Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHVRİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 21 ŞUBA T 1989 TV 1 05.29 AçıhşAçıköğretim (Yann) Birinci sınıf dersleri: tktisada Gınş fParanm kıymeıi ve ftyaılar genel sevıyesi), Cenel Matematık (Turevın ikttsadi uygulamaları); tkinci sınıf dersi: Atatürk Ukelerı ve Inkılap Tanhı (Ataturk dönemmden sonra Türkiye Cumhunyetı'nm iç ve dıs siyaseti),' Do'rduncü sınıf dersi: lkîısadı Katkmma (Azgelışmişlık teorıleri). TRT^NİN İCİNDEN Bu yazıyı okuduğunuzda insan haklan ve sinema konularında kimi göruşmeler yapmak üzere yurtdışına gitmiş olacağım. Ama usumda hep M.Ç. var. Karataş Lisesi Müdürü Turan Baysal tarafından polise ihbar edilip komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 15 yaşındaki çocuk... Gazeteler saygılı davranıp 15 yaşındaki gencin adını vermiyorlar. Oysa herkes bu gencin adını belleklerine yerleştirdi. Kimileri 15 yaşındaki bu kötülük taşıyan komünist, olur da yasalann elinden kurtulurdiye tetikte beklemek için... Diğerleri de bu olayı insan haklan tarihimizin utanç dolu sayfalanndan birine yazmayı düşünerek... M.Ç., Almanya'dan gelmiş, orada rahatça konuşulanların burada suç olduğunu bilemezmiş. M.Ç.'yi savunmak için ilerı sürülen görüşlerden biri de bu. M.Ç. Türkiye'de oturuyor olsaydı, sanki tümden savunmasız kalmayacaktı. Türkiye'de oturanlar gençler ya da yetişkinler bu gibi bir olayda savunmasız değiller mi? Evet, öyle. Düşünce suçu karşısında Türkiye'de oturan herkes savunmasız. Düşünce suçu karşısında savunmasız olan Türkiye vatandaşları, her konuda savunmasız demektir. Sanki ortada "savunmasız" bir durum yokmuş gibi davranılıyor. M.Ç.'nin "komünizm propagandasını bilinçli olarak yapacak düzeyde olup olmadığını" saptamak üzere çalışarak... Adalet böylece gerçekleştirilecek... M.Ç., Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem Merkezi'nde gözlemleniyor. Merkezin başında ise 1986 yılında TRT Televizyonu'ndaki ünlü açıkoturumlar dizisini yöneten eski TRT Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ayhan Songar var. Anımsanacağı gibi, bu açıkoturumlar dizisinde, YÖK üniversitelerinin o çok sayın hocalarının katkılanyla, "Osmanlının ve Islam'ın laik olduğu" kanıtlanmıştı. Sayın Songar şimdi M.Ç.'nin komünist olup olmadığına karar verecek. Ben yurtdışında olduğum için duymamışımdır, belki de bu karar çoktan verilmiştir. Söz konusu edilen 15 yaşında bir çocuk... Beyler onun "bilinç düzeyi"ni araştırıyorfar, komünizm propagandasını yapabilecek durumda olup olmadığını öğrenmek için... 15 yaşında adam... Gözlem merkezine "bir nevi tıbbi mahkeme" de diyebilirmişiz. Sayın Songar böyle diyor. "Amaç suçu işleyecek bilinçte mi, değil mi?" Adam 15 yaşında beyler, paşalar. "Bunu saptamak için de M.Ç.'yi her türlü dış etkiden uzak tutmak zorundayız." Ne suçu arıyor bu gözlem merkezi? Düşünce suçunu... "6 kişilik grupla calışıyoruz." Altı tane yaşlı başlı gözlemci 15 yaşındaki bir çocuğun düşünce suçunu işleyebilecek durumda olup olmadığını araştırıyor. Yine, Osmanlılıkla ve İslam ile laikliğin birbirine kanştırılması gibi, bir şeyleri birbirine kanştırmışlar. "M.Ç. kimseyle görüştürülmüyor. Annesiyle bile.." Aferin koca adamlara. Biri kalkıyor, "Bir komünisti ihbar ettiysek suç mu işledik?" diyerek 15 yaşındaki "küçük komünist"i yakalatıyor. Yooo, ona hemen "komünist" diyemezsiniz. Bu ülkede adalet, hak, hukuk var! Önce içeri atacaksın... Sonra bilincini ölçmek için gözlem merkezine kapatacaksın. Gözlem merkezi de öyle salt tıpla falan uğraşmaz, bir mahkeme gibi de çalışır aynı zamanda. Orada laikliğiOsmanlılıkta veislam'da aramasını bilen uzman kişiler çalışmaktadır. Onlar sonunda en yetkili biçimde ortaya çıkaracaklardır, M.Ç.'nin bilinçli bir komünist olup olmadığını... Acaba Osmanlıların ve İslamların insan hakları konusundaki görüşleri böyle midir? Diyelim ki, 15 yaşındaki M.Ç. Sayın Prof. Dr. Ayhan Songar'ın "bir nevi tıbbi mahkemesi"nde suçsuz bulundu. Acaba ne fark eder? Sizler M.Ç.'yi coktan yargılayıp kararınızı verdiniz ve onda onarılmaz yaralar açtınız. Gerçekte suçlu sizlersiniz. Bu konunun "TRT'nin İçinden"le ne ilgisi var diye soıtnayın. Var. Televizyonda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı'nı izledim. Son derece yumuşak bir sesle ve bilmem kaçıncı kez, "Gençler ve çocuklar, sizleri çok seviyoruz. Sizlere ihtiyacımız var" diyordu. Bu ne sevgi ah! Bu Ne Sevgi MAHMUT T. ÖNGÖREN il (rürbiiz'ün son kaseti 07.00 Gün Başlıyor 09.15 Çocuklar İçin 1 Programın birinci bolıimunde Mooncat "Ay Kedisi'nın Seruvenleri", Çocuk Yetenekler "ofset ışiyle uğrasan çocuklar" ve ikincı bulümde GorelımÖğrenelım, Bukıler Dunyası tie "Dtnazor Danver" adlı çızgı film yer ahyor. 10.45 Hanımlar İçin: Lafını Balla Kestim Aıle buıçesinin konu edileceğiprograma uzman olarak Prof. Dr. Suna Baykan katılıyor. 11.15 Arkası Yann: Kiiçük Hanım Bay Maninho'nun kölelerinin kaçınlmasından sonra babasıyla bırlikte kasabaya ınen Küçuk Hanım, Dımas'ı gurmeye gider. 11.50 Kapanış 13.59 Açıhş Haberler 14.15 Giiniin Dizisi: Babasının Oğlu Sevgilısı nedeniyle kirli islere kaulan genç ve güzel kadın, Arnie'nin yardımıyla olaylardan sıynkr. Bu arada Max de kendine yeni bır arkadas bulmustur. Kültür Servisi Sadık Cürbüz'un son kaseti "Topraeım ve Sevdam" çıktı. Düzenlemesini Sarper Özhan 'ın yaptığı kaseıte Cürbüz'un orkestra eşliğinde seslendirdiğı turküler yer alıyor. Kasetin A yüzıinde yer alan parçalar şunlar: "Ekin İdim Oldum Harman", "O Yar Gelir", "Hasan Dağı", "Bir Of Çeksem'', ' 'Geçıi Dosi Kervanı". Kasetin B yuzünde ise "Arife Turküsu'', ' 'Keklikle Söyleşi", "Ana Öğüdü", "Davut" ve "Halay" adlı turküler yer alıyor. Selim Altan sergisi Kültür Servisi Selim Altan'ın büyük boy renkli desenlerinden oluşan ilk kişisel sergisı yann Galerı BM'de açılacak. 1959 yılında doğan ve Mimar Sinan Üniversitesi Guzel Sanatlar Fakültesi'ni 1986 yılında bitiren, bugüne kadar çeşitli karma sergilerde yer alan Selim Altan'ın bu sergisi 13 mart tarihine kadar görülebilecek. 15.03 Bir Solist Programda Eyüp Uyamkoğlu seslendıreceği eserterle ekrana ge/ecek. Beriin'deGümüş Ayı almıştı Sovyet yönetmen Aleksandr Askoldov'un 'Komiser" adlıfilmi 1967yılındaçekilmiş, ancak glasnosttan sonra 1987 yılında günışığına çıkabilmişti. "Komiser" geçen yıl Berlin Film Şenliği'ne katılmış ve Gümuş Ayı Ödülü'ne değer görulmüştu. 15.20 Öğleden Sonra Program, Okuyahm Konuşaiım, Muzik, Kaynakian Vıtrine ve Köy Doktoru adlı bölümierden meydana gelıyor. Berlin Film Şenliği'nde sansür tartışması 16.25 Çocuklar fçin (Sabah yayını lekrarlanıyor.J 18.00 Haberler 18.20 Sağlık "Çocuklarda Kalp Hastahklan" konulu programm bu bölümünde bebekierde doğuflan veya sonradan oluşan kalp hastalıklan, teşhıs ve tedavi yuntemien ıslemyor. Sansür ve glasnost Ali Özgentürk'ün de katıldığı "sansür" konulu panelde biraz zor olacak." Demokratik AJman yönetmeglasnostun Sovyet sinemasındaki etkileri ve öteki bu sözleri, bağlayıcı olmasa sosyalist ülkelerin Sovyet fılmlerine bakışı da tartışıldı. nin bir yerde sosyalist ülkeler içinda, deki önemli bir soruna parmak basıyor; Berlin örneğinde olduğu gibi, sosyalist ülkelerdeki kültürsanat ve sinema etkinliklerine, hele glasnosttan, sonra biıyük bir ilgi duyuyoruz, ama aynı ülkelerde daha farklı bir tavırla karşılaşıyoruz. Glasnosta karşı hâlâ belli bir güvensizlik ve iletişim sorunu var bu ülkelerde. İşte canlı bir örnek: Sovyet sinemasına Batı Berlin'de büyük bir ilgi duyulurken, duvann öte tarafında ilgi yok. Bir Varşova'da, Prag'da ya da Sofya'da var mı, bilemeyeceğim. Fakat sosyalist ülkelerde kendini kabul ettirememiş bir Sovyet sineması, Balı'da nasıl kabul edilecek merak ediyorum doğrusu. Batı Berlin kültür politikasının festivaü ileride Doğu Berlin'le birlikte düzenleme düşünceleri ise daha çok uzun zaman askıda kalacağa benziyor. Zaten Batı da bunu çok iyi biliyor ya, önemli olan politik taktik ve karşı tarafı köşeye sıkıştırmak. Bildiğimiz Doğu politikası. Bilmediğimiz ise Sovyet glasnostunun beyazperde sorunlanydı. Şimdi onu da biraz öğrendik: Glasnostperestroyka, Batı'ya hoş geliyor, ilgi çekiyor, ama öteki sosyalist ülkelerde hâlâ "kötü kulak ahşkanlıgı" var galiba. Bozuk keman gibi çalıyor olmah orada. 18.40 Çalışanlar İçin Çalışan özürtülenn sorunlarına ışık tutan bu bolüme konuk olarak EGO Genel Müdünl Yener Rakıcıoğlu, tş ve lşçi Bulma Kurumu Genel Mudur Yardımcısı Cengiz Atay konuk olarak katüıyorlar. 19.00 Bugünkü Malezya Malezya'yı tanıtıcı program ekrana gelıyor. 19.25 Taribten Sayfalar Turk tanhmde bu'yuk yen olan bıiyük Hun hakanı Attüa'nm ötümü. (1917) Miladi takvimin kabul edilifi. (1921/ Ardahan, Artvin sehirlerimizi ele gefiren Gürcistan'a, Dışişleri Bakanlığımız larafından şehirlerimizi boşaltma emnnin verilmesi. (1921j Londra Konferansı'nm açılması. 19.28 Muhteşem Yabancı Balki bir gün sokakla bir kupek bulup eve getırır. Larry de ondan çok hoşlamr, ama evde hayvan beslemeleri yasak oldugundan köpeği Bay Tvinkaseli'den saklamalan gerekmektedir. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Yanşma: Banko (AynnUİı bilgi yandaki sütunlarda.) 21.35 Danışma Biirosu: Tiiketiciyi Koruma Yeni aldıgı soğu/ucuyu ıkı ayda bir tamirciye götürmekten bıkan Kahveci, Kadir Surı Bey'e den yanar. Oysa Nurı Bey de aynı konudan yakınmaktadtr. 21.50 TV'de Sinema: İz Bırakmadan (Aynnıılı bılgı yandaki sütunlarda.) 23.45 Giiniin Sonu • Kapanış TV2 18.58 Açılış Akşam Bülteni 19.20 İyi Akşamlar Sanat ve küliur ıçenkh programı Çetin Çeki ve Lale Dilligil sunuyorlar. Plaçov'un bu gerçekçi saptamasından sonra söz alan DemokBATI BERLİN Katılan ratik Almanyalı film yönetmenlefilmler ve dağıtılan ödüüer açısın rinden biri ise, meselenin bir başdan DoğuBatı dengesine çok dik ka ilginç yönüne değiniyor, şu kokat edilen Berlin Film Festivali'n nuşmayı yapıyordu: de ilk "glasnost" tartışmasına, "Evet, Demokralik Almanya'Guzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen bir panelde, tanık ol da yasaklanmış bir dizi Sovyet filduk. Ali Özgentürk'ün de katıl mi var. Biz elbetle böyle bir yadığı "sansür" konulu panelde bir sağa karşıyız. Sovyetler Birliği'nkonuşma yapan Sovyet Film Ya deki 'glasnost' anlayışının bizde pımcılan Birliği Sekreteri Andrev de yaygınlaşmasını çok isterdik. Plaço>, ulkesindeki sorunları an Bunun kavgasını da vermekleyiz. lattıktan sonra «özlerini şu ilginç Ancak bir gerçegi de belirtmeden edemeyeceğim. Biz Demokratik açıklamalarla tamamlıyordu: Almanya vatandaşları olarak •'Filmlerimiz yalnızca Sovyet uzun yıllar, çok kötü Sovyet filmler'de değil. diğer ülkelerde de lerini izlemek zonında kaldık. sansurden geçiyor, yasaklanıyor. Başka seçeneğimiz yoktu. SineÖrneğin Cengiz Abuladze'nin malanrnıza bangi filmler getirili'Dua' adlı yapıtı. Müslumanlığı yorsa, onları izlemek dunımuuküçük düsürdüğü gerekçesiyle İs da>dık. Bu olgu, seyircimizi Sovtanbul Sinema Günleri'nde goste >el sinemasından soğnttu ve belli rilmemiş, yasaklanmıştır. A\nı bir bıkkınlık yarattı. Üstüne üstşekilde, sosyalist bir ülke olan De luk, o kötü filmlere bir de ödiilmokratik Alman Cumhurneti'n ler verildiğjni gördük ve buna karde gösicrimi yasaklanmış bir dizi şı büyük bir tepki göslerdik. SovSovyet filmi var. Demek ki san yet sinemasından iyice uzaklaşbk. sür, tek tek ülkelerin değil, tüm Kuşkusuz şimdi yeni bir döneın dünya sinemasımn hâlâ önem (a yasanıyor Sovyetler Birtiği'nde. şı\an büyuk birsonınu. Ve bu so Glasnostun değerli filmler çıkararun, sosyalist ülkeler için oldugu cağına inanıyor ve bunun ilk örkadar, kendine özgürlükçü diyen nekkrini de göriiyoruz. Ne ki, Dekapilalist ülkeler için de söz ko mokratik Almanyalı seyircinin Sovyet filmlerine yeniden alışması GÜNER YÜREKLİK Yokövanuıdan ftüt resitali Kültür Servisi Beyoğlu Emek ve Kadıköy Reks sinetnalarında başlatılan Cine4.30 uygulamasmm ikinci filmi bu hafta gösterimde. Yonetmenliğini Peter Bogdanovich'in yaptığı "Mask" (Gunahlar) filmindeki roluyle Amerikalı oyuncu Cher Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. Günahlar Cine4.30'da i Kültür Servisi Sadako Yokoyama, 26 şubat pazar günü saat 15.00'te Emırgan Parkı Beyaz Köşk'te piyanist Seher Tanrıyar eşliğinde bir flüt resitali verecek. Müzik öğrenirnini Tokyo, Boston ve Zürih'te gören Yokoyama halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan 'nda öğretim üyesi. Ankara Devlet Konservatuvan ve Viyana Yuksek Miizik Okulu'nda o'ğrenim gören Tanrıyar ise MSÜ Devlet Konservatuvar'ında görev yapıyor. 20.00 Iki Solist Programda Nevin örnek ve Koray Safkan yer alıyorlar. tZJLEYİCİ GÖZÜYLE TV2 OPERA Belgelerle Osman Hamdi Kültür Servisi Müzeci, ' ressam ve arkeolog Osman Hamdi ile ügili belgelerden oluşan "Belgelerle Osman Hamdi" sergisi 24 şubat cuma günü Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi'nde açılıyor. Ösman Hamdi'nin yaşammı yansıtan fotoğraflar, diplomalar, çeşitli kazılanndan eide ettiği eserler ve tabloların bir araya getirilmesiyle düzenlenen sergi saat 16.00'da MSÜ Rektörü Prof. Gündüz Gökçe'nin konuşmasıyia açılacak. Hemen ardından Prof. Mustafa Cezar'm, Osman Hamdi'yle ilgili konferansı izlenebilecek. 19 marta kadar sürecek olan sergi boyunca her gün 15.0016.00 arası bir video gösterisi de sunulacak. 20.35 CNN Diinya Raponı Amerikan CNN Televizyonu'nun dunya televızyonlan Ue işbirliğiyle hazırtadığı program yayımlanıyor. Çeviri yanîışlan TRT çevirmenierinin yaptıklan çeviri hatalan stk sık bu köşede açıklanır. Her dilin kendine özgü, o günün koşullanna paralel olarak çıkarılmış deyimleri vardır. Bunlan herkesin bilmesi beklenemez. Ne var ki bazı deyimler vardır ki, hem Türkçesi hem Ingilizcesi artık kalıplaşmıştır. Ben iki örnek vermek istiyorum. Birincisi; "•I am tired of you" dendiğinde onun Türkçesi "senden yoruldurn" degildir. "Gına geldi", "bıktırdın", "usandırdın" demektir. Geçen gün de bir sunucu hanım 7 Şubat 1989 günü ak$aını, TV l'deki "Banko" programında bir soruy'a verilen cevap ilgimi çekti. Berlin Olimpiyatlan'nda 3 altın madaiya kazanan zenci atletin adı soruluyordu. Soruya iki yarışmacı eevap verdi, ikisi yanıt vermedi. Jesse Owens cevabmı veren yansmacı, doğru cevabı verrniş oldu. Ama diğer yanşmacı Ewans 21.20 Miizik Söyleşileri 22.00 Kamera Bu bölümde, foıoğrafın bırtakım tarihi olayları saptamadaki Onemi anlatılıyor. Bir Paris komünu ve bu dönemde fotoğraf hıleleri ile halkın yonlendınlmesı, Amerika'daki Ozgurlük anıtınm Fransa'dan gönderilmesı gıbt tarihi olaylann belirlenmesmde fotoğrafın üstlendiğı görev dile geııriliyor. 22.30 Gece Bülteni İngilizce Haberler 23.13 Opera: Don Carlos (Aynnıılı bılgı yandaki suıunlarda) Don Carlos / Yapıt: Giuseppe Verdi / Yönetmen: Christopher Renhaw / Sahneye koyan: Luchino Viscont / TV'ye uyarlayan: Brian Large / Libretto: Joseph Mery ve Camille du Locke / Oyuncular: Luis Lima, Groorgio Zancana, Robert Heyel, îleana Cotrubas, Bruno Baglioni, Joseph Rouleau / Londra Kraliyet Operası / 1985 yapımı / 4 bölüm, 45'er dakika. "holiday on ice" için "buzda tatil" dedi. Oysa "buz revüsü" demek daha anlamlı ve doğru olurdu. tşte bu tür çeviri yanîışlan TV ekranlarında olmamalı. AHMET METE/Tatova diye cevaplandırd} ve program sunucusu bu iki cevabı da doğru kabul edip puan verdi. Bence, Owens ile Ewans arasındaki tek benzerlik; ses uyumu, yoksa başka hiçbir ilişki yok. Örneğüı özai ile Özel arasındaki ses uyumu gibi. Bay Özai denince bu hepimizi ilgilendiriyor, ama Bay Özel denince... Nalan Yıldt2 / Istanbul Kültür Servisi "Opera" programında bu hafta, opeıa sanatçısı Attila Manizade'nin tanıtım konuşmasının ardından, "Don Carlos"un dorduncü ve son bölumü ekrana gelecek. Don Carlos'un son'u 6 24.00 Kapanış R A D Y O 1 05.00 Açılış, program ve haberler. 05.05 Ezgi kervaru. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler. 06.10 Günaydın. 07.00 Bugun (Kuşak) (2). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Kadın kuşağı. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Gıinu ya$arlcen. 14.00 Bölgesel yayjn ve reklaralar. 17.00 Haberler. 17.05 Işçiliklen ışverenüğe. 17.25 Türkçe sözlu hafîf müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 18'den 20'ye. 20.00 iyi uykular çocuklar. 20.10 Yeni sesler. 20J0 Türkçe sözlu hafıf muzik. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserleri. 21.15 Tilrk ve \s\am düıryasından. 21J0 Türk halk müzigı dinJeyici istekleri. 22.00 Küçük konser. 22J0 Solistlerden seçmeler. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanjş. 01.0505.00 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haberler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Tttrküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber \e solo şarkılar. 09.00 Turküler. 09.15 Çocuk bahçesi. 09.30 Larr> Page Orkestrası. 10.00 Folklorumuza gönül verenler. 10.20 Çağnşım. 10.50 Türkçe sözlü hafıf muzik. 11.05 Okul radyosu. llOOTurküler ve oyun havalan. 1230 Solisüer geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 1330 TSM Erkekler Toplulugu. \AM Yabana dil dersi. 15.00 Türkülerden bir demeı. 15.30 Arkası yann. 15.50 Hafif müzik. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Caz ustalan. 17.30 Türk halk muzigi toplu programı. 18.00 Klasik koro. 18J0 Din ve ahlak. 19.00 Haberler. 19.20 Hafıf müzik. 19.30 Türkuler geçidi. 20.00 Solistlerden birer sarkj. 20.30 Yabancı dil dersi. 21.30 Hafıf müzik. 22.00 Beraber ve solo şarkılar. 22.30 Bir roman / bir hikâye 22.45 Turküler. 23.00 Haberler. 23.15 Solistlerden birer sarkı. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Salı konseri. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kaparus. R A D Y O 3 07.00 Açıüs, program ve haberler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif müzik. 12J0 Günün konseri. 14.00 Müzik tüneli. 15.00 Açıklamalı bale müzıği. 15.45 Konser saati. 16.30 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Unlü sesler. 18.00 Muzik yelpazesi. 19.00 Haberler. 19.15 Muzik ve yorumcular. 20.00 Her salı gençlerle. 20.30 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Gökkuşağı. 23.00 Gece konseri. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. Ovtens'a da,Ewans'a dapuan tından uyarlandı ve ilk kez Paris1 te 1867 yıbııda sahneye çıktı. ltalyan versiyonu ise 1884'te Milano1 da sahnelendi. Schiller'in "Don Carlos" oyunu, önce Seniha Bedri Göknil \e sonra da Recai Bilgin'in çevirisiyDon Carlos, 19. yüzyılın tanın le dilimize kazandırıldı. 1943'te mış İtalyan opera bestecisi Giu İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahseppe Verdi'nin (18131901) oz nelenen "Don Carlos"un opera gürlük ve dostluk temalarını yü librettosunu Mery ve Camille du celten en güçlü yapıtlanndan bi Locke yazdı. Opera, Saadet Alri sayıhyor. Yapıt, ünlü Alman şa tan Ikesus'un çevirisiyle 1969 ve iri Schiller'in "Don Carlos Infent 1972'de Deviet Operası'nda sahVon Spanien" adlı tiyatro yapı nelendi. Y A K O P 1 K N R E D E S TV1 SEVEMA 6. YIL Çağdaş melodram İz Btrakmadan (Without a Trace) / Yönetmen: Stanley R. Jaffe / Oyuncular: Kate Nelligan, Judd Hirsch, David Dukes, Stockard Channing, Jacqueline Brookes, Keith McDermott, Kathleen IViddoes / 1983 yapımı / 120 dakika. or. su^an belk)' nın (kaıc NelKültür Servisi Çocuğu kaybolan bir anne, onu bulmak için ligan) oğlu Alex (Judd Hirsch), "iz peşine" duşer ve olayı çözme bir sabah okula giderken kaybolur. Polis, var olan bütün ipuçlaye çalışır. rını değerlendirerek çocuğu ara"Orla ilginçlikte, çağdas bir maya başlar, ancak araştırmasını melodram" olarak nitelenen film, sonuçlandıramaz. Aylar sonra, "Still Missing" adlı bir kitaptan Selky'lerin evinde işçi olarak çasinemaya uyarlama... Senaryosu lışan bir genç tutuklanır. Polis, nu, kitabın da yazarı Beth Gutc suçluyu bulduğundan ve çocuğun heon'un yazdığı filmin yonetme öldürüldüğünden emindir. Oysa ni Stanley R. Jaffe. Film, olayda annesi, çocuğunun yaşadığına ve ki kurgudan çok, karakterlerin bir gün mutlaka bulunacağıııa inanmaktadır. üzerine kurulu. Rakım Elkutlu Anma Gecesi BULMACA ~~ SOLDAN SAGA 1/ İngiliz ordusunun seçme birliklerini oluşturan Nepal halkı. 2/ Kraliçe... Söz geçirme. 3/ Aptalca davranışlardabulunan... Su. 4/Sıcak ve nemli iklimlerde oluşan kırmızı renkli toprak. 5/ Haberleşme hizmetlerinde kullarulan bir çeşit hızlı tekne. 6/ Cilacılıkta ve boyacılıkta kullanılan bir tür zamk... Bir renk. 7/ Türkiye'nin plaka işareti... Boru sesi... lran Türklerince "ağa" yerine kullanılan sozcük. 8/ Bir sanat yapıtında işlenen ana konu... Pozitif elektrpt. 9/ Sırt yüzgeci uzun ve geniş küçük bir bahk. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1/Ruhbilimsel olaylann parçaianmaz, işlek bir bütün ya da biçim olduğunu öne süren kuram. 2/ Kuyruksokumu kemiği... Muş'un bir ilçesi. 3/ Bir tiyatro oyununda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme... Koca. 4/ Ayrık, kuraldışı... Tahıl ürünlerinin alımıyla ilgili bir kuruluşumuzun kısa yazılışı. 5/ Govde yapısı. 6/ Su akan musluksuz boru... Su. 7/ Bağışlama... Yumurta ve irmikle yapılan bir tür tatlı. 8/ Anadolu Selçuklulannın.usluplaştırdıklan süsleme çeşidi... Ortodokslarda tahta pano uzerine yapılmış her türlü dinsel resme verilen ad. 9/ Kişisel... Cet. Öykü, Prens Don Carlos'un babası tspanya Kralı II. Philip ile evlenen eski nişanlısı Elizabeth de Valois'ya duyduğu aşk \e Posa Markisi Rodrigo'nun Don Carlos'a gosterdiği candan dostluk üzerine kurulmuştur. "Don Carlos", engizisyonun dinsel iktidarıyla Philip'in dünyasal iktidarını karşı karşıya getiren, ozgurlük, adalet ve eşitük düşüncelerinin ateşli bir savunucusu olmuştur. Ekrana bu gece gelecek son bölümde, Rodrigo, Don Carlos'u Flander'e gitmesi için ikna etmeye çalışır. Bu sırada vurulur ve ölür. Kral ise doğru yolu seçerse, Don Carlos'u affedeceğini bildirır. Saint Just manastırında, kraliçe ve sevgilisi Don Carlos, birbirlerine sanlmış veda etmek üzerelerken, Kral Philip gelir. Don Carlos için ölüm artık kaçınılKültür Servisi Güneş mazdır. Yayınlan'nın ayda bir yayımladığı gençlik dergisi Boom, 22 şubattan başlayarak her ay belli liselerde Yeni Türkü Topluluğu'nun katılacağı R konserler düzenleyecek. 22 şubattaki ilk konser Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Yeni Türkü konserde Derya Koroğlu fgitar ve vokal), Selim Atakan (klavyeli çalgılar), Murat Buket (ud, gitar ve vokal), Cengiz Onııral (kemençe ve gitar), Tuğrul Bayrak (bas gitar), Fuat Oburoğlu (flüt ve klarnet) ile yer alıyor. Topluluğun bundan sonraki konserleri Robert Koleji, S'otre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi, Işık Lisesi ve Avusrurya Kız Lisesi'nde gerçekleşecek. Boom'un okul konserleri İ Yapı Kredi Sanat Geceleri devam ediyor: "Rakım Elkutlu Anma Gecesi" İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Türk Musikisi İcra Heyeti Şef: Rıza Rit Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu, Beyoğlu 24 Şubat 1989, Saat: 20.00 "Rakım Elkutlu Anma Gecesi"nin davetiyelerini aşağıdaki adresten sağlayabilirsiniz. TV1 BANKO kâr. Yanşmacı Savaş Memişoğlu, 1951 Ceyhan doğumlu. İstanbu! Üniversitesi Jeofizik Bölumü mezunu, serbest çalışıyor. Evli ve bir çocuklu. Vüksel Ardahan. 1936 Ankara doğumlu, Istanbul Üniversitesi Makine Bölümu mezunu. Emekli, ozel bir şirkette çalışıyor, e\li \e 3 çocuk babası. Yarışmacı İsmail Giil, 1960 Artvin Şavşat doğumiu. Öğretmen, evli ve 2 çocuk babası. Gazeteci Manyaslı 2. turunda ANKARA (MAK AJANS) Ankara Televiz>onu Müzik Eğlence Magazin Programları Müdürluğu tarafından hazırlana, Istanbul Televizyonu'ndan naklen ya\ımlanan ve Bülent Özveren'in sunduğu para odullu "Banko" yarışmasında geçen yarışmanın birincisi Nalan Manyaslı, programa katılanlar arasında tek kadın yarışmacı. Nalan Manyaslı, l%5 doğumlı.. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yuksek Okulu mezunu. Güneş Gazetesi'nde çalışıyor. Be • Yazarlık Uğraşı' Enıs Batursaat 14.00'te "1. İstanbul Edebiyaı Şenlıği" kapsammda "Yazarlık üğraşı"başlıklı bir konferans verecek. • Piyano resitali Eser Bilgeman saat 18.30'da A vustıtrya Kiilıür Enstitüsü 'nde bir resiıal verecek. dilhayat restaurant'da IŞIK YAVUZ P3."3< raı ı neı BÜLENT ORTAÇGİL ERKAN OĞUR YapıKredi Rekiam ve Halkla llişkıler Bölüm Başkanlığı BeyoğlLlstanbul bar'da KENAN AKİN C.ırrfl r te«ı Tel 144 3732 "h/zmette sınır yoktur Pazar Dnnovoı Sok 7 !nw 165 15 96 165 51 u, 6ÜLBENİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog