Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/10 29 FYLÜL 1987 SEÇİM87'YE KATILACAKADAYLARIN TAMLİSTESİ 2) Abdurrahman Dillpak (gazetecı) 3) Omer Fıtoz tı la ı muşavır) 4) Mustafa Kemal Altug (avukat) 5) Mehmel Dogan Mu«lu (tuccar) 6) (K) Yavuz CHme2 (o man muhendısı) 4 bolge (6) 1) Ab Oguz (avukat esnı Istanbul se naloru) 2) Necdel Kulunk gumrük muşavırı) 3) Vunus Can (avukat) 4) Yusuf Tulan (pazarlamact) 5) Reşat Babçeevlı (avukat) 6) (K) Menmet Bıngoı (yuksek makına muhendısı) 5 bohje (6) 1) Bahn Zengıs (Yuk makına muhendısı) 2) Ekrem Erdem (tuccar) 3 ı Necdel Se>ım (ışletmecı) 4) Hasan Lrun (konfeksıyoncu) 5) Muzaffer Tekbıyık (ışletme mtidtiru) 6) (Kl Hasan Kuyucu (malı mıişavır) 6 bolge (6) 11 Hasan Aksaj (ılahıyalçı, eskı Devlet Bakanı) 2) Mustafa Baş /ılahıyatçı) 3) Mehmel Ozhusrer (makına ıUhendısı) 4) Ekrem Ozkajmaz (tuccar) 5) Mebmet bıgun (doktor) 6) (Kl Husnın Kansu (pazarlamaa) 7 bolge (6) 1) Prof Dr Osmaa Özturk (öğretım uyesı) 2) Mukadder Başegmez (serbest) V Uaal Kaçır (makına muhendısı) 4) Abdul Kadır Turker (gazetecı) 5) Mehmel Ceyhan (muteahhıt) 6) (K) Ali Omer Asian (ınşaat muhendısı) S bolge (3) 1) Yahya Oguz (Mak Muh eskı musteşar) 2) D< Ahmel Çalkıbç (dış doktoru) 3) Nafız tşleyea (ınşaat muhendısı) 3) 4) 5) 2 1) 2) 3) Ibrahim Kopru (avukat) Mehmet Muezzınoglu (Oğretmen) (K) Mehmet Izınlı (malı muşavır) bolge (3) Abdallah Aydogaa (emeklı memuri Selahattın Kıp (emeklı muflu) Şevkı Çobaaoglu (ıktısatçı yazar) 2) 3) 4) 2. 1) 2) 3) Rıfat Bulbal (avukat) Ahmel Dokulmez (avukat) (K) Murtaza Kallı /muhendıs, serbest) bolge (3) Hasan Dıkıci (ılahıyatçı, uzman) Nadır Albay (emeklı astsubay/ Nedp Vurdogpn (orman muhendısı) RPADAYLARI ADANA (14) 1 bclge (6) 1) Hasan I Itahbogiu (çı/lçı tuccar) 2) Hacı Hafız Kıbç (tüccar) 3) Bcytullah Kurt (yuk muhjemeklı müsteşar) 4) Nuri Poyraz (emeklı memur) 5) Mustafa l nsal (ıktısatçı) 6) (K) Hacı Mustafa Kaytana (tuccar) 2. bolgc (5) 1) Yakup Budak (ılahıyalçı) 2) SakyıniB Çauşkaa (mş. müh. sanayıa) 3) Hueyın Bahattia Damaacı (malı muşavır) 4) Ranuzan Gol (dış hekımı) 5) (K) Vusuf Bttgia /emeklı müfeltış) 3. böl(e (3) 1) Fevzi Erd>ve (sanayıcı) 2) Cummiı Deminas (ınşant muhendısı) 3) Zıhnı Kantemur (mımar) 1) Ömer Ekıscı (ılahıyatçı) 2) Aü Fidau fW> Genel Bşk Yrd serbest) 3) tbrahim FJtaş (emeklı memur) ANTALYA (8) 1 bölge (5> 1) Osman Yumakogullan (ılahıvatçı, ga zetecı Mılh Gz. Alm temsücısı) 2) Zıya Kalmacı tserbest) 3) Ibrahim Aktaş (makına muhendısı) 4) Halıl Genç fr«U vuJiy 5) (K) Selahattın Bıçakcı (leknıker) 2. bolge (3) 1) 4h" Yuksel (liahıyatçı ıdareci) 2) Husnu Kurt (ınşaat muhendısı) 3) AH U)S»1 (Oğreımen) 51 Mustafa Felen (a\ukat) 6) (K) Zekcn>ı Yümazgoz (malı mıişavır) 2 bölge (5/ 1) A"ımel SunDelçiogla (dıs hekımı, ılçe bşk) 2) Erdıoç Anbaaogla (emeklı subay) 3) ErdaJ Tunall (ıktısatçı, malı muşavır) 4) Izıel Ftştt (emeklı baş katıp) 5) (K) Musufa Brltal (ılahıvatçı) KIRKLARELİ (3) 1) Fethi Pehlıvan (esnaf) 2) Yasuf Sever (ılahıyatçı, ıdareci) 3) Sabn Selvı (gazetecı) ~ M\RDİN (6) 1) Fehım Adak (ınşaat yuksek muhendıs, eskı tıcaret bayındırlık lanm bakanı) 2) Huseyin Demırkaya (çıftçı) 3) Abdulkadır Erdeve (ezcacı) 4) Muhsın Aydıa (sunayı sıtesı başkam) 51 Yrjsı Dt\tn(muteahhtt) 6) (K) Sadık Damsma. (doktor) KIRKŞEHİR (3) 1) Zlkn Gurel (doktor) 2) Halil Demırel (ılahıyalçı) 3) Mekmel Emiu Çalıskaa başkatıp) (emeklı ÇANAKKALE (4) 1) 2) 3) 4) Rnşıt (iurşen (taccar) Yakup Goker (emeklı Oğretmen) Rıdvan Yılmaz (serbest muhasebecı) Hakkı Eaver Vener (tuccar) MUĞLA (5) 1) 2) 3) 4) 5) ÇeLnka>a Parmaksız (emeklı bmbaşı) Orhan Goncakaya (emeklı başkomser) Hasan Baran (emeklı astsubay) Aİi Akbas (tuccar) Ömer Fendoglu (ınşaat muhendısı) KOCAELİ (7) 1 bolge (4) 1) Şevket Kazan (avukat, eskı adalet ve ça lışma bakanı) 2) Huseyin Kuçukkeskin (ılahıyalçı, esnaf) 3) Alı Akcaa (emeklı memur) 4) (K) Rustn Koseoglu (ıktısatçı, tu~car) 2 bolge (3) 1) Besir HamJtogullan (sıyasal bılgıler fak Oğretım üyesı, prof) 2) Yusuf Demir (emeklı astsubay) 3) Alı To> (ılahıyatçı) ARTVtN (3) 1) Kadir Topbaş (mımar ılahıyatçı) 2) lsmaıl Ekrem Ergunej (avukat) 3) Gultekın Sııdnra (usıa) ÇANKIRI (3) 1) Mebmel Alı Şahin (a\ukat) 2) Mustafa Allın (ınşaat muhendısı) 3) Haiil Demır (teknıker) ~ MUŞ (4) 1) 2) 3) 4) Zekı Kocaman (çıftçı) Sıddık ÇesiUı (ıktısaıçı) Mehmel Ali Polat (esnaf) Huseyin Sever 'vOnettcı, ıhracalçı) ADIYAMAN (4) 1) 2) 3) 4) Akmel Dogaa (ılahıyatçı) Fabri Erdinç 'cz/rpı; ömer Alkan fçıftçı) Mehmel Yalçın (loktmlacı) AYDIN (7) 1 1) 2) 3) 4) 2 1) 1) 3) bobje (4) Mebmel Alı Acar (ılahıyatçı) Ömer Ozb«ş fma* muhendısı tuccar) Subhanettin Alp (sanayıcı) (X) Ahroel Erdem (tuccar) bolge (3) Trvfik OzaJp (sanayıcı) Ozkan Goksal (gemı ıns vuksek muh) Ahmel Mutlu (tuccar) ÇORUM (6) 1) 21 3) 4) 5) 6) Yaşar Solak (makıne tekmken) Hasan Karaca (emeklı ılköğretım md) Eynp Çelık (esnaf) Yusuf Işık (serbest) Abf Özseçer (emeklı âğretmen) (Kl Orhan Çaglar (avukat) NEVŞEHİR (3) 1) Cavıt Kardes (ılahıyatçı, tuccar/ 2) Mikdat Şahın (elektrık müh sarmf) 3) Mnstafa Oguz (emeklı memur) KONYA (14) ~ AFYON (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Osmaa H ı u r (makına mühendm) Hakkı fvzcn fma/ı muşavır) AU Demırso) (serbesl) Sul«>ıııan Alkara (serbesr meslek) Mehmel Kaya (tuccar) (K) Hueyıu Kenaa Edıbalı DENİZL1 (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nevzal Lslelı (makına muhendısı) Abdullah Palrvurek (doktor) Nur Havatı Inaoç tavukat) Mabammed Vedat Bavdıl (tuccar) Mekmet Islanballa (muıeahhıt) (Kl Bajram Yılmaz (emeklı memur) Hasan Aksay istanbul Sevket Ka^an Kocaeli 5) 6) 2 1) 2) 3) Mehmel Çılo (tuccar) (K) Esat Kılaç fçıftçı) bolge (3ı Mahammed Kasım Kıplaa (ılahıyut^ı) Fual Ovah Cuccar) Halil liıaa (sanayıcı) BALIKESİR (8) 1 bolge (5) 1) luksel Hasal (ılahıyatçı) 2) lsmail Ozgua (malı musavır) 3) Mazaffer Kavuş (ınşaat muhendısı) 4) Mıammer Doyran (emeklı astsubay) 5MKl Alı Bejoglu 'avukalt I bolge (3) II Nıyazı Gaveaoglu (ıktısatçı) 2) Naıl DuraJ (üahıyatçı) 3) Rahmı Vıldızlı (emeklı vaız) İZMİR (19) 1 bolge (5) 1) Burhanettın Barbak (elektrık tek nısvonı) 2) Muslafa Denurok (gem ınş ve mak muh ) 3) Ba)ram Topcan (arastırmacı) 4) Abdullah A>dın (orman yuksek mu hendısı) 5) (K) Celal Ozay (ıktısatçı) 2 bolge (3) 1) lsmail Gurso) (ıktısatçı) 2) Hicabı Mıan (emeklı kurmay albay) 3) Mevlut Scçümıs (tuccar) 3 bolge (6) 1) Mehmet Mı Acar (tek ıısyen) 2) Dcvut Orhan (malıyecı) 3) Ersın Kılıç (tşçt) 4) Muslafa Korkmaz (muıeahhıtı 5) Mustafa Nacı Yukselturk (muteahhıt) 6) (K) tsmail Ozlurk imuhasebeci) 4 bolge (5) 1) Mehmet Alı Ozudogrn /sendıkacı tek nısven) 2) Cengız Htmamcıoglu (avukat) 3) (Kman Gemıcı (doktor/ 4) \U Sakız (eczacı) 5) Ibrahim Kjnnatır (sanayıcı) AĞRI (4) 1) 2) 3) 4) Ahmeı Tekdal Cavu/tj/ « P G«ıW Bşk ) Nadır Kurt (eğıtımcı) Muammer Ertugral (fabrıkatör) Mehmet Aras (sanayıcı) ESKİŞEHİR (5) 1) 2) 3) 4) 5) AJı Nıkat Eskio|lu (profesör) Nihal Bilgrç (makına muhendısı) Abdullah Tanberk (malı muşavır) Husejın Toprak femeklı dın görevlısı) Erdogan ^araa (kımıagerj DİYARBAKIR (8) 1 bolge 1) Yakup Hatıpoglu (emeklı memur) 2) Nazım Dag (tuccar) 3) Yavıız Yarbz (emeklı Oğretmen) 4) Zalkaf Sezgia (zıraat teknısvenı) 5) (K) Mehmel Tokaj (ısçı) 2 bolge 1) Mehmel Faal Fırat (emeklı, eskı mıl letvekıh) 2) Mekmel Biuci (emeklı muflu) 3) Abdalazız Baballı (esnaf) AMASYA (4) 1) Husnn Cahit Koçkar (emeklı, mühen dıs, eskı mılleıvekılı) 2) Targa» Çekıa (eczaa) 3) Seyfettıa Karahocagıl (emeklı Oğrel men) 4) Mahterem Ayas (emtkli işçı) GAZÎANTEP (8) 1 bolge (5) 1) Mehmel Bozge>ık (ılahıvatçı eskı mıl leıvekılı) 2) Eaver Bakırcı (avukat) 3) Muslafa Talar (emeklı mufettış) 4) Ahmel Kasapbaşı /eızaa) 5) (K) Mehmel Alı Çeoker (sanayıcı) 2 bolge (3) 1) tlvas Demirti (ıdarea) 2) Muslum Goren (tuccar) 3) MYaşar Caabal (emeklı astsubay) ISPARTA (4) 1) Saadeıtın Gokçe (eleklnk yJksek mu hendısı) 2) Ramazan Topraklı (muhendıs) 3) Muslafa Çakskaa (tuccar) 4) Mustafa Kocabas (malı muşavır) BtLECtK (2) 1) Omalettin A»dogan (serbest) 2) Mehrael Samı Ozçellk (emeklı memur) 1 bolge (6) 1) Prof Dr Necmettın Erbakan (yuk muh eskı başbakan yar) 2) Abid Kıvrak (eczacı ıl bşk) 3) Hamn Ajiaç (ılahıyatçı eskı SfSPmıl leıvekılı) 4) AH Bebek (mımar) 51 Oervıs Ab Candan (dış hekımı) 6) (K) Eial Ötçer (avukat) 2 bolge (5) 1) Şencr Battal (avukat avrupa parlamen tosu eskı uvesı) 2) Yusaf Akgun (eczacı) 3) Ramazao Yetkın Ozf ı (emeklı uğ reımen) 4) Dunnuş Pıaaıtık (emeklı Oğretmen) 5) (K) Mustafa Bestaj (dış hekımı) 3 bolge (3) 1) Ahmel Renui Hattp /avukat ıdareci) 2) Mehmet Gurz (tüccar, sanayıcı) 3) Rasil Yazar (emeklı başkomser) NİĞDE (5) 1) 2) 3) 4) 5) Aü Kaytancı (avukat) Ramazan Çekiç (ılahıyctçı) Ramazan Ozbek (avukat) Necati Cekıç (emeklı memur) Sııat Kallusaa (serbesl) ~ ORDU (7) 1 bolge (4) 1) Osman Çaıaklı (prof ınş. yuk mu hendısı) 2) Kemal Oner (edebıyatçı serbest) 3) Rıfal Tomakın (ışleımecı) 4) IK) Hamza Demır (muhendıs) 2 bolge (3) 1) Senaı Yedıyıldız (emeklı muftu) 2) Muhammed Sıddık Öz (gazetecı) 3) Atıf Yaksel (makına operaturü) KUTAHYA (S) 1) Alı lksan Olurak (muhendıs muteahhıt) 2) \hmel Denn (malı muşavır) 3) Ibrahim Oz>urt (oğretmen) 4) Mehmet Karaman (muhasebecı) 5) Sule>man Caaan (emeklı hava yarbav) RİZE (4) 1) 2) 3) 4) Nevzat Demır (malı muşavır) Şevkı Yılmaz (ılahıvalçı) Nusret Ba\raktar (makına muhendısı) Mnstafa v»nk»ya (luccar) ANKARA (26) *? 1 bölge (6) ') taauuT Fehmı Cumalıoglu (emeklı dr albay eskı çalışma bakam) 2) Mehmel Sevin (avukat) 3) ErgJa Kuçuk (avukat/ 4) AlTVural (ınş vuk mühendm) 5) 4/if Çelık (muıeahhıt) 6) (K) Ahmet Öksuz (avukat) 2. boltc(«) 1) Mekmcl Nuri Karanun (ılahıyalçı) 2) Nlhal Esmek (vönetıa) 3) Rrcep Erdogan (serbest) 4) Akmet Ertok (muhendıs) 5) Ali Faat Öztark (tuccar) 6) (K) Mehmel Yıldınm (emeklı memur) 3. bölge (6) 1) Rıza Ulucak (a\ukal RP Genel Bşk yardımcısı) 2) Osman Aydın (tuccarı 3) Eaver Ergua (makına muhendısı) 4) Davul Özdemir (yoaetid) 5) Tahsın Teke tçıjtçı) 6) (K) Akraeı Gokce (tuccar) 4. bölge (5) 1) Yasin Hatipogia (avukat) 2) Musa Okçs (tanhçı) 3) Fahrettın Çıcek (muteahhıt) 4) Muslım Erdem /ılahıyatçı) 5) Yuıuf Alpduadar (emeklı memur) 5. bolge (3) BİNGOL (3) 1) Abdollah Bazencır (eskı mılletvekılı) 2) Kb \slan /?<•*! vaız) 3) Nareltın Akuş (eczacı) tÇEL (9) 1 bolge (6) 1) Mehmel Ataullah Sevda (tuccar) 2) Mı Kalıalı lavukal) 3) Mehmel Hanıfı Budak (tuhafıyecı) 4) Ekrem Gokçeoglu (muteahhıt) 5) \laaddın \kbulul (teknısven) 6) (K) Saffel Benli ,mah mtişa^r) 1. bolge (3) 1) Ercan Onuk (enerjı ve aıom reakıoru yuksek muhendısı) 2) Alı Hayta (ımalaıçı) 31 tbrahım So^vl (ınşaat muh. muteahhıt) EDİRNE (4) 1) 2) 3) 4) Şeaer Yazer (malı muşavır) Mumın Iriş (avukat) Cemalı Atala> (tuccar) (Kman Hatıpter (malı muşavır) SAKARYA (6) DCeval Ajhan^maAr vuk muh. Turkıye Ziraı donatım kurumu eskı genel mudur) 2) Saadettm Kolbasar (ılahıyatçı, emeklı öğı) 3) Hadı Dınçer (eczacı) 4) Livı Çavdaroglu (ıktısatçı, sanayıcttuccar) 5) Recep Yddınm (makıne muhendısı) 6) (K) Burhaaettın Pekşca (makıne muhendısı) BtTLİS (3) 1) Mekmel Bekır Ayte (muteahhıt) 2) Mebmel Zelu Sonmezler (naklıyecı) 3) Mevlut Gulmez (muteahhıt) ELAZIĞ (5) 1) 2) 3) 4) 5) Ahmel Tunç (öğrelmen) Hasan Tahsıo Feadoglu (avukat) Fabn Ajdın (ıdareci) Mustafa Yılmaz (esnaf) Nadır Yumakgıl (kuyumcu) GİRESUN (5) 11 2) 3) 4) 51 Ahmel Çıtlakoglu (malı muşavır) Mebmet Alı Altıadag (tuccar) Fikn Emanel (emeklı oğretmen) Abdullah Tekbas (ıktısatçı, tuccar) Cahit Akso) (emeklı Oğretmen) MALATYA (6) 1) Oguzhan Asıhurk fvuk ınş.mühendısı eskı ıçışten ve sanayı bakanı) 2) Talal Marasab (sanayıcı) 3) Alı Rıza San (sanavıcı) 4) Duran Yılmaz (emeklı) 5) Bakri Artun (tuccar) 6) < > Nazım Aydogan Ituccar) K BOLU (S) 1) Raki Kurnaz (esnaf) 2) Muslafa Vumlaoglu (ılahıyatçı) 3) Hamza Cebecı (mımar) 4) Seyıt Ahmet Co$kua>urek (emeklı öğ retmen tuccar) 5) Erguo Toker (serbest) ERZtNCAN (3) 1) Yılmaz Bayal lelektrık muhendısı) 21 Hazım Sallabaş (emeklı oğretmen) 3) Mehmet Akkus (emeklı oğretmen) GUMUŞHANE (3) 1) Bahaltın Elçı (avukat) 2) Mustafa \>kul /serbest) 3) Suat Pamultçu (elektrık muhendısı) tSTANBUL (45) ~~ KARS (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Orhan [allaa (ınşaat muhendısı) Ahmel Ensarogiu (serbest) Ahmel Kavaguneş (emeklı memur) Nun Ka>a (esnaf) Turan \ras (ışçı) (K) Eyup Boılu lıuccar ılahıvatçı) BURDLR (3) 1) Mustafa Bilgın (elektrık muhendısı) 2) Ozkan Tuaabo>lu (emeklı jandarma kurmay bınbaşı) 3) Haitvıa Ajaojjlu (eczacı) ERZLRUM (7) 1 bolge (4) 1) Lulfu Dogan (eskı Enıtrum senatönı) 2) Setahatlın Pariak (makıne muhendısı) 3) Ahmet A>dtn (dış hekımı) 4) (K) Burhaneltın Nuhoglu (tuccar) 2 bolge (3) 1) Hasan Ege (ılahıyatçı (eskı Di) tşl Bşk iek) 2) Lutfi Esengun (avukat ıl bşk) 3) Şfnasi Yavoz (kınasıvecı) HAKKÂRİ (2) 1) Hasan Lmil (oıobus ışletmeası, 2) Cemıl Şahın (muıeahhıt) BURSA (11) 1 1) 2) 3) 4) bolge (6) Abdulkenm Şebık (avukat ıl bsk) Mehmel Ivıbılır (ıktısatçı) Dr Şukru Oztark (dıs doktoru) ıNanr Ozsoı (gazetecı) HATAY (9) 1 bolge (6) 1) Suleyman Kahraman tınşmuh mu teahhıt) 2) BahatUn Oncel (ınşaat muhendısı) 3) Hanifi Yılmaz (mımar) 4) Ismaıl Hakkı Kumnı (muhendıs/ 2) Feril Şimşek (tekrısven) 1 bolge (6) 1) Sulejman Anf Emre (avukal eskı Dev laı Bakanıj 2) Mehmel Okul (ıdareci) 3) Alı Alaş fımalatçı) 4) Omer IKnlı (makına muhendısı) 5) SeUm Dursua (makına muhendısı) 6) (K) Gursoy Erol (elektrık muhendısı) 2 bolge (6) 1) Recep Ta\>ıp Erdogan (muteahhıt) 2) \c\zal Kor (profesör) 3) Muslafa \>dıoer (eczacı) 4) Alaaddın Akyel (vonelıcı) 5) Mahmut Keskın (gazetecı, yonetıcı) 6) (Kl lsmail Hakkı Turunç (ısletmeci) * bolge (6) 1) Kahraman Emmıoglu (Doç Dr) 2> Memdub Gurbuz temeklı) İ) 41ı Lyanık (ışçı) 3 bolge (6) 1) Hasan Elmas (ılahıvatçı gn bşkyrd) 2) Fıkret Hançer (çıfıçı) 3) tsmail Gokmen (ışadamı) 4) 4 Ihsan 5e>han (em subay) 5) Mustafa Cejlan (esnaf) 6) (K) Kadır Demırel (muteahhıt) 4 bolge (5) 1) Huseyın Kara deknık uzman/ 2) tlyas Kıroglu (esnaf) 3) tlhan Ozlopbaş (emeklı) 4) Kâmıl Yılmaz (esnaf/ 5) (K) Mevlul Alünok tınşaalçı/ MANİSA (9) 1 bolge (6) 1) Balent Knaç (avukaı) 2> Osman Özcan /ınşaal muhendısı) 3) Mustafa Tosun /naklıyecı) 4) Halil Çınar (tuhafıyecı) 5) Necdel Pıre (tuccar) 6) (K| Mustafa Ozdanar (çıfıçı) 2 bolge (3) 1) Ahmel Kasaooglu (elektnk muhendısı) 2) Hamdı Boyacı (ıktısatçı, tuccar) 3) Abdurrabman Ocak (berber) SAMSUN (9) 1 bolge (6) 1) Alı Turkmen (avukaı) 2) Kemal Eıenurei (emeklı Oğretmen) 3) Özcan Senk (ınşaaı muhendısı) 4) Nazım Karaman (ınşaaı muhendısı) 5) Hasan Sandıkçı (metalurjı vük mü hendısı) i) (K) Omer Harmandar (ınşaat mü hendısı) 2 bolge (3) 1) Muharrem Ceylan (ıktısaıçı ışletmecı) 2) 4bdullah Erken (ıktısatçı) 3) Hıkmel Yaka (ıktısatçı tuccar) KASTAMONU (4) 1) 2) 3) 4) Salıh Sa>ın (ılahıvatçı, tuccar) Tuacer Kulahvaiı ttekntsven) Halıl Kalkancı (emeklı mufettış) Abdullah Çeük (elekrrık muhendısı) KAYSERİ (8) 1 bolge (5) 1) Kanul Ozcan (ınş luh muteahhıt) 2) Orhan Aslanlas (dış hekımı/ KAHRAMANMARAŞ (7) 1 bolge (4) 1) Alı Sezal (çıfıçı) SİİRT (5) 1) 2) 3) 4) 5) Ceval Sevgıli (çıflç / M Saıl Bilgilı (ınşaat muhendısı) Mustafa Grup (dın görevlısı) Abdurrahn.,ı Y ridn (çıftçı müheahhıt) FahretüB Öktem (ıdareci/ IDPADAYLARI ADANA (14) 1 bolge (6) 1) ftyas Demırdnzen (eğıtıma oğretmen) 2) M Muslafa Suogur (dış teknısvenı) 3) Hasan Eroglu (emeklı astsubay) 4) Idris Pmarbası (ışçı) 51 Ahmel Çalışır (ınş. muhendısı) 6) (K) Yasar Keptaek (esnaf) 2. bolge (5) 1) Recep Kınş 'ıktısatçı) 2) Alı Geçioglu (eğıtıma) 3) Ali Gulen (zıraatçı) 4) Nuri lncendaa (teknısven) 5) (K) Esef Gırid (malı muşavır) 3 bolge (31 1) Idris Taşpınar (emeklı Oğretmen) 2) Salıh Şınn (eğıtımcı oğretmen) 3) S. Zekı Suynk (esnaf) 1) Samı Gönen (ılahıvatçı) 2) Osman Erkoc (em Oğretmen) 3) Seyıl Ahmel Eregiz (esnaf) HATAY (9) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) bolge (t) Muslafa Savaslı (serbesl) Omer San (serbesl/ Adnan Özbılgı (teknısven/ H Mebmel Kogce (em ışçı) Rıza Kogce (ı,ıftçı) (K) Hasan Hacı Fetlahoglu (esnaf) bolge (3) Macıt Varhbas (ışçı) Kamıl Kogce (esnaf) Alı Osman Incl (esnaf) MANİSA (9) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) bolge (6) Mu«tafa Gokalp (ışletmecı) Şua)ip Lçar /esnaf) Halil Yılmaz (çıftçı/ M Saıl Ermıs /esnaf) Muslum Demır (serbest) (K) Selım Çakalı (esnaf) bolge (3) Sabıl Ayvaz (esnaf) Mustafa Doganav (çıftçı) Mahmut Çıl Imalı muşavır) SİİRT (5) 1) 2) 3) 41 S) Hacı Tuma) (esnaf/ Ibrahim AUlb EmnıUahoglu (tuccar/ Sami Kılıç (ışçı/ Ahmel Özdenrir (ışçı) Alı Baıram /esnaf) SİNOP (3) 1) Şerafeddın 4k>uz (gazetecı) 2) Fahn Ozcan (memur yazar) 3) Mesut Cuvelı (tuccar) ARTVİN (3) 1) A Nacı Bıyıklı (muteahhıt) 2) Osman Necmi Özkan (taccar) 3) Yusuf Gnclu (esnaf) 3) 4) 5) 6) Recep Çıaar (ışletmecı) Kazım Guçlu (muteahhıt/ lsmail Şakacı (matbaacı) Nedal Lzun SİNOP (3) 1) Huseyin Ergan (esnaf) 2) Hasaa Çefikbas (esnaf) 3) Havdar Dıler (esnaf) SIVAS (7) 1 bolge (4) 1) Temel Kanunollaoglu (tekstıl vuk muh eskı mıllet\ekılı/ 2) Oguz Oklen (şırket muduru) 3) Ismet Harala (serbest meslek) 4) (K) Naıl Polat (emeklı oğretmen) 2 bolge (31 1) Ahmet Anktn/serbest meslek emeklı/ 2) Cemal Ozlurk (eczacı) 3) Mehmel Ayık (ışçı/ DENIZLİ (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Husnu Çalal (gazeıecı esnaf) Alı Rıza Ak (muhasebecı) Abdullah Keski (tuccar) Mustafa Alaa (esnaf) Muharrem \kturk (esnaf) (K) Yasar Dıdın (serbest) ISPARTA (4) 1) 2) 3) 4) Mehmet Ab Çelık (vavıncı) tsa Gokdogan (malı muşavır/ Husevın Akarslan (eczacı/ Mehmel Gebeş (vkımva muh) KAHRAMANMARAŞ 1 1) 2) 3) 4) 2 1) 2) 3) bolge (4) Mehmel Golçu /ılahıvalçı) Abdullah Bıber (esnaf/ Aslan Celıklı (esnaf/ (K) Bahn Hanılcı (esnaf/ bolge (3) Bayram Kır (esnaf/ Mehmet hartal (esnaf/ Mehmel Balvemez (esnaf/ SIVAS (7) 1 1) 2) 31 4) 2 1) 2) 3l bolge (4) Abdulkadır Hasbek (eğttımcı) Ahmel Bu>ukbas (esnaf) Nun Aslan (ışçı) (K) Nazım Takçı (çıftçı) bolge 13) Omer Polal (ışletmecı/ Hala\ Herdem (tuccar/ Kemal Dalgın (oğreımen/ AYDIN (7) 1 bolge (4) 1) Salih Şınası Yegen (tuccar) 2) Mehmel Emın Dervişoflu mükl 3) Selahatnn Hanaylı (esnaj) 4) (K) Ah>et Guldemır 2 bohje (3) 1) Mete Ozen (eczacı) 2) \hmet Ajdogdu (ınşmuh) 3) Halıl Ozçetın (çıftçı) (orman (esnaf) KARS (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Fevzı Omur /luccar/ Sebm 4tes (esnaf) Ramazan Tbymuş (luccar) Karabey Havadar (luccar) »ahıt Kava (tuccar) (K) llhamı Ydmaz (çıftçı) DİYARBAKIR (8) 1 1) 2) 3) 4) 5) 2 1) 2) 3) bolge R Ercan Bıtikçıoglu (Em subay) Fctzı Galer (tuccar) Velı LZUB (em öğrelmen) Kemal Yılmaz (elektnk tek) (Kl Osman Keleş (emeklı ış) bolge Hasan Husevın Yıldız (öğrelmen) \bdullah Kandemır (ışçı) Osman Demırel (esnaf) tÇEL (9) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) bolge (6) Mehmel \k (Oğ görevtısı) Fıkret Adıguzel (malı muşavır) Suleyman l) r sal (avukat) Y Yasar Kılıç (komısyoncu) Abdurrahman Akgul (tuccar/ (K) Nafiz kuzucu (ışleımecı/ bolge (3) Lzejır EmMız (avukat) K Nıjazı Dokme (em bankacı) \bdulkadır Akpınar (ınş muhendısı) KASTAMONU (4) 1) 2) 3) 4) Te»fık Sofuoglu (em oğretmen) Mehmel Bılge 'serbest) Ahmel Kara (serbest) Sılkı Borekçı (muhasebecı/ TEKİRDAĞ (4) II Habl llhan /makıne \uk muhendısı, eskı Demır Çelık Muduru) 2) 41ı Adnan Dıkmea (emeklı hava yarbar) 3) Nureltın Aslantas (muhendıs) 4) Necaü Subaşı (muıeahhıt) MARDİN (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Ramazan Ozdemır Alı Haskalar (esnaf) Husevın Pariak (esnaf) Me>lnl Orhan (esnaf) Zıya Çevık (muteahh t/ (K) E>up Lzumcu (ışçı) (serbesl) TEKIRDAĞ (4) 1) 2) 31 4) Salıh Tasar (em memurI Melın Çajlı (malı muşavır) Mehm"t Bahcecı (tuccar) Halem Olgun (muhasebecıl ADIYAMAN (4) 1) Hacı Ali Özdemir (vuk kım\amuhen dısı, genel muhasıp) 2) Bekır Erek (emeklı memur) 3) Gaffan Cakır (esnaf) 4) Ragıp Coskna (çıftçı) BAL1KESİR (8) 1 1) 2) 3) 4) 5) 2 1) 2) 3) bolge (5) Aslaa Algua (em astsubav) Mustafa «onme7 /serbest) Mehmet Cakar /esnaf) tsmail Çagıranoğlu /esnaf) (Kl Halıl Essız (esnaf) bolge (3) Neddı Eren (mımar) Hasetın Erden (esnaf) Nusret Durnoa (esnaf) KAYSERİ (8) 1 1) 2) 3) 4) 5) 2 1) 2) 3) bolge (S) 4h A> (avukat/ Şerafettın Halıcı (ışletmecı/ Yalçın Karadagtı (tuccar) Ve>sel Cavlak (em teknısven/ (K) Halıl Yıldınm (esnaf) bolge (3) Se>ıt Sercap (elekt muhendısı) Muslafa tdıs (sanavıa) Mehmet Okur (ınş. muteahhııı) TOKAT (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) >amır Demırkaya (avukat/ Ibrahim Kumas (tuccar) Cemıl Kılıç (kuvumcu) Bekır Karaca (esnaf) Hasan Esın (malı muşavır) (K) Velı Başbekleven (em Oğreımen/ TOKAT (6) ~ EDtRNF (4) 1) 2) 3) 4) Sunusı Sumcr (çıftçı) Matamut Korkal (mah muşa\ır) tmraıı \>dın (malı muşavır) lsmail Detnıf (yayıncı tuccar) AFYON (6) 1) 2) 3) 4) 5) i) lsmail Nakikioglu (gazetecı vazar) Mehmet Kum (ışletmecı) Şukru Ko>unca (avukat) Medel 4rslan (ışçı) Hasan Akcay ıfabnkator) (K) Hımmet Kasal (tuccar) İSTANBLL (45) 1 bolge (6) 1) Talat Nevr jzoglu (luccar gn bşk vrd / 2) Cumab Yurekb (avukut) 3) Sabh Sonmez Gul (emeklı) 4) Necalı Yokuş (muhasebecı) 5) Şerafeltın Tellıoglu (luccar) 6> (K) Nacı Cebeaoglu (teknık öğresnaf) 2 bolge (6) II Prof Dr Şenf Kurkçuoglu (em ııp prof/ 2) Mustafa Koçak (avukat) 3) Salım Demırezen fgazeteci) 4) Kadır Ceylan (tuccar) 5) Cdal Erdem (muteahhıt) 6) (K) Oursun Erdem (luccar) 3 bolge (6) 1) Nı>aa Orhan (luccar) 2) Ejup Kartal (malı muşavır) 3) M Akıf Ak (ıktısatçı/ 4) Mehmet Hayta (ışletmecı/ 5) Ramazan Kıraz (ga^e/e^ı) 6) (K) Sulnman Karaoglu (muhasebecı) 4 bolge (6) 1) \>kut Edıbab (hukukçu yazar gn bşk.) 2) Kemal Alaerkıl (malı muşavır/ 3) Hasan Frden (gazetecı) 4) Bahtı>ar Erguner (tuccar) 5 ı »uphı Bıtıkcıoglu (em astsubav) 6) (K> "ekır Bmncı (tuccar) 5 bolge (6) 1) Muammer Koşkluoglu (öğr ılahıvalçı) 2ı Abdullah Cemalognı (luccar) 3) Erdogan Ezber (tuccar) 4) Semsettın VL al (vuk muhendıs) 5) Ramazaa Ertan /esnaf) 6) (K) tsmail Ruştu Çelık (ışletmecı) 6 bolge (6) 1) Ne>zal Çeön (avukaı) 2) Mikdat Topçu (malı muşavır) 3) Mehmet Ozsoj (tuccar) 4) Mesut Goklaş Iteknısven) 5) Nedım Aksov (malı muşavır) 6) 'Ki Ahmet Lçar (tuccar) 7 bolge (6) 1) lsmail V>>k (em lumgeneral) 2) Ab tlker (doktor) 3) Hahl Şahın doktor 4) \lı Katlav / uccar) 5) Zakır Erdınc (emeklı astsubay) 6) (K) lsa Kucakıspır (tüccar) » bolge (3) 1) Y Kemal \kıacı (avukat/ 2) \bdullalıf Meün (vonetıcı/ 3) Suleyman Erol (mak muhendısı) MUĞLA (5) 1) 2) 3) 4) 5) Dr Selım Ersov (ılahıvalçı/ Mehmel Yılmaz (serbesl/ tsmail Kara (serbesl) Ah Ozkalp (Oğreımen) Yasın Kara (esnaf) ELAZIĞ (5) 1) 2) 3) 4) 5) Mustafa Bılbay (eğııımcı) Muzaffer Buhıt (tuccar) tbrahım Tasel (mak muhendısı) H tbrahım Yıldız (Oğretmen) M Alı Turan ftuccar) TRABZON (7) 1 1) 2) 3) 4) 2 II 2) 3) bolge (4) Huseym A>nı Abanoz (ışletmecı) Nıhat San (esnaf/ tbrahım Aydm (çıftçı) (K) Necat Travaa (tuccar) bolge (3) 4>nı Oztel (esnaf) Hasan Aykan (ılahıvalçı) Murat Yıldınm (tuccar) 1) Nızamettın 4»dın (ınşaaı muhendısı) 2) Bekır Sobacı (serbest tıcaret) 3) Hıkmel Keskın (muteahhıt) 4) Ayhan Yaranuş (dış hekımı) 5) Mustafa Akta) (esnaf) 6) (K) Yusuf Ipek (malı muşavır muhasebecı) BİNGOL (3) 1) LbcvdulUb Bıngol (esnaf) 2) Mehmet Turelı (esnaf) 3) Nuretün Gares (emeklı) MUŞ (4) 1) 2) 3) 4) M Sıddık Yoksel (kuvumcut Abdulazız Sınoglu (esnaf) Muhııtın Basak (muhasebecı) Bekır Turan (fi//fi; TRABZON (7) 1 1) 2) 3) 4) 2 1) 2) 3) bolge (4) Cemal Kamacı tmıllı boksur) Munır Lstakurt (ıktısaıçı) Muslafa Yılmaz (doktor) Yusuf Çolakoğlu (eczacı) bolge (31 Luıfu Goktas (mılletvekılı/ Dursun Ah Dıızealı (ınşaat muhendısı) Seljmı Aiej (doktor/ AĞRI (4) 1) 2) 3) 4) Zekı Koksal (Oğretmen/ Muhlis Dogabakan (tuccav Hamdi San (tuccar) Cemal Guler (esnaf) KIRKLARELİ (3) 1) Rustem Tkıfaa (tuccar/ 2) Mustafa 4>dın (emeklı) 3) Nedım Ozdemır (ışçı) BİLECİK (2) 1) Mehmel Şahın (em oğretmen) 2) Ertugnıl Sakar (avukat) ERZtNCAN (3) 1) Arif Goksu (ışçi) 2) Salıh Akarça> (esnaf) 3) Burhancllın Hasbek (ışçt) AMASYA (4) 1) 2) 3) 4) Fual Temız (muteahhıt/ Hasan Avcıbası (çıftçı) Tahır Taşkın (m den muh.) Osman Kahveciogiu (esnaf) KIRŞEHIR (3) 1) Dogan Aiav (avukat) 2) Hasan Eraslan (eğııımcı/ 3) Alı Canseter (muhasebeıı) NEVŞEHİR (3) 1) Necatı Tokgonul (avukat) 2) Sabb Dertlı lemeklı) 3) Muammer Yaman (esnaf) BİTLIS (3) 1) Mebmel Yılmaz (mımar) 2) Ismet Dilmaç (çıftçı) 3) Kadır Ya>uz (eğttımcı) ERZURUM (7) 1 1) 2) 3) 4) 2 1) 2) 3) bolge (4) Yasar Rrthanı (halk ozant) Hamdı altoncu (tıp doktoru) tbrahım Çrvdar (esnaf) (K) Zıyaeddın Imaç (serbesl) bolge (3) Resit Eren (esnaf) \bdulkadır Er (muteahhıt/ Nıyazı Bagırsakcı (emeklı) TUNCELİ (2) 1) Huseyıa Gul (çıftçı/ 2) Hıkmet Sofu (muhendıs) KOCAELİ (7) 1 1) 2) 3) 41 2 1) 2) 3) bolge (4) Omer Ba>san (makıne tekmken/ Mursel Kurt (teknıker) Nıyazı Kocâlurk (tu^ar) (K) Mustafa Alptemur (esnaf) bolge (3) Y Zıya Gokhırk (esnaf) Hamı Yıgıi ftı//fi; Mehmet kaştkçı (emeklı) NİĞDE (5) 1) 2) 3) 4) 5) Nadı Samuz (emeklı bankacı) Mehmet Dunı (muteahhıı) Haşım Akkurt (eğııımcı) Abdurrahman l'ral (muteahhıt) Fahrı Ansov (esnaf) TUNCELİ (2) ~ 1) Adıl Se>rek (avukaı/ 2) Saıt Gunajdın (emeklı memur/ ANTALYA (8) 1. 1) 2) 3) 4) 5) 2. 1) 2) 3) böige (5) Ramazan C/en (tüccarl Osman Ya>uz (muteahhıt) Adem Geoçoz (tuccar) Duraiı Vezırogn (tuccan (K) Ibrahim Dursun (tuccar) bolge (3) Mahammel GumuşkaTaak (tuccar) MuslaJip l slu (malı muşaı ır) Kâmıl Yüraaz (tuccar) BOLU (5) 1) 2) 3) 4) 5) Kadır Gulea (muteahhıt) Akın Ennzıaoglu (serbast) A™ Yaksekturk (em subay) Ahmet Turkd (ışçı) Lanf Iral (esnaf) ŞANLIURFA (7) 1 II 2) 3) 4) 2 1) 2) 3) ORDU (7) 1 1) 2) 3) 4) 2 1) 2) 3) bolge (4) Tetfîk Karabulul (avukat) Yaşar Inan (tuccar/ Necatı Kans (avukat) (Kl Turan Durak (tuccar) bolge (3) Recep 4zakh (tuccar) Mehmet Kartal (tuccar) Ahmel Kuçuk (esnaf) BURDUR (3) 1) Ramazan Uz (ıktısatçı ışl) 2) Sabn T'irhan (avukat) 3) 4b Ogulçu (muteahhıt) ~ ESKİŞEHÎR (5) 1) 2) 3) 4) 5) Fıkret Tıvansan (ışadamı/ KH Araba (kımya muhendısı) Selçuk Yurdakul (ışçı) Osman Sogul (ışçı) Mehmel Emm Özdemir (ışn/ KONYA (14) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2. 1) 2) 3) 4) 5> 3 1) 2) 3) bolge (6) Muslafa Sag lılahıvatçı gn bşkyrd I Halıs Afşarb (serbest) Husejın Caaver (ışçı/ Alı Boluk (avukat/ Şakır Suda (luccar/ (K) Da>uı Kara (serbest) bolge (5) Ahmet Kantemız (ıktısatçı) M \lı Ksçukguzel esnaf) Kadır Llku (dış hekımı/ tsmail Çabk (ınş muhendısı/ (K> Emın Ozso» (serbesl/ bolge (31 Esat Duvsak (makıne muhendısı) Ahmet Kara (mımar) Hamıt Sa\ar (luccar) bolge (6) Celal Tanmerdı (luccar) 4lı Galıp Kmrullahoglu (ınş muı) Asım Bank (esnaf) Hacı Kubilay (teknıker) bolgc (3) Sıracetun Beyazkuş (esnaf) Omer Yıldınm (emeklı) Musa Koç (ışçı) ŞANLIURFA (7) 1 1) 2) 3) 4) 2. 1) 2) 3) bolge (4) Mustafa Guner Yazgan (yazar) Zeyne! Abıdın Bejazgul (avukat) Muslafa Nıyazı Yanmaz (eczacı) (K) Ahmel Uudag (Surveyan) bolge (3) tsa Kuran (çıfıçı) tzzeftın Toprak (tuccar) Cuma GoauİL (tuccar çıftçı) UŞAK (3) 1) Cıhat Akarca (ıdareci) 2) Rıza Çıgdcm (malı muşavır/ 3) Orhan Çelık (ressam) ANKARA (26) 1. bölge (6) 1) Fent Edıbab (avukat) 2) Ahmet Yıldınm (gazetecı) 3) A.Fatib Turan (avukat) 4) Cemal Şen (malı muşavır) 5) Mehmet Aktan (avukat) 6) (K) Zekı Zemberi (tşadamı) 2. bolge (6) 1) Sdakattin Yener (gazetecı gn sekreter) 2) Tahsin Serdaroglu (gazetec gn. muha sıp yrd) 3) Mnstafa Bulot (esnaf) 4) Ali Dcmirel (tuccar) 5) Tayyip L'ral (esnaf) <) (K) Satılmış Cengız (tuccar) 3. bölge (6) 1) Mehmel Gungor (gazeıecı yazar gn bşk yrd) 2) Huseyin Kılınc (ışadamı/ 3) Erdal Bozkurl (muhendıs) 4) Tuncer Llgen (muhendıs) 5) Mustafa t^ler (esnaf) i ) (K) Rustem Ozer (esnaf) 4. bolge (5) 1) Bayram Girayhan (gazetecı gnsekvrd) 2) Şazeh Çugen (tuccar) 3) Ramazan Guzd (eczacı) 4) Nnreltan Kulakoğlu (muteahhıt/ 5) (K) Mehmel Alpoglu (esnaf) 5 bölge BURSA (11) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) 4) 5) bolge (6) Celal Bajram (doktor) Ah Ka>a 'malı muşavır) Recep Sazan (gazetecı WYK uyesı) Halıl Yıldınm (tuccar) Bılal Aydın (tunjr) (K) Necmettın Gurel (ışçt) boıge (5) Nıvazı Ozbü (çıftçı/ Ruştu \carca (ıktısatçı) \aıl Guleç (sanayıcı) Mustafa Kop (ışletmecı) (K) Refik Yolcu (ışletmecı) UŞAK (3) ~ II Fethı Aslan (orman muhendısı) 21 Mehmet Mı Cengugıl (emeklı muftu) i) Celal Dağgezen (ınşaat muhendısı) GAZİANTEP (8) 1 bolge (5) 1) Bekır Sıddık Yavuz (em Oğretmen) 2) Hasan Erturk (hukukçu) 3) Seydı Ateş ıtUccar) 4) Alı tsot (tuccar) 5) (K) Hacı Ales (tüccar) 2. bolge (3) 1) Mehmet EmnıBah EmnıUahoglu (luccar muhendıs) 2) Cemal Yılmaz (esnaf) 3) \h Gok (emeklı) RİZE (4) 1) 2) 3) 4) llyas San (esnaf) Mehmet Altunbaş (esnaf) Adnan Akavdın (esnaf) Ahmel Lstun (serbesl) VAN (5) 1) 2) 3) 4) 5) Sunullah Baydan (luccar) Ahmet A>dın (muhasebecı/ Kemal Sanlıogiu (gazetecı/ lsmail Gergın (tuccar) Şe>ket Işık (ışletmecı) VAN (5) 1) 2) 3) 4) 5' Fethullar Erbaş (noterj Mahmulhan Hakan (serbest/ Muzaffer Kele, /berber/ Mehmel Avnı Menzilcıogla (luccar) Yalçın Kltapcı (gazetecı) SAKARYA (6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mebmet Ozlurk (eğıtımcı) Talıp Şınn (çıftçı) Salım Gumuş (esnaf) Saıt Pasa (emeklı) Sabahattın Şaalı (çıftçı) (K) Nihal Şaalı (esnaf/ YOZG4T (5) 1) 2) 3) 4) 5) Haırullah Baser (avukat/ Ahmel Yılmaz (malı muşavır) Fahrettın Caabout (malı muşavır) Osman Karaci (muhasebecı) Hasan Aydm (ışletmecı) YOZGAT (5) 1) 2) 3) 4) 5) Zuhlu Acun (avukat) Osman Ecevh 'ınşaat muhendısı) Ahmet Butukso> (Oğretmen) Kadır şohrel (tuccar/ lsmail l nlu (serbesl) ÇANAKKALE (4) 1) 2) 3) 4) Cahit Yılmaz (gazetecı yazar) H Alı Aslan (eczacı) Behzat \çılan (tüccar) Hahl \)luran (tuccar) GİRESUN (5) 1) 2) 3) 4) 5) Yazar Çakır (esnaf) tsmail \kvar (esnaf) Mustafa l zun (esr.af) Salım Mujdea (emeklı) Sahm Akkata (serbesl) KUTAHYA (5) 1) 2) 3) 4) 5) Mehmel Pınar (malı muşavır) 4bmet Saglam (em ışçı) Ahmer Demvcan (tuccar) Necatı Turk (tuccar) Hacı Koçak (esnaf) SAMSUN (9) 1 1) 2/ 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) bolge (6) Zulfıkar Kabakcı (luccar) Mehmel Can (ışçıı Asım Çaglavan (muıeahhıt) A Necmı Goren (em subay) Kemal Yıldınm (esnaf/ (K) Galıp Acar (emeklı) bolge (3) Şahın Çelın (oğretmen) Ahmel 4ltın (esnaf/ Ahmel Seven (esnaf) ZONGULDAK (9) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) ~ ZONGULDAK (9) 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 1) 2) 3) bolge (6) Rıfkı Esengua (ılahıyatçı esnaf) Necatı Çakır (emeklı denız varbay) Yasar Ozso (vazar) Emnıllah Şekercı (avukaı) Ahmel Akdenız (tuccar) (K) Alı Bodur (çıftçı) bolge (3) Ahmel Lstaoglu (dış hekımı) tsmail Işık (emeklı memur) Hasan Akıncı (ışçı) ÇANKIRI (3) 11 Ahmel Aklaş (uğretmen) 2) Bavram karacn(luccarj 3) HuMyın Karacakaya (ışletmecı) GUMUŞHANE (3) 1) Vedat Akın /eczacı/ 2) Fuat ÇıçekU (Oğretmen/ 3) Samı Yakut (tuccar) İZMİR (19) 1 bolge (5) lbnı>amın Cebecı (ışadu m) .ı Ahmet Maral (esnaf) 3) Mehmet Alı Holia (emeklı) 4) Mehmel Keser (esnaf) 5) (Kl Suleyman Çapkın (emeklı) 2 bolge (3) 1) Zehra Edıbe AÜı (serbest) MALATYA (6) DNurellın Guner (ısçı/ 2) Hamıl Pojraz (ışçı) 3) Osman Knser (esnaf) 4) Yılmaz Açıkgoz (ışçı) 5) Turan Dogan (tşçı) 6) (K) Gazı Dengız (ışletmecı) ÇORUM (6) 1) Turgul Şahın (ınşaatçt) 2) Azmı Yılmaz (muteahhıt/ HAKKÂRİ (2) 1) Sadretlın Dilmaç (çıftçı) bolge (6) Ihsan Yuzbaşıoglu (em Oğretmen) Tahır Aıaolur (esnaf) Dursun Çaglayan (serbesl, Dervış Bnram (tşçıj Harun Içak (serbesl) (Kl Muhammed Bulul (esnaf) bolge (31 Ihsan Ozen /makıne muhendısı) Alı Çelınkava (esnaf) Fendun Oren (serbesl)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog