Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KLLTÜRYAŞAM 21 OCAK 1989 TV 1 07.59 Açılış Açıkoğretim (Yarın) Dorduncu smıf derslerı Turkıye Ekonomm fTurknede luketım harcamaları, tasarruflan ve yalırım harcamaları yaunm proje degerlendırmesı, \atinm projelermde kapasıle seçımıj, bılgısayar \e BASIC Programlama (Algorılma lasarım \ontemlen), Lçuncu smıf derslerı. tngthzce (I used la ) Alalurk tlkelen \e İnküap Tarıht (Ataıurk ve de\leı). Turk Dılı (Sozlu ıletışım) 7K 7 HAFTA SONU TV 1 TURK SINEMASI 10.00 Cumartesiden Cumartesiye Programm çızgı fılm bolumunde Walı Dısnev, Zexnep ve Tek Bnık yer alnor Haftanın konuğu Ayşegül Sarıca Aydm Gün Berliri'de Kultur Servisi fstanbul Kultur ve Sanat Vakfı Genel Muduru ve Uluslararası fstanbul Festıvalı Yonetıcısı Devlet Sanatçısı Aydm Gun bugun Federal A Imanya 'ya gıdıyor Aydın Gun, Batı Berlın'de, 1990 yılında yapılacak 18. Uluslararası İstanbul Festıvalı programının oluşturulması yolunda temaslarda bulunacak ve goruşmeler \apacak. Aydm Gun, Batı Berlın 'de bır hafta kalacak. Bugunkıı programa konuk olarak Devlet Sanatçısı pıyanıst AyşegulSarıca kanlıvor. Geçen hafta "teknık nedenlerle" 12.00 Haberler ertelendığı açıklanan "Kahvaltıdan Once Gazetesı" bu hafta buyuk bır olasıhkla yayımlanatak 12.20 Çocuk Klasikleri: Prenses ile Bezelye Tanesi Ton\ Bıll m yoneımenlığınde Lıza Mmellt ve Tom Gontı başrollerı mak ısteyen vurttaşın bu dıleğını HANDAN ŞENKÖKEN pa\!aşı\orlar Konu şövle Kral ıle kralıçe, oğulları prensı evlendırme\e karar programm vapımeıları gerçekleş \ erırler ama kızm once bır prenseslık sınavmdan geçmesı gerekmekredır IZMİR Yapımcılığım Ersoj ıırdıler Vonetmenlığını Umit Lfe• 13.10 Hafta Sonu Lgur. Lejla Atmacalar \e Ertug kan'ın \aptığı fılmın çekımlerıne (Aynnlıh bılgı yandakı sulunlarda) rul Esença\'ın ustlendıklerı prog katılan vurttaş. Orhan Genceba\: ramın sunucusu Mehpare Çelik. U bırlıkte fılmın bır sahnesınde 15.00 Tatil Sineması: Doğn: Hamle Bu haftanın konuğu ıse devlet sa ovnadı Ancak soz konusu sahne(A\rmU\ı bılgı vandakı sutunlardaj natçısı pıvanıst Avşegul Sarıca de Orhan Gencebay, hayranını se 16.30 Serbest Saat Canlı olarak va\ımlanan "Haf naryo gereğı do\mek zorunda kaAlper Gulıekın ın hazırladıgı programda trafiktekı \em duzenlemeler ışlenecek la Sonu"nun konuğu olarak A\ lınta, sanatvi "ha>ranını bo>le bır şegul Sarıca, Mehpare Çelık'ın sahncde gormek islemedıgmi" be 17.00 Pop Vizyon kendısıne mesleğıvle \e ozel vaşa lırtmış Bu nedenle daha sonra Programda Chıcago ' Look A»ay', Traa Chapman Talkıng Abauı mıvla ılgılı vonelteceğı soruları va başka çekımlere katılan \urttaş, Revoluııon , Cmderalla ' Gypsv Road '. Elton John H ord m Spamsh' Bıll \tedlev ' He Amt Heavy, He's M\ Brother' kıngdou Come "Geı I: On adl nıtla>aeak Programda, Turk ha başanlı bulunmuş Fılm. bu Orparçalan sesjendırııorlar fıf muzığınden Arzu Ece, Turk han Gencebav havranı yurttaşın halk muzığınden Mehmel Sezke cnnadığı bolumle .ızvonagııecel. 17.30 Yaşama Sevinci Birçok ödül almıştı Zekı Okten ın 1984 te cevırdığı 'Pehlivan, yurtıcınde ve dışında çeşıtlı oduller almıştı Fılmın başlıca \e Turk sanat muzığınden YıldıGe(,en hafta yayımlanacağı be rollerınde (soldan sağa) Tank Akan, Yaman Okay Yavuzer Cetınkaya ve Erol Günaydın ı ızleyeceğız nm Bekçi şarkılarını seslendıre18.00 Geçen Hafta Türkiye lırtılen, ancak "teknik nedenlerle" cekler ertelendığı açıklanan metnını Ne18.25 Üniversiteler Yarışı>or Bıraz Psıkolojı köşesınde Prot Ondokuz Mavts Lnnersılesı ıle Ercıtes Vnnersııesı karşı karşıya gelıyor Cevdet Arsan, yıne rııh \e ınsan cef Ugurlu'nun yazdığı "Kahvalsağlığı uzerıne bır konuşma \apa tıdan Once Ga/etesı" buyuk bır 18.55 İki Solist cak Yarışma köşesınde 8 çıçekçı olasılıkld bu hafta yayımlanaıak Programda Azıze Gunses \e Suna Baııgur. eserler seslendırıvorlar sel bır mesleğın, pehlıvanhk ve 8 dakıkada çıçek aranjmanları ha Parodının denetımden geçmedığı P e h l i v a n / Yonetmen: Zekı Okten / Senaryo: Fehmı çevresının kendıne ozgu sorunla zırlavacak Astrolojı köşesınde. ıçın yayımlanamadığına ılışkın ha Yaşar / Goruntu Yonetnıenu Huseyın Ozşahın / Muzık. 19.10 Bizimkiler nna da eleştırel bır bakış getırıyor astrolojı uzmanı Vasemin Belen berlerın doğru olmadığını belırten TarıkOcal / Yapımct Şeref Gur / Oyuncular. Tank Akan 'Horozlar Ölerken' adlı bu bolumde \lman\a dan donelı ıkı a\ olmasma Hıçbır deneyımı olmadıgı halde sunuculuk vapacak Bu koşede bu "Hafta Sonu" yapımularından Meral Orhonsay, Erol Günaydın, Yavuzer Cetınkaya, karşın bır ı$ bulama\an Şukru Bev ın bır muzıkal \apma projesındr ;0 hın geçım kaygısıyla yağlı gureş mınhafta ko\a burcunun orellıklen Ersov Uğur, "Geçen hafta elimız Yaman Okay, Tulu Çızgen, Orhan Çağman, Ahmet mark dolandırılışı anlalılıvor derıne çıkarak şans arayan Bılal' konu edılecek Bılım adamlarıvla de yeterli slok olmadıgı ıçın paro Kayışkesen, Zeynep Arca / 1984yapımı / 95 dakıka. ın bıreysel oykusu ıçınde gıderek 20.00 Haberler ve Hava Durumu ve ko\a burcundan tanınmış bır dı\i ya>ımlavamamı$tık. Şu anda ısım olarak Harika 4>cı ıle sovle 4 bolumu çekılmıs, ha/ır durumKullur Servısi Sınemamızda van'ın umullan duş kınklığına do onemını yıtıren pehlıvanlığın du20.45 Sizlerle da. Denetımden de geçlı" dedı denenmemış, alışılmışın dışında nusecek, ata sporunu yapmaya ça nu ve bugununu karşıtlayan şı yapılacak Metın Mılh'nın soltsı olarak kalıldığı konser shovı ">er alıyor Uğur, Televızyon Daıre Başkanı değışık bır konusu olan "Pehli lışırken Kırkpınar çayırında çok "Pehlivan" da kırsal kesımın töHayal köşesınde ıse Istanbul Serpil Akıllıoglu'nun parodıvle ıl van"da aılesını geçındırebılmek acı bır gerçekle karşılaşaçaktır relerıyle bırlıkte, ulusal kulturu21.45 TV'de Türk Sineması: Pehlivan da Aksaray hattında mınıbub şo gılı olarak, "Guldurude teknık >c ıçın Lıbya'ya çalışmaya gıdeme"Pehlivan" dış ulkelerde de se muz, folklorumuz e eskımeye yuz İA\rıntüı bılgı vandakı sutunlardaj foru olarak çalışan Yaşar ısımJı bır ıçerik açısından lemelde bırtakım yınce, yakınlannın oğutlenne uya sını duyurabılmış, sınemamızın tutmuş canlı bır Kırkpınar gerçeyurttaşın "hayalı" gerı,ekleşecek duzeltılmesı gereken yerler \ar. Bu rak baba mesleğı pehlıvanlığa vo Yeşılçam kalıplan dışında sozu ğı de önumuze serıhyor 23.20 Korolar Havran olduğu Orhan Gencebay haliyle yanlış duşunceler uyandıra nelen genç bır adamın oykusu an edılebılır, duzeylı urunlerınden oz"Pehlivan" onemsız gıbı göruProgramda İzmır Devlel Kiasık Turk Sanal Muzığı Korosu ekrana gelıvor la tanışmak \e bugunJerde bır fılm bilir" bıçımındekı goruşlerıne kar latılıyor Gunumuzde birçok şey gun bır ornek Birçok toplumsal çalışması yaptığını basından oğ şılık, boyle bır ?eyın soz konusu le bırlıkte pehlıvanlığın da yon değerlerımız gıbı, gunumuzde ar nen sıradan bır yaşam kesıtını sa23.45 Gunıin Sonu de ve akıcı bır anlatımla veren bır rendığı sanatçının fılmınde rol al olmadtğını belırttı temlerı çok değıştığı ıçın Pehlı tık yıtıp gıtmeye ba^lamış gelenek yapıt "Pehlivan"ın başoyuncusu 24.00 Gecenin İçinden Tank Akan, 21 Antalya Fılm ŞenCanan Kumbasar'm sunduğu programda guncel magazın konuları yer alıyor lığı'nde en 1yı oyuncu seçıldı 35 01.00 Kapanış Berlın Fılm Şenlığı'nde (1985) Jurı Ozel Mansıyonu aldı Sinema Yazarlan'nın da 19841985 mevsımının soruşturmasında en lyı erkek 13.58 Açıhş Dizi: Mavi Yıldınm oyuncu seçıldı "Pehlivan", 7 PaClıanev, Gumruk Mudurlug'u larafmdan görevlendınlır lermo Spor Fılmlerı Şenlığı'nde bırıncı oldu Rennes II Uluslara15.00 Devlet Konser Salonlarmdan rası Spor Fılmlerı Şenlığı'nde Turgut Masalçı'nın hazırladığı programda Hıkmel Şımşek yöneıtmındekı Olımpı>at Komıtesı Ödülu'nü alİzmır Devleı Senfonı Orkestrası ekrana gelecek Solıstler Işın Guyer \e Ruhı İZMİR (Cumhurhet Fge Buro dı Kultur ve Turızm Bakanlığı4\angıl Orkeslra Ahmet Adnan Saygun'un Şarkılar, Ferıt Alnar'm Kanun su) İzmır Televızyonu yapını nın Sinema Başarı Odulu'ne de Konçerıosu, Uhı Cemal Erkm'ın Koçekçe ve Cemal Resil Rev'ın Türkıyem cılarından Sadık Ersumer ıle İsadlı eserlennı seslendırecek değer goruldu met Bertan'ın bırlıkte hazırladık16.30 Futbolun Hikâyesi Bılal (Tank Akan) umudunu ışları "Ege Evleri" d'zısının bugunIngıltere'mn unlu orta saha munculanndan Tre\or Brokmg'le beraber orta çı olarak yazıldığı Lıbya'ya bağlaku bolumunde "terk edilmişligi saha o\unculuğunun ne demek olduğu, anlatılıvor mıştır Karısı Senem (Meral Oryaşaran" Bergama e\lerını tzleyehonsay), uç çocuğu ve yaşlı babdceğız 17.00 Dunva Sinemaları: Bir Varaıış Bir Yokmuş sını (Ahmet Kayışkesen) geçındıBolgedekı eskı Turk e\lerı ıçın(Ayrınuh İHİ%\ yandakı sutuniardaj rebılmek ıçın turlu ışler yapmakde en kotu orneklerı oluşturan tadh Lıbya sırası bır turlu gelmeBergama evlerının çoğunluğu ba19.00 Ekonomide Durum \ınce çaresız kalıp arkadaşlarınm kımsızlıktan vıkılmış, yok olmuş da ıtışıyle kıspet gıyerek baba tSayılannın çok azolduğunu vur19.30 Belgesel: Ege Evleri. mesleğı pehlıvanlıkta şansını detAy nntılı bılgı yandakı sutunlarda) * > , ' ' " ı J ' gulayan Ismet Bertan, "DizHtilnemek ıster. rTt:: miş birkaç ev içinden çekimler 20.00 Varım Elma yaptık. daha çok zorunlu olarak (Ayrm Hiı bılgı yandakı sutunlarda) Bergama'nın tarıhi yerlerını çek20.35 Şohret mejı jegledik" dıyor Bergama Sinema Günleri'nde gösterilmişti Macar yonetmen Gyula Gazuag ın Bır Varmıs Bır Yokmuş adlı fılmı geçen da sağlam kalan eskı Turk evle yıl 7 Sinema Günlerı nın Dunya Festıvallerı nden bölomunde de gosterılmıştı Ozel Bır }er adlı bu bolumde Mıllı Eğııım vetkılılerı bütçe harcamalarım kısmak amaavla okuldakı öğretmenlerm sayısım azallmavı duşünmekıedırler rınden bırkaçı pansıyon ya da otel olarak değerlendırılmış Program21.35 Müzik Show da bu evler goruntulenerek, "eskı evlerin pansiyon ya da otel bıçıPrograma Emei, Erdal Aysun Kocaıepe Atılla Aıasov kaııhyorlar minde değerlendirilmesi" uzenn22.30 Haberler ve İngilizce Haberler de duruluyor kazanmıştı Helenıstık çağda Roma \e Bı Bir Varmış Bir Yokmuş (Hol Volt, Hol Nem Doğru Hamle (Allthe 23.13 Dun>a Eğleniyor Gazdag'ın "Bır Varmış Bir Rıght Moves) / Yonetmen: zans donemınde yerleşım bolgesı Volt) / Yonetmen Gyula Gazdag / Oyuncular: Arpad 24.00 Haberler Kapanış lokmuş" adlı yapıtı. butun dun olarak kullanılan Bergama, gunu Vermes, Marıa Varga, Frantısek Husak, Eszter Mıchael Chapman ' muz turızmınde "gözdeligini" ko Csakanyı / 1987 yapımı. yada TV programiarını egemenlığı R A D T U 1 05.00 \u\%, program ve haberler 05.05 Turküler ve ovun havaları ruyor Gunubırhk olarak tarıhi 05J0 Beraber ve solo şarkılar 06.00 Yuman haberler 06.10 Bölgesel yayın 06J0 altında tutan Amenkan fılm ve dı Oyuncular: Tom Cruıse, Crag Ounaydın 07JO Haberler 07 40 Bölgesel yayın 09 00 Haberler 09 05 Çocuğun yerlerı gezmeye gelenlen "alıkoyKultur Servisi Bır kadının, terk etmış bır kadına rastlarlar zı fılm anlatımına seçenekler ge T. Nelson, Lee Thompson / dunyası 09 40 Arkası varın 10.00 Haberler 10.05 Yuruan Sesler 10J5 Hafif Türk maya çare anyor." Bu nedenle yı valnızca romantık bır gece boyun Birçok seruven onları beklemek tıren, değışık duyarlıklar ıçeren 1983 yapımı / 90 dakıka. Muzığı 11.00 Haberler 11.05 Hafta sonu 1155 Reklamlar ve radvo programian kımlardan \e vangınlardan arta >.a tanıdığı bır adamdan çocuğu tedır farklı bır fılm Nıtekım. yonetmen 13 00 Haberler 13 15 Muzık 13J0 Bolgesel yayın ve reklamlar 15.00 Haberler kalan eskı Turk evlennden hıç de olur Andn adındakı çocuk uç \a Kultur Serv isı Bır lıse son sını f BugunTV 2'de Dunya Sınema Gazdag da nufus memuru Antal 15.05 Hafıf muzık 15.30 Halk ezgılen 15.45 Sılahlı Kuvvetler Saaiı 16.00 Haber ğılse birkaç orneğın yaşama umu şına geldığınde, nutus memuru larından programında ızleyeceğı Orhan'ın uyguladığı eskı \asadan oğrencısı, unıversıteve gırebılmek ler 16 05 Hafıf muzık 16J0 Turküler geçıdı 17.00 Kadın gözuyle. 17 20 Sazlarla Turk sanaı muzığı 17 30 Dılek kulusu l«J0 Bölgesel vayın 18.55 Reklamlar 19.00 du "turizme" bağlanıyor 19 yuz \ntal Orhan eskı bır yasa gereğın mız "Bır Varmış Bir Yokmuş" adlı soz ederken, "Filmi ancak Maca ıçın bır bursun peşındedır Ama Haberler 19.30 Çeşıtlı muzık 20.00 Türküler 20.20 \matör topluluklar (TSM) yılda yapılmış, reçmışı henuz çok ce annenın çocuğa bır baba bulMacar fılmı, geçen yıl 7 Ulusla rislan'ta yaşayan birı çekebılırdı. "koç"la takışınca bu tehlıkeye gırer 20 40 \mator topluluklar (THM) 21 00 Haberler 21.05 Beraber ve solo şarkılar yenı evlerin, o donemın mıman masını ıster Anne de memurun rarası Istanbul Sinema Gunlen' Sıradan bır "gençük ve spor" fıl21.30 Yuruan »esler 22.00 Plak albümlerınden. 23.00 Haberler 23.15 Cumanesıanlayışına uygun olarak pansıyon adını vazdırır Gunun bırınde an nın Dunya Festıvallerfnden bolu Bu Macar yasası. insancıl kaygı mı Tek ozellığı, günumuzun popuden pazara (2) 00.55 Gunun haberlennden özetler 01 00 Program ve kapanış lara dayanan tipik bir yalan ya da otel bıçımınde yenıden ya ne bır kazada olur, \ndrı de ba munde gosterılmıştı Birçok bel01 0505.00 Gece vavını ler oy uncusu Tom Cruise'u (ılk kez) şama kavuşma olasılığı var SaM basını aramaya çıkar Bu arada gesele de ımzasını atmış olan 1947 ornegıdir" dıvor kuçuk ekrana getırmesı Buturfîlm. R A D Y O 2 07.00 Açıhş ve program 07.05 Solıstlerden seçmeler 07J0 Haber lan da gıttıkçe azalıyor, ancak res Antal çok değışmış, ışını bırakmış, doğumlu Macar yonetmen Gvuler 07.40 Turküler ve oyun havaları 08.00 Sabah konsen 08J0 Beraber ve solo "Bir Varmış Bir Vokmuş" bıiı ler ıçın söylenecek tek bır se> var tore edılebılecek, ıkıneı yaşamla elındekı butun belgelerı yok etmış la Gazdag, "Bır Varmış Bir nenı, alışılmı^ı değıl de farklı bır Buvııkler ekran basından kalkıp daşarkılar 09.00 Turküler geçıdı 09.30 Ka Zanıcchı so>luyor 10.00 O eskı besteler rına başlavabılecek evlerle bır an tır Andn \e Antal bırlıkte yola çı Yokmuş" ıle 1987 Budapeşte Ulu sınemavı, ozgun denemelen yeğ ha "riddi" ışlerle uğraşsınlar ve ekoeskısazlar 10J0 Gençlık koroları 10.45 Turk e sözlu hafıf muzık 11.00 Dılden dıle 11 20 Turküler 11.40 Hafif muzık 12.00 Kulturumuz Dılımız Tarıhımız 12J0 once ılgılenılmesı gerekıyor karlar ve kendılerı gıbı geçmı^ı sal Fılm Şenlığı'nde Altın Leopar leyen sevırcı ıçın bıçılmış kaftan ranı gençlere bıraksınlar Beraber ve solo turküler 13 00 Haberler 13 15 Hafıf muzık 13J0 kadınlar toplu Kitap Kataloğu 89 Kultur Servisi Yaymcılar Bırlığı 'nın Kıtap Kataloğu (Ocak 1989) yayımlandı Toplam 107 yayınevının yer aldığı Kıtap Kataloğu 3 bolumden oluşuyor. tlk bolumde, yaymevlen ıtıbarty/e satıştakı kıtaplar ayrıntılı kunye bılgılerıyle verılıyor tkıncı bolumde kıtap adları alfabetık dızını, uçuncu bolumde ıse yazarlar alfabetık dızını sunuluyor. Yaymcılar Bırlığı Yonetım Kurulu Başkanı Erol Erduran, kataloğun baslangıçta bellıbaşlt kıtabevlerme, halk kutuphanelenne, ılgılı bakanlıklann satmalma bırımlenne gonderıleceğtnı belırttı. Ocak ve temmuz aylarında yayımlanacak olan katalog sayılan, satıştakı butun kıtaplarm ayrıntılı kunyelerını, kıtap adları dızmını ve çalışma tamamlandığında konu dızını ıçerecek Pehüvanlık öldü mü? TV 2 BELGESEL TV 2 DÖYA SİNEMALARINDAN TV2 Bergama evînîn umudu Ayrupa Kodak Odülü Sergisi Kultur Servisi 1988 A vrupa Kodak ödulti Fotoğraf Yanşması Sergısı Refo Sanat Galerısı'nde açıldı 15 ulkenın bırıncılerımn altışar fotoğrafının yer aldığı sergı 3 şubata kadar açık kalacak. Fotoğraf yarışmasmın buytik ödulunu Isvıçre'den JeanPascal Imsand almıştı. Bizans yapıları gezisi Kultur Servisi Tarıh ve Toplum Dergısı'nın "htanbul'la Tanışın" adı altında duzenledığı gezılerm ıkıncısı bugun yapılıyor. "Sultanahmet 'ten Kocamustafapaşa'ya Bizans Yapıları"m kapsayan gezıde, bu yörelerdekı Bizans yapılarını Doç. Dr Mehmet t. Tunay tanıtacak. v Çağdaş bir ıııasal TV 1 TATİL SİNEMASI TomCruise ekranlarda Işıközlü ve "Ordıı Senfonm" AN KARA (A A) Cumhurıvetm 50 yıldöntimü kutlamaları ıçın hazırladıgı "Senfonık Fantezı" adlı eserını geçen yıl "Turk Ordu Senfonısı" adıyla Turk ordusuna armağan eden bestecı Çetın Işıközlü'nün 18 yıl önce beste/edığı, dıinya bale repertuvarına gıren tek Turk balesı "Judıth"yenıden sahnelenecek Yazıldığı 1970 yılmdan bu yana başta tngıltere, Japonya ve A Imanya olmak uzere birçok A vrupa ulkesınde ve Kanada'da unlıi topluluklarca değışık aralıklarla yaklaşık 70 kez sahnelenen "Judıth", 1973 vılında da Ankara Devlet Opera ve Balesı'nde konuk yonetmen Alfred Rodngues larafmdan sahneye konulmuş ve buyuk beğenı kazanmıştı. v iuğu 14 00 Sanat dergısı 14J0 tkı solıstten şarkılar 15 00 Turküler ve oyun hava ları 1530 Arkası varın 15.50 Turkce sözlu hafıf müzık 16.05 Solıstlerden bırer şarkı 16J0 Hafif muzık 17 00 Caz duygusu 17J0 Beraber ve solo turküler 18.00 Konulann ıçınden 185OTurkçe sozlu hafif muzık 18.45 Turküler 19 00 Haberler 19.30 Kuçuk koro 20.00 E&ımıler 21.00 Radyo tıyaırosu 22.00 Beraber ve solo şar kılar 22J0 Bır roman bır yazardan hıkâveler 22.45 Turküler 23.00 Haberler 23 15 Solıstler geçıdı 23 40 Hafıf muzık 23 55 Cumartesı konsen 00.55 Gunün haberlennden ozetler 00 58 Program ve kapanış n A D l O 3 07.00 Açılış ve program 07.05 Gune başlarken 08.00 Sabah ıçın muzık 09 00 Haberler 09.15 Sabah konsen \0J0o Haftanın plakları 11 00 Muzığı yaşatanla' 12.00 Haberler 12 lSCumanesı dıskotegı 13 00 Muzık koşesı 13.45 Muzık bahçesınden 14 45 Her plağın bır hikâyesi var 15 30 Muzık ruzgân 16 00 Muzık evrenı 17.00 Habe ler 17 15Görunüm 17 20 Muzık sergısı 18.00 Her cumartesı 19 00 Haberler 19 15 Gorunum 19.20 Romantıklerden gunumuze. 20.00 Gramo ton 21 00 Gunumuzde caz 22 00 Haberler 22 15 Görunum 22.20 Sevılen eserler 23.00 Gece konsen 24 00 Samanvolu 00.55 Gunun haberlennden ozetler 0058 Program ve kapanış TV 2 YARIM ELMA Restaıırant'da Işık Yav'uz Barda Bulent Ortaçgil Emin Fındıkoğlu KenanAkın Gulbeniz Şentay Dihavot Sok 7 Etieı 165 15 96 165 51 86 UGÜN • Perinçek'lesoyleşi Gençlık Kıtabe\ı'nde bugun saat 15 30'dakı sohbere Doğu Pennçek katılıyor. "Basının Sorunları" konulu sohbetı gazetecıyazar Tanjıı Cılızoğlu vönetecek m YenibirgateriGalerıBM 14 sanatçının vapıtlanyla oluşturulan karma bır sergı vle bugun jçılıvor BULMACA SOLDAN SAĞA r \l Hanta uze .nde aynı sıcaklıktakı noktaları bırleştıren çızgı 2/ Yurdumuzun batısında b:r korfez Ba>ağı, sıradan 3/ Matematıkte kullanılan sabıt bır sayı Yanağın alt bolumu 4/ Yalnızlık korkusu 5/ Azık Iran'ın plaka ışaretı 6/ Kurnaz, açıkgoz Sus ıçın vapılmış gıysı kıvrımı 1' Bedenın belden aşağı bolumlerını yıka makta kullanılan tu\alet aracı 8/ Anadolu'nun kımı yorelerınde gecelerı ınsanların uzerıne çokup korkuttuğuna ve kara bır keçı buyukluğunde olduğuna ınanılan duşsel varatık 9/ Ankara'nın b/r ılçesı.. Hayvajı pıslığı YLKARIDAN AŞAClYA 1/ Osmanlı devletınde gayrımuslımlerden alınan arazı vergısı Eskı Mısır'da ınsanoğlunun hayatı dayanağı olan uretıcı guç 2/Afnka'da bır ulke. Yerçatlağı 3/ Mu^tahkem >er Havva'run Batı . dıllerındekı adı Radyumun sımgesı 4/ Bır tur kayabalığı 5/ No tada durak ışaretı Yağlarda glıserın ıle bırlıkte bulunan asıt çeşıdı 6/ Zeybek Bır meyve. 7/ Kumar oynatanın kazançUın a'dığı pay Yapıcılıkta dolmalann kaymasını onlemek ıçın buniarın eteklerıne moloz taşıyla orulen kaplama 8/ Zayıfyapılı. guçsuz Utanma 9/ Yerfıstığı GAYRETTEPE'de AÇPI... Rezer\as\on 174 87 İ3SARDUN)A Restaurant Yıldız Posta Cad 25'ıncı Btok. Gavrettepe BILSAK'TA BIGÜN A ŞA ĞI İ N Dİ Bırtncı Cd Na 15 Arnavulköy lel 163 32 34 2100 21 Ocak CıımarlcM. 12 00 SjpjKitarla Solıbet Toplıınual Ür(am ve \aralıulij)u Klkılcrı Uıl OZC.tNTLRk KHX)C\HK)\tR K'ilı b,iMiiva\. kah\e. hafit P (X) CUhB\R Gıtar\ okal Çaâata\ 19 (X) lttVT\lRANTB\R korkmaz Akl\ BILSAk. Nıra>eİMİer. Sogancı Sok No: 7 CİHANGİR 143 28 79 143 28 99 HERGUN 17.00 02.00 ARASI s e c e S ı e s B a r d a y ^ ^ 1 ıkı s a a t | ı k m ü |< şnvunu yanm saate ırtdınlmıs haliyle "Ya Zl rım Elma da ızleyeceğımız Kayahan 9 parca seslendırecek Kendı deyışıyle 'bıracıklı, bırneselı" sıralamasında Geceler Kıraz Senı Sevıyprum Esmer Gunler Mor Menekşe, Bır Kuş Ucur Kac Kere, Kar Tanelen ve Uskudar ı ses lendırecek sanatcı önceden söylemeyı planladığı Masum Bır Opücuk adlı parcayı kendısı makasladı Kayahan buna gerekçe olarak parçayı ızleyıcı olarak davet edılen unıversıte oğrencılennın düzeyıne göre duzenlemesı gerektfğını söyledı Programda Kayahan'a klavyelı calgılarda Iskender Paydas eslık edı yor (Fotoğraf Uygar Eremektar) Her ORTAKÖY GECELERİNDE MARTI İLE YENİ BİR SOLUK HAKANMACİT Gitar ikilisi ÇarşambaPerşembeCuma İSMAIL C.tesiPazar Gitar dinlvtisi Muolllm Nocı Cod Ng 70 Kat 3 Ortoköy V0LKAN DEHA O N N O EMİN 3 "VE(5fl T U N Ç CRFE 159 35 78 160 7« 2» ^mbiance Bagoo 1 CDÖ Çrfıehovuzia 358 ' 8 70 » 3 5 8 4C 30 MEUS ERCUMENT NEZIH TURGUT F I N D I K O Ğ L U HER CUMARTESI YEŞİL KABARE'DE 1 7.0 019.00 A RA S l ARGOS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog