Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Kültür • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 SIIVEMA' d a ALKAZAR ÇAĞI BAŞLIYOR Beyoğlu Alkazar Sinemaları Alkazar ve Alkazar Avrupa) yepyeni bir kimlikle, yepyeni filmlerle açılıyor. ||» • . «-••r.'.j VA1VAV. • 21 Ocak 'tan itibaren Alkazar Avrupa da CHAPLEV Yön:Richard Attenborough • 29 Ocak'ta Alkazar' da Germinal Yön : Claude Berri Tel : 245 73 83 245 75 38 Fax :249 41 75 AJUMniCAmClOlO 06141 11 4514*1700 19X21 *5 Gm CM2400 (2492J24I 12M14 15 1630 1845 21 15 4JUFTA ORTAKÖY KÜUÜR MBtKEZİ-258 69 8 7 TOROS GU5R£ IŞÇHfltNN ONUftU DOİENŞN'. ORHANKEMAL . OMANÇK BEREKEUITOPRAKUR ÜZERINDE Yaman Okay 'Nur Sürer • Menaeres Samqncılar • Erian fiice/ • Tuncel Kurtiz •Bûfenf Koyabaj • Ozcon Özgûr (Filmden önce Toros Gubre İKİİerinin direnisini aılatan bir dia gösteresi vardır ] Seanslar 13.00-15 30-18.00-20.30 T I Y A T R 0 M İ E Vasconcelos ŞEKER PORTAKALI Müzikal Çocuk Oyunu HerCumortesi- 11.00 Kacbkây Halk Eğitim Merk.li Gi>e Tel: (0-216) 348 40 50 Her Pazar: 11.00 ftoro Hon Tiyolro Solonu Tünel GişeTel- (0-212) 293 81 37 Yazan: Oben Güney DAZLAKSahneye Koyan Salim DÖRTCAN 22 Otk CM1İOO/23 Oa* ru« 1İOO Baro Han Tryalro Salonu Tünd W: (0-212) 293 81 37 lOiTul 8i»Mll5'Nltl II'I'.IIIIU 1900-1960 istanbul-lzmır-Atına Rembetıka " nın müzlkal öykûsû Pazarien va Solı dı>ınoa Her gece SoOİ 22.00 £OM 2 HAFTA VVILLMM MASTROSIMONE Oynayarfar D*-ya Alab«a-Ön)wnr ÇSIIçiojlu- Ûzkan Schulze-Zerrin Sümer Pazar 1500 P.ıesSalı 21 00 »eler: Tatem. Ofama'da T C. KÜLTUR BAKAMIGI T.C. KULTUR BAKANLIÜI istanbul devlet opera ve balesi I istanbul devlet opera ve balesi ATATURK KUITUR MERK6ZTNDE Govin Gordon HOVARDANIN SONU (The Rake's Progre«| bale 1 perde 6 loblo Koreogrofi: NINETTE DE VALCHS Sohneye Koyoo RICHARD GIASSTONE . . Orkotra Şefi: ELŞAD BAGIROV Dekor ve koıiüm: REX WHISTLER/OSMAN ŞENGEZER l»tk: BÜIENT DARCAN Ferit Tüzün ÇEŞMEBAŞI Faotozi bole 1 perde Koreogrofi. NINETTE D£ VALOIS Sohneye Koyon EVİNÇ SUNAL/SUNA ŞENEl Orkeslra Şefi ELŞAD BAGIROV Dekor ve Ko»tüm. OSMAN ŞENGEZER Kordo Bole Şefi YÜKSEl ERSİN l»ık BÜLENT DARCAN Sonalçılor: Oktoy KERESTECİ/Çiğdem ERKAYA/HüK/o AKSULAR Murol AKAOĞIU/Erdal UĞURLU/Selçuk BORAT Serap KONUK/Ender SAVAŞ KURT/Deniz BERGE Ayfer ZEREN/Bohor VİDİNIJOĞLU/Musiafa KARGACI Serap MERİÇ/Lale SEZGİN /Uğur İLTER/Ünol ASTER Okloy AKSOY/Ümit KARABEL/Yavuz ÖZDEL Alım GÜNAY/Koon YAZGAN/Ereon YÜKEN Mekem TEZMEN/Erdol ATİK/Fundo EMİR Tuvono TUNCER/Esin BAKIŞKAN/Tütin YİTİK Nur«l SÖNMEZ Soprono lolo Süzan KIZIKUOGIU/Oya GÖKBERK 22 Ocok Cumarleu Soot: 15 30 25 Ocok Solı Soar 20 00 (Gola) • Biletİer temsilden t>îr oy önce A.K.M. gijelerinde sohja çıkmakladır Gi>«tel251 10 23 / 251 56 00 (7 hoi) /254 G. G o r d o n HOVARDANIN SONU bale 1 perde Koreografi NMETTE DE VALOtS Sahneye Koyan: RICHARD GLASSTONE Orkestra Şefi: RSAD BAGIROV F. Tüzün ÇEŞMEBAŞI Fontezi bole 1 perde Korsogrofı :NINETTE DE VALOIS Sohneye Koyan: EVİNÇ SUNAL / SUNA SENE Orkeslra Sefi. ELSAD BAGIROV 22 Ocak, 1 5 30'da 25 Ocolc, 20.00'de (Golo) 2Şubol,2000'de W A Mozort SİHİRÜ FLÜT SE ÇN Sahneye Koyon YEKTA KARA 16 Ocok, 20 00'de 5 Şubat, 15 30'do G. Puccini TURANDOT opero 3 perde Orkestro Sefi DIETER ROSSBERG Sohneye Koyon YEKTA KARA 15 Ocak, 15 30'da 9 Subot, 20 00'de • G Verdi REOUIEM Orkestra Sefi MICHEL SASSON KoroŞefi GOKCEN KORAY 26 Ocak, 20 00 F Lehar ŞEN DUL Orkeslra^f? SERDAR YAIÇ1N Sohneye Koyan AYDIN GUN 27 Ocak, 20 00'de 3 Subat, 20 00'de P I Çaykovski ÇAYKOVSKİ'DEN UÇANK HOİAr NDALI BİR MEKTUP VAR! romontik opera 3 perde R W o Orkestra Sefı MICHEL SASSON Sahneye Koyan. GİAN-CARIODELMONACO 29 Ocak, 15.30'do LÇoker HAYALYOLCULARI Bale 2 Perde Kpreografive oanneye Koyan: OYTUN TURFANDA 8 Subot, 20 00'de müzikli gösteri 2 bölüm MetinSEVGISANU Sahneye Koyan ÖNDER GÖKâEVEN 14-21-28 Ocak, 19 00'da 23 Ocok, 15.30'do (Bokırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde) 4 Şubat, 19 00 ' da Biletİer lemulden bir ay once A.K.M gisetennde satısa çılımoklodır GtseTel:25l 1023-2515400 !7Hd)/254 CANLANAN MEKÂN Uxun *ür«dîr dlm«kt* olan bir k*ntin taatral izdüf ümü. N A Z E R A Y O A Cunta ?O'KJ/Cana're-s 'a.i 19 ılj ist Sanat Merk KınyaRya Sakncsı De»net Sak u Tartaeaşı 235 54 57 T ^ tOOOOO rencj 501X0 DOSTLAR TIYATROSU KARACA TİYATROSU'NDA | DORMEN fM TİYATROSU Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla NAZIM HİKMET 20 OCAKTAN BASLAYARAK Tel: (0-212) 252 59 35 I GENCO ERKAL SONOYUNLAR Ps»UJ0*1UII BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ Perşembe 18.30 • Cuma 21.000 • Cumartesi 18.30 • Pazar 15.00 • ERGENEKONCAD NO98 PANGALTI TEL: 241 2737 GEHARD LAUZIEB BEŞTENYEDİYE Komedı 2. Bölüm H^dunDorroen JAC3UES DEV»L PIERRETTE BRUNO Bûkjm Cna 21.15 CJK1İ4 00 Kom»)l2 Bolum Ycfıelen Gencay Gurun Perşembe 2115 SH Snma* TâsaıM Satfıı IMInnra a IVHIekiBrker. BENİ DÜNYA KADAR SEV DINÇER SÜMER YONETEN:METtN BElX3tN OYNAYAN LARJ DİLEK TÜRKER - MÜMTAZ SEVİNÇ yalnız 12 oyun Pter^cmbe, Cuma. Cumaımı saat:20 30 Paıar: 15.30 B.l« Saa;lan; G^. 274 64 72 vc Taksim Suadiy* Rumelı . Gallcna VAKKORAMA'lar da BALMUMCU KÛITÛ» SANAT M EIUCHI cht ul N«28 Unum IşTANBl 1 Tc 274 M 72 . KEPlT OYI^ICIIARIİ 246 35 89 - 247 36 34 JecaK Cumalı< NALINLARİ Komedi 2 Bölüm I Yön Mahir Conova 20,21,23,27,28,29,Ocolc [ I PERŞ CUMA2100 CTE3 PAZI5C0 1 D.L Coburn / Komedi 2 Böfjm ı . KONKEN PARTİSİ' J0 OCAK 94 f rtRSCUWA21.OOClE5irAZ.15OO COCUKOYUNU GÖRÜNMİZ DOSTLAR 22/29 Ocak saot 11 00 I RC COLA'NIN KATKILARIYLA BAHARA UYANIŞ SUNAR: FRANK VVEDEKIND'IN OYNANDIĞI HER YERDE OUY OLAN OYUNU "BAHARA UYANIŞ DÜNYAYI GENÇ BİR YÜREKLE YAŞAYANLAR IÇİN! TÜRKÇESİ: NESRİN KAZANKAYA i YÖNETEN: NEDİM SABAN YALNIZ 3 HAFTA İÇİN 20 OCAK-6 ŞUBAT 1994 PERŞEMBE:19.30 CUMARTESİ: 15.00 ve 18.00 NİŞANTAŞI KIZ LISESI TIYATRO SALONUNDA BUOYUNUGÖRÜN j^^J^İŞ^B R£NG[N LZ ^^jjj^j^^j^^ğ^j^f^u^jğ^^j^gj^ gjp 0^^'^ VAR M! Cmna 21.00 Puar 15.00 n 18.00 Nlfutaşı Kn lisai TtyUıo Salonu MaçkaCad. No: 8 M»çka Td.. 230 16 18 Otoparkunu nnhl Guruplaı» o»J mdirim.ç Gısmv fatırtes harx ttfnîım İO 00 Lı a<,îfu bJt-Jer t s Coftan iiır M? jl-n 1 akkannu~EıiTia s : ' Akbank Oda Orkestrası Konseri Şef: Pertev Apaydın SolİSt: İdil Biret CDevlet Sanatçısı) J S. BACH - E GRIEG 27 Ocak Perşembe - 19.00 Sabancı Center, Hacı Ömer Salonu 4. Levent, 80745 Istanhul Bilet fiyatı 30 000 TL dır Akkarı Extra ve J Karl sahıplerıne 2l> 000 TL.'dır Bılet Satış Merkezlen Aksanal ve AKM. C I N E M A CAFE - BAR Brgendi^iniz filmleri sİ2f özd orcunda irkmjzj \uduml3\arak izlemek isıemusniz? İO0O -22 00 GODFATIIER Yon F F Coppola 22 00 • 02.00 DAY RATE DUUSI'lrtmdafMiım Islıklıl CıJ Ku(Ukpinnalü<ıpı SOİL Ma l9,*B»mtu 1S2 9S 10 ' I I T. C. KÜLTÜR BAKANLlGl DEVLET TİYATROLARI İSTANBUL DEVLET TİYATROSUM » 1Wtotv: 251 56 00 / 254 SalıÇarş.Ptrj.CMm» 19.00C.ti»! 15.00/19.00Paz. 15.00 ICINDEN DALGA GECEN TIYATRO Ferhon Jensoy 19 (Mak'tan ba^lıyarak SEYİRCİLİ SEYİR DEFTERİ Deniz Aşırı Güldürü Çarş.-Perş. - Cuma - Ctesi. 21.00 KIRKAMBAR Gece Tiyatrosu Salı - Çarş.-Perş.- Cuma - Ctesi. 24.00 YER : Kuruçeşme, Divan Restaurant Karşısı Bılet Satış Içmden Dalga Geçen Tiyafo Kuruçeşme Ses • 1885 Ortaoyuncular Beyoğlu, Vakkorama .e Çarşı Mağazaları Tel: 0-522-2179837-251 18 65-66 İSTİKUL (AD. HO: 140 TEl: 25118 65-66 FAI: 244 43 27 Ferhon Şensoy'un PARASII YAŞAMAK PAHALI SALI 21.00 KulkK tnlcnl.gı KalUafı,4a Ferhon Şensoy un ŞU GOGOL DELİSİ CUMARTESİ 15.30- 21.00 Ferhon Şensoy'un FERHANCİ ŞEYLER PAZAR 15.30 STUDIO OYUNCULARI BECKETT 5 KISA OYUN Nefes, SözsCz O/w Ml, G«rGıl, Oywı yöoetM ŞAHİKATEKAND Ptesı-Perş -Cuma 2100 Gişe (0-2121246 77 25 Vakktıtama Taksim ' Vaktaama Rumelı Kültür Bakanlığı nın kjtkrljrr/îa Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 — 1 I S T A N B U L B E L E D I Y E S İ İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 23 Ocak 1994 AŞAGIDAKILERYazon İrfan Yalcın ^ Yöneten Selçuk yöntem Dekor Ethem Ozbora Kostum Mihriban Oran Uık Ayhan Güldağları Oynayanlar: TOMRİS OĞUZALP SADRETTİN KILIC 18 -19 -20-21 -22-23 OCAK ' T . C. KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVlfTTİYATROLARI İSTANBUL DEVLET TİYATROSUTAKSİM SAHNESI Glje: 249 69 44 Sllı.Çart.Ptrt.Cmnı 20.30 • C.lstl 15.00 / 20.30 • Paar 15.00 Turhon Selçuk Oyunlajlıran/Yöneten: Kenan IŞIK Müzik: Timur SELÇUK 18,19,20,21,22,23 Ocok AKM BUYUK SALON Gi{« : 251 56 00 / 254 CumarUsl: 21.30 / Pazar: 14.00 /19.00 ;SANI Yazan : Srelio Fiorenza Yöneten : Shohroo Kherodmand Çeviren :Serra Yılmax - Hür Yomer 22,23 Ocak BIRIM TIYATRO Gl{«: 251 56 00 / 254 Pars. Cuma. Ctesi. 20.30 / P«ac 15.00 Yazan : W . Shakespeore Yöoelen : Müge Gürman Çeviren :Sabahattin Eyüboğlu 20,21.22,23,27,28,29,30 Ocak Harbiy*. M.Ertuğrul Sahmsi (240 77 20) T.RICE / A.L.WEBBER EVİTA Tufkçesı Gencay GÜRÜN Yoneten Kennath URMSTON (17Ocak P.tesi 20.30) ( 23 Ocak Pazar 15.00 v* 20.30 ) MOl'lERE TARTUFFE Turkçesı Ohan V*li KANIK Y6n Jaan-LouisMarlln-BARBAZ (19-20-21-22 Ocak) Kadıköy Haldun Tanar Sahntsl (349 04 63) John GUARE ALTI DERECE UZAK Turkçesı Tunç YALMAN Yonelen Tunç YALMAN (18-19-20-21 -22 Ocak) A.R. GURNEY AŞK MEKTÛPLARI Turkçesı Armağan ERSİN Yonelen HakanALTINER (23 Ocak Pazar) C I Ş E Y E R L E R İ BILETLER. "HYATRO GIŞELERININ YANHSIRA VAKKOROMA TAKSİM . GALERIA STRADA MAĞAZASI KACHKÛY HALDUN TANER ' (MERKEZ) . AKSARAY IGS MAĞAZASI VEDENIZ OTOBUSLERI BOSTANCI Fatıh Rışat Nuri Sahntsi (526 53 80) C. MALAPARTE KADINLAR DA SAVAŞI YITİRDİ Turkçesı RekinTEKSOY Yoneten Mscit KOPER (18-19-20-21-22-23 ) Uskudar Musahipzad* Cılal Sahnısi (333 03 97) Melisa GURP1NAR İSTANBUL' UN GOZLERI MAHMUR Yonelen HakanALTINER (18-19-20-21-22 Ocak) Ergun SAV BİR BAŞKASI Yoneten Engin GÜRMEN (23 Ocak) Harbıya Cap Tiyatı (240 77 20) A.R. GURNEY AŞK MEKTÛPLARI Turkçesı Armsğan ERSİN Yöneten Hakan ALTINER (18-20-21 Ocak) Gazıosmanpasa Sahnası (578 60 67) NezıheMERIÇ SULAR AYDINLANIYORDU Yonelen Başar SABUNCU (21-22-23 Ocak) Salı. 20 30 - Çarjarnba IS 00-20.30 Per} -Cuma 20 30 C tesi- 15 00-20 30 Pazar 15 00-18 30 Galeri • Affölye 232 64 26 • 230 21 87 Bar • Lokanta 232 64 26 • 233 97 38 HATICE ERDOĞAN Takı Sergisi 17 Ocak-29 Ocak U I I C A t E R l S I Şokoyık Sok 62/5 Nıjonto* 80200 Tel 10-212)241 76 33 riOBI sanat ^alerisi MUHSİN KLJT R ı s i m S a r g i s i 17Ocak1994-3Şubal1994 VaUViHiajSı Cad. Pa>aj 73 Trl<(>-j U ) 225 23 37 GUNGOR TANER Resim Sergisi 18 -30 Ocak Cemal Reşit Rey Sergi Salonu Düzenleyen: YAHŞI BARAZ (OPERA) S A N A T C A 1 İ H S YILMAZ MERZİFONLU Resim Sergisi 17 Ocak 94 • 5 Şubat 94 Hvicjye Konyı Sok. Sjgl* ApL No.t Taksjra TİI (0-212) »9 92 02 GALERİ I 'BALDEM BAHARKOCAMANRESİM SERGİSİ 14 Ocak-8 Şubat i 994 Vol.konc-ğ. C^i Akkovat Sok No '17 Ntvanlası T el (02121232 40 81 R E S I M S E R G İ 5 ! ERTUGRUL ATES18 OCAK - 18 ŞUBAT 1994 TYTSAMTGALERİSİ I.\PIS VIA7.\. Bİ YVKDEREC. MASLVK MEYD\M N0:37 »KiTll A^ \7. \(. VyİSTANBl'L TEL: 10212i 285 2.1 23 Kıımpanya Rebetiko Askeri 1 akdenizli Jri ^%$sz$£? K a h v e - B a r J S H a C lel. 249 56 6U B ^ C 'e s t la v ie! ^ ^ ^ E l SEFÂHATHANE» Tekila Gecesi-4- en tatlısı£u//n hayatıdır. ayrıca TEKİLAda % 50 indirim 19OcakÇarşamba BcYOĞUJ CUMHURtYÎTİ ATLAS PASAJI GİRIŞINDEaA,ĞDA251 22 45 iç mimar- stilist- grafiker OLMAK İS1T;YKM.KR İÇİN DİNYA STASDARTLARINDA MOOKRN MACINTOSH KİI.CİSAYAR DESTEKI.İ ÖZEL EĞİTİM (H İÇİ-1I SONU) ŞUBAT tKJNCMİ ÖN KAYITLARI BAŞLADI. Cil;NÇ!.nR«ELECECİİİNİ7-İ İYİ DÜŞÜNÜN. istasyon sanat merkezi ERENKÖY IAJSS 4i 31 o HATI, TEŞVIKİYE T«I:24O 56 50 EYLUL ' SANAT GALERİSİ GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ 77.İstanbul Sergisi (Resim ve Heykel) 15 Ocak - 8 Subar 1 994 ı, Akkirmon Sok No 59 Şıjli Tel (0-212) 231 68 ii • 231 69 56 ANNETTE LOWMAN Ydnız 4 konser için 19/21/22/23 Ocak VİVİAN ARA "SonHafta' "Latin Rüzgarı" 19-20-21-22-23 Ocak TAHSİN ÜNÜVAR "Jazz Quartet" P r o g r a m 23.00'te başlar Ç a r j a m b a - P e r ş e m b e - C u m a - C . t e s i - P a z a r açık S a n t r a l Hotel R o o l , S ı r a s e l v i l e r T e l : 251 81 10 Meis Cafe Bir Başkadır Meis'te Şiirli Akşamlar her çarşamba "Gelenekse/ Şiir Akşamı'nöa buluşalım. bir şiir de sen oku. Sunan: NESIMI KARIKUTAL Tel: 293 05 98 lG3İa'as3'3> bses ntr yannoarı 'ÎOTI 3şağ.^a 3»3da) S ^ G R A M O F O N ' I ) A LIVE JAZZ ÇAKSAMBA PERŞFMBE NUKHET RIACAN EMİN FINDIKOĞLU SELÇIT< Sl'N L M6YDAM 'C j BEYOĞLU fST m. I02I2I233C786 nnn Bar • Lokanta 240 84 74 • 232 64 26 GUZEL SANATLARA HAZIRLIK MIMAR SINAN ÜNİVERSİTKSİ İÇ MIMARI.IK,GRAFİK,RESIM,HEYKEL,V.B BÖl.Ü\ü.lü<lNF.CiİRMI-K İÇİN RT.SİM ÇAI.IŞMAI.ARI BAŞLADI (IIİÇİ II SONl.) KATII.MAK İ(,İN GEÇ KAI.IYORSUNTZ. SONRA ÜZUU-CIÎKSİNİZ.BIZDEN SÖYLEMESİ. Galeri BAtölye istasyon sanat merkezi ERESKÖV Td:3ss 4i 31 o HAT>, TEşviKhx Tei:24o 56 50 Kurutulan küçük bir sulak alan onbinlerce ördeğin. kazın katledilmesi demektir. Engelolalım. Av ve ^aban Hayatı Vakfı Tel: (312) 338 54 57 AGLAMAKVEGULMEK tlhan Selçuk 9bası?0.000(KDVigndc) (,'ıiğılıi) YuYiıılıırı Tiirkınağı Cad. 39-41 Cıtğaloglu-htunbul Ödemeli gönderilmez İLETİŞİM'e üniversite öğrencisi elemanalınacaktır. Adres: Maçka Cad. RelliApL No: 59 K: 5 D: 7 Teşvikiye. Nüfuscüzdanımı. sigorta kartımı yitirdim. Hükümsüzdür. SALMASSOYSAL Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden almır. Tel: 554 08 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog