Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 AĞUSTOS 1989 EKONOMİ CUMHURİYET/11 TÜRKİYE'den ALTINDÖVİZ SERBEST PİYASADA DÜN Dolar (satış) 2210 Marfc (satş) 1133 Ata Ura (satş) 174.000 M BANKASI'NDA BUGLJN Dolar (dövız alış) 2203.58 Dtiar (efektıf satış) 2214.62 Mark (dövız alış) 1131.78 Mafk (efektıf satış) 1137.45 1 OM attm ($) 367.60 43.19 Interbank faızı 'Türkiye yerînde sayıyor' Dayanışma Korkusu SUKRANKETENO lere ayrılan bolumunde de çeşıtlı İstanbul Tıcaret Odası'nın sektorlerde mejdana gelen uretım hazırladığı "Ekonomık Rapor"da, gerılemelerı orneklerle gosterıldı 1988'de ekonomik büyümenin son 8 \e kapasıte kullanımlarında meydana gelen duşmelerın yaşandığı yılın en alt düzeyine indiği vurgulandı "Sanayi ureıiminde hatırlatılarak, "1989 yılı GSMH artışının şimdilik karanlık noktalar etkısıhedeflenen yüzde 5'e erişemeyeceği ve yüzde ni surdunnektedtr" dıye suren raporun ekonomık buyume ıle ılgı2.53 düzeyinde kalacağı, bunun da ancak nüfus artışım karşılayabileceği ve kişi başına h bolumu şu ongöruyle noktalaruvor "Olumsuz gelışmeler Gayn duşen milli gelirin artmayacağı" vurgulandı. Safi Milli Hasıla (GSMH) artışıEkonomı S«rvısi Turkıye ekonomısının bu yıl "yerinde sayacağı" belırtıldı Ekonomıde buyume hızı hedefının "tutturulama>acagı" ve buyumenın "ancak nufus artışım" karşılayacağı vurgulandı istanbul Tıcaret Odası'nca (İTO) hazırlanan "ekonomık rapor" yayımldndı Raporda ozellıkle ekonomık buyume hızın dakı "duraklama>a" dıkkat çekılüı Raporun onsozunu yazan ÎTO Genel Sekreterı Prof Dr tsmail Ozaslan. geçen yıl son 8 yı lın en duşuk buyume hızının yaşandığını hatırlattı Raporun 1989 yılı ıçın ongorunın genel hedeflenen yuzde 5 bujurne hıana erişemeyeceği ve yuzde 2.5 ile yuzde 3.0 arasında kalacağı tahminlenne >ol açmaktadır. Bu duşuk oran, ancak nufus artış hıanı karşılayabilecek >e kişı başına milli gelir artışına imkân vermeyecektır." Raporda, 1989 butçesının finansman ıhtıyacının geçen yılın ıkı katına çıkarak 13 trılyuna ulaşacağı da tahmın edılerek, "Daha başlangıçta butçede 4.5 Irılyon lıra açık vardır. Bu açığın daba da artmasj beklenmektedır. " denılıyor. Daha sonra bu yıl 4 4 trılyon dış borç ve 3 ınlvon lıra da ıı, borç ana para odemesı yapılacağınm da hatırlatıldığı İTO raporunda, boylece bu yıl 13 trılyona yakın bır fınansman ıltıyacının soz konusu olduğu vurgulanarak. "Borca bogulmuş butçenın, yalınmlann canlanmasına katkıda btılunması beklenemez" denılıyor Artık "yapısal duruma" geldığı belırtılen enflas>on ıçın, "gelecek yılda da iyimser tablo çizmenin imkânsu" olduğu vurgulanan raporda, "Yıllık enflasyon hızı geçen yıl ile aynı duzeyde >uzde 70 dolayında seyretmektedır. Bu rakamın yıl sonuna dogru duşecegi konusunda herhangi belirti yoktur. Pan arzının 1989'un ilk yansında buyuk olçude artışı, enflasjonun 1989'da da yuzde 70 gıbi ekonomı ıçin olumsuz bır olçude surecegını gostermektedır" denıldı Raporda daha sonra dış tıcarette meydana gelen olumsuz gelışmelere dıkkat çekıldı Enflasyon vuksek faız dovız kuru kısır dongusunun çozumunu kolaylaştıracak yonde gelışmeler beklentısının vurgulandığı rapor şu cumlevle sonuçlanıyor "Degındıgimiz hususlar 1989'un zor bir yıl olacağını gostermektedir." ISONIN EVRENINDEN Geçen hafta toplanan Türklş Başkanlar Kurulu, Bulganstan, Aydın Cezaevı, açlık grevten sorunları, sıcak pofrtık çatışma ve ekonomık karariar arasında hemen hemen hıç dıkkat çekmedı. Oysa Türk sendıkacılığının geçmışını, gelenekderını bılenler ıçın çok degışık bır havada geçtı Dahası Turklş Başkanlar Kurulu'ndakı gelışmeler ve sonuç açıklamayı, yapılan konuşmaları okuyan, ışın ıçınde olan bırçok kışı "Bır yanhşlık olmasın Bu konuşma ve açıklamalar, gerçekten Türklş'e mı aıt" türünden ığnelı şakalar yaptılar Sendıkacılığın ılkelerı, ışlevı, standartlan, ışçı sınıfı ve sendıkalar arası dayanışma anlamında bugune kadar göremedığımız, özlemını duyduğumuz onemlı adımlar atıldı Turkiş ılk kez kendı üyesı olmayan ışçıler ve sendıkaların sorunları ıçın başkanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı Çelık ışçılerının bugün 115. gününe gelen grevlerı ıle dayanışma ıçın somut karariar aldı Yapı Kredı Bankası ısverenının, ışçılerını üyesı olduklan BANKS Sendıkası'ndan ıstıfa ettjrmesıne karşı çıkıldı Artışı Türklş guncel sorun cezaevlerındekı açlık grevlenne karşı da duyarsız kalmadı Insan haklannın uygulanması çagnsında bulundu Daha sonra Basısen Genel Kurulu'nda sendıka lıderlennın yaptıtdarı konuşmalar, bır gün sonra BANKS'ın düzenledığı toplantıya Türklş Başkanı Şevket Yılmaz'ın katılımı benzer havayı yansıtıyordu 196360 dönemınde sendıkal hakların genel olarak yasalar ölçeğınde kullanılabıldığı yıllarda, Turkıye'de sendıkalaşma çok hızlı gelışmış, ancak sendıkal dayanışmanın aynı çerçevede gelışmedığı görulmüştu O yıllarda sendıkacılığın çok çekıcı bır mesleğe dönuşmesı, sendıkacıların bıreysel çıkarlarını, ışçı sınıfı ve sendıkaların çıkarları üstündetutmaları, ülkemızde çok olumsuz bır geleneğı, sendıkal çatışmayı getırmıstı Sendıkal enflasyon ortamında, ısverenler ve sıyasal güçler tarafından kamçılanan bu çatışma, sadece Türklş ve DISK çatışması bıçımınde de değıldı Hemen hemen her ışkolunda tum rakıp sendıkalar arasında, bazen aynı konfederasvon ıçınde dahı hatta farklı ışkollanndakı sendıkalar arasında alabıldığıne körüklenmıştı Kısır çekışmeler, ışçı sınıfı ve sendıkalar ıçın çok olumsuz gelışmeler ne yazık kı uzun yıllar ders verıcı olamamıştı 12 Eylül'ün ardından dahı, herkes pek çok şeyı bırden kaybeder, pek çok ağır bedel öderken bıle, ıçın ıçın çekışmeler, bırbırlerıne çelme atmalar surüp gıtmıştı 1984 sonrası yenı sendıkal düzen ıçınde, aslında gerçek sendıkal rekabetın yasalarla yok edıldığı ortamda dahı, en az duzeyde, klasık ölçüler ve ılkeler ıçınde ışçı sınıfı ve sendıkal dayanışmadan olumlu örnekler bulamıyoruz Türklş'ın çatısı altındakı sendıkalar, uzun yıllar karşılarında cephe oluşturan ışveren sıyast ıködara karşı bırlıkte davranmayı beceremedıler YHK, TISK ılkelerı, kamu ışveren sendıkalannın, hükümetın ılke kararlan, bır bütün ve tek yanlı dayatma olarak karşılarına çıktığında, aynı ağır bedellerı bırlıkte öderlerken, bırlıkte güç oluşturmayı beceremedıler Zaman zaman Türklş yönetımlerı, hıç değılse kamu sözleşmelerı, ortak ılke kararları ıçın sendıkalan bırlıkte harekete yönlendırmek ıstedıler Ilke kararları aldılar Gelın görün kı, daha toplantılar sürerken, alınan karariarın mürekkebı kurumamışken, sendıkalar tek tek ılke kararlanna uymayan sözleşmelerın artına ımza attılar Boylece tek tek YHKTISKKamu Işveren Sendıkalan Özal ıktıdarı karşısında acız kalan sendıkaların ımzaladıkları sözleşmeler ıle ışçıler, hak alma yerıne her yıl hak kaybettıler Zaman zaman Türklş çatısı altında yapılan protestolar, toplu eylem ve mıtıngler, cepheyı etkıleyen, caydıncı güç kımhğıne donüşturülemedı Işte boylece darbe yene yene, hak kaybedıle kaybedıle, çaresızlık ıçınde, hıç değılse kamu, toplu sözleşmelerı uyuşmazlıklannı aynı tarıhlerde bırleştııme noktasına gelıntiı Sadece bu takvım bırlıktelığını düşünmüş olmak bıle, ışçının tabandakı bınkımı ve tepkısı ıle bırleşınce, bıldığımız ışçı sınıfı tanhımızın yaşanan en büyük krtle eylemlennı, bahar pasıf eylemlennı getırdı Özal ıktıdarı da ılk kez bır gerı adım atarak, toplusozleşmelerde ortalama 50 puan artışı getıren bır lyıleştırmeyı, 600 bın kamu ışçısı ıçın kabul etmek zr> runda kaldı Turklş ıçınde ılk kez ıte kaka başarılan bu dayanışmanın ardından, şımdı yıne galıba ıte kaka, ancak sevındırıcı bır ıkınci adım atılmış oluyor Türklş ıçınde sendıkacı mantığı ıle "rakıp sendıkaların" vartığına karsın, sorunları olan, Türklş üyesı olmayan ışçıler ve sendıkalar ıle dayanışma düşünülebılıyor Aslında gerçek ışçı ve sendıkacılık bılıncı, ölçülerı ıçınde ele aldtğımızda yapılan dayanışma ve alınan kararları çok geç ve yetersız görebılırız Sıyası ıktıdar çelık ışçılerının grevmde, ışçılen tuşagatırıp "grev yapan kaybeder" sonucuna ulaşırsa, kaybeden sadece 24 bın grevdekı çelık ışçısı olmayacak Grev hakkı olan ve kullanabılecek butun ışçıler ve sendıkalar kaybetmış olacak Bu anlamda ışçı sınıfı, sendıkalar ve Turklş ,çelık ışçılen ıle dayanışma ıçın 100 gün geçmesını beklemekle, dayanışma ıçın çok geç kaldılar bıle Aynı ölçüler ıçınde bır ısyerınde, ışveren bır sendıka hak aramada kendısını zorladı dıye, üyelerını ıstıfaya kalkışryor ve bunda başarıya ulaşıyorsa, bu, bütün ışçıler ve sendıkalar ıçın çok büyük bır tehlıke demektır Yapı Kredı'de yaşanan ısten atma tehdıdı ıle sendıkadan ıstıfa ettırme, her ısyerınde, her ışçının ve her sendıkanın başına kolayca gelebılır Bunun karşısında çok etkılı ve bırlıkte karşı durulabıhrse ancak, yöntemın, korkunun yaygınlaşması önlenebılır Gecıkmelı, yetersız ve çok yenı adımlar da olsa, son Türklş Başkanlar Kurulu ıle ılkelı sendıkacılık, ışçı sınıfı dayanışması, sendıkal dayanışma anlamında onemlı ılk adımlar atılmıştır Bu adımların atılması ıle bırlıkte de karşı cephede "dayanışma korkusu" başlamıştır Türklş yönetıcılerının seçılme haklannın hükümet tarafından bır şantaj aracı olarak, yenıden geçen hafta ıçınde kamuoyu gündemıne gettnlmesı, Türklş mıtıngıne ızın venlmemek ıstenmesı rasttantı değıl, ışte bu korkunun ılk ürütv lerıdır Savunma sanayii ANKARA (AA) Ttirkıye'de savunma sanayıı alanında kontrole tabı sılah ve muhımmat ureten sanayı kuruluşlan ıçın yıllık envanter yapılaeak Mıllı Savunma Bakanlığı, kontrole tabı sılah ve muhımmat üreten sanayının kapsamım her yıl ocak ayında belırleyerek ılan edecek. Konuya ılışkın tuzuk değışıklığt Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak, dunku Resmı Gazete'de yayımlandı. Faiz, namluda fişek gib1 , . • ABDURRAHMAN YILDIRIM Btıyuk bankalann, surprız bır gelışmeyle enflasyonun gensınde kalan faızlen yukseltmek yerıne duşürmeye haziTİanmalanna bankacılık uzmanından uyarı geldı "Geçen yılkı yuzde 85 vuksek faız hatası gıbı bedelı ağır olur, lıkıdıte knzı doğar, bu mah knz, emısyonu trılvonlarca lıra bırden aıttmr ve knz tutn ekonomıye yayılır, faturayı da tum toplum enflasyon voluyla ödeT tş Bankası'nın önderlığınde buyuk bankalann mevduat faızlennı ındırmeye hazırlandıkları ve bu konuda kamu bankalanndan sorumlu Devlet Bakanı Guneş Taner'ın de devreye sokularak Zıraat Bankası'nın ıkna edılmeye çalışıldığı öğrenüdı Başbakan Turgut Özal'ın da fajzlerı ındırmele n yolundakı uyandan cesaret alan büyuk bankalann malıyetlerını aşağı çekmek ıçın gırıştıklen faız ındınmı hazırlığı konusunda bankacıhk uzmanı Prof. Dr. Selçuk Abaç, "Yanlış bir stratejınin bedeli ağır olur" dedı Faızlerın behrlenmesınde geçmış dönemın değıl, gelecek donemın şartlarının değerlendınlmesı gerektığını bebrten Selçuk Abaç, şartların hızla değıştığını kaydederek şunları söyledı "Enflasyon yukselme trendınde. Ekimde 3 trilyon lıralık yuz Kur Farkı Fonu ANKARA (ANKA) Dış kredıler Kur Farkı Fonu kapsamında kullandırılacak kredıler ıçın uygulanması öngorulen değışken faız oranı sıstemının esaslan belırlendı Para ve Kredt Kurulu'nun Resmı Gazete'de yayımlanarak yururluğe gıren teblığıne göre, değışen faız oranı, bır öncekı uç aylık surede uç ay vadelı Hazıne bonolannın ıhalelerınde oluşan ortalama faızlerm antmetık ortalaması alınarak Merkez Bankası tarafından her ayın ılk ışgunu ılan edılecek Faiz indirimine hazırlanan bankaları uyaran Prof.Dr. Selçuk Abaç, kısa vadeli mevduat faizlerinin en az enflasyon düzeyine çıkartılmaması halinde dövizdeki potansiyel talebin harekete geçeceğini ve bankalann likidite krizine girebileceklerini söyledi. de 85 faızlı mevduatın suresı doluyor. Siyasi bir belirsizlik var. Cumhurbaşkanlıgı seçımlennin ne olacagı bellı degıl Bu seçimden sonra yenı bır ekonomık paket hazırlanacak mı, bu da bellı degıl Bankalann bu ortamda alternatıf yatınm araçlarının cazıp olmadığını ıddıa ederek zaten enflasyonun epe> altında kalmış faiz oranlannı daha da duşurmeleri slratejik bir hala olur. Do>ıze şımdıye kadar talep olmamışsa bundan sonra da talep olmayacagı anlamına gelmez. Alınan son karariar da zaten dovıze lalebı artlıracak nitelikte. Dovızın, olması gereken duzeyın altında kaldığı kantsı yaygınlaştığı oranda dovize olan potansiyel talep artmaktadır. Bir mal fıyatı duşukken alınır. Ne kadar ınsan bu malın fiyatırtın duşuk olduğuna inanırsa gelecekle dovize talebin şıddetini o oranda arttıracaktır. Bu potansiyel şımdive kadar çeşıtlı etkıler altında harekete geçmemişlır. Ama bırcok tasarnıf sahibımn nıvetı dovize yatınmdır. Onemlı olan bu potansıyelın ne zaman harekete geçecegıdir. Dovizde ayarlama beklentisı, ihracatın baskısı da dovız artışı için başka bır etkendır. Dovızı hâlâ enflasyonun yarısı duzeyınde ııe Belediyelere uynrı ANKARA (AA) Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı, betedıyelerı, ımar planlarında sanayı alanları belırlentrken, bakanlığm goruşunu almaları gerektığı konusunda uyardı Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı'nın bugunku Resmı Gazete'de yayımlanan teblığınde, bazı beledıyelerm, bakanlığm goruşunu almadan, sanayı sıtesı alanı olarak ayırdıkları yerlere, şehır ıçtndekı sanayıcı ve sanatkârların taşınmalarını sağlamak amaayla gırışımlerde bulundukları, bunlann kooperatıfleşmelerıne yardıma oldukları belırtıldı ı man kazanmış olacaklarını anlatrnarTkazanmış olacak tı Bankalann yuksek malıyetlenn altında ezıldıklennı, ekonomık durgunluktan dolayı kredı kullandıramadıklarını behrten Selçuk Abaç, bu zor durumdan çıkış yolunun faızlen mdırmekten geçmedığını belırterek şöyle dedı "Bankalar faizleri indırmek nivetiyle venı mevduat ıstemedıklerını belırtı\orlar, ama ellerındekı mevduatı nasıl tutacaklar? Enflasyonun altında kimse parasının erimesıne goz \umamaz. Mevduatın alternatıfı de çogaldı. tşte dovız kurlan duşukken ve de dunya'pi>asalarında değeri duşukken Turkıye'de kulçe halinde altın alımlan bunu gosleriyor. Dovizı de ben ucuzken almayacagım da ne zaman alacağım. Pabalıyken rai? Ekonomınin şu ankı yuksek tansıyonu da hakikaten çok riskkadar tutabilirsiniz? Bir şeyin de li bır olay. Yanlış bir strateji uyğennı duşuk tutarsanız spekula gulamasımn bedelı agır olur. Bantorlerin fırsat arayışlanna imkân kalardan mevduat kaçışı başlar kı verirsiniz. Onumuzdekı aylarda bu likidite knzinin ta kendisıdir. bankalar faız oranlannı en azın O zaman faizler olması gerekenın dan enflasyon düzeyine getırmez çok ustune çıkar. Yanlış bir adılerse dovize olan potansiyel talep mın faturası çok ynksek bir mali\etle ödenir. Turkıye'de likidite harekete geçecektir." Selçuk Abaç, bankalann, geçen krizine de kımse seyircı kalamaz. ekım avında yaptıkları hatava duş O zaman Merkez Bankası bankalara destek çıkar ve emısyon bırmemelen gerektı|ını, bunun ıçın kaç trilyon fırlar. Bu knz mah de 1 ve 3 a>lık mevduat faızlerını sektorden çıkarak tum ekonomienflasyon düzeyine çıkanrken 6 ve ye yayılır. Stratejik hatanın bedeli 1 yıllık faızlen duşurebıleceklerı de enflasyon yolujla tum ekonı, bovlelıkle belırsızlıkler ortadan nomiye çıkartılır tum toplum kalkıncaya, enflasyon beklentisı oder." netleşmceye kadar bankalann za Gülcüler para alamıyor ISPARTA (AA) Isparta ve çevresının en onemlı gelır kaynaklarından olan gul çıçeğı, uretıcının yuzunu bu yıl guldurmedı Bolgedekı uretıalerden bu sezon 4 bm ton gul çıçeğı alan Gulbırlık, kampanyayı kapatmasının uzermden ıkı ay geçmesıne rağmen odeme yapamadı Gulbırlık yetkılılerı, gul çıçeğının ıslenmestnden elde edılen gulyağı ve gul konkretının ihracı ıçın çalışmalarm surdUrulduğunu belırttı Stiper evlîlîk tartışması Ulusal güvenlik sorunu, Daimler Benz'in havacılık ve savunma sanayiinde kendisi kadar unlü Messerschmitt Boelkow Blahm (MBB) grubu ile birleşmesinin önunde onemli engel oluşturuyor. BONN (AA) Federal Alman>a tanhının en buvuk şırket e\hlığıne ılışkın tartışmalar tum yoğunluğuyla suruyor Llusal guvenlık sorunu, FA1manya'nın bır numaralı otomotıv kuruluşu DaımlerBenz'ın, havacılık ve savunma sanayıınde yıne kendısı kadar unlu MesserschmıttBoelkowBlohm (MBB) grubu ıle bırleşme planının onunde en onemlı engelı oluşturuvor FAlmanya Ekonomı Bakanı Helnıut Haussmann tarafından eylul ayında verılecek nıhaı karar oncesınde F Alman hukumet yet kılılerı ıle ılgılı fırma, muhaletet ve ışçı sendıkalan temsılcılerının katıldığı bır toplantı yapıldı Bırleşmeye karşı olan taraflar, toplantıda, oluşacak dev kurulu şun savunma ve havacılık sana>ıı alanlannda ulkenın en buyuk şır ketı durumunageleceğını belırterek bu alanda monopolleşmenın ulusal guvenlık açısından sakıncaları bulunduğu goruşlerını yıneledıler Daimler ve MBB vetkıhlerı ıse bırleşme>e ılışkın getırılecek hıçbır koşulun anlamlı olmayacağını belırterek bırleşme kararının ve to edılmesının, fırmaların kendı alanlarındakı mevcut ustunluklerını zaten ortadan kaldıramayacağı goruşunu savundular DAIMLER BENZMESSERSCHMITT USAŞ bugün SAS'ın ANKARA (ANKAAA) THY've Caterıng \e yer hızmetlen veren USAŞ'ın vuzde 70'ının Iskandınav Ha\ayolları (SAS) Servıce Partner Şırketı'ne satılmasına ılışkın anlaşma bugun İstan bul'da ımzalanıyor Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Idaresı Başkanlığı ıle SAS arasında ımzala nacak anlaşmavla SAS, USAŞ'ın vuzde 70'lık hıssesıne 14,5 mılyon dolar odemış olacak USAŞ'ın gen kalan vuzde 30'luk hıssesıııın ısc çalışanlara ve halka satılacağı behrtılıyor Bu arada, Erdemır'ın ozelleştırme çalışmalan da hızlandı Merchant Bank, Erdemır'ın ozelleştırıl mesı çahşmalannda mah \e lek nık danışmanlık yapacak Alınan bılgı>e gore ozelleşurme çalışma larında danışmanlık hızmetı ko nusunda açılan ıhale sonuçlandı ve en ıvı teklıfi veren Merchant Bank, bu gore\ı ustlendı Istanlul: 175 M 93 U a n a : 122 533 lursa: 152 2 0 t izmiı: 25 S5 30 Antalya: 123 06S Kooperatif enflasyonu ANKARA (AA) Turkıye'de kurulu kooperatif sayısı 53 bını geçtı Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı yetkılılermden e dınılen bılgıye gore geçen yıl sonunda 52 bın 365 olan toplam kooperatif sayısı 21 ağustos ıtıbarıyla 53 bın 138'e ulaştı ANTALYA (AA) Yağıslarm yeterlı olmayısı nedenıyle buğday rekoltesımn yuzde 25 dolayında gerıieyerek 15.5 mılyon tona duştuğu one suruldu. Antalya Tıcaret ve Sanayı Odası 'nın yayın organı olan "Atso Dergısı"nde yayımlanan raporda, kuraklık nedenıyle buğday rekoltesımn duşeceğı anlaşıldıktan sonra spekulatıf amaçlı alımların başladığı goruşune yer venldı. Fortune Dergısrnın her yıl yap^ d 0 | a r mılyarderierr sıralamasına bu yıl 157 kışı gırdı Bruneı Sultanı, 25 mılyar dolartık servetıyle sıralamadakı bınncılığını korudu Doğalgaz petrol ve dıs yatınmlanyla bınnolığı ehnde tutan Sultan ı, 18 mılyar dolarlık servetıyle Suudı Arabıstan Kralt Fahd ve aılesı ızledı 1 mılyar doların üzennde servetı bulunanların gırdığı lıstede üçuncü sırayı 12 5 mılyar dolarlık servetıyle ABD den Mars aılesı, dördüncü sırayı da 10 9 mılyar dolarlık servetıyle Kralıçe Elızabeth aldı KISA KISA • DURAN Ofset, Matbaacılık ve Ambalaj Sanayıı'nın 35 yıldonumu bugun kutlanıyor • YONETIM Gehştırme Merkezı'nın 1989 vılı 2 yarı eğıtım programı belırlendı 18 eylulde başlavacak ucretlı eğıtımler 22 arahkta sona erecek • SINAI EĞİTIM ve Gehştırme Merkezı "Koruvucu Bakım Yonetımı" konulu ucretlı eğıtım semınen duzenledı Sermner, 1822 eylulde Ankara'da, 2327 ekimde Istanbul'da >apılacak BiR KİTAP Osmanh BaoLası Aractlıgı ıle > apılan OSMANL1 DEVLETİ BORÇ ANLAŞMA1AR) BlLCELEft Osmanh 'nın Borç Anlaşmaları MURATA FAKSİMİLE DÖVİZ KURLARI Dövızın Cınsı 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Batı Atman Markı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florını 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kuveyt Dınarı 1 Sterlın 1 S Arabıstan Rıyalı Dövız Alış Dövız Satış 24 AİUSTOS 1989 Efektıf Satış Buğday rekoltesi Les Cootrats dt» Dettt L Et*t Otîoman DUC IJMESTb Turkı>e Numızmatık Derneğı Başkanı Cune> t Olçer'ın hazırladığı "Osmanh Devletı Borç Anlaşmaları" adlı kıtap yayımlandı Cuneyt Olçer, ıkı cıltlık kıtabında, 1854>ıhndadışulkelere hıç borcu olmayan Osmanh Devletı'nın 40 v ıl ıçınde Karako>, Tak sım ve Tophane'dekı arsalarını, gumruk, tuz, ıçkı ve hayvan vergısı gıbı gelırlerını Osmanh Bankası'na bırakışının oykusunu anlatıyor TOPKAPIŞİŞE SANAYİİ A.Ş.'DEN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURULUR. Şırketımızce azamı brüt %71 63 oranı üzerınden ıskonto edılmek suretıle, ıhraç edılecek A tıpı, 360 gün vadelı, 2 tertıp t serı, 5 000 000 000 (Beşmılyar) TL tutarındakı fınansman bonoları 24 08 1989 tantıınden rtıbaren 10 gün süre ıle satışa aracılık eden, Camıs Menkul Değerler A Ş tarafından aşağıda adresı belırtılen yerde satışa sunulacaktır Bu fınansman bonolannın halka arzı, Sermaye Pıyasası Kurulu tarafından 2499 sayılı Kanun ve 86/1130 sayılı Bakanlar Kurulu'na dayanılarak çıkarılan Serı III, No 4 sayılı teblığ uyarınca verılen 15 8 1989 tanh ve FB48/T12 sayılı ıznıne dayanmaktadır Ancak, bu ızın, fınansman bonolarımızın ve Ortaklarımızın Kurul yada Kamuca tekeffülü anlamına gelmez 1 Ortaklığın Odenmış Sermayesı 2 Izahnamemn Tescil Tarıhı 3 Fınansman Bonolannın Vade Tarını 4 Fınansman Bonolannın O d e n m e s ı m Garantı Eden Banka 5 Satış Suresının Bırıncı Gunündekı Satış Fıyatı 6 Satışm Yaptlacağı Yer 37 400 000 000 17 08 1989 19 8 1990 Yoktur 1 000 000 TL 'lık kupür 609 352 TL 5000000 TL Ilk kupur 3J346.75& TL 10000000 TL lık kupur 6091516 TL Camış Menkul Değerler A Ş Barbaros Burvarı No 125 Camhan BalmumcuBeşıktaş/ISTANBUL TL Efektıf Alış 2203 58 2208 00 2201 38 1685 08 1688 46 1656 43 160 67 160 99 16051 1131 78 1134 05 1130 65 5410 54 21 53 18 291 00 291 58 288 09 502 41 503 42 493 87 335 02 335 69 334 68 1002 68 1004 69 1001 68 330 74 334 75 334 08 1309 71 1312 33 1308 40 157 94 154 94 157 62 1545 15 27 15 42 7409 40 7268 87 7394 58 3465 14 3472 08 3461 67 588 74 587 56 577 57 2214 62 1693 53 161 47 1137 45 54 37 292 45 504 93 336 70 1007 70 335 75 1316 27 158 41 15 50 7431 63 3482 50 590 51 BüGÜN • Ayakkabı Fuan 7 Ayakkabı Saracıye Derı ve Yan Sanayılerı Fuan Mecıdıyekoy'dekı FM Melıha Avnı Sözen Kuttur ve Tıcaret Merkezı 'nde açılıyor. 3 gun surecek olan Fuar'a ayakkabı, saracıye, derı, sunıden, aksesuar ve taban konusunda uretım yapan kuruluslar katılacak. • İTO Meclisi Son ekonomık kararlarm gorusuleceğı [stanbut Tıcarel Odası olağanustu meclıs toplantısı saat 1430'da başlıyor Toplantıya Prof Akın tlkın, Prof Erol Manısalı ve Prof Taner Berksoy konuşmacı olarak katılacak. TC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLUĞÜ D1ŞALIM Aşağıda özellıklen belırtılen kapalı zarf ıle teklıf alma vontemındekı ıhale ıle ılgılenenler, ıhale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLUĞÜ Tıcareı Işlerı Daj Bşk v ard görebılır ve dosya bedelını İSKİ GENEL MUDÜRLUĞU mer kez veznesıne yatırarak alabılırler İslekhlerın şartname>e uygun hazırlayacakları kapalı teklıf mektuplarım ıhale tarıhınde saaı 11 00 e kadar aşağı da belırtılen adresle GENEL EVRAK MljDURLUGU'ne gırış, tarıh ve numaıasını ıçeren alındı makbuzu karşılı ğmda teslım etmelerı gerekmektedır Teklıf zarfları saat 14 OO'te Ihale Komısyon Başkanlığmca açılacaktır İSKİ NO T 5755 İŞİN ADI 18 Ad eleklropomp grubu ve 9 adet ığne vana alımı KEŞtF BEDELİ 7 000 000 000 TL İHALE TARİHİ 23 11 389 GEÇICİ TEMİNAT Teklıf bedelının "7. 3 DOSVA BEDELI 500 000 TL ÇAPRAZ KURLAR $ $ $ S 1 9470 6 5774 2 1976 1 6825 8 Alman Markı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Isvıçre Frangı S 1397 99 Italyan LıreO t 142 91 Japon Yenı $ 3 7503 S Arabıstan Rıyalı E 1,5725 $ ALTIN GÛMÛŞ «tş Cumhunyet Resat 24 ayar altın 22 ayar btiezık 18 ayar altın 900 ayar gumuş 1 ons altın (S) 172 000 195 000 26100 23 250 19 575 Satış 174 000 205 000 26175 25 700 19 630 SERBEST PİYASADA DÖVİZ Alış ABD Doları Batı Alman Markı Isvıçre Frangı HollanrJa Flonnı Ingılız Sterlını Fransız Frangı (M Bankası) 2207 1130 1310 1002 3450 Sat$ 2210 1133 1315 1005 3500 415 366 70 428 367 60 334 366 80 336 (LomJra) Not 1 Yurtdışından şartname almak ısteyen ılgılıler ISKI'nın Garanlı Bankası Odakule Şubesı'ndekı 4000041 6 No'lu hesabına S olarak (\eya eşdeğerlı) yatırmalıdırlar 2 Ajrıca, DHL Servısi ıle gönderılmesını ısteyenler 30 $ (veya eşdeğerı), posıa ıle gondenlmesını ıste yenler 10 $ (\e>a eşdeğerı) şarlname ucretıne eklemehd\rler 3 Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmaz 4 İSKİ 2886 sayılı Devlet Ihale kanunu'na tabı olmayıp ıhale>ı yapıp yapmamakta, dıledığıne kıs men veya tamamen yapmakta, uygun bedelın lespıt \e takdırınile serbestur ADRESİ TEL TELEX FAX İSKİ GENEL MUDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 AksarayİSTANBUL 588 38 00 (35 hat) 31 293 ISU TR 23 923 ISU TR 588 38 94 588 38 83 588 39 28 7 Dığer Hususlar a) Kupur Dağılımı KUPUR DEĞERİ fTL) 1.000000 5.000000 10.000 CX30 TDPLAM b) G e n Odemenın Yapılacağı Yer ADET 1000 400 200 TUTAR1 (TL) 1000000000 2000000000 2000000000 bîlg isa g i EĞfrİM MEMCEZI ÜCRETSİZ TANITIM SEMİNERLERİ Yarım gunluk semınerlerımıze katılın bır program yazmayı oğretelım Tesıslerımızı ve MEB Sertıfıkalı Kurslarımızı Tanıtalım Bakırkoy ve Mectdıyekoy Şubelenmız ıçın Kayıtlanmız ba$lamıştır Tel 583 20 01 583 2014 5000000000 Camış menkul Değerler A Ş Barbaros Bulvarı No 125 Camhan Balmumcu Beşıttas/ISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog