Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 KÜLTÜRYAŞAM 9 TEMMUZ 1988 TELEVİZYON 10.00 AçdışHaberler 10.05 Hoş Geldin Yaz 11.00 Çizgi Sinema: Deniz Altında 20.000 Fersah 12.00 İşitme Özürlülere Haber ^ ^ 12.15 Türkiyem İlginç magazm konularınm yer aldığı programda, turızm konusu ışlenıyor. Ürgup, Göreme, Trabzon ve çevresi, Van ılı ve çevresı, aynca kıyı şendmde deniz tunzmı sonınlan ve bugunkü durum ele almıyor. Vatandaş, Miınar Sinan'ı tanmııyor Anket sonucunda, vatandaşlartn Mimar Sinan 'ın üç yapıtını saymakta güçlük çektikleri belirlendi. Selimiye ve Süleymaniye camilerinden başka ad verilemediği görüldü. Mimar Sinan'ın en beğenilen yapıtları arasında, Ankara'daki "Limon" Mağazası da yer aldı. GÜNSELİ ÖNAL ANKARA "Mimar Sinan'ı Anma Yılı" çeşitli etkinliklerle kutlanırken vatandaşın Mimar Sinan'ı tanımadığı ortaya çıktı. TMMOB Mimarlar Odası'nın, mimar olmayan kişiler arasında yaptığı bir anket sonucu, vatandaşların Mimar Sinan'ın üç yapıtını saymakta güçlük çektiği, sayanların da Selimiye ve Süleymaniye camilerinden başka isim veremediği belirlendi. Anketin, "Beğendiğiaiz bir yapıtın adını söyler misiniz ?" bıçımindeki sorusuna verilen yanıtlar arasında, Ankara1 daki Limon Mağazası da yer aldı. Mimarlar Odası'nın 1988'in "Mimar Sinan'ı Anma Yüı"dolayısıyla "mimar" ve "mimariık" kavramlannın sıklıkla gundeme geldiği ve geleceği bir yıl olması nedeniyle, mimar olmayan kişiler arasında düzenlediği ankette üç soru soruldu. Mimar ve mimariık Mirriarlar Odası'nın Mimar Sinan Yılı'ndaki anketi Barcelona Fîhn Şenliği BARCELONA (AP) Barcelona Film Şenliği'nde trlandalı yönetmen Joe Comerford'un "Reefer and the Model" adlı yapıtı En tyi Film seçlldi. Comerford'a 250 bin dolar tutanndaki Avrupa ödülü verildi. trlandalı yönetmen, yaptığı açıklamada, ödül kurallanna uyacağını söyledi. Barcelona Film Şenliği'nde En tyi Sanatsal Yönetim ödülü'nü ise tsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın gözde oyuncularından olan ve son zamanlarda yönetmenliğe de başlayan Max von Sydow'un yönettiği "Katinka" aldı. Şenlikte En tyi Kadın Oyuncu ödülü ' 'Katinka' 'daki yorumu dolayısıyla Tommy Ost'a, En tyi Erkek Oyuncu ödülü de A vusturyalı yönetmen Fritz Lehner'in "Aşk Yalan Söyledi" adlı yapıtındaki başansı dolayısıyla Udo Samuel'e verildi. 13.00 13.15 14.00 14.30 Haberler Kaptanlar ve Krallar 1 Müzik Arşivinden TV'de Sinema: 44 MezunJan (Aynntılı bilgı yandakı sutunlarda) 16.00 Denizlerin Bilinmeyen Hayatı 1 16.30 Rüzgâra Karşı 1 13 bölumden oluşan programın bugün yayımlanaeak olan 1 bölümünde, lngülere yOnelinundekı frlanda'da Mıchael ve Mary evlenmeyi düşunmektedırler Vergı karşılığı el konulan ineklenni kaçırma girifimten başanstzltkla sonuçlanır. Mlchael Olür, Mary ise tutuklamp Avustralya'ya sürgüne yollamr. 17.15 Uzay Ansiklopedisi Kâır.jun tammı, unsurian ve bümmeyenleri anlatıhyor. Mevcul teknoloji ile ulaştlan düzey ve geçmifte yapılanlar ömeklerle açiklamyor. 18.00 Haberler 18.15 Gençler İçin Müzik 18.50 Silahlı Kuvvetler Saati 19.05 20.00 21.00 22.00 Perihan Abla Haberler ve Hava Durumu Cumartesi Show TV'de Türk Sineması: Degirmen . İ U AfimM AKU GELfNLER Mimarlar Odası Dergisi'nin son sayısında yer alan ankete göre, Mimar Sinan'ın yapıtlan arasında ilk ağızda akla gelenler, Süleymaniye (ustte) ve Selimiye (yanda) camileri. Mimar olmayan kişiler arasında duzenlenen ankette, Mimar Sinan'ı Anma Yılı'nda Mimar Sinan'ın çok az tanındığı ortaya çıktı. kavramlannın kamuoyundaki yansımasını belirlemek amacıyla haarlanan "Mimar Sinan'ın 3 eserini sayabüir misiniz?'', "Beğendiğiniz bir yapının adım söyler misiniz? Mimannı tanıyor musunuz?" ve "Sizce, mimarla, inşaat mühendisi arasında nasıl bir fark vardır?" sorulan soruldu. Mimarlar Odası Dergisi'nin son sayısında ankete katılanlardan 16'sının yanıtlarına yer verildi. 16 kişiden Mimar Sinan'ın üç yapıtını sayabilen tek kişi olan 29 yaşındaki Ankara Universitesi öğrencisi Haydar Ozcr, en beğendiği yapının Gazi Eğjtim Enstitüsü olduğunu söyledi. Özer, son soruya ise, "Mimar, yapıyla ilgilenir. Mühendis ise yapının hesap işleriyle ilgilenir" yanıtını verdi. En beğendiği yapının Kızılcahamam'da Çamkoru'daki konut olduğunu söyleyen 49 yaşındaki Sıvaslı muhasebeci Mnrtaza Yılmaz ise Uçüncü sonıyu "Mimar tasanmadır, dojayı kornmak zornndadır. Mühendis nygolayıadv" diye yamtladı. Daha çok, "mimar bir binanın projesini çizer, möheadis de nygular" diye yamtlanan üçüncü soruya, tzmirli 17 yaşındaki lise öğrencisi Mnrat Ayrun, "Mimariık; yapüann nasıl yapüacagı, şekli, mıibendislik; onun nızgâra karşı direnci gibi şeyler.. olması gerek" karşılığıru verdi. 24 yaşındaki lstanbullu işçi Belkıs Bulut ise bu soruyu, "Mimarlaria ilgili hiçbir şey bümiyonun. Mühendis taşı iut nste koyar. Mimariardan ise estetik beklerim" yanıtını verdi. 25 yaşındaki Ankaralı işsiz Hasan Çagdaş ise, "mübendisleri boşvcr, mimarlar iyidir" dedi. Ankete katılan vatandaşlann hiçbiri, en beğendiklerini söyledilderi vapıJann mimarlannın adım veremediler. Bu soruya verilen yanıtlar arasında, Ankara Adalet Sarayı, Ankara Opera Binası, Kocatepe Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Gülhane Hastanesi'nin entegre tesisleri, Topkapı Sarayı ve Sakıp Sabancı Yurdu yer aldı. 18 yaşındaki Kayserili öğrenci Duran Çakır, Sakıp Sabancı Yurdu'nu uzunluk bakımından beğendiğini belirtti. 15 gunde bir yayımlanaeak olan programda dış kaynaklı pop müzik yer alıyor. ~ Bartok anayurdunda Macar besteci Bela Bartok'un New York'taki mezarlıktan alınan kemikleri, Budapeşte'ye götürülerek büyük bir törenle Farkasret Mezarlığı'na gömüldü. New York'ta yakalandığı lösemi sonucu 43 yıl önce ölen Bartok'un anayurduna geri getirilişi dolayısıyla mezarhkta duzenlenen törene Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Varkonyi, piyanist Annie Fischer gibi ülkenin önde gelen kişileri de katıldı. Bartok, 1940 yılında Macaristan'ın Nazi Almanyası'yla yakın ilişkilere girmesi üzerine ülkesinden ayrılmıs, ABD'ye yerleşmiş, beş yıl sonra da New York'ta ölmüştü. BUDÂPEŞTE (AA) Ünlü (Ayrı/aılı bılgı yandakı sutunlarda) 23.45 Haber Dosyası 24.00 Gece Konseri: Aretha Franklin 00.50 Kapanış IKINCI KANAL 19.00 Açılış Haberler 19.10 Yaşadığımız Diinya ve Bilim tstanbul Teknik Oniversitesi Ayazağa Kampusu'nda yapılan bılgisayarlarla Ugıli çalışmalar ele almıyor. 19.35 Dr. Who Dr Sarah ve Harry yansıttcılan onarmak için binlerce yıldır lerk edilmis olan dünyaya gelırler. Burada ganp bir insanla karşılaşırlar. Ancak onlan başka bir sürpnz beklemektedir. Oynanmak için değil, 4 9 okunmak için Sinan / Yazan: Turan Oflazoğlu / Yöneten: Rüştü Asyalı / Dekor: Erkan Kırtunç / Giysi: Sevgi Türkay / Işık: Ersen Tunççekiç / Oynayanlar: Erol Kardeseci, Istemi Betil, Sönmez Atasoy, Mehmet Ege, Faruk Günuğur, Melek Stricning, Gülenay Akşar, Şahap Sayügan, Gültekin Gülkan, Faik Artuk, Selçuk özdoğan, Şükrü Üstün, Kurtuluş Şakirağaoğlu. AYŞEGÜL YÜKSEL "Mimarlar Miman" Sinan, 400. ölum yıldönümünde, Toran Oflazoğlu'nun "Sinan" oyunuyla, düşünceleri, duygulan ve tutkulanyla yaşatüıyor sahnede. Turan Oflazoğlu, Süleymaniye Camisi 'nin yapıüşırun öyküsüyle çerçevelediği oyununda, "büyük sanatçı" denen kişiyi "sıradan sanatçı" olan kişilerden başka kılan özelliklerin bir anlamda incelemesini yapıyor. Kanımca oyunun en çekici niteüği de bu. "Sinan", ilginç bir çatışma üstüne kurulmuş: ölümsüzlüğe ancak Sinan'ın yapacağı Süleymaniye Camisi ile ulaşacağına inanan Sultan Sıileyman ile Sultan'dan aldığı buyruğu, kendi yaratıcı eylemi adına değerlendiren, Sultan'ı için yaptığı bu tapınakla bütünleşen Mimar Sinan arasındaki çatışma bu. Sultan'ın sanatçıdan, yapının hemen tamamlanmasını istemesine karşın, Sinan'ın "en güzeF'i bulma yolunda çektiği yaratma sancılanmn yıllar boyu sürmesinden kaynaklanan bir çatışma. Sinan "kusursuz"a ulaşana dek direniyor Sultan'a. Sonunda "boyun egen" de Sultan oluyor. Güçlü bir devlet adamımn sanata, sanatçıya duyduğu saygımn görkemli bir örneği. Oflazoğlu'nun Sinan'ı, yalnızca usta bir sanatçı değil, aynı zamanda başkalannın sanatına da "hayran" olabilen, sanatla toplumu iç içe düşünebilen, alabildiğine hoşgörülu bir uygar kişi. Yaratma aşamalarımn doruklarındayken ise gözü ne ailesini ne guudelik sorunlan gören bir "tutkn" adamı. Oflazoğlu, Osmanlı Türkçesini kullanmada deneyimli kalemini, gerek Sinan'ın gerek Süleyman'ın duyarlığıru dile getirmede ustalıkla kullannuş, oyunun tümünü zengin bir dilsel anlatımla be Türan Oflazoğlu'nun 'Sinan'ı dramatik gerilimden yoksun 20.00 Müzik Yılmaz Çoğulu'nun hazırtadığı programda lstanbul Radyosu saz sanaıçilarmdan enstrümanlal Türk mtiziğı yer alıyor. 9 20.15 21.00 22.00 23.00 Arkası Yann: Mary Phagan Cinayeti Merak Ettikleriniz Show Dizi: Folye'nin Kızlan sünınlarda) (Ayrmtüı bilgi yandakı 23.45 Haberler 24.00 tspanyaSSCB Basketbol Karşılaşması 01.00 Kapanış RADYO T R T 105.«0 Açıtaş, program ve kısa haberler. 95.05 Tdrküler ve oyun havalan. «S J 0 Beraberve solo şarkılar. 06.«0 Köye haberler. 06.10 Belgesel yayın. 06.30 Güna>dın. 07.30 Haberler 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Kısa haberler. 09.05 Ço' cuk saatı. 09.40 Arkası >ann. 10.00 Kısa haberler. 10.05 Yurttan sesler. 10.35 Hafıf Türk mttzigı. 10.50 Dinleye dınleye 11.00 Kısa haberler 11.05 Haftasonu 12.55 Reklamlar ve radyo programları 13.00 Haberler 13.15 Müzik 13.30 Bölgesel yayın « reklamlar. 15.00 Kısa haberler 15.05 Hafif müzik 15.30 Türküler 15.45 Silahlı kuvvetler saati. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Caz dünyası. 16.35 Türküler geçıdi. 17.00 Çocuklar büyürken. 17.20 Dilek kutusu. 1^.20 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Çeşitli müzik. 20.00 Türküler. 20.20 Şarkılar 20.40 Türkçe sözlu hafif müzik. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Yuman sesler. 21.30 Berabcr ve solo şarkılar. 22.00 Plak albümlerinden. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden pazara. 00.55 Günün haberlerinden ozetler. 01.00 Program ve kapanış. T R T I I 07.00 Açüış ve program. 07.02 SolLstlerden seçmeler. ©7.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Iki solistten şarkılar. 08J0 Amta ODay söylüyor. 09.00 Turkülerle oyunlarla Türkıye. 09.30 Sabah konseri 10.00 Beraber ve solo îarkılar. 19.30 Gençlik korolan. 10.45 Türküler geçidi. 11.15 Kadınlar topluluğu. 11.45 Türkçe sözlü hafif müzik. 12.00 Gençlik saatı. 12.30 Solistler geçıdı 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 1330 Beraber ve solo türküler. 14.00 Beraber vt solo şarkılar. 1430 Hafif müzik. 15.00 Türküler geçıdı. 15.30 Arkası yann. 15.50 Hafif müzik. 16.10 Gönlümüzün dilinden saamızın telinden. 16.30 Barok müzik. 17.00 Solistlerdcn birer şarkı. 17.30 Çeşitli muzik. 11.00 Mahalli sanatçılanmız. 18.15 Türkçe sözlü hafıf müzik. 1SJ0 Muhayyer fash. 19.00 Haberler 19.30 Türkuler ve oyun havalan. 20.00 Şarkılar 20.20 Çeşitli müzik. 20.40 Türkuler geçıdı. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 Klasik koro. 22.30 Bir roman / bir yazardan hikâyeler. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 SolisUer geçidi. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Opera sanatı. 00.55 Program ve kapanış T R T m 07.00 Açıhşve program. 07.02 Sabah için müzik 08.00 Sabah konseri 09.00 Haberler. 09.15 Müzikli dakikalar. 10.00 Münği yaşaıanlar. 11.00 Haftanın plaklan. 12.00 Haberler. 12.15 Cumartesi dıskotegı 13.00 Muzık köşesı. 13.45 Mttzık bahçesınden 14.45 Her plağın bir hikâycsi var. 15.30 Müzik rttzgân. 16.00 Muzık magazin 17.00 Haberler. 17.15 Görünüm. 17.25 Hafıf müzik. 17.30 Küçük konser. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Görünüm. 19.25 Açıldamalı bak müziğı. 20.00 Gramofon. 21.00 Günümüzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Gorünum. 22.25 Gecenin getirdikleri. 23.00 Barok orkesua. 24.00 Samanyolu. 01.01 Program ve kapanış. T R T I V 07.00 Açılış ve program. 07.02 Türküler ve oyun havalan. 07.30 Solısıler geçidi. 08.00 Türküler 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 SoUstler geçıdı. 13.30 Yurdun dört bucagından. 14.00 Haberler 14.15 Sazlarla Türk Sanat Müzigı. 14.30 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sızin İçin seçtikkrimiz. 15.45 Türkçe sözlu hafıf müzik 16.00 Haberler 16.05 Yurttan sesler. 16.30 Ikı solistten sark.lar. 17.00 Haberler. 17.05 Ikı solist söylüyor. 17.30 Kadınlar faslı. 18.00 THM topiu programı. 18.30 Sohstler geçidi. 18.5* Program ve kapanış. zemiştir. Ancak, "Sinan" oyunu ortaya bir sahne olayı çıkarmak için gerekli "devinim"den yine de yoksun kalmıştır. Süleymaniye Camisi'nin yapılışının öyküsü, carpıcı bir çatışmaya dayandmlmış olsa da şiirsel bir anlatımla bezense de sahnedeki olay seyirciyi peşinden sürükleyecek bir niteliğe ulaşamamaktadır. Sırurlı malzemesinin bilincinde olan yazann, oyuna Mihrimah Sultan'ın Sinan'a olan tutkunluğu gibi çeşitli yan olaylar yerleştirmesi ise devinime hiçbir şey katmadığı gibi, oyunun inaııdıncıbğından bir şeyler yitirmesine de neden olmuştur. Sultan Süleyman'ın kızkardeşi anlı şanlı Mihrimah Sultan'ın Sinan'a olan aşkım, Sinan'ın kansı olan cariyesi Gnlruh Hatnn'a açık açık anlatması, İstanbul'a "Sinanistan" demek istemesi, Sinan'la yaşadığı "romantik" sahne, doğrusu epeyce yadırgatıyor izleyeni. Daha da kötüsü, oyuna biraz hareket katmak için ahnmış hiçbir önlem, sahne olayını "sıkıa" olmaktan kurtaramıyor. Tarihsel oyunlanmızm temel sorunu da öteden beri, kullamlan malzemenin yeterince "dramatik", devingen özellikler taşıyan bir "biçim" Trevor Hoıvardhn mirası Kültür Servisi Geçen ocak ayında yetmiş bir yasında ölen tngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Trevor Howard'ın yaklaşık 3 milyon sterlinlik bir miras bıraktığı açıklandı. "The Times" Gazetesi'nin verdiği habere göre, Howard'ın mirası, yaklaşık 40 yıl evli kaldığı kansı, sinema oyuncusu Helen Cherry'ye kaldı. 1934'te tiyatro oyunculuğuna başlayan Trovor Howard, daha sonralan sinemaya ağırlık vermiş, "Brief EncounterKısa Buluşma", "Mutiny on the BountyBounty'de tsyan", "Third ManÜçüncü Adam", "Ryan's Daughtertrlandalı Kız", "Hafif Suvari Alayının Hücumu" ve "Ludwig" gibi fılmlerdeki rolleriyle beyazperdenin unutulmaz sanatçıları arasına katılmıştı. "BfMASTZORIİROVM "Sinan" gibi 'toynanmak" için defii, •bkunmak" için yazılmış izlenlmi bırakan tarihsel oyunlan "taşımak", sanatçılar için de zor bir ış. Gulenay Akşar'la Erol Kardeseci'nin önemli rolleri usflendikJeri "Sinan"da oyuncular canla başla da olsa yalnızca görevlerini yapıyonar. içinde sunulamayışı, "oynanmak" için değil, "okunmak" için yazılmış izlenimini bırakması. Bu tur oyunlan "taşımak" sanatçılar için de zor kuşkusuz. Bu zorluk, Ankara Devlet Tiyatrosu 'nun "Sinan" yapımında da aşüamamış. Rüştü Asyab'mn sahne düzeni, özenli olmakla birlikte, metinde olduğundan öte bir devinim getirmiyor oyuna. Bu koşullarda Erkan Kırtunç'un ilginç dekoru, Sevgi Türkay'ın çekici giysileri olsa olsa sevimli bir görüntü kazandınyor durağan sahneye. Oyuncular da canla başla da olsa yalnızca görevlerini yapıyorlar. BRİSMES Kongresi LONDRA (Cumhuriyet) "tngiltere Orta Doğu Araştırmalan Derneği" (BRtSMES) tarafından duzenlenen yıllık bitimse! kongre, 1013 temmuz tarihlerinde "Leeds" Üniversitesi'nde toplanıyor. "Modern Dünyada tslamın Durumu" ana konulu kongrede Orta ve Yakın Doğu ülkelerinde lslamiyetin konumu, kültür, ekonomi, politika ve sosyal değişimler göz önüne ahnarak tartışılacak. lslamiyetin Türkıye'de gösterdiği gelişme ayrı bir otunımda ele alınacak. Otunımda Boğaziçi Universitesi'nden Doçent Binnaz Toprak va aralannda Prof. Clement Dodd, John Norton ve Andrew Mango gibi Türkıye uzmanlannın bulunduğu bilim adamlan bildiriler sunacaklar. 2. KANAL TV DtZİSİ 1. KANAL TV'DE TURK SİNEMASI Siyasal bir taşlanıa Değirmen / Yönetmen: Atıf Yılmaz / Senaryo: Barış Pirhasan / Yapıt: Reşat Nuri Güntekin / Görüntü yönetmeni: Orhan Oğuz / Müzik: Arif Erkin / Oyuncular: Şener Şen, Serap Aksoy, Levent Yılmaz, Orhan Çağman, Tarık Papuççuoğlu/ 1987 yapımı Kültür Servisi Sinemamızın düzeyli ve çok yeni ürünlerinden 1987 yapımı "Degirmen" bu akşam ekranlara geliyor. Reşat Nuri Güntekin'in "Sanpınar 1914" adıyla tiyatro oyunu olarak sahnelenmiş, TV filmi olarak yayımlanmış bu "tanıdık" öyküsü, geçen yıl Banş Pirhasan eliyle senaryolaştınldı. Yönetmen Aüf Yılmaz eliyle de fîlme alındı. Siyasal bir taşlama ömeği diyebileceğimiz bu düzeyli güldurüde, Osmanlı Imparatorluğu'nun son döneminde, toplumumuzun haiktan kopuk bürokratik kesimindeki yozlaşma, küçük bir kasaba ortamında buruk ve alaycı bir dille eleştiriliyor. Sinemamızda örneğine pek az rastlanabilen "Degirmen", eleştirel içeriği, akıcı anlatımı, günümüzün "popüler" adı Şener Şen'in başını çektiği zengin ve yetenekli oyuncu kadrosu ve sürprizli fınaliyle görülmesi gerek^V , t ^ ^' > • I Şenet Şen BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Gevişgetiren hayvaıılann midelerinin ikinci bölümü. 2/ Muğla'nın bir ilçesi... Mikroskopla yapılan incelemelerde kirai vakit lamlann üzerine kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası. 3/ tnce kabuklu ve çekirdeksiz bir mandalina türü. 4/ Judoda, teknik bir gösteriyi oluşturan kurallara bağlı tutuş dizisi... Nişan. 5/ Hatıra... Sancağj, yelkeni ya da sereni direkten aşağı alma. t/ Çikolata ve sütle yapılan içecek... Koca. 7/ Iran'ın plaka işareti... Eski Mısır'da güneş tannsı... Tanrıtanımaz. 8/ Uzun süre cinsel ilişkide bulunmadığ: için aşın istek duyan kimse. 9/ Kültur... Bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin ve uçaklannın tümü. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1/ Afganistan'ın ulusal sporu olan ve at üzennde iki takım haünde oynanan bir oyun. 2/ Toprağın nemi... Su geçirmez bir çeşit spor ceket. 3/ Kadınlann kaşlannı boyamak için sürdükleri siyah boya... Bizmutun simgesi. 4/ Bir haber ajansının simgesi... Cezayir'de bir liman kenti. 5/ Avrupa Ulkeleri arasında geçerli olan indirimli telgraf... Alev. 6/ Isa Peygamber'in doğum yeri olan köy... Bağışlama. 7/ Avustralya'da yaşayan bir cins devekuşu... Apansız. S/ Nicelik. 9/ Bulaşıcı hastalıklar bulunan bir ülkeden gelmiş gemideki insanların, karantinada tutulduklan bina. "Fbley'in Kızlan" adlı muzikal güldüru zisinde, çapkın bir milyarder ışadamı olan Nick Foley'ia reklam amacıyla altı öksuz kızı evlat edlnişınin öyküsü anlatılıyor. 1985 yapımı dizinin yönetmeni Bruce Settı Green. Sarkı ve dans sahnelerinın bolca yer aldığı "Foley'in Krzlan", Amerikan TV'lerinın sıkça çektikleri "aile güldürüleri"nden biri. li bir fılm. "Değinnen"de Birinci Dünya Savaşı başında, dünyadan habersiz küçük bir Anadolu kasabasında, yalan bir "deprem" haberi üzerine altüst olan toplum yaşamı ve bunun ardmdaki paniğin yol açtığı olaylar anlatıhyor: 1914 yılında Sanpınar adlj küçük bir Anadolu kasabasındaki tekdttze yaşam, "faUşetik" suçuyla buraya sürgüne gönderilen Bulgar kızı Nadya'run (Serap Aksoy) gelişiyle birden hareketlenir. Dünyada olup bitenden haberi olmayan kasaba halkının tek sorunu Nadya ve onun katıldığı oturak âlenıİeridir. Kasaba, Nadya'run çeşitli toplantılara göbek atmaya çağrnlmasrmn dedikodusuyla çalkalanmaktadır. Tutucu Kaymakam Halil Hilmi (Şener Şen), Nadya'yı kasabadan sürdürmek isterse de başaramaz. Kasabanın ağası, kaymaka mı, Nadya'run da katıldığı bağevindeki eğlencelerden birine davet eder. Eğlencenin doruk noktasında ahşap ev, Nadya'mn attığı göbeklerle sallanmaya başlayınca "deprem" oluyor sanılır ve herkes kendini dışarı atar. Acı ve komik olaylar birbirini izlerken, merdivenlerden yuvarlanan kaymakam, gözünü hükümet konağının bahçesinde sargılar içinde açar. Deprem söylentisi kasaba boyutlannı aşıp tstanbul'a, tüm ülkeye yayılır. Osmanlı tmparatorluğu'nun sınırlan dışma taşar. Kasabaya yardım heyeti, vali ve öbür yetkililer gelir. Bunlar şehzadenin ve yabancı gazetecilerin görmek istediği "deprem" enkazını yaratmak için kasabayı yıkmaya başlarlar. Aynahkavak 'a otobüs Kültür Servisi tstanbul Festivali kapsammda Aynahkavak Kasrı'nda bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek tTÜ Mezunlar Korosu'nun konseri için Taksim'den otobüs kaldınlacak. Saat 20.30'da Taksim plantonluğundan kalkacak otobüs konser bitiminde yolcuları yeniden Taksim'e bırakacak. 1. KANAL / TV'DE SİNEMA Tîpikbir gençlik filmi • GALERİ •ATÖLYE GÜZEL SANATLARA GİRİŞ KURSLARI MEHMET G O L E R Y T J Z Yonetıminde haşlamıjtır.. ^138^389 1 4 2 74 2 9 ivayıtıar Uevam E t m e k t e d ı r . DrrnA i AZ m JÖİLSAK GRUP AKADEMİ M:ll:WıP4 KLMPS1GORBON HA2IR PRATİK CAM RESİM ÇERÇEVESİ SANAT GALERISI YAZ SERGİSİ Hıkmet Onal Cevat Ericul Ivon Karsan Rebıı Gorbon Hus«yın Yuce Muslafa Ayaz Zaler Gençaydın Zahıl Buyukısleyen Yatçm Gökçebağ Cahıt Guraydtn Fıhz Ba^aran Veysel Gunay Hasan Pekmezcı BahatAn Odabası Akgun Buyukı^lıyen Huseyın Brigın Baia Arıduru ismaıl Alej 567 66 96 • S76 04 25 REFO LADIN NIKON OPTIK , FOTOEXPRESS DUNYA CENÇLIK PERA 146 97 38 132 64 26 90 d Servisi 1944 yılında Kültür oo 100/iO/ 44 Mezunlart (Class of 44) / Yönetmetv Paul Bogart / Oyuncular: Gary Grimes, Jerry Houser, Oliver Conant, William Atherton / 1973 yapımı / • Genç sinemamn UGÜN SANAT GALERISI Sureklı Karma V a ı Scrgısı C «ML CeUKKK Z. * M L B IPEKBAYRAK A ARB*S « TOPTOPRM T ARTEMEL TUIIN TANMAN BALAMN Glhrıını2 P u r lunltrı dçınft 12 19 » H ı ıcıkiır KutcHII Cad Dafagaılnc Sok. No 4 KadıkByİST 3454028345*030 4kttu%eiief "BEN GUZEL SANATLAR ÛGRENCİSIOLMAK İSTİYORUM" diyorsanız size destek olmaya hazırız D e r s l e r Başlamıştır. Tel 158 53 53 159 18 86 •j* . Sergı f3uyurubrınız için 1469738 ~4f bir kolejde okuyan üç Amerikalı gencin çeşitli alanlardaki sorunlan... Tipik bir gençlik filmi... Robert Mulligan'ın ünlü "Yaz GünüydüSummer of 42" fîlminin gördüğü ilgi üzerine, aynı aktörle (Gary Grimes) çekilen bir tür devam filmi. Ama ilkinin özgünlüğüne ve sıcaklığına pek sahip değil. Birkaç film çektikten sonra ortalardan yok olan Panl Bogart'm filminde, 70'li yılların parlayan, ama sonradan unutulan genç oyuncusu, "Yaz Günüydü", "Kovboylar" filmlerinin aktörü Gary Grimes oldukça göz doldunıyor. Gençler için. sorunlan Burçak Evren'in yöneteceği "Genç Sinemamn Sorunlan" konulu panel saat 16.00'da Moda Sineması'nda yapılacalf. Panele konuşmacı olarak tbrahim Altınsay, ömer Kavur, Yavuzer Çetinkaya, Ümit ÜnaU Metin Erksan, Korhan Yurtsever, Nesli Çölgeçen ve Engin Ayça katılacak. • imza günü Kartal Festivali kapsammda saat 18.0020.00 arası Erdal Atabek, Aydın Boysan, Naim Tirali, Murat Aykaç Erginöz ve Adnan özyalçınar, Kartal Belediyesi Kültür Salonu'nda kilaplarım imzalayacaklar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog