Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet gazetesi îlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullararası sanat ve kültür yarışması Cumhuriyet gazetesi tarafından 1994/95 II. ders yılı süresince Türkiye genelinde; ilkokul ve orta okul öğrencileri arasında kompozisyon yanşması, lıse ve dengi okul öğrencileri arasında şiir ve kompozisyon yanşması düzenlenmiştir. Amaç, öğrencilerin Türk dıli ve edebıyat bilgisinin, şiir ve kompozisyon konusundaki yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. KONU (tlkokul ve ortaokul öğrencileri için) Yanşmalara ilk ve ortaokul öğrencileri ayn ayn katılabilecektir. İLKOKUL Kompozisyon: II. yanyıl konusu: "Çocuk Haklan." ORTAOKUL Kompozisyon: II. yanyıl konusu: "Çocuk Haklan." KONU (Lise ve dengi okul öğrencileri için) Yanşmalar şiir ve kompozisyon olmak üzere iki dalda II. ders yılı döneminde yapılacaktır. Şiir: II. yanyıl konusu: "Banş." Kompozisyon: II. yanyıl konusu: "Cumhuriyetimizin Toplumumuza Kazandırdıklan." K O Ş U 1. Yanşma, Türkiye genelındeki tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine açıktır. 2. tlkokul ve ortaokul öğrencileri arasındaki yanşmada eserler, ilk ve ortaokul olmak üzere iki ayn kategoride değerlendirilecektir. II. yanyılda Kompozisyon yanşması yapılacaktır. 3. Yanşmaya katılacak yapıtlann daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması zorunludur. 4. Yanşmaya katılan yapıtlar Cumhuriyet gazetesinin malı olacak ve basma, yayma, çoğaltma gibi tüm telif haklan da devredilmiş sayılacaktır. 5. Yanşmada derece alan yapıtlar Cumhuriyet L L A R gazetesinde yayımlanacaktır. 6. Yanşmaya katılacak yapıtlar, aşağıdaki adrese, belirtilen tarihlerde ulaştmlmahdır. II. Yanyıl için son katılım tarihi: 28 Nisan 1995 A D R E S : Cumhuriyet gazetesi .'. öğrencileri arası yanşması Türkocağı Cad. No: 39-41 34334 Cağaloğlu-İSTANBUL 7. Yanşmaya katılan öğrencilerin tümüne "Cumhuriyet gazetesi Katılım Belgesf verilecektir. 8. Yanşmaya katılan öğrenciler yanşma koşullannı ve Seçici Kurul kararlarını aynen kabul etmiş sayılır. ÖZEL KOŞULLAR (İlkokul ve ortaokul öğrencileri) KOMPOZİSYON YARIŞMASI (II. yanyılda yapılacak.) a) Yanşmaya göndenlecek eserler daktilo veya okunaklı el yazısıyla dosya kağıdının sadece ön yüzüne yazılacaktır. b) Kompozisyon eserleri en fazla iki dosya kâğıdına yazılmış olacaktır. c) Her öğrenci yanşmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. d) Yanşmacılar, yapıtlannın yer aldığı kâğıdın sağ alt köşesine adlannı-soyadlannı, ev ve okul adreslerini ve varsa telefonlannı yazacaklardır. ÖDÜLLER (tlk ve ortaokul öğrencilerine ayn ayn verilecektir.) Başan ödülüne değer görülen altı öğrenciye 3'er mılyon TL ve Başan Belgesi verilecektir. S E Ç t C İ K U R U L Dınç Tayanç -Gazetecı Erol Toy - Yazar Konur Ertop - Necati Cumah Şükran Soner Eleştirmen - Yazar - Gazetecı Prof. Dr. Cevat Çapan Doğan Hızlan - Eleştirmen Gülsüm Akyüz - Şair Hilmi Yavuz - Şair - Yazar Şükran Soner - Gazetecı Yanşmaya sağladıklan destek ve katkılanndan ötürü Milli Eğitim Bakanlığı 'na, Kültür Bakanhğı 'na ve Enternasyonal Turizm Yatırım Anonim Şirketi 'ne teşekkür ederiz. Cumhuriyet GAZETESI YARIŞMAYA KATILAN TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLER. ÖZEL KOŞULLAR (Lise ve dengi okul öğrencileri) ŞîlR YARIŞMASI (II. yanyılda yapılacaktır.) a) Yanşmaya göndenlecek olan şiirlerin, daktilo ile iki satır aralıklı veya okunaklı el yazısı ile kâğıdın bir yüzüne yazılmış olması gerekmektedir. b) Uzunluk konusunda sınırlama getirilmemiştir. c) Yanşmaya katılacak şiirler altı kopya olarak gönderilecektir. d) Her öğrenci yanşmaya sadece bir şiırle katılabilecektir. e) Yanşmacılar, şiirlerini yazdıklan kâğıdın sol üst köşesine adlannı-soyadlannı, ev ve okul adresleri ile varsa telefon numaralannı yazacaklardır. ÖDÜLLER Birinci : 5.000.000.-TL ve Başan Belgesi Ikinci : 3.000.000.-TL ve Başan Belgesi Ücüncü : 1.500.000.-TL ve Başan Belgesi Aynca mansiyon alacak üç eserin her birine 1.000.000.-TL ve plaket armağan edilecektir. KOMPOZİSYON YARIŞMASI (II. yanyılda yapılacaktır.) a) Yanşmaya gönderilecek eserîer daktilo veya okunaklı el yazısıyla kâğıtlann bir yüzlerine yazılacaktır. b) Kompozisyon yapıtlan en fazla iki dosya kâğıdına yazılmış olacaktır. c) Yanşmaya katılacak yapıtlar altı kopya olarak gönderilecektir. d) Her öğrenci yanşmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. e) Yanşmacılar, yapıtlannı yazdıklan kâğıdın sağ alt köşesine adlannı-soyadlannı, ev ve okul adresleri ile varsa telefonlannı yazacaklardır. ÖDÜLLER Başan ödülüne değer bulunan altı öğrenciye 3'er milyon TL ve Başan Belgesi verilecektir. AuU fl/Ul/Altlı _DOl \WyTM\2^i\ALAli\\ LDÂ JJEJiKCEY1 GJLMi î ÜGIlEl'fCILEJ İlkokul Öğrencileri Resim Yanşması Sonuçlan Yanşmaya katılan öğrenciler arasında \ apılan titiz seçım sonucunda Seçici Kurul 20 öğrenciyı Başan Ödülü'ne değer buldu ve her birini 1.000.000 TL ile ödüllendirdi. Fırat Tnncay (Yaş 9) Asena Demirci (8) Onur Bsyramoğlu (10) AliKızılay(ll) Cesi Perez (6) Bnrcu Karay ılan (8) Beyza Vuruşaner (8) Engin Yargıç (9) ElifDaç(lO) Eylem Sinem Özyiğit (9) Yas«ninA>kut(8) ÇİJdemPaçal(li) l;ı) Yöndem 18) Eda Basma (7) ÇağnDitek(IO) MUa Erer (7) Ayşen Merve Erdemir (10) Merve M. Yılmaz (8) tpekGöner(H) Barak Kelleci (9) Öz YükselışKolejı'llkKs.-Ankara Öz. Yükselış Kolejrllk Ks. -Ankara Öz Inal Ertekın tlkokulu -Bursa Şabıha Hanım tlkokulu -Adapazan Öz. Musevı LısesL İlk Ks -lstanbul Öz. Ata Lısesıllk Ks -Istanbul Öz Ata Lısesı- İlk Ks -lstanbul Hakımıyetı Mıllıye llkokulu -lzmır Yahya Kemal Beyatlı llkokulu -tzmır Hamdullah Suphı Tannover llkokulu -lzmır Akdenız Kolejvtlk Ks. -Antalya Cudı Bey tlkokulu -Trabzon öz. Oğuz Kaan tlkokulu -tstanbul Öz. Ekın tlkokulu -Ankara tskenderpaşa tlkokulu -Trabzon Öz. Yüzyıl Işıl llkokulu -lstanbul tstek Öz. Acıbadem tlkokulu -tstanbul Dumlupınar llkokulu -Trabzon Öz. Ekın tlkokulu -Ankara Öz. Güney Fırat Kolcjı İlk Ks -Gaziantep Ortaokul Öğrencileri Resim Varışması Sonuçları Yanşmaya katılan öğrenciler arasında yapılan titız seçim sonucunda Seçici Kurul 20 öğrenciyı Başan Ödülü'ne değer buldu ve her birini 1.000.000 TL ile ödüllendirdi. Ayça Doncıdağ (Yaş 11) Berat Hayta (9) HandeEnhoş(12) HühaPekgöz(15) ElifKonakçı(14) \lp 4ksu(14) Elif\iicedağ(12) EsraGüvenç (14) Zeynep Saka(I3) GülHosce>lan(14) Scrap Brielmeiler (14) Pınar Kösüre(12) VlizKabakçı<14) VlügeKoray (14) Çiğdem Bayındır(13) Sayat Baronyan (12) \jdaZaim<*13) Emine Beyazıt (14) DilgeCiner(12) SevgiKabakçı(13) Şenf Remzı llköğretım Ok -lzmır Çamkıran tlköğretım Ok -tzmiT Bornova Anadolu Lısesı'Orta Ks -Izmir öz. Ata Lısesı -lstanbul Öz. Ata Lısesı/Orta Ks -lstanbul FMV Öz. IşıV LısesL Orta Ks -lstanbul Bahçelıevler llköğretım Ok -Ankara MEV Öz. Toros Lisesı'Orta Ks. -Mersın lstanbul Lısesi/Orta Ks -lstanbul Öz. Ata Lısesı/Orta Ks -lstanbul Öz Ata Lısesı/Orta Ks -lstanbul Çamlıca Kız Lısesı/Orta Ks. -tstanbul Çamlıca Kız Lısesı Orta Ks -lstanbul Çamlıca Kız Lısesı,Orta Ks. -lstanbul Çamlıca Kız Lısesı/Orta Ks -lstanbul Aramyan Lncuyan Ortaokulu -tstanbul Öz. Atılım Lısesı'Orta Ks -Ankara Çamlıca Kız Lısesı/Orta Ks -lstanbul Bornova Anadolu Lısesı'Orta Ks. -lzmır Çamlıca Kız Lısesı 'Orta Ks -tstanbul Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Şiir Yanşması Sonuçlan 1. ÖDÜL Sevil Erman II.ÖDÜL IşılGrçkun III. ÖDLL TubaGıvcı Mansiyon A>da Yıldız Dilek Gönülalp Evren Özkan Senem Güzehrmak Hasan Taşkın Pınar Özcan Ceren Pala Murat Süren Halit Köse Yıldız Biber Çumhunyet Lısesı -Burdur Nevzat Ayaz Anadolu Lısesı -Dıyarbakır Öz Eyüboğlu Lısesı -lstanbul Maltepe Lısesı -lstanbul Rıfat Canayakın Lisesı -lstanbul Kültür Kolejı -lstanbul M. Alı Lahor Tıcaret Lısesı -lzmır Çok Programlı Lıse -Metrl. Bl. -lzmır Odemış Lısesı -lzmır TED Kolejı -Ankara Bostem Turz \e Otl. Mes. Lısesi -Ankara Kahramanmaraş Lısesı -Kahramanmaraş Haydarpaşa Lısesı -lstanbul 5.000.000 TL. 3.000.000 TL. 1.500.000 TL. 1 000 000 TL. 1.000 000 TL. 1 000.000 TL. 1 000.000 TL. 1 000.000 TL. 1.000.000 TL. 1 000.000 TL. 1 000.000 TL. 1 000.000 TL. 1 000.000 TL. Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Kompozisyon Yanşması Sonuçlan Yanşmaya katılan öğrenciler arasında yapılan eleme ile 6 öğrenci Başan Ödülü'ne değer bulunarak her biri 3.000.000 TL. ile ödüllendirildi Ayten Çalış Yahya Kemal Beyatlı Lısesı -Ankara Gülnur L'ğurln Selma Yiğıtalp Lisesı -tzmır Ece tdil Anakent Lısesı -lzmır Sümeyra Kaya tmam Hahp Lısesı -Uşak Giilay Gün Bılecık Anadolu Lısesı -Bilecik Diren Çakmak Oz Tarsus Lısesı -lçel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog