Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

.«=e= ...iii ÷ z¬,. Jşe »e = . î i,ş. . ,iz İ 2 . ;¬,.¬f ± ":: “aşı ,?, =.,ı¬ İ...İ ,î =. `İ 1 ı¬¢ı ' *E“'i'ııQııı21"(Ş'v#*“~'İ~02% ı ı SAYFA 2 CUMHURİYET 2 3 KASIM 1995 CQMA Sııııy atv za ıtaa . ı iy., î ı T I ooıoıob 21. ı 1 ' 08.30 Ekonomik 06.18 Açılış . 06.40 Dizi: Zorro 06.30 Sevilen 07.00 Bu Sabah 0790 Çizgi Film; 07.05 Aerobik . 07.30 Dızı: Bizim Ev 07.05 Muzik 4 ; Gündem 06.20 MEB Açıköğretim 07.05 Dizi: Harika Yıllar Melodiler ..¬ ~¬ ,¬ ı......z Geıeceğe . 073o Bugün 08.00 Taş Devn 08.10 Ekonomide Dun 2 08.45 Gün Başlıyor Lisesi Prograrrılan l 09,00 Sabah Çizgileri . 07.00 atv'de ' QQ05 yeni mm; ğ Dönüş (Canlı Qıarak hafta iç. 08.30 Casper 08.35 Hafta Sonu Gezı l 10.30 Konuşa Konuşa 1 Takımadaları 1 3 Dert Bende 1 ve Donald 10 30 Ha di 07 45 Çizgi mm. Tiny ı Yeşilçımen hazırlıyor. Kahpe 09.40 Eko Start f 11.35 sız seııeı 09.20 Müzik sean ıı= ~»ı»a~.~ız~İ= 09.35 eıvııe saban ~ . .. Y 1 } ' “ Hvlva Ef°* ve Nm' ı ı 1040 Borsanın ı 10.00 Defteri 08.50 Marmara l í 10.30 Yerli Film: j 09.00 Çizgi Film: Miki ii.. ., , 1of 3İprogramıAvuç Sevgi Ş08.50 Muzik .Çizgi Film; Güçıü' . her gün ekrana g Bir Mete 09.00 Yerli Film: °725 10.10 Not Haberler 08.20 Geçmişe Ozlem ; 2 Kahvaltı Muzik... ozetı veriliyor.) Firari Aşıklar 121° Müzik ı İ|2ooDizi: kıımsaıaakıy oıııı ıİııe'Pî'£¬?=¦1C.ıı=ıınız E Zı11.25 Yeni Fıımz 1230 Nabız GUlUm$e oonş 2 F ãlllfl blfllkle SUÛUYOT. Şif 12.10 Haberler zaman fveazzn g 12.10 Yeni iH?='% z 'S ' fif'~:\'2l'U'=!'I&÷'=CP!'? flag? Ş29' ""' y?y?qa ve 1130 Sevginin Bedeli 11. Kaaınıeı . 10.05 GAP D/'yeıum' İbäwf .'P1::=~İcıi±Lš.¢ı~~. .1 ` o , . . ' 331 l 1 1 Gönül Oyunu 1250 Kutu Kutu 08 36' Müzik ğgğğ§ndğğğğ§“a“ z 123 . Geçiş Şmııvz Gızıen Aıııanıf Marimar Hava Durumu l 10.1012.10 Hutbe Kadın ' Dön Mevsim 1 J?â?ğããer 4X4 ııeyeı . ş .V , 5 ' Iîıaıı1.Haberı 25 | . se . 3 , , 09.15 Dizi: 10.00 Haberler ve .. l 09.35 iyi Günler 1015 işte j Kadın ' Asla .ı 12.10 Yabancı Film: muş" 12Ğ5ı.°ğY“fı "' “` 11.10 Yerli Film: V ı a esi Å... 2. ,..:. L. Hırsız Prens a er ve l?ırışmiı programı 'Ri:i Müzikler ' 14.35 Dızı: Zamanda 14.00 2 den 4 e 14.50 Sevllen U Müzik... seçiııİıenmız Hava D mm 14.15 Müzik... Müzik... 13.20 Bizim kü 1 mr 1 'ııf ısısıı mı. 15.10 GAP'e Bakış 6 , YOICUIUK 1690 Hayvanlar İ|33Q Dizi: ve gi ise Osman Sınai`a “Süper Altuğ. Jülide Kural. sfl'3)' Gözler.Sulhi Dolek ıle Muharrem Buharıfya. îonetmenlı e ' ' m 1625 em 3"$ p|aj, 17.00 TRT 2 Cgnnez GAP aıt. Şevket Bııba`nın senaryosu smet Ayın ı Gaflblm C9Yla0 1555 All/'fl ve 15,10 Stüdyg TRT vincn Alim`ınKovboylan .sürpriz bır rakip çıkar Gm. 20.151. 1719 0121; Alcam'af 1745 M0me$3 1490 Dizi: Veronica 1310 pa,a Raporu ı d 1702 Hab?flef 17.40 Dızı. Cesur ve karşısına 13.00 Haber 13 1600 Gide GİÖG Sllpel' Baba TV Servisi Bu akşam 78. bölümü yayımlanacak dizi ?lm 15 30 Y “ F' Ala 14.00 Stüdyo TRT G9Ç'$ oynadığı dizinin bu hatiaki konusu söyle. Zeynep'ın egitim konusunda yeni arayış *"" Afkadaşla? 2 1500 Habe?er lan baba hz mskisinde gmhmc “den Ûluyor ECCnin F,amadan dönüşüyıe 5c 17.® Star Haber 17.20 Robocop 'İbo ile GUİİIIŞUİT İxuııul D ile mm Jr/ ili tlu 16 15 Dm. Yem 18130 Mor Bisiklet 1 14.00 Yabancı Film; 13.15 Dızı: Manuela 14,30 Kadmca ı 19.50 star Haber 1 20.05 Yeni ı=ııın 15'*° '2' '2 Ğüverciwe Dönüş 19.00 Akşam Bultenı li Kervan 14.10 Ayşe Ozgun Talk 1530 Müzik saat, l 20.00 IstanbulG.Birligı . 21.30 Çal Çal 16 10 Yem 1510ã1lî$eflef ve 17'°5 Sevgi Bağlan oneeı 13,30 Müzik Kuzususläîvn 3113 1ı§1Ål~ğ11lı eni 1 § B. . E 14:35 D.. *ğ?p d , * Güle' '9'°° ^"a “ab” l 10.50 IstanbulG.Birliği Bülteni ı D. 130,83 1800 Şans Kasası ~ * i' 1 13.00 Gün prağm " | vee. ıı~ııu.=ııııı±¬uaeııııııi '1ıi Iî .Yeni 13*?N=ı=~ Şlfkellêfl l 2030 Swdvrı stanbul 15.45 Fıım. t . . 17 G5 yarışan Devlet Koroları l 15.00 en cadı Hengı canlı ¢.e.¬~¬~İİ=Haber 1 20w 'bo Show °9“$“ ' . I°'$a“' K B n î 1730 Bu To 19.45 Şahinıer lslam ve ln5an lbıİ'~ıw\ırz÷ l Shgw . .....,......¬......,..¬...,...a.' ı af' af ı Oyna K İ 1320 FHSIİ ı~=="~"'*°'*=~=*='~*' 1. " ' ^"" " '*"“°'°" Feryada Gücüm Yok ıl 18.35 Dünya Modası l ıaşãislıabener 21'°5 Ve perde3 .l8%25. ãfãme TE l . 1 i lmaz |sun ,I §a?,2''¬"¬`;¬.2:,,"y2udı l lf'nİ i yag F111111 “1 1 Baba” 1 “ Ågãgzğîlglğargü' 1 11 ` 17 50 Y rl' ı='ı ın; Eko F ı šãğä Üfé?ıe. kini? l?'2.ıfé'$.' lı 19°°İ=fv ^??H==ıb@f 19sfı öğîöîıî' ğâğ ğ'a°îg?,$,2ğ?Ş,, `°ğî,.'ğâ;î? 1 82..ıl§;¬ 0 ge er 20:35 iy 2155 Şaka Yapl* f”"*=""**'"f~"*'* Süper Baba í 1 Billur Göl 1 i 1 ı zolšğrğdlıîçşğ ve 1 21.55 Bir Başka Gece 2130 HUYSUZ Showşğkğıheıık 2045 Dizı?ı.....e..... l 21.15 Devri Âlem * ä°~“ãPı'Gı«. ı šı;z;.;1::ı;:::::' W* : °° ....ı.....,........... ı . 1 1 1 ı 1 à <|845 ~Dogru =aıı¬ııııııııİ1ıı.ıwıa=u.s=.\i¦ l Dlzl HaQ|mAga 19.°0 Alla Haber ` , Eko Finish l ı. ı şi 17.55 Yalan Ruzgan 19.40T t l . ' 22 =İıİııs İı.ı'*.Ç÷=*=ıe .. ısı23 1 ` ¬“ 1 24.00 Haber 24 22.30 Binbir . 22.30 Siyaset 22.50vSporı/izyon 22.20 Laf Lafı l 22.05 7. Kulvar 'ı i. g*~'ff'H5 1 hazırladığı programda 1 01 a İ0 212) 655 00 00 kaTı§ı'2î'L§'2'ğı?b.nın z 2"ğ'2aǧa°°' l nenbeıı ı TRTFM 2<*g2e?P°*< . 30 Muzık , " 03.00 Y la F`l : 1 , 00:30 nm' . . f tbol I n ozel "'="“~=î ŞUÇUŞ 2 ıauı1m zde 1İıırırıdu.C. ""'b“İ; fm TSMFurıttı óßlllbll' y11aşanã1alrînanıları ....z 00.10 Yabancı Film: İ °3'1o THM 1 ¬ 3 a,:1ş1 20.00 !ŸM“'”' . , . . ¬ 0350 d* ...¬e......:¬.,.. z.,“ece uenıve ....z....~...¬........2 ıraarveıper e .Surat! šlî0";lÖa Şaıäšllîf d Sadri fllışılı. Kartal 6 daki 41: Giırel İstııııhul du. ı Tehlikeli Temas ı 0529 ı . :22 oo G Bm 01.20 Haberler ı Pınarı 2245 Festıvalierden ........ 3 ~Bıııııır sıırzvın ıııı :*"' : " 'i“"" ' « . ı . ı 1 gğfg î”d*î°Ÿk '"9"'2rŞ°'^"“a“°a '°' MÜ' V . aYêb??ßl55 Beyaz Saçlı S°F““' Işıkları ' intikam ıî 01 302 ' İ. z . za Filmi Ğ. W r Şehir ^'i"“ 23ğ'ݧaÅağ'§"ÃİİĞ ğîîîoızıãiîlrevde zzao Yabancı ' Uz' Hat” el G'2" Ovu?iaf ii ^'°°" '“ haffaki konu ba hkıan ®.20 Yabanßt Filmi . ı prenş ' Beşllsl 1 . t 2 2 . 2 İ . a Cl Im. 'şi qsaa Q If a.á`,`Ve 23.45 Yabancı Film: ` ı' ~ ` 01 15 Ka°a'“$ri SM, olacak. .ğn H, Denizdeki Canavaıııj gfg ãığıe'ıÅäİ;1k'er l Ç Oy °31° Y ban Fı 5: ıı bezıeı °°Pa°a'a"a Mıılılisv. 'Bizim ' ` `'``' " Pasaj km. Y ı 1 . ıı 01.30 Kapanış E1 !a'¬ I .:' ` ~ il M w zgvg = =¬ı J E ß'(0 312) 428 22 30 1 1 (0 2121259 72î 1 11 8 (0212) 655 11 11 .H:`.m:|ç;,â:,,'1 8 (0212) 28600 73 ıß (0212) 698 49 01 1ß(0 212) 281 48 00 Å ß 8 1 Program Show TV'd 75 07.28 Ş .ılı. 1 Bir Solist 15.10 istanbuldan Şaaî 1230'da gtqanae 16.15 Colorbar 07.30 20.30 CINE 5 Haber 13.20 Hanımeli ı 07.00 Ç A 16.00 ı 08.30 BirlikteBeşliağarcık Efsanesi 0855 HalkÇizgı ?lm: 18.00 Akşam Keyfi Şeker Cadı (ŞİİFESIZ) Genç ÖlmekYabancı Him: 0900 Gi' WHCİSICİG i Savaşan 18.30 Programian 15.45 KOFISGÜGH Zoro 17.30 07.35 Çizgi Dizi: Süper 22.35 Yabancı Film: 15.15 15.00 Haberler 931651 H'1S { 09.00 Çocuk Haber 20.00 Açıköğretim 17.50 Çocuk Haber W var Ne Y<ııİ çıııııgı 0a.0o Yabancı Film: 01.05 Kirli Aşk 11.00 Haberler 1000 Muse HI" Qll?ßl Söyleyelim 19.30 Bir Solist 17.15 Çocuk 07.00 Ne 18.30 Ali Baba'nın Arkadaşlar (Şifresiz) Şirket Martello Dosyası 09.00 N0 ZQDNO Fal i 07.30 Telegun 16.30 MEB Açıköğretim 16.00Yabancı Him; Precıosa Borsa geıecek 17.00 Ara Haberler Eleman (Şif 08.00 Çızgı Film: Lisesi Ders 15.15 lsteklerınız 17.15 Bence Bultenı 20.45 Haberler ve 17 On The l 09.15 Çizgi Him: Azman Programı 18.00 Merhaba Uy?ftlyutv 19.05 Ana Haber Bülteni Süper Anne 02.35 04.35 Ölüm Uçuşu 18.15 Dizi: Kumar Şjf§' 09.30 Şeker Kız 20.40 ir Solist 19.00 Genç Haber 2 Ev0730 Bilim 19.00 Haber Başlıkları 09.50 Yabancı Film:Son Kurban 17.15 Hayırlı Akşamlar 1200 10.00 Yabancı Fııınz 21.05 Yıldız Yağmuru 19.10 Memaba 0750 Çizgi Film ı 19.30 Spor Bülteni Dunyanin Merkezine 06.30 Müzik ' 19.00 Haberler 1500 M "lîıf St ı Büyülüfıteş 22.ao MEB Açıınsgıeıını 19.30 Akşam aııııenı 00.00 eızım Evde 19.35 Cümbüş Yolculuk B. (0 212, 225 55 55 19.40 Günün 1600 Säğàğonğ" °P ' 11.30 Bu Ulke Bizim Lisesi Ders 19.40 Pop 10 Gazete Turu 20.30 Haber Başlıkları 11.30 Eleman Bülteni İçinden 1"oo J TV 12.30 TBMM'den Canlı Programlan 08.30 BIZIM EvDoğru 0815 Eyde? Spor (Şifresiz) 06.15 20.15 Dizi: zaman, Y ı 20.10 Akşama GUHG 20.55 Yerel Haberler 20.35 Yerel Haber 11.35 Dizi: Aşk Fırtınası 05.30 Açılış 19.50 Spor Bülteni 1200 Şim Yayın 00.30 Kapanış 21.00 Haberler 00.15 Ka anı 21.30 ` i: Zamanda HŞ IVO' Haberleri 12.30 Yerli Him: Yol Huzura Evlere enlik ~ P Ş Diz B ' . 18.30 Pepeı Mega 5 ıı ı 08.28 Açılış 08.35 Günaydın Yolculuk 09.00 Sabah Bulte?ı 21.00 Nargile 14.20 Yabancı Film: Doğru 21 .00 Huzura Dogru , ~n ı . , 19.00 VJ Bu ı Açıköğretim 10.10 Dört Konseri 0945 Çllgl Flim 21.30 Kalk Borusu 16.25 Yabancı Film: 07.00 Haberler 22.00 Haberler 2930 pancgevu l Lisesi Ders Programları Mevsim Kadın 23.30 Yaşasın Sanal 1000 4. B0yU1 23.00 Gece Bülteni Shirley Valentine 08.00 Yumurcak 22.15 Köşebaşi 2115 Maya?gn Ç 10.30 Gençlik Korolan 11.10 Dizi: Kumsaldaki 24.00 Haber 24 10.30 Flash Kadın 23.15 Gece Yerel 18.05 CINE Magazin 09.00 Dizi: 22.20 Tele Kritik 22,00 Habefıeıı , 11.00 Bir Solist Kadınlar 00.35 Haberler 1 100 01212 SONSUZ AŞK Haberleri 18.30 1. Kısa Film Antonella 24.00 Haberler 22,15 Mr, Night l 11.25 Konser 12.00 Bir Kelime Bir 00.45 Stüdyo TRTFM 12.00 Flash Kadın 23.30 TapOn Yarışması 10.00 Haberler 00.10 News ln Brief 23.00 Yabancı Film: 12.10 Türk Halk Müziği İşlem 03.00 Yerli Film: 13.00 Oğle? Bulîe?ı 00.30 Bir Demet 19.00 Dizi: Uzay Yolu 10.10 Günaydın 00.20 Yabancı Film: Kimbia Savaşlan ı Korosu 12.30 Belgesel istanbul 24 seat 13.15 euyw" Efendim Yasemen (Şifresiz) Turkiyem Bir insanın Hedefi 00.45 Haberler 5 , , Esintiler 13.30 Yeni Film: 06.55 Konser 1500 Ara H?bêflef 20.00 Talk Show: Ne 12.20 Cuma 0200 Ül?l TV 08.30 MEB 10.00 Haberler 22.00 Radyo Sanatçıları 09.15 Turkulerımız Kahvesı Sıcak ve Toz 06.35 Gönül Pınan 21.20 Gönül Pınarı 2939 Kapaı, ?;,şe { 1 12.40 Köriezden 13.00 Haber 13 04.40 Son Dakika 1400 C0l0rbar 01.00 Kapanış 19.55 Sinema Günlüğü 12.00 Haberler 02.00 Haberler 01 .00 lpe P 13.00 At Yarışları Kabadayılar Kralı 07.45 Dizi: El Kızı 15.15 Buyrun Efendim 8 (0 212) 256 82 82 Var. Ne Yok (Şifresiz) Meltemi ~ '3 (Û 212l 65 L°“'"^'B" ılllılllılllılllılllılllılllılılllılllılllııııılllılllılllılllllılllılllılllılllılllılllılılllılllılllıll 293 89 78 (3"^') J . .. 1 ııııııııııııtltıııııııııııııııblııvızııc¬üı~ıı.snıllı İ ' ' ' ' ' ' ' ' é9 1"°~;'1j\E 4;*î:~îQ:'? 1 ^ ~š İıî 1 ßıı ııı~ıı¬0ıııı ııı zıııısıuis wvnrou Mnnsnıis Lucky 1 Sa' Tha' Restaurant PETERSON DJ land Restorant . ım ılk Ta GILES PETERSON BUCKSHOT LE FONQUE ' tanbuıı ' H AYAL 1 JEAN LÜLP LONGNON :kı : . 1 ' ” , « ıPETER DELANO sunuyor if 1KEÇI ' ı ' ı ve enfes lezzetler KAÇAN ,. ısrnıvßuıWlLLI.~\MS BEN HARPER ACID TRIPPIN BUDY GUY 21 land,A||İL İLHAN lEFF CAZ QU.İ=ıRTET .ıosıtuıı REDMAN RADIO DAYS T Y 8 °Zg“ ?ß2°1* ?*m°SfP'“$¢ ¢....ı.ı..... Yk TIYATROSL BLU ES EXPRESS ı TİBET AĞ IRTAN YEŞIL UZUMLER W °°°°*' W" 'W' 3 '° “”"* "*'="'”“°* “W” Z” S” '° HAKAN SAVLI ~ . ~ `a n I' . ı<ı5RE:ıı GÖRSEV QUıı~rre'r ORQUESTE RANDYALİ Paımızr 2 f İ 2 ?fi 4 Ka Ts9'ğ:=K Dyş ı `ııııızn° W' J1ma I gw. Kı saunaı Arıvß ı T][AI 'ı .fe s"“ “ “S ms' ıısııııııuı lı ' 1frW M 1 DANS rirıırnosu ı<Aos PğıUl: PAVEY CHlLD'S DREAM ¬î 1 5 Kasım 1995 P°==f= 14°° 1800 ms' ı QUARTET BÜLENT oırrnçoiı. ERKAN oouıı Nısşıar~ NİLÜFER RUACAN ROBERT 'rowıııısııs ALLEN noısr 11 RUINS JOHN ZORN ALFREDO RODRIGUEZ LENARD l ALBERT ÄNTUAN 'ILLOUZ IUAN SEBASTlAN JIMENEZ ~ CRAIG HARRIS & BARBAROS ERKOSE : er FETHİ TANER OTENEL ROBERTO GATTO ı BAS|(|N QBÅN TEMIZ & TÅRİK DURSUN K. MAGNETIK BAND TUNA TAHSIN QNUVAR OKAY 'BGI' KANDEMİR KONDUK 0 111'l'ÜYAl0 kiniı rulını Giriş Kat B Salonu . HAl¶& DAN ı İLHAN ERŞAHİN TRIO BİLSAK 'I`İYßt'l`ROSU SHRIEKBACK AÇELYA İ 1 sAnı=İ:ı;1ı YIIO oıguu l ı1İ'zî"”î§*1š§i"L Yarım Sanli! 104 105 106 Nolu değişmeyen standımızda TEPŞBAŞI ISTANBUL 2 2 2 .L .... 1 ..z, 1 en 5 :: 1. 2 Q .R===23Ä394Q ¬ ya lı ve 1 ^ ' ¬ ı îıl IP Esas No: 988. 384 f ıı SPNDEN 5307734 nolu Ü Ç0C\1klaf1n12&= . BEYKÛZ SULH HUKUK ÜSKÜDAR 1. ASLM: HUKUK HAKİMLİĞİ`NDEN Esas Yo. 1 091/884 SARIYER SULH HUKUK MAHKEME ı eııııyeıııııı ıaybenım. . h staîmmza ı IIAKİIVILIGI NDEN Hükümsuzdür. refaakaıç?ter ev ı ı Dosya No: 995204 ı Davacı Sağlık Bakanlığı adına lstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından da ı MURATGÜLuEZ işıenmzê 1 Hazine tarafından Alper Kuş aleyhine açılan lıayşım ıayını 1 ' 1 ardı cı daıasırıda. Beykoz ilçesi Paşabahçe Mahallesi Çubuklu Paşa ± ga anrßr bahçe ie Dedeoğlu Sokağfnda bulunan 37 pııfta. 247 ada. 27 hi"ııgı ee ıs eııgaas açıarilıesızzı :'c bıta a ıdso'ıuedlememı Id lar e ad dilin' i ıebl ı a dr aespı t . karar sayılı ie 109. l993 tarihli kararla dai anın reddine katar 1 e¬ ¬""'i'*'î' ı ft y nl ' ı paıselıle kayıtlı taşınmazın hissedarlanndan Yanı ogluğundnn .idi gcçcııe ilanenk tebligat yapılmasına kıırar xe.rilmiş olmakla: Davalı Atilla Poııuşat. rilmıstir. . , . . ğpa wa ašmîza .3yCl af ı xıııeıı Elcnko. Lennidi oğlu Dimitri. Dımıırı kııı Nikııdııra. saat lt) lıf)`da mahkeınerııiı duruşma salonunda yapılaıxık ı Da\ Mahkememızden ıerilen ş ukarıda tarih. Noßu ş azılı Lu Yanı kızı ııızı Leıııınızr Yzııııigııı Vasil. ıwııızıııı egııı Åılııgiıííın 7. 12. WQS gunü Ehİ')§`f'["'lS?1)l`{?'“m aP'¢\ afı\leksı`nın rar. acı Istanbul Mulıakemzıt Nliıdürlüğiı 1 cltılı taızıtıııdan 1 ı: Hulıumsuzdıır. 7.1 l.l905 günü saat ll)'da bizzat duruşmada hulunıııalan veya ı valı Atilla Alagöz aleyhine ıkámc olunan alacak davasının dunışmasında; Davamızın Maliye Hazinesıne izafeten lstanhııl Mııhakemat Müdürlüğü davalısı olan ve Çamlık Dıımğı Sarıgazi İstanbul adresinde ikâmet ettigi bildirilen Atiltam?ııdan Füsun Peker ljDolkanı aleyhine açılan verasetırı ıptala Alagöie belirtilen adresinden bahisle tebligat şapılamamıs. yapılan tebligatlar bili davasının yapılan yargılaması sonunda 988 38l esas. 90317011 . SÜREl'lël Ul`GUN CEREN 588 33 20 duruşmada bıuut hazır bulunması gerektiği tı.ya kendisini bir ıekille temsil ettirmesusu ilımen tebliğ olunur. IQ 10. 1905 Basın: 50098 kcndılerını bir vekil ile temsil cttınnelcrn aksi halde şokluklantıda karar verileceği hususu dasa dilekçı.sı yerine kaim olmalı. . üzere tebliğ olunur. l(ı.l0.l995 Basın: 5000l si. durıışnıada hazır bulunmadığı seya kendisini bir vekil ile de temsil ettınnedigi tak sun Peker( Dolkanfn hüküm özeti ve temyiz dilekçesi tebliği ye dirde duruşmzılann gi) abında devaın edeceği ve yıne yokluğunda karar verileceği hu flüt! kaım olmak üzere ilan olunur 24101905 Basın; 50094 ı nlen I2.ó.l905 tarihli dilekçe ile tcrnşız cılılınıştır. Daiıılı Fü . à J=; ıı= ıs.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog