Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 EKİM 1989 HABERLEK CUMHURİYET/U Başbakan yüksekyargı organlarından bazılannın başkanları ile görüştü Özal hukuki moral amyor Başbakanın istemi üzerine gerçekleşen görüşmeler, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "nabız yoklaması"ve "seçimin hukuki yönden nasıl değerlendirildiği" şeklinde yorumlanâı Sarp açıldı, hasret bitti • SAMSUN (AA) Sarp sınır kapısının açılmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği'nin özellikle Gürcistan Cumhuriyeti'nden Karadeniz bölgesine yakınlarını görmeye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Batum'un Gönyö köyünde oturan 82 yaşındaki Muhiddin Hüseyinoğlu ile oğlu 34 yaşındaki Temur, akrabaları Elmas Lokumcu'nun (ortada) evinde konuk ediliyor. Gürcu babaoğul, "Açıklık politikasının yaygınlaşmasıyla, Türkiye ile ilişkiler gelişti. Bunun sonucunda da Sarp açıldı ve hasretimiz bitti" diye konuştular.(Foto|raf:AA) TURAN YILMAZ ANKARA Cumhurbaşkanı seçilmesi 31 Ekim'de yapılacak üçüncu oylamaya kalan Başbakan Turgut Özal'ın, yüksek yargı organlarından bazüarının başkanları ile biraraya gelerek uzun süre görüşmesi, başkent kulislerinde değişik yorumlara neden oldu. Başbakanın istemi üzerine gerçek Özal'ın cumhurbaşkanlığı leşen bu görüşmeler, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "yüksek yargı organlannın nabzını tutma" ve "gelismelerin anayasal ve yasal yönden nasıl değerlendirildiği" şeklinde yorumlandı. Başkent kulislerinde bu tür yorumlann, Başbakanın özellikle bazı yüksek yargı organlannın yöneticileriyle biraraya gelmesi yol actı. Başbakan Özal, önce ge çen hafta ^Danıştay Başkanı Süleyman Sırrı Kırcalı ve Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu ile eski Başbakanlık binasında biraraya geldi. Cumhuriyet'in araştırması, Danıştay Başkanı Kırcah'nın bu göruşmeden yarım saat öncesine kadar haberinin olmadığını ortaya koydu. Bu yönüyle, "Alelacele bir göriişme" şeklinde değerlendirmelere yol açan bir araya geliş, kulislerde, çeşitli yorumları da beraberinde getirdi. Kulislerde, Başbakanın, 31 Ekim'de 226 oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, gorevi devralıncaya kadar geçecek olan dokuz günlük sttre ye ilişkin "hukuki prosedür" için Danıştay'dan görüş istediği de bu arada öne suruldü. Ancak hukukçular, Danıştay'ın anayasal bir konuda göruşu sorulacak "danışma organı" olmadığına dikkat çekerek, bu duruma tepki gösterdiler. Kulislerde, Danıştay ve Sayıştay Başkanları ile aynı gün görüşen Başbakanın, bu hafta başında da Yargıtay Başkanı tsmet Ocakçıoglu ile biraraya gelmesi, bu yargı organlarının kendisinin Cumhurbaşkanlığı'na nasıl baktıklarına ilişkin bir "nabız yoklama" girişimi şeklinde de yorumlara yol açtı. Ocakçıoğlu ile görüşmenin son bölümünde Cumhuriyet Bassavcısı Haluk Yardımcı'nın da hazır bulunduğu öğrenildi. Kulislerde, Başbakan'ın bu yargı organları yöneticileri ile göruşmelerinde, gelişmderin anayasa ve yasalar yönunden nasıl değerlendirildiğine ilişkin fikir edinmeye çalıştığı da konuşuluyor. Özellikle, bazı yoneticilerin yaptıkları, "Gelişmelerin anayasa ve yasalar nezdinde herhangi bir sorun yaratmadığı" şeklindeki değerlendirmelerin, Başbakan'a, cumhurbaşkanı secilmeden önce "moral enjekte ettiği" de öne sürülüyor. Kulislerde, Başbakanın, cumhur başkanı seçilmesi halinde kendisine yönelik tavrın ne olacağma ilişkin de fikir edinmeye çalıştığı öne suruluyor. Başbakanın, halen, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüşmemesi, goruşme yonünde bir talepte bulunmamasına da kulislerde dikkat çekiliyor. Buna gerekçe olarak da, Anayasa Mahkemesi ile aralarmdaki "soğukluğun" neden olduğu öne suruluyor. Başbakan ile görüşen yargı organlarının yöneticileri, görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi vermediler. Yılmaz'a soru önergesi • ANKARA (ANKA) SHP Kars Milletvekili Mahraut Alınak, genelde Doğu Anadolu'da yaşayan insanlann ısınma konusunda büyük sıkıntı çektiğini belirterek Sovyetler Birliği'nden bölgeye doğal gaz alınıp alınmayacağını sordu. Alınak, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'a yönelttigi önergesinde su sorulara yer verdi: Kafkasya'dan Doğu Anadolu'ya doğal gaz verilebileceğmi açıklayan Sovyet Dışişleri Bakanlığı ile bakanlığınız arasında bir baglantı kurulmuş mudur? Böyle bir bağlantı kurulmuş ise Sovyetler Birliği'nden Doğu Anadolu'ya doğal gaz alınarak bölge insanlarımızın ısınma sorunlarına çözüm getirilecek mi? Bu doğal gaz alınacak ise projesi en geç ne zamana kadar hizmete sokulacaktır? SHP iptal arayışında Türkçakal 6şer güçler'i sordu • ANKARA (ANKA) SHP Kocaeli MUletveküi ömer Türkçakal, Başbakan Turgut Özal'dan son gUnlerde kullandıfc ve kendisine karşı olanları kastettiğı "şer güçler"i ne anlamda kullandığını sordu. Türkçakal, Başbakan Turgut özal tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "Şer güçlerden kastınız, siyasi partiler midir? Yoksa yerel secimlerde size oy vermeyen halkın yüzde 79'luk bölümü müdür?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanlığı inşaatları için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine konulan 11 milyar 900 milyon lirayla kendisine yeni bir köşk yaptıracağırun doğru olup olmadığını soran Türkçakal'm, özal'a diğer sorusu şöyle: "Cumhurbaşkanı seçilirseniz, cumhurbaşkanı maaşını milletvekili maaşının 2.5 katına çıkaran yasa tasarısının kanunlaşmasından sonra alacağınız maaşla geçiminizi sürdürebilme imkânınız olmazsa, milletveküi maaşımın 1/4'ünü vermeyi taahhüt ediyorum. Bu taahhüdümü kabul eder misiniz?" Bilge Erol haklı bulundıı • ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) Danıştay 10. Dairesi eski Karlsruhe Başkonsolosu Bilge Erol'un görevine son verilmesiyle ilgili açılan davada, Dışişleri Bakanlığı'nı haksız buldu. Başbakan Turgut özal'ın eşi Semra Özal ile aralarında çıkan tartışma sonrasında Dışişleri Bakanlığı tarafından görevine son verilen eski Başkonsolos Bilge Erol, Danıştay'da açüğı davayı kazandı. Danıştay 10. Dairesi daha önce Ankara İdare Mahkemesi'nin Dışişleri Bakanlığı lehine verdiği ve Erol'un görevine son verilmesinde bakanlığı haklı bulan kararı iptal etti. Edinilen bilgiye göre, mahkeme karanna, Bilge Erol'un Semra özal ile arasında geçen tartışma ve diğer gösterilen nedenlerden dolayı görevine son verilemeyeceği kaydedildi. Kararda, Erol'un Dışişleri Bakanlığı'nın gösterdiği gerekçelerden ötürti görevine son verilemeyeceği, ancak başka bir ceza verilebileceği ifade edildi. Türkeş: Demokrasi yara alacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, cumhurbaşkanlığı seçiminin yeni bunalımlar kaynağı oluşturacağını belirtti. Türkeş, dün yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül öncesinde cumhurbaşkanının seçilememesi nedeniyle başgösteren siyasi bunalımıh bu kez başka bir görüntüyle karşımıza çıktığını kaydetti. Türkeş, "Dün cumhurbaşkanının seçilememesi yüzünden yaşanan problemler, bugün cumhurbaşkanının seçilmesi sebebiyle yaşanacağa benzemektedir" dedi. Türkeş, yazılı demecinde şu görüşlere yer verdi: "Atılan yanlış adımlar ve>ra atılması icap ettiği halde atılmayan adımlar, yarın telafisi mümkün olmayan sıkıntıların sebebi olacak ve demokrasimiz yara alacaktır." 'Müdahaleciler ödüllendiriliyor' • ANKARA (AA) SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, Cumhurbaşkanı ve Konsey üyelerine yeni imkânlar getiren yasa tasarısını eleştirdi. Atalay, Başbakan Turgut Özal'ın cevaplandırmasını istediği önergesinde "modern düşünceye sahip hangi ülkelerde, benzer yasalarla demokrasiye müdahale edenler ömür boyu ödüllendirilmektedir" diye sordu. Kamuda kutlama yasağı • ANKARA (ANKA) TBMM'ye sunulan yeni bütçe yasa tasarısı ile 1990 yılında, kamu kurumlarma kuruluş yıldönümlerini kutlama yasağı getiriliyor. Tasarruf gerekçesiyle alınan karara göre söz konusu kurumlan, kuruluş yıldönümü kutlamalannı beş yılda bir yapabüecekler. 1990 yılı bütçe yasa tasansı ile kamu kurumlanna getirilen yıldönümlerini kutlama yasağı, tasannın 64'üncü maddesinde, "kutlama töreni harcamalan" başlığı altında yer alıyor. Kutlama törenleri giderlerinin büyük miktarlara ulaşması üzerine alındığı öğrenilen söz konusu tasarruf önlemi, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile gelirlerinin yarısından fazlası Hazine yardımlarınca karşılanan kamu kurumlarmıkapsıyor. Para cezalarına düzenleme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Avusturya milli maçı nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda dün çoğunluk sağlanamadı. TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut tarafından isim okunarak iki kez yapılan oylamada, genel kurul sıralarında 40 kadar milletvekilinin bulunduğu görüldü. Türk Ceza Yasası'nda değişiklik yaparak, para cezalannda aşırı artışı önleyen tasan, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, para cezalarının belirlenmesinde 1988 yılı memur maaş katsayısının esas ahndıgını söyledi. 1989 yılı memur katsayısının 205 olarak belirlendiğini, bu durumda 1990 yılında katsayı değiştirilmese bile para cezalarının 4 kat arttınlması gerektiğini vurgulayan Oltan Sungurlu, komisyonda kabul edilen yeni tasan ile esas alınan 30 puanın, 50 puana yükseltildiğini açıkladı. IZMIR ANAP kurmayları kendi içinde hesaplasması, DYPparti içi dengeleri oluşturabilmek nin şu andaki konumu Türkiye1 için yoğun çaba harcryorlar. Ûzal, nin siyasal gündemınde. Son geANKARA (Cumhuriyel Büroikinci tur oylamada yırmi sekiz fi lişmeler yüzde 21.80'lik oyumuz su) SHP, Başbakan Turgut re verirken, oyunu da dokuz art olsa bile hâlâ bize umut bağlaÖzal'ın, "Cumhurbaşkanlığım" örmtştı. Bunda biraz SHP'nin, bi yan yığınların varlığını kanıtlıyor. iptal arayışlanna girdi. Genel Başraz da DYP'nin katkısı vardı. kan Erdal tnooü, özal'ın CumÇünkü yurttaşlar, bu gerçeği göhurbaşkanlığı için yapılan oylaSalt ANAP örgütleri degil, rüyor Btz kararlı bir politika üremalann anayasaya uygunluğunun SHP örgütleri de kulaklarını An tiyoruz. SHP ve DYP kararsız. araştırılması için talimat verdiği kara'ya dikmişJer, gelişmeleri daCumhurbaşkanlığı seçimleriöğrenildi. SHP Grup Başkanvekikaa dakıkasına ızliyoriar. ANAP kili Hasan Fehmi Giineş, "Bu koörgütleri istıfa olasılıklarını hesap nin birinci ve ikinci turunu izlenuyu zorlamayı düşünüyoruz" ederken, "Bugün giden var mı" yen bir işadamı ise izlenimlerini dedi. SHP Anayasa Komisyonu sorusuyla parti içindeki sancıyı şöyle akiarıyordu: Başkanı Muammer Aksoy ise, belli bir noktada durdurmak için Sosyal demokratların ne Cumhurbaşkanlığı oylamalarmın çaba harcıyorlar. yaptığını ben anlayamıyorum. Meclısteki çoğunluk açısuıdan deANAP tepeleri bir hafta önce Eğer Meclisten 1 eylülde çekilseğil, Başbakan Turgut Özal'ın anaye göre bugün daha serinkanlı lerdı ki DYP buna hazırdı şu anyasadaki "tarafsızlık" ilkesini bakmaya çalışıyor gelişmelere. da Özal, Çankaya'ya çıkamaz, en çiğnemesi nedeniyle Anayasa SHP'nin birdenbire, "Meclisten azından erken seçim kararı alırMahkemesi'ne iptal davası açıla SHP Genel Başkanı. Yargıtay Başkanfnı ziyaretinde Yargıtay'ın çalışmasmı dikkaüe izlediklerini söyledi. çekiliriz" çıkışı, sonra anıden ge dı. SHP'liler, "Ya ara seçim bileceğini söyledi. riye dönüşü bu kez ANAP'lıları olursa" korkusu içindeler. SHP Grup Başkanveküi Onur rahatlattı. Özal'ın ikinci turda do DSP'den de bu nedenle destek Kumbaracıbaşı da, Anayasa kuz oy arttırması da SHP içindeki istiyorlar. Olacak iş mi bu? TopMahkemesi'ne başvurulmasının ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP Yargıtay'ın çalışmasmı, yargıç güvencesi ve bu tutarsız gelişmelere bağ luca çekiiirsin. Bunu göze alamıtartısmalı bir konu olduğunu be Genel Başkanı Erdal İnönü, yargı bağımsızlığı yargı bağımsızlığı açısından dikkatle yorsan, niye 'çekilirim' diyorsun? lanıyor. lirterek şunları söyledi: ve temel hak ve özgurlüklerin korunması için izlediklerini söyledi. Dün konuştuğumuz bir ANAP"Ben sorunu bir legalite, bir anayasa değişikliğinin gerektiğini belirterek Yargıtay Başkanı Ocakçıoğlu ise Inönü'nün Sosyal demokratlara yakınlılı, önce DYP lideri Demirel'in son ğıyla tanınan işadamı, sözlerini hukuk sorunu olarak görraüyo "Anayasal düzende eksiklik olursa insanlann ziyaretinden memnunluk duyduklannı İzmir gezisinı, ardından SHP'yi noktalarken bir de espri yaptr. rum amı ilgili maddenio, ilgili iyiniyeti yetmez" dedi. belirterek "Yargıtay'ın ve geniş ankmda değerlendirdi: partililerce yanlış yorumu olarak tnonü, dün sabahtan Yargıtay Başkanı tsmet yargının sorunlannın çözümiı bazı yasal, Erdal Bey babasına çekmeŞöyle diyordu: göruyorum. tçerde 300 milletve Ocakçıoğlu'nu makamında ziyaret etti. fnönü, anayasal değişikliklerin yapılmasını kili yokken oylamanın yapılması Bizden kopmalar olacak, miş, galiba huyu biraz annesi Yargıtay'ın adalet mekanizmasımn en önemli gerektirmektedir" dedi. Ocakçıoğlu, bu bile iyi niyetli bir yaklaşım olma parçası ve en ust düzeydeki kademesi ama bu sayı hiçbir zaman yirmi Mevhibe Hanım'a benziyor... anlamda bütun siyasi partılerle diyalogdan Şimdi SHP'deki son gelişmedığını gösteriyor." vi aşmavacak. Cünkü SHP'nin olduğunu dile getirerek, bu nedenle yana olduklannı da dile getirdi. lere şöyle bir göz ataiım: SHP lideri inönü, "Halk baskı yaparsa Meclisten topluca çekiliriz" dediği gün biz kimi yetkililere şu soruyu yöneltmiştik: İnönü'nün bu sözlerı bağlayıcıdır. Böyle bir açıklama yapacağını önceden size söyledi mi? Aldığımız yanıt 'hayır' olmuştu. SHP kurmaylan biraz şaşkın, biraz da 'şimdi sırası mıydı?" der gibi bundan sonraki gelişmeleri düşünmeye başlamışlardı. SHP Genel Merkezi'nde esen fırtına birden örgütlere yansımıştı. Parti içi dengeler birdenbire altüst olmuştu. Büro ve evlerde yapılan toplantılarda, İnönü'nün "Çekiliriz" sözterı tartışılıyordu. Masanızın üzerinde, kendinize ait Bir yandan örgüt kapısından bir lazer yazıcı düşünün. Bir içeri giremeyen kımi SHP milletdokunuşla profesyonel görünüşlü vekillerı, "Şimdi ne yapacağız?" diye paniğe kapılmışlardı. Örgütmektuplar, tanıtım dialan, ten gelen telgraf ve telefonlar, grafikler ve belgeler fisıltı "Haydi istifa edin, ne duruyorsusessizliği ile ortaya çıkmakta... nuz?" biçimindeydı. SHP Genel Sekreteri Deniz Masanızda mevcut ya7inni7<İ3n Baykal, İnönü'nün "İstifa ederiz" daha fazla yer kaplamayan yeni sözlerine karşı daha değişik bir önerı getirdi: LaserJet 11P, lazer yazı DSP garanti versin... kalitesini fiyatlanyla da herkesin DSP lideri Bülent Ecevit, bir seviyeye getirdi. gün sonra yazılı açıklamasını yaptı: Bütün yaygın yazılımlar ve üst Hele bir istifa etsinler duşümodellerle tam uyumlu nürüz. 4 Kimi SHP milletvekillerı de geLaserJet IIP 1 milyon'dan nel merkeze yaylım ateşine başfazla satan LaserJet II ile aynı ladılar: üstün güvenirlüik ve yazı Önseçim garantisi istiyokalitesine sahip. ruz... Aslında SHP'nin öyle "sinei Türkçe fontlan, ikili kağıt girişi, millet" diye bir düşüncesi yoktu. Herkes btrakın ara seçımi, erken kolay kullanımı, 4 sayfa/dakika seçimden bile korkuyordu. Altı hızı, 300 nokta/inç çözünümü ile aylık yerel yönetimlerde iktidar herhangi bir iş mektubundan olan sosyal demokratlar, doğru masa üstü yayıncılığa kadar her dürüst kadrolarını kuramamıştı. uygulamayı yapabileceğiniz, Beledıye meclisı üyelerı, seçımlerden hemen sonra başkanlardüşünüzdeki lazer yazıo... la çekışmeye başlamışlar, bu başdöndürücülük içinde birbırleEn yakın bayimizi arayın. Çığır rine girmişlerdı. Işin en acı yönü, açacak HP LaserJet IIP ile SHP'de mılletvekilınden beleditanışın, bilgi alın... ye başkanına uzanan bir çizgide "muhbir vatandaş" işleri başlamıştı. Ozal. arkasında 21.80'lik halk desteğiyle sağa sola "ulufe" dağıtarak Çankaya'ya doğru hızla İHTİMALLERİ GERÇEKLEŞTİRİR. tırmanıyor. Üçüncü turda cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiyeoe demokrasi, insan hakları, aynen "sinei mtllet" gibı rafa kaldınlacak. Mılli Eğitim takketi, çember sakallı, eli tespihli yöneticilerle daha da tıkabasa dolacak. Tarıkatlar "siyasal ışlevlerıni" istediklerı gibi sürdurecekler. Çevre unitelerinde dünyanın tercflüerini HEWLETTPACKARD sunuyor Elbet bunun adına da demokrasi denılecek .. Btr yandan da gazetelerimiz ınsan haklarını savunan sayfalar açacaklar; 16 yaşındaki M.Ç.'nin "Hümanısttim" sözcüğünü. "Komünisttim" diye manşete çekip ertesı gün özür dileyecekler. Ardından da on yıl önce 15 yaşırıdayken elinde bomba patlayıp iki kolu kopan, ıkı gözü kor olan, bugun 25 yaşındaki genç için şu Kişbel yaacı fîyatına lazer yazta Yazıa aiksinin en yeni ürüaü Masanızın üstünde matbaa Çift taraflı baskı yapabflme başlığı atacaklar: kalitesi HP DeskJet Plus HP LaserJet IIP kaliteande baskı HP LaserJet II imkanı HP LaserJet IID Kolsuz ve gözleri kör bombacı beledıyede danışman... Sonra da patronları adına, R V E Ç E V R E l \ I T E L E R I B A V I I . I K L E R I M I Z D a t a s e l ( 4 | 125 67 21 Data Sislem (11 174 68 9 4 / ( 5 1 ) 2 5 64 1112 kompıısan (I) 168 66 16 sosyal demokrat beledıye başMikroset (I) 175 72 78 Saniva (1 ( 1 7 8 11 20 (4( 126 V4 22 kanlarıyla pazariığa oturacaklar. Hep bunlar demokrasi adına Dlacak ustelik. Ne diyelim, Türk halkının alın/azısı. Alın Yazısı IZMIR'den HIKMET ÇETINKAYA tnönii, Ocahçıoghunu ziyaret etti HP LaserJet IIP hiçbir lazer yazıcının ulaşamadığı yerde... Kalitesiyle, fiyatıyla masanızın ' HEWLETT PACKARD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog