Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14AĞUSTOS1998CI 14 TELEVIZYON GÜNÜN FÎLMLERÎ Kahveci Güzeü 11.00 TRT 3 Dram ıfji Büyûk bir otelde kahvecilik yapan güzel bir vS' kızla. Kore Savaşı'nda gözlerini yitiren ga- zeteci sevgilisinin öyküsü. Yönetmenliğini Mu- zaffer Aslan'ın üstlendigi yapımın başrollerinde Türkan Şoray, Murat Soydan. Yusuf Sezgin ve Per- vin Par yer alıyor( 1968). 11.00 / ctv / Kuru Gürültü Ayrıntı yanda Alhambra Güzeli 12.30 TRT 3 Macera /J7s (La Bella Del Alhambra) - Küba'da yaşayan V3/ Raçel'in en büyük hayali Alhambra Tiyarro- su'nda sahneye çıkmaktır. Tiyatro sahibinin sevgili- si olmayı kabul ederek başaktristliğe kadaryükselir. Ancak sevjplisi Pedro'nun, Amerikalılarla ortaklık kurması işleri kanştınr. Yön: Enrique Pineda Bamet. Oyn: Omar Valdes, Cesar Evora, Isabel Moreno. Seninle Son- 13.20 Kanal D Duygusal /^J\ On sekiz yıllık evliliğinde mutluluğu bulama- *O' yan bir kadınla, ziraat mühendisi bir adamın aşk öyküsü. Yönetmen: Selim 1leri. Oyuncular: Tank Akan, Sevda Ferdaf, Sema Tamer (1978). Çaresizliğiru. 17.25 Kanal 6 Duygusal I (Silence of Adultary) - Dr. Rachel Lindsey, otis- tik çocuklar için at'lann kullanıldığı bir prog- ram geliştrnr. Ancak, programda kullandığı özel bir atın ölümüyle tüm planlan altüst olur. Filmin baş- rolünde Kate Jackson yer alıyor. Arkadaşım Irma 20.00 HBB Güldürü (My Friend Irma) - Irma, erkek arkadaşını bı- rakarak şarkı söyleyen serseri biriyle evlenir. Genç çiftin basından birçok ilginç olay geçecektir. Yön; George Marshall. Oyn: Marie VVilson, Dean Mar- tin, Jerry Lewıs (1949 ABD. 103 dk). Arzular 20.30 ctv Macera . (Mouvements Du Desir) - Caryln VVarmus'un sevgilisi Paul Saloman evli bir adamdır ve iliş- kileri trajik bir şekilde son bulur. Dava avukatının iddiasınagöre, Carlyn, bayan Saloman'ı dokuzel ateş ederek öldürmüş. olaydan sonra Paul Saloman'la buluşup içkı içmiş ve birlikte olmuştur.Yön: Martin E)avidson. O>TI: Virginia Madsen, Chris Sarandon. 20.55 / Kanal 6 / Ruby Aynntı yanda Pbdyumun Büyüsü 21.00 Prima Macera /^\ (She is too Tall) - Geeta Lamar, bir süre önce f bıraktıg] modanın rekabet dolu, gözalıcı dün- yasjna tekrar dönme karan almıştır. Fakat sektör, bir zamanlar öğretmeni ve klavuzu olan, şimdi ise en büyük rakibi sayılan Alonzo Palermo'nun hâkimi- yet( altındadır.Yön: Redge Mahaffey. Oyn: Brigit- te Nielsen, Corey Feldman, George Hamilton. Geçen YıL. 21.35 Kanal E Klasik ©(Last Year at Marienbad) - Marienbad'da çok eski ve güzel bir otelde karşılaşan bir ka- dın ve erkeğin arasında yaşanan olaylan anlatan fil- mi Alain Resnais yönetmiş. Başrollerinde Delphi- ne Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha PitoefFyer alı- yor (1961 Fransa-ltalya, 93 dk). Cehennem Silahı 2 21.40 Kanal D Macera I (Lethal VVeapon 2) - Riggs ve Murtaugh, 3 yıldır birlikte çalışan iki polis memurudur. Olaylara yaklaşımlan ve sorunlan çözme tarzla- n tamamıylabirbirinden farklı olan iki kahraman bu kez, başında Güney Afrikalı bir diplomatm bulunduğu bir uyuşturucu örgütüyle mücadeleye girer. Örgüt liderinin diplomatik dokunulmazlığı sorun yaratsa da bu ikili için imkansız diye bir- şey yoktur. Yönetmen: Richard Donner. Oyuncu- lar: Mel Gibson, Danny Glover, Patsy Kensit (1989 ABD. 113dk). Büyük Tehlike 23.10 Interstar Macera /Ş~\ (Pure Danger) - Johnny aşçı, Becky garson- \ İ / dur. Günün birinde, çalıştıklan restorana Las Vegas'ın en ünlü gangsterlerinden Freethrow ge- lir ve masasında ölü bulunur. Yanında bir torba el- mas vardır. Johnny ve Becky'in o anda düşündük- leri tek şey ganimeti alarak kaçmaktır. Fakat her şey sandıklan kadarkolay olmayacaktır. Yönetmen: C. Thomas Hovvell. Oyuncular: C. Thomas Howell, Te- ri Ann Linn, Michael Russo, Marcus Chong. Baba Oğul Gibi 23.50 TRT 2 Duygusal (Like Father, Like Son) - Kansını kaybeden veyalnızjfın acısını yaşayan bir adam, kendi- si gibi yalnız olduğuna inandığı zenci birçocuğu ya- nma alır ve aralannda güçlü. yürekten bir bag olu- şur. Yönetmen: Eric Weston. Oyuncular: John Cas- savetes, Gibran Brown, Billy Dee VVilliams. Güzel Şüpheli 01.40 Interstar Macera ©(Edge of Deception) - Yönetmenliğini Geor- ge Mihalka"nın üstlendigi, başrollerini Mariel Hemingway, Jennifer Rubin, Stephen Shellen ve VVally Dalton'un paylaştığı filmde; çalıştığı depart- manın en iyi polislerinden biri olan Nick Gentry "nin özel hayatmda başma gelen olaylann işine yansıma- sı sonucu yaşadıklan anlatılıyor. Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli RADYO CUMHÜRIYETTE BUGÜN Cumhvriyet O7.4 06.00 Türkülerie Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Şesli Gazete (Kadri Özen-Mustafa Balbay) 09.30 Gazete- ctnin Şesi (Türkiye Ga- zeteciler Cemiyeti) 12:05Anadolu'nun Se- si (Mehmet Faraç) 14.05 Sporda Diyalog (Abdülkadir Ylicelman) 15.05 Sinemüzik (Ne- jat Çelik) 18.30 Yalçın Bayer'le Sözün Özü 19.30 İyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 20.50 Uykudan önce (Mera) Babacan) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lin Şengün) 22.00 Ge- cede Fayton Sesleri (Hülya Işbilir) (Tekrar) 00.15 Lambalı Radyo (Cem Yazıcı) (Tekrar) 02.00 Gecenin Yolcu- su (Mustafa Dereli). Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(0212513 7719) +Seat 13.00"te ve 18.00'de 'ana haber1 , her saat başı da haber bütteniyayına girecekiir. •12.05 Anadolu'nun Sesi: Programda; PKK'nin eylemlere başlamasının yıldönümü öncesi doğu ve güneydoğuda alınan güvenlik önlemleri, Trab- zon'daki sel felaketi, Alevilerin demokrasi yürüyü- şü ve Karaderizfi çevrecilerin oloban uğruna kıyı- jann yok edilmesine tepkileri konulan ele alınıyor. •15.00 Sinemüzik: Nejat Çelik, vizyona yeni gi- ren filmler, sinema dünyasından haberter ve ye- ni projeler hakkında bilgiler veriyor. •21.00Alaturka Sevdalar Aylin Şengün, Türk sanat müziğirden seçme eserlerle alaturka sev- dalara doğru bir yolculuk sunuyor. •22.00 Gecede Fayton Sesleri: Hülya Işbilir, öykü ve şiirlerde "Ev" olgusunu irdeliyor. GAPTV 15.00 Enflasyon 'Görüş'te TV Servisi - Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu illerinin ekonomik yaşaminı oluştu- ran sektör ve faaliyetleri ele alan "Görüş" programını Zülfikar Doğan sunuyor. Y'apımcılığını Metin Edir- neli'nin üstlendigi program- da bu hafta "enflasyon" konu ediliyor. Programa, Türk- Iş Başkanı Bayram Meral, TOBB Başkanveki- liHasanÖzmen,TlSKGe- nel Sekreteri Kubilay Ata- sayar, gazeteci Osman Lla- gay, öğretim görevlisi Is- tnail Bircan katılıyor. Discovery 22.00 4 Büyük Patronlar' TV Servisi - Dünyanın en zengin iş adamlannı tanıtan belgesel program "Büyük Patronlar"da bu akşam viz- yonu ve kararlılığı ile Ame- rika'nın en çok takdir gören şarap uzmanı olan Robert Mondavi tanıtılıyor. Yapım- da; 1966 yılındaki yasaktan sonra dünya çapında şarap üretmek için ilk yerini açan Mondavi'nin 200.000 dolar- la başladığı yatınmmı yıllık 150 milyon bütçeli bir şirke- te nasıl çevirdiği anlatılıyor. Kanal 6 22.30 'Ceviz Kabuğu' TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen tartışma prog- ram! "Ceviz KabuğV'nda bu hafta; yann başlayacak Ha- cı Bektaş Şenlikleri'nin per- de arkası ele alınacak. Hulki Cevizoğlu 'nun hazırlayıp sun- duğu yapımda "Hacı Bek- taş'ta neler oluyor" sorusu- na da yanıt aranacak. HBB 22.45 Tanmda sorunlar TV Servisi - "Mozaik"te Trabzon'da meydana gelen sel fejlaketi nedeniyle zarara uğrayan köylülerin durumla- n ele alınıyor. Selahattin Sa- dıkoğlu'nun sunduğu progra- ma Tanm ve Köyişleri Ba- kanlığı Müsteşan Fikri Şahin katılıyor. Şahin, tanm sektö- rünün içinde bulunduğu du- rumu da değerlendiriyor. TRT1 00.35 'Gece Başlarken' TV Servisi - "Gece Baş- larken"in bu akşamki konuk- lan; Istanbul Radyosu Türk Sa- nat Müziği sanatçısı İnci Ya- man, Bolu Emniyet Müdürü, besteci ve söz yazan Uğur Gür, TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı ve ud sanatçısı- bes- tekar Özgen Gürbüz. Karakteri incelenen katil I Kanal 6 20.55 Ruby - Yönetmen: John Mackenzie / Senaryo: Stephen Davis (kendi oyunundan)/ Görüntü; Phil Meheux / Müzik: John Scott / Oyuncular: Danny Aiello, Sherilyn Fenn, Arliss Hovvard, Tobin Bell, David Duchovyn, Richard Sarafian / 1992 ABD yapımı, 110 dakika. TV Servisi - 1962'de Kennedy'nin katili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald'ı vuran Jack Ruby'nin Öy- küsünü konu alan "Ruby" Kanal 6'da prime-time kusağında ekrana geliyor. Izleyiciyi hemen saran, son derece gerilimli ve düşündürücü bir film. Aynca, son yıllarda beyazper- deye yansıyan kayda değer karakter incelemelerinden biri. Öykü, 1962'de başlıyor. Barişlet- mecisi Jack Ruby, genç striptizci Candy Cane ile tanışır ve bazı şeyler değişmeye başlar. Genç kadın, Ruby'yi mafya çevresindeki dostla- nyla tanıştınr. Mafya, çok geçmeden adama çe- şitli sorumluluklar vermeye girişir. Bu arada ABD gizli servisi CIA, Ruby'e "çengel atar". Adam, gizli kapaklı işlerekanşarakbüyükbirha- ta yaptığını anlar, ama artık çok geç- tir. Ruby. önce Castro'ya suikast ta- sansına, ardından da Kenndy cinaye- tine bulaştınlacaktır... John Mackenzie, Oliver Stone'un "JFK-Kapanmayan Dosya" (1991) filminde yaptıgı gibi, Kennedy su- ikastını aynntılanyla çözümlemeye koyulmuyor. "Ruby" ile daha çok, zaman ve koşullarla birlikte değişen bir karakteri anlatıyor. Ama belli ka- nıtlarla birlikte suikastın ardında CIA- mafya ortaklığının bulunduğu tezi, filmine önemli bir siyasal derinlik kazandırmakta. Özellikle polisiye ve siyasal geri- lim fîlmi meraklılan kaçırmasın! 'Kuru Gürültü', Kenneth Branagh'ın 'V. Henry'den sonra sinemadaki ikinci Shakespeare uyarlaması. Ortalığı karıştıran kardeşTV Servisi - Don Pedro (Washing- ton). savaşta zafer kazanmışolarak Mes- sina'ya döner. Yanında yakın dostları Claudio (Leonard) ve Benedick (Bra- oagb) ile piç kardeşi Don John (Re- eves) de vardır. Messina Valisi Leona- to (Briers) onlan villasındaağırlar. Le- onato'nun yeğeni Beatrice (Thomp- son) ile Benedick atışıp dururlar. Ikisi deasla evlenmeyeceğine yemin eder. Claudio ise, Leonato'nun kızı He- ro'ya âşıktır. Don Pedro, aracı olmayı teklif eder. Kötü kalpli Don John ise bunlan duyar vetorkpfn başına dert ap>v maya karar verir. Kenneth Branagh kendisine "Yeni Laurence Olivier" yaftasını vuran "V. Henr>'"den sonra beyazperdede ikin- ctv 11.00 Kuru Gürürtü - Much Ado About Nothing / Yönetmen: Kenneth Branagh / Oyuncular: Kenneth Branagh, Richard Briers, Michael Keaton, Denzel VVashington, Robert Sean Leonard, Keanu Reeves, Emma Thompson, Kate Beckinsale /1993 ingiltere yapımı, 111 dakika. ci kez Shakespeare arazisine "Kuru Gürûltü"yle girdi. Y'önetmen filmle- rine starlan çekip onlardan iyi perfor- mans almayı başanyor. Filmde Amerikan sinemasının star oyunculan var. Ostelik onlann kendi- Jenni gostşrmesine fırıaj.veren cinsten bir yönetmen. Kamera uslu uslu oyunculan izliyor, kalabalığın arasından küçük zikzaklar çizerek geçiyor, onlann tiradlannı bitir- melerini bekliyor. Ancak başka birki- şiden söz ediliyorsa, konuşulanlan bı- rakıp bir an o kişiyi gösteriyor. Branagh'ın hayli "muhafazakâr" birbakışı da var. "Beyaz" birrolü "ka- ra" bir aktöre vermesı dışında, her şey usulüne göre. Özgün metne sadık kalmış, kostüm ta- sanmı ve mekânlan da iyi. Keyifli bir komedi olan "Kuru Gürültü"nün şans- sızlığı erken saatteyavımlanıvorolması! atv 20.50İ Abay sunuyor '1998 MissBellisima' TV Servisi - Bu yıl 10. kez düzenlenen "1998 Miss Bellisima Gü/ellik Varışması"nın fînafi, bu akşam Kuşadası Kısmet Otel'den canlı olarak ekrana geliyor. Yönetmenliğini Cumhur Atalay'ın üstlendigi yarışmayı Korhan Abay sunuyor. Sahne koreografîsini Sait Sökmenin hazırladığı yanşmada 14 güzel yanşıyor. Amerikalı grup Sister Sledge, tngiliz sanatçı Leo Sayer ve Mustafa Sandal'ın konuk sanatçı olarak sahne alacakları gecede yanşmayı kazanan fınalistler çeşitli armağanlann yanı sıra uluslararası yanşmalara katılma hakkını da elde edecekler. MERCEKLE BAKINC MAHMUT T. ÖNGOREN Çocuk ve TV Televizyon günlük yaşamımızın vazgeçilmez parçası duaımuna çoktan geldi. Gazete okumay tiyatroya, sinemaya gitmeyen, kitabı hiç önemse yen ve düşünmeyı bir yana koyan toplumumu; büyük bırkesımi TV kanalları ne venrlerse hepsini ı bulleniyortar. Toplumumuzda ya da her toplumda televizyonl dan en çok etkilenenlerin başında çocuklar yer i yor. Her çağdaki çocuklar.. Henüz okuma-yazr öğrenmemiş, öğrenmeyecek çocuklar.. Sonra okulçağındakiler... Bu konuda ülkemizde çok az sayıda bilimsel ars tırma yapıldı. Batı'da ise sayısız araştırma var. TV büyüyenler, televizyonsuz büyüyenler (acaba Tün ye'de TV izlemeden büyüyen çocukların oranı nedir belli TV izlencelerinin etkisi altında kalanlar, TV izlem nin dışında başka uğraşlarla yaşamlarını doiduranlar • da doldurmayanlar, çocuk izlencelerinin dışındaki y yınlan izleyenler ya da varsa büyüklere yönelik izleı celeri izlemeyenler üzerinde yapılmış binlerce araştı ma Batı dünyasının raflarını doldurmaktadır. Şöyle düşünebi/iriz: Çocuklar çizgi filmlerden, do< rudan doğruya kendılerıni ilgilendiren izlencelerdeı hayvanlarla ilgili belgesellerden, kovboy ve serüve filmlerinden ve aile dizilerinden hoşlanırlar. öte yanda, ülkemizdeki çocukların TV kanallanndc ki her şeyi izlediklerine kesin gözüyle bakabiliriz. Başt akşam haberleri, sonra aile içi entrikalan içeren ve açı saçıklık değilse bile ağırcinsellik taşıyan yerlı ve yaban cı diziler, vurdu kırdılı sinema filmleri, hatta geç saatler de de gösterilse açık saçık filmler var sırada. Çizgi filmlerin dışında, yetişkinlere yönelik izlencele ve filmlerden başka hiçbir şey ızfemeyen ve çocuk ya yınlanna hiç bakmayan çocuk izleyıcılerin bıle büyük bı çoğunluğu oluşturduğunu ileri sürebılıriz. Bu gibi çocuk- lann çok küçük yaşlarda olmadığını da rahatlıkla kabu edebiliriz. Kısacası, televizyonun çocuklar üzerindek etkilerini araştıran çalışmaların satt çocuk yayınlarını de- ğit, tüm TVyayınlannı ıçeren biranlayış ve uygulama içer- mesi gerekir demek zoaındayız. Kaldı ki, ülkemizdeki TV yayıncılık anlayışı çocukla- n gerektiğinde kitaba, dergilere, hatta beğenmediğimiz kimi gazetelere bile yön/endirebilecek amaçlar taşı- maz. Bizdeki en iyi çocuk izlencelerı de çocukların tüm gereksinimlerine bu izlenceler içinde yanıt veımeyi ta- şıyan amaçlara yönelıktır. Oysa eğiticı yanı bulunan çocuk izlencelerı çocukların diğer insanlarla, çevresiy- le ve dünya ile ilişki kurmasını sağlamalı ve çeşitli so- runların çözümü için onlan okumaya, araştırmaya ve emek harcamaya itmelidir. Batı'daki araştırmalan inceleyenler, televizyonu çok izleyen çocukların bıle kitap okumayı elden bırakmadık- larını, şiddet dolu ızlencelenn ve filmlerin etkisi altında kalmadıklannı ortaya çıkaran bulgularla karşılaşabılırler ve şaşırabılirler. Ne var ki, bu sonuçlann tam aksini gös- teren araştınmalar da vardır ve herhalde TV yayıncılan- nın bu gibi araştırmalar üzerinde durmaları yerinde olur. Kısacası, en başta iki noktayı unutmamak gerekiyor. Çocuklar evdeki TV aygıtının başında yalnız bırakılma- malıdır. Ekranda izlenen ve çocuklar üzerinde olumsuz etkilef bırakacağı düşünülen konulan yayından sonra on- laıia beraber değerlendirerek doğru ile yanlışı. olumlu ile olumsuzu açıklamaktan kaçınılmamalıdır. Unutulmaması gereken ıkincı nokta ise TV izleyen çocukların ekran başında yalnız bırakılmalan duru- munda hemen hemen her gördüklerini özümseyecek- leri ve öykünebilecekleridir. TV yayınlan çocuklara da, yetişkinlere de çok şey öğretebil/r. Olumluyu da, olumsuzu da... Boyutları çok gerjjş,olan bu konuva ilerde yine dönecegim. Birfilm izleyip yaşamınızın değışebileceğine inanıyor- sanız, okuyun: Atilla Dorsay, "Hayatımızı Değiştiren Film- ler", Remzi Kitabevı, Istanbul, 1998. Şikâyetlerde 'müstehcenlik' ilk sımdaT\ Servisi - Radyo ve TV yayın- lanndan şikâyetçi olan vatandaşlar. Radyo ve Televizyon Cst Kurulu'nun (RTÜK) "178 AIo RTL'K" hattına te- lefon yağdırdı. Altı ayda 8 bin 895 ki- şi, radyo ve TV yayınlarını RTÜK'e şikâyet etti. Müstehcen yayınlarla il- gili şikâyetler. 2 bin 318 başvuru ile birincisırada yer aldı. RTÜK İletişim dergisinin son sayı- sında Izleme ve Değerlendirme Daire- si Başkanlı|ı uzmanı Cengiz Karaka- şoğlu'nun imzasıyla yayımlanan "İz- leyiciniıı Sesi" başlıklı yazıda, RTÜK'e ulaşan şikâyetlere yer verildı. Buna göre. 16 Ocak-15 Temmuz gün- leri arasında RTÜK'e toplam 8 bin"895 şikâyet başvurusu geldi. Arayanlann çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu şi- kâyetler arasında müstehcen yayınlarla iigili olanlar. 2 bin 318 başvuru ile bi- rinci sırada yeraidı. Servise. "Türk ai- le vapısının korunması" ve "Toplu- mun milli-manevi değerleri" konu- sunda 2 bin 166 telefon ulaşırken, bin 821 başvuru da şiddet içerikli yayınlar- dan yakınan \atandaşlardan geldi. Aynca, bölücü yayınlar konusunda bin 46. yav in kuruluşlan tarafından aldatıl- dıklannı veya kendilerıne kötü davranıl- dıgını belirten kişılerden 508. taraflı ya- yından 497, saatınde yayımlanmayan programlardan ise 318 şikâyet geldi. Şikâyetler program bazında değer- lendirildiğinde. en fazla yakınmanm 2 bin 748 başvuruyla haberlerden geldı- gi ortaya çıktı. Bunu bin 987 telefon- la 'realitj show'lar \ e 'talk sbow'lar, bin 148 telefonla yanşma programla- n, bin 12 telefonla reklamlar, 846 te- lefonla "Televole" ve benzeri maga- zin programlan izledi. Tv PROGRAMLARI 06.00 Müzik Pınan 06.30 Bu Toprağın Sesi070 ° S a b a h Haberleri (Canlı) 08.30 Gez- ginler 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.10 Gö/geler Uzarken 11.00 Haberler 11.05 Kü- çük Kadınlar 12.00 Haberler 12.10 La Nena 13.00 Haber 13 13.30Tatıl Ekranı 14.00Çocuk Haber 14.05 TatılEkranı 15.00Haberler 15.05GüneşiAraladık 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Yerli Film: Çayda Çıra Ef- sanesi 17.25 Türkiye İkinci Ligı Futbol Karşılaşması: Mersin Idmanyurdu-Bakırköyspor (Canlı) 19.20 Di- zi: Bizim Mahalle 19.50 Spor 20.00 Haberler 21.00 Piramit Konser 22.20 Yabancı Film: Zortu Polisler 24.00 Günün Getırdıklen 00.35 Gece Başlarken 03.05 Yabana Film: KanunsuzJar 05.05 Belgesel 05.50 Bah- çe Bıziz Gül Bizdedir (0312 428 22 30). 18.58 GAPTV'denGeçış 19.00 Akşam Bül- tenı 19.30_ Islam ve Insan 19.55 2. Kıbrıs Ba- nş Harekâtı 20.25 Gündem Dışı 21.05 Dizi: Çiçeklerin Esintisı 22.00 Gece Bülteni 22.30 Pakistan Mılli Günü 22.50 Festivallerden 23.50 Yabancı Film: Baba Oğul Gibi 01.35 Kapanış (0 212 259 72 75). H / - 7 08.00Tetegün 10.00Huckleberry'nin Mace- •££> ) ralan 10.25 Belgesel 11.00 Yerli Film: Kah- > w / veci Güzeli 12.30 Yabancı Film: Alhamb- ra Güzeli 14.00 Umut Nehn 14.50 Belgesel 15.20 Mü- zik Pınan 15.50At Yanşlan ia40 Dünya Meseieteri 19.10 Gençlik Günlüğu 19.50 Genç Haber 20.00 Genç Pop 22.00 Belgesel 22.50 Gece Başlarken. 08.00 MEBAçıköğretim Lıs. Ders Prog.10.00 THM Bir Soiist 10.30 Beraber ve Solo Şarkı- lar 11.00 THM Bir Soiist 11.20 Aylşığı 12.10 Resital 12.40 Kardelen 13.00 MEB Açıköğretim üs. Ders Prog. 15.00 Belgesel 15.30 Bizim Sazımız Bi- zim Cazımız 16.00 Belgesel 16.30 Müzik Pınan 17.00 Konser TSM' 17.50 Müzik Korıdoru 19.20 MEB Açı- köğretim Lisesi Ders Programlari 21.20 Belgesel. 05.40Öğrendikçe 06.30 Müzik Pınan 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Çizgi Film: Gezgin- ler09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Haber- ler 10.10 Dizi: Gölgeler Uzarken 11.00 Haberler 11.05 Güneşi Araladık 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 14.00 Ha- berler 14.05 Hafta Sonu 16.00 Haberler 16.10 Dön- me Dolap 17.00 Haberler 17.05 Müzik Pınan 17.25 Türkiye ıkincı Lıgi Fırtbol Karşılaşması: Mersin Id- manyurdu-Bakırköyspor (Canlı) 19.20 Mektup Kö- şesi 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.45 Spor Haberieri 19.55 Hava Durumu 20.00 Haber- ler 21.00 Piramit Konser 22.20 Ikı Nesil (Canlı) 23.30 Turizm Belgeseli 24.00 Günün Getirdıkleri 00.35 Gece Başlarken 03.05 Yabancı Film: Malta Şahi- ni 04.45 Pop 10 05.15 Belgesel: Bilinmeyen Ana- dolu 05.45 Açık Hava Konserleri. I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dallas 09.15 Bitmeyen Aşk 10.30BızBıze11.00Klıp98 13.30 Küçük Uzaylı 14.00 Çızgı Film: Sil- van 14.30 Hayalet Avcı/arı 15.00 Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerti Film: Yuvaya Dönüş 18.15 Cesur ve Güzel 19.00 Ya- lan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Once a Trtief22.15 Şans Kapıyı Çalınca 00.15 Maraton 00.45 Haber Hattı 01.15 Tutti Frutti 02.00 Klip 98 03.30 Kapanış. (0 212 286 35 35). 07.00 Yabancı Film: Kanunsuz Hâkim 08.30 Çızgı Film 09.00 Küçük Prenses 09-30 Belgesel 10.25 Yabancı Film: Dönüşü Olma- yan Nehir 12.00Palmiye Konağı 1Z45 Çizgi Film 13.00 Haberler 13.15 Bel- gesel 13.45 Çızgı Film 14.00 Küçük Prenses 14.30 Yabancı Film: Oağlar- da Bahar 16.05 Belgesel 17.00 Ara Haberler 17.15 Çızgı Film 17.25Yaban- cı Film: Çaresizligin Eşiğinde 18.45 Radar 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 19.50 Portrelerve Profesyonel- ler 20.10 Sınemaskop 20.55 Yabancı Film: Ruby 22.30 Ceviz Kabuğu (0 212 284 31 50). 05.10 Kültür - Eğitim 06^5 Yabancı Film: Pem- be Panter 08.15 Yabancı Film: Kızıl Çin'de 44 Gün 11.15 Yaban- cı Film: Gün Dogmadan 13.00 Yaban- cı Film: Uygunsuz Bir Kadın 16.05 Star Portre: Meg Ryan (Şifresiz) 16.20 Ya- bancı Film: Suç Kapanı 17.40 Kamera Arkası: Hayalet ve Karanlık (Şifresız) 17.55 Yabancı Film: Dokuz Ay 19.35 Başlama Vuruşu 20.00Antalya - Beşik- taş Türkiye 1. Ligi Karşılaşması (Nak- len) 22.00 Yabancı Film: AteşAltında Ce- saret24.00 Yabancı Film: Hayalet ve Ka- ranlık 01.50 Yabancı Film: Aşk Aranı- yor 03.05 Dizi: Beverly Hilte Bordeflo: Bundan lyisı 03.35 Yabancı Film: Rönt- genci Allyson (0 212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 ü- festyte 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomı, Gündemdekıler, Dün- ya Gözüyle Anadolu 12.00 Günün Için- den 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 HaberÖzeti, Dün- yada Bugün 18.10 Gece Gündüz Festi- val 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haber- ler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bu- gün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gunde- mı 20.50 Ekonomi 21.05 Ekonomi Özel 22.00 Haberler 22.05 Belgesel: Keşifler Dünyası 23.05 Gündemdekiler23.30 Ge- ce Gündüz Festival (Tekrar) 23.40 Li- festyle 24.00 24 Saat (0212213 03 33). 07.00Uyanma Zamanı 08.45 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00Jess 12.00 35 MM 12.15 Jess 13.30 Müge 15.30 Splash 16.45 Top Nevvs 17.30 Me- ga 5 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Euro- pean Top 20 21.00 Haberler 21.15 Men-e-Men 22.3035 MM 22.45 Non Stop Videos 24.00 Mega 00.30 Dans Za- manı 03.30 Kanşık Turk Halk ve Sanat Müzığı 04.30 Vi- deo Mıx 05.00 Trafik Prog- ramı (0212 208 75 75). 09.20 Eko Start 10.10 Para Raporu 10-35 BorsamnŞır- ketierı 11.10 Para Raporu 11.35 Pıyasalar 12.10 Para Raporu 12.30 Kı- taplık 12.35 Son Düzlük iax» Haber Bültenı 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kıtaplık 14.35 Sektör Sohbetleri 15.10 Para Rapo- ru 15.40 Pıyasalar 16.10 Pa- ra Raporu 16JX Kıtaplık 16.40 Eko Fınısh 17.10 Kahve Mo- lası 17.35 Dünya Lıstelerı 18.40 Hedef Ünıversıte 19J3S Dünya Modası 20.00 Haber Bültenı 21.35 Yabancı Film: Geçen Yıl Marienbad'da 2135Otomotıv9800.35 Kah- ve Molası 01.00 HaberBtilte- nı (0 212 282 51 00). Wû C l V Gızli Hayatlar 09.50 Haber 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Kuru Gürültü 13.00 Haber ve Hava Durumu 13.15 Belgesel: Yaşam Seru- veni 14.10 Dızı: İki Krşıfık Dün- ya 14.40 Dizi: Yaşamak İçin 15.10 Dizi: Sakar 15.30 Dizi: Tatlı Ikızler 16.00 İMKB 16.10 Dı- zı: Gizli Hayatlar 17.00 SınırKa- sabası 17.30 Çılgın Denemeler 18.30 Aşk Tutsakları 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Ar- zular 22.1OSualtı Dünyası 22J30 Deı: Dedektrf Lea Sommer 24J00 Spor Haber OO.IOKIasık Müzık (0212 28236 00). ^ m 07.00 Kahvaltı Haberleri 3 I V 0 9 0 5 Heıdi 09.35 Alaad-mm m w din10.35 Ayşe Özgün Talk Show 11.55 Dizi: Canım Yavrum 13.00 Gün Ortası 13.30 Heıdi (Tekrar) 14.00 Çizgi Film: Kara Kanat (Tekrar) 14.30Ala- addin 15.00 DisneyClub 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Çiçek Taksi 18.50 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.30 Para Hattı 20.35 Spor Haberler 20.40 Ha- va Duoımu 20.50 Miss Bellisima Güzel- lik Yanşması 23.25 Dizi: llişkıler 00.25 Gece Haberleri 00.30 Haberci 01.15 Bam Teh 02.00 Platın 02.30 Uzaklar 03.10 Ayşe Özgün Talk Show 04.00 Gönülden Nağmeler(02126550000). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Di- zi:Manuela 10.00 SınanÖzen Show 11.00 Süper Çocuk Samuray 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 13.30 Müzikalite 15.00 Dizi: Zehra Ana 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film: He- Man 18.00 Çizgi Film: Ninja Kaplumba- ğalar 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Ha- ber Bültenı 20.00 Izzet-ılkram 22.00 Ha- berler 22.20 Yabancı Film: Wanted 24.00 Gece Bültenı 00.30 Sinema Key- fi 01.00 Dızı: Manuela 02.00 Sınan Özen Show 03.30 Müzık 05.00 Dızı: Komşu- lar (0 212 652 25 60). 07.00 Gun Işığı 09.00 Küçuk Melekler 10.00 Jet- giller 10.30 Casper 11.00 Sevımh Kahraman- lar11J0FarklıBırGün13.00Haberier13^0Yer- li Rlm: Seninle Son Defa 15.20 Ayı Yogi 15.50 Taş Devri 16.30 Kuçuk Golcu 17.00Salak ileAvanak 17J0 Dizi: Bir Sessız Adam 18.30 Dızı: Acı Günlenm 19.30 Ha- ber Bülteni 20.35 Günün Yorumu 20.40 Spor Gündemı 20.45 Aileler Yarışıyor 21.40 Yabancı Film: Cehennem Silahı 2 23.40 Ince Ince Yasemince 24.00 Kapanış. (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ver- diği yayın durdurma cezası nedeniyle Ka- nal D, bu gece saat24.00'ten itıbaren iki gün süreyle kapalı kalacaktır) i _> 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi. Baskül Ai- o J lesi 10.00 Dıa: Yangın Ayşe 11.15Yerli Rlm: Göz- ;s«» lerin Bela Senin 13.00 Gün Ortası 13.20 Dızı: Es- meralda 14.15 Yerli Film: Para Babası 16.10 Tatıl Baş- lıyor 16.40 Dizi: Yerim Senı 17.40 Yerli Film 19.00 Ola- cak O Kadar 19.30 Star Haber20.40 StarSpor21.00 Di- zi: Aynalı Tahır 22.00 Dızı: Oyun Bıttı 23.10 Yabancı Film: Büyük Tehlike 01.10 Gece Hattı 01.40 Yabancı Film: Güzel Şüpheli 03.30 Yabancı Film: Beverty Hitts'te Olay Var 05.10 Zırve Deften (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobık 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Polıtıka Gündemı (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13.25 Mü- zik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemı 17.00 Robocop 17.25 Sü- per 20 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Arkadaşım Ir- ma 22.00 Onda On Haber 22.45 Mozaık 24.00 Haber- ler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Ka- panış (0 212 281 48 00). 08.30 Çızgı Film 09.00 Masal 09.30 Yaban- cı Film: Ateşli Tepeler 11.00 Son Soz Sev- ginın 12.00 Türkulenmız 13.15 Banş'la Mü- zik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-15 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Eko-Bugün 19.00Alı Bababa'nın Çiftliği 19.30 Flash Haber 20.00 Son Soz Sevgının 20.45 Ankara Gündemı 21.30Zenger Paşa'nın Konukları 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo İle (0 212 256 82 82). 07.00 Açıhş 07.05 Dıyanet Saatı 09.05 Bu Sabarı 10.05 Susarn Sokağı 10.35 Bir- likte Söyleyelirn 11.05 Dızı: Kaldırım Ser- çesı 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Gündoğusu 13.30 Belgesel: Türk El Sanatlan 14.00 Yörelerimız Türkülerimiz 14.30 Haberler ve Ha- va Durumu 14.45 Sizın İçin Seçtıklerımız 15.00 Görüş 16.15 Türküye Merhaba 18.00 Gıde Gıde GAP (Can- lı) 19.00 TRT 2'ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog