Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

30 TEMMUZ 1987 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Tanaka'nın cezası onaylandı TOKYO (AP) Japonya'da Tokyo Yüksek Mahkemesi, Lockheed fırmasından rüşvet almaktan suçlanan eski Başbakanlardan Kakuei Tanaka'nm mahkumiyetini onayladı. Şubat 1976'da Amerikan Lockheed uçak firmasmdan rüşvet aldığı yolundaki suçlamalar üzerine Tanaka istifa etmek zorunda kalmış ve ayrtı yılın temmuz aymda tutuklannuştı. Tanaka, uzun süren yargılanması sonunda, dört yıl Qnce Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından 4 yıl hapis ve 3.2 milyon Amerikan Dolan tutarmda para cezasma çarptırılmıştı. Kefaletle serbest bırakılan Tanaka 'nın, cezası Önceki gün Tokyo Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmış oldu. ABD'nin ıııavııı kâbusu Mayın olayı nedeni ile Reagan yönetimi Kongre'de şiddetle eleştirilirken, Kuveyt'in ABD savaş gemilerine "kolaylık" sağlamaktan kaçınması yüzünden iki ülkenin arası açılıyor. Dış Haberler Servisi Suudi Arabistan, geçen hafta Bridgeton tankerinin tnayına çarptığı yörede yeni sualtı mayınlarının saptandığını bildirdi. Washington'un Basra Körfezi'nde ortak bir mayın temizleme operasyonu düzenlenmesi için müttefik ülkelerle temaslarda bulunduğu bildirildi. Bridgeton tankerinin geçen hafta mayına çarpmasından sonra Kuveyt gemilerini koruma operasyonunun ABD ve Kuveyt için bir kâbusa dönüştüğü ve iki ülkenin arasının açılmaya başladığı bildiriliyor. Bu arada Fransa, Hint Okyanusu ve Akdeniz'deki Fransız çıkarlarını korumak üzere görevlendirilen uçak gemisi Clemenceau ile üç savaş geınisinin bugün Toulon Limanı'ndan hareket edeceklerini açıkladı. Savunma Bakanlığı sözcüsü, dün verilen hareket emrinin, 24 saat içinde yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda, Clemenceau ile iki firkateyn ve bir destek gemisi, bugün TSİ •/ Körtezde tankeriere saldırılar Toplatn IRAN IRAK 94 139 Olu 50 74 Yaralı 43 22 Batan gemıler 6 38 a.a.'nuı Washington kaynaklı haberine göre, ABD'nin Basra Körfezi'nde Amerikan savaş gemileri eşliğinde seyreden tanker konvoyjarının korunması için ortak bir mayın temizleme operasyonu düzenlenmesi konusunda müttefik ülkelerle temaslarda bulunduğu bildirildi. Murphy, ilk iki Kuveyt tanîcerinden sonra dokuz Kuveyt tankerine daha altı hafta içinde Amerikan bayrağı çekileceğini de kaydetti. AP ajansının Dubai kaynaklı haberinde, Kuveyt gemilerinin korunması operasyonunun ABD ve Kuveyt için bir kâbusa dönüstüğü bildirildi. Bu arada, Kuveyt hükümetinin, Kuveyt tankerini koruyan ABD savaş gemilerine yardım etmekten kaçınması Kongre'nin sert tepkisine neden oldu. Demokrat temsilci Robert Tomceili, Kuveyt'in tutumunun "bağışlanamayacağını" söylerken Demokrat Parti senato çoğunluk lideri Robert Byrd, "Artık ABD için bu operasyona ve Kuveyt hükümeti tarafından kullanılmaya son venne zamanı geldi" şeklinde konuştu. Byrd, yönetimi maymlara karşı gerekli önlemleri almamakla da suçladı. ABD, Kuveyt gemilerini koruyan savaş gemileri için bazı as keri kolaylıklar istiyor. doğru SORUNLAR Füze Anlaşmasına Doğnı... Körfez'den her gün iç kapayıcı haberlerin geldiği şu sıralarda, nükleer füzeler konusunda ferahlatıcı gelişmeler olmaktadır. ABD ile Sovyetler Birliği, sonunda orta ve ortakısa menzilli füzeler konusunda anlaşmaya yaklaşmış görünüyorlar. Başka bir deyişle "çift sıfır" ya da "süper srfır" formülü üzerinde anlaşma olasılığı ufukta görünmüştür. Bilindiği gibi Reykjavik zirvesinde Reagan'la Gorbaçov, 10005000 kilometre menzilli orta menzilli füzelerin Avrupa1 dan kaldırılması, buna karşılık Sovyetler Birliği'nin Asya'da, ABD'nin de Alaska'da 100'er tane orta menzilli füze bulundurmaları konusunda ilke anlaşmasına varmışlardı. Avrupa'daki orta menzilli füzelerin (Pershing2, Cruise ve SS20) sıfırlanmasını öngören bu formül, "sıfır çözüm" olarak biliniyor. Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, daha sonra yaptığı bir önerioe, merv zilleri 500 ila 1000 kilometre arasında değişen "ortakısa menzilli" füzelerin de kaldırılmasını, yani "çift sıftr" ya da "süper sıfır" denen formülü önerdi. Gerek "sıfır çözüm", gerekse "çift sıftr" formülü, Reagan yönetimi tarafından memnunlukla, Batı Avrupa tarafından ise kaygıyla karşılandı. Batı Avrupa, yaşlı kıtadan ABD füzeleri kalktığı takdirde Sovyetler'in üstün konvansiyonel gücü karşısında savunmasız kalacağını öne sürüyordu. Türkiye'nin ise kaygısı başkaydı. 5 bin km menzilli Sovyet SS20 füzeleri, Avrupa'dan çekildikten sonra, Türkiye Asya'da kalacak 100 SS20 füzesinin menzili içine girecekti. Bu füzeler, Asya'da Türkiye'yi vuramayacak kadar uzağa yerieştirilseler, bu kez Japonya menzil içine girecekti. NATO ülkeleri, bu durumda Sovyetler'e Asya'daki füzelerin de kaldırılmasını önerdiler. Gorbaçov, geçen hafta çarşamba günü yaptığı açıklamada buna da "evef dedi. Sovyet lideri, Asya'daki ve ABD'nin Alaska'daki orta menzilli füzelerinin kaldırılmasını öneriyor, ABDnin Güney Kore ve Filipinler'deki füzelerini sökmesi yolunda önceki talebinden de vazgeçiyordu. Ama bir koşulu vardı. Federal Almanya'da bulunan 72 adet eski model Pershingia füzesi de kaldırılmalıydı. Bunun üzerine yeni bir sorun çıktı ortaya. ABD'ye kalsa, Gorbaçov'un önerisini hemen kabul ederdi. Ama Federai Almanya Başbakanı Hetmut Kbhl, PershingIa'lann kakjınlmasına karşı çıkıyordu. NATO içinde en sadık müttefiklerden birini gücendirmek istemeyen Washington da Bonn'u desteklemek zorunda kaldı. Vs boylece anlaşmaya çok yakJaşılmışken, gülünç denebilecek bir pürüz yüzünden tıkanıklık baş gösterdi. Gülünç.. Çünkü Pershing 1a füzeleri, eskimiş olup 1990'lann başlarında tümüyle demode olacaktır. Füzeler Federai Almanya'nındır. Nükleer başlıkJar ise ABD'nin kontrolürKle bulunmaktadır. Helmut Kohl, bu modası geçmiş ve birkaç yıla kadar devre dışı kalacak füzelerden neden ayrılmak istemiyor? Sanınz bunun nedeni, askeri güvenlik kaygısından çok psikolojiktir. Bu füzeler Federai Almanya'yı nasıl olsa koruyamaz, ama Amerikan nükleer varltgının simgesidirier. Bir savaşta ateslendikJerinde ABD, Sovyetler'e karşı nükleer silah kullanmış olacaktır ya da Sovyetler, bu füzeleri imha ettiklerinde, ABD'nin nükleer misillemesini davet etmiş olacaklardır. Yani askeri bakımdan bir değer ifade etmeyen füzeler, psikolojik açıdan caydırıcı rol oynayacaktır. Aslında Bonn hükümeti içinde de füzeler konusunda görüş ayrılığı bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mans Dietrich Genscher, Gorbaçov'un önerisini desteklerken Savunma Bakanı Manfred VVorner, füzelerin kaldırılmasma karşı vıkıyor. Gelen haberlere göre, Moskova ile anlaşma imzalamak isteyen, ama Kohl'u gücendirmekten de çekinen Reagan yönetimi, Sovyetler'e önemli sayılabilecek üç taviz vermeyi önermiştir. ABD Pershing 1a füzelerini modernleştirmeye kalkışmayacak, füzeleri denetleme Işlemleri basitleştirilecek ve Cruise füzeleri ile Pershing2 füzeleri, değişiklik yaptlarak kısa menzilli füzelere dönüştürülmeyecektir. Üç taviz de Moskova'nın duyariı olduğu ve sık sık yakındığı konuları kapsamaktadır. Boylece, Kohl'un inatçılığına rağmen ABD, Moskova ile anlaşmak istediğine ilişkin işaret vermiştir. Bu işaretin Kremlin^ de olumlu etki yapması beklenir. Aynca Helmut Kohl da Washington'un Moskova ile anlaşmak istediğine ilişkin mesajı kuşkusuz almıştır. Kendi içinde görüş ayrılığı bulunan Bonn hükümetinin, bundan sonra iki süper gücün anlaşmasını engellemesi herhalde beklenemez. Böyle bir tutum, Helmut Kohl'un içeride ve dışarıda ağır prestij kaybına uğramasına yol açar Füze anlaşmasının yaklaştığını söylemek, sanınz aşırı iyimseriik olmayacaktır. BALQ Pakistanda çatışma: 15 ölü PEŞAVER (a.0.) Pakistan'ın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde, Şii ve Sünniler arasında meydana gelen çatışmalarda 15 kişi daha öldü. Resmi rakamlara göre, son günlerde ölenlerin sayısı 45'i buldu. Hükümet tarafından yayımlanan bildiride, Afganistan sınınndaki Kuram bölgesinde, ateşkesin sağlanmış olmasına rağmen, topluluklar arasında yer yer çatışmalann çıktığı kaydedildi. Şiilerin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bir toprak anlaşmazlığı yüzünden çıkan olaylarda, her iki tarafın ağır silahlar kullandığı belirtildi. ABDıu 1 tankerterinl kontyan ABD Savunma Bakanı Caspar Y . Weinberger yaptığı açıklamaV da, Basra Körfezi'nde görev yapmak üzere bölgeye 8 mayın larama helikopterı gönderilmesıni emretti. ABD'nin doğu kıyısındaki Virginia Norfolk Limanı'ndan helikopterlerin yola çıkmak üzere olduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan hükümeti, geçen hafta Bridgeton tankerinin vurulduğu yörede yeni mayınlara rastlandığmı Amerikalı yetkililere bildirdi. Mayınlann tran'ın Farsiye Adaları'nın bulunduğu yörede saptandığını belirten yetkililer, kaç tane olduklan konusunda bir açıklama yapmadılar. 13.00'e kadar yola çıkmış olacak. Dört gemide toplam 3 bin miırettebat bulunuyor. Fransa Başbakanı Jacques Chirac da Ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher'la göruştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, dört geminin "Gerekirse Fransız çıkarlarını koruyacaklannı" söyledi. tsviçre elçihği korııma altında BEYRUT (AP) Lübnan'm başkenti Beyrut'un Müslüman Batı kesimindeki Isviçre Büyükelçiliği binası, Şii grupların tehditleri üzerine, Suriye ve Lübnan ordu birlikleri tarafından koruma altına alındı. Ceçen pazartesi günü Yeşil Hücre adlı bir örgüt, lsviçre'de tutuklu bulunan Hüseyin Hariri adlı teröristin serbest bırakılmaması halinde Lübnan'daki tsviçre Büyükelçiliği'ne saldırma tehdidinde bulunmuştu. Batı Beyrut'taki tsviçre Büyükelçiliği geçen yıl Doğu Beyrut'a taşmmış, ancak konsolosluk hizmetleri için Batı Beyrut'taki elçilik binasında personel bırakümıştı. Sri Lanka'da iç barış umudu PORTRE RAJİY i, \NDİ Hindistan Başhakamr.m, taraftarlartmn nezdinde bıle prestij kaybetmesine yol açtı. Çünkü Gandi. yolsuziukla ügili soruşturma açılmasını saglamak yerine. kolay yolu yeğleyip bütun »uçu bir kişinin üzerine yıktı. Gfendi, yolsuzluklann yam sıra Hindistan'da bır süredir ortahgı kasıp kavuran Sih teronzmi ve Hindu Müsiuman çatışmalan yüzıinden de epey yıprandı. Gandi'nin Sri Lanka'da azınlıktaki Tamıllerle Smhailer arasında 4 yıldır süren çatjşmaiara son vermek amacıyîa Sri Lanka hükümeti ile bırlikte hazırladığı banş planının uygulanabili'lik şansı da şimdilik kuşkoiu görunüyor. Hmdistan'm 40*ıncı bağınuızlık yıldönünunü kutlamaya hazırlandığ) şu günlerde, Hindman'm 42 yaşındaki gen»; Başbakaru Rajiv Gandi. u!ke içinde ve dışında biltün şimsekleri üzerine çekmiş görunüyor. özellikle son günlerde, Başbakan Gandi'ye yaktn bazı siyasi kişilerin silah alım sanmında rüşvel olaylanna kanşuğımn orlaya çıkması, Başbakanın muhaliflerine onu eieştirmek için yeteri kadar cephane sağladı. Gandi'nin. Hındısıan kabmesmın en dürüsr sabsiyeti olarak kabui edüen Savunma Bakanı Singh'i "gtınah keçısi"' ilan edip hükumetten ve Kongre Partisi'nden ihraç eımesı, Hindistan ve Sri Lanka liderleri Kolombo 'da biraraya gelerek Sih sorununun çözümünü amaçlayan bir barış anlaşması imzaladılar. KOLOMBO (Ajanslar) Sri Lanka'da Sinhaller ile Tamiller arasındaki etnik çatışmalara son vermek amacıyîa Tamillere sınırlı özerklik tanınmasını öngören barış planı, dün Hindistan ve Sri Lanka arasında imzalandı. Ülkede çoğunluğu oluşturan Sinhaller'in protesto gösterilerine rağmen varılan anlaşmaya dün Kolombo'ya gelen Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi ve Sri Lanka Devlet Başkanı Junius Jayewardene imza koydu. Anlaşmanın imzalanmasından birkaç saat önce Sinhaller'in gösterisi sırasında, polisin kalabahk üzerine ateş açtığı ve on bir kişiyi öldürdüğü bildirildi. Bu arada, Hindistan Başbakanı Gandi'nin başkent Kolombo 1 ya gelişinden hemen sonra başgösteren olaylar üzerine başkentte ilan edilen sokağa çıkma yasağınm süresiz olarak tüm ülkede uygulanmastna karar verildiği açıklandı. Bilindiği gibi Hindistan ile Sri Lanka arasında vanlan anlaşma, Hindistan'a barışa güvencecilik yapması yükümlülüğünü verirken, ayrıhkçı Tamillerin de ayaklanmayı sona erdirmelerini ve silahlarını teslim etmelerini SEKERBANK İtalyd'nın en genç başbakanı ROMA (a.a.) ttalya'mn 5 partiden oluşan yeni koalisyon hükümeti, yeınin ederek görevine başladt. 47 yaşmdaki ttalya'mn en genç Başbakanı Hıristiyan Demokrat Giovanni Goria ve 30 bakan, Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga'mn huzurunda yemin ettiler. Yeni hükümetin gelecek hafta ortasında parlamentodan güvenoyu isteyeceği belirtiliyor. Beş aylık krizden sonra kurulan hükümet, 15 Hıristiyan demokrat, 8 sosyalist, 3 cumhuriyetçi, 3 sosyal demokrat ve 1 liberalden otuçuyor. öngörüyor. Sri Lanka ordusu da anlaşma uyannca Tamillerin çoğunlukta olduğu bölgeden çekilmeyi kabul ediyor. Hindistan'da çok sayıda Tamil yaşadığı için, bu ülke Sri Lanka'daki Tamillerin durumuyla yakından ügileniyor. Gandi hükümeti, bugüne dek bu sorunda ılımlı bir politika izledi. Anlaşma, aynca 5000 kadar tutuklu Tamil geriflasının serbest bırakılmasını, Tamillerin çoğunlukta olduğu kuzey ve doğu eyaletlerinin tek bir idari birim altına alınmasını da öngörüyor. özellikle bu karara Sri Lanka Başkanı Junius Jayawardene uzun süre karşı çıkmıştı. Salı günkü ayaklanmalann ardından, başkent Kolombo sokaklarının bir savaş alanı görünilmü aldığı belirtiliyor. Birçok binaya ise protesto amacıyîa siyah bayraklar asıkhğı bildirildi. Altnan sosyal demokratların girişimi BONN (a.a.) Federai Almanya Sosyal Demokrat Partisi, hükumetten, Türkiye'de açlık grevi yapan tutuklularla ilgilenmesini istedi. Sosyal Demokrat Partili Hans Ulrick Klose, Dtşişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'e, Türkiye'deki siyasi tutuklular ve özellikle de açlık grevi yapan siyasi mahkumlarla ilgilenilmesi çağrısında bulundu. İstikrarlı yönetimi, üstün bankacılık performansı, uzman kadrosuyla başarı çizgisini sürekli yükselten Şekerbank, değerli muşterilerine daha çok kazandırmayı görev edinmiştir. Serbest Faiz Dönemi'nde siz de tasarruflarınıza daha yüksek gelir sağlamak için mutlaka bir Şekerbank şubesine uğrayın; size daha çok kazandıracak Şekerbank uzmanı ile görüşün. Doğru seçim yapın, daha çok kazanın. Şekerbank,Serbest Faiz Donemi'nde yasal en yüksek faizi veren bankadır. DAHAÇOK KAZANMAYA ÇAGIRIYOR stzt Çernobü samklarına ceza yağdı ÇERNOBtL Sovyetler Birliği'nin Ukrayna Cumhuriyeti'ndeki Çernobil Nükleer Santralırun 6 sorumlusu, geçen yıl 31 kişinin ölümüne yol açan kazadaki ihmallerinden dolayı suçlu bulunarak, 10 yıla kadar çalışma kampı cezasına çarptırıldılar. Bu tüm dünyada, ilk kez bir nükleer santral kazası sonrası sorumluların cezalandırılması oluyor. Santralın eski yöneticisi Viktor Bryukhanov ile başmühendis Nikolai Fomin ve başmühendis yardımcısı Anatob' Dyatlov çalışma kampında onar yıla mahkum edildiler. Bryukhanov, Fomin ve Dyatlov'un, güvenlik kurallannı ihlal etmekten suçlu bulunduklan belirtildi. 31 kişinin ölümüne yol açan kazadan sonra görevinden ahnan Bryukhanov'a aynca görevini kötüye kullanmaktan beş yıl verildi. öteki sanıklardan 4. reaktör santral şefı Boris Rogozhkin de güvenlik kurallarım ihlalden çalışma kampında 5 yıla, ihmalden de iki yıla çarptınldı. 4. reaktör şefi Alexander Kovalenko, çalışma kampında üç yıla çarptınlırken, mühendislerden Yuri Laushkin de iki yıla mahkum edildi. Kırım Türkleri Gösterîlere devam MOSKOVA (•.«.) Sayüan 600 kadar olan bir grup Kırım Türkü, Moskova'da bir parkta yaptıklan toplantıda, bugün Sovyet Haber Ajansı TASS'ın genel merkezi önünde gösteri yapmaya karar verdiler. Kırım Türkleri, söz konusu karan vermelerine neden olarak, geçen perşembe günu TASS'ın verdiği haberde, "Kırun TiıUeri'Btaı tariUMi çmrptbiınasıııı"' gösterdiler. Yaklaşık bir aydan beri Moskova'da bulunan Kınm Türkleri, Stalin döneminde sürüldükleri Kınm'a geri dönmek istiyoriar. Kınrn Türkleri'nin sözcüsü Bayan Sabriye Seyitova, "Kml Meydan dışuda, yetldülenleB ömctdem iıin «1•ak koçri^ta, MctHUcri yerde gösleri y a p n ı hakkıaı sahip oMaklanm" söyledi. Sözcü aynca Moskova'daki gösterilere katılan Kırun Türkü sayısının sürekli artarak, salı akşaraı 1010'a ulaşügını da bildirdi. öte yandan, Sürgün edildikleri anayurtlanna dönmek için yoğun bir kampanya başlatan Kınm Türkleri, dünya liderlerine kendilerini desteklemeleri çağnsında bulundular. DlŞBASINDAN £t Mmh Tatarlar Kızıl Meydanlda Gorbaçov'un "glassost" politikasını başlatmasından beri neredeyse her an Kızıl Meydao'da bir şeyler geçiyor. Geçen hafu sonu da iki ay önce genç Alman pilotu Mathias Rust'un Cessna tipi küçük ucağını kondurduğu yerde bu kez >ilzlerce Kırım Tatarı izinsiz bir gösteri yaptılar. Daha önce asla görülmemiş bir şeydi bu. Tatar sorunu, sistemi sadece daha iyi işletmekle yetinmeyip asgan bir adalet de sagJamak iddiasında olan Gorbaçov için önemli bir sınav niteliğicde. I944'te Kınm'm Almanlardan geri alınmasmdan sonra, bütün Tatar nüfusu birkaç gün içinde ülkenin içlerine sürülmuslerdi. Aynı urihte Kalmuklar ve bir dizi başka Kafkas halkı da yerlerinden edilmişlerdi. Toplam bir milyon kadar kişi. Oysa bütün öteki halklar, 1950'lerin sonlannda asıl topraklanna dönebildikleri halde, Kırun Tatarlan hem daha geç itibar iadesine kavuştular (1967), hem de topraklanna bir türlü dönemediler. Dahası eskiden Rusya federasyonunun özerk bir parçası durumundaki bölge, 1954'te Ukrayna Cumhuriyeti'ne bağlandı. Bundan ötürü Tatarlann geri dönüşüne en çok direnenlerin basında, bölgeye yeni yerleşmiş Ukraynahlar geliyor. Sonın şimdiki yönetimin iç celişkileri açısından da önem taşıyor. Bir yandan, Gorbaçov ülkedeki çeşitli ulusal ve etnik topluluklar arasındaki ilişkilerin "özeofc" eJe alınmasını savunuyor. Gecmışte "Bfijük R M şovenizmİBe" karşı tavır alışlanyla dikkati çekmiş Yakovlev'in de gecenlerde terfi etmesi, bu yönde ılımlı bir akımın varlığmı teyit ediyor. Ama öte yandan, şovenler ve başka "R»sçular" da, " 2 . adam" Vigor Ligaçev ya da Moskova Parti Başkanı Elksin gibi önde gelen kişilerde sağlam yandaşlar bulmuş durumdalar. Bu çevreler parti kadrolannın harmanlanması gerekcesiyle çeşitli cumhuriyetlerin basına Ruslan getirmekte uzmanlaştılar. Ne var ki, bu politikanın tehlikeli olduğu geçen aralık aymda Kazakistan'ın başkenti AJma Ata'da patlak veren isyanlarla ortaya çıktı. Ama söz konusu politikadan da dönülmedi. Oysa hıç unutmamak gerekir ki, refonn yapılsa da yapılmaza da Sovyet lmparatorluğu'nun yumuşak karnı milliyetçilik sorunudur. U Mondc, 2S.7.19S7 Kıbrıs'ta ABD silahıııa yasak HaitVde askerler ateş açtı: 8 ölü PORT A V PRİNCE (a.a.) Haiti'nin başkenti Port Au Prince'te dün askerlerin gösteri yapan bir gruba ateş açması sonucu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Kentin ana caddelerinden birinde yapılan barışçı bir gösteri sırasında askerlerin ateş açması sonucu bir gazeteciyle bir foto muhabirinin de yaralandığı kaydedildi. AFP bürosu yakınlarındaki olay yerinden hâlâ silah sesleri duyulduğu ve yerli ve yabancı gazetecilerin AFP bürosuna sığındıkları gelen haberler arasında. ŞEKERBANK VVASHINGTON (Cumhuriyet) ABD Temsilciler Meclisi Ödenekler Alt Komitesi askeri yardımlarda Türkiye ile Yunanistan arasında 7'ye 10 oranının korunması ve her iki ülkenin de Amerikan askeri yardımlarını Kıbrıs'ta kullanmalanm yasaklayan değişiklik önergesini benimsedi. Temsilciler Meclisi Ödenekler Alt Komitesi'nin, 1988 mali yıh dış yardım yasa tasarısı üzerinde basına kapalı olarak yaptığı yaklaşık 5 saat süren bir toplantıda Yunanistan'a da 30 milyon dolara kadar hibe yardımı verilmesini benimsediği bildirildi. Ödenekler Alt Komitesi'nde Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcisinin Kıbns konusunda sunduğu önerilerde komiteningörüşü olarak dış yardım yasa tasarısı ek metnine girdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog