Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14TEMMUZ1998 14 TELEVtZYON GüNÜN FîLMLERİ Amansız Takip 12.00 TRT 3 Macera O | (Shaker Run) - Çok tehhkelı bır v ınısu ulke dı- ' ö ' şma çıkarmak ısteyen Chnstıne, bunun ıçın es- kı bır >anşçı olan Judd ıle anlaşır îse v ar kı v ırusun peşınde olan başkalan da vardır Bovlece amansız bır kov alamaca başlar Yonetmen Bruce Mornson O)uncular Clıff Robertson, Lısa Harrovv, Shane Bnant (1985 Yenı Zelanda, 90 dk) Aşk Hikâyemiz 16.15 Show TV Dram /Q\Kıtapçıda çalışan yoksu) kızla, sevışerek ev- © lendığı unıversıtelı zengm gencın acı bıten aşk oykusu Orhan Elmas'ın çektığı film, 1970'ın goz- de filmı "Love Story-Aşk Hıkâyesf'nın sınema- mızda kımbılır kaçıncı kez yınelenen kopyalann- dan bın Başrollennde Hulya Avşar, Tank Tarcan, Nazan Ayas, Ihsan Yuce yer alıyor (1986) 17.30 / interstar / Ne Olacak .. Aynnt yanda Ahn Yazısı 17.40 Kanal D Macera ®Yonetmenlığını Orhan Aksov'un ustlendığı, başrollerını Cuneyt Arkın, Fatma Belgen ve Erol Taş'm paylaştığı fılmde. tovbekâr bır kabada- yının kan davasının oykusu anlatılıyor (1972) Harika RüyaJar 18.00 ctv Macera /Hs (Beautiful Dreamers) - Doktor Maunce Buc- v i ' ke. Londra'dakı bır akıl hastanesının muduru- dur Yenılıkçı bır > apısı olan Bucke, mudurluk yap- tığı hastanede personehn hastaiara karşı ılgısız ve za- lım tutumundan son derece rahatsızdır Gunun bı- nnde meslekı deneyımlennı arttırmak \ e hastanede- kı bu olumsuz tutumun onune geçebılmek ıçın Ame- rıka'dakı akıl hastalanna değışık yontemler uygu- la>an başka bır hastaneyı zıyarete gıtmesıyle olay- largelışır Yon John Kent Harnson Oyn ColmFe- ore, Wendel Meldrum (1992 Kanada, 107 dk) Kınah Yapıncak 20.00 TGRT Dram /^\ Annesıyle babasını bır yangında kaybeden bır ' O ' koylu kızının teyzesının evınde yaşadıgı olay- lan konu alan filmın yonetmenı Orhan Aksoy Baş- rollennde Engın Çağlar ve HuJya Koçyığıt v ar (1969) Sihirü Ka\ka> 1 21.15 Show TV Macera /T> (Skateboard Kid 1) - Yenı taşındıkları kasa- ü bada arkadaşsızlıktan sıkılan Zack, kasabaya yenı gelen kaykaylı bır grupla dost olmak ıster Gru- ba kabul edılmeyen Zack'ın hayatını renklendıren şeybuyulubır kaykay olacaktır Yon LarrySvverd- love Oyn Tımothy Busfield, Bess Armstrong Fas'ta Bir Fdm 21.30 ctv Macera /T> (Life's LittJe Crises) • Fas, bır film çekmek ıçın ^O'mukemmel bır mekândır Fakat yapımcı Sammy'nın zamanı ve parası hızla tukenmektedır Bu arada başrol oyuncusu Phıllıppe'ın eskı kansı, çocukları babasıyla sette bırakarak Oscar torenı ıçın Hollyvvood'a gıder Butun bu karmaşa ıçınde, sette yangın çıkar ve çocuklar buyuk bır tehlıke atlatırlar Zamanlan gittıkçe azalan ekıbe, Phıllıppe'ın en ıyı senaryo odulunu kazanan eskı kansı yardım etme- ye çalışacaktır Yonetmen DıdıdıerGrousset Oyun- cular Jacques Weber, Elısabeth Vıtal 17. Gelin 21.35 Kanal E Dram <C\ (The Seventeentb Bride) - 1942'de Çekoslo- v£/ vakya'nın kuçuk bır kentını ışgal eden faşıstler, bekâr olan genç kızlan kendılenne gelın yapacak- lanni ılan ederler Bu haber uzenne Yahudıler bü- yuk bır telaşa kapılıp kızlannı evlendırmek ıçın ça- lışmalara başlar Yonetmen NadavLevıtan Oyun- cular Lısa Hartman, Barry Angel, Rosemary Leach 21.50 / Kanal D / Gremlınler 2 Aynntı yanda 22.10 / atv / özel Bır Kadın Aynntı yanda Korku Gecesi 1 23.10 İnterstar Korku •O\ (Fright Night 1) - Jerry Dandndge, dışandan \is bakıldığında gecelen geç yatmayı seven hoş gönınuşl u bır erkektır Gerçekte onun bır v ampır ol- duğunu bılen tek kışı ıse Charley Brevvster adında- kı genç bır dehkanlıdırvebunamsanlanınandırma- sı oldukça guç olacaktır Yonetmen Tom Holland Oyuncular Chrıs Sarandon, Wıllıam Ragsdale. Arnanda Bearse(1985 A.BD, 105 dk) Allison Tate'iiL.. 00.05 atv Macera O ı (The Educarion of Allison Tate) - 2O'lı yaş- viv larda uç verlı Amenkalı, 17 yaşmdakı Allison Tate ısımlı kızı kaçırırlar Allıson'ın babası huku- met ıçın çalışan ve bu uç yerlının topraklarına el ko- vanadamdır Ebevevnlervekaçıranlararasındapa- zarlık devam ederken, gençlenn bırbırlennı keşfet- meye v e ya\ aş yav aş dost olmaya başlamasıyla olay- lar gelışır Yonetmen Paul Leder Oyn Barbara Bosson. Hank Chevne Sondra Curne, Leslıe Hope Kum Savaşçdan 00.50 İnterstar Macera /^s (Dune \* arriors) - Dunyanın sonu gelmıştır. ' O ' veryuzu artık acımasız savaşçı krallar tarafın- dan vonetılen, su kaynaklan tukenmış bır gezegen halıne gelmıştır Fakat bır kadın, bu zorluklarla sa- vaşabılecek kadar cesur çıkar, beş savaşçının gucu- nu bır araya getırmeyı başanp, yaşadığı kasabav ı ve su kaynaklarını korumak ıçın kıyasıya bır mucade- leyegınşır Yonetmen CınoH Santıago Oyuncu- lar Luke Aske, Blake Boyd, Dav ıd Carradıne Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerlı RADYO CLMHIRIYET'TE BUGÜN Cumhurıyet O7.4 06.00 Turkulerle Mer- haba (Handan Soğut) 08.00 Seslı Gazete (Umıt Zıleh - Nustafa Balbay - Kadrı Özen) 10.30 Arkası Yarın - Dostum Mozart(Arsen Gurzap) 13.30 Tango- nun Oykusu (Fehmı Akgun) (Tekrar) 14.30 Insanca (Erdai Atabek) 15.05 Kıtaplar Arasın- da (Turhan Gunay) 16.05 Kısa Bır Mola (Serkan Barut) 19.30 Muzık Cumhurıyetı (Cumhur Canbazoğlu) 20.50 Uykudan Once (MeralBabacan)21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lın Şengun) 22.00 Te- matık Gezıntıler (Ha- run Mutluay - Denız Pak) 24.00 Engın Evın'le Bır Saat (Tekrar) 02.00 Gecenın Yolcu- su (Mustafa Derelı) Tel (0 212 513 80 06) Faks (02125137719 •kSaat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber", her saat başı da haber buttenı yayına gırecektir. • 15.05 Krtaplar Arasmda: Turhan Gunay, de- nemeden oykıye ıncaemeden romana, pıya- saya yenı çıkar kıtapla*- hakkında bılgı venyor • 19.3O Müzik Cumhunyeti: Cumhur Can- bazoglu prograrnında, Radıkal gazetesı muzık ya- zarı Serkan Seymen le toplama rock albumu "Suiar Vukselıyor"ıj değerlendınyor ve vıtnne yenı çıkan albumlen tanıtıyor. Gremlinler'in gözü New CUMHUR CANBAZOĞLU Ilk "Grenılinler"ın kahramanla- n Bılly (Galligan) ve Kate (Cates) buvumuş. ellen ış tutmuş Bılly bır gokdelende sanat yonetmenı olarak çalışıyor Kate de gokdelenın mo- dem teknık ozellıklennı gormek ama- cıvla gelen zıyaretçılen gezdınyor Ancak Bılly'nın sakarlığı sayesınde yenı kuşak kotu "Gremlinler" yı- ne kotü emellennı gerçekleştırmeye başlıyor Bu kez hedeflen dunyanın en zen- gm adamlanndan Donald Triumph ve Ted Turner arası bır tıpe oturtul- muş Danıel Clamp (Glover) adlı te- cgr Kanal D 21 50 Gremlinler 2 - Gremlıns 2- The Nevv Batch / Yonetmen- Joe Dante / Oyuncular: Zach Galligan, Phoebe Cates, John Glover, Robert Prosky, Robert Picardo, Christopher Lee / 1990 ABD yapımı, 107 dakıka. levızyon yonetıcısının gokdelenını ele geçırmek Ancak amaçları bu- nunla bıtmıyor, gozlen Nevv York'un yonetımmde Bınncı oykuye gore bu fılmde da- ha az masal anlatan, daha az korku- tan yonetmen Joe Dante, espnlenn dozunu arttırarak vetışkın ızleyıcıle- rının sayılannı arttırmak ıstemıştı Ancak bu denn espn anlayışını bu- yukler ve kuçuklenn onemlı bır bo- lumu kavramakta guçluk çekınce ıkıncı film bınncının lOOmılvondo- larlık gışe başansınm yansına ulaşa- bıldı Bız, ınce espnden hoşlananla- nn, Amenkalıların teknolojı çılgın- lığını tatlı tatlı elestıren bu "Grem- linler"ı daha beğeneceklennı duşu- nuyoruz Bır ıkı teknık bılgı daha ekleye- lım, 1985 tanhlı ılk filmde San Fran- cısco'dakı bır Çınlının tozlu dukkâ- nında doğan Gremlın adlı yaratık- lardan venı film ıçın 300 tane kukla uretılmış ve gerçek oyuncuların bo- lumlen, 90'lann başında ABD'nın en başanlı efekt ustası kabul edılen, ıkı Oscarlı Rick Baker tarafından kuk- lalarla bırleştınlmış Filmın ıçınde espnlere vardımcı olmak amacıyla Charlie Cİian fılm- lerıyle unlu Keve Luke, sınema sa- hıbı rolundekı vonetmen Paul Bar- tel, eleştırmen Leonard Maltin de ''gölge halinde" gozukuyor, ama televızyon ekranında pek seçıleme- yıp harcanıyor bu goruntuler Yüre/deri titreten bir masal TV Senisi-JuliaRoberts'ı Holly- vvood'un bırnumaralı kadın yıldızı ya- pan "Özel Bir Kadın" (Pretty Wo- man), uzun bır aradan sonra yenıden ekranda Roberts. fahışe V'ıvıan kompo- zısyonuyla. "Çelik Manol>alar-Steel Magnolias"dakı En Iyı Yardımcı Ka- dın Ovuncu adaylığının ardından. bu filmle de en ıyı kadın oyuncu dalında Os- car'a aday olmuştu Vıv ıan. halınden pek de memnun ol- mayan Hollyvvoodlu bır fiihı^edır Ay- nı evı paylaştığı arkadaşı Kıt'ten (kuçuk rolunde çok sev ımlı Laura San Giaco- mo) farklıdır. hâlâ ıncınebılırçunku lş- kolık Edvvard Levvıs (Richard Gere) ıçın de durum aynıdır O, ha>atını buyuk şırketlen satın alarak. sonra da bolup satarak kazanır Bu nedenle de maddı yondenrahatı venndedır Amaduygu- sal>onden ıyı durumdasayılmaz Hat- ta sevgılısıyle kavga edınce. Hollyvvo- od'da ış toplantılan sırasında yanında bu- lundurmak uzere Vıvıan'la bır haftalı- ğına anlaşır Marshall'ın filmı, aslında bır masal, bır "Külkedisi" hıkâyesı Aynı zaman- da "P\gmalion"la da ınkâr kabul et- mez paralellıklen var Her şey bır yana, yonetmen Garry Marshall seyırcılenn yureklennı tıtret- mevt amaçlamış, bunu başanvor da Dolgu maddesı gıbı gorunen sahnelenn ve genelde hıkâyenın saçmalığının dı- şında, filmın çok hoş ve eğlencelı bo- lumlen var Aynca, oyuncu seçmesınt de ıyı bılıyor Gere. bufilmekadarkı mes- lek hayatının en kasıntılıktan uzak kom- pozısyonunu çızıyor Roberts'daıse>ıl- dız kumaşı olduğu kesın Oyunculuktan da nasıbını almış "Özel Bir Kadın'ı asıl ızlenır kılan da o Bulaşıcı bır gu- luşu var. guzel, upuzun bacaklı, abartı- dan kaçınmasım bılıyor Sonuç olarak hoşça vakıt geçınlecek bır film at\ 22 10 Özel Bir Kadın - Pretty VVoman / Yonetmen Garry Marshall / Senaryo J.F. Lavvton / Oyuncular Richard Gere, Julıa Roberts, Raiph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Hector Elızondo/1990 ABD yapımı, 119 dakıka TRT2 19.50 'Müzik Mozaik' TVServisi-BercisAk- gdnençveGamzeTuna'nın sunduğu "Muzik Mozaik", Goran Bregovic'e aynldı Bregovıc muzıklennın yo- rumlandıf ı progTamda. Bal- kan'a ozgu muzık ve dans- lardan ornekler sunulu>or Bregovıc ın orkestrası ve korosuyla Bosna muzıkle- nnden seçmeler, unlu esen "KalaşnikoF'la sanatçının muzığı> le > orumlanan bale vedanslar yer alıyor Rebet muzığı hakkında bılgılenn de venleceğı yapımda Kud- si Erguner'ın ekıbı bu mu- zığı yorumluyor Yapımda aynca. Emir Kusturica'nın "Dollv Bell'i Hatırlıyor musun" filmınden bolum- ler de ekrana gelıyor TKT2 00.15 'Opera Öyküleri' TV Seoisi - TRT 2 de "Opera O\küleri" adlı dort bolumluk bır belgesel prog- ram ekrana gelıyor Ilkbolu- munde, unlu opera sanatçısı Placido Domingo nun baş- rolunu ustlendığı "Kış Ma- salı". 'Othello', "La Bo- hame" operalarının hazırlık aşamalan anlatılıyor Güldüren kan-koca ilişkileri TURHAN GURKAN Boşanmak ısteyen bır çıftın sa- vunmalannı ustlenen bın erkek, ote- kı kadın ıkı av ukatın gulunç aşk, ev- lılık ve boşanma aykusu Levent Kjrea'nın bır donern T\' program- lanndakullandığı "N'olacak şimdi" sozcuğunu çağnştıran, AtıfY ılmaz'm "Ne Olacak Şimdi" filmmde. şıd- detlı geçımsızlık, tartışma. kavga so- nucu solugu mahkemede alan aıle- lenn dramı yatıyor Geçımsızlık so- nucu oluşan boşanma davalanyla bırlıkte. toplumumuzdakı hukuksal çarpıkhklara da değmılen filmde, sı- nıfsal ayncalıklı ıkı karşıtaılenın ça- tışması ıçınde, evlenme-boşanma ku- rumunun gulmece bo>utlan ıçınde eleştınsı yapılıyor Yıllarca bırlıkte >aşadıktan sonra aynlmak ıçın mahkeme>e duşen bır kan-kocanm davasını bın kadın (Se- rezli), otekı erkek (Kırca) ıkı avukat ustlenır Mahkeme salonunda tartış- maya gıren ıkı avukatın davası dışar- da da surer Dav a nedenıyle sık sık bır arava gelen avukatlar sonunda arkadaş olurlar Aılelen arasında top- lumsal aynşmalar vardır Kız tarafının zengm, gorgulu, ser- best aılesı. erkek tarafının basıt aıle- •;ıne tepeden bakar Bırbınnı seven matçı avukatlar, aılelenn engelleme- İnterstar 17 30 Ne Olacak Şimdi / Yonetmen - Senaryo Atrf Yılmaz / Oyuncular Levent Kırca, Nevra Serezlı, Adile Naşit, Şener Şen, Perran Kutman, Selim Naşit, Neriman Kdksal, Bülent Kayabaş, Gülten Ceylan / 1979, Arzu Film yapımı sıne karşın ev lenırler Yenıevlılen rahat bırakmavan aılelen yüzunden kavgalann arkası kesılmeyınce, ıkı avukat aynlmaya kararvenp mahke- meve koşar MERCEKLE BAKINC MAHMUT T. ÖNGÖREN Biraz Ses Lütfen Ömeğın televızyonlanmızın resmısınde ya da te selınde bır ızlence yayımlansa ve çeşıtlı ıllerımızın tenyle bır konuşulsa ve bu valılenmıze neden tıyatro o lanm yasakladıklan sorulsa, acaba ıyı olur mu"7 Evet, sayın valıler, tıyatro oyunlannı yasaklayara lennıze ne geçıyor^ Sızın yasakladığınız oyunlar c sonra rnahkeme karanyla yıne sahneye konuyor > yasaklayarak neyı engellemek ıstıyorsanız, hepsı sahnedekı yerını alıyor Ha, belkı kımı valıler mahkı karannı dınlemeyıp 'Benım dedığım dedıktır" dıyı yasaklama karannda dırenıyoriar Ama aynı oyun t ka ıllenmızde, başka sahnelerımızde yıne de oynanı Eğer "f/yafro"da kotu bır şeyler varsa yasakların çıcı olarak kalktığı ıllerde o ' kotulukler" ytne de h£ buluşuyor Ama hıç tıyatro "/fofu"olurmu,tıyatrodan "kotul gelır mı7 Bunu da en başta valılerımızın oğrenmesı rekıyor Elbette hepsının değıl, yasakçi valılerın Yasakçı valıler ozel tıyatrolara yasaklar koyarak lere yol açtıklarının ayırdındalar vnû "Maddı ve ma. vı açıdan buyuk zararlara uğratılan tıyatromuzun oy lannı ızlemeye gelen ve polıs tarafından boşalîılan lonlardan kovulan ızleyıcıye, bır daha nasıl tıyatro u me cesaretı kazandınlacağı ıse Turk tıyatrosunun, natının ve kulturunun sorunudur" dıyor, Ankara Ekın yatrosu Muhsın Ertuğrul'un, Anadolu'nun en uzak koşe rıne tıyatroyu goturmek ıçın nasıl çırpındığını bılen, ç ren ve hâlâ da anımsayan kuşaktan bınyım 'Iyı kı ıç debulunduğumuzgunlengormedı"demekzorunda k mamız ne denlı acıdır Ankara Ekın Tıyatrosu'nun, A kara Bırlık Tıyatrosu'nun, Kocaelı Bınkım Tıyatrosu'n Anadolu turnelerınde başlanna gelenler, Avrupalılaşr savındakı Turkıye ıçın yurtıçınde olduğu degın, dış da da hıç de olumlu not almamızı sağlamıyor Turkıye'r "ıma/ı"nı yurtdışında olumlu bır çızgıye getınmek ıçın tı yonlar karşılığmda uğraşanların bu çabalarını bır-ıkı v lının ıkı kuruş gıbı harcamasına nasıl çjoz yumuluyor Şu ıkı valımıze bakınız Bırı Ahmet Ozyurt Halen/ yon Valısı 1990'da Nığde Valısı ıken Ankara Ekın " yatrosu'nun 'Netekım" adlı oyununu, 1997'de Afy< Valısı ıken Ankara Sanat Tıyatrosu'nun "Inadına Yaş mak" adlı oyununu, Kocaelı Bınkım Tıyatrosu'nun "L nlış" adlı oyununu ve yıne Ankara Ekın Tıyatrosu'm "Memleket Hıkâyelen ' adlı oyununu yasakladı Dığer valımız M. Irfan Kurucu Halen Kırşehır Va sı 1997'de Sınop Valısı ıken Ankara Ekın Tıyatrosu 'nı "Memleket Hıkâyelen"nt, Kırşehır'egeçınce 1998'de K caelı Bınkım Tıyatrosu'nun "Dınlış" Ankara Ekın Tıya rosu'nun "Bır Anarşıstın Kaza Sonucu Ölumu" ve A kara Bırlık Tıyatrosu'nun "Bır Çınkın Kra/"ını yasakla< Valılerın yasakladığı tıyatro oyunlanndan venlebıl cek omekler buraya sığmayacak denlı çoktur Bu çt sayıdakı omek karşısında da ıkı-uç mılletvekılının, kı tur ve sanat orgutunun, gazetecının, tıyatro eleştırm nının dışında da hıç kımseden tepkı gelmedı Ankara Ekın Tiyatrosu dıyor kı "Bu sessızlık, bu te) kısızlık ve sorumsuzluk, sanata ve sanatçıya saldtranl. nn en onemlı guç kaynağıdır " Yasağa karşın açılan t dava ıçınde Prof Dr Nilgün Abisel, Doç Ör Ayşe In ve Yrd Doç Dr Eser Koker tarafından hazırlanan t lırkışı raporunda da' 'Memleket Hıkâyelen'' hakkında b kın ne denıyor "Asıl çarpıcı ve ıronık olan, gerçek oyı yazannın bır araç olarak kullandığı ve kendıne anlatı kolaylığı sağlamak uzere kurguladığı engellemenın, oy nun çeşıtlı kentlerde sahnelenmesı sırasında karşılaş ğı engellemelerle ortuşmesı, oyunun kurmacasının ge çekyaşamın bırparçası halıne gelmesıdır Özetle, oyı metnınde, genelahlak, devletınmılletıylebolunmezb. tunlüğu vegeneJguvenlık açısından herhangı bırsakı, ca bulunmamaktadır " Demek kı, yasağa karşı çıkanlar bırleşırse, yasakç lar bu denlı rahat olmayacaklardır Yasağa karşı çıkaı lar lutfen sesınızı de çıkarın Sanatçı kımlığı, sınema ve TV hakkında ılgınç değe lendırmelenn yer aldıgı bır dergı "Evrensel Kültur Genel Yayın Yonetmenı Aydın Çubukçu Istanbt Temmuz 1998sayısı HBB 22 45) 'Bİlgl Çüğl' 'Ankara'daGündem TV Ser\isi - "Ankara'da Gundem"de bu hafta, "Türkive. çağımızın en önemli unsuru bilgi ve teknolojinin neresinde" sorusuna >anıtaranı>or Orhan Lğuroğlu'nun hazırlayıp sunduğu tartışma programında. 2000'lı yıllara hazırlanan Turkı>e'nm bılgı çağına nasıl ve ne şekılde hazırlandığı ele alını>or Yapıma TBMV1 Bılgı ve Teknolojı Grubu Başkanı Prof Dr Zha Aktaş konuk oluyor Tv PROGRAMLARI 1 D T 1 °6 -30 Sabah Haberlerı 09.00 Çocuk Saatıl l r l I 10.00 Haberleri0.05 Yaşamın içınden 11.00 U Haberler 11.05 Yaşamın Içınden (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dızı La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Çızgı Film Gızemlı Altın Şehırler 14.00 Çocuk Haber 14.05 Çızgı Film Tılsımlı Gelınlık 15.00 Haber- ler 15.05 Dızı Kuçuk Kadınlar 16.00 Haberler ve Bor- sa 16.10 Muzık Pınarı 16.40 Yerlı Film. Aşkın Sonu 18.00 Haberler 18.30 Fasıi 18.55 Muzık 19.05 Dızı Bızım Mahalle 19.45 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Turku Turku Turkıyem 22.15 Geze- lım Gorelım 22.55 Dızı Ekıp 13 24.00 Gunun Getır- dıklerı 00.35 Gece Başlarken (0 312 428 22 30) «T\ 06.20 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Prog- mwJ. ramlan 07.40 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğ *-^ retım Fakultesı Ders Programlari 08.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV den Geçış 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Tuketıcı Dunyası 19.50 Muzık Mozaik 20.20Zamanın Peşınde 21.15 Dızı Umut Nehn 22.00 Gece Bultenı 22.30 Festıvalde Dun Bugun Yarın 22.45 Dızı Kavanagh 23.35 Muzık Dunyasından 00.15 Belgesel Opera Oykulen (0 212 259 72 75) 09.58 Açılış 10.00 Telegun 12.00 Yabancı Fılm: Amansız Takıp 13.35 Belgesel Alo Dunya 14.00 TBMMTV 19.00 CafeMaga- zın19.50 Genç Haber20 00 Bır Kelıme Bır Işlem 20.30 Dızı Baş Belaları 20.55 Belgesel Dağlar ve Yaşam 21.25 Yabancı Film Amansız Takıp (Tekrar) 23.00 Erol Evgın Show 24.00 Kapanış 08.00 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Program- lan 10.00TSM BırSolıst 10.30Beraberve So- lo Turkuler 11.00 TSHM Konser 11.45 THM Bır Solıst 12.10 Muzık Pınarı 12.40 Anadolu Unıversıtesı Ifkoğretım Oğretmenlen Lısans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Programlan 15.00 izmır Devlet Klasık Turk Muzığı Korosu 15.45 THM Bır Solıst 16.15 Fasıl 16.40 Eyvan 17.40 MEB Açıkoğre- tım Lısesı Ders Programı 19.00 Anadolu Unıversıtesı llkoğretım Oğretmenlen Lısans Tamamlama Programı 19.20 Anılarla Muzık 19.50 Belgesel Avşar Evlerı 20.20 THM Bır Solıst 20.50 Muzık Konuklan 06.30 Sabah Haberlerı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Yaşamın IçındeM 1.00 Haberler 11.05 Yaşamın Içınden (Devam) 12.00 Haberfer 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Haber 1313.30Tatıl Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatıl Ekranı 15.00 Haberler 15.05 Sızın Içın 16.00 Ha- berler ve Borsa 16.10 istanbul dan 17.05 Gençlerle 18.00 Haberler 18.30 BılBul 18.55 Hayat Bazen Tat- lıdır 19.25 Mektup Koşesı 19.40 Ingılızce ve Alman ca Haberler 19.45 Spor Haberlerı 19.55 Hava Duru mu 20.00 Haberler21.00 Turku Turku Turkıyem 22.10 Akşama Doğru 22.55 Muzık Konuklan I 07.00 Show Başlıyor 08.00 | Dızı Dallas 09.15 Dızı Brt- meyen Aşk 10.30 Klıp 98 13.00 Çızgı Film Kuçuk Uzaylı 13.30 Çızgı Film Sılvan 14.00 Çızgı Film Kedıcık 14.30 Çızgı Film Hayalet Av- cılan 1&XX>Çızgı Film Peter Pan ve Kor sanlar 15.30 Buyuk Kuçuk Demeden 16.15 Yerlı Film: Aşk Hikâyemiz 18.15 Dızı Cesur ve Guzel 19.00 Dızı Yalan Ruzgân 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film: Sı- hıriı Kaykay 1 23.30 Dızı Av Peşınde 00.30 Lıge Dogru 01.00 Haber Hattı 01.30 Tuttı Fruttı 02.15 Klıp 98 03.45 Kapanış (0 212 286 35 35) Turk Tetekomünikasyon AŞ'ye olan borcu nedenryie Kanal 6'nın yayını durdurulmuştur. 06.40 Yabancı Film And- roıd 08.10 Yabancı Film Dunston OteldeTekBa- şına 09.40 Yabancı Film Bır Aıle Soru nu 11.30 Yabancı Film Tut Şu Bucu- ru 13.15 Yabancı Film Koza 15.15Ya- bancı Film Harp Akademısınde Olay 16.50 Dızı PovverRangers 17.15 Dızı Goosebumps 17.50 Yabancı Film Rıc hard II119.30 Yabancı Film Burma'da Gozyaşlan 21.15 GalaMagazın Denız- de Isyan (Şıfresız) 21.30 Yabancı Film Denızde Isyan 23.25 Yabancı Film Ka- ra Dul 01.05 Yabancı Film Guney Pla- jı Kadınları Mıamı 02.00 Yakın Çekım Erotık Yıldızlan 2 02.50 Dızı Beverly Hılls Bodello Teğmen 03.35 Yabancı Film Fanny Hıll (0 212 225 55 55) 07.00 Gune Başlarken T V 09.00 Haber 09.20 Lı- festyle 09.30 Haber Oze- tı 09.35 Ekonomı Gundemdekıler Ses- ler ve Renkler (Tekrar) 12.00 Gunun Içınden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Haber Ozetı 14.35 Dunyada Bu- gun, Yurtta Bugun Ekonomı 17.00 Ha- ber 17.20 Lıfestyle 17.30 Haber Özetı Dunyada Bugun 18.10 Gece Gunduz Festıval 18.35 Gundemdekıler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomı 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.45 Spor Gun- demı 20.50 Ekonomı 22.00 Haber22.05 Roma Atletızm Grand Prıx (Canlı) 23.30 Gece Gunduz Festıval (Tekrar)23.40 Lı- festyle 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33) 08.30VVİİson Top News 08 45 Sabı na 217 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Specıal Vıdeos 13.30 Muge 15.30 Splash 17.30 Mega Beş 18.00 Bır Numara Seç 19 15 Fantas öcTour 19.45 Haberler20.00 Aylın le Sportmence 20.45 Vıdeone 21.00 Haberler 21.05 Geveze Show 22.30 Non Stop 00.30 Mega 01 00 Play üst 03.30 Kanşık Turk Halk ve Sanat Muzığı Prog- ramı (0 212 288 75 75) 07.25 Gundem 09.00 Haber Bul C t e n ı 09 20 Eko "*"*•• E Start 10.10 Para Raporu 10.30 Kıtaplık 10.35 Borsanın Şırketlen 11.10 Pa- ra Raporu 11.35 Dunya Mo- dası 12.10 Para Raporu 12.30 Kıtaplık 13.00Ana Ha- ber Bultenı 13.40 Seans Ara sı 14.10 Para Raporu 14.30 Krtaplık 14.35SektorSohbet- len 15.10 Para Raporu 15.40 Pıyasalar 16.10 Para Rapo- ru 16.30 Kıtaplık 16.40 Eko Fınısh 17.10 Kahve Molası 17.35 Vergı Dunyası 18.40 Hedef Ûnıversrte 19.35 Dun- ya Modası 20.00 Haber Bul tenı 21 35 Yabancı Film: 17. Gelın 22 35 Tuketıcı 00.05 2000 ın Kuçuk Devlen00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bultenı (0 212 282 51 00) WM A 09.50İMKB t l C t V 10.00 Çızgı Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Oda Servısı 13.00 Haber 13.15 Belgesel Doğanın Sırları 14.10 Povver Play 15.00 Dızı Dunden Yarına 15.30 Dızı Tatlı Ikızler 16.00 İMKB 16.10 Dızı Gızlı Hayatlar 17.00 Ha ber 17.10 Dızı Sosyete Dun- yası ia0OYabancı FHm: Ha- nka Ruyalar 19.30 Ana Ha- ber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Şeref Kursusu 21.30 Yabancı Film: Fas'ta Bır Fifm 23.00 Dızı Modem Aıle 24.00 Haberler (0 212 282 36 00) 07.00 Kahvaltı Haberlerı 09.05 Heıdı 09.35 Kara Ka- nat 10.05 Alaaddın 10.35 Ayşe Ozgun Talk Show (Tekrar) 11.55 Dızı Şeytanın Gozyaşlan 13.00 GunOr- tası 13.30 Çızgı Film Heıdı (Tekrar) 14.00 Kara Kanat 14.30 Alaaddın (Tekrar) 15.00 Dısney Club (Tekrar) 16.30 Gelın - Kay- nana 17.30 Dızı Super Baba 18.50 Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberten 20.50 Hava Du- rumu 21.00 Dızı Tatlı Kaçıklar22.10Ya- bancı Film- Özel Bır Kadın 24.00 Gece Haberfen 00 05 Yabancı Film Allison Ta- te'ın Seruvenı 02.00 Platın 02.30 Muzık- lı Dakıkalar (0 212 655 00 00) 06.00 Huzura Dogru 06.30 Dunden Bugune 09.00 Dızı Manuela 10.00 Sınan Ozen Shbw 11.30 Huzura Doğru 12.00 Ha- berfer 12.15 Hanımeiı 14.00 Dızı SonSoz Sevgının 15.00 Muzıkalıte 16.00 Dızı Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çızgı Film He-Man 18.00 Çızgı Film Nınja Kaplumbağalar 18.30 Dızı Eltıler 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Yeriı Film: Kı- nah Yapıncak 22.00 Haberler 22.20 Vızyon 24.00 Gece Bultenı 00.30 Bel- gesel Kaptan Cousteau 01.00 Dızı Ma- nuela (Tekrar) 02.00 Sınan Ozen Show (Tekrar) 03.30 Muzık 05.00 Dızı Kom- şular (0 212 652 25 60) 06.00 Sevılen Klıpler 06.30 Platın 07.00 Gun I gı 09.00 Çızgı Fılm Kuçuk Melekler 10.00 Çh Fılm Jetgıller 10.30Çızgı Fılm Casper11.00S vımlı Kahramanlar 11.30 Farklı Bır Gun (Canlı) 13.00 H ber 13.20 Yerlı Film: Benım Olsaydın 15.15 Çızaı Fılı Ayı Yogı 16.00 Çızgı Fılm Taş Devrı 16.40 Dızı Ilk A 17.40 Yerlı Fılm: Alın Yazısı 19.30 Ana Haber Bulte 20.35 Gunun Yorumu 20.40 Spor Gundemı 20.45 Aıl ler Yanşıyor 21.50 Yabancı Fılm: Gremlınler 2 23.30 Luks 00.20 Gecenın Içınden 00.50 Spor Turu 01.00 [ zı Ozgurluğe Kaçış 02.30 Platın 03.00 Turk Sanat M zığı 03.30 Sıgaranın Zararları (0 212 215 51 11) i ^ 07.00 Gunaydın Turkıye 09.00 Yabancı Filı K j Nuhun Gemısı 11.10 Yeriı Fılm: Lekeli M ~ü"g» lek 13.00 Gun Ortası 13.20 Dızı Esmeralı 14^0 Yerlı Fılm- Babanın Suçu 16 10 Dızı Şennaz Ta go 17.00 Tatıl Başlıyor 17 30 Yerlı Fılm: Ne Olacak Şır dı 19.30 Star Haber 20 30 Star Spor 20 45 Dızı Fem 21.50 Bı Daha 22.50 Gece Hattı 23.10 Yabancı Fılı Korku Gecesi 1 00.50 Yabancı Fılm. Kum Savaş< lan 02.30 Zırve Defterı 03.10 Mızrap 06.00 Muzık M zık Muzık (0 212 448 80 00) U D D 06.30 Aerobık 07.30 Bugun (Canlı) 10.ı n D D Haberler 10.10 Polıtıka Gundemı (Car •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dort Mevsım (Car 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsım (Devam) 12.30 A port 13.00 Haberler 13.15 Muzık Kulubu 14.00 2'd 4 e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel HayvanlarÂJ mı 17.00 Haberler 17.05 Çevre Aktuel 18.00 Muzık Ba çesı 18.30 Ana Haber Bultenı 19.45 HBB Spor 2O.ı Ayşen Bırgor ve Isteklerınız 21.00 Konser Bulutsuzl Özlemı 22.00 Onda On Haber 22.45 Ankara da Gu dem (Canlı) 24.00 Haberler (0 212 281 48 00) 07.30 Cumbuş 08.30 Çızgı Fılm 09.00 M sal 09.30 Yabancı Fılm: Kınk Mızrak 11 .< Dızı Son Soz Sevgının 12.00 Turkulenn 13.15 Barışla Muzık 14.30 Yanşma 5-10-1515.00 > do \ie 16.00 Serpıl Barlas la 18.30 Eko Bugun 19.00 Babanın Çıftlıgı 19.30 Flash Haber 20.00 Dızı Son S Sevgının 20.45 Dıngonun Dersanesı 21.15 Yabar Fılm: Jesse Lee'nın Intıkamı 23.00 23 Saat 00.15 V do ıle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82) 08.05 Kahvaltı Sofrası (Canlı) 09.05 I Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10. Oyku Atolyesı 11.05 Dızı Sevdığım Adc 12.00 Spot 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 M zık Nostal|i 13.30Tanzımat tan 1 Meşrutıyet e 14.00! zın Içın Seçtıklerımız 14.30 Haberler ve Hava Durur 14.45 Cumhurıyetın Çocukları 15.45 Sızın Içın Seçt lenmız 16.00Anadolu dan Gorunum 16.40Soz Sızın (Ci lı) 17.30 Sızın Içın Seçtıklerımız 18.00 Gıde Gıde G/ 19.00 TRT 2 ye Geçış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog