Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/12 SPOR 30 OCAK 1988 Basketbolıımuz şenlenecek fU Beşiktaş'ın bu sezon için düşmenin kaldınlması istemi jt\\ diğerkulüplerden de destek ve onay buldu. 16 takımh *4t HgiK, üstelik de 12 bin kişilik yeni salonda oynanacak ll maçlarla daha yararlı olacağı görüşü yaygınlaşıyor. TANER KÜTLAY Türkiye Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nin önümüzdeki 198889 döneminde 16 takımla oynanması olasıhğı anıyor. Halen oynanmakta olan 198788 sezonunda puan sıralamasının dıbine yerleşerek düşmesine kesin gözüyle bakılmaya başlanan Beşiktaş'ın, Basketbol Federasyonu'na başvurarak, "düşmenin kaJdınlraası" isteminde bulunmasından sonra, konu yeniden tartışma gündemine geldi. Beşiktaş'ın söz konusu istemi "rakip" takımlann yöneticilerinden de destek ve onay aldı. Basketbol çevreleri bu destegin sadece Beşıktaş'ı kurtarmak için değil, diğer kulüplerin de çıkarlan söz konusu olduğu için verildiği görüşünde birleşiyor. 198889 Deplasmanlı Basketbol Ligi maçlan önümüzdeki dönem 12 bin seyirci kapasiteli Abdi lpekçi Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Bugün yürürlükte olan 12 takımh ligde bir takım, klasman grubunu 22 maçla kapatıyor. Playoffa kalması haünde, eleninceye dek birkaç maç daha oynuyor. Ancak hem süre hem seyirci açısından yetersiz olduğu biçiminde eleştirilere hedef olan bugünkü uygulama, ortaya ciddi bir "mıliyet karlılık" sorunu getiriyor. Bugün her takımın kadrosunda yaklaşık 50 bin dolarhk bir Amerikalı ve her biri yaklaşık 2025 milyon lira değerinde 34 Türk oyuncu bulunuyor. Yani takım teşkili maliyeti, koçlar ve yardımcılarla birlikte 200 milyon lirayı aşarken, 22 veya 25 maçta sağlanan hasılatla bu maliyetin karşılanması mümkun olamıyor. Düşme kalkacak, 2. ligden 4 takım daha gelecek ve maçlar A. tpekçi salonunda oynayacak SPORDA DIYALOG ABDÜLKADIR YÜCELMAN Bugün yürürlükte olan 12 takımh lig, maç sayısı ve hasılat yetersiz kahyor diye eleştirilere hedef oluyor. Kulüplerin istegi, daha uzun bir sezon, daha çok maç ve daha kalabalık seyirci... Ligın 16 takıma çıkarılması haünde, her takım en az 30 maç (12 bin seyirci kapasiteli Abdi lpekçi Salonu'nda) yapacak. Bunlardan 6'sını Fenerbahçe, Galaıasaray, Beşiktaş gibi kalabalık taraftar kitlesine sahip takımlara karşı oynayacak. Bu durumda transfer vecari giderler sabit kalırken, hasılat ve kârlıhk artacak. Bu görüşleri dilegetire t basketDOİ takımları yöneticileri, Federasyon Başkanı Osman Solakoğlu'nun da bu isteme karşı çıkmayacağı ınancını taşıyorlar. Kendileriyle görüştüğümüz basketbol yöneticileri, Osman Solakoğlu'nun yukarıda sözu edilen gerçekleri çok iyi hesaplayıp bildigini ve basketbolun daha geniş bir alana yayılması için 16 lakımlı lig doğrultusunda bir karar olujıurulması çabasına Solakoğlu'nun karşı çıkmayacağı kanısını taşıyorlar. Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Solakoğlu'nun da bazı özel sohbetlerde konuya ilişkin göruşunü dile getirirken, "Şimdi bu lig boylegidecek. Hazirandan sonra Merkez Danışıruı Kurulu'na bir öneri gotürulebUir. Kitapta ne yazarsa o olur. Basketbolumuzun gelişip )aygınlaşuıası bizim her zaman göz öniinde tuttugumuz bir hedeftir" diye konuştuğu biliniyor. Kararın bu biçimiyle kesinleşmesinden sonra 198788 sezonunda ligdeki takımlardan hiçbirinin düşürulmemesi halinde, 12 takım aynen kalacak, 2. ligde ilk dört sırayı alan takımlar da birinci lige çıkacak. Şu anda deplasmanlı ikinci ligde ilk dört sırayı Tekirdağ Büyük Salat, Sumerbank Beykoz, Nasaş \e Darüşşafaka paylaşıyor SOLAKOflLU VE SEBA'MN GtZIİ BUHJŞMAS1 ... Vegörüştüler Spor Servisi Beşiktaş'ın düşmenin kaidınlması yoiundaki önerisini Basketboi Federasyonu'na üetmesinın ardından dun Osman Solakogiu ve Sıileyman Seba "çok gizii" olarak buluştular. Dün akşam uzeri gerçeklestirilen göruşmede taraflann birbirlerine geleceğe dönuk düşuncelerini aktardıklan saptandı. Yeri ve saati hakkında büyük bir gıziilik uygulanan buluşmanın daha önce Beşiktaş basketbol takımı teknik komite öyesi Ateş Çubakçn ve B*ttal Durusel'm de katılımlarıyla gerçekleşmesi düşunüiürken. dün sabah anı bir kararla görüşme SolakogİHSeba zirvesı haline dönuştürüldu. Osman Solakoğlu'nun Federasyondaki bürosuna gıtme>ip randevulanru iptal ettıgj görüşme için Süle>Tnan Seba da kulup mudurü Şevket Yorulmaz'a bılgi vermekten kaçındı. Sofakoğiu "Soranlara disçive gitti deninlz" diye evden aynhrken, Süleyman Seba alışılmarmş bir biçımde gidecegi yeri söylemeden kulüpteki odasmdan ayrıldı. Gizlı görUşmede tarafların "duşmenin kakhrrinas" ve "bssketboia dmba çok >»tınm yapdması" gibi ikı önemli konu üzerinde durduklan sarulıyor. Solakoğlu'nun Suleyman Seba'dan basketbolbranşım yenıden canlandırma yolunda garanti istedığt. Seba'mn da Federasyon Başkanı Solakoğlu'ndan bu sezon duşmelerinın önlenmesı, gelecek dönem içtn basketbola agırlık verilecegı yolunda istek ve vaatte bulunduğu ılen süruldu. ZEVK VERIYOR Hakem Oal, maç yönetmenin zevk verdtğinı söylüyor (Fotojğraf Turgay Ûrme) Uluslararası futbol hakemi Özcan Oal: Hakenıleriıı etrafında bu işîn ticaretiııî yapan sîmsarlar var Bir maça gidiyorsunuz. Önemli bir maç. Bir takım düşecek,diğeri kurtulacak. Ama o maçı yönetmek için gittiğiniz şehirde eski bir arkadaşınızı, bir okul arkadaşınızı tesadüfen göremez misiniz? Görürsünüz, kucaklaşır, öpüşürsünüz. Ama bu maç sonrası şehirde öyle bir olay haline gelir ki dedikodular ayyuka çıkar. Ama sizin kendinize güveniniz varmış. Hikâye... mış, rahat edememişse ertesi gun iyi maç yönetemez. Bu sosyal olay hakemliğin en mühim problemlerınden birisidir. Yavaş yavaş çözümleniyor belki, ama bugün için sorundur. Ya misafir edilen hakemler? Onlar için bir şey söylemediniz. Bunlar tek tuk olabilir. Ama bu konuda da esas sorun hakemlerin çevrelerinden çekinmeleri. Şimdi bir misal vereyim. Bir maça gidiyorsunuz. önemli bir maç. Neticede bir takım düşecek, ötekisi kurtulacak. Ama o maçı yönetmek için gittiğiniz şehirde bir eski arkadaşınızı, bir okul arkadaşınızı tesadüfen göremez misiniz? Görürsunuz, kucaklaşır, öpuşürsünüz. Ama bu maç sonrası şehirde öyle bir olay haline gelır ki, dedıkodular ayyuka çıkar. Ama sizin kendinize güveniniz varmış, hikâye. Korkuyorsunuz, çunku aman bir laf olur diye. Kendine güvenen hakemin bence dozunu kaçırmadan otelin lobisinde oturması da eski bir arkadası ile kucaklaşması da normaldir. Ama tutmuşsunuz, otelin lobisinde gece yanlanna Ol'lere, 02'lere kadar kalmışsınız. Etrafınızda ne idüğü belirsiz adamlar ve ertesi gün sahaya çıkmışsınız, uykusuzsunuz, bir değil birçok hata yapıyorsunuz, işte bu olmaz. AMATÖRLER Rayülkenler'e 'baybay9 GüvenHastaneye gıtti, geldı. oyuna devam etti. GÜRCAN BÎLGtÇ Fenerbahçe'de mart ayında yapılacak kongrenin "ağıriık" noktası Dereağzı grubu, dağılmaktan Kâzım Bayülken'in istifası ile kurtuldu. Önceki gün yapılan grup laplantısında Kâzım Bayülken'in şahsında Semih Bayulken ustünde yoğunlaştırılan eleştirilerle hava birden bire gerginleşti. Kâzım Bayulken söz alarafc, "Semih Bayülken'den vardım isledik. O da 'peki' dedi" açıklamasını yaptı. Bu dakikadan sonra ortalık karıştı. Grup üyeleri, Semih Bayülken'in güdumüne girdiklerinden şüphelendiklerini açıkladılar ve sonuçta Kâzım Bayulken "yuriitme orgam"ndan istifa ettiğini açıkladı. Kulübün bugünku kötu durumunu Semih Bayülken'e bağlayan grup üyeleri, kendilerinin kimsenin "emir kulu" olmayacaklarını açıkladı'aYürütme kurulu üyesi Doktor Nejat Akdoğan, bugüne kadar devamlı olarak Semih Bayülken'in adamları olarak görüldüklerini, bunun çok yanlış olduğunun böylece anlaşıldığını belirtti ve "Grubomuz rengini ve politikasını belli etmiştir. Semih BayiUken ile birlikle olmamız mümkun değil. Pek çok kişi bugiine kadar bu rahatsızlıklannı dile gttirdi ve Dereağzı gnıbuna katılntaktan kaçındı ' dedi. ' Fenerbahçe'de yaklaşan kongrenin adı İcondu Dereağzı Grubu, Kâzım Bayülken'in • yürütme organından istifasını kabul etti. Grup, bundan sonraki Fenerbahçe antrenörü Ömer politikasının Semih Bayülken'e karşı Kaner, Tahsin Kaya'nın sürekli olacağım açıkladı. F. Bahçede garip şeyler oluyor... olarak işlerine kanştığını ve "Benim size söylediğim futbolcu oynayacak, yoksa kanşmam" dediğini açıkladı. NECMİ GÜLÜMSER Ömer Kaner de şu anda Fenerbahçe takımımn teknik heyetindekı bir sorumlu.. Kaner öyle şeyler anlatıı, öyle noktalara parmak bastı ki, bir kulubun nasıl kötu duruma düştüğünü çok açık bir şekilde dile getirdi. Takımı başkan yapıyor, Csernai göstermelik Kaşındaki 4 dikişle futbol oynadı tBRAHİM YILDIZ lstanbul Amatör Futbol Şampiyonası dün yapılan maçlarla başladı. Vefa, Eyüp, Zeytinburnu statlannda yapılan karşılaşmaların en ilginci KartalAltınova arasında yapılan maçtı. tlk yarının bitimine 15 dakika kala kaşı yarılan Altınovalı Güven hastaneye göturüldu. Kaşına 4 dikiş atılan futbolcu, maçın ikinci yarısma yetişerek oyuna devam etti. Pasabahçeli gençlerin "futbol dersi" alkışlarla izlenirken, amatör lige ilginin yeniden canlandığı, tribünJerin doluluğundan belli oluyordu. Günün toplu sonuçları şöyle: PaşabahçeBağlarbaşı: 00, KapahçarşıŞehzadebaşı: 11, SefaköyAltınova: 21, BeşiktaşKâğıthane: 20, KartaltepeYıldıztabya: 11, HaydarZeytinburnu: 12, Köy HizmetleriKavacık: 22, SefaköyBozkurt: 12, ÇıksahnOkmeydanı: 02, KuştepePolisgücü: 02. CankurtaranY.S. Selim: 11 YakacıkMaltepespor: 00 vamlı baskı yapıyor 'Bu adamı niye kadroya almadmız? Bu fuıbolcuyu niye oynatmadınız?' diye konuşmıya başladılar. Tahsin Kaya telefon ediyor va da yoneticiler ile haber yolluyor, yazıhanesine çagınp devamlı olarak baskı yapıyor. 'Benim size söyledıgım futbolcu oynayacak, yoksa kanşmam' diyor. Teknik hejele bu kadar kanşılan bir kulup daha görmedim. BU yapamıjorsak, takımı yönetimle birlikte yapıp sahayı çıkarsınlar." Ömer Kaner, Lukovean konusunda da yönetim kurulu ile ters düştüklerine de|indı Fulbolculara kontrol Bu arada teknik direktör Csernai antrenör Omer Kanerle, birlikte dun gece tüm futbolcuları evlerinde kontrol etti. Futbolculara "baskın" yapan Cesernai ve Kaner, bu uygulamanın önümüzdeki haftalarda da süreceğinı soyledi. Fenerbahçe yöneticisi Fazıl Tokatlı'ntn babası Hasan Tokatlı vefat etti. Kaner, Başkan Tahsin Kaya'dan şikâyetçi oldu. "Her şe>imİ2e kanşıyor" dedi ve devam etti: "Dk geldigimiz günlerde işlerimize kanşan yoktu. Ancak son 1 aydır Tahsin Kaya n yönetim de Sürmeüî Beşiktaş başkanlığma adayun Spor Servisi Beşiktaş Kulübü'nün mart ayında yapılacak kongresinde başkanhğa adaylığını koyacağım açıklayan Yalçın Sürmeli, "Beşiktaş'a hizmet bir nöbet işidir. Bu nöbeti ben ve arkadaştanmın devralma zamanı gelmiştir" dedi. ĞÜNÜN PROGRAMI FUTBOL İsUnbul İnonü Stadı: 14.00 BeşiktaşKarşıyaka 14.00 YedikuleMalkara (Z. Burnu), 14.00 G. Saray Alibeyköy (Şenlikköy), 14.00 BayrampaşalstanbuUpor (Bayrampasa), 14.00 GalataKasımpaşa (Vefa) Seba'ya ğençlik aşısı Spor Servisi Beşiktaş'ta kongre öncesi Süleyman SebaYalçın Sürmeli mücadelesi kızışırken ODTÜ'den 356 genç üniversiteli Seba'yı destekleyen bir açık mektup kaleme atarak Beşiktaş Kulübü Başkam'na verdi. Sefaköy Kartal: 2 Altınova: 1 BASKETBOL tstanbol Spor Sergi Sarayı: 12.00 IstanbulsporPertevniyal 13.30 BeykozNasaş 15.00 ITÜKarşıyaka 16.30 BeşiktaşTofaş HAKEMLER: Güngör Erciyes (5), Mesut Akına lS), Cem özgides (5) S.KARTAL: Ali (5) Cemil (5), Halis (6), Fıkret (6), Müiaztm (S) Uğur (6), Kasım (S), Mehmet (6) Slnan (6), Hayrullah (8), Malik (4) (Sedat 5) (Erol ?) ALTINOVA: Fazıl (6) Cemal (5), Bedri(6), Güven (8), Atitla (5) Cengiz (6), Metin (6), Gürsel (S) Orhan (5), Nejat (5), Sadun (6) GOLLER: Dk. 41 Sadun, Dk. 45 ve 80 Hayrullah SARI KART: Hayrullah (Kartalspor) VOLEYBOL İslanbul Burban Felek: 14.00 G.S. AltınyurtGalatasaray (E) 15.30 EczacıbaşıGalatasaray (B) ELTOPU lsUnbol Baglarbaşı: 14.00 ArçelikENKA ile oynayacak olan Beşiktaş ı sakat futbolcuları düşünduruyor Feyyaz ve Husamettın sakatlıklan nedeniyle dün arkadaşlanndan ayrı olarak çalışırken, Rıza da parmağındakı sakaîlık nedeniyle yırtık ayakkabı ile çalıştı Takımda baş gösteren sakaöıkiar nedeniyle teknik direktör Mllne. Sınan, Metın ve Saffet'ı özel olarak hazırladı Ingilız çalıştıncı Sınan'a ayrı bir ilgı gösterirken, dün yapılması gereken Eyup Sultan zıyareti önümüzdeki haftaya ertelendı (Fotoğrat: Asena Özkan) MilneSinan dostluğu J a S Prekazi sakat Spor Servisi Galatasaray Sakaryaspor maçımn hazırlıklarmı sürdürüyor. Dün yapılan çalışmada Gaziosmanpaşa maçında topuklarından sakatlanan Cevat Prekazi düz koşu yapmakla yetindi. Ancak Cevat'ın durumunda ciddi bir şey olmadığı ve Sakaryaspor maçında takımındaki yerini alabileceğı bildirildi. Kapalıçarşı: 1 Şehzadebaşı: 1 HAKEMLER: Kemal Yeşeren (6), Fahri Altmbaş (5), Fahri Gergin (S) KAPALIÇARŞI: Sahap (6) Osman (S), B. Süleyman (6), Hüsevin (S), K.Süleyman (41 Eyüp (5), fahir (5)'. Cofkun (5) (Kemal 4), Abdülkadir Seul için geç kaldınız Beden Terbiyesi Spor Genel Müdürü Kemal Kâmiloğlu'na bir brifıng veren Şahmuradov, olimpiyatlara 8 ay kalmasına karşın milli takıma baş antrenör bulunamayışını eleştirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosul Sovyet güreş antrenörü Şahmuradov, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü Kemal Kâmiloğlu'na gureş ile ilgili bir brifing verdi. Şahmuradov, Olimpiyatlara 8 ay gibi kısa bir süre kalmasına karşın milli takım baş antrenörünün bulunmayışını eleştirdi. Yuri Şahmuradov, Genel Müdür Kâmiloğlu'na dun verdiği brifingde şu goruşlere yer verdi: "Avrupa, Dun>a >e Olimpiyat şampiyonalannaf ok az bir zaman kaldı. Maalesef benim gördüğiim şartlarda bazı telaş gerektiren dunımlar vır. Çok ciddi konu!«r ve problemleriniz var. Şu ana kadar milli takım başantrenöriınüzu ilan bile etmemişsiniz. Memnun ve ikna edici bir progranuoız bazır değil. Olimpiyaflara kimlerin katılacağı belli değil. Bana verilmiş programda her şey yazılmış çizilmiş olarak var. Ama denerae bskımından zaman az. Şu ana kadar bir lek kamp bile yapdmaAııtrenörlerin eğitimi konusuna büyıik bir ağırlık verilmesi gerektiğini de vurguiayan Şahmuradov, konuşmasını şöyle sürdürdu: "Burada çe$itli ve çelişkili olarak bir gayret var. Sizde her antrenör, berkesteo çok bildigini, söyluyor. Fakat sporculann çauşması için planda tek bir fikir birligi, anlaşma yok. Bu milH takım konusu için de gecerli. Bir antrenmanda modern bir calışma şekli gösterdim. Sizin güreşçileriniz 160 nabızla çalışıyor. Başanlı olmak için en az 190 nabızla çalışmak gerekir. Bunu lafla yükseltmek mumkün değildir. Bunlan gerçekleştirmek için metot ve vasıta lazım. Antrenörleriniz bilmeden çok yiıkleme yapıvorlar. Güreşçileriniz çok iji fakat müsabakalann ritmine uyamıyortar. Müsabakaya baştan iyi başiıtoriar, sonunu getiremiyorlar. Vücutlannds yedek güç yok. Yedek giicıin vucutlanna depolanması geekir. tpbüken'in programında bu var. Bunu en kısa zamanda hayata gecirmeaiz gerekir." Sovyet güreş antrenörü Şahmuradov moralimizi bozdu Sümer Koçaka daire KONYA (Cumhuriyet) Milli güreşçi, dünya beşincisi ve Balkan Şampiyonu Sümer Koçak'a Konya'da Amatör i. küme takımlanndan îhsaniye Gençlerbirliği Başkanı Zeki Inanç ve kardeşi Bekir Inanç tarafmdan 20 milyon liralık daire hediye edildi. (V ŞEHZADEBAŞI: Hayrettin (6) Kemal (S), Uğur (5), Abidin (S), Suat (6) Salih (6), Mehmet (6), Ünal (6) Şcrif (S) (Mehmet S) Ferdin (6), Can (6) GOLLER: Dk. 21 Naci, Dk. 84 Ferdin SARI KART: K.Süleymon (Kapalıçarşı) ADANA HİPODROMU'NDAN 1. KOŞU: F: Özbatur, P: Semra 46, P: Karaşimşek 1, S: Efe 3. 2. KOŞU: F: Asliye, P: Turgut Bey, P: Şanlı Zeynep, S: Zerruga. 3. KOŞU: F: Ernur, P: Neycan, P: Beylice, S: Reis. 4. KOŞU: F: Perişan 1, P: Songül, P: Sera 1, S' Şahaner. 5. KOŞU: F: Gökhan, P: Eastran Dancer, S: Baharkızı. 6. KOŞU: F: Oyacan P: Günışığı, P: Senemsultan, S: Kırbatur. 7. KOŞU: F: Gerçek, P: Dilara 2, P: Kıbnslı, S: Beyazkartal. 8. KOŞU: F: Kralkızı, P: Gülcan, P: Bilgehan, S: Heybetli. Karakelle Ahnanı yendi Spor Servisi Eski milli boksörlerden Selami Karakelle 4. profesyonel maçını dün gece Spor ve Sergi Sarayı 'nda Federal Alman Horst Schutte ile yaptı. 8 raunt üzcrinden oynanan maçı Karakelle son rauntta nakavua kazandı. BASKET TOTO I BeşiktaşTofas SAS ITUKarşıyata GaatasarayCukurova S PaşaöafıçeEfes Pıisen HılatsporEczacı&aş Beslens(K)rFenerbahce 2(5) 1(4) 1(2) 2(2) 1(2) 2(7) 1(10} 1(2) 1(3) 2(5) 1(4) 3 S! 2(10) 1(8) 1(2) 2(10) 2(4) 2(5) 2(10) 1(12) 2(2) 1(2) 2(8) 2(6) İsmir altıhsı 35 milyon lira verdi Spor Servisi Perşembe günıi koşulan İzmir at yarışları neticesinde: 6'lt ganyan: 742149 kombinesmi bılenler: 35.288.254.55, 3'lü ganyan; 214 kombinesi: 716.75, 3'lü bahis: 952 nolu atları sırası ile bilenler: 164.753.15 lira kazanmışlardır. 2(5) 1(10) 2(5) 2(15} 1(5) 1(5) 2(11) 2(3) 2(9) 2(2) KD v' NOT: Parantez ıçındeki rakamiar sayı farkıru gustermektedir. Geçen haftaki basket tofomuzu F.Bahçeli eski ba&keıçi llker Esel ile basketbol yazan Can Uyguç kazandılar. 18 yıl amatör.kümcde top koşturmuş, yani futboldan gelip futbolla yaşamış ve futbolu bıraktıktan sonra da eline bayrak, ağzına düduk alıp yine meşin yuvarlağın peşine düşmüş bir futbol cmekçisi özcan Oal. "Hayatımın 30 senesi fuıbolun içinde geçti" diyor Hakem olarak sizi ürkuten şey neler? beynelmilel kokart taşıyan birinci sıruf hakemimiz. Kısacası özcan Oal birçok hakemimizin aksine, futboGittigimiz yerde huzursuzuz lun içinden yetişmiş, futbolcu psikolojisini içinde yaşadığı için bilen bir hakemimiz. Yine aynı konu. Biz bir yere maça gittigimiz za Özcan bey, geçenlerde Merkez Hakem Komitesi man bizi o şehirden birisi karşılayacak diye ödüraüz Asbaşkanı Sayın Hilmi Ok "Son yıllarda bize hakemlik kopuyor. Hatta selam bile vermesini istemiyoruz. Koriçin başvuranlar arasında maalesef futbol oynamış kuyoruz Abdülkadir bey, vallahi korkuyoruz. Çunkü olanlar hemen hemen yok. Onun için hakem olmak herkesin hemen pislik atacağı insan hakem. Bu da topisteyenlere önce futbolu öğretiyoruz, sonra da Iumun yapısından geliyor. Bir sürü şeyler duyuyoruz. hakemliğı" demişti. Futbol oynamış kimselerin hakemAdam telefon açıyor otele, "Hoş geldiniz hocam, ben likten bu kadar korkmasının bir nedeni olabilir mi? sizin hayranınızım" falan gibi laflar ediyor, sonra "BaDaba açıkçası hakt>nlik korkulacak bir iş mi? şarılar hocam" diyor kapatıyor. O telefonu açtığı za Hakemlik bir hobidir. Profesyonel futbol oynaman acaba yanında kim vardı? Kimlere böyle bir gösmış olanlar futbolu bir ekmek parası olarak görür. Hateri yapmak lüzumu gördu bilemezsiniz ki. Hava alakemler ise sadece yolluk alırlar. Bence futbolcular panında gelip boynumuza sarılıyor eh maçtan sonra olur rasal açıdan tatmin edici olmadığı için hakemliğı seçdiyorsunuz. Ama olmuyor işte. O boyuna sarılmanın miyorlar. Bu birincisi. İkinci sebep ise hakemliğin kabile bir anlamı var gibi geliyor bize. Birilerı bir şeyler muoyu içinde iyi bir yer elde etmesi. Futbolculann şana mi anlatıyor acaba diyoruz. şöhrete ihtiyaçları yok, zaten herkes tanıyor. Ama me Yani bu işlerin içinde bazı insanlar var, karanlık sela ben sebze komisyoncusuyum, halde çahşıyorum, iosanlar mı demek isti.vorsunuz? muhasebeciyim. Benim bu yönümü kimse bilmez^Beni , Var, bu işın ticaretini yapanlar var. herkes hakem Özcan Oal diye tanır. Bilmem anlata Bunlar biliniyor mn? Kimler? bildim mi? Aşağı yukarı tanımaya başladık. , Bir de çevresine hıikmelme esprisi de olmalı. Banlar yaklaşık kac kişi? Bızler cin gibi adamîanz. Kimden ne fenalık geBu işi zevkle yapıyorum leceğini biliriz. Selamın altındaki şeyleri aşağı yukarı Evet. Hakemlik liderliğe meraklı kişilerin işidir. tahmın ederiz. İnsamn bunlardan kendisini koruması Mesela ben ilkokulda Kızılay kolu mümessiliydim. Orlazım. Ama koruyamıyor insan. öyle şekillerde yaktaokulda cemiyetlere girdiın, şimdi de birçok sosyal laşıyorlar ki insana, anlayamıyorsunuz bile. Bazen kuruluşta çalışıyorum. Bu gibi işlerle uğraşmaktan südost, bazen gorevli, bazen de başka şekillerde. Valla rekli konuşmaktan, çevreme etki yapmaktan, çevreanlatırken sinirleniyorum ve hakemlik muessesesine mi yönlendirmekten zevk alan biriyim. böylesine bok suren bu insanlara lanet ediyorum. Bazen gazetelerde ihbarlar, var. Toplanıyoruz, arkadaş Bu genelde böyle midir? ları topluyoruz, bu açıklamaları neden gereken yerle Evet hakemler olaya maddesel açıdan bakmazre yapmıyorsunuz diyoruz, "Kesinlikle olmaz, bize karlar. İsim olayım, lider olayım, tanınayım diye düşuşı cephealırlar" diyorlar. Herkesin korktuğu belli. îste nürler. Hakemliğı seçmelerinin nedeni bence hükmetböyle olunca da bu işler böyle gidiyor. Bence hakemme sanatından kaynaklanıyor. Bu iş bana da herhaller suçsuz, hakemlere toz kondurulmaz. Fakat simsarde büyük bir zevk veriyor ki, ben de o işi yapıyorum. ların olduğu da bir gerçek. Ya küfürler?.. Bana küfrediyorlar, çoluğuma çocuğuma küfre Peki sizce hakem şikesi yapılmıvor mu bu ülkediyorlar. Butün bu küfürleri duyuyorsun. Buna karde? Dahası şöyle diyeyim. Hakemsiniz, bir maçta şike olduğunu sezdiniz, onu raporunuza vazar ınısınız? şılık hiçbir şey almıyorsun. Neden? Çünku lider olmak başka şey. Ama bu boyle gitmeyecek. Artık seyirciler kuralları yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Futbolu 9Bir yere maç seyretme âdabı yavaş yavaş belirmeye başladı. yönetmeye Hakem de öyle pat diye oiunmuyor zaten, emek istiyor, sabır istiyor. gittiğimizde en öyle tabii. Hakemler de amatör sporcular gibi korktuğumuz şey, toz toprak içinde başlarlar, duşları akmayan sahalarotelde olsun hava da, buz gibi yerlerde soyunurlar, hatta bazen soyunma odası bile bulamazlar. 10 seneden önce bir hakealamnda olsun bizi mi Turkiye liglerinde göremezsiniz. Hakem de dedikarşılayan, çok ğiniz gibi kolay yetişmiyor. samimi davranan, 10 yıl beklemek zor iş. Yani üniversileye girmek gibi bir şey bn. hatta boynumuza Öneriler getire getire bu işi kolaylaştırdık. Mesarılıp öpenler. ş sela eski futbolcu Erman Toroğlu hemen klasmana girdi. Demek istediğim şu, futboldan gelmiş olanlar işi Bir misal vereyim, BeşıktaşKocaelı maçında lsdaha çabuk kavrıyorlar. tki futbolcu topa çıktığı zamail'in hatasım bir duşmekalma maçında görseydiman hangisinin kasti hareket yaptığını futbol oynamış niz ne derdiniz? Vay namussuz maçı sattı derdiniz deolan bilir. Çünku bu hareketleri futbol oynarken kenğil mi? İşte bu olayla şike olayım karıştırmamak ladisi de yapmıştır. zım. İspanya'da lspanyaMalta maçını yönettik Erkan Ama futbo! oynamamış, fakat hareketleri çok iyi Goksel ile. Ben yan, o orta hakem. Bana sorarsanız değerlendiren arkadaşlarımız da var. Ben ancak futMalta'nın büıün hareketleri şikeydi. Erkan'a sorsaruz bol oynamış olmanın avantajh olduğunu söylemeye ça"firstclass bir maçtı" diyecektir. lışıyorum. Şimdi Türkiye'de şike konuşuluyor, şike iki kişi ara Bir de şu var. Futbolcu hakeme iliraz ediyor. Bu sında bir olaydır. İki kişinin bildiği de sır değildir. Simitiraz acaba isyan mı, serkeşlik mi. bunu bakemin desar dediğimiz kişiler ortalığı değerlendirdikleri için hagerlendirmesi lazım. Çünku rakibi maç boyunca ona kemler dillere destan oluyor. lekme atmış, o da dayanamamış, turmuş, hakem tak O zaman hakemlerin vanlanndaki berkesten şüpsan kartı çıkanyor. Futbolcu yerine koyun kendinizi, he etmemiz gerekiyor. isyan etmez misiniz? Bir hakemin en buyuk meziyeti psikolog olmasıHakemi suçlamak kolay dır. Eğer o karşısındaki futbolcunun neden isyan etti Kuşkulanmakta gayet haklısınız. Ama bir örnek ğini anlamıyorsa, zaten yanlışlar başlıyor demektir. daha vereyim. 65 yaşındaki bir adamın hakeme gelip Biraz once liderlikten söz ettik. Hakemin saha"Ver elini öpeyim" demesı yağcılıktır, kendine saygıda bir lider olabilmes! için galiba en önce takdiı baksızlıktır. İşte buna benzer şekilde olaylarla karşılaşılannı adil bir biçimde kullanması gereki>ar. Ben bir yorsunuz. Bence Türkiye'de bu işlerin duzelmesi içjn de size bakemlere vertlen ;.olluklardan söz etınek isliönce insanların duzelmesi gerekir. Yani futbolculann >on>m. Birinci ligin hakemleri belli, 2'nci ligin de belli. da duzelmesi gerekir. Ben maça çıkarken eğer maça Kederas>on uçak parabtnyla ilgili araşünna yapıp milkonsantre olmuşsam, başka bir şey düşunmuyorsam leti tedirgin edeceğine, yul parasını kilometre hesabı futbolcu da "ben guçluyum bu maçı gucümle ile belirteceğinc. örneğin İzmir'de >e>a Ankara'da, >a kazanmalıyım" demelidir. Yoksa hakeme bok atıp Oa diğer kentlerde sözleşme >apacağı bir otclle aniakendini temize çıkarmak çözüm değildir. şıp tüm hakenrieıin görcvr gittiklerinde bu otellerde İyi ama insanlanmızın düzelmesinden baska çıkalmfllannı sağfas*. hakenıleri dc şaineden kurtarsa kar yol göremijorsanız olmayacak duava amin diyorrtaha iyi olmflz mı? sunuz demektir. Valla b'u bunu devaınlı leklıl ettik. Öyle demeyin. Türkiye'de bir Serpil Hamdi Tü Kim olarak? zun altyapısı var. Ama adından kim bahsediyor? Ya Hakemler Derneği olarak. Bizim hakem olarak bancı antrenörler tuvalete gitse haber diye yazılıyor. gidiş gelişimızi en rahut şekılde sağlasınlar. kalacağı Biz konuyu dağıtmayalım. Bir şey sormuştum, mız oteli de tespit etsinler, biz para pul istemiyoruz sabadaki maçta şike lahmin etü'nizst bunu raporunuYeter ki maç yönetmeye gittiğimizde gideceğimiz yerza jazar mısınız? de huzur içinde olalım. Sahada bazen normal oynayanlar da hata yapa Kalacafımız yer derken, örneğin lüks bir otel mi bilırler. Formsuz gününde de olabilir insanoğlu. Eğer demek istiyorsunuz. Yani İzmir'de K.fes Oteli gibi mi... namusluysanız karşımzdaki oynayan insanları da namuslu sayacaksımz. Hakem 3. sınıf otelde kalamaz TV'deki tekrar tekrar gösterilen hakem halalan Işte mesele de burada. Hakemlere konferanslariçif ne dijeoeksiniz? da giyimden konuşmasına kadar her şeye dikkat edil Bunu Avrupa ülkeleri de yapıyor. Ancak oyun mesi istenir. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya, sırasında ve bir basın mensubu. bir de antrenör maç hakem de öyle. O yüzden bir hakem bir şehre gidınce »ırasında yorum yapıyor. Yani anında. Yoksa aradan 3'imcu sınıf otelde kalamaz. saatler geçmiş, tekrar tekrar seyredilmiş bir pozisyon Ama kalan var. konuşulmuyor bile. Bu da galiba hakeme ve onun gö Tamam işte. mecbur durumda kalırsa adam ne rüşüne saygıdan ıleri geliyor. yapsın? Sos>al yaşantınızda hakemliğin sonuçlan olum Burada bir taplama \apa>ım. Hakemleri kalalu mu? cakları otelde misafir elmeje kalkanlar da var. Genellıkle olumlu. Ama bir lokanıava gitmişsi Bu da buyuk sorun. Hakem bir yere gittiğı zaman niz eşinizle birlikte öbur masadan bir ses "Hakem abı hiçbir şey duşunmeyecek. Butun konsantrasyonu yogeçen sene verdiğiniz penaltımn hesabını bu hafta öde neteceği macın 90 dakikası için olacak. O zaman haolur mu?" İşte bu laflar bu sataşmalar bizi etkiliyor. kem başarılı mac yoneiir. Ama gittiği yerde uyuyamaAilece etkileniyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog