Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Geçmışte Ingılızlere karşı dırenemeyen, ulkenın ıç kısımlanna çekılen, Boer savaşlannda Ingıhzle reyenılen, gerçekte 1948 yılı seçımlerıne kadar Ingılız egemenlığını kabule mecbur olan Afnkaner ler uzun yıllar guç ekonomık koşullarda yaşamışlar 1910'da lngılız egemenüğınde kurulan Guney Afnka Bırlığı, aynı yıl General Louıs Botha ve Ge neral J C Smuts'ın Guney Afrika Ulusal Partısı (SAP)'nın ılk genel seçımden başarıyla çıkması, 1933'te SAP ıle General J B.M Hertzog'un Ulusal Partısı (NP) arasındakı ekonomık konularda ışbırhğı, Afnkanerlenn II Dunya Savaşı'nda tarafsız kalma ıstemelerıne karşın lngılız kökenhlenn !jıgıltere'nın yanında savaşa gırme gırışımlen bu ulkenın yakın tanhının bazı önemh donemlennı oluşturuyor Dr F Malan'ın NP'sı ve General Hertzog'un destekçılen tarafından kurulan Afnkaner Partısı'nın 1948'de seçımlen kazanması siyasal alanda bugune dek suren Afnkaner ustunluğunu sağladı NP ıle \fnkaner Partısı arasındakı bırlığın temel plat formu apartheid uzenneydı Bu tenm dar anlam da ayırma, ayn tutma demektı Aslında lngılız ege menlığı dönemınde var olan sıyahlan a>n tutma va yönelık yasalar yenı ılavelerle ve tum boyutla rıyla uygulamaya konuldu 1950'lı yıllardan baş layarak sıyah, melez ve Hıntlı topluluklar bu yasalara ve uygulamalara dırenmeye başladılar Af rıka Ulusal Kongresı (ANC)'nın ve PanAfnkan KongTe (PAC)'nın önderlığmde sıyahlann ulke ıçınde dolaşmalannı, ekonomık ve sıvasal haklarını kısıtlayan yasa ve uygulamalara karşı gırıştıklerı dı renış hareketı 1960 yılında ünlu Sharpeville olavına yol açtı Halk tarafından kuşatılan bır kaç polısın ateş açması sonucu 69 kışı öldu ve bu tarıhten başlayarak ANC ve PAC'nın faalıyetlen yasaklandı 5 Ekım 1961'de beyaz toplulugun %52'sının referanduma olumlu oy vermesı sonucu Guney Afnka Cumhunyetı ılan edıldı Aynı yıl buyuk tartışmalar sonucu Guney Afnka Cumhurıyeti, lngılız Uluslar Topluluğu'ndan çekıldı Başbakan Dr Vervvoerd'un ölumunden sonra bu göreve getınlen Vorster dönemınde NP 1977 seçımlerınde en buyük çoğunluğu sağladı 1978'de Başbakanlık görevme gelen P W Botha, sağlık nedenlenyle yakında bu görevden aynlacak Botha dönemınde ıse 1984 Anayasası hazırlandı ve artan baskılara bır ödun olarak bu anayasa ıle melez ve Asyalılann parlamentoda bır ölçüde temsılı sağlandı Parlamentonun Kap'ta, hükümetın ıse Pretorıa'da toplandığı bu ıkı kentlı duzende kuşkusuz beyaz azınlığın temsıl edıldığı meclıs yasama yetkılerı konusunda etkınlığını koruyor "Temsılcıler Mechsı'nde melezler, "Delegeler Meclısı'nde ıse Hıntlıler temsıl edılmekte Bu son ıkı Meclısın yetkılen kısıtlı Hukumet ıse beyaz azınlığın elınde Nüfusun ^080'ını oluşturan sıyahlar ıse, yerel yönetım dışında, parlamentodan ve hukumetten tumuyle dışlanmış durumda Bu siyasal dışlanma, kentlenn bazı kesımlennde oturma ve ış bulmalarına getınlen yasak ya da kısıtlamalarla, toplumsal dışlanmayla da desteklenıyor örneğın, görkemlı bınaların bulunduğu Johannesburg'ın dışındakı Sovveto bolgesı tumuyle sıyahlann oturduğu ve bır çok yerı ınanılmaz ılkellıkte bır alan Buyuk çoğunluğu oluşturan sıyahlann aralarındakı surtuşmeler onların guçlerınden kaybetmelenne yol açıyor Bazı beyazlar ınsancıl nedenlerle, kımısı de ıç ve dış baskıların etkısıyle sıyahlara siyasal ve toplumsal haklarının venlmesı ıçın uğraş vermekte PAC Dar Es Salam (Tanzanya), ANC de Lusako'yu (Zambıya) merkezlen yapmış durumda. PAC ınsan haklan konusunda daha koktencı ve şıddel yoluyla bu konuya çozum ararken, ANC daha üımlı bır yol ızleme du rumunda ANC, genel olarak, obür Afnka ülke lennden, PAC've gore daha çok destek alıyor Ote yandan, sert, dovuşken Zulular Butholezı'nın önderlığınde haklar konusunda uğraş verıyorlar 19841986 yıllarının kanlı olayları daha genlerde kalmış, ama bu ulkede ıçın ıçın bır kaynama var Yenıden bır toplumsal patlama olabılır Bırbırlenyle pek geçınemeyen Afnkaner ve tngılızler ortak yazgıları nedenıyle şımdılerde ışbırlığı yapmaya başladılar Bazı tngılızJerın NP'ye geçtığı ve bu partıye oy verdığı gözlemlenebılır Aynca, genelde lngılız kökenhlerın destekledığı muhalefet partılen guç bırlığı yaparak nısan 1989'da tek bır panı oluşturdular Bu oluşum ıçınde Afnkanerlenn de desteğı var Son yıllarda, hukumet ve parlamento çeşıtlı aşamalarda komısyonlar kurarak (örneğın, grup haklarını korumakla ılgılı bır haklar beyannamesı hazırlanması ıçın 1986'da kurulan kormsyon gıbı) raporlar hazırlatarak, yetkılı ve uzman kışılen konuşturarak sıyahlann siyasal katılımına çozüm buiraik ıstıyorlar Bu konuda etkın kışılerden bın unlu hukuk profesoru J D Van Der Vyver, "300 yıldır kaçtığımız gerçeklerı artık göğuslememız ve bu duruma bır çözum getırmemız" gereklı dıyor 75 HAZİRAN 1989 "Agla, Sevgfli Ynrdıım» Guney Afrika Cumhurıyeti yeni bir anayasa hazırhğı içinde. Hukumet ıse ikı ateş arasında: Yapılan hazırhklar, getirilen reformları (örneğin siyah ve beyazların evlenmelerıni engelleyen yasanın; herhangi bir yere yerleşip ış bulmayı engelleyen yasanın yürürlükten kaldırılması gibı) yetersız bulan sıyahlar ve bazı beyazlarla yapılan ya da tasarlanan reformları çok goren aşırı muhafazakâr beyazlar. Sorun adeta kilitlenmış durumda. Aşırıların yoneteceğı ya da etkili olabileceğı bir siyasal kargaşada da en çok yara alacak olan parlamenter sıstemın geleceğı. PENCERE Kötürüm Kurt... Sofya nasıl oluyor da Bulgarıstan'da yaşayan 2 mılyon Türkü hallac pamuğu gıbı atabılıyor? Zulüm baskı zorunlu goc (tehcır), surgün, en amansız yöntemlerle uygulanıyor, Turklerın adları nufus kutuklerınden sılınıyor, yerıne Bulgar adları yazılıyor, bır topluluk butunuyle yok edılıyor, bır halkın kışılığı zorla değıştırılıyor, soykırımın değışık bır turü uygulanıyor, dırenen Turkler ıse apar topar sınır dışı edılıyor, Bulgarlar soydaşlanmızı sılle tokat coluk çocuk, önumuze atı/orlar Alın, ne halınız varsa gorun> Dırenenler ya öldurulecek ya sınır dışı edılecek kı otekılerı tarıhten sılme ışlemı rahat yurüsün Pekı, Bulgar bu uygulamayı nasıl yapabılıyor? Ne Doğu nun ne de Batı'nın onaylayabıleceğı ışlemler, Vaşıngton'un da Moskova'nın da "evet" dıyemeyeceğı zulumler bunca kustahlıkla nasıl yurütulebılıyor? Yapılanlar ne demokrasıye, ne sosyalızme, ne de ınsanlığa sığar Var oluşunun kulturünu ınsan haklarında ısleyen Batı Avrupa neden edılgın? Islam dunyası neden suskun? Türkıye neden şaşkın"? Evet, ne Amerıkadır Turkıye, ne Sovyetler'ın gücüne sahıbız "super" olamayız, ama bu kadarı da cok değıl mı? Hıç mı ağırlığımız yok yeryuzunde? Bulgara 'dur" dıyebılecek durumda neden değılız? Sozde 'dostlarımız"\ nıçın yerlerınden kıpırdatamıyoruz'? Hınt asıllı lngılız yazar Salman Ruşdu ıçın hop oturup hop kalkan Avrupa, tarıhın defterınden bır halk sılınırken bu kadar ılgısız mı kalacak? Devletler hukukunun bıze sağladığı araçları, yontemlerı onlemlerı neden yeterınce kullanamıyoruz'' Bulganstan Ankara'yı neden adamdan saymıyor'' Prof. Dr. SUNA KİLİ Boğaziçi Üniversitesi Alan Paton'un "Cry, The Beloved Country" (Agla, Sevgıli Yurdum) adlı >apıtı ılk vayımlandığı 1948 yılından bu >ana pek çok basıldı ve bırçok yabancı dıle çevnldı Yapıtın bu denlı ılgı görmesı Guney Afnka'da ınsan hakları sorununun yalın bir öyku çerçevesı ıçınde ve etkılı bır bıçırade ortaya konmasıvdı Yapıtın çarpıcüığı aynca lırık anlatımından da kaynaklanıyordu Doğal zengınlıklerı, ınsan hakları sorunu, Namıbva olavı, çeşıtlı ulke ve kuruluşların uyguladığı ekonomık, siyasal, sportıf (Olımpıvatlara katılmasının engellenmesı gıbı), yaptınmlar bu ulkenın sureklı dunya basınında yer almasına yol açıvor Gune> Afnka Cumhunyetı o denlı genış bır alanı kapsıyor ve çeşıtlı ıklımlerı ıçınde barındırıyor kı bu ulke ıçın "Bır ülkede tum dunva" deyımı de kullarulıyor Bu çok karmaşık etruk ılışkıler ıçınde beyaz azınlık dışındakı topluluklann haklarını tarumada uzun sure dırenmış bır rejımde acaba yumuşama var mı') Gelecek daha aydırdık ım' Bu konuya gırmeden önce Guney Afrika ıle ılgılı yaklaşımın sağlıklı oiması ıçın bıhnmesı gereken en onemlı konunun bu ulkenın sorunlarının son derecede karmaşık olduğu nun bılıncıne varılmasıdır Güney Afnka Cumhurıyetı'nın ekononıık gucıl, nufus yapısı ve tarıhsel gelışımı uzerınde bazı bılgılerı vererek siyasal yaşamı daha geruş boyutlu değerle,ndırecek verılerden yararlanmanuz sağlanacaktır Cografi konumu. ekonomik gucu: Bu ülke lngıltere'den 5 defa daha buyuk ya da Hollanda, Belçıka, Italya, Fransa ve Batı Almanva'nın kapsadı ğı alanlara eşıt buyuklükte Gune> Afnka Cumhun>etı 1,123,226 km ! bır alanı kapsıyor Güney Afrika Cumhunyetı, Afrıka'nın en gelışmış ulkesı Bu ulke Afrıka'nın yalnızca ffro4 alanına ve < o 5 nufusuna sahıp olmasına karşın, kıtaV6 nm ga>rı safı mıllı hasılasının ^020'sıne, sanayı ürünlennm "o40'ına, madencılığın %45'me, çelık kullanımmın ve elektnk uretımının %66'sına, motorlu araçların %46'sına ve tüm telefonların %37'sıne sahıp Okur yazar oranı "070 Orneğın bu oran Nıjerya'da %34, Kenya'da ıse ro47 Ve her 1430 kışıye bır doktor duşuyor Krorn, nıkel, platın, altın, kömur, manganez, fosfat gıbı kaynaklann yanısıra tarımda ve hayvancılıkta da zengın bır ülke Zengın ve doğal güzellıklerle bezenmış bu ulkeye gölge duşuren en önernlı konu henüz çözümlenmemış olan ınsan hakları sorunudur rak tanımlanan melezler Bu melezler Hotentotlar, Avrupalılar, Malezyalılann bırlıktehklennden ya da evlenmelerınden doğanlar Bevaz toplulugun geçmışı, 1652'de Kap yoresınde Hollanda asıllı bır grubun yerleşmesıyle başlıjor Bu tarıhten sonra Fransız Hügenotları, tngılızler ve Almanlar da buralarda yerleşmışler Aynca Yunanlılar, Italyanlar, Portekızler, Iskandmavlar ve yuz bın dolayında tngılızce konuşan bır Musevı topluluğu da buralarda yerleşmış. Tıcan çıkarlann ağır basması nedenı>le Yunanıstan, Israıl, tngıltere, Fransa, Federal Almanya, Hollanda, tsvıçre, Amenka Bırleşık Devletlen. Avusturya, Avustralya, Çın Halk Cumhunyetı, Japonya gıbı ulkeler elçılık du zeyınde temsıl edılmekte Bu ulkede Japonlann gıt tıkçe artan bır oranda ekonomık etkınhğını de gozlemek olası Bır mılyon dolayındakı Asyalılann <Fo99'unu ıse Hınt kökenlıler oluşturuyor Hınt kökenlıler îngılızler tarafından tarlalarda çalıştınlmak ıçın getınlen ve sonradan da altın madenlerınde de çalışan ışçılenn torunlan ve buyuk çoğunluğu Natal'de yaşıyor Hınt kökenlıler oldukça etkın bır ekonomık guce enşmış durumda Sonuç Tum bu sorunlann yanısıra çeşıtlı ulkelenn uyguladığı deınvestment (yabancı yatırımın ulkeyı terk etmesı, örneğın Mobıl gıbı) sıyasası ekonomık açıdan Guney Afrika Cumhurıyetı'ru ışsızlık sorunuyla da karşı karşıya bırakıyor kı bundan sıyah ışçıler de olumsuz yönde etkılenmekte Dışlanmanın getırdığı ekonomık, siyasal ve bılımsel rahatsızlıklar Guney Afrıka'nın guncel yaşamını da etkılemış durumda Botha'mn yenne geçecek Deklerk'ın muhafazakâr eğıhmlı, fakat aydın bır kışı olduğu söylenıyor Esas sorun şu Sıyahlar acele edıyor, fakat aralannda bölunmuş durumdalar Genelde görecelı yaklaşıma karşılar Beyazlar ıse, sıyahlar tum siyasal haklarına kavuştuğunda yönetımde söz sahıbı olamayacaklan kaygısıyla yenı bır anayasal duzenlemeyle grup haklannın korunmasmı, ne kadar çoğunlukta olursa olsun herhangi bır grubun egemen olmasını onleyecek kurallann getırılmesım ıstıyorlar Aslında Guney Afnka Cumhunyetı yenı bır anayasa hazırhğı ıçınde Hukumet ıse ıkı ateş arasında Yapılan hazırlıklan, getınlen reformlan (örneğın sıyah ve beyazlann evlenmelennı engelleyen yasanın, herhangi bır yere yerleşıp ış bulmayı engelleyen yasanın yururlükten kaldınlması gıbı) yetersız bulan sıyahlar ve bazı beyazlarla yapılan ya da tasarlanan reformlan çok gören aşırı muhafazakâr beyazlar Sorun adeta kilitlenmış durumda Aşırılann yoneteceğı ya da etkılı olabileceğı bır siyasal kargaşada da en çok yara alacak olan parlamenter sıstemın geleceğı Aydın, bılgılı ve ılencı beyazlar ıle konuya sağduyu ve gerçekçı yaklaşan sıyahlann dıyaloğu zaman ıçınde bu soruna bır çözum getırebılır Zaman ıse durumun gergınlığı nedenıyle bu konuda en kıt olan oğe Bu görkemlı doğal guzellıktekı ülkeye gözyaşı bç, ama hıç yaraşmıyor "Ağla, guzel yurdum"un "Gulümse, güzel yurdum"a dönüşebılmesı ıçın zaman kıtlığını aşan cesur çözumlerı ıvedılıkle bulmak gereklı Ve bu konuda en önemh görevı beyaz topluluk üstlenmek zorunda tnancımız odur kı bılgının, cesaretın, ıyı nıyetın ve kararhlığın çözemeveceğı ınsan sorunu yoktur Kanayan bir yara: İnsan hakları Yırmı mılyon ustündekı sıyahlar ıse turdeş bır gnıp oluşturmuyorlar Bunlann arasında en önemh etnık gruplar şöyle sıralanabılır Zulu, Koza, Kuze> Soto, Guney Soto, ŞanganSonga, Svazı, Çavana, Guney ve Kuzey Ndebele ve Venda Bu grupların tumunun avrı kultur özellıklerı, dıllen ve sos>al yapüarı var Yaşadıkları yerler de farklılıklar gösterıyor Örneğın, Kozalar genelde Transkeı ve Cıskeı'da, Zulular ıse Kvazvüu ve Natal'da yaşıyorlar Bu etmk gruplann arasındakı geçmışten gelen bazı anlaşmazlıklar, beyaz egemenlıği dönemınde "bol ve yönet" polıtıkalarıyla daha da derınleştınlmış Öyle kı ınsan haklan konusunda bıle tutumlan açısından bu gruplar arasında farklı yak laşımlar var Çok temel konulara değınerek genel bır bılgı vermeye çalıştığımız Güney Afnka Cumhunyetı ıle ılgılı kuşkusuz en çetın konu genelde siyasal yönetım bıçımı ve özelde ıse ınsan haklan sorunu Hollanda asıllı Mnkanerler anavatanlarıyla Jngılız göçmenler gıbı sıkı bağlannı koruyamamışlar Hatta şımdılerde olduğu gıbı uzun suredır anavatanları olan Hollanda'nın ılgısızlığınden ve bır ölçüde de husumetınden yakınmaktalar Ingılızler ıçın ıse durum farklı tngıliz hükümetlen soydaşlarına süreklı ılgı göstennışler ve halen tngıltere, tıcaretının vaklaşık uçte bırını bu ulkeyle yapıyor Afrıkanerler "Bızım gıdecek yenmız yok, vatanımız burası" dıyorlar Nufus bileşimi ve tarihsel geiişim 1987'de yapılan nüfus sayımına göre bu ulkede 29 mılyon ınsan var Bu nüfusun 4 900 OOO'ı beyaz, 20 mılvonu sıyah ve 3 mılyonu da Colored ola OKTAYAKBAL EVET/HAYIR SHP'nin Akıl Hocaları! EKIN Yaşamak dırenmektır çocuğum İkıncı yılına hoş geldın TEŞEKKÜR Yaptığı başanlı amelıyatla sıhhatımı kazandıran değerlı Profesor Sayın Dr MELİH OZEN (UrologOperator) ıle Saym Dr NESRİN GOKŞEN, Dr. NEVİN ÖZEN, Dr UNAL VLRAL ve Dahılıye Mutehassısı Dr. NAZMt AKPINAR'a ve Dr OSMANOGLU KLİNİGt (Şişli) değerlı ve bılgılı hemşırelerı Sayın Şukran Kaya, Sayın Alıye Akçığdem, Sayın Nusrel Aslan ve Sayın Fıgen Çalbay'a ve Savın Ahmet Orhon'a denn şukranlarınu sunar, mutluluk ve başanlarının devammı dılerım Kurt ıle ayının ılışkılerıne değınen bır hayvan masalında act bır yaşam gerçeğı yazılıdır Kurt kocaldı, koturum oldu, Bunu gören bır genç ayı, Yakaladı kurdu, yoldu Dedı, haydı tuysüz dayı Yurü, yıne yığıtlık saV Ne yazık kı Türkıye, özellıkle 1980 lerde elden ayaktan düşurülmüştür Bulgar zamanlamayı ayarladı Eğer Turkıye köturumleşmeseydı Sofya Bulganstan dakıTurklerı ezebılır mıydı'' • Neden koturumleştık? Çunkü ıç duzenımızde ınsan haklarına ters uygulamalar süruyor, temel hak ve özgurlukler çığnenıyor Uluslararası forumlarda bu nedenle boynumuz eğık, Batılı dostlarımızı çok zorlaJ yamayız eloğlu kulağımıza eğılıp Pekı, ama sen de kendı ulkende ınsan haklannı çığnemek< ten vazgeç derse? Kendı yurttaşlanna ınsan haklarını çok goren bır yonetımın sınır otesındekı soydaşlarına hayrı dokunamıyor Batılı dostlanmız bıze donuk yuzterınde ınsan haktarını savu* nur bır sıyaset gudunce onlara ne dıyorduk Içışlenmıze karışmayın1 Tarıh boyunca bağımsız yasamış Turk devletı, boyle kustahlıklara boyun eğemez1 Eh, şımdı de Bulgarıstan'dakı Türkler sorununu Bulgarıstani ın ıç ışı mı sayacağız9 Yoksa her ulkede geçerlı evrensel ınsan hakları ve temel özgurlukler açısından dış kamuoyunu ımdada mı çağıracağız? Ustelık ekonomıde boynumuz eğık Borçluyuz Her devletın borcu ve alacağı vardır ama uretırn gucu bunca cılızlaşmış bızımkı gıbı bır ulkenın uçan kuşa borçlanması elımızı ayağımızı bağlıyor Demokrasıde boynumuz eğık ekonomıde eğık dostlar bunu bılıyor, kımse bızı onemsemıyor Bulganstan zamanlamayı saptamış Kurt kocaldı, koturüm oldu Bunu goren bır genç ayı Taksım Ferıdıve'de kıralık daıre 151 68 91 Ehlıyetımı, ruhsatımı ve nufus cuzdammı kaybettım Hukümsuzdur İSMAİL GÜLCEÇ ÖZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU SURUCU BELGESI VERILIR OKUL USKUDAR 334 22 69 KOZYATAĞI 362 47 33 MALTEPE 352 21 21 TARABYA 162 08 18 ÇAĞLAYAN 146 88 30 Bırı var ıkıde bır SHP'ye yol göstenr Gösterdığı yol her zaman sağdadır' Partı, ıster CHR ıster SHP olsun değışmez1 Sosyal demokrası, sosyalızm ona gore Türk halkının yararına olmayan eğılfmlerdır Onun ıstedığı son zamanlarda halkın umudu olmaya başlayan SHP'yı önce merkeze, ardından da merkezın sağına çekmektır Bu kışının son SHP kurultayı konusunda yazdığı yazı bır ayna gıbı butun bu nıyetlerı yansıtıyor Onemlı olan SHP'yı aşırı solcu unsurlardan temızlemekmış, oysa SHP Genel Başkanı kesın hesaplaşmalardan pek hoşlanmıyormuş, amaenerjık genel sekreter onu derdın üstune gıtmeye zorlamış, çünkü solcuların elınde bu partı ulke butunluğu ve demokrası ıçın vahım bır tehlıke olabılırmışi Adam soruyor, 'şımdı ne olacak'' ılımlı bır partıye sızmak ısteyen aşırı uclar sahte delegelık oyunlarından faydalanarak seçımlen kazanmışlar, ama artık bu oyunlardan faydalanamayacaklarmış mılletvekılı seçımınde şurada burada seçımı kazanabıleeek kadar yukarıdakı sıralara yukselebılecek olsalar bıle tepelerıne bır merkez adayı oturtulacakmış, böylece tasfıye sözune gerek kalmadan zarıf ve etkılı bır yöntemle partıyı Baykalcılara 1 ters duşenlerden temızlemek olası ımış Adam bır gerçeğı kabul edıyor Kurultayda abesı savunanlar yenılmış olmaiarına rağmen önemh sayıda oy toplayabılmışler' Adam, eskıden berı savunduğu bır goruşu yıne ortaya atıyor ortanın solu çığrıltısı ıle başlayan humma şımdı SHP'yı de sarmış, taban komutana komuta edecek hale gelmemeiıymış, onemlı olan SHP'yı cağdaşlaştırmak ve güven verıcı bıçıme sokmakmışi Bır yazı' Bır adamın kendıne vergı gorüşlerı deyıp geçmeyın, Baykalcı SHP yonetımı bu tur akıl hocalarının çızdığı yonde adım adım ıleriıyor Amaç, sosyal demokrat SHP'yı once bölmek, sonra da bu yazı sahıbının dıledığı gıbı 'ılımlı' bır partı halıne sokmak1 Şımdı sız sorarsınız, bu kışı çok mu deneyımtı, çok mu başanlı 9 1 bırı Nerede Bu bay once Hurrıyet Partısı'nın onde gelen yonetıcısı olmuş, partıyı batıranlann başında yer almışi Sonra yıllarca duşmanı olduğu CHP'ye sızmayı başarmış, bu partıden mılletvekılı seçılmış, sonra da Ecevıt ve arkadaşlarının ortanın solu hareketıne ters düşmuş, CHP'yı gerçek bır sosyal demokrat partı nıtelığıne kavuşturmak, halktan, emekten yana bır çızgıye getırmek ısteyen ortanın solu eylemının hızlı yukselışını onleyemeyınce, bu kez Feyzıoğlu ıle bırlıkte Guven Partısı'nın kurucusu olmuş1 Ama ne çare kı Guven Partısı her seçımde bıraz daha yenık duşmuş, bu bay bır daha mılletvekılı secılememış Şımdı SHP ye akıl oğretmeye kalkışıyor Ne acı kı, bunca başarısız deneyımlerı ortada ıken Baykal takımı bu bayın dedıklennı uyguluyor SHP'nin sosyal demokrat nıtelığınden aynlmaması, programından kopmaması ıçın uğraşan kışılerın bır an once temızlenmesı konusunda öğutler verıyor yollar gösterıyor Amaç gunden gune gelışmekte olan sosyal demokratlık akımını önlemek, SHP'yı ortanın sağında 'ılımlı' bır partı halıne sokmaktıri SHP bolunecek mı? Son kurultayda 400 delegenın desteğıne sahıp olduğunu kanıtlayan sol kanat SHP'nin gerçek sahıbıdır SHP'yı ortanın sağında ılımlı' bır partı yapmak ısteyenler ıse sosyal demokrat oluşuma kapıdan, pencereden sızarak sermaye çevrelerıne hoş gorunmeye çabalayan yavuz hırsızlardır SHP son seçımlerde altı mılyon seçmenın oyunu alabıldıyse sosyal demokrat bır nıtelık taşımasındandır Yoksa sözunu ettığım sağcı akıl hocalaiının yol gosterıcılığınden değıldır Şımdı yenı bır oyun sahneye konmak ıstenıyor 'Tasfıye yok' sözlerını dıllerınden duşurmeyenler ne yapıp edıp sol takımı partıden dışlamak hevesındedırler Sol kanatta yer alanlar ofkeyle 'yenı bır partı' kurup SHP'yı ılımlılara bırakmak yolunu seçmemelıdırler Sosyal demokrat ılkelere bağlı kalarak partı programının çızgısınde savaşım vererek SHP'nin gerçek sahıplerı olduklarını başta partı tabanına, sonra da kamuoyuna kanıtlamalıdırlar Bakarsınız, ılımlılar, unlu adıyla "arkadaş grubu ' partı programını da değıştırmek ısteyebılır Işte o zaman takke duşmuş kel gorunmuş olur Sosyal demokratlar da ANAP DYR MÇP gıbı sağcı bır partı halıne gelmış bır SHP'yı kendı yazgısına bırakıp yenı bır sosyal demokrat oluşumu yaratabılırler ERDOĞAN TEMİZ ŞLKRU KAYA AKTARI İOO telefon num arcrsj nı iıcr/ızcrsıncfcr tu taJDilen iDir kuryeniz var mı ? Turkıye Dıstnbuturu BURO MAKİNALARI TİC Vt SAN LID Şti Buyukoen Cad So* lozan Sok W 175 7089*175 70 90 • O4 23 «4(6»al) Fas 172U6a*17S10 73nx 26765 elfeH «MNA* AHANIkt L!D ŞTİ Tel 1708 65 MARATON LTD ŞJİ lel 13 58 W « M U M * BESTKOH LTD ŞTİ M 126 29 34 AMULTA* GÛNEYMMCitCARET M 1701 12 B0RANA4 T«l 1226» EUOMLID ŞTİ lel 22 2442 POM<C<NO 2 UGayıellspe 5t ÖZELTELEKURYE YeteneJcIidir, İşinize voıim Jccrzcrndırır... özeltelekuıre' sıze teknolojlnın tüm kolayhklanndan yararlanma ayncahğı sunar Sız sad&ce neyı ne zaman. nereye gönderecoğmıze kararvenn. "özeltelekurye" Infotec 6012 ışını büır HoechstB JnuulufudtiL | kompakt yapısL 100 teJefon numarcriık hafizasıyia / NFOTEC 6012FAXIMILE INGILIZCE ALMANCA, Arapça 25 000 TL AYLIKLA dıledığımz yer ve ZAMANDA öğretıvoruz TEL: 140 73 87147 07 34 Ingıltere de Ingılızı.e vı umza oğrenmek ı^ın guvenılır tek vol AU PAIR'hk vapmaktır Ilgılenen 17 27 vaşları arasındakı lıse mezunu bavanlar Turkıve'nın ılk AUPAIR acentesı Denn Lımıted'e başvurunuz Beşıktaş, Mazharpaşa Sokak 2/9 1158 53 42 1161 43 87 #R 117020 113261 Ç*Jaym Bayilerimiz Kanuni Takibata Uğramamanız için Yerli ve Yabancı Urünleri Etiketi Uzerinde Yazılı Fiattan Satmız. Saygılarımızla Vatandaş Yerli Ve Yabancı Tüm •• •• Urünleri Etiketi Uzerinde Yazılı Olan Fiattan Alınız Saygılarımızla ŞlVayetlerlnlz tçtn: İManbul : 522 18 80 Ankara : 324 42 38 Diger İller: Mahalll Tekel Tetfkllatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog