Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ARÎF KEMAL RED TÜRKÜLERİ II Tüm plakçılarda Cüner Piak ve Kasetçilık TH: 527 55 93 52610 49 64. Yıl: Sayı: 22759 umhurıyet Kurucusu: Yunus Nadi 250 TL. fla.K*w3 Ocak 1988 Pazar FAKSİMİLEDE SON AŞAMA PitneyBowes GÜNPA A.Ş. tst. Merkez. 146 20 26 141 67 97 140 29 16 Ankara Buro: 137 25 65 136 39 65 Bekleneıı kaza: 16 öltt Avrupa Uçak Seyahat Şirketi'nin Condor'dan kiraladığı Boeing737200 tipi charter yolcu uçağı Stuttgartîzmir seferi sırasında Seferihisar yakınlarında düştü. Uçağın Menderes Havaalanı'ndan iniş izni istediği ancak alanda başka bir uçağın kalkış halinde olması nedeniyle pas geçtiği öğrenildi. Uçakta 5 mürettebat, 11 Türk yolcu bulunuyordu. Manısa % IZMIR Menderes Hcr^alanı'nainişyapamco^amkpas geçen Alman uçağı Izmiryakınlarında düştü Roma dan Italya'nın yeni yüzü NtLGÜN CERRAHOĞLU Son 40 yılda, bir önceki 3000 yıldan, son 10 yılda ise bir önceki asırdan daha hızlı değişti Italya. New York tan Izmir'de havaalanı bilmecesi leknıK yeterstzlık mı, puot korkusu mu. IZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA ENtS BERBEROĞLU HÜSEYİN ERCİYES İZMİRBONN Lufthansa'mn yan kuruluşu olan Condor havayollanna ait Boeıng 737200 tipi bir charter yolcu uçağı Stuttgartlzmır seferini yaparken, dun, tartısması süren Adnan Menderes Havaalaru'nı pas geçtıkten sonra Seferihısar yakınlanndaki Beyler köyü civannda düştü. Bir Türk işadamının sahıbı bulunduğu Avrupa Uçak Seyahat Şirketi'nin chaner seferleri için kıraladığı uçakta bulunan 11 Türk yolcu ıle 5 Alman mürettebatın ölduğü bıldırildi. Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli kaza üzerine Ankara'dan (Arkası Sa. 8, Su. 3'te) uşadası ÎZMlR'DEKÎ 2. KAZA 8.Saytada UYARMIŞTIK Menderes Havaalanı'nın aksakJıMan başından beri biliniyordu. 24 kasım, 5 ve 11 Aralık 1987 tarihli gazetelerimizdekj ılgili haber ve yaBtarda bu aksakJıkJara değinerek yettaliteri uyarmıştık. IZMIR Menderes Havaalanı, 17 Kasım 1987'de Başbakan Turgut özal tarafından açılmıştı Alanın bazı önemli aksaklıkları olduğu bilınıyordu Bu aksaklıklardan bırısi ILS (aletlı ınış sistemı) aygıtındakı üç derecelık sapmaydı 5 Aralık 1987 günü "Menderes Havaalanı" başlıklı yazımızda "Her an bır facia yaşanabılır" deyıp ılgılılere soruyorduk llle yenı bır facıayı beklemek mı lazım ilgılilerin önlem alması ıçın? Evet, beklenen facıa dün gerçekleştı. Luflhansa Havayollan'nın yan kuruluşu Condor'a ait Boıng Can Pazarı... 737200 tipi yolcu uçağı, Menderes Havaalanı'nı "pas" geçtıkten sonra çakıldı Uçağın ıpnde 11 yolcu 5 mürettebat bulunuyordu Şu anda saat 24.00'ü geçıyor Uçağın düştüğu Seferihısar'ın GölenceBeyler Koyü, sarp kayalıklarla kaplı olduğundan enkaz bulma çaiışmaları zorlukla yurutüluyor Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemırlı de geç saatlerde Ankara'dan Izmır'e geldı 4 mıtyon yolcu kapasiteli Menderes Havaalanı, açıkjıktan sonra beklenmedık gelışmelere tanık olundu 80 mılyara mal olan havaalanına 17 (Arkası Sa. 8, Su. ~4'te) Hymie'ye mutlu yıllar ŞEBNEM ATİYAS Hew York, Yahudi nüfusunun çokluğundan dolayı "Hymie Kasabası' diye bilinir. Ama böyle olmasma rağmen buradaki Noel'in öteki Hıristiyan kent Noel'lerinden fazla bir farkı yoktur. Oslo dan Hükümet, kamu işçisine en az memur zammı kadar artış sağlayacak 600 bin isçi zaııı bekfiyor BağKur emektisine wnut ışığı BağKur emeklilerinin durumlarmı iyileştirmek amaayla ilk aşamada halen 10 bin 675 lira olan sosyal yardım 20 veya 25 bin liraya yükseltilecek. ANKARA (Cnmhuriyet Büroso) En diişük emekli ayuğı alan BağKur emeklileri için de yeni bir umut ışığı doğdu. Çalışma ve Sosyal Gavenlik Bakanlıgı yetkilileri, BağKur emeklilerinin durumlannın (Arkası Sa. 11, SıL 2'de) Görgüsüz ' başkent YAVUZ BAYDAR Kuzey Denizi'ndeki petrol yataklarının Norveç'i yeni zengin kılıvermesi, Oslo'nun da coğrafyasını değiştiriyor. Başkent, tarihin en büyük makyajını yaşıyor. Bilbao'dan Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin, süresi bu yıl içinde dolacak îoplusözleşme görüşmelerine yakında başlanacak. İşçilerin net gelirlerinde en az yüzde 3540 civannda artış öngörüldüğünü belirten Çalışma Bakanlığı yetkilileri, ücret artışlarının memurlarda olduğu gibi altışar aylık dilimler halinde uygulanmasının düşünüldüğünü söylediler. ANKARA (Cumhuriyet Biiroso) Kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinin süresi bu yıl sona eriyor. Yılın ilk aylarında başlayacak toplusözleşme görüşmelerınde hükümetin, işçilerin net ücretlerinde en az memur maaşlanna yapılan zam oranında artış sağlama eğiliminde olduğu bildiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un toplusözleşmelerde izlenecek ücret politikasıyla ilgili olarak çeşitli formüller Uzerinde çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, memur maaşlarında olduğu gibi kamu kesimi toplusözleşmelerinde işçilere ücret artışırun 6'şar aylık dilimler halinde verümesi uygula(Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) Üç kralı bekleyen çocuk MtNE G. SAULNIER ~ İspanyol çocukları, komşu ülkelerdeki gibi 24 aralık gecesi dağılmayıp, 6 ocakta gelecek üç kralı bekliyor. Isa'ya armağan getiren üç ermiş kişiyi... Apıa'dan Samoalının dövmesi C ı | f l Q | | f | | M O h l 7 İ I n f t 7 İ İ l l 1 ' ^ t e r i B a k a n ı M u S t a f a Katemli, dun duzenlediği basın toplanüsında Trafik Yasası'nda yapılacak de<JtşiWNderi ^ • • " T 1 1 * 1 1 ? ! * 1 •••*•• y l i f c U i i l açjkjadı. Deöişikliklerde amaç, trafik polisine inisiyatif kazandırmak ve kural ihlallerinde cezayı anında uygulamak. Aynca eskjden mahkemeye inrjkal eden ve uzayan kimi durumlar için değişiklikten sonra polisin cezayı yazması yetertı olacak. Bir ara başlaölan, ancak terk edilen puan sistemi kısa bir sure sonra yeniden uygulamaya konacak. Bilgtsayar sisteminin tam olarak devreye girmesiyie sürucü hatalan daha kolay kontrol edilebilecek (Fotoüraf: Erdofian Köseoğlu) CÖNEYT ARCAYÜREK yazıyor Önemli Belirtiler ANKARA Politikanın odak noktalanndaki deneyimli bir poIrttkacı "Bıçak gibi bir yasa geiiyor" dedi. İktidann hükümet programına almadığı "istekler" belliydi, şimdi "arayış" dönemıne girilmişti. İnanılır kaynaklardan aldığı bilgilere göre, hükümet Basın Yasas'nda önemli değişiklikler yapacaktı. Bu yonde araştırmalar ıçındeydi. Meclıs çalışmalarını "askıya" alacak kimi hazırlıklara hız vermişti. Bu arada anayasada yapmayı (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Trafîk için yeni düzen 1. Trafik cezaları en az 5 bin, en fazla 15 bin lira olacak. 2. Karayolları personeli de ceza yazabilecek. 3. Otomobillerin satışında muayene gerekmeyecek. 4. Eskiden mahkemeye gitmeyi gerektiren durumlarda polis ceza yazabilecek. 5. Ceza puanı uygulaması yeniden gündeme gelecek. 6. özel doktorlar da ehliyet için sağlık muayenesi yapabilecek. 7. hteyen kendi ad ve soyadları ile ticari unvanlarını da kapsayan plaka alabilecek. 8. Takometre uygulaması yaygınlaştınlacak ve geliştirilecek. NADİR PAKSOY ~ Bövme, Samoa toplumunda, yüzyıllardan beri süregelen, değer ve onemini pek yitirmeksizin bugün de uygulanan bir gelenek. Dövme, erkeğin artık erkek olduğunun, çocukluktan çıktığıntn bir göstergesidir. Zurihien UCUZ ATLATILDI Dun çöken 6 katfı Mari Luis adlı apartmanla yanındakj diğer binada toplamı 25 kjşi olan 4 aile yaşıyordu. (Fotoğraf: Yalçın Çakjr) Tarlabaşı'nda çöken 2 binada 1 kişi öldü tstanbul Haber Servisi Yıkınn çalışrnaları suren Tarlabaşı semtindeki dun çöken iki binada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, bir kişi ıse enkaz altında yaklaşık 14.S saat kaldıktan sonra sag olarak kurtarıldı. Çorbacı sokakta bulunan 25 14J saat enkaz altında kalan bir kişi kurtarıldı Okul yerine kıırs! Öğrenciye hafta sonu tatili yok Milyarderler saklaıııyor Yılın ikinci günü de gazetecilerin milyarderleri kovalamasıyla geçti. Gazetecilere ilaveten bankacılar ve emniyet görevlileri de Milli Piyango talihlilerinin peşine düştü. Mersin 'de "belki şok geçirmiştir" denilerek milyarder hastanelerde bile soruşturuldu. Milli Piyango Genel Müdürü Tezmen, "Milyarderlerimizi pazartesi günü bekliyoruz" dedi. Haber Merkezi Milli Piyango'nun 5 milyariık süper ikramiyesinın Istanbul ve Mersin talihlıleri dün de ortaya çıkmadı. Milli Piyango ldaresi Genel Müdurlüğu ile yurt düzeyindekı şubelerine "milyarder" olduğunu bildiren yaklaşık 50 kişinin telefon ettiği saptandı. Büyük ikramiyelerin sahiplerinin belirlenememesi gazeteciler ve bankacılara zor dakikalar yasattı Çekilişin üzerinden iki gün geçmesine karşın "ödeme yapılacak kişilerin beKrleoemcnıesi" nedeniyle Milli Piyango Genel Müdürü Oğuz Tezmen, "MflyanJerlerimizi pazartesi giinu bckliyornz" dedi. Milyarderlerin ortaya çıkmasını iki gün bekleyen Mülı Piyango Genel Müdurlüğu çalışanlan bugun dinlenecekler. 3332370, 5107420, 5173930 ve 1305680 numaralı biletlerle milyarder ve milyoner olan yurttaşlann kımliklerinin beürlenememesi nedeniyle özellikle gazeteciler ve bankacılar , 1988 yılının ikinci günunu meraklı bir bekleyiş içinde geçirdiler. Kimliklerini saklamayı yeğleyen yeni zenginleri arayanların yanına dun, emniyet görevlileri de katıldılar. tstanbul, Mersin, Burdur, Antalya, Izmir ve Sakarya ıllerınde piyango talihlilerinin "can guvenligi" gerekçesiyle ortaya çıkmadıklan olasıhğına karşı önlemler alındı. Ankara büromuzun haberine gore, Milli Piyango ldaresi Gene! Mudünı ikramıye karşılıklannın bankada sahiplerini beklediğini belirttı. Tezmen, büyük ikramiyeleri kazananlaruı "can güvenliği kaygıayla" henüz ortaya çıkmadıklannı sandığını soyledi. O^uz Tezmen, telefonla milyarder olduklanru açıklayan 50 kişının kuruma başvurduklarını söyleyerek, "Tdefon edenier parayı nasıl alacaklannı sonıyorlardı" dedi. Milli Piyango Genel Mudurü, büyük ikramiyeyi kazananların kimliklerini açıklayamayabi Milli Piyango talihlilerinden dün de 'çıt' çıkmadı ANKARA (Camburiyet Bürosu) Yenî yılla bırlikte trafıkte "yeai düzeae" gıdiliyor. Giderek çıkmaza dönüşen ve hergün meydana gelen kazalarda birçok kişinin hayatını yitırmesine yol açan trafîk sorununun çözümü için yeni yasal duzenlemelere gidiliyor. lçişleri Bakanı Mostafa Kalcmli, dün düzenledıgı basın toplantısında," Trafik Kanunu'nun gunün koşullanna gore değıştırilmesi" ıçın bır yasa tasansı ıle bir kanun hukmünde kararname tasansı hazırladıklannı açıkladı. Kalemli, kanun hukmünde kararname ile yapılacak yenı düzenlemelere ilişkin tasarının Başbakanlık'a sunulduğunu bıldirerek, yeni duzenlemeler konusunda bılgi verdi. Kalemli yeni duzenlemelerle, zaman içinde caydıncı nıteliğıni yitiren cezai mueyyıdelerin arttınldığını ve suçlann büyük bölumunun ıdari suça dönüştürülerek, poiise suç yerinde ceza yazma yetkisı verilmesinin amaçlandığım soyledi. Içişlen Bakanı Kakmli'nin açıklamalanna göre, yeni trafik düzenleınelerı ile Karayoİları Genel Müdürluğu personeline de ceza yazma yetkisı verilecek. Karayolları personeli özelhkle şehirlerarası yollara konulan trafik işaretleri ve levhalanna zarar verenlere ceza yazabilecekler. Aynca, pohs mahkemeye gıtmeden suç yerinde ceza yazabilecek ve otomobillerin satışı sırasında zorunlu olan araç muayenesi kaldınlacak. Aynca, ısteyenlere isim ve soyadı ile ncan unvanı yazılı plaka verilebilecek. lçişleri Bakanlığı, trafik yasa tasansının yanı sıra, Karayolları Trafik Bitpazarı ve kirası DOĞAN ABAL1OĞLU 15 yıldan bu yana kent belediyesince serbest bırakılan, Federal Merkez Bankası'mn hemen ardındaki gölün karşısma kurulan bitpazarı, yaklaşık 500 parsele bölünmüş. 6. SayMa ve 27 numarah iki bina saat 04.00 sıralarmda büyük bir gurültu ile çöktu. Yıkım alamnın birkaç sokak arkasında bulunan tarihi 6 kath Mari Luis adlı apartmanla bitişiğindeki binada 25 kişilik 4 aile yaşıyordu. Çok(Arkası Sa. 11, Su. 2'de) Öğrencinin eğitimdeki başansım arttırmayı ve bir sonraki eğitim aşamasına hazırlamayı amaçlayan "okul kursları" giderek yaygınlaşıyor. Sadece tstanbul'da 60 bin ilk, orta, lise öğrencisi hafta sonu tatillerini, tamamlama kurslarında geçiriyorlar. & Sayfada tserr lyi Pazarlar. Cumhuriyet Dergi bugün ve her pazar CumhuriYeCle bırlikte. (ArkasıSa. 8, Sü. l'de) (Arkası Sa. 8, Su. 5'te) OLAYLARIN ARDENDAK1 4 Yıl Önce, 4 Yu Sonra diye baskamna nasip olmayan lanmıştı. Bütün bunlara Sayın olanaklarla göreve başladı. Ülke Bedrettin Dalan'ın isbilir ve seaskeri bir rejimden sıynlıyordu; vimli kişiliği de eklemnce yıllarANAP halkın gözünde siviileş dan beri çile çeken tstanbullu menin bir aracı gibi görünuyor umutlara kapılmıştı. "Halıç'in du; 1980'den önce kan deryası Sayın Dalan'ın gözlerinin rengina dönmiış büyük kentler deği ne dönüşeceğine" inananlar şik bir beklentinin ıçine girmiş iyimserlikle beklemeye başlamışlerdU halk parklarda rahat dola lardı. şabiliyor, gece sokağa çıkabilı Aradan dört yıl geçmiştir ve yordu; Ankara'daki iktıdar Is eğer ertelenmezse yeni belediye tanbul'dakı beledıyeyı tökezlet seçimlerine çok az bir zaman tnek, engellemek, hatta bogmak kalmıştır. için hükümet gucunü kullanmıIstanbullunun umutlarını kostanbtıl Anakent Belediye yordu; beledıyelere kamu gelır ruduğunu ve iyimserliğini sur• • * Bakanı Bedrettin Dalan, çok lerinden aynlan pay büyütülyıllardan beri hiçbir bele müş, borçlanma olanaklan sağ (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) GERÇEK • Lübnan'da hellkopter kr\z\lübnan ordusunda görevli pilotun kullandığı helikopterı Dürzi bölgesine götürmesi üzerine Velid Cumblat helikopterı geri vermeyeceklerini soyledi. 3. Sayfada • Ho«t Kusatması Afganistan hakümeti 3'üncu yardım konvoyunun da bölgeye ulastığım kaydetti. 3. Sayfada • Arlf Dlno desen sergisi Istanbul Galeri Nev, 7 ocak1 şubat gunlerı arasında Arif Dıno'nun 60 kadar desenim sergileyecek. 4. Sayfada • Dededen toruna kalan sanat David Oistrokh'm oğlu lgor ve torunu Valeri birlikte çaldılar. 5. Sayfada • Yatınmcının haftalık rehberl Hisseler yüzde 6 değerlendi. Fonlarm kazancı arttı. Döviz mark dışında zarar ettirdi. Ekonomide • Marmara Bölgesi klrtilik yatağı oldu Marmara denizinin yanı sıra bölgedeki göller ve akarsular da hızla kirleniyor. Arka Sayfada • Bebek bakımı 20. yüzyıln en başarılı bebek eğitim yöntemi sayılan Monte Sori, annelere çevre ve mekân disiplini öğretiyor. Arka Sayfada • Yerii turist kış tatili yapsın Akdenız turizmcileri sezon kapatmamak için yeni öneri getiriyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Şükr... "Teşekkür" sözcüğü Arapça kökenlidir. Yapılan bir iyilikten hoşnut kalındığını anlatmak için kullanılır. Şükr, şükran, teşekkür, şakir. Hep aynı kökenden türetilmiş sözcüklerdir. Şukr'ün dinsel anlamlan da vardır. örneğin Hazreti (Arkası Sa. 8, Sü. l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog