Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 NİSAN1993 PERŞEMBE 10 TELEV1ZYON Korhan Abay, interStar'a dokuzuncu bölümle veda ediyor EllerYukan kanal degjştiriyorMart ayından itibaren herperşembe ekrana gelen 'Eller Yukan', 'reklam alamıyor' gerekçesıvle yayınaan kaldınlıyor. Korhan Abay, ıki hafta aradan sonra yenı bir kanalda ekran karşısında olacak. Henüz hangi kanala transfer olacaklan kesinleşmedı. agazin/TV Servisi- Korhan Abay ın sunduğu 'Eller Yu- kan' Aba> 1a 13 bolûm ıçın anlaşılmış olmasına karşın, 'Reklam alamıyor' gerekçesıyle sona enyor InterStar televızyonu ıle Korhan Abay'ın yapmış olduğu sözleşme gere- ğınce, programın yayın saatının 20 30'- da olması gerekırken daha geç saatlere bırakılması uzenne, sözleşmeye uyul- madığı ıçın, karşılıklı anlaşma ıle, 'Eller Yukan' bu akşam 9 bölumle son kez ekrana gelıyor Mart ayından bu yana her perşembe ılgınç konu ve konuklanyla karşımıza gelen 'EUer Yukan'nın yönetmenlığınj Yavuz Sezer ve yapımcılığını da Lale Dıllıgıl yapıyor Bu akşam ekranlara veda edecek olan programın konuğu ıse ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz olacak Programda Türlaye'nın bugünkü sı- yası ortamı ve olası polıtık oluşumlar hakkında Mesut Yılmaz'la yapılan söy- leşının yanı sıra Turkıye Ralh Şampıyo- nu Iskender Atakan, Pans'tekı antıka otomobıl fuan klasık oto koleksıyon- culan Ayşe Ataman, Pamır Bezmen. Alınur Velıdedeoğlu ılk Turk otomobıl devnmı ve Mete Akyol "Pmk Cadıl- lac ı ıle Nathalıe Cole ve ceşıtlı anımas- yonlar da yer alıyor 'EUer Yukan'yı Korhan Abay ıle su- nan küçük sunucu Yıldız Asyah ıse 'Otomobıl Ucar Gıder' adlı şarkıyı ses- lendınyor Korhan Abay, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ıle yapacağı soyleşıde cumhurbaşkanlığı seçımınde Başbakan Suleyman Demırel'ın adaybğına karşı olma nedenlen ünlü reklamcı Jacques Seguela'ya yenı bır gorev teklıf etmesı ıle konuşması arasına reklam ahnması- na tepkjsı ıle ılgılı görüşlennı ahyor "Eller Yukan' ekıbı ıkı haflalık ara- dan sonra programı yenı bır kanalda devam etürecek Kanalö \e ShovvTV ıle goruşmelennı sürduren program vdpımulannın hangı kanalla anlaşmaya varacağı henuz bellı değıl ftf Korhan Abay PROGRAMLARI 07 10 11 15 18 07 00 Açıüş-Gün Başlıyor 08.00 Haberler 08.13GünBaşüyor 10.00 Haberier lO.lOGünBaşlıyor Fertaunde Htom ve Kıdan 10.25ÇizgiFilın:Dr. 10.55 Arkası Ytrm: ötömün Eşiginde Fransısko, Alına ıle konuşur ve arkadaş kalmalannı ıster U.20MûzikliD*kikalar 11.50 Arkası Varnı: TetefondakiSes Sılvıa Lautaro ıle goruştneklen çelunmektedır Lauuro bu durumdan rahatsızlık duvmdkudır 12.35 Komedi Dızisi: Dönya Bulşte 13.00 Haberler 13.15 Dizi:Bn»g»ZJııdri 13.40 Bir Sodsfc Zeki Eroğlu 14.10 Dizi: Doğrular >e Hakldar Felu Huby, Thekla CarcU Wıed Chırsuan Quadlıeg Hanna avukattır 15.00Haberler 15.10 Arkası Yaraı:Kirfi Yüz 16.00 Çocuk Kuşağı 17.20 BuToprağınSesi 1&00 Haberier 18.10 Kamuoyu Kamuoyu programınd lstanbul Buvukşehır Beledıye Başkanı Nurettın Sozen konukoluyor Yavuz Docat veSözen fstanbuTun sonınlan hakkında sohbet ediyor 18.40 Tûrk SilahJı Kuvvederi Saati 19.13 tnanç Dünyası 20.00 Haberier veHava Dununu 20.34 Spor 20.454x21 Doiudizgin Banş Manço nun sundugu 4x21 Doludızgın'de bu kez HulyaUgurkonuk 29Nısan Dunya Dans Gunu nedenıyle Ankara Devlet Balesı Klasık veModemDans Topluluğu ndansanatçılarda >er alıyor 22,05StüdyoA: 23.05 DizüŞehrinMeleği VıctorTores scvphsı Chnstına vd saldıran bır grup çocukla kaptşır Ama çocuklar yuzune boya sıkarak kaçarlar Vıctorbuçocuklaria uğraşmaya başlar Nevarkı çocuk lar bır vetımhaneden kaçmışlardır ve yıne suç ışlemeye haardırlar 00.00 Haberier 00.10 Haftanmlstekkri 00.40 Kapamş 07.00 ÇîzgiFiJın: ScoobvDo 07.30 Komedı Dizisi: Addams Ailesi 08.00 İyiGünlerTürkiye 09-30 Pembe Dizi: Emperatriz 09.55 Pembe Dızi: Santa Barbara 10.40 Sıncma. \sla Zengin Olmavacaksın Rıta Havvvorth Fred Astaıre 12.30 StarHaber 12.40 Dızı San I-ransısco Sokaklan 13.30 Pembe Dizi: Sevgi Işığı 14.15 Pembe Dizi: Başka Bir Dünva 15.00 StarDtri:İhanet „ , 15.45 Çızgı Film: Taş Devri 16.10 Çı/gı Fıim: Rıchıe Rich 16.35 Stnkers 17.00 StarHaber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Gûzel 17.35 Komedi Dizisi: Patron Kim 18.00 Ayna-Avna 18.30 Dizi: Mianıi Vice 1930 Haber 20.05 SüperTumike 20.35 Yentden Olacak O Kadar Tetevızvomı Levenl Kırca, ve Oya Başar ın bdşrollennı pavla^uklan programda dıkkat reklam adlı parodıde, reklamlann ınsan yaşamı uzenndekı olumsuzluklan uzennde duruluyor Avncaemeklılenıı emeklı kuvnığunu bekleme alıskanlıklan konu edılıyor Yıneuçadam rehıneler protokol 23Nısan hakımler başlıklı parodıler de v ar 21.35 EUer Vukarı 22.45 Dizi: Cinayet Dosyası 23.30 StarHaber 23.45 Haftanın Starlan 00.35 Yasenun 01.00 Sinema: Zengin \mcam CharlesCobum, Nıgel Patnck WendyHıIler Mıchael Caıne 02.40 Dizi: A Takımı 03.30 ^ksekÖkçeier 04.30 Dızı: Sunon Simon 05.20 Çizgi Fılm: Marianne 05.45 Çizgj Fılm: Strikers 06.10 Tinv Toon Maceralan 06.35 YogiDefinePeşinde 07.00 YeriiKlıpler 07.10ÇizgiFılm: Monçiçiler 0735 Çizgi Film: Sevimli Tavşsuı 08.00 lyi Günkr Tûrkiye 0930 Komedi Dizisi: Bırak Beaver Yapsın 0955 Mini Dizi: Çocuklaria Hayat 10.45 Aile Gazinosu 1230 Haber 12.40 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 13.05 Komedi Dizisi: İşler Tduruda 1330 Pembe Dizi: Dûny a Döndûkçe 14.15 Pembe Dizi: Gecenin Sının 14.40 Türk Sineması: Namos Borcu Eşref Kolçak. GulgunOk Nenmaıı Koksal 16.10 Aile Gazinosu 17.00 Haber 17.10 Dizi: Karakol 17.35 Çizgi Film: Motiere ' Ovküsü 18.00 Çizgi FSlmtGertj' Janıes Bond 18.25 Çı/gı Film: Tazmania 18.50 Pembe Dizi: V annlan Ararken 19.15 Aile Gazinosu 19.30 Haber 20.05 SuperTurnıke Guner Ümıt ın sunduğu > anşmarun ılkgrubunda FuldenUrai OzlemSeUnık, Hakan Ural ve Nazan Saatçı, ıkıncı grupla Atılla SaraL Sevtap Parman, Y alçın DumerveGökben ekarşı vartşıyor 20.35 Türk Sineması: Kendinı Arayan Adam Tamer Yıgıt, Ajda Pekkan SHfW 07.00 Pembe Dizi: Sevimli Ponponlar 0730 Show Başlıvor 09.00 KahramanŞerif 0930 Çizgi Dızi: Pinokyo 10.00 Sinema: Namus Lğruna Eşref Koiçak Pen Han 11.30 Pembe Dizi: Köle Isaura 12.00 Pembe Dızı. Prenses 12.50 Konsen Hüner Coşkuner 1330Teieshop 14.00 Turk Sineması: Bizımkıler Oksal Pekmezoğlu nun jonettıja fılmde Unsal Emre Avtekın Akkava. Seda Sayan rolalıyor Taşı topragı alun dev ıp annelenylc bırlıkle isUnbul a gelen uç tdşralı kardeşın şehır oykusu anlatıhyor 15.20 SevilenKJİDİer 15.30 ShoHTV Dizi: Bıre Karşı O n 16.00 Dizi: Madeline 1630 Türk Sineması: Çıkmaz Sokak BulutAras LevlaOnder KidırSavun 18.00 \ anşma: Haydı Bastır 1830 Pembe Dızı Hanka Ydlar Kevın ın abUsı 1968 lenn mcxijü olan çıçek çocuklannd katilır Bu ardda Kevın ı kullanmakun çekınmez 1&55 Dizi: Batman 19.20 Y arışma: Süper ADe 19^0 Plastıp Show 19.55 Haberier 20 10 Y arışma: Çarkıfelek 20.45 Türk Sineması: Petrot Krallan 22.15 Komiser Columbo 23.00 Aile Gazinosu 2330 Haber 23.45 Sinema: Başkanm Kabusu 01.20 Spor 02.50 Cuma Postası 04.05 İhasSalmandan Hikayeler 0435 Dızi: Çocuklaria Hayat 05.25 Ç Fılm: Sevimli T avşan 05^0 Moliere'in Öyküleri 06.15 Genç James Bond 06.40 Çizgi FUm: Tazmania 07.00 Günaydtn Tûrkiye 09.30 V anşma: Süpermarket 10.00 Stüdyoda Buluşalm Tuna Senm ın sundugu programdd bu kez uykusuzluk konusu tartı^ılıvor Muammer Kuçukel AkıfÇehker Sevgı Lstündağ. Turan Kafkds Erbıl Gozukırmızı ve Murat Topoglu konuk ofarak katılıyor 11.00 Türk Sineması: Hay atınun Erke Avhan Işık Sema Ö 12.3Ö\rkasıVann:l Casuslar Arasmda 13.00 Haberier 13.10 Tanıtım 1330 Hınt Dizisi 1430 Turk Sineması: Gül \e Şeker FılızAkın EdızHun ••••III 07.00 Açıltş 07.03 Herkese Günay dın 09.00 Dizi: HavaUdası 09.45 Çevre 4ktûel 10.00 HaberlerveHava Durmnu 10.05 Dokuzdan Beşe 10.30 Bir DemetMüzik 10.50 Pembe Dizi: Marielena 16.00 Yerti Dizi: Emret Başkanım 16.30 N arısma: Hugo 17.00 KaraKanat 17.30^ ugı FUm: Gufıler 18.00 V anşma: Hugo 18.30 Yanşma: Süpermarket 19.00 Yanşma: Süper Paroia 1930 Haberier 20.00 L ç Aşagı Beş Yukan 20.10 Yanşma: Seç Bakalım 20.40 TV 'de Türk Sineması: Kınalı Hanzo llya>. S.jlman. Behçet Nacar Nennın Denızo Kazım Kartaı Hıkmet Taşdemır Arzu Atalay, Oktar Dunıkan Şahın Nacar, Jale öz, Tuncer Sevı rol ahyor 22.20 Arena 23.35 Plastıp Sbow 23.40 Haber 23.45 Sinema: Matlock L'nlu bır country şarkıcısırun baldızı. bır araba kazası sonucunda ölûr Kızaçarpan araba şarkıcıya aıt oldugundan olay ortaya çıktıgında şarkıa tutuklanır Ola>ı avdınlatmak Matlock a duşer 0030 Müzikve Dans 01.00 Kapamş 22.10 Sinema: Crimson Şafağı FrancoNero Kann Gıceenı.h Peter Davis, 23.40 Stüdyoda Buhışaum 00.40 Haberier 11.35 Hint Dizisi: Sıcak \u>a 12.00 HaberlerveHava Durumu 12.05 Çevre Aktûel 12.20 Pembe Dizi: Zavallı Marcella 13.05 Pembe Dizi: SteUiıfe 1355 Yabancı Fifan: Karar Zamanı Turk televızyon sevırastnın ' Zengın ve Y oksul ıle Kuçuk Ev den taradığı ıkı > ıldız, Peler Strauss ve Melıssa Oılbert bu tılmde bulu^lu 15.25 Kardeien 15.45 Pembe Dızı: BeUisma 16.45 HayvanlarAlemi 17.15 T-Rex 17.45 Çdgın Domatester 18.15 Haber Röportaj 18 30 Pembe Dizi: Gizemli Kadın 19.15 Haberier 19.45 "V anşma* Yhmibir 20.10 ArtıkSırDegıl 20.40 > abana Fılm: özel Eğlenceler Delphıne Forest, Chnstophe Malavoy tşte sıze tıpık bır ÇalınanTaç fılmı Ama salcın onu çocuk firmı sanmayın 22.30 Yerti Konser 23.00 Mini Dızi: Hukuk Savaşı Vlanel Hemıngway Peter Onaratı, Denıse Iannelio nun rol aldığı dizıde Manhattan dakı bır boşanma burosunda geçen olaylar konu eddıyor 00.00 HaberlerveHava Durumu 00 15 Mini Dizi: Malibtı 01.00 Kapamş 0930Aç4^-Açıköğretim 12.00 GAPTV'yeGcçiş 17.40 TRT-2'yeGeffi 17.42 4rkasıYancScvgi Bağlan 18.10 Arkası Yarm: Yalu Rüzgfin 19.03 Akşam Bülteni 19.20 YerB Belgesel: Bakmn Kulpu 19.45 Avnıpa'dan Futbol 20.25 TV'de Türk Sineması: BebekYüzlü 22.00 Gece Bülteni ve Ingüızce Haberier 2235 Eğlence Rüzgan Izmır Televızyonunca gerçekleştınlen programda SemrdDaymaz Mıthat Körler Neşe Dılekçıoglu Dance Company Show Grubu, Devlet Opera ve Balesı Endonezya Halk Danslan Topluluğu ekrana gehyor 2335 CNN Dünya Raponı 2355 Kapamş 18.15 Acılış-Telegün 18.45 Müzık Saati 19.15 Arkası Yarm: Kimsesiz Maria Mana Heman ın Ispanya'ya gjtmc tckbfını kabul eder Soraya ölür ve Jessıca Frarn.o nun vanına gıder 20.00 Belgesel: VahşiYol 2055 Dizi: Foma Gordeev 21.45 TV'de Tiyatro: Untox 23.25 Kapamş 11.28 Acılış-Açıköğretim 1; lüaresı ve tktısat Bolumlenne vonehk programda Işletme Fınansmanı Malıyet Muhasebesı derslen yer alıyor 1530 Kapamş 1933 Açıhş 1935 Eğitim Paketi 20.10 Açıkögretim 23.10 \ ıdeo Müzik Tûrkiye 01.10 Kapamş 19.00 Açdış-Haberler 19.20 Spor 20.10 Müzik Şöleni 21.00 Tetekare 21.30 Zeki-Metince 22.00 Haberier 23.00 Sinema: Ma> i Mercedes 00.30 Panel Almanya dakı Türklenn sonınlan ve uyum konusu tartışıhyor 01.30 Kapamş U.59AÇ1US 12.00 Çizgi Fıfan 12.20 Çocuk Kuşağı: Haydi 12.45 Her Şeye Rağmen 13.10 AhAnaHannnAna 13.30 Belgesel:Baukçdığımız 14.00 Haberier 14.16 Haftanm İstekleri 14.50 Tüketkinin Sesi 15.00 İlimizden 16.00 GkfeGideGAP 17.40 TRT-2'yeGeçiş YABANCI FİLMLER Asla Zengin Olamayacaksın K ' U NeverGet Rıch) - U7un zamandır planlanan büyük şov ıçın sahne hazırdır, ama ışler her zaman planlandığı gıt yurumez Organızator şovun yıldızına gönül venr, yıldız sahne amınne aşık olur ve her şev altüst olur Yönetmenlığını Sıdney Lanfıeld'ın yapüğı fılmde Rıta Hayworth, Fred Astaıre rol abyor î 941, ABD, 88 dakıka (interStar, 10.40) Karar Zamanı **(Penalty Phase) - Tecavûz ve cmayetle suçlanan bır sanık hakkında kararsız kalan bır hakımın hıkayesı Televızyon seyırasının 'Zengin ve Yoksul ıle' Küçuk Ev'den tanıdığı ıkı yıldız Peter Strauss ve Melıssa Gılbert bu fılmde buluştu Kendı ıçınde adaletı vargılayan 'Karar Zamanı' sadece oyunculan ıçın bıle ızlenebıhr Yonetmen Tony Rıchardson ABD, 89dakıka (HBB, 13.55) Başkanın Kabusu it (Megamaker) - Herkes, başkanın eskı basın danışmanırun ehndekı kaset kaydının peşındedır Ve tabu bu kaset başkanın korkulu ruyasıdır Yonetmen Hal VVıener Oyuncular Mıchael Noun, Jerrv Orbach, Jessıca Harper (tekon, 23.45) Zengin Amcam (How to Murder a Rıch Uncle) - George amca, Amenka'dan Ingıltere'ye yeğenı Henry ve kansı Edıth ı ayarete gelırken planlanan anayetten habersızdır Fakatamcayı oldurecekken yanlışhkla' aılenın dığer uyelennı öldururler Eğlencelı filmlen sevenler kaçırmasın Yönetmenlığını Nıgel Patnck'ın yaptığı fılmde Charles Coburn. Nıgel Patnck, YVendy Hıller, Mıchael C a m ^ ^ ^ ^ o l alıyor 1958,lnguteret 80 dakıka ^^^^^^^^JuıterStar, 01.00) Franco Nero 'Crimsoo Şafağı' filmınde başrolde oynuyor. Crimson Şafağı Sevgıbsının olumunden sorumlu olan bır yazar, olaydan on sane sonra Prag a gen doner Kadının ıntıhar etmış olmasına rağmen olay onu rahatsız etmektedır Şehırde gezınırken bır sanat galensmın vıtnnınde gördüğu resım ûzenne onun olmuş olmadıgı hıssıne kapılır ve Prag sokaklannda tehlıkelı bır kov alamaca başlar Italyan yapımı ftlmın yonetmenı Marcello Alıprandı Oyuncular Franco Nero. Kann Gıegench, Peter Davıs (KantU6,22.10) YER1İ FİtMLER ~ Namus Uğruna •*••*•Yenı evh, yaşadığı çev reden nefret cden, mucevher ve süs duşkünü bır kenarmahaliedılben (Pen-Han), yoksul ama lyı yureklı kocasırun (Eşref Kolçak) şoförluğünu yaptığı kötu ruhlu patronu tarafından baştan çıkanhr Olayı oğrenınoe altüst olan koca, patronuyla amansız bır savaşıma gırer Osman F Seden'ın 1960'ta yonetmen, senaryocu, yapımcı olarak ımzasıru attığı 'Namus Uğruna', rahat, olçülu anatımıyla dıkkat çeken, ıvılerk; kötulenn karşı karşıya geünldığı dörtlu bır aile dramı 2 Turk Fılm Festıvah'nde (1 % 1) Eşref Kolçak ın odul aldığı fılmde Serpıl Gul, Memduh Un. Suphı Kaner, Dıclehan Baban, Mualla Surer, Nun Ergun, Eşref Vural oynuyor (Show TV, 10.00) Gül ve Şeker İflasetmış fabnkator babayla ûç oğlunun oyküsu Adı Gulbeşcker'ken ahşının y^nlış basılması yüzünden 'Gul ve Şeker'eçevnlenOsman F Seden'ın 1968'dekı ılk renklı fılmı Shakespeare'ın'Yanlışlıklar Komedyası >la "Hırçın Kız'dan esınlenen fılmın oyunculan Edız Hun, Fılız Akın. Selçuk Ural MıneMutlu, Suleyman Turan Serpıl Gul, Fendun Karakaya, Hulusı Kentmen (KamU6,14J0) Bebek Yüzlü -A-Cezaevlen yaşantısı hakkında akademık bır program hazırlayan yapımcı Neshhan, bır kışı tarafından sureklı rahatsız edılmektedır Olayı erkek arkadaşı ve bır komiser çözmeye çalışırken, bu konuda araşürmaya gıren Neshhan, umutsuz bırpsıkolojık vaka ıle karşılaşır Avnı Kutükoğlu'nun yönetmenlığını yaptığı 'Bebek Yüzlü' fılmınde Neshhan Acar ve Sabh Kırmızı başrol oynuyor (TRT2,20J5) Kınalı Hanzo * Başlık parası kazanmaya kente gelen köy dehkanlısı, tanıştığı bırkıza aşık olur 'Kınalı Hanzo', Yılmaz Atadenız'ın 1989'da yazıp yönettığı komık olaylarla doldurulmuş bır İlyas Salman güldurüsü Behçet Nacar, Nermın Denıza, Kazım Kartal Hıkmet Taşdemır, Arzu Atalay, Oktar Dunıkan, Şahın Nacar, Jale Oz, Tuncer Sevı oynuyor (KanatS, 20.40) Petrol Krallan it Saf, lyı nıyetlı, yoksul ıkı cancığer arkadaşm sevdıklen kızlardan bınnın evının bahçesmden petrol fışkınr Yakındakı benzın ıstasyonu dcposundan sızdığı anlaşılan petrolden yararlanan ıkı kafadar, evı yüksek fiyatla satmaya kalkınca gulünç olaylar gebşır Zekı Âlasya'nın 1978'de yazıp yönettığı, Metın Akpınar'la bırbkte oynadığı 'Petrol Krallan', aşkı, ıyımserlığı, dayanışmayı, dostluğu çağnştıran, savsız, hosça vakıt geçırtmeyı amaçlayan bır güîdurü orneğı Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Renan Fosforoğlu, Mıne Sun, Alı Şen. Nıyazı Vanlı, Bakı Tamer de oynuyor (ShowTV,20.45) ^ 1 MDYB1 04.55 Gunun Programı tS 00 Haberier 05 05 Gun Başlırken 06.00 Yurttan Ha berler \e Deni2 Hava Raponı 06.15 Gu naydın 07.00 Haberier 07 05 Hcrşev Bız ler Içın 07J» Haberier 07^0 Gunle Ge len(l) 09^0 Aicası Yarm 1000 Haber ler 10.0SOnuncuSaat(2) I1J0 Reklam lar 12.00 Haberier 12.10 Şeker Mık rofon 13.00 Haberier 13.15 Turk Halk Çalgüanndan Eigıler 13J0 Bolgesel Ya yın ve Reklamlar (3) 16.00 Haberier 16.05 Öglcdcn Soora, 17.00 Haberier 17 a5DM n Ahbk 17J5 HaAanm Çocuk Şarkıa 17.40 Çoc* Brtcırt, 17J5 Bu Dunya Bıam 1S.00 Habcrler l»M Ak- şamdan Akşama 18J5 Bolgesel Yayın vc RekUmUr 19 00 Haberier 19J0 Solıst lerden Sevmclcr 200» lyı Uykubr Ço- cuklar 20 10 Turkuler Geçıdı 20.40 Şar kılar 21 00 Haberkr 21 05 Pop Dun>a sından Scçmcler 22.05 Erkekler Toplulu ğundan Turkuler 22J0 Turkçe Sozlu HafifMuzık 2300Haberier 2315Gece nın tçınden (4) 00^5 Habtrlcr 0100 Program ve Kapanış 01 OS-04.55 Gece Yayını RAflYO? 07M Açdi}, Program ve Haberier 07.05 Sointlerden Secmeler 07 30 Haberier 07.40 Turkuler ve Ovun Havalan 08.00 Sabah konscn 08J0 tkı Sohsllen Şarkı lar 0» 00 Haberlcr 09 05 Çocuk Bahçea 09.20 Sanal ve Bılım Kurgu 09 40 Çeşıtlı Müak IOJMI Muzık Dunjamızdan Sec mder 10.2» Aık. tlışkıkn 10^0 Turkçe Sozlu HdfıfMuak 11 00 Haberier 1105 Egıtım Dunyamız 11J5 Hafif Muzık 12 00 Kadınlar Topluiugundan Şark lar 12J0 Turkuler Geçıdı 1100 Haberier 13 15 Hatıf Muzık 13J5 Ikı Solıstten Şarkılar 14.00 Yabana Dıl Dersı 14^5 Gençhk Korolan 15.00 Haberier 1505 Turkçe Sodu Haflf Munk 15J0 Turku ler Geçıdı 1540 Arkası Yann 16.00 Eğı um Dunyamız. 16J0Y urttan Se^ler 17 00 Haberier 17 05 Solıstlerden Seçmcler l7J0Kuçuk Konser l&JMBırYazarYe uşıyor 18.4S Turkçe Sozlu HafifMuzık 1900Habtrkrr 19J0 Hatıf Muzık 2000 Yabana Dıl Dersı 2045 Turkçt Sozlu Hafıf Muzık 21.00 Kuçuk Kofo 21J0 Turkuler ve Oyun Havalan 2X00 Gece Konsvn 2X30 Şarkılar 2X45 Bır Ro- man Bır Hıkayc 23.00 Haberlcr 23 15 Turkuler Geçıdı 23.40 Hafıf Muak 23J5MuzıgeOvgu 0035 Gunun Haber lennden Ozcller RADYO 07.00 Gunun Programı ve Haberier 07 05 Gune Başlarkcn 08.00 Sabah Içın Muzık 0900 Haberlcr 0915 Sabah Konsen 10.00 Muzıklı Dakıkalar 11 00 ÖJIeyc Doğru. 12.00 Haberier 12.15 Muzıkle Gezıntı 13.00 Pop Panoramj 14 00 Ha berler 14l5AUnosfcr 15 00 Konser Saa u 16J0 Caz Dunyası 17 00 Haberier 17 15 Dısko Dunyasından 18.00 Hafta nm Plaklan 19 00 Haberier 19 15 Arya, 2000 Bızden Sesler 20J0 Bır Konser 2X00 Haberler 22.15 Gocenın Muzığl. 23.00 Gece Konsen 24.00 Gece ve Mu zık 01 00 Haberler 01 03Teoman Baber Sızlerle 03.00 Caz Dunyası 04 00Sabaha Doğru 05.00 Pop Caz 06.00-07.00 Gun Dogarken RILPLin 07 00 RTL 'Vktuel 0800 Gunajdm Al- manva 10 00 Dr Marcus Welbv 11 00 Şef I1J0 Ödul Sıcakur 12 00 Rısklı I2J0 Aıleler Savaşı 13.00 Nokta 12 13J0 Spnngfield Öykusu 14 15 Kalıfornıya Aı lesı 15 05 İmddl Çaoifl Kalıfornıya 16.00 Cinayet Dosvası 17"00Hans Maıser 18.00 Palron Kım" 18J0 Taüı Aile 18.45 Bolge TV 1900 Onbır 99 19^5 RTL Aktuel 20.15 Patlama 20.45 lyı ve Kotu Gunlcr 21 15 Yaşamak tçın Bır I; 2X15 Imdat Çağnsı 2315 Doktor Marcus Welbv 00 l5Gottschalk01 OOKanunKanundur 0X05 Tallı Aile 0X45 Patron Kım 1 03.15 ŞefO4 15 Hans Maıser SAT1 06J0 Beş Kerc Beş 07 00 Gunavdın 07 15 Kadın Magazın 1005 Halh üaUı 11 05 Ka>abadakı lbzlerlX35 Kalp Çırpıntıa 13.00 Çarkıtefek 1340 Tenıs 17.45 Beş Kere Beş 18 20 Buvuk Duşunun 19 M Bolge Raponı 19J0 Dran 19 45 Haberler 20.00 Nokta Nokta Nokta 20 30 Çarkı fetek 21 15 Buvuk Patlama 24 OOÖMuren Melek 01.55 Program ve Taoıum 0X00 Sat I Text PTO7 06.00 Colt 06.45 Arkadaşım Ben 07J4 Numara 7 09J0 Yenılmez Parker 09.50 Sert Ama Kalpten 10.20 Aşkta thanet 1X25 San Franaa.o Sokaklan 13 25 Bılly Cosby Show 14J» Vega» 1430 Theselya Çıngenesı 16 25 Snt Ama lyı Kalpfı 17 20 Numara "'17 45 Orman Kıtabı 18.10 Garfıeld 18JS Taş Devn 19 00 'ı eralmez Parker 19.30 Bıll Cosby Show 20 00 San Francısco Sokaklan 21M Haberler 21 15 Frankesteın ın Kana 23J« T J Hooker eOJOVıaVeneto'daÖlura 0X20 Haberler «X30 Mûthı; İkıh «3.15 Haberler 03. 25Teksas ta Av TV5 09 00 Kanada dan Haberler 09 25 Haber fcr 09J0 Le Jardm Des Betes 09 45 Confı dentıel Femmcs 09^5 Haberler 10 00 Gu ne> Kuzev 10J0 Sante Vısıons 10 50 On ent Sur Seıne 11 00 Feu Vert 11J0 Tele Tunzm 1X00 Montagne 12J0 Magazıne Agncole 1X55 Haberler 1 \00 La Chance Aux Chansos 13 40 Hava Durumu 13.45 tsvıçreden Hahcrfcr 14.15 U Parc Des Braves 14.40 Boullıon De Cullure 16.15 Vıva 17 00 Haberler 17 15 Vısıon 5 I7J0 L ne Peche D Enler 17^5 Bouflee de San- tt 18.20 La Cuısıne Des Mousquetaıres 18.35 Le jardın des Betes 19.00 Şampıyo- na Soruiar 19J0 Haberler 19.55 Presse Hebdos 20.00 Jeu Des Dıctıonaıre Presse Hebdos 20 00 Jeu Des Dıcoonnaı re 20J0 Haber Belgesel 21 00 Faut Pas Rever 22.00 Fransızca Haberler 22J0 Sa voır Plus 23.45 V ıva 00J5 Fransızca Ha berler 01 00 7 Joursen en Afnque 01 15 Noms de DKIU 0X15 Intenuer Nuıt 03.15 La Chance Aux Chansons SUPBCMJUHEl 09 00 Haberler 09J0 Yenı Bakış lttOO E Kanab 10.30 Super Dukkan 1X00 Vıdeo Moda 12J0 Bu Akşam tş Dunyası 13.08 Para ve Polıtıka 13J0 Yenı Bakış 14 00 Japon Ekonomısı 14J0 Yenı Bakış 15Ü0 Içcnden Bılgı 15J0 Sıyah Sen 160» Mu Mûnk 1700 All Mıxed Up 1800 Yayı- nda 19J0 Bonanza 20J0 Sıvah Sen 21.00 Bıll Cosby Sho» 22.00 fçenden Bılgı 22-30 Avnıpa Sineması 2300 Haberler 23J0 Avnıpa Ekonomı 24.00 2 Gden Suzanne 01.50 Avrupa dan Fılm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog