Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/10 7 OCAK 1989 Öğretmen yeterlilik sınavmı kazananlar Hazır giyim Akoz Meral, Alıcı Hatıce. Alım Ayşe, Avaroğlu Sena. Ava Emıne. Avuoğlu Naıme, Az Aysegul, Baydıl Razıye, Bulur Hulya, Çoban Emıne, Demırcı Asuman, Demırtaş Canan, Dınçkurı Sev ım Ekım Sulıan Ergın Sanıy;, Eryılmaz Hulya, Harpuılu Ayse, Ince Emıne, Karaagaç Gulızar, Karagul Semıha, Korkmaz Hul>a. Ko>uncu Nımet, Odabaş Uknur, Onemlı Hulya, Oz Nurşen. Pekmez Cahıde, Polaı Saımc, Sarııurk Faıma, Solak Yasemın, Tahmaz Emıne. Taşo Fatma, Tenumend Nurhan. Uçar Derya, Y apıcı Nesrın Almanca Avcı Guven, Coymak Ayşe, Doğan Fusun, Ercan Nazmı, Guner Mujdat, Kabasakal Şakır, Kaşıkara Şeref, Keleş Nejdet, Mercan Mehmeı, Mumcuoğlu Tulın. Ocak Lale, Pulat Tulay, Turan Tulın, Uysal Sanıye, Uzun Nevzat, Yağcı Selahauın. Yığıı Nımeı, Yığııbaşı Sureyya, Yurı^ever Mahmut, Yuzbaşıoğlu Emıne Pınar Harita kadastro Akbuluı A>han, Arslan Bekır, Canan Erkan, Eren Necalı, Erzurum Namıkkemal, llgıt kadrıye. Mersın Ahmrt Burak Mersın Fılız. Sabancı Uhamı, Yazıcı Omer Abanoz Melek, Acar Levla, Açıkgoz Mehmeı Cuma. Ada Muslala, Atyoncu Erhan, Akan Ahmet, Akar Lutfi, Akbal Hul>a, Aklıraı Cengız, Akgul Nılgun, Akgun Alı, Akkuş Zekı, Aksakal Orhan, Aksel Hasan. Aksu Nermın, Alkan Hanım Emel. Arslan Leyla, Arslan Melahaı, Arslan Muzaffer. Aşçı Dılek, Aıalav Sulevman, Ataş Nedım. Aıa\ Sabrı, Aıılgan Ekrem. Avcu Ib.ahım. A> C engız, Aydın Ahmel. A>dın Cevdeı, Aydın Emel. A\Jın Musıata. A>dın Vuksel. Aydoğdu Cansever. Aykal Cıhan, A>h Bulent, Aynacı Gungor, Avsel Cerıgız, Aysever Abdurrahman, Balaban Musa Semıh, Baloğlu Avşe, Baloğlu Bulent. Baş Guller. Başçıl Mehmet, Bayındır Adem, Bebek Alı Osman. Bedretıın Aykuı, Bılgın Sanıye, Bıyıklı Nurdoğan. Bızden Hulya, Bozdağ Kcnan, Boztopraklı Gulşen, Bulbul Mural, Bulut Avsel, Çağıran Avşe, Çağlar Erdoğan Çakır Arıf Hıkmet, Çalık Burhaneıtın, Cambel tbrahım, Çapar Mahmut, Çarıkçıoğlu Ferrah, Çelebı Zıya Gokdlp, Çelık Hayrı, Çelıkkaya lhsan, Çeıın Belgın, Çeun Necat, Çeıın Sema, Ceylan Mehmeı, Ceylan Şakır, Çınar Burhan, Çınar Huseym, Çırçır Erol, Cıvıl Neşat, Çöğen Erol, Çokan Gonul, Coşkun Ergun, Dalu Suleyman, Dedc llhan, Delıoğlu Rasım. Demırbaş Osman, Denıırcan Hulya, Desııcıoğlu Sunullah, Dıkmen Emıne Dın s Remzı, Dırım A>dın, Doğan Bırol, Doğan Mehmeı, Doğan Necla, Doğru Mesuı, Duman 1brahım, Eken Mahmut. Ekşı Davuı, Ekşıoğlu Ferıde, Elıbol Ahmeı, Elmaukh Alı. Elmadağ A>fer, Engın Re\nan, Er Zıkrıye, Ençı Meryem, Ercan Alı, Erdem Zekıye Canan. Erden Emıne. Erdoğan Erol, Erdoğdu Adevıve, Ergclmış Şebnem, Ergun Bulent, Erkan Ay şe Erkar>lan Onder E'kol Nurdan, Eynıhan Meral. Faısa Vlehmeı, Fılız Akdemır, Gaynajıal Nıhal, Genvoğlu Orhan. Genel Mustata. Goçmen Musıata, Gokçe A>dın, Gokçek Emıne, Gokdere Mehmet Emtn, Goksın Fılız, Goksoy Gulnur, Gorecı Danış, Goze Sulevman, Gul Alı, Gul Ilknur, Gulçe Emıne, Gulenç Bahrıye, Guler llhan, Gulnıez Ome r , Gunay Huse\ın, Gundoğdu Aynur, Gundu.' Ahmet Gunduz Zumruı, Guner Nımet, Guneş Rasım, Gungor Alı, Gungor Meıın. Gurgıl Nazım, Gurkan Hatıce, Gurkan Şahın. Guzel Sakıne, Harımehmeı Sabıha Hareket Muslafa, Hıtav Suat, llgu Mukaddes, Ipek Selma Işık Tekın, kaçmaz Ah Osman, Kadım Alı Rıza, Kale Çeıın, Kaplanoğlu Cem, Kara Ayşe, Kara Necıp, Karaoavır Faıma, karaca Nıyazı, Karadayı lbrahım, Karadenız Azıze Karahan Mehmet. Karakuş Bengı Leyla, Karataş Aynur, Kaya Gazı kaya Omer, Ka^han Huseyın, Kavış Mevluı, Keleş Alı, Keleş Nılgun. Keskın Kenan, Keskınkıtıç Erol, Kıraçcakalı Duran, Kırcalı Kıymet. Kırtıl Remzıje, kızılcaboluk Suay, Kızılırmak Omer, Koca Alı, Koçak Mustafa, Kocak Ramazan, Konyalıgıl Muhammetsaıt, Korkmaz Zeynel, Kosıto|lu Aytekın, koymen Şehnaz. Koyun Yusuf, Kozan Zı\a, Kuçukdurmuş Şenay, Kuloglu Bulenı, Kundakçıoğlu Behıce. Kurban Sevgul, Kurı Alı, Kurumlu Ismaıl. Kuş Belgın, Kuzay kora, Mad.n Şerıfe, Maraşlı Tulay, Menekşe lhsan, Menguş Yusuf, Mermerıaş Masum, Mucan Ramazan, Muılu Kemal, Nalbanıoğlu Arıf Nıhaı, Nebahaı L'jgur, Oflaz Yuksel, Oğcu Suleyman, Oge Rukıye. Okay \lev, Onçırak Yuksel, Orak Remzıye, Oral Sebahat. Oran Ramazan, Orkan Cemıl. Ozal Tulın, Ozbay Cengız, Ozbılıcı \laaddın, Oztan Saad^*tlın. Ozçelık Mıne. Özdemır Hafize, Ozer Melek, Ozkan Nazlı. Ozkan Yıldız, Özlu Huseyın. Ozturan Selma, Ozturk Adıl \dnan. Ozıurk Fettah, Ozıurk Hulva. Ozlurk Irfan. Ozturk Mehmeı Alı, Pak Salıh, Palamul Hakan, Parlak Zubeyde. Parlaş Fıkret Alı, Parlaıan Musıafa, Polat Meryem, Sadıkoğlu Naciye, Saglam ka>a. Sağman Gulıen, Şahın Cahıt. Şahın Mustafa. Şahın Sezaı. Şahın Zekı, Salaıan Hılal, Santı llhan. Sapmaz A\şegul, Saraç Bunyamın, Sanalıoğlu Nurı ve. Satn Kemal. Seçılmıs Hulva, Şen Fılız. Şenol Aykuı. Şensoz Bırcan. Serık Şukrıye, Serın Alı, Şımşek Muzaffer, SiNrıd<mır Şırın, Sönme» Alı, Sonmez Omer, Soylemez Guner, Sumer Selda, Sunguroğlu Halıce, Surmelı Serpıl, Su>ehırlı Suleyman, Tabak Ayşe. Tanyerı Cansever. Tekelıoglu Gulay. Tekın Tulay. Teınel Mehmet, Tımar Semra, Tok Gunduz. Toprakçı Hulya, Tufan Ismet, Turan Ahmet. Turan Mecıt, Turkoğlu Ünal, Tuvsuz Hulya, Uçar Ferhat, Ulgen Sureyya, Ulker Ay sel, Lludag Abuzer, Unal Gönul, Unlıi Hulya. Unlu Nıhal, Lnlu Serpıl, UnsaJ Halıl, Ustun Husevın, Ustundağ Fahrıye, Uyanıker Mehmet Alı, Uzun Bekır, Varlı Ramazan, Yağı.ı Mevlut, \ akın Ozer, Yangılı Halıme. Y apcacık Sevım, V avaş Ramazan, Yaz Cem Nuh. Yıldırım Fıkret, Yıldınm Ismaıl, Yıldırım Zeynep, Yıldi7 Ahmet, Yıldız Levıze. Yıldız Nıhat. Yılmaz Belgın, Yılmaz Mustafa, Yönısun Alı, Yucealta> Muhııtın. Yuksel Ali, Yurtsever Ayşe Cengız, Demır Alı. Demır Azız, Demır Celal, Demır Nermın, Demır Soyturk Fıkrıye, Demıray Gulçın, Demırbaş Nebı, Demırel Nılgun. Demırkesen Faıma, DeAkpınar Mehmet, Alıay Mustafa. Aydınel Umıt, Ab mırkol Songul, Denız Ramazan, Denızler Abdulkadır, lak \ usul, Acar Ibrahım, Acar Ismaıl, Acar Mustafa, Deve Faımana, Dınçer Ayşe, Dıncer Mehmeı, Dınçsos Acar Pınar, Acı Nezaha, Aı,ıkoz Elıfe, Adatepe Canan, Melahat. Doğan Hasan. Doğanalp Mehmeı, Doğdu PeAdıguzel Esma, Adıyaman Turhan, Akar Hılal, Akar nhan, Doğru Asuman, Doğruparmak Muz*»>yen, DonNılgun. Akav Yıldız Fatma, Akbav Hulya, Ak v a Naı mez Hulya, Donmez Mehıap. Duman Nerırnan, Durak me, Akdağ Husevın, Akgul Nearın, Akgun Alıve, Akın Falıh, Duran Musıafa, Duran Sıtlıka, Durgut Fevzı, turk Fatıh Mehmet, \kkava Ebelkasım, Akkaya Durmaz Hulya, Durmuş Şukran, Dursun Selma, Du Yusuf, Akkurt Satu, Akoğlu llka\. Akpınar Mehtap. yar Reşaı, Elıçın Ergun. Elmacı Sulevman, Elmas Ya\ksakal Neşe. Aksov Mustafa, Aksoy Naıme. Aksu Se şar Dılek. Envnoğlu Çımen. Emre Ayşe Gulden. vılay, Aktaş Ayşe Umıt, Aktaş Hayatı, Akturan Ayşe, Enecur Kezban, Ercan Turgay Fehmı, Erdem Avnı, Er Alagoz Erhan, Alata Kadnye, Albayrak Refık. Alde dıl Nermın, Erdoğan Banu, Erdoğan Nur, Erdoğan Zumır Halıl, Alkan Dılek. Alkan Neslıhan, Alp Faıma, beyde. Erdoğdu Mahmut, Erdoğdu Pınar, Eren Mlın Luıtı, Altınkuşlar Bedreddın, AltıntaşTulay. Al Canpolat Nezahat, Eresellı Ikbal Aysel, Ergucu Suhey lunok MusEafa, Altunsov Narın. Alvanlar Sabnve, An la, Erkan Hakan, Erkuş Zekı, Erkut Nurhan, Eroğul dıç Set"aı, Aral Nevres, Aras Murat, Arguden Kurtulu^, Ergun, Eıol Ayla, Erol Kemal, Ersoy Mehmet, Ersoy Armağan Mehmet, Armağan Muzaffer, Arpa Fuat, Nadıre, Erlan Zuhal, Ertuğun Zekı, Erturk Haydar, Arslan Ayşe Adalet, Arslan Huseyın. Arslan Nura>, Ervelı Alıye, Esen Zafer. Esın Emel, Eskııutuncu MıArslan Nursel, Arslan Osman Arslan Y'usuf. Arukas ne, Eşlek Behıye, Feyızlı Gulnur, Fıdan Dılek, Fıdan lan Hakverdı, \rundaş Hanıfe, Asadollahı Rad Julıde Mehmet, Fırıncoğlu Umıt, Gamga Oğuzcan. Gebenlı Tulay, Aşık Fılız, Aslan Dılhan. Aslan Meryem. Ata Mehmet, Geçgel Hulya, Gençoğlu Muzeyyen. Gocer bay Erdoğan. Aıaçocuğu Gulgun, Aıalar Huseyın, Ateş Samı, Gok Abdullah, Gokçe Nazıre, Gökgoz ZubeyGonul, Atıla Faıma, Atılla Gursel, Aturgıl Meral. Av de. Gonenç Berna, Goral Fatma, Gul Ayşen, Guler Şeycı \yten, Avcı Erdoğan, Ay tlknur, Ay Ahmeleserdar, da Sevıde, Gulevız Mustafa, Gulludağ Nesrın, Gulmez Ayan Husesın, Avcıl Bılgın, Aydemır Solmaz, A>dın Zelıha, Gumuş Gonul, Gunana Nımet, Gunay Şevkı, Alıye. Avdın Avnur. Aydın Gonul, Aydın Omer, A\ Gunbatlı Hıkmet, Gunduz Mukaddes, Gunel Muıahdın Zehra, A>doğan Sezgun, A>gun Hulya. Aygun har, Guner Nursen, Guneş Cevdeı Guneş Omer, GunMusıafa, Avhan Sacıı, Aykan Dılber, Aykanat Fatma, gor Nuran, Guntekın Muzaffer. Gural Gulferah, Aylıkçı Ozcan, Baruı AVı, Bağatar Emel, Bahadır Se Gurbuz Ahmet, Gurbuz Ayşegul, Gurbuz Mustafa, Gudat. Bahar Zernn. Bahtıvar Nedıme. Bakanay Ayla, rer Nurav, Gurlen Emıne, Gursoy Dudu, Guven Faı Bakırcı Abdulkadır, Bal Avdın. Bal Mustafa, Bal Şuk ma, Guven Semra, Guvenc Ayten. Guzaltan Fatma rıı, Balaban Sebahaı, Balcı Cavıdan, Balcı Nevzaı, Bar Selda, Guzel Erol, Guzel Leyla, Guzelkara Izzet, Halay Mustafa Umıt, Başaran Emel, Başaran Ulker, cıkasımoğlu Meral, Halavurta Ayşe, Harmanda Ergın, Basdaş Cahıt, Baskaya Avsel, Baskaya Bılgı, Baskaya Has Fıdan, Has Sevım, Hatun Sevgı, Havabulut HulFaıma, Balmaz Mehmet Emın, Battal Erol, Bayar Me ya, Hayralıtağı Avnur, Hazar Mehmet, Hırık Alı Cos ral. Baybunlu Nurav. Bavdemır Pakıze. Bavın Ömur. kun, Hıthıt Avsel, Hondoroğlu Melek, Horazan Bavrakdar Songul. Bayram Fadıme Hanım, Bavsal Faı Penın, Hunerlı Mıne Denu, Huseyın Şahıner, Içoz Ayma. Baytemur Gulten, Belduz Şepav. Benhur Mubec han, llhan Se>feıtın, llhan Vahide, Imamoğlu Irfan, cel, Benlıoglu Nurhan, Berber Fatma, Berber İbrahım. Inal Fıgen, inan Sabıha, tnce Dcşernus, Ince Şahın, Beştepe Mehmet Zekı, Beyaztaş Mucahıt, Bıçer Sevgı, Ipek Faıma, Iren llhan. Irmak Aydın, lscı Fılız, Işçı Bılgenoglu Erhan, Bılgıç Avsel, Bılgın Oya, Bılmez Sıd Nejat, Iskender Taner, Islam Rana, İşleyıcı Gulıen, lyı kı. Bolhocalıoğlu Mehmeı Akıf, Boyacıoğlu Çağla, Perıhan, Karabey Erol, Kahya Mehmeı, Kahyaoğlu Bozdoğan Mustafa, Bozkurt Havılı, Bozıepe Semra, Guner, Kamacı Mehmet, Kaman Ayşe Banu, KambuBuğdav Çığdem, Buldanlıoglu Dılek Mınıre, Bulgurcu roğlu Nıhan. Kamralar Çığdem, Kanık Faıma, KanteAbdulkadır Bulur Nermın, Bulut Asım, Bulut Fılız, kın Murıaza, Kara tbrahım, Kara Muradıye. Çabuk Fatma, Çağan Abdurrahman, Çaglar Leyla, Ça Karabacak Gulen, Karabulak Mehmet. Karabulut Orkal Ayfer, Çakar Orhan, Çakıcı Adnan, Çakıı Nernıın, han. Karaı, llgı, Karaçay Nunıre Nılay. Karacaoğlu Ne Çalık Oya, Çalışkan Hanıfe, Canbey Esm, Çardaklı rıman, Karaçoban Mehtap, Karadağ Emıne, karadağ Faıma. Çelık Abdullah, Çelık Aytun, Çelık Mehmet Husnıye, Karadenız Ayşe, Karağışı Gulseren, KaraharÇelık Nuh Sadık, Çelik Şafak, Çelık Tulay, Çengel Ay man Nese, Karakaşlar Nujgan. Karakoc Nacı, Kara ten, Çetın Halıl, Çetın Leyla, Çetın Nılgun, Çetın Nur kuyu Polat Selma, Karaman Cengız, karamcşe Hafize, şen. Çetın Nurullah, Çetın Serpıl, Çetınkaya Azıme, Karalaş Nerıman, Kardoğan Munır, Karpaı Zeynel, Çevlık Mehıap, Ceyhan Muhterem, Ceylan Huseyın, Karstarlı Erdıl, Kartal Tulın, Kas Kubra, Kasap IsmaCeylan Nurullah, Ceylan Şenur, Ceylan Seyfeıtın. Çıft ıl, Kavraal Nılgun, Kaya Alı, Kaya Arzu, Kaya Ayşe, çıbaşı Mahmuı, Cığerhoglu Gulnur, Çımen Sebıha, Çı Kaya Leyla, Kaya Muruvvet, Kaya Neşe, Kaya Sedat, nar Alı Abbas, Çınar Bekır, Cıvelek Vedat, Çoban Kayacan Mustafa, Kayapınar Dılek, Kayı Erluğrul. Ahmet, Çolak Gulluzar, Çolak Hatayı, Çolak Zıya Kaymaz Hacer, Kaynak Huseyın, Kederoğlu Murat. Çörek Avıen. Coşkun Hulya, Dabak Mevlut, Dalgıv Kedersız Fıkret, Keklık Fadıme, Keleş Hılal, KesımoğRecep, Darıcı Bevhan, Dayanç Guldane, Dede Cuma lu Erkan. Keskınkılınç Nurcan, Kesme Fılız, Kılıç Fazlı, Edebiyat Kılıv Nerıman, kılıç Asıve. Kılıççetın Bırgul, kılınç Hu Mehmet, Taş Handan, Taş Nazım, Taş Sabahat, Taşse>ın, Kınacı Hadıve. Kır Nadıre, Kıraz Recep, Kıraz çı Emıne, Taşcı Nevzat, Taşdemır Alı. Taşgın BahatSemıha. Kıvnm Ikbal Bahar, kıyan Ayşın, Kızılırmak tın. Taşkan Ercan, Taşkın Faıma Bılge, Taşkın Nadır, Küv Se>ıt Alı, KocaCemıle, Kocabozdoğan Na Gulseren, Taşıan Zekı, Taştepe Aysel, Tatar Oktay, zım, Kochehmeshkı Nursevım. Koçın Abdulhekım. Tatlı Faıma. Tavşancı Fırdevs, Tekesın Özgul, Tekın Kocy.Sıı Kubılav, Koken Hatıce Koklu Nazıfe, Kok Ahmet, Tekın Ayla, Tekın Havva, Tekın Nurgul, Temen Nurguzan, koksal Mehmet, Kökturk Hayrıye. kın Serap, Temel Seyıthan, Terlemez Kezıban, Terzıkoktu. k Ulvıve, kol Ayşe, komurcu Nafı>e, Koparan oğlu Semrah, Tetıkoz Semra Tez Banu, Tıpıoğlu Hakkı. Korur Razıye. Kose Ahmet, Kose Suleyman, Kadır, Tırnaksız Ayşe, Tok Memnune, Tokal Tulın, Koyuncu Asuman, Koyuncu Nurhan, Kuçuk Mıntaha, Toker Serdar, Toker Sevınç, Toker Uğur, Toksoy NıKuçuk Sahm, Kuçuk Yılmaz. kuçukakça Dılek. Ku hal, Tokta Nazıfe, Top Tahsın, Topal Emıne, Topçu çukıamer Emıne. KulTeberık, Kumkumoğlu Asuman Durıve, Topçu Emel, Topçu Ya^emın, Topuz Nurhan, Torıum Baha, Tosun kemal, Tuğ Gazı Orhan, Tuğ Faıma, kuş Alı, Kuıaş Sadıye, Kutlu Emel, Kuzu Bu ket Lermı Omerbay, Levenı Meryem Arıfe. Marrur Tuğrul, Tuğlacı Şaban, Tunç Melıha, Tuncay Ayfer, Zehra, Menteş Atıke, Mercan Ilvas, Mermer Nurten, Tuncer Naıle, Tuner Sıbel, Turan Akıf Murat, Turan Salıh, Turan Şefıka, Turan Sevınç, Turan Songul TuMerı Fılız. Meıın Sıbel, Mollavçlıoğlu Serap, Muhla roğlu Gullu. Mutlu Nıhal, Nemlı Alı Semıh. Nışancı ran Veysel, Turhal Fatma Turkoz Melıem, Lçar llhan, Uluca Omer, Llukır Adelı, Ulusoy Huseyın, Unal SuAysegul, Ocalan Fevzıye, Okdemır Yuksel, Okten kad rıye, Okumuş Omer, Olhan Alpın. Cnal Nau, Onaran leyman, Uncu Gokjen, Urel Çığdem, L'rgan Ayıen, Uslbrahım, Onder Yuksel, Oral Abdullah, Orhanoğlu lu Umıırezzan, Uysal Asuman, Lvsal Nazmıye, Lzel Hayrettın, Ornek Servet. Oruç Doğan, Oruç Kemal, Meral, L'zun Hulya, Lzun Pehlıvan, Uzunca RemzıOvumlu Berrın, Oz Kazım. Oz Ozden, ö z Serdar, Oza ye, Varlı lbrahım, \ural Munıre, Yağbasan Mehmet ğır Nesr.n, Ozalp Şencan, Ozavan Gonul, Ozaydın Ay Zekı, Yagcı Lerzan, Yalçın Cengız, Yalçın Selma, Yaldan, Ozbaygın Vlıne, Ozcan Cengız, Özcan Alı, Ozcan çınkaya Gulız, Yaman Ahmet. Yamaner Fatmajulıde, Huseyın, Ozcan Nesıme, Ozcan Sedef, Oîcan Serdal, Yankın Mustafa. Y'aramış Yaşar Yarar Serpıl, Yaşar Ozçıftçı Serpıl, Ozdemır Alı, Ozdemır Ayşe, Ozdemır Cafer, Yatar Mualla, Yazıcı Nımet, Yazıcı Sevda, Yener Turhan, \ enıpazar Sema, Yentur Ayşe, Yerlıkaya Ekrem, Ozdemır Gulay, Ozdemır Kasım, Ozdemır Se rpıl, Ozdıpı Mehmeı, Ozen Avşe, Ozer Gulay, Ozeren Avşe, Yeşıl Sejhan. Yeşılyurt Mesuı, Yığıt Nurhan, YılGnlcan. Ozgunduz Cafer, Ozhazınedar lclal, Ozkan dırım Cemıle, Yıldırım Fıtnet Nıgar, Y'ıldırım Kudret. Kadrıve, Ozkan Lutfıye, Ozkan Mehmeı Şefık, Ozkan Yıldırım Omer, Yıldırım Fahrıye Yıldız Mehmet, YılSevınt,, Ozkan Tuncay, Ozkan Zevnep Şener, Ozkapı dız Muyesser, Yıldız Şuayıp, Yıllar Fatma, Yılmaz Abcı Sultan. Ozkarakaş Engın, Ozlu Hacı Fazlı, Ozşah dullah, Yılmaz Ahmet, Y ılmaz Faruk, YMmaz Gunay, Ayla, Ozsoy Ulkubev. Oztaş Sema, Özıurk Ayşegul, Yılmaz Mehmet, Y'ılmaz Muhıttın, Yılmaz Neşe, YılOzturk Cevaı, Ozıurk Guldesıe, Ozturk Hacer, Ozturk maz Osman, Yılmaz Lnzıle, Y ılmaz Tallıdı Omur A>Hasan, Ozturk Hayatı, Ozturk Nadı, Ozıurk Heyman, dan, Yılmazturk Fılız, Yorulmaz Gulızar, Yorulmaz Ozıurk Zekıve. Paç Halıce. Pandur Bırsen, Pehlıvan Recep, Y'orur Aşfer. Yuee Nermın Y ucel Ozlem, Y'uFılız, Pekınce Nıhaı, Polatel Nurcan, Pusat Ozgul, Ra cel Selım, Yuceso> Aynur, Yuksekdağ Sabrıye, Yukkıcı Fıhz Ramı Ender Hakan, Sabıtoğlu Ferah Demet, sel Emel, Yurdugul Halıse, Y'uzbaşıoğlu Ganıme. Savan Tulay, Sadakoğlu Melek, Sadı Gulendam, Safa Zengın Fılız, Zeybel Hazım. Zobar Nesrın, Zor Ercan, Hayrıye, Şafak Nurgul, Sağır Çetın, Sağır Necla, Şa Zorlu Nevzat Zoroğlu Semra han Sevcıhan, Şahbudak Özcan. Şahın Hatıce, Şahın Necla, Şahın Nılgun, Şahın Nuretun, Sakızcı Emıne, Salman Adnan. Şanlıalp Ergun. Sap Semra. Sapcı tslam, Saraçoğlu Meral, Sarı Erol, Sarı Nurcan, Sarıka va Hasan, Sarımaden Alıve. Saıık Feva. Savran Acun Fatma, Akar Fatma, Alba>rak Avşe, Altınok DeMehmet, Savun Nuray, Saygı Mehmetalı, Saygılı Ay nız, Atmaca Memduha, Aydın Mıvaser, Ayyer Ayça, len, Saygılı Selver, Sayılırer Muhlıs, Sayın Haltme, Seç Çağlayan Esın, Çınar Avsun, Coşkun Muhteber, Dokın Suleyman, Sehun Ayşe. Şeker Nafiye, Şeker ğan Omer. Ecer Serap, Ener Selma, Erbay Songul, ErRamazan, Selek Zeynep, Selvı Ahmeı, Şendur Ayşe turk Hulya. Gul Aysun, Gunduz Nacıye, Honca gul, Şenel Nıhal, Şener Harun, Şengel lhsan Gamze, Sürey>a, Karaer Zennue Karakus Gulızar. Karataş Şengöz Fıdan Sema, Şengul Mahfıve, Şengul Nılufer, Gulten, kava Tulın, Kose Pakıze, Mıcı Ayşegul, NuŞenöc Fatma, Şenol lhsan, Şenol Nuray, Şenol Sıbel, ral Eşref, Şahın Elıfe, Şen Rahıme, Şenol Halıce, SeŞensoy Ferda, Sepetçıgıl Melıha, Serttaş Yuksel, Set Fa vınv Nılgun, Tunca Saadet, Turan Aynur, Uysal Sultan, dıme, Seval Irfan, Sevmez Durdu Mehmet, Seyhan Şule Yağşı Nurav Nur, Sezgın Ahmeı, Şımşek Avşe, Şımşek Aysun, Şımşck Meıın, Şımşek Rahıme, Şımşek Salım, Şımşek Yavuz Aıa, Sıncı Fulya, Smer kadır, Sıpahı Rukıye, Şırın Serap, Solak Şukran Sevıl, Soy Ayşe, Soyaslan Mesut, Albajrak Alı, Bağçelı Mukaddes Baydarlıoğlu ŞebSozen Ruhsar, Sözuer Huseyın. Sumbul Hedıye, Tah nem. (,atalcalı Saıme. Çınar Hatıce, Gobeloğlu Berna, lalı Ahmeı, Tamkoç Hatıee Taner Haıtce Meral, Ta Gundoğan Avşe, Kaman Hıdır, Kuçuk Mehmet, Yalnış Mahfuz. Tantoglu Serpıl, Tanıoğlu Yaşar, Tarcan dız Mehmet Avdın. Yılmaz Halıl Ev YönetimiBeslenme Seçmeli ticaret Öğretmen yeterlilik sınavını kazananlar yedek liste İlkokul Öğretmeni Aksoy Anmet, Aouan Ozlem, Abacı Faımagul. Abalı Adalel, Abba»oğlu Musa, Acar Aynuı, Acar Aysel, Acar Hakan, Acar Nurav, Acıkalın Sadrettın, Açıkgoz Hul ya, Acıkgoz lfladıve. Adak Unzule, Adalı Bırsen, Ademyılmaz Nıgar, Adır Htkmet, Adıyaman Mustafa Naıl, Adıyan Orhan, Ağaçkoparan Ayfer. Ağan Zekı, Ağbaba Sıtkıye, Ağcayazı Mehmeı Alı. Ahaoğlu Alı Duran, Aksu Hatıce, Akagunduz Aytul, Akan Seher, Akar Yav uz, Akarca Alı, Aka> Mustafa, Akav Tufan, Akay Veysel, Akaydın Remzıye, Akbaba Musa, Akbaş Dur^un, AkbaşSeyıt Alı, Akbaş Sureyya, Akbav Turhan, Akbıyık Ayşe Faıma, Akbudak Halım, Akbudak Nacıye, Ak buğa Hıkmet, Akbulut Muharreı... ^kça Canan, Akça Cevdet, Akça lbrahım. Akça \ııahat, Akçay Hasan, Akçıl Nazan, Akçın Perıhan. Akdağ Musa, Akdemır Lutfu, Akdenız Hasan, Akdenız Kasım, Akdenız Sevım, Aker Hedıye, Akgul Abdulıah, Akgun Rıfat, Akıa Neval, Akın Şefik, Akıf Lzun. Akıtoglu Leyla. Akıl llker, Akın lbrahım, Akın III,an, ^kınay Cemaletım. Akıncı Abdullah, Akkaya Avnur, Akkaya Avşecul. Akkaya Fevzı, Akkaya Ramazan, Akkurt Mehmet Nur, Akkurt Ramazan. Akkuş Sureyva, Akmanoğlu Mehmet. Aksakal Mehmet. Aksoy Fatma Yıldız, Aksov Metın, Aksoy Nese, Aksu Ferıde, Aksu Hayatı, Aksuzek Veli, Aklağ Guler, Aktaş Gungor, Akıas Hamdı, Aktaş Hayrı, Aktaş Mustafa, Akıaş Nazan, Aktaş Saıt. Aktaj Sarıgul. Aktaş Semra, Aktay Nuran. Aktemur Mehmet. Akturan Havva, Akuş Alışan. Akvazı Yusuf. Akvılan Avşegul, Akyıldız Alı. Akynldız Av fer, Akyıldız Battal. Akyol Gulderen. Akyuksek kezıban, Ak>urek Kezıban, Akyuz Nusret, Alakabak Mualla, Alan Cemıl. Alan Mehmet, Albay Cemal, Algul thsan, Algur Muge, Alınca Alı, Alkan Gonul. Alkan lbrahım, Alkan Nursema. Alkan Reşat Nurı, Alp Elıf. Alp Zıva Y'eıkın, Alpar Avnur, Alpaslan Aysun, Alpaslan Nurı, Alpa> M Sadık, Alper Alı, Alpkurt Naıde, Akan lbrahım, Altın Halıce, Altınbaş Sevıl. Altınkara Yaşar, Altınsoy Ramazan. Alııntaş Abdu«.>elam. Alııntop Necla, Alıun Gulay, Altun Husevın. Altun Tuncer, Alıunbeg Nurhan, Alıunsu Ayfer. Altuntas Bahaıtın, Alıunıas Nurettın. Angın Muhammet Anıl Gul, Anıl Sevgı, Anlı Esma Neşe, Aparı Yahya, Arar Gulay, Aras Meral, Aras Nesnn, Aras Umran, Aras Zeynep, Arat Selma, Arat Yaşar, Ardıç Ahmeı, An Alı, An Gulsum, Arıkan Bayram, Arıkan Erdal, Arıkan Kadnye, Arslan Canan, Arslan Donav, Arslan Hakan. Arslan Kafiye, Arslan Murşıt, Arslan Mustafa, Arslan Musıafa, Arslan Sevınç, Arslan Sulevman, Arslan Tufan, Arslanyılmaz Murat, Arslan İbrahım, Artan Erkan, Arzık Racı, Asığ Mustafa, Aşkıncı Pervın, Aslan Ayşe, Aslan Celal, Aslan Celal, Aslan Musıafa. Aslan Sema, Aslan Sevgul, Aslan Sevınç, Aslan Veysel, Ata Bılgın, Aıabeyoğlu Kadınemel, Atala) Dılek, Aıalav Hıkmet, Aıas Alı, Aıasov Ahmet, A'av Bırsen, Aıav Suleyman, Aıeş Bırsen, Aleş Mehmet, Aıeşavcı Mevlut, Atık Kasım. Atmaca Selma, Atmaca Muyesser, Atuk Sadık, A Uyumcu Arıf Turguı, Avanoğlu Zeynep. Avcı Emme, Avcı Ömer, Avcı Reyhan. Avdan Fılız, Avşar Semra, Ay Enver, Ay Esmahan, A\ Guler. Ayan Yakup, Avaz Abdulbasıt. Ayazgun Ahmedı Cemcı. Aybar Orhan, Aybır Alı Yasar, Aycan Emıne, Aycel Alı, Avdeğer Altan, Aydemır Berrın Aydemır Bılal, Aydemır kerım. A>demır Penpe, Aydın Akın, Aydın Avhan, Aydın Ayşe Nur, Aydın Banıve, Aydın Bekır, A\dın Done, \ydın Fehmı. Aydın Leman, Aydın Mehmet, Aydın Mustata, Aydm Şengul, Aydm Vene, Aydınak Im ran, Aydoğan Erol, Aydoğan Hatıce, Aydoğan Melahat, Aydoğan Seydo, Aydoğdu Gulsum, Aydoğdu Recep Aydos Turay, Aygun Seyfettın, Aygun Vedat, Ayık Incı, Ayışıt Kayhan, Avkanat Yıldız, Aykız Kerım, Avluçtarhan Hıkmet, A>man Nesnn, Ayrancı Ayşe, Aysal Adnan, Ayşe Kıldıs, Avsu Alı, Ayıaç Alı Fuaı, Aytaç Necla, Aytaç Nurav Avtaç Sıdıka. Ayyıldız Mujgan, Bal Samı, Babacan Nezahaı, Babacan Seher, Bacak Turkan. Bacı Nesnn, Bağca Nermın Bağcı Ayşe, Bağcı Gul, Bağnaçık Gulderen, Bağrıaçık Işık, Bahadır Bektaş, Bahadır Mesuı, Bahçecı Akıt, Bahtıyar Ilknur, Bakı Bedrettın, Bakır Hulya, Bal Ayşe, Bal Fadıme, Bal Zeycan, Balcı Medıne, Balcı Semra, Balcı Tuncay, Balıkçı Songul, Balkıs Salıh, Balsuzen Ismaılhakkt, Balta Emıne. Bankacıoğlu Hulya, Baran Nurseba, Bardakçı Hulya. Baş Fatma, Baş Huseyın, Baş Münıre, Basak Beorı, Başak Yılmaz, Başar Abdullah, Basar Esengul, Başar Şenay, Basbuğu Elmas, Başçelık Huseyın, Başdoğan Faıma, Bastem Burhan, Baştuğ Asuman. Başıurk Emıne, Baıtal Gullu. Battal Şule Emıne, Batur Gulumser, Ba\ak Nalan, Bayar Gulden, Bavazıl Nafıve, Baydur Vıldan, Bayhan Ahmet, Bayhan Mehmet, Baykal \edat, Bavkurt lbrahım, Baykuş Yaşar, Bayoğlu Nursıma. Bavrak Ensar, Bayrak Muhammed. Bavraklutan Osman Bavram Osman, Bayram Ulku. Bavsal Nuray. Baynr Melek, Baytok kemalettın. Becerık Avnur, Becınlı Meral, Bek Ismaıl, Bekeç lbrahım, Bekler Sureyya. Bekmezcı Ahmet, Bektaş Fılız, Belge Mehmet. Berk Bayram Cemıl, Berk Mehmet R., Besen Mahır, Beşıncı Nazıfe, Beşlı Adem, Beyaz Ekber, Beyhan Yılmaz, Beyı Nıyazı, Bıçak Saıı. Bıçer Dılek, Bıçer Sabıha, Bıkmaz Seher. Bıleklı Cezayır, Bılen Zıya, Bılgıç Hafce, Bılgıç Yusut, Bılgın Metın, Bılgın Muazzez, Bılır Naıme, Bıltekın Berrın, Bıngöl Kemal, Bıngol Yuksel, Bıngul Dılek, Bınıcı Ayşe, Bınıu Muhammet, Bınol Şule, Bırcan Feıhıye, Bırsen Gönul, Bıtmez Alı, Bodur Savaş, Bodur Şenel, Bolaı Gunsehı. Bolatıaş Emel, Bolukbaş Cehan, Bora Melek, Bora Zakır, Börekçı Memnune, Bork Mehmet, Bostan Mamak llkay, Bostancı lbrahım, Boz Sultan, Bozbey Ömer. Bozbıyık Nıhal, Bozdoğan Alırıza, Bozer Guler, Bozkaya Muberra, Bozkına Done, Bozkır Turgut, Bozkurt Irfan, Bozkurt Şenay, Bozkurt Zehra, Bııdak Sevım, Bulak Hacı, Bulbul Hatıce, Bulut Islam. Buluntu Ismaıl, Bulut Hayal, Bulut Şahın, Bulut Sevım, Buram Hatıce, Bursalı Dursunalı, Buyan Ayfer, Buyukgebız M Cengız. Buyukşahın Feray, Buy uksaraç Samı, Buyukturkmen Recep, Cabıoğlu Alaıddın M , Caferoğlu Gdnül, Çağırkan Sema, Çağlar Merytm, Çağlayan Dılek, Çağlayan Dılek, Çağlayan Taner, Çağlı lbrahım, Çağlıyan Nilgün, Çaka Zekerıya, Çakan Gulumser, Çakır Ayşe, Çakır Kadır, Çakır Necla, Çakır Nıhal, Çakırtaş Şeyhmus, Çakmak Denız, Çakmak Sezen Melek, Çah Bılal, Çalıkoğlu lhsan, Çalış Melahat, Çalışkan Abbas. Çalışkan Fevzı, Çalışkan Gulay. Çalışkan Kemal, Çalışkan Sınan. Çalışkan Turkan, Çam Hasan. Çambel Sevfeddm. Çamlık Hedıye. Can Eser, Can Fatma, Can Mustafa Can Nazıte, Can Onder, Can Sebahaı, Can Ulku, Can Ummugulsum. Can Velı, Çandar Orhan, Çandır Necla Çankara Avşe, Çankaya Saıt, Çankur Cemal. Canlıca Mumıaz, Canoğulları Ayfer, Canpolat Saadet. Çapacı Halakan, Çapar Eftal, Çapkur Sadık. Çardak Şevkıve. Çarkçı Denız, Çatal Gulen, Çavdar Ercan, Çavh Husevın. Çavuş \dnan, Çavuşoğlu Coşkun, Çavuşoğlu Ruştu, Çay Suna, Çavİan Fılız, Cebre Osman, Çelık Şukran, Çekçekı Zeynep, Çelebı Aysenur, Çelebı Emır, Çelebı Mustafa. Celep Canan, Çelık Abdullah, Çelık Çetın, Çelık Fatma. Çelık Fıgen. Çelık Gulşen, Çelık Hulya. Çelık Husevın, Çelık Nevzat, Çelık Özturk, Çelık Servetıın Çelık Sınan, Çehk Yıldırav, Çelık Zekerıya, Çelıkel Gulşen, Çelıkoğlu Ismaıl, Cengız Altınsoy, Cengız Arıfe, Cengız Canan, Cengız Fadıme. Cengiz Fatma Sonay, Cengız Musıafa, Cengız Mustafa, Cengızhan Hatıce. Cengızhan Yolaç, Cenık Halıl. Çenıeler Nımet Rahıme, Cerık Yıldız, Cent Alev, Çeşıtlı Canan, Cesur Mubeccel, Cesur Muharrem, Çetın Dılek, Çetın Fadıme, Çeıın Hamza, Çetın Huseyın, Çetın Melahat, Çetın Nermın, Çetın Zekerı ya, Çeıın Zuhal, Çetıner Gulşen, Çetınkasap Guzın, Çelınkava Nuran. Çetınkaya Nurgun, Çetınkaya Osman, Çetınıaş Meral. Çevık Hacı. Çevık Kazım. Çevık Şahabettın Çevık Selamı, Çevıker Onder, Ceyhan Neşet, Cevhan Recep, Ceylan Emıne. Cevlan Emıne. Ceylan Halıme. Ceylan Selma, Çınar Fuat Çıçek Yavuz, Çıflçı Abdulhamıt Çıftçı Dılek, Çıftçıkal Recep, Çığdır Cengız. Cıhan Şazıve, Cıhangır Mesude, Cıloğlu Nurcan, Cılvez Zehra. Çımen Meıın. Çımen Selahaııın. Çımen Sevım, Çımen Yaşar, Çımen Yasemın, Çınar Fev han, Çınar Munevver S , Çınaru Mehmeı Alı, Çıne Nıhal, Cınkavuk Sıyamı. Cınkır Alı. Çırkın Rafet. Çıtak Meryem, Çıvgın Mehmet, Çoban Ozcan, Çoban Sevgı, Çoban Zınnur, Çobanoğlu Selma, Çoğalan Zekı, Çokal Ayşe, Çolak Ayşe. Çolak Osman, Çolak Turkan, Çolakça Nursav. Çolakoğlu Zumral. Çolpan Vedat, Çöml k Dılek, Coşgun Sami, Coşkuk Mehmet, Coşkun Dılekçı l lara, Coşkun Halıme, Coşkun Hasan, Coşkun Metın, Coşkun Nejla, Çoıura M Hulya, Çubuk Sacıde, ÇuÇ Ç bukçu Zafer, Cucen Aysel, Çulak Mesut, Cungurlu Alı, Cuvanhoğlu Melahat, Dağ Aıalav, Dağ Sıbeı, Dağ Şukran. Dağaşan Korkmaz. Dağlı Fatma, Dağlı Hacer, Dağlı Mustaıa, Dağ'ı Nursen, Daloğlu Fevzı, Damgacı lbrahım, Das Salıh. Datçalı Gulgun, Daver Huseyın, Dayanırkarakur Hayrıye, Daysal Şeref. Dede Cenneı, De de Yakup, Değırmencı Turan Dellal Nuran, Demır Av dan, Demır \yşe, Demır Cahıt, Demır Feıhı, Demır Gula>, Demır Ishak, Demır Kadır Demır Karanı, Demır Selvet, Demır Uğur Nurcay, Demır \edat, Demır Zınet, Demıraaslan Ercan, Demırbılek Gulıen, Demırcan MÜnur, Demırcı Avnı B, Demırcı Aysun, Demırcı Ferzende, Demııcı Onder, Demırcı Recep, Demırcı Zennure, Demırcıoğlu Hatıce, Demırdoven Sennur, Demırel A>şe, Demırel M Natı, Demırel Mesrure, Demırel Mıne, Demırel Sadıye, Demırer Okıay, Demırezer Kemal, Demırhan Necla, Demırkan Huse>ın, Demırtaş Cavıde, Demırıaş Hıdayet, Demırıaş kemal. Demırıaş kenan, Denız Fatma, Denız Hakan, Denız Hulya. Denız Zeynep, Denızoğlu Bunyamın. Denk Seter, Derebaş Halıl. Derse Aynur, Devran Necaıı, Dıkmen Kamber, Dılmen Şukran, Dınç lbrahım. Dın v koksal Dınçer Fatma, Dınçer Nazmı, Dınler Hknur, Dıraz Y'uksel. Dışıbuyuk Nacı Doğan Asker, Doğan Ayşe, Doğan Ferhat, Doğan Hılmı, Doğan Ismınaz, Doğan Memduh, Doğan Seçıl, Doğan Seyfı, Doğan Zekı, Doğru Nuran, Doğru Yasın, Dolcu Bekır, Domaç Meıe, Doner Mehmet Bakı, Donmez Ahmet, Dulger Metın, Duman Alı, Duman Belma, Duman Sultan, Duman Llvıve, Dundar Tulav. Durak Gulçın, Durak Kadır, Dural Feden, Dural Nerıman, Duran Ayhan, Duran Mustafa. Durdağı Yucel, Durdu A>şe, Durgun Celal, Durmaz Ayten, Durmaz Cahıt, Durmaz Zekı. Durmuş Bırgul. Durmuş Faııh Kuçuk, Durmuş Huseyın, Durmuş Mehmet Saıt. Durmuş Mehncan. Durmuş Mesut, Durna Ummuhan, Dursunlar Zekı, Duymaz Cemal, Duzellı Jale, Duzen Adem. Duzova Cem, Ede Idrıs, Efe Kemaletıın, Ete Musıafa, Eker lncı. Eker Satı Mehmet, Eker Turkan, Ekıncı Abubekır, Ekıncı Alı, Ekıncı Orhan, Ekşı Meltem, Elçı Halay, Elıeyıoğlu Avşe, Elışen Zekı, Elkın Fahrıye. Elmacı lhsan, Elmacı Nımet, Elmas Guler, Elmas Nurgul, Emınsoy Mehmet Alı, Engın Elıf, Engın Sulevman Utu, Er Fılız, Er Leyla, Eraslan Mehmet, Eraslan Sevrn. Erayman Muhammed Alı, Erbaşlı Hamdı, Erbevı Mehmet, Erçalışkan Samı, Ercan Cevdeı, Ercan Cumhurıyet, Ercan Fersan, Ercıvas Nıhat, Erdağ Ayse, Erdem Metın, Erdem Mustafa, Erden Aylın, Erden Mustafa, Erden Nılufer, Erden Zekaı. Erdıl Şadan, Erdınç Yelda, Erdoğan Ayfer, Erdoğan Cengız, Erdoğan Cennet S., Erdoğan Ferda, Erdoğan Halıl, Erdoğan Ismaıl, Er doğan Lıman, Erdoğan Mustafa, Erdoğan Nezahat, Erdoğan Y'usuf, Erdoğan Meto Şeyma, Erdolu Berın Erdonmez Zeynep Songul, Erdurmuş Çetın, Erel Ayhan, Eren Faruknafiz, Eren Salıha, Eren Serap, Ergene Huseyın R., Ergın Hanıfe, Ergın Havırlı. Ergon Nıgar, Ergun B rsen, Ergun Melek, Ergun Nursel, Erguzel Ham'za, E;ıkçı Yusuf, Erıs Nuray, Erkan Yılmaz. Erkek Ebru, Erkuş Gulseren, Ermev Emıne, Eroğlu Faıma, Eroğlu Havva, Eroğlu Mehmeı. Eroğlu Nuray, Eıoğlu Tulay, Eroğlu Yıldız. Eroğul Hulya, Eroksuz Serpıl, Erol Alaaddın. Erol Bırcan, Erol Edıbe, Erol Ferda, Erol Nermın, Erol Nuray, Erol Şefika, Ersan Murat, Ersoy Mehmet, Ersoy Mustafa K, Ersov Nesrın, Ersoy Turan, Ersoz Gulşen, Ersoz Nurcıhan. Ertaş Faıma, Enaş Mustafa. Ertaş Naıme, Ertaş Yıldız, Ertem Semra, Erten Suleyman, Ertuğrul Asıye, Ertuğrul Ismaıl, Ervural Sema, Esen Pervın, Esen Şukran, Eser Sevgı. Eser Tusef. Eskıcı Sarıye, Eskıoğlu Yavuz Selım. Evlıyaoğlu Mehmet. Evren Yuksel, Eyıdoğan Durdane, Eyıgun Orhan, Eynel Mesuı, Eyup Ahmet, Evvaz Gulhan, Felek Musıafa, Felekoğlu Yasemın, Fıdan Mehmet, Fıdan Nurcan, Fıdan Osman, Fındık Yasemın, Fırat Omer, Gece Gulahmeı, Gedık Bılal, Gedık lbrahım. Gedık Tuncay, Gedız Musıafa, Genç Zehra, Gençalp M Hulusı, Gençdal Sedat. Gencer Ayhan, Gençler Ayıen, Gençoğlan Elıf, Gençturk Iraz, Gerçekçı Zeynep, Gerger Yucel, Gezer Eyup. Gezgın Cavıde, Gırgın Menderes. Gırıtlı Zeynep, Gızlıce Avnur. Goçer Refık. Goçmez Ferıde. Gok Ayşe, Gokbaş Ayşen, Gokcan Guluzar, Gokçe Hulya, Gokçe Sevgı Gokdemır Hayrıye Sevıl, Gokdemır Murat. Gokduman Suheyla, Gokkılıç T Ismaıl. Gokmen Cevdeı, Gokoğlan Zekıve, Goksuguzel Salıh, Goktaş Zeynep. Gokıurk Muberra. Gokturk Sevınç. Gonul Ferruh. Gorguc Bırol, Gorgulu Nuran, Görgulu Serpıl. Gormuş Evrım, Gorsev Sedel, Goruş Tulay, Goz Ayse. Gozutok Zehra, Gu v lu Hacı, Guçlu Meral, Guçlu Zafer, Guçluer Musa. Guder Zekıye, Gul Dursun, Gul Mervan, Gul Nurav. Gulbaba Nurav, Guleç Sevınç, Guleç Tayyar. Guleç Mımet, Guleç Yusuf, Guler Bektaş. Guler Bınnur, Guler Esın. Guler Mustata, Guler Rabıve, Guler Senıha. Gulercan Guldem. Guleşoğlu Melıke Sevda, Gulmez Sırma, Gulöz Vıldan, Gulıekın Bınnur, Gultekın Mezıvet, Gulıepe Satı, Gulun Kemal Gumuş Tahsın. Gumuş Faıma. Gumuş Halıl, Gumuş Hulva, Gumuş Necla, Gumuş Sıdıka, Gun Meral. Gunal Fatma, Günal Fusun, Gunav Alaetlin, Gundoğdu Huseyın, Gundoğdu Nıhal, Gundoğdu Ozcan, Gundoğdu Sabrı, Gunduz Osman, Gunduz Selamı, Guner Meryem, Güner Saıme. Gunerı Hılmı. Guneş Alı. Guneş Erdo ğan, Guneş Halıl. Guneş Humran Guneş Husevın, Gunev Mubın Faıma. Gunev Sema, Gungor Eren, Gungor Gul Bedrıye. Gungor Halıl Gungor Nızamettın. Gungormuş Gulmez, Gur Selma Gur Ikızoğlu Fusun. Gurbuz Ergul. Gurbuz Mehmeı, Gurbuzel Emme, Gurcuoğlu Havva, Gurel Mehmet, Gurhan Azız, Gıirler Neşıde, Gurpınar E Osman. Gurşans Mehmet Coşku, Gursoy Ayse, Gursoy Gulav, Gursoy Osman, Guven Abdurrahman, Guven Ayşe, Guven Jale, Guven Sevınç. Guvenal Ergun, Guvenç Erdoğan, Guvenç Ismaıl, Guvenv Şenel, Guvener Zubeyde, Guz Semra, Güzelsoy Hale, Hacıkasımoğlu Mıhrıban, Hacıkasımoğlu Neslıhan, Hacıoğlu lbrahım, Hacıoğlu Meıın. Halavurta Kenan, Hahlbeşe Yuksel, Halıloğlu Avten, Hallaı, Zuhal, Hamarat Gunnur, Hançerlıoğlu Zeynep, Hanoğlu Mehmeı. Hansu Ahmeı, Hatıpoğlu Suha, Hatıpoğlu Alı. Hatıpoglu Cevda, Havır Necla, Hazar SerpıL Hazer Munevver. Hemis Yusuf, Heperol Hedıye, Htmoğlu Sadıv«, Hız Meıın, Idem Raıle. Ikız Emıne, Ikızer Alıye, l llbas Son I I gul, Ilbev Neşe. lldes Ismet, llerı Saadettın, llerı Abdulkadır, Ilgılı Hakkı, llgın Yuksel llhan Huseyın, IImaz kadır, tlter Bınalı. Ute Nazıre. İnan Mehmet, İnan Nursel, İnan Zehra, Inanç Emıne, lnce Mehmeı Nedım, Ince Naıle, Ince Nımet, lncı Guldane, Incır Hulva, lrez Nacıser, Irmıkçı Fılız. lsbılen Aykan, lşbılen Meral, Işçevıren Nermın, Isçı Kadrıve, tşguven Alı. tşguzar Nurgul, Işık Ahmet, Işık Ahmet, Işık Ayşe, Işık Huseym, Işık Meral, Isık Nurcan, Iş.k Nurgul, Islam Mıne, Işlek Nurıen, lşler Cemıl, İşltyen lbrahım, lzmır Fatma, kayalar Mehmeı Ercan, kav Guna>, Kabagoz Abdullah. Kabar Neşe, Kabasakal Guler, Kaçar Ahmet Favsal. kaçar Alı Arslan, Kafes Hatıce, kağan Fılız, kahraman Burhanettın. Kahraman Mural, Kahraman Sacıı, Kahraman Sema, Kahraman Zafer, Kahva Musıafa, kal Emın, Kalav ETiıne, Kalay Zehra, kalaycı Naıle, Kala> eıoğlu Omer Faruk, Kale Nazım, kalkan Hatıce, kalkan Izzettın, Kalkan Ayıen, Kama Ova, Kamacı Abdul bakı, Kan Engın, Kanat Husna, Kanbur Zuhal, Kandemır Meral, Kandemır Abdulcelıl. kanık Hılmı, kantaş Hasan. kaplan Nafıve, Kar Cahıt Kara Bekıaş, Kara Fıgen, kara Nejla, kara Nuran, kara Raıf, Kara Sature, Kara Sennan. Kara Serdar, kara Sevılay, Kara Sevınç, Kara Talaı, kara Turan, Kara Vecıhe, Karaarslan Yavuz, Karabağ Bahrıye, Karabalı Sevınç, karabalıkoğlu Zehra, Karabaşoğlu Belgın. karabav Beytullah, Karabıcak Arıf, karabıyik Mustafa, karabulut Ayhan, karabulut Kenan, Karaca Belgın, Karaca Nazıme, Karaca Sezaı, Karaca Osman, karacaoğlu Hatı^e, Karaçızmelı Gulı, Karadağ Huseyın, Karadağ Mervem, Karadağ Tulay, karadağoğlu Hulva, Karadaş Hamıı, Karadenız Cengız. Karaoenız Menevşe, Karadenız Resmıye, karadoğan Naım, Karagol Orhan, Karagoz Haııce, Karakaplan Zeynep, Karakas Aıaetıın, karakaşoğlu Çağlayan, Karakavn Alaeıtın, Karakaya Kezban, Karakaya Nurıen, Karakayah Yıldu, Karakelle Fılız Serap, Karakılçık Sıbel. Karakoç Durmuş. Karakoç Mustafa, karakol Recep, Karakoyun Nazgul, Karakuzu Yıldız, Karakuzulu Mahmuı, karaman Ahmet, karaman Sevım, karamancı Emel, karan Selma, karaoğlanoğlu Berrın. karapur Halıl, Karasu Budak kıymet, Karaıaş Hatıce Serpıl, Karataşıan Kemal, karavelıoğlu Avfer Avşe, karazeybek Havva, Karba Zohra. karcı Mehmet, Kargacı Tevfik, Karlı Habıbe, karsakvarım Bedrıye, Kartal Cuma, Kas Avten. kasapoğlu Tanaj Emsal, kesercı Pervm, Kaşık Mehmeı Sıddık, Kasım Huseyın Ersan. Kastal Emıne, kaıı Mumtaz, katı Orhan. kavak Turgav, Kavaşoğlu Jale, Kavcar Ramazan, kaveloğlu Nagıhan, Kavlak lbrahım, Kavlak Sevım, Kavlakoğlu Nuran. Kavvas Aydın. Ka>a Alpaslan, Kava Enver. kaya Faruk, Kaya Fıgen. Kaya Habeş, Kaya Husevın, kaya llhan, kaya Nalan, kaya Nımos, Kaya Papaıya, Kaya Saadettın, kava Saban, Kaya Şahap, kaya Sebahattın, Kaya Turan, Kaya Yeıer, Kaya Zekıne, Ka>a Ozgurler Orkıde, Kayacık Isfahan, Kayalık Ersan, kaygaz Edıbe, kayhan Kenan, Kayın Hıkmet, Kazancı Alı, kazanınce Perıhan. Kazanoğlu Tulın. kebelı Cevdet, keçelı Vıldan, Keçık Musıafa, kefal Tevfık, Kelahmetoğlu M Nı>azı, Kelek Mumın, Keleş Mustafa, Keleş Ramazan, Keleş Seta, Kesenek Kadır, Keser ŞengUl, Kesıcı Ahmet, Kesını Bırgul, Keskın Bahrı, keskın Faruk, Keskın Funda, Keskın Meryem, Keskın Nıhal, Keskın Refık, Keskın Şuavıp, keskın Tulun. Keskınaslan Nursel keven Alı, Kıbaroğlu Muruvvet, Kılıc Ahmet, Kılıç Engın, Kılıç Esma, Kılıç Fatma Bırsen, Kılıç Fıkret, Kılıç Hatıce, Kılıç Mehmeı, Kılıç Mehmet Nurı, Kılıç Meral, Kılıç Nazıle, Kılıç Necmıye, kılıç Nurettın, Kılıç Tacettın, Kılıçarslan Selvel, Kılıçaslan Aysun, Kılıçparlar Ganıme, Kılınç Elıf, kılınç Fethıye, kılınç Fılız, kılınç Mevhıbe Neşe, Kılınç Mustafa. Kılınçarslan Lğur, Kıllı Hasan Y, Kır Turkan, Kıran Ismaıl, Kırat Mehmeı. Kırk Canpolat, kış Sabıre, Kısa Dudu, Kısacık Lutfiye, kııırcı GuLan. kızıl Y'usuf. kızılay Sema, Kızıldenızlı Muesser, Kızılkaya Halıl, Koç Alıye, Koç Gulay, Koç Kazım. koç Suphı. Koç Zeynep, Koca Aysel, Koca Cafer, kocabaş Ozni'r. Kocabuğa Naıme. Kocaer Alıye, Kocaıspır Unal. Koçak Hacer, Kocak Iz zet, koçak Nursel, Koçak Seldağ. Koçak Yakup. Koçalı Nılgun, Koçan Çıler, Kocataş Fatma Meral. Kocayağcıoğlu Nursel. Kococoğlu Nurgun, Kocynğıt Hasan. kodal Done. koken Sevdı Muslu. kokkılıç Fıhz, koksal Ayşe, Koksal Huseyın. koksal Mustafa, Koksal Nevın, Koksal Nezahat, Koksal Zıkrı, konuşkan Erdınç, Kopaç Navım. Koparal Nebahat, kor Nuray, Kor Şerafet tın. Koremezlı Sadeıtın. Korgancı Ahmet. korkmaz Mustafa. korkmaz Nazmı, Korkmaz Zaıde, koroğlu Fahrı, korucu Bayram, K'öse Ahmeı Duran, Kose Zeynep, Koseoğlu Ayşe, Kovancı Munevver, koyun Zekı, Koyuncu Alırıza, Kovuncu Fatma, Koyuncu Metın. Koyuncu Sanıye, Koyuncu Yaşar Kovuncuoğlu Nılufer. Kozan Yuksel, Kubılav Bılal, kuçuk Bahtıvar, Kuçuk EroL Kuçuk Gınav, Kuçuk Gulten, kuçukahmetoğlu Fıgen, Kuçukçakıroğlu Rukıve, kuçukelyas Hurıve, Kuçukmusıafa Dursunalı, Kuçukıamer kezıban, Kul Ca nan, Kulalı Hus^ın, Kuluözturk Nevgı, Kumbul Lm muhanı, kumru Dılek, Kundakçı Faıma, Kurnaz Zekı. Kurşun Canan, Kurt Alı Osman, Kurt Besıme, Kurt Bırgul, Kurı Fılız. Kurt Hulusı, Kurt Ilknur, Kurı Lutfı, Kun Mustafa, Kurt Sevgı, Kun Vakkas kurt Sonmez Nefıke, Kurlal Hanıfe, Kurtoğlu Osman, Kuru Hasan, Kuru Omer, Kuru Reyhan Kuru Turkan. Kuru Zıva. Kurubal Fevzı, Kurucu Sezgın. Kuruoğlu Bırsen Kuz gun Emın, Kuzgun Gulşen, Kuzucu Hatıce, Lakıoğlu Fadıme, Lale Beyhan, Lale Mehmet Hacı, Lel Ozkan. Levenı Unal, Leylek Funda Hazan, Lımoncu lrfan, Lıv Suleyman, Lodos Musıafa, Macıt Medıne, Madran Gulav. Mahmutoğlu Dudu, Malatva tsmaıl, Mamur Ayluğ, Manaf Sezavı, Manas Şukrıye. Mandal Salıh, Ma raşlıgıl A Sureyya, Maraşlıoğlu Mustafa, Marulcuoğlu Ruzıye, Mataracı Loman, Mayda tlhan. Mazlum Songul, Mekık Mustafa, Memış Enver, Memış Gulsum, Me mış llhan Sabıı, Memış Nebıle, Memışoğlu Yasemın, Meral Aydın. Mercan Ayşe. Mercan Yaşar Serap, Mercanlı Hatıce, Merıç Hurrıyet, Merıç K Ayşe, Mert llhan, Mertel Ahmet Hamdı. Mesec' Hanıfe, Mester Dursun A, Meıe Ozlem, Mete Saadet, Metın Aysel, Metın Hatıce, Mırvan Bırsen, Mıse Alaıın, Mısırlı Alı, Mıvase Tırpancı, Mızrak Y'alçın, Moçın Avfer, Mollamehmetoğlu Gulten, Mollaoğlu Ayşe, Mollaoglu kazım, Moralı Aysel, Mujıde Oya, Mulu Guldane, Mumcu Mehmet, Murkıt Sadetıın, Mustafa Dınçer, Mutla> Rabıa Neşe, Muılu Alı thsan, Mutlu Dudu, Mutlu Mıne. Mutlu Salıh. Nacar Mukremın, Nacıoğlu Nazıfe, Nagıs Hadıce, Nagıs Huseyın Alı, Nalbantoğlu Emıne, Narcı Ismet, Nann Yusuf Zıya, Narman Şaban, Nart Nazan, Nazlıtepe Yasar, Nuran Semsek, Nura> Nursel, Nurel Dervış Kemal, Nurlu Reyhan, Öcel Alı lhsan, Odabaş tsmaıl, Odabaşı Vedaı, Odacıoğlu Alıme, Ödemış Muzaffer, Oğraş Nev ın, Oğuz Elıf, Oğuz Şukran, Okan Ayıen, Okar Doğan, Okat Turkan, Okay Ayşe, Okdemır Gulsum, Oktan Hunye, Okıay Gunız, Oktay Recep, Oktem Meral, Oktem Rahmı, Okutan Viahmut, Olgun Şe nav, Olmez Dondu, Omurca Cemal, Onal Erdoğan, Onal llhan, Onal Sabıl, Onar Alı Kemal, Oncu Hatıce, Oncu Omer. Onculokur Turan, Opder Nurdan, Onder Ismaıl, Onder Mıkdat, Onem Musa, Onemlı Fatma, Onemlı Hılmı, Onen Guray, Oner Bırgul. Oner Sınan Onglu Huseyın, Ongur Cumhur, Onız Emıne, Onsoz Gulcan, Onur Emıne, Orak Nevzaı, Oral Canan, Oral Serap, Oren Osman, Orgun Mesut Orhan Cafer Orhan Hafize, Orhan Oya, Orman Tulav, Oruc Zelıha. Oskay Ikbal, Otçeken Munevver, Oyran Yalçın, Oz Adnan. Oz Emıne. Oz lbrahım, Ozalan Gulbıya. Ozalp Asıve. Ozarslan Osman, Ozarslan Musa kazım, Ozbakış Se za, Ozbaş Bılgın, Ozbek Zulfi, Ozberk Şenav. Ozbe\ Kazım, Ozbucak Mehmet, Ozcan Abdı, Ozcan Doğan, Ozcan Erdoğan, Ozcan Mevludıye. Ozcan Nevzat, Ozıan Satı Musıafa, Ozcan Yurdanur, Ozçeıın Adem, Ozçoban Oğuz, Ozçoban Velı, Ozçubuklu Muraı. Ozdal Mustafa, Özdemır Ahmeı, Ozdemır Ahmet, Ozdemır Arıf, Ozdemır Fatma, Ozdemır Fendun, Ozdemır Fevzıye, Ozdemır Hanıfe, Ozdemır Husnu, Ozdemır thsan. Ozdemır Işık, Oidemır Nazmıye, Ozdemır Neslıhan. Ozdemır Okıay, Özdemır Ozı.an. Ozdemır Şahımerdan Ozdemır Sevıl, Ozdemır Songul, Ozdemır Suhevla. Ozdemır Yakup, Ozdemır Yıldız. Ozden Nuray, Ozdol Fatma, Özduran Belkız, Ozevın Feralnaz, Ozen Engın, Ozer Cumalı, Ozer Idrıs, Ozer Uhamı, Ozer Mehmet Emın, Ozer Sema, Ozer Zahır, Ozer Zevnep. Ozgen Omur. Ozgok Asıve, Ozgoren Salım, Ozhan Ayşegul, Ozışık Abdurrahım, Özkaban Ceyhan, Ozkal Rahıme, Ozkalender Remzı, Ozkan Ahmet Ozkan Cahıt, Ozkan Cengız, Ozkan Gunay. Ozkan Hatıc* Tunay. Oz kan lşılay, Ozkan Nurıen. Ozkan Şenısı Serdar, Ozkan Şermın, Ozkan Sevcan. Ozkan Yalçın Altan, Ozkaya Fethı, Ozkaya Tulun, Ozkul Ahmeı, Özmen Abdullah, Ozmen Fatma. Ozmen Mehmet, Ozmen Nurgul, Ozmen Zınnur, Ozornek Ahmeı. Ozpınar Ilvas, Ozsov Guler. Ozsoy Yaşar. Ozsu Bulenı, Ozsu keser Zehra Nermın, Ozsun Sabıha. Oztaç Şennur, Ozıekın Nezıha, Oztekın Nıl, Ozten Ayşegul, Ozten Nazıke, Oztepe Seldagul, Ozlunç Alı, Ozturk Aysel, Ozturk Faruk, Ozturk Fatma. Ozturk Hatıce, Ozıurk Husevın, Ozturk lhsan, Ozturk lncı, Ozturk Mesut, Ozturk N Ayşe, Ozıurk Onder, Ozturk Oznur, Ozıurk Selvınaz, Ozıurk Şerafettın, Ozıurk Zekerıya, Ozturk Teslıme, Ozudoğru Munevver Ozuperk Ahmet, Ozusta Kadır, Ozvatan Kumru. Ozyıldırım Fadıme, Özyıırt Ozlen, Paksoy Halıt Serdar, Pabuççu Sunay, Paksoy Muhsın. Paksov Zubeyde, Pakvurek Safinaz, Pamukçu Meıın, Parlak Huseyın, Parlak Mehmet, Pazarcıklıer Bırıcık, Pehlıvan Mehmet. Pehlıvan Yusuf, Pek Hava, Pekcan Sevım, Peker Osman, Pekes Adalet, Pekşen Samı, Pekıas Perıhan, Pepeç Necıp. Perçın Mehmet Akıf, Pınar Serpıl, Pırcı Nefise, Pırepol Fılız, Polat Hılmı, Polaı Ahmet, Polaı Hatıce, Polat Hus nıye, Polaı Sevım, Postacı Gulay, Rahat Tezcan, Ravanoğlu Elıf, Rençber Abdullah, Rende Selva. Şahpaz Muraı, Sabah Hasan. Sabuncu Musa, Sadıç Faıma, Sağ Kenan, Sağır Ustun, Sağlam Ekrem, Sağlam Fılız, Sağlam Gulşen, Sağlam Hacer, Sağlam Metın, Sahan Aysel, Sahan Nursen. Şahbudak Kadrıye, Şahın Ahmet, Şahın Aydın, Şahın Ayten, Şahın Berrın, Şahın Betul, Şahın Emın, Şahın Ercan, Şahın Faruk, Şahın Faıma, Şahın Hasan, Şahın Hatıce, Şahıp kadrıve. Şahın Mücahıı, Şahın Mustafa, Şahın Nılgun. Şahın Örhan, Şahın Ozmen, Şahın Sevıl. Şahın Yakup, Şahınkaya Bırcan, Sak Necmıye, Saka Osman, Sakı Fuaı. Sakı Hamıyet, Sakı Nurhayal, Salgancak Bırsen, Salgın Suleyman. Sahcı Omer, Salkım Neşe, Salman Hulya, Sall Latıte. Sanal Seher. Sanlı Guler, Şanhıurk A>dın, Şanverdı Hasan, Saraç Ferah, Sarac Necla, Saraç Turgav, Saran Fatma, Sargın Hasan, Sarı Ahmet. Sarı Mahmut, Sarıbaş Saıme, SAnıaç Guzel, Sarıtaş Fahrı. Sarıtaş Mehmet, Şaşmaz Mehmeı, Şaşmaz Şerafettın Savan Fadım Savaş Avsun, Savaş Orhan. Savuran Nurcan, Say kazım. Savan Selma, Saygılı Perıhan, Sayın Aydın, Sayın Huseyın. Sayın Laııfe, Sayın Zahıde. Saylan Sevıap. Sevıl Selım, Seçkın Abdullah, Şeker Mustafa. Şeker Reyhan Şeker Sema. Şeker Zavnal Abıdın. Selçıçek Nurten, Selen Fılız, Seluk Yasemın, Selvı Avşe, Selvı Nurcan, Semızoğlu Medıha, Şen Bırsel, Şen Hasan, Şen Muhsın, Şen Musıafa, Şenbas lclal, Şencan Fethıve, Şencan llhan. Şenel Alı, Şenel Bılal, Şener F Bırcan. Şener Nedım, Şengun Meıın, Şenocak Musa, Şensoy Irfan k, Şenıurca Gulsum, Şetıiurk Ahmet, Şenturk Mehmeı, Şenturk Yusuf, Serdaroğlu Gulıen, Serındağ Mervem Serıngul Mehmet E , Sert Cemaletıın, Sevım Ertan, Sevım Fıgen, Sevınç Filız, Sevınç Songul, Seydıoğlu Mehmeı Zıya. Seyhan Saadet, Sev haneyjMjz Halıl, Sevmen Fıkret. Sezel Suheyla. Sezen Fadıme, Sezer Sevım. Sezerer Suleıınan Nacı. Sezgın Habıbe, Sıdar Yıldız, Sığırımaç Semahaı Sıgva Tulav, Şımşek Alı, Şımşek Cıhan Şımşek Ferhat, Şımşek Guldane, Şımşek IIhamı, Şımşek Kamıl, Şımşek Mumın, Şımşek Nursel. Şımşek Onder. Şımşek Yusuf, Sınan Seval, Sıngeç Ahmet. Sıper Ferhal, Sıvaslıgıl Adnan, Soğut Hulva, Soğul Sevım. Soğuılu Adalet. Sokmen F. Munevver, Sokmen Razıve, Solaklar Hatıce, Sonmez Nurıve, Sonmez Osman. Sovleven Şukran, Sovlu Demet. Sovmen Halıl, Sozer Rafet, Sozudırt Nıhal Sudurağı Aysel, Suer Gulendam, Suluntay Nurav. Sumelı Şakır. Sumer Sevıap. Şumnulu Nerıman, Sungur Bahn. Surel Alı. Suren Serap, Suslu Nılgun, Tabağ Selma. Tahtalı Feray, Takçı Musa, Tamer Ahmet, Tan Hanetı, Tan Sevıl, Tandoğan Nevrıye, Tanış Medıha, Tanışık Melıke, Tanrıkulu Guzın, Tannkulu Mulkıye, Tannover Rahıme, Tannsev'in Meryem. Tanrıverdı Sıbel. Tanvel Suaı, Tapkan Abdullaııf Tarhan Berrın. Tarhan Serap. Tan Hahs, Tarımcı Savnur, Tarlacı Şenft, Tas«,ı Avşe, Taşçıoğlu Berrın, Taşdemır Alı, Tasdemır Fılız. Taşdemır Ilknur. Taşdemır Sınan. Taşpınar Zuhal, Taştan Havreddın, Taştan Mus tafa, Tatar Gulay, Tay maz Kadnye. Teın Omer Teke kadır, Tekeoğlu Enver, Teker Tamay, Tekes Gulnur, Tekın Fılız, Tekısalp A Ruhsan. Tekkovun L'mmahan, Tektaş Bırgul, Temel Faıma, Temel Nurcan, Temdturk Hanıfe, Temız Alı, Temız Funda. Temız Mehmet, Temur lsmaıl, Tenım Gulgun, Terzı Mehmet, Terzı Musıata. Tetık Hale. Tezcan Sevgı, Tezcı Mevlut, Tezışvı Fıgen. Tığlı Semra, Tıryakı Veysel. Tıas Cennet, Tırpancı Na/ mıve, Toka Husnıve, Tokat Avbuke. Toker Serpıl, Toklu lncı, Toklu Ismaıl. Toksuy Sureyva, Toktaş Songul. Toku Turguı, Tombul Fatmagul. Tombul Sema Dılek, Tonak Hamza, Tonguç Nıhal. Topal Ahmet, Topal Gokşın, Topçu lmda>. Topçu Melek, Topçuoğlu Nevın, Toprak Huseyın, Toplaş Sıbel, Topuz llkay, Topuz Sıtkı, Toren Faıma Gul, Toruk Faımahan Torun Hulva, Torun Murat, Torun Sevım, Torun Sonay, Torunlu Lamıa, Tosun Elıt, Tosun Vıldan, Tosuner Hamıyet, Tosuner Şe Ş nay, Totan Ayten, Tufan Ahve. Tufan Isa, Tufekçı Su na. Tugrul lbrahım H, Tulpar Nacıve, Tunç Hacer. Tun», Mehmeı. Tunv Yaşar, Tuncel Canan, Tunçel Musıata, Tuncer Ender, Tuncer Kayhan, Tunçok Hunye, Tunelı Melahat, Tur Fatma. Turan Lebıs, Turan Meral, Turan Nursel. Turan Şerıfe Hanım, Turanlı Hulya, Turasan Erhan Ruhan. Turemıs Mustata. Turk Mehmet, Turk Melıha. Turkt.an kamıl. Turkel Necatı. Turker Ahmeı. Turkoğlu Şahap, Turkoğlu Yuksel, Turlın Sevıl. Tuıal Zekaı, Tuıar Mehmeı Şerıt, Tutuncu Ruhı \, Tuz Mus tafa, Tuzuner Nuran, Uçan Avşe, Lı,ar Ekrem, Uçar Erden, Uçar Harun. Uçar Seher. Uçarer Zehra. Lçkun Gulser, Uçucu Mustafa, Utak Canan Uge Turan, Uğurlu Atasov. Uğurlu Perıhan Uğuz Ferah, Ukıay Suat, Ulaş Ahmet, Ulaş Remzı, Ulgen Dılaver, Ulger Musıafa, Ulker Sulevman, Ulku Sedaı, Uludağ kadrıve, Llugol Selamı. Ulutaş Haııce, Umutlu Mehmet, Un Celal F, Un Nılufer, Unal Ahmeı. Unal Alı İhsan. Unal Davut, Lnal Durmuş, Lnal Gulızar. Lnal Nıhal, Unal Şukran, Unalan Fatma, Uner Sevgı. Unkaya Fevzı, Unlu Bekır, Unluer Sennur, Unsal Gonul, Unsal Ramazan, Unsal Sebahatıın, Lnver Ethem, Ura Candan. Urek Muzatfer, Uruk kadır, Urulu Mehmeı Alı. Urun Yuksel, Uruz Fevzı Lslu Nuray, Usıun Nılgun, Usıun Zennışan. Ustundağ Mehmet, Lstuner Hasan, Uvanık Turhan, Uyar Huseyın, Uyar Nuran. Uvgun Esma. Uygur Gunay, Uysal Dursun, Uysai Nıhal, Uysal Yuksel, Uz Arıfe, Uzun Ercan. Lzun Umıı, Lzun Beyaz Sevım, Uzunlar Emıne, Vapur Mervem, Vaıandaş kamıle. \ehoğlu Mervem, Vural Mevlude S, Vural Ozel, Vural Salım. Vural Semra, Vurmaz Nebıha. Yağcıoğlu Yalçın, Yalçın Abdulkadır, Yalçın Ahmet. Yalçın Cemre, Yalçin Guler. Yalçın Nursel, Yakınkava Fatma Dılek. Y'alçınkava kadrıve. Yalım Halıl Omer. Yalın Hanıfı. Yaman Fusun, Yaman HaııceGuloz, Yaman Mehmeı. Yaman Melıha. Yaman Vevsel. Yaman Yaşar, Yamandağ Meral, Yaran Avhan, Yardım Şenol, Yardımcıel Mehmeı. Yardımcıoğlu Durmuş Alı, Yaşar Gafur, Yaşar Gulay, Yaşar Hakan, Yaşar Ilvas, Yaşar Metın. Y'aşar Nacı, Yasekmez Şahver. Yasın Razıye, Yavuz Ayla, Yavuz Mehmeı. Yavuz Nazıre. Yavuz Selma, Yav Satılmış. Yaylacı Halıme, Yawan Ozgul. Yazan Nerıman. Yazar Gulay. Yazar Omer, Yazıcı Ertan. Yazıcı Hasan Alı. Yazıcıoğlu Hamza, Yazlık Halıce, Yeğın Sabrıye. Y'elken Nımeı. Yener Fatma, Yenıce Ayıen. Yenıçerı Bahrı, Yenıhan Nermın, Yenıoğlu Selda, Yenıpınar Erol, Yerlı Nıhal. YenV kaya Cevaı, Yerlıkaya Halıs. Yeşıl Rafel. Yeşıl Karaalı Bırgul, Yeşıldağ Avnı. Yeşıloğlu Mehmet, Yeşılyjrt Mehmeı, Yetış Mehmeı Zafer, Y ığıt Jale, Y ığıtsov Guldane, Yığıtvar Gulav Y'ıldırım Alırıza, Y'ıldırım Asuman, Yıldırım \vhan. Yıldırım Cevdeı, Yıldırım Dudu, Yıldırım Erol, Yıdırım Fatma, Y'ıldırım Hatıce Şenav. Yıldınm Havı, Yıldırım Havva. Yıldırım Husevın, Yıldırım Ilvas, Yıldırım Kezban. Yıldırım Mehmeı. Yıldırım Mustata, Yıldırım Nurhan, Yıldırım Ramazan, Yıldırım Semra, Yıldırım Sevda Yıldırım Şukrıve, Yıldırım Zulfiye, Yıldız Celal. Yıldız Cıhan. Yıldız Hacı Ahmeı. Yıldız Mehmet. Yıldız Muhsın, Yıldız Munevver, Yılmaz Ayşen. Yılmaz Bulent, Yılmaz Cemal, Yılmaz Cenap, Yılmaz Cuma, Vlmaz Elıt, Yılmaz Eşret. Yılmaz Hasan, Yılmaz Huseyın, Yılmaz lbrahım. Yılmaz Kemal. Y'ılmaz Kerım. Yılmaz Maksuı, Yılmaz Mehmet, Yılmaz Mehmet Macıt, Yılmaz Musıafa. Yılmaz Mustafa, Yılmaz Musıafa, Yılmaz Nalan Yılmaz Nazan. Yılmaz Necla. Yılmaz Oznur, Y'ılmaz Sarıban, Yılmaz Sevım Yılmaz Sıbel, Yılmaz Tuncay, Y'ılmaz Llker, Yılmaz Lmmugulsum, VImaz Unal, Y'ılmaz Vesıle, Yılmaz V ıldan, Yılmaz Yıldız, Yılmazer Ince Gullu Gulav, Y'oğurt Mehmet Emın. Yola Musıafa, Yolcu Nurhan, Y'olcu Halıme, Yolcu Suleyman, Yolerı Yusuf, Yolsal Haluk, Y onder Omer, Yoruk Nrfray. Yorukoğlu Sevgı, Yuce Mıthaı. Yuceer Ahmet. Yucel Ahmeı Yuce! Mehmet. Y'uksel Emıne. Yuksel Işık, Yuksel tzzeı, Yuksel Izzet, Yukse1 Nerıman, Yuksel Tulay. Yurdal Gulcan. Yurdagul Luttettın, Yurt Hamdı, Yuruk lbrahım, Yurukçu Selda. Yuruker Reşaı, Yusufu Kenan Ozdemır. Zaloğlu Alp Selım, Zararsız Ahmet, Zengın Husevın Zengın Nafız, Zevbek Gulşen, Zorbaz Ramazan Hıskalı Asıve. Abdullah Meıe, Akdenız Mehmet. Ak guç Nurettın. Akkuş Sevfetıın. Aktaş Kamıl, Alagoz Adnan, Alkaç Hasan, Altan Ayıen, Altay Hıdayet, Arslan Cemalı, Arslan Fahrettm K , Arslan Kazım, Asan Kenan, Atalav Hamıde. Aıaseven Hatıce, Aleş Gulsum, Avan Alı, Avcı Muammer. Avdenız Alı Y'aşar Aydın Azız, Aydın Ismaıl, Avdın Lutfı, Aydın Mehmet. A>doğan Gulay. Avdoğan Kadır, Avtaç Şaban. Baygeldı Murvet. Bayındır Salıh. Bayır Ahmet. Benal Musıafa, Beşır Muhammet. Bevhan Musıafa. Bılece Abdullah, Bılgtn Nuran. BIIKI Mevlut, Boya Abdulmuııalı. Çankaya Zehra, Çakar Samı, Çamdalı Mustafa, Can Metın, Canbaz Fehmı. Canbulaı Yusut, Cengız Gulşen, Cengız Nıhat Çeıın Nevzat Çetınkaya Hatıce, Çetınpehlıvan Nezahat. Çevık Fatma, Cevlan Behıye, Çıfıçı Ahmet, Çınar Emrullah. Çıper Aydemır, Çıtak Sarar Fevzıve, Çolak Reşat. Çolak Veysel. Coşkun Ismaıl. Davı Omer, Dede Fatoş, Demır Havrullah, Demır Mehmeı, Demıroz Emıne, Dıko Alı. Dılıtatlı Hacııbrahım, Doğan Gullu, Duman Yusuf. Duranoğlu Nıhal, Eraslan Ikbal, Erdoğdu Muzaffer. Erdoğdu Turkay, Erek Ismeı. Enen Mevluı, Ertürk Mıkdat, Eskı Anf Fakı Mehmet Gedıkoğlu Enver. Gençcan Osman, Gerdan Salıha. Goçen Arıt. Gonen Dılek. Gulgor Ahmeı. Gulhan Mehmet, Gulsuvu Ercan. Gumuş Hacı, Gumuşer Şahın, Gungor Vevsel Hayla Duran, tlgın Osman. Imre I t Zekı. Inanköse Durıve. Işık tbrahım, I Ivıyolbulan Mehmeı Alı, Izgordu Celaleddın. kabaalıoğlu Azıze, Kabao tbrahım, Kandemır Zekı, karabıber Nusreı. Karaca Mehmet Luttı. karaca Yunus, Karakılıç tsmaıl, karaoğul Hakkı. Karasu Aydın Seta, Karpuz Ahmeı Alı, Kenesarı Hasan. Keskın Fazıl, Keskın Şerıfe, Kılıçsoy Osman, kıyak \hmeı. Koç Muradıve, Korkusuz Recep, kuçuk kamıl, kuçuk Mehmet Alı, Kumru Nermın. Malerı Alı, Men.ımek Peyamı, Mescıoğlu Meral, Moran Hakkı, Oduncu Nuray. Oktar Hakkı, Özata Eşref. Ozbev Hasan. Ozı.an Sulevman, Ozdemır Hacı, Özden Omer, Ozka Aynur, Ozsu Kazım. Ozıurk Habıbe. Özturk Mehmet. Ozturk Selamı, Pehlıvan M Lutfu, Pakdemır Ahmet. SarKalar Celal, Sağlam Murteza, Saka Hamıde, Sakar Ismaıl. Şamıl Halıt, Saraçlı Celal. Sarıkaya Mıkdat. Saya Mustata, Savılır Selahattın. Sebahatlın Kestı. Seferoğlu Cater, Şeker Yasar, Sengel Nusreddın, Şenıurk Rıdvan. Serı Musıafa. Sert Samı, Sev ınç Şahın, Sev ınç Guler Bahasever. Sınav Sumevve, Sırkecı Mehmet, Sorkun Ahmet, Soylemez Nevın, Taşdelen Recep, Taşpınar Kamıl, Tekın Selahattın, Tınas Alı lhsan, Tokalak Mehmet, Toker Abdullah, Tokur Abdullatıf, Topalbekıroğlu Musıafa, Topçu Şenay, Topçuoğlu Yener, Tulganer Ahmet, Turan Emme, TurekVan Husameddın. Turkoğlu Hulusı, bğuz Yusuf, Un Enver, Lnal Abdullah, Lnal Hacı Alı, Unlubulduk Mukremın, Uyan Mustafa, Uyan Şukru, L'vgun Te\fık. Vahapoğlu Avten Varıslı Mehmeı. Varol Alı, Vural Izzet, Yavuz Ahmeı. Yakar Faıma, Yal^ın Mevlut, Yalçın Muzaffer, Yaman Suleyman. Yaparel Fatma Sevıl. Yenı Şevket, Yiidırım Cevdet, Yıldırım Kazım, Yılmaz Bunvamın, Yılmaz Ismaıl. Yılmaz Kemal. Yolcu Ismet. Yuce tsmaıl, Zengın Islam Coörafya Bavkal Yıldız, Bırcan Talat, Buber Hayrı. Buyukgovez Nılgun Z , Çakar \vşen, Çaı lbrahım, Çeıınkava Mahmut. Donmez Mustata, Dorucu Veysel, Ercan Perıhan, Ergurhan Bılge. Erkoç Sevgı, Ertekuı Ayşe. Genış Gulgun. Gunduz Musa. Guvelı Ilım, Halefoğlu Musafetım, Hatıce Seteroğlu Kabaağa*, Mumıaz, Kanıurer Meral. kara Bırol, kaya Mehmet Zekı. kava Mustara, Kazaz Sebahattın, keskınkan Pınar, Kop Mehmeı, Mende Hulya. Oğunç Avun, Oğuz Gulav. Oncu Nuray. Ozbek Bakıye, Sarı Muhammet N , Şencan Ismaıl. Sozer Yıldız, Turan Meryem, Uğur Zeynel, Lnlu kazım. Uzunlar Selma, Yalçın Nuray. Yaşar Hıcran, Yıldırım Fatma Sıbel, Yıldız Hacı, Yılmaz Emıne, Yılmaz Sadık. Y'oruk Necla, Yuksel Hacı Memılı Ev YönetimiBeslenme Bakır Solınaz Çanak v Zehra, DalMran Semra Demırdelen Erdoğan, Gedız Muazzez Gun;z, Gurd3İ \vşe, Imırzalıoğlu Zubeyde, lzmır Doğan Zumunve, Kanıoğlu sS K <^™. Karagoz Semıha. Oğut Yılav, Ovuç Dılek. Şa^ n Emnf ^enn Zeynep. SonrnezNe3İa, Soyubetber p 3 y Nerrn ' n s "c"u Selma, Lçbas Sevım. Yıldınm Ahmet, Yıld ı n m F a l m a Y l l m a z F a z l l e ! ' Tekstil Aktan Emel, Altınsov Musıala, Arslan Hurıve, Bakırlaş Nermın Bekcan Bırsen, Bulut Nılufer. Çakmak Sema, Çalılı Metın, Mıdıklı Selma, S Çalışkan Şukran. Sancakıar Dıldade Undan Ender, Yıldınm Sundus. Yurısever Erdal, Zorlu Zubevde El sanatları Alkaya Yuksel, Arıkuıı Zuhal, Beşgur Mına, Cevhan Ilknur, Çırak Nermın, Danış Avsel Hamamcı Fahrıye, lnal Meryem. Izın Suzan, Okumuş Şule, Tanguz Canan, Y'ıyen Sıbel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog