Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 3 ŞUBAT 1990 TV1 07.59 Açıhş 08.00 Açıköğretim Oçuncu sımf denlen Jşletme fmansmam (Para alacak ve stoklann lönelımı), Malıye Muhasebesı (Safta malıyetı sısiemı), tkıncı sımf dersleri. tngılızce (You Shouldn'l Do Thal),Dörduncu sımf derslen Ataturk llkelen ve tnkılap Tarıhı (Atalurk ve kulturj tngılızce (Kiodel lerbs/ 10.00 Haberler 10.10 Cumartesiden Cumarteshe Programm çızgı fılm bolumlerı dış kaynaklı Vmlı Dısney, Serendıptty Shoe People, yerlt çızgı fılmler Çıçekler ve Kelcbekler, \okıalama Işaretlen ve Tekır'den olusuyor Dış kaynaklı Kukla, Jımnasiık, Şıır, Magazm bölumlermın yanı sıra yerlı drama da ver aîıyor 12.00 Dizi: Yeni Bir Gokyuzu Kış gelmışıır ve Campbell aılesı parasızlık yuzunden zor durumdadır James hastalannm para yerıne balkabağı vermesı yuzunden arazı vergısını ödeyememektedır 12.25 Gençlik Gunlüğu Pmgramın kıtap okuma uğraşı bolumunde çesıtlı yazarlar \e gençlerden kııap okuma konusunda görusler atınıyor Aynca tstanbul'da devam eden Hızlı Okuma Kurslarma yer venlıvor ' 92 ye Doğru Komunıkasyon" bölumunde DoçDr hahı Avcı'nm gençlerle vaptıfı soyleşı de aynca yayımlanıyor 13.15 Dizi: Beyaz Gölge 14.00 Haberler 14.10 Hafta Sonu Turk hafif muzığınden bır solıstm konuk olacağı '900 Sanıye ' adlı kûsede canlı muzık yer aiıyor "Söyle Kazan" adlı yarışma programının ardından Uğur BOceklerı'nm kısa oyunlan ekrana gelıyor Program "Tele Maraton" adlı yarışma koşesı ve 'Mını Televızyon ' adlı bır bolumle sona enyor 15.40 Tatil Sineması: Tabloların Esrarı (Aynntıh bılgı tiugun köşesınde) 17.20 Beraber ve Solo Şarkılar 17.45 Dizi: Ya> Teli, zındandan kurtulmak ıçın bır yol bulma\a çalışır Ama GessJer vaktt koybetmeden hepsını astırmaya myetlıdır 18.10 Tarihte Bu Hafta Programda, ılk Turk matbaasında basılan kıtabın ptyasaya çıkmast, Turkıye'ye sığtnan devlel başkanları uzenne Frartsa ıle ımzalanan hımaye anlaşması, I Dunya Savası sonunda Turkıye'ye sığınan Ruslar ve Ismeı Inûnu ıle Churchtll'm Adana'da gorusmelerı konuları ıslemyor 18.25 Dizi: Bizimkiler Aılelerme haber vermeden Cem'le özge evlemHer Habersız evltlık ıkı aılevı bırbırme dusurur Şırkel çalışanları bu olaydan tedırgm olur Bu arada Şevket'm şırkette beh lututur Buroya gelemez duruma gelır ve eede oturur Apartmanda ıse yönelıcı Cemıl'ın olonlesı tamamen kansı Sevım'ın elıne geçmışıır Sevım'm ısıeğı uzenne kalonfer kazanındakı ısı artıınmı, apartmanda yangın tehlıkesme neden olur 19.10 Savunma Sana>i 19.25 Şairlerimizle Şaır Caskun Ertepınar ın konuk olarak kauldıgı programda Devlet Tıyatroları sanatçUarından Rustu Asyalı ve Berrm ölener şaınn şıırlermden Omekler sunuyorlar Cumhunyet Lısesı Oğrencılen ve aynı lıseden edebıyat öğrelmenı Bedrı Balcıoğiu da programa katıhyor 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 TV'de Türk Sineması: Sen Ağlama (Avrmlılı bılgı yandakı sutunlarda) 22.25 Merhaba Gece Programda tbrahtm Tatlıses "Ktzlar", tlhan trem de "Oıomalık ve Şampıyon" adlı parçalannı seslendınyorlar Muşerref Akay'ın solıst olarak katıldığı programda Tolga Han ve Komedı Dans Üçlıisu yer aiıyor Programda Alı Erdoğan parodılerıyle ekrana gelıvor 23.25 Sahneden (Aynnlılı bılgı Bugün köşesmde) 00.05 Günun Sonu 00.20 Kapanış TV2 13.14 Açriış 13.15 Dizi: Ziyaretçiler 14.00: TV'de Sinema: Hayal Peşinde (A\rınttlı bılgı Bugtin köşesmde) 15.30 Belgesel: Şu Harika Hayvanlar Betgeselm bu haftakı bolumunde kanadının ucu kırılmış, ama uçma hevesı kırılmamıs bır papağan, öldurucu Mlanlar konuşan yunuslar, vavru bır şempanzeyle bır bebeğm vaşamı, Arap ceyianian, Amenka'mn en ılgınç e\ hayvanı yarışması ver aiıyor 16.30 Yaşama Sevinci 16.45 Dizi: Bellamy Son bır kaç ay ıçınde 30 kaöar genç ktz ka\bolmuştur Bunlardan dörî (anesınm cesedt bıçaklanmış olarak ormanda bulunur Bellamy ve \iıch bır posta servısınde çaltşan şoförlen sorguya çekerken ıçlennden bınnm eskıden (eca\uz suçundan hukum gıvdığı anlaşıhr Pohs halka asla otostop yapmamalan ıçın uyarıda bulunur 17.40 Son Yedi Gun Turki>e 18.10 Dizi: Sıcak Bir Yuva Dr Ba\er kızamık olur kardeşının bakımmı üstlenmek ıçm gelen Matrha Tevze kavbolduğundan bır kışıye satıtan Ally adlı köpegın eskı sahıbıne dönmesını sağlar 19.00 Akşam Bulteni 19.15 Korolar Kultur Bakanlığı Ankara Devlet Klasık Turk Muzığı Korosu programda 6 parça seslendırecek Ozer Aitın'm vöneleceğı programa.Kıvılcım Tanıtkan ve Harika Köklu solıst olarak katılıyorlar Programm sunuculuğunu Cemue Kutgun vapacak 19.40 Doğa Belgeseli Belgeselın bu bolumunde Vıcıorıa Gölu ve golü çevreleyen sıra dağlar, bu yörede yaşa\an fıller. zurafalar ve yore halkmm yabanı hayvanlarla olan ıtışkılerı anlatılıyor 20.10 Dizi: Şohret Bır zamanlar çok unlu bır yıldız olan Eddy, şOhntım kaybettıkten sonra sefıl bır hayaı yaşamaya başlar Onu eskıden tanıyan Lerov yardım etmeye çalışır TV2 TOPLU GÖSTERİLER 23.05 21.00 Cumartesi Spor 22.30 Gece Bulteni ve İngilizce Haberler 23.05 Toplu Gösteriler: Çıplak Ayaklı Kontes (Aynntüı bılgı vandakt sutunlarda) 00.30 Kapanış TV3 19.59 Açıhş 20.00 Çizgi Film: Laserion Aydan dunva\a bır grup ısyan ordusu savaşçılan ve robollan mûltecı gıbı gelırler \e Tokto'ya \ayılarak bır sure sonra muaze ussu yok etmek uzere savaşa başlarlar Lasenon bu robotlarta savaşır 20.33 TV'de Sinema: Oscar Russell Rouse'un yonelmenlığını \aptığı filmın başhca rollennı Stephan Boyd, Elke Sommer ve Mılıon Berle paylaşıyorlar Filmın konusu şöyle. Frank, kuçuk barlarda sunuculuk yaparak hayaımı kazanmaktadır Tesaduflerm \e yeteneğının vardımıyla unlu bır aktor olur Ama zır\eve ulaşmak ıçın her volu denedığı ve çevresındektlen acımasızca harcadığı ıçm yalnız kalır 22.33 Dizi: Çete //* bolumu ekrana gelecek yenı dızının yonetmenı Claude Barma Vıctor Lonoux ıle Jeanne Manson'un basrollen paylaşııkları dızının konusu şoyle Şertflı bır ışadamı olarak tanman Cesar Manotte, Marsdya'da sahıp olduğu ışyerlennın arasma bır gece kulubu ve bır de oyun salonu katmıştır Bır dostunun oğlunu kurtarmak ıçm mafya ıle uyuşturucu ışme gtrmek zorunda kalır 2330 Benn> Hill Show 23.40 Dizi: Zengin ve Yoksul 00.30 Kapanış AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN (TV1 08.00) Dorduncu sımf dersleri: Malıye Polıtıkası (Enflasyonla Mucadele Malapol) Iktısadı Kalkınma (Iktısadı Kalkınma ve Teknolojı), Vergı Uygulamaları (Sureler ve Zaman Aşımı), İkinci Sımf Dersleri: tnkılap Tarıhı (Ataturk Dönemınde TC'nııvlç Sıyasetı); L'çuncu sınıf dersleri: îngılızce (Talking About The Past) AN A GARDNER'IN EN VERİMLİ FİLMLERINDEN — Ava Gardner'ın filmdekı başarısı, kendisi- ne çok benze>en, \aşama, doğaya tutkuyla bağlı bır kışılıği canlandırmasından kaynaklanıyor. Çıplak ayaklı kontes Çıplak \yaklı Kontes (The Barefoot Contessa) / Yonetmen, senarjo: Joseph L.Mankıevucz / Oyuncular: Humphre> Bogart, Ava Gardner, Edmond O'Brıen / 1954 ABD yapımı / 122 dakıka Kultur Servisi — İspan>a'da çıplak ayakla "flamenko" >apan bır dansöz, olavlann gelışımıyle ünlu bır yıldız olur Ancak hayatta gerçekten tek se\dığı erkeğın teda- vı kabul etmez sorunları, onun fe- laketını hazırlayacaktır. Şubat ayının Humphrev Bo- gart'a a> rılan "Toplu Gösteriler" kuşağının son filmı "Çıplak \>ıık- lı Kontes", Ava Gardner'ın geçen gunlerdekı olumu nedenıyle Bo- gart toplu gosterılennın ılk fılmı olarak ekrana gelıyor Buna gore bugun ıçın programda yer alan "Orkide Kardeş" adlı fılm de onu- rnuzdekı hafta >a>ına gırecek Ava Gardner anısına yapılan bu program değışıklığıyle, sanatçının gerçekten de en unlu fılmlennden bırı olan "Çıplak Ayaklı Kontes" bu yerı dolduracak Ama acaba renklı olarak m\r> Çunku Jack CardifFm guzelım technıcolor renklerle bezedığı bu fılm, >ıllar once TV'de sıyah-be>az bır kop- >adan gostenlmıştı •Çıplak Ayaklı Kontes", tumuy- le çok başarılı değılse de çeşıtlı açılardan ılgınç ve çekıcı bır fılm. Bır kez fılm vazar/yonetmen Jo- seph Mankienicz'ın, her zaman olduğu gıbt bıraz "geveıe", ama eşsız bır edebıyat ıçeren senarjo- suna dayanı>or Mankiewicz, Ma- rıa Vargas kışılığını sınemanın çe- şıtlı yıldızlarından aldığı esınle oluşturmuş Fılm bu açıdan Hollywood'un Hollywood uzen- ne yaptığı ılgınç filmlerden bırı ve Bill> VVilder'ın "Sunset Bulvan" \e>a "Fedora" gıbı fılmlenyle ben- zerlıkler taşıyor Fılm, konusuna ve başkışısıne değışık tanıklıklarla yaklaşıyor, onun kışılığını bır "puzzle" gıbı ortava koyuyor Bu açıdan da ozellıkle "Yurttaş Kane"den bellı esınler taşıyor Oyuncu kadrosu ayrıca ılgınç. Yapımcı Harry Dawes rolunde Humphrey Bogart, olgun çağmın en ılgınç kışıbklennden bınnı can- landırıyor, görmuş geçırmış, sine- ma dunyasının tum pıslıklerıne bulaşmış, ama altın yûreklı ya- pımcı rolune çok \y\ oturuyor Ava Gardner'ın bu filmdekı başarısı ıse en çok sanatçının kendısıne çok benzeyen, yaşama, do|a>a tutkuyla bağlı, yaşamı bır "hayvan" gıbı en doğal bıçımıyle yaşamak ısteyen bır kışılıği can- landırmasından kaynaklanıyor. Bu açıdan fılm, Ava Gardner'ın oldukça uzun ve venmlı meslek yaşamının en ılgınç fılmlennden bırı sayılıyor A>nca Edmond O'Brien, Ma- rius Goring, Rossano Brazzi gıbı ılgınç bır oyuncu kadrosu var. TV1 TÜRK SİNEMASI 20.45 Beylîk bir yerli fîlm Sen Aglama / Yonetmen: Orhan Elmas / Senaryo: Erdoğan Tunaş / Goruntu yonetmenı: Rafet Şırıner / Oyuncular: Cuneyt Arkın, Necla Nazır, Ismet Ozhan, Umut Ulaş, Huseyın Peyda, Agah Hun, Turgut Ozatay, Necatı Er, Bakı Tamer, Ihsan Baysal / 1987 yapımı. Kultur Servisi — Senaryocu Er- dogan Tuna^ ekranı parselledı \azdığı filmlen çok sık ekranda gorunen Tunaş'ın bugun Orhan Elmas yonetımındekı "Sen Ağla- ma", yarın da Osman F. Seden yo- netımındekı "Savunma" fılmlerı yayımlanıyor. îzleyıcı bu yuzden aynı makastan çıkma bırbınne benzer konularla "haşır neşir" oluyor Fılmlerın ortak yonu, ha- pısten çıkan ya da hapse duşen adamların oykusune dayanması "Sen Ağlama", tecımsel amaçla çekdmış, aıle bağlan güçlu eskı bır kabadayının melodramatık öyku- su Yasadışı ışler gören bır kaba- dayının hapısten çıktıktan sonra kansını ve çocuğunu arayış seru- venı uzenne kurulmuş Benzenne pek çok kez rastladığımız "Yeşil- çam usulu" vurdulu kırdılı bır se- ruven öykusunde kadın ızleyıcıler de duşunulmuş Acıklı ve duygu- sal sahneler de unutulmamış Yonetmenlığe başladığı 1954- ten once on bır yıl tıyatro ve sine- ma oyunculuğu yapan Orhan El- mas (1927), bazı ılgınç filmlerıne karşın, pıyasa koşullanna uyarak her türde sayısız tecimsel fılme ım- zasını attı. 36 yıldır aralıksız fılm yöneten Elmas, bu arada kuçuk roller oynamaktan da vazgecemı- yor "Sen Ağlama", artık son döne- mım yaşayan, modası çoktan geç- mış Yeşılçam'm tıpık filmler fur- yasının orneklennden bın. Artık ılgı görmeyen bu ture TRT neden- se aşırı bır sempatı gostenyor Beylık yerlı fılmlenn kavga, tuzak, cınayet, hapıslık, evlat acısı, aıle bağı, namus, ozverı, gözyaşı, ın- tıkam gıbı çok kullanılan tum oğelerı bu fılmde de var Tayfun (Cuneyt Arkın) yasadı- şı ışlerden para kazanan unlu bır kabadayıdır Kendısını çekeme- yenler tarafından tuzağa duşuru- lunce elını kana bulamak zorun- da kalır ve hapse duşer Yenı ev- lenmış olan Tayfun, hapısteyken bır çocuğu oîduğunu öğremr Uzun süre hapıs yatan Tayfun, bu arada karısından da boşanır Ce- zasım çektıkten sonra kırlı ışlerı bırakmaya karar veren Tayfun, e»- kı kansını ve hıç görmedığı çocu- ğunu aramaya başlar Tek amacı, onları yenıden kazanmak ve aıle- sını yenıden kunnaktır. Ancak karşısında aşması gereken pek çok engel bulacaktır. RADYOLAR R A D Y 0 I 04.55 Açıhş, program 05.00 Ha berler 05.05 Turluler \e o>un havaları 05.30 Beraber ve solo şarkılar 06.00 Denız Hava Ra poru 06.05 Bölgesel vayın 06JO Gunaydın 07JO Haberler 07.40 Bölgesel >avın 09.00 Ha berler 09 05 Çocuğun dun>'ası 09.40 \rkası >a nn 10.00 Haberler 10.05 Yurttan sesler 10J5 Mısralarda gezıntı 1055 Hafif muak 11.00 Ha- berler 11.05 Hafta sonu 1155 Reklamlar ve rad yo programları 13.00 Haberler 13 15 Halk çal gılarından ezgıler 13 J 0 Bölgesel yayın ve rek- lamlar 15M Haberler 15 05 Hafıf müak 15J0 Halk çalgılanndan ezgıler 15.45 Sılahlı kuvvetler Saatı 16.00 Haoerler 16.05 Halıt muzık 16J0 Turkuler gevidı 17.00 Haberler 17.05 Okuldan 15 hayatına 17.25 Dılek kmu^u 18 25 Bölgesel yayın 1835 Reklamlar 19.00 Haberler 19J0Çe şıtlı muzık 20.00 Doga \e bız. 20-20 Şarkılar 20.40 Turk halk muzığı saz sanatçılanmız 21.00 Haberler 21.05 Beraber ve solo şarkılar 21.30 Yurttan sesler 22.00 Ünlu sesler 23.00 Haber ler 23.15 Duşunceden neşeye (2) 00.55 Gunun haberlennden özetler 01.00 Program ve kapa nış 01.05-04.55 Gece yayvnı RADYO 2 07 00 Açılış, program ve haber ler 07.05 SoUstlerdenseçmeler (TSM) 07.30 Ha berler 07.40 Turkuler ve oyun havaları 08.00 SaHah konserı 0830 Beraber ve solo şarkılar 09.00 Haberler 09.05 Tarıhten sayfalar 09.15 Turkuler 09.30 \Mutney Houston sövluyor 10.00 Kulturumuz dılımız tarıhımız 10J0 Bızden ses ler J1.00 Habetler 11.05 Gençlerle baş başa 12.00 Şarkılar 12.20 Batı'ya vönelırken 12.40 Mahallı sanatçılarımız 13.00 Haberler 13 15 Hafıf muzık 13.30 Kadınlar topluluju 14JWSa nat dergısı 14J0 Hafıf muzığımızde adımlar 15.00 Haberier 15.05 Turkler ve oyun havaları 15J0 Arkası yarın 1550 Türkçe sözlu hafıf mu zık 16.05 Solıstlerden bırer şarkı 1630 Fran sa'dan muzık 17.00 Haberler 17.05 Solıstler ge- çıdı(TSM) 1730 Yurttan sesler 18.00 Konula- nn ıçınden 1830 Turkçe sozlü hafif muzık 18.45 Turkuler 19.00 Haberler 1930 Kuçuk koro 20.00 Muzık ve yorumcular 20.45 Şarkılar 21.00 Radyo tıyatrosu 22.00 Turkçe sözlü hafif mü- zık 2230 Bır roman / Bır hıkâye. 22.45 Turkuler 23.00 Haberler 23.15 Solıstler geçıdı 23.40 Hafif muzık 23.55 Cumartesi konserı 0055 Gunun haberlennden özetler 0058 kapanış R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler 07 05 Gune başlarken 08.00 Sabah ıçm mu zık 0900 Haberler 09 15 Mınvatur muzık 10.00 New-Age dunyasından 11.00 Şımdı muzık vak tıdır 12.00 Haberler 12.15 Muzık şölenı 13.00 Muzık bahvesınden 14.00 Haberler 14.15 Mü zık dunyasından seçmeler 15.00 Genç bestecı ler ve yorumcular 1530 Topluluklar solıstler 16.00 Muzık evrenı 17.00 Haberler 17.15 Gö rünum (Fransızca) 17.20 Gunbatımı 18.00 Her cumartesı 19.00 Haberler 19.15 Görunum (In gılızce) 19.20 Romantıklerden gunumuze. 20.00 Gramofon 21.00 Gunumüzde caz. 22.00 Haber ler 22.15 Gorunüm (Almanca) 22.20 Se\ılen eserler 23.00 Unutulmuş muzık 24.00 Saman- yolu 0055 Gunün haberlennden özetler 0058 Program \e kapanış HADYO 4 07.00 Açıhş, program \e haber ler 07 05 Turkuler ve oyun havaları 0730 So lıstler gevıdı 08.00 Turkuler 0815 Şarkılar 0830 Türkulerden bır demet 09 00 Haberler 09.05 Be raber ve solo şarkılar 0930 Turkuler ve oyun havaları 10.00 Haberler 10.05 Sabahın geürdık lerı 11.00 Haberler 11.05 Turkuler 11.20 Saz eserlen 11 40 Turkuler geçıdı 12 00 Haberler 12.05 Muzık bahçesı 13.00 Soustler geçıdı 1330 \urdun dört bucağından 14.00 Haberler 14.05 Sohstler geçıdı 1430 Turkuler ve «yun havala- rı 15.00 Sızm ıçın seçtıklenmız 16 00 Haber- ler 16.05 Yurttan sesler 1630 İkı solıstten şar kılar 17.00 Haberler 17 05 Ikı solıst soyluyor 1730 kadınlar fash 18U» Türk halk mıizığı top- lu programı 1830 Solıstler geçıdı 1858 Prog ram ve kapanış POLİS İSTANBUL 0758 AÇ,I,Ş program 08.00 Tatıl sabahı 08 45 Sabahın ko- nukları 09.15 Sevılen melodıler 10.00 Muzık dunyası 11.00 Kayip haberlen 11.04 lşte saz ışte söz Solıst Bılal Ercan 1130 Bır solıst Mılle Jackson 12.00 tstekler 13.00 Turkçe sözlu ha fıf muzık Aysun Kocatepe. 13.15 Solıstlerden bı- rer şarkı 13.45 Bır Topluluk UB 40 14.45 Bır sanatçıyla beraber YükselLzel 15.10 Kara>ol lan Trafik Kanunu 15 15 Turkün Gündoğdu' dan şarkılar 1530 Kavıp haberlerı 1535 Turkçe sözlü hafıf muzık 16.00 Gokkuşağı Programı 17.00 Muzık pınan 1730 Gun bıterken 18 15 Muzık denınce. 19.00 Program ve kapanış POLİS TÜRKİYE 0658 Açüış ve prog ram 07.00 Tatıl sabahı 07.45 Enstnımanta) mu- zık 08.00 Sabahın konuklan 0830 Yol duru- mu 0835 tşte saz ışte söz Solıst Bılal Ercan 09.00 Sabahın getırdıklen 0«30 Yol durumu 0935 Tamer Conker'den şarkılar 0955 Müzık dunvası 1055 Karayolları Trafik Kanunu 11.00 Bır sanatçıyla beraber YükselLzel 11.25 Edı be Sulan'den türkuler 11.45 Kayıp haberlen 11.50 Sızın seçukleruıız 1255 Turkçe sözlu ha fıf muzık Solıst Aysun ve Ah Kocatepe 13.15 Trafik 13 J 0 Solıstlerden bırer şarkı 1350 Her telden her dılden 14.40 Yol durumu 14 45 Türk- uler geçtdı 15.15 Guler Tacer'den şarkılar 1535 Müzık pınarı 16.05 kayıp haberlen 16.10 So- hstleı geçıdı 16.40 Arıf Meşhur'dan turkuler 17.00 Türkçe sözlu hafif müzık 17.20 Gtın bı terken 18.00 Program ve kapanış. KITAP/YAYIN EDEBlYffl MAHIR ÜNLU ÖMERĞZCAN 20 YUZYIL ŞAIR ve YAZARLARIYLA ILGIL! BOLUMLEMELER BILGILER (Kısılığı Gçrüslerı Yopıtları) DEGERLENDIRME ELESTIRILER YORUMLAR SEÇMELER ILK KEZ BU CILTLERDE TÜRK EDEBİYATI TARİHİNİN KAYNAK KİTABI 20. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 3. CİLT DE ÇIKTI F.H. DAĞLARCA BİRİNCI YENILER OV KANIK 0 RtFAT M C ANDAY BR EYUBOĞLU N CUMALI vb YENIÜKLERİ SURDURENLER B NECATIGIL SK AKSAL S BIRSEL M ELOĞLU 1 BERK vb OYKU VE ROMANDA YENİLER S F ABASIYANIK K BALIKCISI H TANER O AKBAL vb İKİNCİ YENILER T UYAR E CANSEVER C SÜREYA E AYHAN S KARAKOC MAHIR ÜNLÜ ÛMER OZCAN 1 CUMHURIYET ONCESI MESRUTIYET DONEMI 1900/1923 2 CUMHURIYET KURULUS DONEMI 1923/1940 3 CUMHURIYET YENILER DONEMI'-I- 1940/1960 İNKILÂP KfRBEVI - Ankara Cad. \o. 95 (34410) Istanbul Tel: 522 28 51 * ÖDEMELİ GÖNDERİLİR * BÜTÜN KİTAPÇILARDA ARAYINIZ 4 û/f CUMHURIYETYENILER DONEMI II bazırlanıyor "... vecd içinde ilâhi okuyanları hoş gören şeyhin katli mübahtır." Ebussûd Efendı'nm Fetvası İl^an Cem ERSEVEN ALEVILER'DE SEMAH Tüm kitapçılarda! EKtN Yayınlan Idemo ve Dağıtım Sumer Kıtabevı Tunalı Hılmı Cad 89/4 Tel 167 23 18-127 48 53 Kavaklıdere ANK EkinKllabevl Cumhunyet Cad 59/38 Tel 170 617Adana Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransızca Kitap Çeşitleri Klasik-Caz-Pop-Çağdaş Müzik Kasetleri Her Dilden Sözlük îngilizce Yardımcı ve Ders Kitaplan ile SÜMER KİTABEVİ Şimdi Size Daha Yakın Tunah Hilmi Cad. 89-4 Tivoli Pastanesi Yanı Kavaklıdere-ANKARA Tel: 167 23 18-127 48 53 • Cemal Süreya son yazısını Beyazperde için yazdı... ü Isabelle Adjani den Camille Claudel ın gızemli öyküsü... • Mehmet Ali Birand: TRT'den farklılığımız fıkrimizı söylememız, TRT fıkrini söylemiyor • Ara Güler: "Sinema dünyanın en ciddı işıdir." • Memduh Ün: "Bir tek plan çekmek için, Büyükada'ya çam ağacı görüntülemeye gıttık." • Amerikan çölünde bir Alman kahvesi: Bağdat Cafe • Eastwood'dan mavi cazın siyah kuşu : Bird 'Nasreddinle 3 dakika ? • ANKARA (MAK Ajans) — Ankara TV'sı Belgesel Programlar Mudurluğu tarafından tamamı drama olarak hazırlanan "Nasreddın Hoca ıle Uç Dakıka"nın çekımlerı suruyor Nasreddın Hoca'yı tıyatro sanatçısı Haluk Kurtoğlu canlandınyor Nısan ayında ekrana getırılmesı duşunulen program, Nasreddın Hoca fıkralanndan derlenen ve toplam 30 bolum olarak yayımlanacak bır program. Bursa'nın Cumalıkızık Koyu'nde çekımı devam eden dızıde toplam 40 oyuncu yer aiıyor Dızının >apımcısı Daver Atabey. • 'Istasyondaki Pastane* • ANKARA (MAK Âjans) — Her hafta cuma gunlerı TVl'de ekrana gelen "Istas>ondakı Pastane" adlı dızının 13 bolumluk. ılk serısının çekımı tamamlandı Ekrana henuz beş bolumu yansıyan dızının, yıne 13 bolumluk ıkıncı serısının senaryoları yazılıyor Yapımcı ve yonetmenı Teoman Tarhan olan dızının metınlerını Metın Balav yazdı Dızının yazılacak olan ıkıncı serısınde değışıklıkler olacak Tuhaf Hacer'ın beğendığı Abıdm ön plana geçerken pastanenın sahıbı Sevınç Hanım'ın da eskı kocası orta>a çıkacak Bu sayede Sevınç Hanım'a gelen esrarengız telefonların da sırrı çozulmuş olacak. UGUN • Sahneden TV 1 23.25 Istanbul Televızvonu'ndan Emel Uygur ıle Guneş Buharah'nın hazırlayıp Denız Gokçer'ın sunduğu programda, "Kral Lear" oyununun provalanndan bolumler ekrana gelıyor. Oyunun yonetmenı Işıl Kasapoğlu ıie Cevat Çapan'ın yapacağı söyleşinm ardından Mehmet Baydur ve oyunlan uzenne bır sohbet yer aiıyor. "Yangın Yerınde Orkıdeler" adlı oyunun pro\ alarından göruntulerın de yer aldığı programda Bakırköy Beledıye Tıvatrosu Genel Sanat Yonetmenı Zelıha Berksoy ıle Denız Gokçer, tıyatronun faalıyetlen uzerıne soyleşıyorlar • Sinema TV 2 14.00 Bır ış yapıp para kazanmak ısteven bır genç adam, bır "vucut vanşması" duzenler "Hayal Peşuıde" adlı filmın yonetmenı, 1947 doğumlu Amenkalı Jonathan Kaplan'ın geçen yıl "Sanık-The Accused" ıle tam bır başarı kazanmadan once yaptığı bu seruven-gulduru turundekı sıradan TV fılmınde Kay Lenz de başrolde gozukuyor 1980 vapımı film 98 dakıka • Tatil Sineması TV 1 15.40 Orıjınal adı "Master Pıece of Murder" olan "Tabloların Esran"nın yonetmenı Charles Duzınb, Bob Hope, Don Ameche, Kevın McCarthy'nın başrollerını paylaştıkları filmın konusu şoyle. Dolan, maddı sıkıntıları olan emeklı bır pohs memurudur Bır zamanlar yakalamayı başardığı azılı bır hırsız, hapısten çıktıktan sonra durust bır yaşam surmeye başlar Bu arada bın çahnan tablolarımn bulunması ıçın ıkısınden de ncada bulunur Eskı pohs ve eskı hırsız, bırhkte çalışarak kajbolan tabloların ve bu arada ışlenen cınayetlerın esrarını çozmek ıçın ışe koyulurlar MUAMMERYAŞAR PAŞALAR POLİTİKASI MUAMMER YAŞAR'ın beklenen kitabı Tekın Yayınevı Ankara Caddesı No 43 ISTANBUL Tel 527 69 69-512 59 84 SAMIM KOCAGÛZ İZMİR'İN İÇİNDE Roman Ikıncı Bası C£*f YAYINEVİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog