Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet ABD DIŞİŞLERİ'NİN GÖRUŞÜ Sahıbı Cumhurıvet Matbaa^ılık ve Ga/eteulık Turk Anunım îjırkciı jdına \»dır Nıdı # Gcnel Vavın Muduru Hasan C rmıl Muev<se Muduru tmıae l şaklıgıl Va/ı Işlen Muduru Oka> doaensın, £ Haber Merke/ı Muduru Valçııı B»)er. Sayfa Duzem Yonclmenı Alı Ac»r # Teırsıhıler ANKARA \alçın Dogan İ/MİK Hıkmtl Celmkava M)AN \ trlıl B«*l»neıc Klanhul Habcrlerı triiM AkvıMıı. Dis Haberler Krjsun Balcı I konumı ( nıgız Turfıan, Kullur ( elai l ~Mr Spı>r l)anı>m<ım Abdulkadır Yucrlman Du/ehme Rrfik l>arb*> Ara^lıımd ^ühııı Alpay, l> Strulıkd ^nk ran krlencı. Yurl Hafrcrlerı Necdrl l>n£aıı Dı/ı \a/ıljr Kerrm (, alı^baa 9 Koordındlor Ahmcl konılsan 0 Maiı işVer hrol hrVut 0 Muhasebe Bukni VtneT 0 Butvc l'lanlama Sevjı Anın 0 Rekl<un A}$*Tonın tk Vasınlar Hulra Ak>ol 0 Idare Hu*\ıa <»urer l^klmt. Onder(,tlık Bılgı l;lem Naıtlnal Hauın ve Ytıyan ( umhurıyei Malhaaıılık ve<ıa/n«.ılık I A Ş. l u r k r j ı ^ g ı C a d 39/41 C agaloglu 34334 Kı I'K 246 U u n h u l I d 512 «5 05 (20 h ü j Ttle« 1224A h a * II) 526 M) " 2 # Hun,:uf A n t a n / ı v j O o k t l p Blv Inkılap S N o 19 4 Trl 133 II 4 ! 4 " T c t a 42344 f a j (4) 133 II 41 42» 9 l ı " » r H / ya Blv 1352 S 2 3 T t l 13 12 30 Tck» 52359 Fax l ' l l 19 53 H) 0 A r f a u Inrtnj < ad 119 S N 1 Ka( Tcl 11455f>]l9~3l Tek« A2155 Fajt r71) 32B 0*6 TAKMM Z~ı ^RALIK 1988 Imsak 5 48 Guneş 7 20 Oğle 12 10 Ikındı 14 29 Akşam 16 49 Yatsı 18 16 Davos öncesi geri gelebilir Buna karşılık ABD Dışışlerı Bakanlığı'nııı da Turk gu\enlık WASHINGTON ABDkuv\etlerını açıkça savunan sozKongresı uyelerınce >oneltılen cuklerden uzak durduğunu goryazılı sorulan >anıtla>an Amerı mek mumkun Orneğın "Turk kan Dışışlerı Bakanlığı, Davos' guvenlık kuwetlerinın bolgedeun getırdıklerının "makvajın" kı faalıvetleri, şıddetın durdunılötesınde olduğunu savundu, ama ması bakımından fa>dalı mı za"Davos oncesı ortama donuşun rarlı m ı ? " sorusu karşısında hâlâ mumkun oldugu" nkrını <\merıkan Dışışlerı Bakanlığı dışlamadı "ozlu" bır tavır almıyor, soruABD Kongresı uyelerı, ılgılı ya, etratında dolaşarak >anıt \e ulke>le ılgılı komısyon oturum rı\or Buna karşılık Kurt avnlık lannda dışışlennın bolge sorum çılardan "teronsl" dı>e bahsedıllularını soru vağmuruna tutu>or mesı gozden kaçmıvor ABD Dı Ancak zaman yetmezse >azılı ve şışlerı, ılk kez çok berrak bır şerılen sorulara yazılı vanıt ıstenı kılde PKK'nın amacının Turkı \or Bu çerçevede dışışlerıne ye'nın doğusunda bır Kurt devTurkıye, Yunanıstan ve Kıbns letı kurmak olduğunu belırtıvor konularında çeşıtlı sorular ıletil Tabu bu agklaması, ABD Dışış dı Gelen vanıtlarda Davos'unıkı lerı açısından bağlayıcı, bundan ulke arasındakı derın sorunlara sonra vavımlavacağı raporların "koklu çözum getırmediğı" ka bu açıklama ıle uvumlu olması Uyumlu olmazsa bul edılmekle bırhkte koklu ço gerekıvor zume ulaşılabılecek atmosferın Turkıve'nın "amacı bellı bır harekete" Waslungton'un hoşyaratıldığı anlatılıyor ABD Dışışlerı ıkı ulke arasın gorulu bakıp bakmadığını sorgudakı sorunların "guvensizlık ık lama olanağı doğuyor limi ve yanlış anlaraadan Kongre uyelerınce Turkıye koka>naklandıgı" ıddıasında ve Davos'un bu ortamı değıştırme nusunda ABD Dışışlen'ne yorıel yı hedefledığını kaydedıyor tılen dığer vazılı soru da Turk orABD Dışışlerı avrıca tarafların, dusunun "dahili rolu" uzerıne Kıbns konusunun Da\os kapsa Soru avnen şovle "Turk ordusu A>rupa'nın samındakı \erı konusunda goruş ayrtlıklan ıçınde olduğunu da te vunmasından zıyade ıçeride *kurtancı' rolu ojnayan bır sos>alıyıd edıvor Kongre uyelerınce ABD Dışış zasyon ku>\etı degil mi?" tsrail Başbakanı, tarih belirtmeden 'umuf verdi Şamir'den banş planı İsrail Başbakanı İzak Şamir, Filıstin sorununun çozümü için yeni bır banş planı Uzerınde çahştıklarını söyledi. Planın ne zaman açıklanacağı ıse belirsız. Şamir, Mısır Devlet Başkanı Mubarek'in İsrail'i ziyaret edebileceğmi açıklamasını da olumlu karşıladıkların; söyledı. rulmasının, Israıl'ın varlığını tehdıt edeceğıne ınandırmak ıçın dıp lomatık gırışımlerde bulunulma sı gerektığını kavdettı KandcmirŞevardnadze görüştü MOSKOVA (A A) Dışışlerı Bakanlığı Musteşan Buyukelçı Muzhet Kandemır, dun Moskova'da Sovyet Dışışlerı Bakanı Eduard Şevardnadze ıle bır araya geldı TASS'm haberıne gore KandemırŞevardnadze goruşmesmde ıkılı ılışkılerle bolgesel ve uluslararası konular uzerınde duruldu Kandemır ıle Şevardnadze, Sovyet Devlet Başkanı Mihaıl Gorbaçov'un, "Sovyet guçlennde, 500 bin asker ındırıme gıdıleceğı" şeklınde açıklamasına ılışkın goruş alışverışmde butundular UFUK GULDEMİR ler ıne yoneltılen dığer sorular da Kun konusunda "Guneydogu Anadolu'da ne olduğunu" ırdeleyen Kongre uyelerının Turk guvenlık kuvvetlerının doğudakı ojserasvonlarını eleştırel bır tonda sozcuklere doktuklennı hıssetrnek mumkun ABD Dışışlerı, bu soruva ce vaben ordunun NATO topraklarının sa\unmasında krıtık bır rolu olduğunu ka\dedı\or ama "ordunun ıçend« bır kurtancı ve sosyalizasyon kuvveti olması, onun dış gorevını azaltmaz" da dıyor KLDUS (Ajanslar) Israıl'de "venı barış planı" umudu belır dı Mısır Devlet Başkanı Husnu Mubarek'in Israıl'e gıimeye hazır olduğu volundakı açıklamasının yankıları surerken, Israıl Başbakanı İzak Şamir, Ortadoğu konu sunda yakında >enı bır banş planı açıklayacağını soyledı Şamir, Israıi Televızyonu'nda yaptığı konuşmada, yenı barış planını onumuzdekı gunlerde açıklayacağını belırttı, ancak tarıh vermedı Israıl Başbakanı, planın ıçerığı konusunda bılgı vermekıen de kaçındı AVnın haberıne gore izak Şd mır, televızyon sunucusuna, "Henuz ayrıntılan tartışıldıgından ve hazırlandıgından şu anda sıze bu planı açıklamak ıstemıvorum" dedı Mısır Devlet Başkanı Mubarek'ın Israıl'ı zıvaret etmesınden buyuk memnunıyet duyacağını da belırten Şamir, "Mısır Devlet Başkanı Mubarek'in buyuk çabalar harcamaya hazır olduğunu bılıyonım. Emınim kı goruşur ve lartışırsak olumlu sonuçjar elde edeceğız" şeklınde konuştu Israıl'ın yenı Dışışlerı Bakanı Noel'de İsrail zorbalıgı Hıristiyan dunya Noel'ı neşe ıçınde kutlarken Israıl ışgalı altındakı topraklarda Fılıstınlı Moşe Arens ıse dunya kamuoyulenn horlanması ve ıstırabı suruyor Bettıleem kentınde bır Israıl askerı, bır Fılıstnlıyı Noel torenının yapılacafjı mey nu, Batı Şena ve Gazze Şerıdı'nde bağımsız bır Filıstin devletının kudandan uzaklaştırıyor (Fotoğraf Reuter) Filistin hükıimeti Filıstin yonetım komıtesının, Bağdat'ta uç gun suren toplantı sından sonra surgunde Filıstin hukumetının kurulması yolunda ılk adım atıldı FKO, surgundekı Filıstin huku metının kuruluş şeklını belırlemek amacıvla bır hukuk komıtesı oluş turdu Irak Haber Ajansı, FKO lıderi Yaser Arafat başkanlığında toplanan yonetım komıtesının, hukuk komıtesıne raporunu tamamlaması ıçın 10 gunluk bır sure verdığını bıldırdı Toplantıdan sonra Aratat ve Fılıstınlı lıderler Irak Devlet Baş kanı Saddam Huseyın le bır ara ya geldıler Irak Radyosu, Saddam Huse vın'ın Arap Zırvesf nın Fılıstınlılerın mucadelesı desteklemesının zamanı geldığını soyledığını duyurdu Kaynaklar FKOnun hılıstınlı lenn tek yasal temsılusı olduğu konusunda \BD'nın kendısını tanıması ıçın venıden gırışımlerde bulunacağını da bıldırıyorlar Araçlardaki yuzı ve resimler ANKARA (AA) Içışlerı Bakanı Muslafa Kalemlı, araçlardaki yazı, resım pano ve nızamı olmayan plakaların sokturulmesını ıstedı Kalemlı, 67 ıl valılığıne gonderdığı genelgede, son zamanlarda bazı petrol şırketlerının, ıl kod numarası, ılın adı ve ozellığını taşıyan resımlerın yer aldığı plakaları suruculere dağıttıklannı bıldırdı Bu tur resım, yazı ve plakaların Karavolları Trafık Kanunu ve yonetmelığıne aykırı olduğunu kaydeden Kalemlı, bunların sıldırılmesını veya sokturulmesını ıstedı Mustafa Kalemlı, araç camlarma yapışlınlan bu tur plaka, sus ve yazıların, suruculerın goruşunu engelledığını, okuma çabası gosteren suruculen de emnıyetlı mesafe ıle takıp kuralını ıhlate se\k ettığım bıldırdı 1989 FALI Humeyni, siyaset sahnesinden çekilecek ROMA (AA) Roma'da kı Doğaustu Olaylar Bılımsel Enstıtusu'nun Astrolojı \e İlahıyat Okulu, 1989 yılında meydana gelecek ekonomık \e sıyası gelışmelere ılışkın tahmınlennı açıkladı Enstıtunun tahmınıne gore, gelecek yıl yenı bır savaş başlamayacak ABD'de yenı başkan Bush başarılı olurken, dolar değer kazanacak lran lıderi Huraeyni siyaset sahnesinden sılınecek, Italya Başbakanı Cirıaco De Mita'nın yıldızı parlayacak "Floransa Sıhirbazı" olarak adlandırılan ve Roma'dakı okulun oğretım uvelerınden profesor Cervıno taratından yapılan uluslararası sıyasete ılışkın tahmınlere gore, 1989 >ılı "banş >ılı" olacak ABD ıle SSCB arasındakı dıplomatık ılışkıler de gelışme yolunda ılerlemeve devam edecek BM, banş için daha etkin çalışacak Birleşmiş Mılletler, artık kendı gücünun daha iyi farkına varıyor ve ayakları yere basıyor. Gorbaçov'un BM konuşması yenı "yumuşama" ve "banş" sürecinın onemli gostergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. ŞEBNEM ATİYAS \EW YORK Birleşmiş Mılletler 43 genel kurul güz dönemı çalışmalannı geçen hafta sonu, uyeler arasında guvenlık konseyıne ılışkın bır konsensus ıle kapadı Uyeler onumuzdekı dönemde guvenlık konseyının "banş sureçlerınde daha etldn rol oynaması" konusunda ortak bır anlayışı kabul ettıler Boyleükle, guvenlık Gorbaçov BM'de tarıhı konuşma konseyı 1989'da IranIrak, Ortadoğu, Afganıstan ve Kıbrıs'a ılışkın kararlar alarak yaptırım gucunu daha fazla kullanacak Üst duzeyde bır dıplomat şöyle dedr "Banşla ilgili konularda genel sekreterin bazı inisiyaliflerini bekleyebiuriz. Bunlara Kıbns da dahil. Nasıl İranIrak konusuna ilişkin. 598 sayılı son derece detaylı bır karar çıkartıldıysa, Kıbns için de benzerı bır inisijatiften soz edılmektedır Şimdilik Kıbnslı tarafların goruşmelerı surmektedır. \ncak guvenlik konsevı uyeleri arasında, agustosta yapılan anlaşmanın vaşatılması yonunde gonışmelenn çıkmaza gırmesi dunımunda bır karar çıkartmak egılımı mevcuttur." Birleşmiş Mılletler Genel Sek reterı'nın, guvenlık konsevının bu yaklaşımını taraflara sezdırdığı de bıldırılıyor Ozellıkle Kıbrıs'la ılgılı son guvenlık konseyı topiantısı sırasında her zamankı kararın dılınde değışıklık yapılması konusunda onenler oldu Ancak Kıbns'ta goruşme surecı devam ettiğınden gırışım sonuçsuz kaldı Buna karşm guvenlık konseyı başkanı goruşme sonunda kısa bır açıklama yaptı Aynı yetkılı bu konuda şunları sovledı "Rum liderinin Turk tarafının anlaşmaja yanaşmadıgı yolundaki şikâyetlen bazı çevrelerde maalesef etkili olmuştur. O nedenle son aralık buluşması oncesinde bu çevreler guvenlik konseyini harekete geçirme konusunda girişimlerde bulunmuşlardır. Turk tarafı onenler getırmesıne ragmen konuya hâkim olmavan bazı çevrelerde halen aynı goruş hâkimdir." Ote vandan 43 genel kurul, Birleşmiş Mılletler açısından onemh bır "donum noktası" olarak nıtelendırılmekte Birleşmiş Mılletler genel kurulu uzun zamandan berı ılk kez bu >ıl propaganda mekânı olmaktan çok "somut adımlann atılabildiğı uluslararası diplomasi" platformu gorevını yerıne getırebıldı lran Irak, Ortadoğu, Afganıstan, Kam puçva, Mİahsızlanmaya vönelık yoğun diplomasi trafığı >aşadı Birleşmiş Mılletler'dekı bu değışmevı, bu vıl Turkıye Daımı Temsılcılığf ne atanan Buyukelçı Mustafa Aksın şöyle özetlı>or "Bu yıl BM genel kurulunu, insanların ayagının vere erdiği bir genel kurul olarak tanımlavabilinz. Geçmışte sadece ve sadece kendi gonışunu benımsetmek, konuşma ve ov ekseriyetı imkânını zorlayarak karar çıkartmak için kullanılan, sadece bır propaganda zemıni olan genel kurulda bu vıl bir olçude farklı bir ortam vardı. Tabu en onemli faktor. DoğuBalı arasındakı yumuşama idi. Herkes gucunun sının olduğunu şimdı daha iyi gorebılıyor. BM'nin harcandıgını, kararlann kâgıt uzerinde kaldığını, etkisiz bir kurum halıne gdmesının aslında faydadan çok zarar >erdıginı fark ettıler. Bu nedenle ilk kez bu yıl BM butçesi konsensus ile vaııi ovlamaya gerek kalmadan goruş bııiıgi ile kabul edılmıştır." Buvukelçı Aksın'ın vanı sıra BM'nin değışmesı konusunda goruşu butun BM dıplomatları pa> laşıyor Sılahsızlanma konusunda <\BD ve Sovyetler Bırlığı arasında sağlanan anlaşmavla bırlıkıe Doğu ve Batı arasında başlavan yumuşamamn genel kurula "olumlu bir şekilde yansıdıgını" one suruvorlar Bır dıplomat şu örneklerı ven\or "Fas, Cezayir'le anlasmava gıtmıştir. Filistin kurtuluş Orgutu uzlaşmava >atkın kanadını vonelıme seçmıştır. Arafat son tutumuvla dıplomatık yeteneğıni ve devlet adamlıgı vav fını gostermiştir." Genel kurul dıplomatlarının BM'ye ılışkın değışmeye gosterdıklerı bır ornek de, Sovyet lıderi Gorbaçov'un genel kurul konuşması Gorbaçov'un genel kurul konuşmasının DoğuBatı arasındakı ıdeolojık çatışmanın za yıfladığına ılışkın en somut ornek olduğunu kaydeden dıplomatlar, bunun, ınsan hakları çevre sorunları ve ekonomık sojunlara çok değışık bır vaklaşım getırdığını belırtıvorlar Ücretsiz kontrole ilgi yxtk BLRSA (AA) Bursa'da, kadmlarda kanserı erken teşhıs etmek amacıyla başlatılan, "ucretsız kontrol kampanyası"na beklenen ılgının gostenlmedığı bddırıldı Zubeyde Hanım Doğumevı operatoru Dr Zengın Barışık, bludağ ünıversıtesı Kanser Araştırma ve Teda\ı Vakfı ıle ^uruttuklen kampcnva suresınce, ucretsız rahım kanserı ve smear taramaları yaptıklarını sovledı Dr Barışık, kadınlarm, ucretsız olmasına rağınen bu taramalara gereken ılgıvı gostermedıklerını belırterek, "Otobuslere, toplu gıdılen verlere el ılanları, broşurler astık, dağıttık Ancak gunde ancak 12 kışı bu kontrollere gelıvor" dedı Oncekı vü yaptığı tahmınlerde de "İran ile Irak arasındakı savaşın 1988 icinde sona SEMİH İDİZ ereceğiııi" tahmın eden Prof Cenıno, Iran'ın dını lıderi ANkARA Doğu AnadoluAyetullah Humevnı'nın bu yıl da kış koşullarının verleşmesı ıle siyaset sahnesinden çekıleceTurkıye'ye sığınan ve bırçoğu hağını söyledı len çadırlarda yaşayan Kurtler ıçın vaşam şartları gun gectıkçe ABD'de venı başkan G*orzorlaşırken, Kızılay ıle BM Mulge Bush'un gelecek yıl başatecıler Yuksek Komıserlığı rılı olacağı tahmın edılırken, (BMMYK) arasında ımzalanması bu durumun, doların değerınbeklenen ve Kürtlere vardım kadekı artış ıçın de zemın oluşpısını açacak olan sozleşmenın, turacağı kaydedıldı SSCB lıverılecek para konusundakı anderi Mihaıl Gorbaçov'un ıse laşmazlık >uzunden ımzalanabazı ıç sorunlardan dolavı madığı oğrenıldı "popularıtesını biraz yitirmesi" beklenıyor Merkezı Cenevre'de bulunan Ayrıca geçen hazıran ayınBMMYK ıle BM nezdındekı dan bu yana dını seyahatlenn den kaynaklanan bır "vor Turk temsılcıhğı ve Kızılav yetkılderı arasında yurutulen muzakegunluk ıçınde" gorulen Papa relerde, Turk tarafının komıser2 Jean Paul'un sağlığı ıle ıllıkten vardım olarak 20 mılyon gılı olarak bu yıl "bıraz endışe doların uzerınde bır rakam ısteduyulacağı" ıfade edıldı dığı, komıserlığın ıse şu anda en Enstıtunun dığer tahmınle fazla 5 mılyon dolar taahhut ederıne gore de, gelecek vıl çe\ bıleceğını bıldırdığı belırtılıvor re kıriılığı, ekonomı ve polı tıka dışında en onemh konu Cenevre'den sağlanan bılgılere olma ozellığını surdurecek gore, ımzalanacak olan sozleşme, KızılayBM pazarlıgı Sığınmacı Kürtlere yardımda anlaşma sağlanamadı Ankara'da bozuk gıdalar 4\KAR4 (4\K4) 4nkara'da Buyukşehır Belednesı Sağlık Işlen Daıre Başkanlığı 'na bağlı v etermer \ e sağlık ekıplerınce analız edılen her 3 gıda maddesınden vaklaşık bırı bozuk çıkıı Buvukşehır Beledıyesı ekıplerının denetıınlerı sonucıı Gıda Maddelerı Tuzuğu'ne a\kırı olduğu sapıanan urıınlerden dolavı. bu vıl ıçınde 176 esnafa paıa cezası venldı, 119 esnaf bozuk gıda sattşından dolavı uvarıldı. >ardım paralannın dağıtımı, kullammı ve denetımı konusunda BMMYK'ya özel haklar tanıyacağından, Turkıye, "yetersız kalacak birkaç milvon dolar için" bır uluslararası kuruluşa bu tavızlerı vermek ıstemıyor Ankara'nın Cenevre'dekı çabalarının, komıserlığe "tatminkâr duzeyde rakamlar telaffuz ettirmeye" vonelık olduğu belırtılıyor Komıserlığın Ankara'nın onerdığı rakamlara yanaşmamasının ıse muzakerelerdf tıkanıklığa yol açtığı bıldır\lıyor lyımser tahmınlere gore BMMYK ıle Turkıye arasındakı "orta jolun" bulunması yenı yıla kaldı. Bu arada Dıyarbakır, Muş ve Mardındekı Kurtlerın onemh bır bolumunun deprem evlerme ve dığer geçıcı barınaklara alınmış olmalanna karşm, ozellıkle Mardın'de halen çadırlarda yaşayanlar ıçın, verleşen kış kuşullan karşısırda yaşam şartlarının gun geçtıkçe zorlaştığı ıfade edıhyor Lütfu Akad, ödülünü TBMM Başkanvekılı Abdülhalım Aras tan aldı (Fotograf Uğur Gunyuz) Ktilttir ve Sanat Büyük Ödülü Akad'ın Kultur Servisi Kultur ve Tunzm Bakanlığı Sınema ve Tıyatro Başarı Ödullerı ıle 1988 yılı Kul tur ve Sanat Buyuk Odulu'nun sahıplerı bellı oldu Oduller dun akşam Ataturk Kultur Merkezfnde duzenlenen bır torenle Kultur ve Turızm Ba kanı Tınaz Titiz tarafından sahıplerıne venldı Bu yıl Kultur ve Sanat Buyuk Odulu, sınema alanında yaptığı onemh çalışmalar ve katkılardan dolayı Lutfu Akad'a venldı Akad odulunu TBMM Başkanvekılı Abdülhalım Aras'tan aldı Yarışmasız değerlendırme sıstemıyle verılen ba şarı ödullerı bu vıl sınema dalında beş yapıt arasında pavlaşıldı Yonetmenlığını Sureyya Durunun yaptığı başrollerını Turkan Şorav ıle Rulkay Aziz'in paylaştıklan "4da", Erden Kıral'ın \onettığı Aytaç Arman ıle Şenf Sezer'in rol aldıkları "Av Zamanı", yonetmenlığını Şahın Kaygun'un yapt.gı başrollerını Macıt Koper ıle A>lı \ltan'ın ustlendığı "Dolunav", Halit Reflğ'ın vonettığı Gulşen Bubıkoğlu ıle falat Bulut'un rol aldığı "kurtar Beni" ıle Neslı Çolgeçen'ın yonettığı Şener Şen ıle Ustun Asulay'ın başrollennı pavlaştığı "Selamsız Bandosu" vılın en başarılı fılmlerı seçılırken bu dalda jurı ozel odulu, vurtdışında kazandığı başarılarla Turk Sıneması'nın tanınmasını sağlayan "Herşeye Ragmen"ın yonetmenı Orhan Oğuz'a venldı Tı\atro Başarı Ödullerı Seçıcı Kurulu En ly\ Tıyatro Yazarı Odulu'nu Nezihe Aras'a vermevı kararlaştırdı Bu dalda Işık Yenersu En Ivı kadın Ovuncu, Çelin Tekındor ıse En I>ı Erkek Ovuncu seçıldı En ı\ı Yonetmen Odulu ıse Cuneyl Gokçer ıle Işıl Kasapoglu arasında paylaştıııldı Ali Povrazoğlu Tıyatrosu ıse 1988'ın en ıvı tı>atro topluluğu olarak belırlendı Bu dalda jurı ozel odulu Ertuğrul Ilgın ıle Nedret Guvenç araMnda paylaştınldı Yıltn tuvaleti yurtşması 4\K4R4 (4\K4) Tu\aleı sorununa çozıım bıılıuak anıacnla ışletıııecılerı ozendtınıeve vonelık olarak geçen vıl dar kapsamlı \apilan odııllu '' > ////! y uzmtmarası'' vanşnıasnıııı ıkıncısını kazananlaı 2 Ocak 1989 gıınıı açıklanacak Turkıve'nın çeşıtlı ıllerınden katnu ve ozel kurıılıtflaıa aıt 30 dolavında vııznunıarava, 7 a\ıı dalda \ıltn "en ıvı \e kalıtelı vuznumaıaları" ödullerı \enlecek Cebelitarık kopru îazına Boğazköy tableti İstanbuTda Tablet, Çiğdem Simavi'nin 10 bin 500 sterlınlik yardımıyla ve Nazan Ölçer'in girişimiyle, vergisiyle birlikte 41 bin 500 sterline (yaklaşık 135 milyon lira) mal oldu. Kultur Servisi Ankara Ana dolu Medenıyetlerı Muzesfndekı yarım Boğazköy tabletının ust parçası Istanbul Turklslam Eserlerı Muzesı Muduru Nazan Olçer tarafından dun Istanbul'a getırıldı Mısır Kralıçesı'nın, Hıtıt Kralıçesı Puduhepa'ya yazdığı dıplomatık bır mektubu ıçeren tablet, 13 aralıkta Londra'da duzenlenen "Chrislie's" Muzayede Salonu'nda açık arttırmaya sunulmuş, ancak Kultur ve Turızm Bakanlığının sınırlı yetkı verdığı Nazan Olçer, tableti almayı başaramamıştı Tablet bakanhğın lımıtı olan 29 bin sterlının uzerıne çıkınca, Nazan Olçer açık arttırmadan çekılmış, tablet daha sonra 31 bm sterline (bugunun kuruyla yaklaşık 100 mılyon TL ) Londra'da kıtap alım satım ışlerıyle uğraşan en buyuk şırketlerden bırı olan QuarıtLh tarafından satın alınmıştı Ancak daha sonra Istanbul Sanat ve Antıka Fuarlaıı Organızasyonu Komıtesı Başkanı Çigdem Simavi'nin yaptığı 10 bin 500 sterlınlik yardımla IO ıkıncı bının or talannda yazılmış tablet, Quarıtch fırmasından Nazan Olçer'ın gırışımıyle ahnabıldı Tablet, vergısıvle bırlıktc 41 bin 500 slerlıne (bu gunun kuruyla yaklaşık 135 nııl>on TL ) mal oldu 15 gunden bu vana Londra'da bulunan ve tabletın Londra'dan çıkması îçin gereklı ızınleıın verılmest bekleyen Nazan Olçer, dun Ataturk Havalımanı'na vaklaşık 130 mılyonluk, nıuhurlu bır paketle bırhkte vardı Nazan Ûlver'ın Kultur ve Turızm Bakanlığf nın ıznı olmaksızın açma vetkısının bulunmadığını sovledığı pakette, 50100 gram ağırlığında 15 x 20 cm boyutlanndakı unlu Boğazkov tableti yer ahyordu Nazan Olçer yaptığı açıklama da, II Ramses'ın karısı Naptera' nın, Hıtıt Kralı III Hattuşıh'nın karısı Hıtıt Kralıçesı Puduhepa' ya yolladığı ve Mısırlılar ıle Hıtıtler arasındakı çok iyi "kardesçe" ılışkılerden soz eden tabletın, Qu erıtch fırmasından alındıktan son ra Londra'dakı Turk elçılığı tara fından korunduğunu soyledı Tableti dıkkat çekmemesı ıçın sıradan bır paketın ı^ıne kovduklarını \e bakanlık emrı olmaksızın açmaAtaturk Havahmam'nda \onelttiğımız sorular ve vanıtlar şovle Tablel, uçakta herhangi bir şekilde korundu mu? OLÇER Dıkkat çekmesın dı ve alelade bır paket yaptık ve hep beııım vanımdavdı Uçakta bır koltuğu da o ışgal ettı Tableti Quaretich firmasıııdan alı^ınız na»ıl oldu? OLÇtR Oıılara nasıl ulaştı ğımız meslek sıırı Antak Chris tıe's'ın bu konuda çok vardımları oldu Ouarıtth Mrması tableti sat mak amati\la almamıştı Fakal tabletın alı bolunuınun Turkıve' de olduğunu ve bızını ivin buvuk onem taşıdığını aıılattıktan sonra satmava razı oldular Eger bu tabletı bır şahıs alsavdı lıivbır şansı mız olmayacaklı vacaklarını sovleven Nazan Olver'e RABAT (AA) Fas ve tspanva, Cebelitarık Boğazı'nda, Avrupa ve Afrıka'vı bırleştırecek bır kopru ınşa edecekler Ispanya ABC Gazetesı'ne bır demeç veren Fas Kralı Hasan, koprunun 2000 yılından once bıtecegını umduğunu be lırterek, "Boyle bir kopru yapılmasını herkes istiyor A\rapa ve Afrika kılalannın btrleştırilmesinın yararlannı goz onunde bulundurmalıyız" dedı Afrika ve Avıupa'>ı bırle>tırecek kopru ınşası ıle ılgılı proje, Ispanya Kralı Juan Carlos ve Fas Krah Hasan tarafından 1979 yılında onaylanmıştı Mısır'da sansiir K4H1RE (4 4) Mısır Halk Meclısı, devlet sırlarının korunmasına ılışkın vasada değışıklık vaptı. Meclıs, roman, otobıvografı ve anı turunde vazılmış edebı meıın 4bıçıımnde de olsa, Devlet Istıhbarat Servisi'nın ıznını almadan devlet sırlarmı açıklavanlara omur boyıına varan sıırelerle ağır hapıs cezası verılnıesını ongoren teklıfı onavladı Getırılen değışıklıkle. devleı sırlarmı açıkla\an meıınlen vazan kışılenn vanı sıra, bu nıetıtılen basan, vavan, dağıtan \e\a satanlara da aiır hapıs cezaları \erılmesı oııgoruluy or
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog