Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 NİSAN 1988 EKONOMİ CUMHURİYET/9 TURKIYEUen ALTINDÖVİZ SERBEST PlYASADA DÜN Mar (satış) 1280 Mark (saöş) 766 Ata U n (satış) 126.500 M. BANKASI'NDA BUGÜN (döviz alrş) 1260.35 (efektif satş) 1279.26 Mark (d&vız alış) 752.65 Mark (efektif satış) 763.94 Oto kuyruğu kısaldı Renault otomobillerde bekleme süresi 12 aydan 8 aya, Doğan'dâ 14 aydan 13 aya indi. Önceden 2 ayda alınabilen FordTaunus 1.6'lar artık beklemeden alınabiliyor. FARUK BESKİStZ Otoraobilde kuyruklar tersine dönmeye, üretim ve yatınmlar revize edilraeye başlandı. Hükümetin 4 Şubatta aldıgı ekonomik kararlann yarattığı para sıkıntısı ve otomobilden alınan vergi miktarının arttınlmasına, petrol ürünlerine yapılan zam eklenince, otomobilde bekleme süresi 514 aydan 413 aya geriledi. Otosan üriinlerinin Genel Dağıtıcısı Nasoto Genel Müdürü Melih Konü durumu "fevkalade vahim" olarak niteleyerek, "Şu anda önümiizü pek göremiyornz. Bir belirsizlik ve karamsarlık var. Bu yıl ve gelecek yıl için bedeflediğimiz üretim miktarlanıu revize edecegiz. Yatınmlar için de bir bekleme dönemine girdik" dedi. Tofaş Oto Pazarlama Genel Müdiir Yardımcısı Savaş Şatıroglu ise "Denizde başlayan dalganın gemileri salladığını ve alınan ekonomik kararlardan vara almadan kurtulmalanntn söz konusu clamayacagım" ifade etti. Otomobilde, 4 ay önce herkes kuyrukların kısalmasını beklerken tersine, kuyruklar Tofaş'ın ürettiği Doğan'da 13 aydan 14 aya, Renault ürünlerinde ise 6 aydan 14 aya çıkmıştı. Bu kez, alınan kararlann etkisiyle kuyruklar kısalmaya başladı. Üretici fırma ve dağıtıcı fırmalardan aldığımız bilgilere göre, 4 ay önce bekleme süresi 14 ay olan Doğan için şu anda 13 ay, bekleme süresi 14 ay olan Renault 12 TX'de bekleme süresi 8 ayz geriledi, 2 aylık bekleme süresi olan FordTauı.us 1,6 GL'de ise bu süre sıfırlandı. Nasoto Genel Müdürü Melih Koral bekleme sürelerinin kısalmasımn "bekledikleri bir şey" olduğunu ifade etti. Koral, "Otomobilde fiyatlann yanında vergi aritınmıyla fıyat artışı yüzde 50'yi bulmnştur. Bugiin kimin geliri 4 ayda yüzde 50 artmışür? Geçen yıl AT'ye başvurmanın yarattığı heyecanla daha yüksek adet ve kaliteyle AT'ye entegre olalım dedik. Ama goriilüyor ki bu sureç bir süre ertelenmiştir. Yatarımlar konusunda gayel karamsanz" dedi. Koral, Otosan olarak bu yıl 16 bin adetlik, gelecek yıl da 24 bin adetlik üretüni hedeflediklerini de hatırBekleme süresi ne kadar kısaldı? Otomobılin adı Doğan Şahin Kartal Renautt 12 TX Renault 12 TSW Renault 9GTî Broahray Ford Taunus 1.6 GL Ford Taunus 2000 cc Ocak ayında 25 nısanda bek.$ür.(ay)bek sur.(ay) Üretim arttırma planlarını erteliyor Demirçelik katkı maddesine zam ANTALYA (AA) Antalya FerroKrom Fabrikası'nda üre'tilen ve demir çelik sanayiinde kullanüan ferrosilisyuma ton başma 90 dolar zam yapıldı. özellikle iç piyasadaki demir çelik ve döktim sanayiinde katkı maddesi olarak kullanüan ferrosilisyumun fıyatı dolara göre belirleniyor. Daha önce bir tonu 810 dolardan satüan dökme ferrosilisyumun yeni fıyatı 900 dolara, 865 dolardan satüan Sandıklı ferrosilisyumun fıyatı da 955 dolara çıkanldı. latarak, "Bu yılki üretim hedefimizi bu hafta içinde yapacagımu bir toplanöda revize edeceğiz. Gelecek yılın üretim hedefi ise şimdilik erteienmiştir. Mümkün merlebe bu badireyi atlatmaya çalışıyornz. Fevkalade vahim bir durum var. Belirsiz ve karamsar bir ortam var. Yatınmlar konusanda şu anda bekleyip görme dönemine girdik " dedi. Tofaş Oto Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Savaş Şatıroglu şu anda sanki hiçbir şey yokmuş gibi hareket ettiklerini ve şu anda üretimi azaltmarun söz konusu olmadığını belirterek, "Şimdilik telaş edecek bir durum yok. AT'ye başvurunun ve bekleme sürelerinin uzunlugu yatınmlan teşvik etti. tleride, sırada bekleyenlerin tiimüne otomobillerini verdigimizde üretim ve sabşUr başabaş gelecektir. İşte o zaman eğer bugünkü durum devam ederse üretimi mizi azaltabiliriz" dedi. Şatıroglu, denizde dalga olduğuna ve gemilerin de sallandığına dikkati çekerek, "Yeter ki batmayaJım" diye konuştu. RenaultMAlS'ten bir yetkili ise otomobilde bekleme süresinin "sabun köpiigit gibi e/iyip bittigini" söylemenin zor olduğunu belirterek, "Üretimde ve yatınmda bir geri çekilme yok. Yıl sonuna kadar ürettigimizi satabilecegimizi, stok olmayacağım düşünuyoruz, ama 1989 için bir belirsizlik var. Kuynıklann kısalması, otomobil için yeni sıraya girenlerin azalmasından kaynaklanıyor. Bundan sonrası için ne olacagına karar verilmesi için, yıl sonunu beklemek gerekiyor"dedi. Çimento krizi kapıyu dayandı Çitosan 'a bağlı 22 fabrikada grev kararı alınmasının geniş çaplı bir krize yol açacağı belirtiliyor. ADANA /İZMİR (Cumhuriyet) Adana, Bolu, Konya, Mardin ve (jnye fabrikalarında 20 nisanda başlayan grevden sonra Çitosan'a bağlı 22 çimento fabrikasında daha grev karan alınmasının "çimento krizioe" yol açabileceği bildirildi. Greve rağmen çevre fabrikalardan getirilen dökme çimentonun Adana Fabrikası'nda satılması üzerine Çimsetş Sendikası Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvurdu. Yülık üretimi 3 milyon tonu aşan 5 fabrik&dagrcv oaşlamasından 3 gün sonra daha önce 3 bin 200 lira olan bir torba çimentonun fıyatı, Adana'da 3 bin 600 liraya yükseidi. Çimento krizinin büyümemesi için Çimento Müstahsilleri Sendikası, Çitosan'la anlaşarak grev bölgelerine çimento göndermeye başladı. Günlük ihtiyacı 3 bin ton dolayında olan Adana bölgesine Çitosan'a bağlı Adıyaman, Urfa ve Gaziantep fabrikalanndan günde 2 bin ton çimento gönderilmeye başlandı. Bunun üzerine Adana Çimento Fabrikası, yerel gazetelere verdiği ilanda "Fabrikamızda grev uygulaması olmasına ragmen satışlanmtz devam etmektedir. Çevre fabrikalardan temin ettigimiz çimentolar, bölgede çimento sıkıntısı yaratmayacak şekilde fabrikamuca saülmaktadır" denildi. Adana Çimento Fabrikası'nda greve rağmen dökme çimento satışı yapılması üzerine Çimselş Sendikası Adana Şubesi, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine satış durduruldu ve Bölge Çalışma Müdürlügü müfettişleri soruşturma başlattı. Izmir'deki 2 büyük çimento üreticisinden Batı Anadolu fabrikası yöneticilerinden Şinasi Ertan, Ege bölgesindeki çimento fabrikalannın toplusözleşmesinin 2 ay önce bağıtlandığını belirterek, "Ege bölgesi şimdilik rahat. Ancak Çitosan grevi başlarsa, biz de etkileniriz" dedi. Toplusözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan ve grev kararı alınan kamuya ait 22 Çitosan fabrikasımn yıllık üretiminin 7.5 milyon ton olduğu bildirildi. Otomobilİş Başkanı Dalkılıç: Ekmek ve otobüs zam] an yoksıı la darbedir Ekonomi Servisi Otomobilİş Sendikası Genel Başkanı llhan Dalkılıç, ekmek ve otobüs biletlerine yapılan son zammı 'yoksul zammı' olarak niteledi. Dalkılıç üst gelir grubunun ekmek veya otobüs biletinin fiyatıyla ilgilenmediğini, ancak ekmek ve otobüs biletinin başta işçiler olmak üzere tüm dar gelirlilerin bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. "Son zamlaria dar gelirliye büyük bir darbe daha indirilmiştir. Dar geliriiyi ve özellikle işçiyi ügilendiren zamlar, gıda maddeleri ile ulaşım giderlerine yapılanlardır. Üst gelir grubunun ekmek veya otobüs biletinin fiyatıyla bir ilgisi yoktur. tşçiler son yıllarda ekmekle kannlannı doyurur olmuşlardır. Son zamla birlikte günde 8 ekmek alan 5 kişilik bir işçi ailesinin bütçesine 12 bin lira daha yük bindirilmiştir. Yine otobüs biletlerine yapılan zam da ikinci bir darbedir. İşçilerin en büyük iki giderine yapılan zam tamamen yoksul zammıdır" diye konuşan Dalkılıç, hükümet yetkililerinin artık ortadirekten bahsetmemelerini istedi. Dalküıç, gelir dağılımındaki bozulmayla birlikte artık 'ortadirek' diye bir kesimin kalmadığını vurguladı. Otomobilİş Sendikası Genel Başkanı tlhan Dalkılıç, bundan sonra ekmek ve gıda maddelerinin fıyatlarına zam yapılmaması gerektiğini ifade ederek ekmek fıyatlanmn hükümet tarafından desteklenmesini istedi. KİTIer dışa açılabilecek ANKARA (AA) Kamu tktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT), dışa açılma serbestisi tanındı. Resmi Gazete'nin dünkii sayısında yayımlanan 315 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre, KÎT'ler, 233 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı olmaksızın, Bakanlar Kurulu'nun izniyle, yurtdışmda şirket kurabilecekler ve kurulmus şirketlere ortak olabilecekler. KtT'lerin yurtdışmda şirket kurma ve kurulmus şirketlere ortak olmalarına iliskin esaslar, kurumlar itibarıyla Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. 14 13 13 14 14 5 2 8 13 11 12 8 8 4 Yok 3 Honda'nuı Aıııerikahlasması Ekonomi Servisi Bir nisan sabahının erken saatlerinde Tokyo limanına yanaşan kargo gemisi 21 pırıl pınl otoraobili beraberinde getiriyordu. Bunlar ABD'de en çok satan Japon otomobili olan Honda Accord'du ve Honda'nın ABD'nin Ohio eyaletindeki fabrikasında uretilmişti. Honda artık modellerini ABD'de üretip anavatana satan ilk Japon otomobil fırmasıydı ve Busincss Week dergisi bu süreci "Honda'nın /»merikanlaşması" olarak nitelendiriyordu. Honda yöneticileri de ABD'yi ikinci vatan olarak kabul ediyorlar. Şirketin Başkanı Tadashi Kume, "Gelecekte Amerika'nın toplam tş hacmimizde önemli bir yer tutmasını bekliyornm" diye konuşuyor. ABD'nin ithal otomobillere koydugu kotalan aşmak için I982'de Ohio'daki fabrikasını açan Honda şimdi dünya çapında ürettiği otomobillerin yüzde 43'ünü Amerikablara satıyor. Ancak "Honda'nın Amerikanlaşması" tüm sorunların çözumüne yetmiyor. Honda yöneticilerinin "güveoilirlik ve yüksek performans" sloganıyla özetledikleri bu başanlı dönem şimdi yeni güçlüklerle karşı karşıya. Dünya otomobil piyasasındaki daralma ve ABD piyasasındaki rekabetin kıaşması Honda'nın başını agrıtan yeni sorunlar. Bu yılın ilk üç ayında ABD'de toplam otomobil satışlan yüzde 14 artarken, Honda'nın bu piyasadaki satışlan sadece yüzde 8 artış gösterdi. Ancak Honda ABD'de geçen yıl 728 bin olan satışıru 1990 yılında 1 milyona çıkartmayı hedefliyor. Honda'nın merkezi hâlâ Tokyo'da, ancak ABD'deki performansı şirketin bundan sonraki geleceğini kesinlikle etkileyecek. New York Borsası'nda hisse senetleri işlem gören tek Japon otomobil üreticisi olan Honda, Amerikalılar tarafından da beieniliyor. özellikle Amerikalı yuppielerin tercihi olan Honda için genç iş adamlan "BMW'ye çok benziyor, hem de daha ucnz" ifadesini kullanryorlar. Bu tercihin sayılarla ifadesi ise 1980 yılında Honda'nın ABD piyasasında yüzde 4.2'lik pay ile 6. büyük satıcı konumundan 1987'de yüzde 12 ile üç büyük ABD'li üreticinin (General Motors, Ford, Chrysler) ardından 4'üncülüğe yerleşmesı. Ödemeler dengesinde sorun bitmedi 682 milyon dolarlık 'hata payı' tartışdıyor ANKARA (ANKA) Başbakan Turgul Özal'a göre tümüyle ortadan kaldınlan "ödemeler dengesi sorunu", bu kez "hata"sı yüzünden tartişma konusu oldu. ödemeler dengesi kapsamında cari işlemler açığmın geçen yıl bir milyar doların aluna indirilmesi, hükümet tarafından "büyük bir basan" olarak yorumlanırken, ekonomik çevreler ödemeler dengesindeki "hata"nın gözardı edilmemesi gerektiğini söylediler. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi tablosuna göre, 1987 yılında cari işlemler dengesi açığı 987 milyor dolara indirildi. Açık, 1986 yılında 1 milyar 528 miryon dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu arada, Merkez Bankası'nda uzun yıllar üst düzeyde görev yapan emekli bir bankacı, 1987 yılındaki 682 milyon dolarlık hata ile ilgili olarak, "Bu, eninde sonunda cari açıga elüenecektir" dedi. Aynı bankacı, cari açığın küçük görtinmesinin sağlanabilmesi için hata kaleminin büytik tutulduğu göriişünü de savundu. ödemeler dengesindeki 682 milyon dolarlık hata, cari açığa eklendiği zaman, toplam açık geçen yıl 1 milyar 669 milyon dolara ulaşıyor ve 1986 yılındaki açığın üzerine çıkılmış oluyor. M. BankasVnın tahvil cüzdanı ANKARA (ANKA) Merkez Bankası, 815 nisan günleri arasındaki bir haftahk dönemde, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasaya 116.1 milyar lira sürdü. Satın alınan 116.1 milyar liralık tahville Merkez Bankası'mn menkul değerler cüzdanı 297 milyar liraya yükseidi. Bu arada amlan dönem itibarıyla, Merkez Bankası'mn Hazine'ye kullandırdığı kısa vadeli avanslar 73 milyar lira, bankalara kullandırdığı krediler ise 18.2 milyar lira arttı. Eve Dönüş: Honda'nın öyküsiı Sekreterinizle iyi geçînin ANKARA (ANKA) Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), yöneticisekreter ilişkilerinin iyi düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. MPM tarafından düzenlenen "sekreterlik egiümi" programına katılan 250 kamu ve özel sektör yöneticisi sekreterlerine uygulanan anketlerin sonuçları açıklandı. "Bu sekreter, bu yöneticiye çok" sözunü söyletmemek için MPM'nin yöneticilere yönelttiği öneriler şöyle sıralanıyor: # Y ö n e t i c i Kula Mensucat'a 7 talip İZMİR (Curahuriyet Ege Burosu) Kula Mensucat'ın satılmasına karar verildiği ikinci alacaklılar toplantısından sonra fabrikayı Banker Kastelli'nin yanı sıra 6 tekstil fırmasının daha satın almak istediği öğrenildi. Toplam 37 milyar 124 milyon lira değerinde olduğu saptanan Kula Mensucat'ın borçlan da faizler nedeniyle her geçen gün kabarıyor. Fabrikanm satışı için iflas idaresine tam yetki verilmesinin ardından Banker Kastelli istekli oldugunu açıkladı. Kastel tnşaat adına, İflas tdaresi Başkanı Avukat Kemal Kırlangıç ile görüşen Baki Toskal'ın hisse senetlerini toplamaya başladığı, bütün borçlan üstlenerek ödeme planı hazırlıkları içinde olduğu öne sürüklü. Ancak fabrikayı satın almak için Istanbul'dan Kilimoğlu Mensucat, Denizli'den Kaynak Tekstil, Bursa'dan Çağlar ve Sönmez Tekstil ile Kayserj ve Istanbul'dan adı açıklanmayan iki fırmanın daha istekli olduğu belirtildi. Alo&kı yeniden başkan Ekonomi Servisi Aluminyum Sanayicileri Derneği'nin Genel Kurul toplantısı yapıldı. Feniş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aloğlu, yeniden dernek başkanlığına getirildi. Yeni yönetim kurulu da Aydoğan Öztiryaki, Mehmet Arslan, Celal Başer, Nijat Gürsoy, Asım Kibar, Nezih Kılıçak, Selim Var, Şahap Kıran ve Hulki Göker'den oluştu. Alsam mı acaba? ' sekreterioil > Halk yönetbne giremedi Ekonomi Servisi Teletaş'ın özelkştirmeden sonraki ilk olağan genel kurulu toplantısı dün yapıldı. Genel kurulda özelleştirilen ve yaklaşık 42 bin kişiye satılan C grubu hisselerini temsilen yönetim kuruluna, fabrika çalısanları adına bir mühendis ile Vakıflar Bankası temsilcisi seçilirken, halktan hiç kimse alınmadı. Genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi Başkan Yardımcısı Cengiz Israfil getirildi. Yaklaşık 5.5 saat süren tartışmalı genel kurulda, Teletaş'ın 14 milyar lira olan sermayesi de 20 milyar liraya çıkanldı. Şirket hissedarlan sermaye arttırımından yüzde 42.85 bedelsiz hisse alacaklar. Genel kurulda ayrıca Teletaş'ın 1987 yılındaki 31 milyar liıalık kârından 17 milyar liralık bölümünün ortaklara dağıtılmasına karar verildi. Buna göre Teletaş'ın temettü oranı yüzde 121.13 olarak belirlendi. Ortaklar temettünün ilk 10 milyar liralık bölümunü 2 mayısta, ikinci bölümünü ise 1 temmuzda İş Bankası şubelerinden alacaklar. Genel Kurulda yaklaşık 42 bin kişiye satılan hamiline yaalı C grubu hisselerinin yönetim kuruluna vereceği 2 üyenin beürlenmesı tartışmalara yol açtı ve birkaç saat sürdü. Teletaş hisselerinin yüzde 6'sını alan Teletaş çahşanlannın genel kurula hazırlıkh gelmeleri ve tüm hisselerini temsil etmeleri, özelleştirmeden pay alan diğer hisse sahiplerinin ise hazırlıksız gelmeleri ve birbirini tanımamalan, yönetim kurulu adaylığı için Teletaş çalışanlarına avantaj sağladı. Genel kurulda Teletaş çahşanlanndan yalnızca mühendis Ersen Kınayiğit seçildi. Şirkette 'altın hisse'ye sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ldaresi'ni de Süleyman Yaşar temsil edecek. Teletaş Genel Kurulu hareketli geçti: TMO'yu cot boykı KIRKLARELİ (Cumhuriyet) Kırklareli Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 7 işyerinde ihaleye çıkardığı 120 bin ton buğdaym yükleme boşaltma işi ihalesini müteahhitler boykot ettiler. İhaleye gelen 65 muteahhit boykota gerekçe olarak, hamallar için verilen ton başma 500 lira yükleme boşaltma ücretini yetersiz bulduklarını gösterdiler. • Yönetici, sekreterini başkalarırun yanında eleştirmemeli, bu tür söyleşileri yalmzken yapmayı tercih etmelidir. • Yönetici, kaba ve yüksek sesle konusmamalıdır. Kızgınlıgın her zamanki ses tonn ile belirtUmesi daha uyancı olacaktır. • Yönetici "kesinlikle" görüşmek istemediğini belirttiği kişi ile karşılaştığında çok yakınlık gösterip sekreterini güç durumda bırakmamalıdır. • Yönetici, sekreterine o gün hangi toplanblann oiacağı hakkında bilgi vermelidir. • Yönetici, ziyaretcilerine özel olarak randevu vermişse, bu randevular sekretere bildirilmelidir. • Yönetici, makamından kısa süre için bile aynl$a, nerede olacagını sekreterine bildirmelidir. öte yandan Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM) seçtiği, "yılın verimli işçileri, işadamlan ve işletmecileri"nin ödülleri yann verilecek. DÖVİZ KURLARI Dövizin Cinsı 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 (sveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 İtalyan Lıreti 100 Japon Yeni 1 Kuveyt Dınarı 1 Steriin 1 S Arabistan Riyali Döviz AJış 1260.35 953.45 107.26 752.65 36.03 195.80 316.11 221.58 670.90 215.00 910.00 101.36 1010.71 4608.23 2369.46 Dövız Satış 1266.65 958.22 107.80 756.41 36.21 196.78 317.69 222.69 674.25 216.08 914.55 101.87 1015.76 4631.27 2381.31 337.77 Efektif Alış 1260.35 934.38 107.26 752.65 35.31 195.80 309.79 221.58 670.90 215.00 910.00 99.33 990.50 4516.07 2369.46 329.37 Efektif Satış 1279.26 967.75 108.87 763.94 36.57 198.74 320.85 224.*0 680.96 218.23 923.65 102.88 1025.87 4677.35 2405.00 341.13 336.09 Panama'da takas sistemi Parasızlık eskiye döndürdü KISA KISA • TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyelerinin faaliyet konularını tanıtan 7. rehber yayımlandı. • MODERN Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni fluting tesisleri yatınmını fınanse etmek üzere 23.6 milyar TL. ödeyecek. • FEDERAL Mogul'un Mersin Serbest Bölge Şubesi'nin resmi açılışı dün yapıldı. Konutbank'tan prenslere çağrı Ekonomi Servisi Konutbank, yurtdışındaki 'prensleri' Türkiye'ye çağırdı. Anadolu Bankası ile Türkiye Emlak Kredi Bankası'mn birleşmesinden doğan Emlak Bankası, 'genç profesyoneller' olarak nitelendirdiği 'prneslere' bütün olanaklarım saferber edeceklerini duyurdu. Konutbank tarafından gazete ilanlanyla yapılan çağrıda, "genç profesyoneller" şeklinde tanımlanan kişilerin Türkiye'de çalışma alanı bulamadıkları ya da "degerleri bilinmediği için" yurtdışına gittikleri vurgulanıyor. "Genç profesyonelleri" de artık Türkiye'de değerlendirecek ortam bulunduğu kaydedilen çağnda, özetle şöyle deniliyor: Türkiye Emlak Bankası, genç profesyonelleri ülkemize kazandırmaya ve bu konuda öncülük yapmaya kararhdır. Getin, yundışında oğrenim görmüş, master ve doktora yapmış, deneyim kazanmış 'genç profesyoneller'in arasına siz de katılın. Gelin, çağdaş ve dinamik bir çalışma ortammda, önemli sonunluluklar üstlenia ve pazarda hak elüginiz ücret ve koşullan dde edin. ÇAPRAZ KURLAR $ $ $ $ 1.6745 5.6880 1,8785 1,3850 B Alman Martu Fransız Frangı Hollanda Ftonnı Isviçre Frangı $ 1243 43 İtelyan Uretı t 124 69 Japon Yeni $ 3,7500 S. Arabıst» RiyaS İ 1.8800$ ALTIN 6ÜMÛŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bılezık 18 ayar altın 900 ayar gümüs Alış 124.500 140 000 18 800 16800 14.095 265 Satış 126.500 150 000 18 850 18.500 14 135 274 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABD Dolan Batı Alman Markı Isviçre Franfli Hollanda Florini Ingılız Sterlını Fransız Frangı Alış 1277 764 922 677 2400 223 Satş 1280 766 925 680 2420 225 Türk fındığı ucuzluyor ORDU (Cumhuriyet) Türk fındığı, Avrupa piyasalarında değer kaybetmeye devam ediyor. Mart ayında kentali 345 dolardan işlem gören 1987 ürünü fındık, bugünlerde 332 dolara kadar düstü. Narenciye ihracatı azaldı ANTALYA (AA) Antalya'dan, 1987/88 ihracat sezonu başından bugüne kadar yapılan narenciye ihracatında, miktar olarak geçen sezonun aynı dönemine oranla yüzde 52 azalma görüldü. Antalya bölgesinden, Federal Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Belçika, Norveç, tsveç, Avusturya, tsviçre ve tngiltere'ye yapılan narenciye ihracatı bu sezon 2 bin 799 ton azaldı. Petrolün kaderi belli oluyor PANAMA (AA) Panama'da yaşanan mali krizin bankacılık sektörüne yansıması ve ülkede nakit para sıkıntısının baş göstermesi üzerine, halkın alışverişlerinde, insanlık tarihinin en eski ticaret yollanndan biri olan "takas sistemi ne" döndüğü bildiriliyor. Panama'da yaşanan ekonomik krizin, "dolar sıkıntısına" yol açması üzerine, ülkede, işçi ücretleri ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca yapılan ödemeler, çeklerin sımrh kullanımının, ülkedeki nakit para sıkıntısına çözüm getirmediğini ve Panama'da günlük mali ilişkiler içinde takas sisteminin giderek yaygınlaştığım bildiriyorlar. Panama'da, çek kullanımının, her alanda "kaydi para" olarak alışkanlık haline geldiğini belirten ilgililer, "Bu tiir uygulamalaria, insanlann kannlannı doyurdugunu, ancak ekonomik ilerieme sagJanamayacağım" beliniyorlar.Panama'daki ekonomik krız, General Noriega yönetimine karşı ABD tarafından uygulanan yaptırımların ardından, ülkenin bankacılık sisteminin de felce uğraması ile ortaya çıkmıştı. Borsada işlemler 2 5 1 İMİÜ«PaartM Ûnatass Bugunloı Bugünku Bugunfcü :BSBSBS anslapan Akçımento Anadolu Cam Arçelik Bagfaş Bdu Çimento Çelik Halat Çimsa Çukurova El. Eczacıbaşı Y. Ege Bıracılık Ege Gubre Ereglı D.Ç. GoodYear GObre Fab İzmir D.Ç. izocam Kartonsan 29500 3200 6500 15300 12000 8750 19700 16200 1700 2600 4200 3350 21500 1300 1225 6050 3700 13800 6000 5200 10200 2850 2250 14200 1350 1200 10000 2650 1350 1675 6650 1275 30000 3200 6250 15300 12700 8700 20000 15200 1625 2750 4050 3425 22000 1275 1225 6150 3675 14500 6000 5200 8000 2850 2250 14100 1350 1150 9300 2700 1350 1650 6650 1250 31000 3250 6500 15300 12900 8800 20000 15300 1625 2750 4200 3450 22500 1300 1225 6250 3675 14500 6000 5200 8100 2850 2275 14500 1350 1175 9300 2725 1350 1675 6700 1275 30000 3200 6300 15300 12900 8700 20000 15300 1625 2750 4200 3450 22500 1300 1275 6250 36750 14500 6000 5200 8000 2850 2275 14500 1350 1150 9300 2700 1350 1650 6700 Işton En çok sozlesnıe fiyatı 30000 3200 6300 15300 12900 8700 20000 15300 1625 2750 4200 3425 22500 1300 1225 6250 3675 14500 6000 5200 8000 2850 2275 14500 1350 1150 9300 2700 1350 1650 6650 endüs* enyösek kapanış miktar 1260 | agırlıto miktar ort fiy 1100 400 1450 350 100 200 100 300 200 100 100 800 550 800 300 250 200 250 1000 250 350 300 350 50 250 350 100 950 1050 1500 900 120 200 30043 3219 6319 15300 12800 8750 20000 15250 1625 2750 4125 3440 22423 1297 1225 6204 3675 14500 6000 5200 8022 2850 2263 14300 1350 1155 9300 2712 1350 1653 6682 1264 765 2020 370 200 550 100 655 350 100 200 680 Fotokopi makineleri S6 S9 lstanfc.1: 133 03 41 133 03 95 takan: 117 21 15 I S M bmlr. 22 U S 3 T C ZİRAAT BANKAS! t» I İ » I 1M8 1MİNİNDEKİ D YZ K R A 1 Öt U LR hu ^ 2520 1050 Kav Kepez Elektrik Koç Holding Kordsa Koruma T Koç Yatınm Lassa Makıne Takjrn Metaş Olmuksa Otosan Pınar Süt Rabak T.Demir D T.Jş Bank B TlşBC(%50BOL) 300 650 350 290 408 700 300 710 177 250 500 213 DÖVİZİN CİNSİ 1 ABODOURI 1 «VUSTBALYA D0URI 1 MUSTMYA $ k M 1 BATI ALMAH MARKI DÖVİZ wjşa. 1260.35 1266 65 953.45 958.22 107.26 107.80 756.41 756.41 36.21 36.03 195.80 196.78 316.11 317.69 221.58 222.69 670.90 674.25 215.00 216.08 910.00 914.55 101.36 101.87 1010.71 1015.76 1024.26 1029.38 4608.23 4631 27 204.35 205.37 2369.46 2381 31 336.09 | 337.77 EFEKTİF 1260 35 934.38 107.26 756.41 35.31 195.80 309.79 1279.26 967.75 108 87 763.94 36.57 198.74 320.85 SATBTL MJŞTl. SAttŞTL 1060 Yıımurtacılarda yaz kaygısı tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte düşen yumurta tüketiminin fiyatlan aşağıya çekmesi üreticiyi endişelendirdi. 1988 ocak ayında 60 lira olan yumurtanın toptan fiyatı 54 liraya düştü. Ocak ayı başında yem fiyatlannın 110 lira olduğunu belirten yumurta üreticileri, son olarak yemin kılosunun 236 liraya yukseldiğini söylediler. "Yem fıyatlan yükseliyor, girdilerimiz artıyor, fakat yumurta fiyatlan düsüyor" diyen Tavsanlı Yumurtacılık Kooperatifı Başkanı Mustafa Sepet, yumurtadaki fiyat dalgalanmalarına son verilebilmesi için mutlaka taban fiyat uygulamasının başlatılması gerektiğini söyledi. Böylece üreticinin hiç olmazsa ürününü zarara satmaktan kurtulabilecegini belirten Sepet, yumurta maliyetinin 58 lira olduğunu belirtti. 1 BaçkA HUM6J 1 DAIİMAIKA K R W I 1 F h MARKKASI 1 FRAKC FRAN6I 1 H0UAHDA F U M M 1 İSVEÇ KRONU 1 tSVİÇRE FRAH6I 100 tTALTAN ÜRETt 100 JAPON TENİ 1 KANA0A DOLARI 1 KUVETT DİHARI I R O R n Ç KRONU 1STERLİ» 1 $. ARABİSTAN RİYALİ UGUN Ankara ve tstanbul'u ziyaret eden ve Türk turizm yatınmcıları ile görüşmeler yapan Amerikan turizm yatırım heyeti, saat 14.00'te Ramada Oteli'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. • Basın toplantısı Izmir, VİYANA (AA) Petrol Ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile bu örgüte üye olmayan petrol üretjcisi ülkelerin temsilcileri, petrol fıyatlanmn yükseltilmesi ve piyasalarda istikrann sağlanması amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere, yann Viyana'da bir araya geliyorlar. Yannki toplantılarda, OPEC Fiyat tzleme Komitesi üyesi 5 ülke ile OPEC dışında kalan 7 ülkenin temsilcileri, görüşmelerde bulunacaklar. Bu görüşmelerin ardından, perşembe günü, 13 OPEC üyesi ülkenin temsilcileri arasında OPEC istişare toplantısı yapılacak. Petrol üreticisi ülkelerin Viyana'da yapacakları toplantılar öncesinde bir açıklama yapan OPEC Fiyat Izleme Komitesi üyesi Cezayir'in PetroKimya Endüstrileri ve Enerji Bakanı Belkacem Nabi, görüşmeleri "çok önemli" olarak nitelendirdi. 520 470 470 470 2000 1050 1925 2710 1275 120 450 470 1275 470 MRdPAZAR Marmaris A Maret Pınar Entegre Et TeJetas Yapı ve Kredı B 1000 1400 975 1400 540 490 1000 1400 500 1000 1400 1400 6000 1600 6000 1650 6000 1650 6000 1650 490 200 650 200 975 1400 500 2930 6000 1650 250 200 500 2120 200 992 1400 497 6000 1650 221.58 224.90 670.90 680.96 215.00 218.23 910.00 923.65 99.33 102.88 990 50 1025".87 1003.77 1039.62 4516.07 4677.35 200.26 207.42 2369 46 2405.00 329.37 341.13 (ştea HRrtan:... ......1M471.08, İMUn**»:.. . .«70.22, S*dt*»« saym. h Mkacıit I52.SM.S50.M T C ZIRAAT BANKASI "Gücünc erUÜmez"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog