıchael Greene Ölüm Virûsü 01.00 Show TV Genlim (Dead Man VValking) - Dünya ölümcül bır vıruse yenık düşmüştür Buyuk şırketler bu vırusu taşıyanlan kapalı kapılar ardında tutmak- tadır Kendılenne Zero Men adını veren kuçuk bır gnıp ıse vırûs tasımadıklan ıçuı toplum ara- sındarahatçadolasabılmektedır Yönetmen Gre- gory Brown Oyn Wmgs Hauser, Bnan James Kayıp Gece 01.20 BRT Gerilim •Oı (Sidnej Sheldon'sMemoriesofMidnight)- >c/ Boğulmak uzereyken kurtanlan hafızasını yıtırmış genç bır kadın ve ona yardımcı olan çok zengın bır ışadamı Genç kadın yavaş yavaş geç- mışını hanrlamaya başlar Hatırladıklan arasın- da, kocası, kocasının sevgıhsı ve kendısını oldü- rüknesıyle ılgılı bır cınayet planı vardır Yonet- menlığını Gary Nelson'ın ustlendığı filmın baş- rol oyunculan Jane Seymour ve Omar Shanff Izleyin Orta Degmez Q Yabancı O Yeriı UYDULAR RU 07 30 Guten Morgen De- utschland 08 30 Reıch und Schon 08 55 Unter Uns 09 25 Gute Zerten Schlechte Zerten 10 00 Meın Morgen 11 30 Sab- nna 12 30 Famılıen Du- ell13 00Punkt1214 00 Dıe Olıver Geıssen Show 15 00BırteKaralus16 00 Barbel Schafer 17 00 Hans Meıser 18 00 Dıe Nanny 18 30 Unter Uns 19 00 Guten Abend 1930Exclusıv1945RTL Aktuell 20 10 Explosıv 20 40 Gute Zeıten, Schlechte Zerten 21 15 Kalte Kusse 23.20 Stern 7V 01 00 Nachjournal 10 00 Jake und McCabe 11 00 VVorffs Revıer 11 00JörgPılawa13 00 Vera am Mırtag 14 00 S 1 5 0 0 R k 1 6 00j y Star Trek 17 00 Bay- watch 18 00 Jeder Ge- gen Jeden 19 00 Rıchte- rın Barbara Salesch 19 30 Nachnıchten 20 00 Blttz 20 40 Echt WahH 21 15 Chnstopher Co- lumbus Der Entdecker 23 35 Predator 01 35 PublıcMorals02 05Auf der Flucht 03 00 Star Trek 03 50 Bayvvatch HM08PCBT 09 30 Fun/Extremsport 11 0OKayak14 45Tnal 16 00Futbol 17 00Ka- yak 19 30 Motorsıklet Yanşlan 20 30 Bloopers 21 00Rerten22 00Boks 23 00 Futbol 24 00 Fıtnes 01 00 Tenıs TV5 17 30 Grands Gour- mands 18 05 Pyramıde 18 30 Ouestıons pour un Champıon 19 00 Jour- nal Televıse TV 5 19 15 SpecıalFetes21 00 Jo- urnal Televıse Suısse 21 30 Journal Televıse de France 2 22 05 Fous d'humour 23 00 Joumal Televıse TV 5 23 14Fıc- tıon Pa)oma01 00 Jour- nal Televtse Belge 02 05 Fıctıon Paloma. tv8 11.35 Semtlerdeki örgütlenme TV Servisi - Sabah kuşagın- da ekrana gelen "Kahve Mo- lası' 'na ıküsatçı Demiralp Se- rezli konuk oluyor Gül Sel- çuk'un hazırlayıp sunduğu programda, "Semt örgûtlen- mesinin önemi" ele alınarak tartışıhyor Canlı ya>ımlanan programın yonetmenlıgını Mu- rat Aktaş üstlenıyor TRT2 19.35 Türk Marşı'na flütlü yorum TV Servisi - Seynan Le- vent'ın hazırlayıp sunduğu ku- şak programı "Akşama Doğ- ru"nun bu bölümune Türk Marşı'nıflütleyorumlayan sa- natçı Şefika Katluer konuk oluyor Türkıye ve dünya açı- smdan 1999 yılının bır değer- lendırmesının de yapılacağı program, yenı kıtap önenleny- le son buluyor NTV 22.05 Konya ili tanıtılıyor TV Servisi - Belgesel prog- ram "Dünya Gözüyle Ana- dolu"da bu hafta, Konya üı ta- nıtılarak, ekonorrusı değerlen- dınlıyor Osman Saffet Aro- lat'ın hazırlayıp sunduğu bel- geselde, Turkıye'nın sanayı merkezlen arasında yennı alan Konya'nın bır kultur merkezı olmasına da dıkkat çekılıyor CNNTûrk 22.12 21. yüzyılda müzik üzerine TV Servisi - Can Kozanoğ- lu'nun sunduğu "Milenynm tşareüeri" programının bu ak- şamkı bolümüne müzısyen Atifla özdemiroğlu konuk olu- yor Programda, 21 yuzyıün ve uçüncu bın yılın muzığı uzc- nne sohbet edılıyor atv 23.35 'Haberci' Ermenistan'da TV Servisi - Coşkun Aral ve ekıbının hazırladığı belgesel program "Haberci" bu hafla, Ermemstan'da. Programda, ata- lan savaş sırasında Anadolu'dan goç eden Ermenılenn Turkıye hakkmdakı goruşlenne yer ve- nlıyor 11 yıl önce yaşanan 9 şıdde- tındekı bır depremle yerle bır olan Gumrü'den gorüntûlenn yer aldığı programda, hâlâ pre- fabnk konutlarda yaşayan ın- sanlann zorlu hayatı ekrana ge- tınlıyor Belgeselde, ıp cam- bazlığı yaparak geçımını sağ- layan kûçuk bır kız ıle ona bu ışı öğreten dedesınm oykûsune de yer venlıyor îlk ğençliğin değerleriyle yüzleşme CUMHUR CANBAZOĞLU Lıselı gençlerle ılgılı fıbnlen 80'lenn bıtımıyle lyıce boşladı Holly» ood, onlann yenne taşra- h, kasabah gençlenn de en az kent- lıler kadar çalıştığını gosteren hem romantık, hem de dunyevı genç- lık fümlen gündeme geldı Romantık gulduru "Harika Kızlar" da, "The Big Chfll" gı- bı kentten bıkmış bır gencın kasa- Kanal E 21 00 Kentten bıkmış bir gencin doğduğu kasabava gelmeshle \aşadığı olaylan konu alan 'Harika Kızlar', romantik bir gülduru. Film. uluslararası pi\ asada ilk kez 'Davetsiz Misafir" adlı ya- pımla tamnan jönetmen Ted Demme'in imzasını taşıyor. Harika Kıziar - Beautıful Gırls /! Yönetmen: Ted Demme / Oyn: | Timothy Hutton, Matt Dillon, I Noah Emmerichh, Mıchael Ra- I paport,MaxPefik*, UmaThur- i man, Mira Sorvino, Rosie ! O'Donnell, Lauren Holty, Nata- I liePortman/1996ABD113dk. baya dönmesı üzenne kurulu Yınnı dokuz yaşmdakı Wılhe Conway (Timothy Hutton) New York'da bu barda pıyano çalmak- tadır Sonunda büyük kentten ve avukat sevgılısı Tracey'den bu- sü- re ıçın uzaklaşmak, annesının olü- müyle yalnız kalmış babasına des- tek olrnak amacıyla doğduğu ka- sabaya gen gelır ve eskı arkadaş- lanyla, çocukluğunun. ılk gençlı- ğuun değerlenyle buluşur Kasabadakı sade yaşantı, dost- lan onu bır ıkıleme sürukler Ga- rantılı bır ış bultıp avukat sevgılı- sıyle mı evlenecektır, yoksa kasa- bada "sıradan" bıryaşamımı se- çecektır1 ' Uluslararası pıyasada dk kez "Davetsiz Misafır"le (The Ref- 1994) tanman Ted Demme (Jonat- han m yeğem) tarafından ustalık- la yönetılmış ama fazla da açılıp ılgınçlıkler aranmamış, oyunculann yeteneklen faz- la zorlanmamış orta hallı bır yaptm "Harika Kız- lar" Olgun Dillon, seksı, çe- kıcı Holly v e Hutton rolle- nnı kurtanrken asıl büyük sıçramayı feleğm çembe- nnden erken geçmış, erken gelı§mı§ 13 yaşındakı küçük komşu kızmı canlandıran Natalie Portman yapıyor. Eurythmics'den Dave Steward : ımzalı muzıklere dıkkat 30'lu yaşlarda yoklayan kışılik krızlennı, "Ben ne yapıyo- rum"lan, aşkpışmanlıklannı ye- mden yaşamak ıshyorsanız ya da merak edıyorsanız bu fıhnı kaçır- mayın, ama buyük bolumu bır bar- da geçen konuşmalarla yürüyen ucuz butçeh fîlmlerden sıkıhyor- sanız başka bır yapıt seçın 'Katolikavcıları 'nın terörü I CINE5 21 00 Hiçbir Şey Kişisel Değil - Not- hmg Personal / Yönetmen: Thaddeus O'Sulltvan / Oyun- cular lan Hart, John Lynch, James Frajin, Mıchael Gam- bon, Gary Lydon, Marıa Doy- te Kennedy, Jennrfer Court- ney /1995 Ingıltere - Irlanda TV Servisi - Irlandalı yönetmen Thaddeus O'Sullivan'ın ıkıncı uzun metrajlı fihm olan "Hiçbir Şey Kişi- sel Değil", Kuzey trlanda'dakı etnık ve dın aynmcüığını ekrana getınyor Yönetmen filmınde, katlıam, cmayet, ışkence \ e baskılarla hayat bulan tero- nzmın yol açtığı toplumsal ve sıyasal trajedılerden sarsıcı kesıtler sunuyor 1975 yıluun Belfast'ı Katolıklerle Protestanlar arasuıdakı bağnaz dın ay- Yapun, Kuze\ frlanda'da din ayrımcıhğı ve aşırı milliyetçilikten kaynaklanan kanlı çatışmalan ekrana getiriyor. nmcıhğı ve aşın mılhyetçıhkten kaynak- lanan kanlı çatışmalarla Kuzey Irlanda parçalanmanm eşığme gebnıştır IRA - Protestan ateşkesı goruşmele- nnm sürduğü bır donemde, Protestan- lann gıtüğı bırbardatahnp gücu çok yuk- sekbu-bombapatlıyor Paüamaylaçev- reye yayılan varalı ınsanlara yardım edenler arasında, kansuun bu Ingıhzle kaçması nedenıyle ıkı çocuğuyla baş başa kalan Katolik Lıam da (Lynch) var Yardım sırasında dızlenn- den yaralanan Lıam, Protes- tanlann kontrol ettığı sokak- lardan geçerken mıhtanlar- dandafecıbu-dayakyer Ne- redeyse her Katolığı IRA mensubu sanan, çoğu kez res- mı gorevımn dışına taşan ve fanatık mıhtanlardan oluşan bu "Katolik avcısı" gruba Kenny (Frajin) komuta et- mektedır Gece vaktı sokak- takı yarah Lıama. Kenny'nın eskı kansı (Kennedy) yar- dım eder Ve bu ıkılı arasın- da kısa sürede duygusal bır yakmlaşma başlar "Hiçbir Şey Kişisel De- ğil", emırlerden çokkeyıfle- nne göre haraket eden faşıst bır Protestan grubunun oy- küsu aracuığıyla Kuzel Irlan- da'dakı bu dehşet vencı sıvıl sa\ aşın şıddetuu aktanyor "Ulke ve Ozgûrlük"ten tanıdığımız lan Hart, çok- luk gece çelamlenne daya- nan \e guçlü portreler çızen bu filmdekı performansıyla, Venedık'te en lyı yardııncı erkek oyunculara venlen Vol- pı ödülünü kazanmıştı Gazi Erçerie 2000 ekonomisi TV Servisi - Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'ın katıldığı "CNN Türk Masası"nı, Enis Berberoğlu, Erkan Kumcu ve Salih Başağa bırlıkte hazırlayıp sunuyor Canlı olarak ekrana gelen programda, "Kur ve faiz politikasında 2000 planı", "Enflasyonla mücadelede ahnacak yeni tedbirler" ve "Bankalar operasyonunun gerçekleri" gıbı konularda degerlendırme yapılı>or • CVA Türk, 21.00 Osmanlı'da din ve din dışı müzik TV Servisi - "Osmanlı'da Yaşam .^j Tarzı"run bu bolumunde "Osmanlı'da Müzik" konusu ışlemyor Osmanlı'da muzık konusunun dım ve dın dışı olmak üzere ıkı başlık altında ıncelendığı programda, Osmanlı saraymda muzığe venlen onem ıle saray kadmlan ıçınden çıkan sazende, nazende ve bestekârlar hakkmda bügı venlıyor • NTV, 21.05 Yeni bin yıla girerken Türkiye TV Servisi - "Sdreç" prograrmm Prof Dr Burhan Şenatalar sunuyor BU oğretım uyesı Prof Dr Çağlar Keyder ıle Prof Dr Ayşe Öncünun katıldığı yapımda, "21. yüzyıla girerken Türldye'nin sorunları ve olanaklan" konuşuluyor Programda aynca, Türkıye'nm yem donemde uluslararası ış bolumunde üstlenebıleceğı roller de tartışıhyor • tv8, 23.05 Tv PROGRAMLARI 09.30 Çızgı Fılm Kannca Anthony 10.05 Ara- yış 11.55Tzmırspor-Aydınspor Futbol Karşı- laşması (Canlı) 13.50 Dıa Butun Çocuklanm 14.35 Çocuk Saatı 15.05 Çızgı Fılm Ay Savasçısı 15.35 Dunya Mutfaklanndan Iftar Sofrasına 16 20 Iftar 16.50 Zaman Zaman Içınde 17.10 Dızı Penhan Abla 18.00 Ha- berler 19.00 Dızı Aynlsak da Berabenz 20.00 Haber Bul- tenı 21.00 Turku Turku Turkıyem 22.20 Dızı Evlılık Hı- kâyelen 23.00 Yabancı Fılm Saklanacak Yer Yok 00.30 Gece HabeOen 01 00 Dızı Hacı Anf Bey 02.10 Muzık 03.10 Yeriı Fılm: Ilk Aşkım (0312 428 22 30) 17.58 GAPTV'denGeçış 18.05 DörduncuDu- var 18.35 Çegı Fılm BameyGoogIe18 45Kul- tur Sanat Rehben 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Işrtme Engellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Rock Market 20.45 Btrebır21.20 Belgesel Osmanlı Sa- ray ve Kasırlan 21.50 Mını Konser 22 00 Gece Buttenı ve Ingılızce Haberier 22.30 Yeriı Fılm. Aman Ne Gır- gır24.00KulturSanatRehben00.15Dızı ScoldsBnd- le 01.05 Kameranın Yakaladıklan (0212 259 72 75) 08.00 SporArşıvınden 09.30 Belgesel Sıhır-h Kurdele 10.00 Belgesel Kanada Ulusal Parkları 10.25 2 Dunya Savaşı'nın Sırları 11.10 Dızı Dedektıf Poırot 12.00 Radıkal Sportar 12.25 Yeriı Fılm: Dua 14.00 TBMM TV - Canlı 19.00 intemet TV 19.55 Genç Haber 20.05 Dızı Onuncu Sınıf 20.35 Belgesel Savaşın Sırları 21 30 Dızı Zorlu Ikılı 22.20 Spor Arşıvınden 23.50 Yabancı Fılm 01.20 Kapanış 09.50 Anadolu Un Açıkoğretım Fakultesı Ders Prog 12^0 At Yanşlan 16.10 Bestecıler özel Programı 17.20 KB fstanbul Tarıhı Turk Muzığı Topluluğu 18 00 Açıkoğretım Lısesı Ders Prg 20.00 Açık llkoğretım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu Ders Prg 21.00 Anadolu Un Açıkoğretım Fak Ders Prg 09.30 SusamSokağı 10.00 Dızı FerhundeHa- nım ve Kızlan 10.25 Uzaktakı Yakınlanmız 11.00 Turk El Sanatları 11.55 Izmırspor - Aydınspor Futbol Karşılaşması (Canlı) 13.50 Muzık Kondoru 15.00 Dızı Uğurlugıller 15.35 Dunya Murfaklanndan Iftar Sof- rasına 16.00 Izmır den 16.44 Iftar Programı 17 10 Sızın kan iaO0 Haberier 19J» Dızı Aynlsak da Berabenz 20.00 Haber Bultenı 21.55 Cumhunyet Trenı 22.55 Ikılem 23.35 Guldeste 00.35 Ingılızce Haberier 00.45 Spor Haberfen 01.05 Penhan Abla 02.10 Susam Sokağı 08.00 Bu Sabah 09.00 Dort Mevsım Kadın ) 10.00 Çızgı Fılm Kıvırcığın Denız Fenen 10.30 Yeriı Fılm- Bır Pınar kı 12.00 Meh metçıkle El Ele 13 00 Muzedekı Şıır 13.30 Guneş Us tumuzde 14.45 Sızın Içın Seçtıklenmız 15.00 Yorelen mız Turkutertmız 15.30 Yaşam ve Gençlık 16^5 Dra- ma Misafir 1&45 Eskı Dostlar Eskı Şarkılar 09.30 Çızgı Fılm An Ma- ya 10.00 Çızgı Fılm Polıs Akademısı 10.30 Çızgı Rlm SuperDave11 00 Çızgı Film Fred ve Bamey Şov 11.30 Sabah Şekerlen 13.00 Haberier 13.10 Sen Her Şeyı Duşunursun 14.40 Yeriı Fılm: BırAvuç Cennet 1&50 Iftar Saatı 17.10 Çızgı Fılm Se- vımlı Kahramanlar 17.30 Çızgı Fılm Şırınler 18.10 Dızı Çılgın Bedış 19 00 Haber Bultenı 20.15 Çarkıfelek 21.30 Dızı Eyvah Ba- bam 2Z40 Hıgh Lrfe 00.30 Yaban- cı Fılm: Olum Korkusu 02.30 Yabancı Fılm: Korkak Kahra- man 04.30Turkuler 05.00 Sahur Programı (0 272 275 57 7 7J 07.00 Kahvaltı Ha-b e r 1 e r ı 09.10 Tele tubbıes 09.40 Ayşe özgun 11.00 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 A dan Z ye 16.40 Yaşar Nun Özturk ıle Iftar Saatı 17.05 Dızı Sabnna 1750 Dı- zı Çıçek Taksı 19.00 Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Ha- berlen 20.20 Otomobılcı 20.25 Hava Durumu 20.30 Dızı Boyle mı Olacaktı 22.00 Yeriı Film: Fi- guran 23.35 Belgesel Haberci 00.30 Gece Haberlerı 00.40 Ya- bancı Fılm' Tehlıkelı Duşler 02.30 Uzaklar 03.10 Ayşe Ozgun 0410 Gonul Nağmelen 05.00 Ge- cenın Içınden (0272 655 00 00) 09.15 Dızı Yalnızca Mana 10.15 Klıp 99 13.00 Çızgı Fılm Ku- şağı 15.00 Dızı Cesur ve Guzel 15.45 Dızı Yalan Ruzgârı 16.45 Yeriı Fılm: Mahçup Delıkanlı 18.45 Dızı Ayşecık 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 ŞansKapıyıÇalınca 22.15 Ateş Hattı 23.30 Belgesel Fela- ketın Anatomısı 00 30 Haber Hat- tı 01.00 Yabancı Fılm- Ölum Vı- rûsu 03.00 Shovv TV Haber04 00 Sahur Programı 04.30 Yeriı Fılnr KadennAğlan 06.00 Dızı Sevım- hBucur (0 212 286 35 35) ^ . , « , 09J5Ekonomı10. ^ İ I ^ 35Gurtdemdekıler ~~ 11.15Parantez11. 35 Yakın Plan 12.35 Dunyaya Ba kış 13.00 Haberier 14 20 Lıfesty- le 15.35 Yakın Plan 16.15 Ekono- mı 17.20 Lıfestyle 17 35 Ekono- mıde Bugun 18.05 Gece Gunduz ia35 Dunyaya Bakış 19.05 Gun- demdekıler 21.05 Osmanlı'da Ya- şam Tarzı 21.30 Yollarda Bır Yuz- yıl 22.05 Dunya Gozuyle Anado- lu 22 30 Belgesel Altın Sıvının Oykıısu 23.00 24 Saat 00.05 Ge- ce Gunduz 00.30 Transvvorld Sports (0 272 286 36 36) 09.40 Yertı Fılm: Kade- nm 11.30 Çızgı Fılm Şe- ker Kız Candy 12.00 Dı zı Guzel Mana 13.00 Gun Orta- sı 13^0 Dızı Kaygısızlar 14.00 Yıl- dız Savaşlan 15.50 Yeriı Fılm- Umutlann Otesı 16.40 Iftar Prog- ramı 16.50 Filmın Devamı 17A0 Dızı Bızımkıler 18.40 Dızı Bucur Cadı 19.30 Star Haber 20.25 Bır Demet Tıyatro 21 20 Dızı Kara Melek 22.30 Yabancı Fılm. Zor Olum 3 01 10 Gece Hattı 01.50 Motor Sporları Dunyası 03.30 Yeriı Fılm: Yolcu 05.20 Sahur Programı (0212 448 80 00) 06.30 Sabah Haberı 09.00 Huzura Doğru 09.30 Çızgı Fılm 10.30 Gulbence (Canlı) 12.00 Haberier 12.30 Yarışma 4x4 13.30 Ye- mek Zevkı 14.30 Kezban ın Gun- luğu (Canlı) 16.15 rftar Saatı 17.00 Haber 17.30 Dızı Paşa Baba Ko- nağı 18.00 Yetış Bacım 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dızı Marzıye 22.00 Nazar Değmesın (Canlı) 23.30 Dızı AcılServıs 00.30 Gece Haben 01.00 Dızı Marzıye (Tekrar)(0 272 652 25 60^ 09.12CNN Turk Muzık 10.12 Yansımalar 10. 50 Ekonomı 11.12 Kıtapça 12.12 CNN Turk Muzık 13.42 Gezgın 14.12 Yansımalar 15.12 5 Dakıka Ara 15.20 Ekonomı 16.12 Yansıma- lar 17.12 Vıtnn 17.425 Dakıka Ara 17.50 Ekonomı 1^12 Eğıhmler 19.00 5N 1K 20.12 Yeşıl Dunya 20.42 Tekno- tojik 21.00 CNN Turk Masası 21.42 CNN Turk Muzık 22.12 MılenyumIşaretlen22.42Tekno-lojık (02126771000) L> 09.45 Yeriı Film: Kördüğum 11.30 Klıp Cum- j r \ buşu14 10Dızı Tetıkçı Kemal 15.15 Dızı Kay- *" J A gısızlar 16.25 Muzık Kutusu 16.50 Yeriı Fılm: Körduğüm (Tekrar) 18.30 Haber 20.00 Dızı Sevda Kon- du 21.20 Doğrusuyla Eğrısıyle 23.00 Işte Hayat 24.00 Dızı Tetıkçı Kemal (Tekrar) 01.00 Dızı Kaygısızlar (Tek- rar) 02.00 Ana Haber (Tekrar) (0212284 3150) 07.00 Haberier 08.05 Gündem 10 45 Spor Dunyası 11.35 Kahve Molası 12.15 E T 12.35 Spor Manşet 1aOO Haberier 14.20 Bır Zamanlar 14.35 Belgesel Ozel Tımler 15 40 Gezgın Korkuluk 16.15 Erkan Tan la Ramazan 17.05 Belgesel Ikı Nehır Arası 18.10 Ahmet Oktay ın Deften 19.15 Ku- çuk Bır Oyku 20.00Ana Haber 21.00 Ve Leyla Tekul 22X» Haber Masası 22.40 Anlar ve Anılar 23.05 Sureç 00.35 Kahve Molası (Tekrar) (0 212 288 57 52; n a v a 09.30 Bremen Mızıkacılan 10.00 Sevımlı iğJJLm A y l c ı k 1 °-30H a y a t G u z e l d ı r 12 -°°VTtnn 12. tmmmm 30 DenızınÖykusu 13.00 DamakTadı 13.30 Dızı Ikımıze Bır Dunya 14.10 Sağlıkla Randevu 15.10 Kuçuk Kız 15.30 Çızgı Fılm Sevımlı Ayıcık 16.30 Iftar 17.00 Çay ve Sempatı 18 00 Dızı Muthış Ikızler 18.30 Sıhırlı Ayna 19.00 Haberier 20.20 Scrabble 21 20 Ya- bancı Fılm: Kâbus 23.00 Galerı 00.30 Yuzyılın Insan- lan 01.20Yabancı Film: KayıpGece (02123135000) 06.55 Çızgı Rlm Şakacı Hayvanlar 07.25 Çızgı Fılm Roket Rocky 07.55 Çızgı Fılm Detook&Sharpy 08.25 Yabancı Fılm Ma- tılda 10.05 Yabancı Fılm Balınalar Geldığınde 11.45 Ya- bancı Fılm Tora 1 Tora 1 Tora 1 14.15 Yabancı Fılm Ka- rakter 16.25 Yabancı Fıim Ispanyol Mahkum 18.15 Ya- bancı Fılm Kundun 20.30 Dızı Seınfeld 21 00 Yaban- cı Fılm: Hıçbır Şey Kişisel Değil 22.30 Şov Azınlıkta Kaldık 2&25 Çete 01.00 Playboy TV(0212 336 15 15) 09.OOMukabete10.00 MuzıkPınanii.OO Ya- bancı Fılm: Intikam Meteğı 13.00 Gun Or- tası 13.15 Yabancı Fılm: Kürek Mahkûm- lan 15.15önce Sağlık 16.15 Iftar Vaktı 17.15 Dın ve Top- lum 18.15 Kurdele 19.30 Haber 20.30 Rumelı Ruzgân 21.30 Yabancı Fılm: Sel 23.00 23 Saat 24 00 Yaban- cı Fılm: Banş Uğruna 02.00 Sağlık (0 212 256 82 82) 09.00 Gezgınler 10.00 Yal-n ı z Gezegen 11.00 Timsah Avcısı 12.00 Dıscover Ma- gazırte 13.00 Portreler 14.00 Dıscovery Profilı 15.00 Ekınoks 16.00 Doğanın Şa- hrtlen 16.30 Eskı Çağlar 17.00 Gezgın- ler 18 00 Yalnız Gezegen 19.00 Keşıf Guncesı 20 00 Yenı Dedektıfler 21.00 Yalntz Gezegen 22.00 Dıscovery Profilı 23.00 Ekınoks (0 212 288 75 75) 09.00 Çızgı Fılm Ku- şağı 10.00 Dızı So- kak Çocuklan 10.30 Dızı Flipper11.30Unutulmayanlar12.10 Dızı özel Bır Polts 13.20 Yabancı Film: Batılı Boğa 14.50 Belgesel Yaşamak Içın 16.10 Iftar 17.00 Macera Peşınde 18.00 Dızı Robenson Aıtesı 18.30 Kla- sık Fılm Koleksıyonu 19.00 Belgesel Bır Numaralı Kapılar 19.30 Ana Haber 20.10 Yabanct Fılm: Üç Mermılı Sılah 21^0 Dızı CharlıeChaphn 21 £0 Yaban- cı Fılm: Los Angeles Usulu 23.00 Dı- zı Robın'ınYen (0 272 282 36 00) e10.05 Para Raporu 11.40 Sek- tor Sohbetlen 13.30 Artvızyon 13.40 Seans Arası 16.40 Eko Finısh 17.40 Hedef Unıversıte 18.00 Dızı Hollyoaks 19.00 Dızı Evlıve Çocuklu 19.30 Dızı Haber Radyosu 20.00 Dızı Avukat Shannon 21.00 Ya- bancı Rlm: Hanka Kızlar 23.00 Kon- ser Jackıe Herbıe Pat 24.00 Yabancı Fılm: Kayıp Leydı (0 272 328 07 07j 9. M 09.00 Belgessel KuşDun- PRI/v19 yası 10.30 Yabancı Fılm: Kraliyet Duğunu 12.50 Bır Adım 13.30 Doğanın Duşmanlan 15.10 Yabana Fılm: Bay Scarface 19.00 Do- ğal Yaşam 19.50 Dızı Savaş ve Banş 21.00 Yabancı Fılm: Doktorun Sırn 22.50 Donemın Rengı 23.30 Yabancı Fılm: hıraf Edıyorum (021250298 02) 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 ÇaiarSaaî 10.45 35 mm 11.00 Mıne 13.00 Klıp 16.15 Kısa 17.30 Mega 5 lı 18.00 Bır Numara Seç 19 45 Haberier ve Ha- va Durumu 20.00 Klıp 21.30 Men E- Men 22.35 Nescafe 35 mm 23.00 Dan- ce Zone 01.30 THM (0 212 288 75 75)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog