Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 AĞUSTOS 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/9 Bahtiyar'ın öldtirülmesi • TAHRAN (AA) — Iran'ın Paris Büyukelçisi Ali Ahani, eski Iran Başbakaıu Şahpur Bahtiyar'ın öldürülmesinin nedenlerinden birinin, Fransa-İran ilişkilerine gölge düşünnek olduğunu öne surdü. Ahani, İran'da yayımlanan Kayhan gazetesine verdiği demeçte, "Bahtiyar cinayetinin, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın ekim ayında Iran'a yapacağı tarihi gezi öncesınde, tran- Fransa ilişkilerine gölge düşürmek amacıyla yapüdığını" savundu. Kâmran İnan'ın demeci • ANKARA (AA) — Devlet Bakanı Kâmran Inan, "Banş Suyu" projesinin Oradoğu ülkelerince giderek daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi. Inan, Reuter'e verdiği demeçte, su arıtma tesıslerinin Körfez savaşı sırasında tahrip edilmesi nedeniyle Körfez ülkelerinin projeye şimdi daha olumlu bakmaya başladıklannı belirterek "Barış Suyu" için 20 milyar dolarhk bir proje düşünuldüğünu kaydetti. Fas'ta af • RABAT (AA) — Fas'ta siyası tutuklularm affedüdiği büdırildi. Enformasyon Bakanlığı tarafından dun yapılan açıklamada, insan haklan ihlallerini incelemek amacıyla Kral Hasan tarafından geçen yıl kurulan Danışma Konseyi'nin gönderdiği memorandumdan sonra siyasi tutuklulann affedüdiği bildirildi, ancak sayılan belirtilmedi. Rafcancani'ye Libya'dan davet • TAHRAN (AA) — Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin, önceki gun Iran'a giden özel temsilcisi lbrahım Malhus aracıhğıyla lran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'yı ulkesine davet ettiği bildirildi. Tahran radyosunun haberine göre Libya'da yapımı tamamlanan 'Nehr-ül Sanayi' adlı yeraltı su kanallarının açılış töreni nedeniyle davet alan Rafsancani, "Içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, Islam ülkelerinin yöneticilerinın sık sık göruş Işverişinde bulunması ğerektiği kanısındayım." dedi. Pear! Harbor'ın 50. yıldönümü • WASHINGTON (AA) — Japonya'nın, Hawaıi adasındaki Amerikan üssu Pearl Harbor'u bombalamasımn 50'nci yıldönumunde, olay, ABD- Japonya ilişkilerini etkileyecek boyuta geliyor. "Japonya özur dilesin" kampanyası başlatan Havvaii'nin başkenti Honolulu Belediye Başkanı Frank Fasi, ABD Başkanı George Bush'a bir mektup yollayarak bu çabasının yönetimce de desteklenmesini ve Japonya'ya karşı resmi girişimde bulunulmasını istedi Hamaney'in Rehine bımalnrııiKİa utnut bekleyişe dönüştü Dış Haberter Servisi — Rehi- ne bunakmının çözumune iliş- kin umutlar yerini bekleyişe bı- raktı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perez de Cuel- lar, Cenevre'de temaslarını ta- mamladı. Cuellar, "Umutlu- yum, ancak şimdi tsrail ve Lub- nan'daki grnplann atacağı yeni adunlan bekiemek gerekiyor" dedı. îsrail de Cuellar'la yapılan görüşraelerin, rehinelerin taka- sı için çok iyi bir fırsat oluştur- duğunu bildirdi. tsrail yetkilile- ri, Lübnan'daki Batıh rehineler ile ellerinde bulundurduklan Araplann salıverilmesinin za- man alabileceğini kaydediyorlar. Reuter'in haberine göre Cuel- lar, dün Cenevre"den aynlmadan önce gazetecilere yaptığı açıkla- mada, "tsrail ile Lubnandaki gruplann atacağı yeni adımlan bekiemek gerekiyor. Ben, bu ko- nuda bir anlaşmaya vanlacagın- dan umutluynm" şeklinde ko- nuştu. BM Genel Sekreteri, îsrail'in, Lübnan'daki Şii gruplar tarafın- dan rehin alındığına inandığı as- kerlerinin durumunu öğrenmek istediğini anımsatarak TeJ Aviv, rehine krizinin çözümünde olumlu adım atmak istiyor. Bu- na inanıyonım" dedi. Cuellar'la Cenevre'de iki kez görüşen Israiili yetkili Uri Lub- rani ise rehine bunaümının çö- zümü için temaslann ortaya çok iyi bir fırsat çıkardığını belirte- rek "rehineierin salıverilmesi bi- raz zaman alabilir" diye konş- tu. Lübnan'daki Muslüman grup- lar, 10 Batıh rehineye karşıhk Îs- rail'in elinde bulunan 400 Ara- bı serbest bırakmasıru istiyor. Is- rail ise kayıp 7 askerinin durum- lanrun açıklığa kavuşturulması- nı ve bir İsrailli denizcinin yaşa- yıp yasamadığının açıklanması- nı istiyor. îsrail'in, 7 askerinin durumunun acıküğa kavuşturul- eleştirisi 1 TAHRAN (AA) — lran . jıi lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke yöneticilerinden, oncelikle halkın gereksinim içinde bulunan kesimlerine hizmet götürmelerini istedi. lran televizyonunun haberine göre dün aralannda îran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu üst duzey yetkilileri kabul eden dini lider, gereksinim içindeki halkın bir an önce mahrumiyetten kurtanlması gerektiğini belirtti. G. A frika'da uzlaşma • JOHANNESBURG (AA) — Guney Afrika'dakı karşıt siyah gruplar ve hükumet arasında sıyasal şiddetin sona erdirilmesi konusunda bir önanlaşmaya varıldı. Nelson Mandela'nın liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Zulu Şefi Mangosuthu Buthelezi'nin liderliğindeki înkhata Ö -gürlük Partisi ve beyaz a , .nük hükumeti arasında dün varılan önanlaşmada, 14 eylülde topianacak çok partili bir konferans ile demokrasi görüşmelerine başlanması öngörulüyor. Eyluldekı toplantıda ayrıca siyasal şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir barış paktı taslağının imzalanması kararlaştırıldı. ifdünyasında apısı Bu kapı "süper" bir kapı. Siz de bu kapıdan girin. Beko dünyasının süper ürünlerine, süper taksitlerle sahip olun. İster hemen, ister Kasım, Aralık ya da Ocak'taL l Beko dünyasının süper ürünleri, süper taksitlerle! ı I ÜRÜN-MOOEL HEMENTESLJM UCÇBHdAY) KAV.driril 1 . ; »—» | •pwny 1 TELEVİZYONLAR ^•••••piaBiHBMBr'RnaavmKP 1 37E-Beko S M • 40E-BekoSM FST 1 51E-3eko S M • 56E-Beko S M • 51E-BekoSıesta • 55E-Beko Multıpte FST • 55E-Beko S M EX FST 1 55E-Beko Sıesta FST • 63E-BekoSjestaFST 1 Beko Masterlıne EX Vıdeo 376000- 432000- 475000- 538000- ı IVIH', I.İK 2632000- 3024000- 3325000- 3766000- 517000- 3 619 '300 57^000 592000- 453000- 4039000- 4144 000- 3171000- • BK-351A 298000- 2086000- • BK-401A • BK-325 T (2 kapılı) • BK-415 A (2 kapılı) • BK-385 T (2 kapılı) • BK-450 Luks • BK-475 T (2 kapılt) 343000- 359000- 364000- 382 000- 382000- 427000- 2401000- 2513000- 2548 000- 2 674 000 - 2674000- 2989000- • BK-425 T (3 kapılı) 442000- 3094000- • ÇAMAŞIR MAKİNELERİ • • • • • • • • • • 1 BKY-6/S Mını 1 129000- I 903000- • BKY-7A Şanzırrıanlı I BKY-21 Bekomatık _ BKY-22 Bekomatık Super 1 BKY-26 Bekomatık Full • BKY-34 BL Bulaşık Makıresı 283000- 481000- 610000- • BkEnı nınu «vrunuBaGr • BKS-15Tornado 1 BKS-16 Tornado Plus . BKS-911 Elektromk Plus | BKS-941 Super Elektromk Plus • BKF-2 Cuısıne 1 BKF-19Elektronom • BKF-7 Turbo • BKF-7 H Elektro Turbo 1 BKF-4 Prestıge • BKF-7 M Süper Turbo | BKF-12 Specıal _ G/8ETermostarStandart • G/5 E Termostar ~ 10 Lt Selektorlu Şofberı • 10 Lt Termostatık Şofben • Beko Zıg-Zag Dıkış Makınesı ı^^^R Her Beı 95000- 107000- 138000- 162000- 141000- 189000- 1981000 _ 3367000- 4270000- 665000- 749000- 966000- 1 134 000- 987000- 1323000- 215000- 1505000- 242 000 1694000- 257000- 257000 377000- 122000- 142000- 162000- 174000- 245 300 1 799000- 1799000- 2639000- 854 000- 994 000- 1 134000- 1218000- 1715000- [0 alana, I ^ ^ ^ A b i r Casio saat bedava! Te ^İ^İ^İ^İHi^i^B^L^İ^^ Sûnpr kamDanvamıza katılaniara ^ ^ ^ S S ^ B V Ş |k ve guzel bir armağanımız var ^ H ^ ^ ^ ^ H f Alacağınız her Beko urunu ıçın. UCÇCMEX(11AY) NfİMt- 256000- 294000- 323000- 366000- 352000 392000- 403000- — 345000- 201000- 231000- 241000- 246000- 258000- 258000- 287000- 297000- 87000- 190000- — 322000- 410000- 64000- 72 000- 93000- 108000- 94 000- 127000- 145000- 163000- 173000- 173000 254 000- 83000- 97000- 111000- 119000- 173000- loplmnyrt rmmfmmrmmll'H YİJİLB. 3072003- 3528000- 3876000- 4392 0fX- 4224 000 4704 000- 4836000- — 4140000- 2412000- 2772000- 2892000- Z952 000- 3096000 3096000 3444 000- 3564 000- ••M1044000- 2280000- — — 3364000- 4920003- 768000- 864 000- 1 "16000- ' 1 296000- 1128000- 1524000- 1740000- 1956000- 2076000- 2076000- 3048000- 996000- 1164000- 1332000- 1428000- 2076000- Urunun leslımı ^^^^^^^m bedava bır-kadın veya erkek- U r u n u a ı m a k ,st edıgnız BEKO Yetk.n s KASfN-ARAUKTESÜII a4fÇO«K(11 AY) ıııatj'r't ıl D 235000- a 268000- D 295000- O 328000- a 320000- D 355000- — D390000- D 440000- - D 182000- G 209000- D 218000- — O 232000- • 232000- D 259000- • 268000- • •ü 80000- D 173000- • 350000- C 400000- D 291000- D 368000- n 60000- D 66000- G 85000- D 98000- G 90000- n 120000- D 137000- G 154000- a 164000- D 164000- D 240000- D 81000- D 95000- a 107000- D 116000- D 152000- n ıstectğınız adre. il BtlTKI ILaVdririi mmmmşmmnr T 1 •''•••' '•'•' 2520000- 3216000- 3540000- 3936000- 3840000- 4260000- _ 4680000- 5280000- - 2184000- 2508000- 2616000- 2784000- 2784 000- 3108000- 3216000- 960000- 2076000- 4200000- 4800000- 3492000- 4416000- 720000- 792000- 1020000- 1176000- 1080000- 1440000- 1644000- 1848000- 1968000- 1968000- 2880000- 972000- 1140000- 1284 000- 1392000- 1824 000 Soyadınc ARAUK-OCAKTESÜM • 4JtÇOK(1JAY) | NfM* D 206000- D 237000- D 260000- D 295000- • 283000- G 316000- _ D 345000- Q 390000- - D 167000- D 192000- D 200000- _ G 213000- G 213000- D 238000- •İHJ D 74000- G 159000- n 321000- D 367000- D 267000- D 338000- G 54000- D 60000- G 7700Q- G 90000- G 83000.- G 111000- G 127000- a 143000- G 152000- D 152000- G 222000- C 75000- O 88000- G 100000- D 109000- G 139000- İ M M İ m topMB ttftt • •SHİH2884000- I 3318000- a 3640000- 1 4130000- 2 3962000- 1 4424000 2 — 1 4830000- • 5460000- 1 - 1 2338000- I 2688000- 1 2800000- 2 — 1 2982000- ! 2982000- 1 3332000- 2 3444000- 1 •H1336000- 1 2226000- B 4494000- 1 5138000- | 3738000- 1 4732000- " 756000- | 340000- 1 1078000- • 1260000- 1 1162000- 1 1554000- 1 1778000- • 2002000- 1 2128300- • 2128000 I 3108000- • 1050000- . 1232000- 1 1400000- 2 1526000- 1 194600C- 1 PnslaKrviıı Nasıl Katılacaksımz? I. v* II. S*ç*n*k(*r • Beko Yeikılı Satıcısı ra gıcfıp tercrh ettı^nc seçenege gore (I <eya II Seçeneki peşınat. yatınn Taksıtier ıçın '6 a/ veya r ay ı gerekt ışlemlen yapm Urûnunuzı. ^emen lesitm alarak gufe gule ku/lamrr III. v* IV. 8>ç«n»fclf • Katılma formunda seçtı^nız jrun ya da urınlef ile odeme b<çımın ışaretleyn • Kalılma tormuna aıjnızı soyad niiı telefon numaranızı aç k adresınız ve posfa kodunozu Dkunaklı olarak yazın • Seç'ıÇınlz urun ya da urunler ve odeme bfçfrııyle dgtlı peşratı BEKOT.A.*. If BankMt B ^ e # u Ş u b M İ 1 2 6 2 5 0 0 no.'lu h w a b a yatırm • Banka navale maRbazLnuzun Kaşelı aslını katılma torrruna ekıeyerex aşagıdakı adresımıze or an once taahhutlu olarak postalayr Banka makbnzınuzda yatınlan şube kodunun ve f'Ş njmarasrır bulunmasına dıkkat edın BIKO T.A.Ş. btiklal Cwl. 349 8OO5O Bayo^lu-lstanbul CASIO kol saatı 1 DKaömOEıtak. MT za aym katıina formu ı*e brûen çok urjn ıçın de kat !at>ıl rsınız 3u durumda seçtı^nız urunlerın ılk taksttlennın loplam tutannı yatırmanız gefekmekıedır > Baş/jr ular peşınatn yatırılması tarıfııne gore cJeğeriendıntecektır Talebn beltrteren rrıktarian aşması dururmjnda peşmatla r gerı odenecektr • Bu kampanya, ureljcı frmalar ARÇELIK A Ş ARDEM AŞ BEKOTEKNıKAŞ ^e TURK DEMIR DÖKUM A Ş garantıs' altında olup 23 Ocak 1986 tarfılı Resrr Gazelede yayımlanan ılgılı teDlığe uygun ozelbır Lygulamadır • r 'yatlanmıza KDV je bandrol dahıldır NOT: • Herıen Teslım seçeneklerınde (I ve II Seçeneklefi peşmat odemrken jrun mutlaka teslım alınmalıdır • "III ve IV Seçenekler de kampanyaya katılmaruz kayıtlanmıza ışlenecek ve en geç 20 Ekım 1991 larıhıne kada r sıze bir bılgısayar mektubu gondenlecek'ır • ıll Seçenek te, peşratı AJustosta yatıranlar urunlennı Kasım da Eylul de yatıranlar ise Aralıkia tesfcn alacaklardır • IV Seçenek 'e peşınatı Ağustos'ta yatıranlar urjnlerım Aralık ta Eylul de yatıranlar ise Ocak 1992 de teslım alacaklardır • KD*/ ve bandro oranlannca olaD'lecek değçıklıkler 'lyatlara aynen yanstılır • Bu kampanya 20 Eylul Cuma gunu sona erecektır "Ca*ıo Saat" arrruğanınaı nasıl alacaksınız? '"Hementes n" seçenegınde (I ve II Seçenekler) teslım a cîıgınız urunun kaşel garantı belgesını fatura suretmı bayıden alacağınız saat kuporuyta bılıkte Beko T A Ş ye gonderın Cas-o saatınız s ze jaştınlacaktıı • Kasım Aralık Teslımı' ve Aralık-Ocak TesJımı 1 seçenekler nde (III ve IV Seçenekıer) katılma formjnun en altındakı bdumde hangı Casıo saatını l<adın veya erkek) ısted»9ınızı ışaretleyın Armaganmız sıze urun ya da urjnlernızıe bıri:kte leslım eddecektır BEKO TICARET A.Ş. İSTANBUL ^erkezT el 152 49 OC 7 hal. Ş şlı Ma§aza» Tel 146 21 49-146 64 06 ANKARA Tel 1173125 İZMİR Te< 182000 180330 AOANA Tel 28 02 65/3 hal BekoBir dünya markasıdırOCIZE SAMTUK / Shooı SL SMICM masından sonra elinde bulun- durduğu Şii Şeyh Obeyd'i ser- best bırakması bekleniyor. İran'da hukumete yakınlığıy- la tanınan Tehran Times gazete- si, rehineler konusunda benim- senecek kalıcı çozümde, Batı Avrupa ülkelerinde tutulan Lübnanlılann, Lübnan'da tu- tuklu Israil askerleriyle aynı şe- kilde değerlendirilrnesi gerekti- ğini savundu. BM Genel Sekreteri Cuellar önceki gun Cenevre'de yaptığı açıklamada, Beyrut'ta bulunan 10 Batıh rehine, îsrail'de tutulan 400 Arap esir ve Avrapa'da hü- kurn giymiş tslamci militanların durumunu bırbirine kanştınna- mak gerektiğini söylemişti. ttalyanrehineölü Lübnan'daki ust düzey güven- lik kaynaklan, 6 yıl önce Lüb- nan'da kaçırüan ttalyan işadamı Alberto Moiinari'nin, kaçınlışı- nın hemen ardından öldürüldu- ğünu bildirdiler. Reuters'in ha- berine göre adlan açıklanmayan kaynaklar 1919 doğumlu olan Moh'nari'nin Beyrut'u eskiden ikiye ayıran yeşil hattı gecerken kaçırıldığını ve öldürüldükten sonra Bekaa Vadisi'nde gömül- duğunu kaydettiler. Irak'ın 2. notası da reddedîldi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Irak, Turk Silahlı Kuv- vetleri'nin (TSK) PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonunu ikinci kez protesto etti. Irak'm Anka- ra Buyukelçısı Rafi Dehham Mecvel El Tikriti, bu konudaki bir protesto notasını dün Dışiş- lerı Bakanlığı'na iletmek istedi. Ancak Bakanlık Musteşarı Bü- yükelçi Özden Sanberk, Türki- ye'nin Irak toprakları üzerinde hiçbir emeli bulunmadığını ifa- de ederek notayı kabul etmedi. Irak Büyukelçisi El Tikriti, dün sabah Bağdat'tan gelen ta- limat çerçevesinde Dışişleri Ba- kanlığı yetkilileriyle göruşmek istedi. Bu istek üzerine Büyükel- çi Sanberk tarafından saat 10.15'te kabul edilen El Tikriti, sınır bölgesinde yürütülen ope- rasyonun Irak egemenlik hakla- rının ihlaline yol açtığı göriişü- nü dile getirdi. Operasyonun durdurulmasını isteyen ve TSK'nın saldınlannda sivil he- deflerin de vurulduğunu ifade eden El Tikriti, ülkesinin PKK'ya destek olmadığını vur- guladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sungar'ın konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken verdiği bilgi- ye göre El Tikriti bu sözlerinden sonra Irak'ın kısa bir sure önce Ankara'ya verdiği notanın bir benzerinı iletmek istedi. Sungar, göruşmede, Büyükelçi Sanberk- in PKK'nın hangi amaçlarla ha- reket ettiğini El Tikriti'ye anlat- tığını ve operasyonun "sıoıriı ve geçici" niteliği üzerinde durdu- ğunu açıkladı. Sanberk'in ayn- ca Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütunlüğüne verdiği önemi de vurguladığı ve bu yöndeki ifade- lerin Irak tarafından "memnun- lukla" kaydedildiği bildirildi. " Kerkük'e kuşatma Dış Haberier Servisi — Irak ordusunun, ulkenin kuzeyinde hareketlendiği bildiriliyor. Kürt kaynaklan, Saddam Hüseyin'in seçkin Cumhuriyet Muhafızla- n'ndan 5 tugayın Kerkük ken- tini kusattığını haber verdiler. Bu arada Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) tarafından yapılan bir açıklamada da Irak ordusu- nun 36. paralelin kuzeyinde yı- ğınak yaptığı öne sürüldü. KYB lideri Celal Talabani, "Bu geös- me, Bajdatia sürdüriilen özerk- lik görnşmeleriııi olumsoz yöo- de etkiler" dedi. AA'nın haberine göre Iraklı muhahf Kurdistan Cephesi söz- cüsü, Kerkük'ün beş tugaydan oluşan Cumhuriyetçi Muhafız Birhkleri tarafmdan kusatıldığı- nı açıkladı. Cephe sözcüsü Barham Salih, lngiliz yayın kurumu BBC'ye New York'ta verdiği demeçte bölgede çok sayıda Kürdun Irak birliklerince tutuklandığını ve bazı aüelerin evlerinden sürül- düğünü bildirdi. Kuzeye yığınak Diyarbakır Cumhuriyet Büro- su'nun haberine göre de (KYB) lideri Celal Talabani, Saddam yönetimi tarafından Kuzey Irak'a çok sayıda askeri birlik kaydırıldığını, bu gelişmenin özerklik görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Bir süredir Türkiye'de bulu- nan Kürdistani Cephe liderlerin- den Celal Talabani, dün Istan- bul'dan Kıbns Türk Hava Yol- ları'na ait bir uçakla Diyarba- kır'a geldi. Havaalanında gaze- tecilerle görusen Talabani bir so- ru üzerine, "Saddam yönetimi çokuloslu güç tarafmdan beür- lenen 36. paralelin üzerindeki Kört bölgelerine aralannda Camhuriyet Muhafızlan'un da bnlundugu çok sayıda askeri biıük kaydınvor. Bu gelişme, halen surdüriılmekte olan özerklik görüşmelerini de oiom- suz yönde etkilevecektir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog