Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyel Sahıbı Cumhnrijrt Matbaacıbk ve GazetecıM Türk Anonım Şırkeıı adına Nadir N*di # Gı.nel Yayın MüdürU Hasmo Cennl. Müessese Mudüru EmiH Lşakbgı] Yazı lşlcrı Müdürü Ok*y Goncnsin, # Haber Merkezı Muduru Yılçın Bavcr Sayfa Düzem Yönetmenı AIı Ac*r 9 Temsılaler ANKARA Yılçın Dogın İZMIR Hıknd Çetinluya. ADANA Ccfad Başlmag>ç. r Isıanbul Haberlcrı Rcfaa Or, Dış Haberler Ergnn Balcı, Ekonomı O n u a t i a g » Kültür OtaJ Lsler, Magazın Mehmct Y«jın. Spor Danjjmanı Abdylludır YuceJmuı, OUzeltn» Rrfik Durbaş, BıLm E j p j ş u Alp»> l Sendıka. Şukru üncaa. Haber Arastırma. Ufuk GuMnıur, Yurt Haberlen \ccdd Dogan lş koordınaıor Ahmel Korulsan • Malı Işler EroJ Erkul, 0 Rrklam Ayş* Torun Ek Yavınlar "" Huly» Akvol ldare Hııseyın Gurer. Işleıme Ondtr Çdık, Bılgı tşlem Vul Inal Basan ve Yavan. Cnmlııınytl Malbaacılık ve Gazetecılık T A Ş Türk Ocagj CaA 39 41 Cajaloglu 34334 | g PK 246lsanbul, Tel 5l2 05 05 (20 haı). Telex 22246 • Burvlar Ankıra. Z ya GOkalp Bulvarı Inkılap Sokak No 19/4, Tel 33 11 4147, Te'ex 42344 • İzmır H Zıra Bulvan 13<2 Sok 2 3 Tel 25 47 0913 12 30, Teloı <2359 • Adına. Inör u Cad 119 Sok No 1 Kat 1 Tel 1455019731. Teten 62155 TAKVIM 7 NİSAN 1987 İmsak 5 02 Guneş 6 31 Ogle 13 1! Ikındı 16 49 Akşam 19 41 Yatsı 21 04 Okurken güventik Gazi Üniversitesi'nde yeni uygulama: Curkalar turizmin hizmetinde Birçoğu tngiliz ordusunun en duşük boy standardı olan 1.50 cm.'den bile kısa olan Gurkalar, Nepal'in sert iklimine, dondurucu soğuklarına alıskın. Yaşamı boyunca çok az besinle yetindikleri için, savaş koşullanna, Ingiliz askerlenyle kıyasianamayacuk kudar uyum gösterıyorlar. Magazın Servisı 19 yuzyılın başından berı, Ingılız Kralıyet Ordusu Bırlıklerı arasında yer alan ve dunyanın en korkusuz pıyadelen olarak tanınan Nepallı Gurkaların geleceklen, Ingılız hukumetının savunma harcamalarını kısma karannın uygulanmasına bağlı olarak belırlenecek Savaş alanlarındakı cesaretlen ıle ün kazanan Gurkaların. şu anda tngılız ordusunda görev yapan 8200'unun tek korkusu, >akın bır gelecekte artık bırlık lerının var olmadığı haberını almak Nepal'in başkentı Katmandu' nun en önemh ıhracatı Gurka askerlerı Bu askerlenn Nepal'e sağladıkları gelıı, ulkenın dovız ka>nakları sıralamasında uçuncu sırayı alıyor Gurkalar, 1815 yılından berı lngıhz Ordusu unıforması gıyıyorlar 19 yuzyılın başlannda şımdı Nepal olarak bılınen bölge ıle Katmandu, Patan ve Badgaon'u ıstıla eden Rajput krallan, karşılarında Avrupa ve Asya'ya mucevherler, afyon, jut ve ça> taşıyan Ingılız bırlıklennı buluvor ve Gurkalar savaştakı cesaretlerı ıle Ingılız otorıtelennı hayrın bırakıyorlardı Jngılızler olaydan öylesıne etkılenmışlerdı kı, Rajput Kralı'ndan dort tabur askerı satmasını ıstedıler Boylece tngılız Ordusu'na dahıl olan Gurkalar, gunumuze kadar bu görevlerını surdurduler Birçoğu tngılız ordusunun en düşuk boy standardı olan I 50 cm'den bıle kısa olan Gurkaların bu ozellığı onlara ustun bır denge sağlıyor Nepal'in sert ıkhmıne, dondurucu soğuklarına alışkın olan Gurka askerı, yaşamı boyunca çok az bır besinle yetındığı ıçın, savaş koşullanna tngılız askerleny le kıyaslanamayacak kadar uyum gosterıyor Gelenc^cl Gurka bıçağı olan "kukn", Gurka askerının en göz de sılahı Çatışma sonunda bır Gurka, kuknsını çok ender olarak kanlanmadan kınına sokuyor "Gurkalar geliyor" anlamına gelen urkutucu "Ayo Gurkali" çığlı ğırun duyulması, çoğu kez duşman saflannda anı gerı çekilmeler ve bozgunla sonuçlanıyor Nepal'de askerlık, babadan oğu la geçen bır aıle geleneğı Yıllık or Daktilografı Şampiyonası tFaber Merkezı 12 M. A temmuzdu Italya'nın Floransa kentınde yapılacak 1987 Dunya Daktilografı Şampıyonası'mn yanşma yonetmelığı değışunldı Buna gore, uluslararası (mıllı) lasnıfler kaldırıldı, ulkelerde yapılan eleme barajları kaldırüarak Dun\a Şampiyonası'na aktanldı Ülke temsılcılerı de kaldırılarak tum derecelerın sadece bıreysel olarak ılanı getırıldı Elektronık daklılo makınelerı 3 kategon olarak sayıldı, şampıyonamn genel sıralaması ıçm "surat" ve "hatasızlık" derecelerının bırleşımmden oluşan "bırteşık lıste"nın esas alınması kurallaştırıldı Milli Eğitım Bakanlığı Personel Genel Müdürluğü'nce gönderilen genelgede, "öğrencilerin mezun olduktan sonra, öğretmen olarak atanması için güvenlik soruşturmalarımn yapıldığı, bunun zaman aldığı, bu yüzden son sınıf öğrencilerine güvenlik soruşturması yapılması gereği" belirtildi UMİT ASLANBAY ANKARA Öğretmen atanmasında >eru bır uvgulama baş latıldı Öğrenım surerken guvenIık soruşturması Gazı Unıversıtesı Teknık Eğı tım Fakultesfnde son sınıf oğrencılenne, ıdare tarafından formlar dağıtılarak "dernege uye olup olmadıklan, haklannda bilgi verecek kışılerın akraba ve eskı işveren olmatna kaydıyla adlan soyadlan, ışleri. adresleri, anababa adı, işi, oyruğu. daha once trafik suçlan dışında suç işlejip ışlemedıgı ve nufus cuzdanındakı bılgıler" soruldu Formlardakı sorulara >anhş cevap verenlere, bunun "işten çıkanlma için kâfi sebep teşkıl edeceği" beIırtıldı Cumhunyet muhabırının konuya ılışktn sorusunu yanıtlayan fakulte sekreten Recep Kanıt, uygulamanın, Müh Eğitım Gençlık ve Spor Bakanlığı'ndan göndcrılen genelge uyannca başlatıldığını bıldırdı Sağlanan bılgılere göre, Mıllı Eğitım Gençlık ve Spor Bakanlığı Personel Genel Mudurluğu'nce gönderilen genelgede, "Oğrencılenn mezun olduktan sonra ogretmen olarak atanması için güvenlik soruşturmalarının yapıldığı, bunun zaman aldığı, bu nedenle son sınıf ogrencılenne okurken güvenlik soruşturması yapılması gereği" vurgulandı Yetkılıler, ılk olarak Teknık Eğitım Fakultesı'nde başlatılan uygulamanın, zorunluluk gerektırmedığını söyledıler Ancak öğrencıler, oğretım elemanlannın bölumlerı tek tek dolaşarak "tum oğrencılere formlardan dağıttığını" one surduler Oğren cıler, dernek uvesı olanların formlaıı doldurmaları halınde "ne olacağını merak ettıklerini" de bıldırırken, fakulte sekreten, "Hajır, kimse bunu doldurmak zorunda değil" dıye konuştu FORMDA NELER SORULUYOR? Oğrencılere dağıtılan ve 2 av rı parçadan oluşan form, "Personel Güvenlik Soruşturması Formu" başlığını taşıyor Daha sonra soyad, ad, doğum yerı, cınsıyet, medenı hal, uyruk gıbı sorulardan sonra, adres ve daha önce okunan okullann behrtılmesı ıstenıyor Baba, anne, eş durumunun da >er aldığı formda, daha sonra şunlar ver alıyor "Hakkınızda bılgı verecek kışılenn (akraba ve eskı işveren olmaz) Soyadı, adı, ışı, adresı • Uye olduğunuz dernekler Derneğın adı, kunıluş amacı, adres ı • Ehemmıyetsız trafik suçlan mustesna herhangı bır kanuna veya nızamlara a>kırı hareketten dolayı tevkıf edıldınız mı 9 Alevhınızde bır ıddıaname tanzım edıldı m ı 1 Herhangı bır askerı veya sıvıl ceza davasında suçlu olarak mahkeme>e davet edıldınız mı 7 Mahkum oldunuz mu 9 Para cezası gıydınız mı 9 Ale> hınızde tecıl edılen bır mahkeme kararı verıldı mı veya hapsedıldınız mı° • Şayet cevaplarınız evet ıse suçun nevı, tarıhı, mahkemenın yerı ve venlen cezayı veya karan yazınız • Noksan veya yanhş cevaplandınlmış sorular, ışten çıkarılmanız için kâfı bır sebep teşkıl edeceğınden, butun soruları doğru ve tam olarak cevaplayınız" soruşturması Hemingway Ödülü 'Peter Taylor'ın n arıs (a.a ) Amenkalı Â roman ve uykü yazarı Peter Taylor, Ernest Hemmgway'ın anısına venlen ve edebıyat dünyasmın "en zengın" odullermden bın sayılan "Rıtz Parıs Hemıngway" ödülü'nü aldı "Memphıs'e Bır Çağrı" adlı romanıyla ödüle layık görulen Peter Taylor, ödülü aldıktan sonra yaptığı konusmada, kendısını "profesyonel" bır yazar olarak gurmedığını söyledı Gurka, tnçağı ukukri"yi çok ender kanlanmadan kınına sokuyor. talama gelırın 100 doların altında olduğu ulkede, bu parayı bır ayda kazanan Gurka askerı olmak ıçın bırçok genç her vıl bırlıklere katılı>or 30 >ıllık gorevden sonra emeklı olan Gurka, Nepal ıçın zengm bır kışı olarak havatının genye kalan kısmını ulkesmde geçırıvor Bu amaçla yılda 80 bın kadar ısteklı askere başvuruyor Seçılen şansh 500 kışı ılk once Kalkuta'va ve daha sonra dığer denızaşın merkezlere gondenlerek eğıtımlerı >apılı>or Asker olmak ıçın dokuz ay boyunca sabahın 530'undan gecenın 9'una kadar çalışan Gurkalar, ne kadar tehlıkelı olursa olsun, savaş alanında ölulennı terk etmemelerı ıle tanıruyorlar Heruçyıllık gorev sonunda 6 ay ızın kullanan Gurka askerlen, ulkelenne dönunce ulaşım şartlarının yetersızlığı yuzunden evlenne gıtmek ıçın gunlerce yurumek zorunda kalıyorlar Çanakkale Savaşı sırasında Gelıbolu'da Turk guçlerı karşısında da savaşan Gurkaiarın butçe kısıtlamalarına kurban gıtmelerı olasılığı, ozellıkle Gurka bırlıklerıne ktmanda etmış İngılız suba>ları arasında uzüntüyle karşılanıvor Doğramacı katılamadı n ılım/Eğıtım Servisi MJ Ümversıtelerarası Kurul, dun tÜ'nun Baltahmam Dınlenme Tesıslerı'nde toplandı Toplantınm donem başkanlığını Ege Ümversıtesı Rektöru Prof Dr Sermet Akgün yaptı YÖK Baskanı Prof Dr thsan Doğramacı, rahatsızlığı nedenıyle kurula katılamadı AYO GURKALt "Gurkalar geliyor" anlamma gelen urkutucu "Ayo gurkali" çığüğının duyubnaa, çoğu kez duşman saflannda anı geri çekilmeler ve bozgutüa sonuçlanıyor. Eski eser yağmacılığı sürüyor Turızm Bakanı'ndan itiraf: Sevginin fazlası intihara sürüklüyor Magazin Servisi Kımı kadınlann aşkı bır uyuşturucu gıbı görduklen, aşk sayesınde ken dı dertlerını unuttukları belırtılıyor Amerıka'da 37 hafta boyunca en çok satan kıtaplar lıstesının bınncı sırasında yer alan "Eger Kadınlar Aşırı Severse" ısımlı kıtabın yazarı Robın Norvvood, "Ruhsal ve bedensel açıdan rahatsız olan sayısız kadın tanıdım. Ama kendilennden değil, surekli eşlerinden soz ediyorlardı. Onun neler vaplığını, neler v^pması gerekügını, ona nasıl yardım edilebıleceğını anlatıyoıiardı. Kendı acılannın farkmda bile değıllerdı. Kıtabım bu kadınlar ıçın yazıldı" dıyor Norvvood, hangı kadınların eşıne bağımlılık derecesmde duşkun olduğunun daha ıhşkının başlangıcında anlaşılabıleceğmı, eşımn davranışlannı çevreye karşı haklı gösterme çabalarının bunun tıpık belırtısı olduğunu one suruvor "Tamam ıçı>or, ama bu o kadar da kotu bır sej değil", "Aslında o bambaşka bir insandır, bana bağırdıgı ya da el kaldırdığı zamanlarda ciddi olmadığını biliyonım", "Bana ıhtiyacı var, kendısivle veteri kadar ılgilenemedigım için boyle komık tepkiler gostenyor" turunden sozler, bağımlılığın ılk aşamasın nkara (aa) Yargı ve ıcra davalannda alınması gereken harçlar 10 bın lıradan 50 bın lıraya yukseltıldı \falıye ve Gumruk Bakanlığı'nın dunku Resmı Gazete'de yayımlanan teblığıne göre, 50 bın lıraya kaaar harç alınmasını gerektıren davalar ıle ıcra ışlemlenne ılışkın harçlar, ılgth evraka pul yapıştırılması suretıyle mahkemeler ve ıcra daırelerınce tahsıl edılecek Yargı ve ıcra harçU 'an Başhekimlere takdirname / stanoul (a a ) Istanbul Valısı Vevzai A vaz, sağlık hızmetlermdekı başarılanndan dnlayı, ıldekı SSK hastanelen personelme teşekkur ederek, başhekımlerıne bırer takdirname verdı Takdirname ıle odullendırüen kuruluşların başhekımlen şunlar Sağlık \e Sosyal Yardım Bakanlığı tstanbul tl Muduru Temel Dağoğlu, SSK Isıanbul Hastanesı Başhekımı Mucahıt Atmanoğlu, Okmeydam Hastanesı Başhekımı Emın Istanbullu, Bakırkoy Hastanesı Başhekımı Nacı Buçukoğlu, Goztepe Hastanesı Başhekımı AIı Hocapaşaoğlu, Paşabahçe Hastanesı Başhekımı Kaya Ergun Dızdaroğlu, Surevvapaşa Hastanesı Başhekımı Orhan Over, Kartal Hastanesı Başhekımı Nazıf Yeşılıleten, Evup Hastanesı Başhekımı Bora Dolay, Şışlı Hastanesı Başhekımı Kfunır Gençer, Erenkoy Ruh Sağlıeı Hastanesı Başhekımı Şahap Goksoy ve Erenkov Gerıatn Hastanesı Başhekımı Yıldırım 4ksu ANKARA (Cumhunyet Burosu) Kazı Araştırma ve Arkeometrı Sempozyumu dun Ankara'da başladı Sempozvumun açılış konuşmasını >apan Kultur ve Tunzm Bakanı Mesut Yılmsz, Anadolu uvgarhklan nın vağmalanmasmın halen devam ettığını ve bunun çok uzucu olduğunu sovledı Yılmaz, "Eski eserlerin yağmalanması. butun dunya railletlerınin 'eserlerin aıt olduklan ortamda sergılenmelerı halınde gerçek değerını ve anlamını kazanacağY gerçegi dognıltusunda ve uluslararası işbirligı ıle hareket etmelen balinde onJenebilir" dedı Eskı Eserler ve Muzeler Genel Muduru Dr Nurettin Yardımcı ıse, 1987 yılında yapılacak kazı (..ahşmalan ıçın 350 mılyon lıra ayrıldığını söyledı Eskı eser kaçakçılığının onlenebılmesı için çalışmaların surdurulduğunu kaydeden Yardımcı, Turkıye'den kaçırılan ve "Karun'un Hazineleri" dıye bılınen eserlerı sergıleyen Metropolıtan Muzesı aleyhıne dava açtıklarını bıldırdı Yardıma, bu davaya bakan avukatlara ılk etapta 25 bın dolar odendığını belırttı Yapılan kazıların savısının her yıl arttığma dıkkat çeken Yardımcı, "Bu yıl Turk bilım kurumlan ve muze muduriuklerimiz tarafından yapılan kurtarma kazılannın sayısı 94'e ulaşmıstır. Ozellikle muze mudurluklerİTiızin çok kısıtlı imkânlara ragmen vaptığı kazı çalışmalan tamamlanmış ve olumlu sonuçlar vermiştir" dıye konuştu 1986'da toplam 117 verde yapılan kazı çalışmalarından, Turk bılım kurumlan ve muze mudurluklerı tarafından japılan 94 kazıya bakanhğın butçesınden 275 mılvon lıra harcandığını so>leyen Yardımcı, bu kaalann sonucunda 7 bm 685 adet kultur varlığının muzelere kazandınldığını anlattı 1987 yılında planlanan çalışmalara da değınen Yardımcı, şunlan söyledı (Arkası 11. Sayfada) Eşini bağımlılık derecesinde seven kadın, bütün ilgisini onun üzerinde yoğunlaştırır. Daha önce ilgilendiği her şeyi unutur. Sinirsel rahatsızlıklar başlar. Bağımlılığın son aşamasında intihar girişimlerinde bulunur. Artık tümüyle çaresizdir. Aşırı sevenlerin kaderi, alkoliklerinkini andınyor. önceleri bir yudumla avunuyor, zaman geçtıkçe ondan aynlamaz bir hale geliyorlar. da bulunan kadınlar tarafından eşlerını ve ılışkılerını savunmak ıçın sık sık kullanılı>ordu Aşın sevenlenn kaden alkobk lennkını andırıyordu Oncelerı bır yudumla avunuyor, zaman geçtıkçe ondan aynlamaz bır hale gelıvorlardı Alkolıklerden farklı olarak herhangı bıı klınığe yatırıhp tedavı edılmelerı mumkun olmu>or, ancak kendı kendılerını tedavı edebıh>orlardı Stern dergısınde ver alan habere gore, Bayan Norvvood, kıtabmda neden kadınlann ouyuk bır bolumunun gerçek sevginin ruhsal acı> la ıç ıçe bulunması gerektığı gıbı bır kanıva kapıldıklanna değınerek bunu, sevenle rın acı çekmesımn \e bırbırlerıne delıler gıbı bağlanmalarının romantıklık belırtısı olarak kabul edılmesıne bdğlıyor Operalardan populer şarkılara, klasıklerden ucuz romanlara kadar "Gerçekten seven, acı çeker" mesajının verıldığını belırtıyor tlışkının dramank yapısı, knzler, ağlama nobetlerı, eşıne duşkun kadınlar uzennde tıpkı alkol ve eroın gıbı yatıştıncı bır etkı yaratıyordu Norvvood bu konuda "Kotu bir ilişkı, guçlu bir uyuşturucu ile aynı amaca hızmet edıvor. tlgimızi uzennde yoğunlaştırdığımız erkekten aynlın ca bir tur mahrumiyet knzıne girivoruz. Hatta bu kriz sırasında bazı ruhsal ve bedensel belırtıler gostenyoruz. Bu belırtılen ortadan kaldırmak istediğimızde ise ona geri donuvoruz ya da ona benzeyen birini arryonız" dıyor Bağımlıhk derecesındekı aşk ılışkısınden nasıl kurtulunacağına daır bır program hazırlayan Robın Norvvood bunun da tıpkı uyuşturucu bağımlıhğı gıbı adım adım ılerledığını belırterek bu aşamaları şo>le sıralıvor On aşama: Kadın erkeğe karşı aşırı ılgı ve ıhtımam gosterır Onu kontrol etme ve her turlu ofkeden uzak tutma çabası ıcıne gırer Kritik aşama: Butun ılgısını onun uzennde yoğunlaştırır Olumsuz davranışlannı çevresmdekı ınsanlara haklı gostermeye çalışır Yalanlarla ılışkınm gerçek yuzunu saklar Aılesınden, arkadaşlarından uzaklaşır Dana once ılgılendığı her şeyı unutur Kronik aşama: Depresvonlar baş göstenr, sadece eşı>le ılgılendığı ıçın genellıkle dalgındır Zaman zaman kendısınden nefret eder Intıharla tehdıt ve gırışımlerı bağımlılığın son aşamasına geldığını gostenr Tamamıyla çaresızdır Japon kadınlar işbaşı yaptı Magarin Servisi Japon ekonomısırun ağır sanayıden hızmet sektönıne, perakende ve toptan satış tün) ısletmelere dönmesı, parttıme(yanm günlük) ışlerde çalışacak kadın ışçılere olan talebın anmasına neden oluyor Japonya' da 1986 yıb kayıtlanna göre, toplam ışgücünün yüzde 22 7'sını oluşturan 3.5 mılyon kadın part L tıme ıslerde çabşıyor. Aynca pantıme • çauşanlann yüzde 70'mın kadın olduğu bcbrtıbyor Japonya'da tam gün çabşmada en fazla çalışma saatı haftada 48 saat olarak kabul edıbrken, partume ıslerde çabsanlar ve özeUıkle kadınlar haftada 42 saaı, yanı her gün yedı sa \ atten haftanın 6 günü cabşıyorlar Bu ış çıler sadece pazar günlerı ve resmı tatıl lerde ızınlı sayıhyorlar, aynca ücretb ızınlen yok, sıgortab değılleT ve emeklıbk garantılen yok işten erken aynbnak zorunda kaldıklan zaman 550yen (yaklaşık 2900 bra) olan saat ücretlerınden kesıntı yapıbyor Japon kadınlarırun bu zor koşullarda bıle çaİışmayı kabul etme lenrun nedenı paraya gereksınunlen olması Yanm günlük işlerde çabşan kadınların yaklaşık yüzde 56'sı aıle bütçelenne katkıda bulunmak ıçın çahşırken, yüzde 13 5 kadan aılenın tek gebr kaynaguu oluşturuyorlar Gerı kalanlann bu ıslerde çalışmalannın nedenlen arasında, yaşam standartlannı yükseltmek, seyahat etmek ıçın para bınktırmek ve boş zamanlanm yararb bır şekılde harcamak ıstekle n yer abyor Japon hükümetı genel olarak tüm gün çalışanlardan yüzde 10 ıle yüzde 20 saat az çaİışmayı "parttime" ış olarak kabul edıyor Resmı yüzdeler ne olursa olsun, Japonya'da mılyonlarca kadının tam gün luk ıslerde, yanm günlük ücretlerle çabşması gerçegı dejışmıyor Kadınlann çoğunlukla, evienmceye kadar, cep harçbklannı çıkarmak ıçın çabştıklan kabul edibyor Ancak gerçeğın hıç de böyle olmadıgı Çalışma Bakanbğı'nın ıstatistik kayıtlannın ıncelenmesıyleanlaşıbyor Bu bıbplere göre yanm günlük ıslerde çabşan kadınlann yüzde 85.9'u evb, ortalama yaşlan 42 ve yüzde 78.5'u 35 yasınüzerinde bulunuyor, Tüm bu kadınlar part time ışlen göreceb olarak esnek saatlerı, evlen ve çccukian ile meşgul olmaya olanak sağlayan çabşma şartlan yüzünden kabul edryorlar Japonya'da asganücret ıçın belb bır standart bulunmuyor Örneğın Tokyo'da saat ücreti olarak 488 yen asgarı ücret kabul edılıyor Yanm gün ıslerde çalışan ve çoğunluğunu kadınlann oluşturdugu üyelere sahıp olan yerel bır sendikanın amaçlan arasında, asgansaat ucretıru 600 yene çıkarmak, evb kadına tanınan yıüık azamı kazanç düzeyını 900.000 yenden 1 2 mılyon yene yükseltmek var "Part Banluta" adjyla çabşan parttıme ışçı kunıluşlan, büyük magazalar da ve bellı başb tren ıstasyonlannda kurduklan bürolan üe bstelenndekı fırmalara yanm günlük ışçıler buluyorlar Japonya'da şu anda 37 "P>rt Banluuı" çahşıyor ÖSS 19 nisanda A nkara (a a ) ım. Ümversıtelerarası Öğrencı Seçme Sınavı 19 nısan pazar gunu vapılacak Smavda kullamlacak soru kıtapçıklannın basımma dun başlandı Alınan bılgıye gore, soru kıtapçıklannın basımında yuze yakın gorevlı calışıyor Bu gorevlıler 19 nısan gunu sına\ sona ermceye kadar, çevresınde güvenlik tedbırlerı alınmış olan basımevınde "hapıs havatı" yaşayacaklar. Smavda adaylara uç bolumden oluşan test uygulanacak Sozel bolum adı venlen bınncı bölumde, adaylann Turkçeyı kullanma guçlerı ıle sosyal bılımlerdekı temel kavram ve ılkelerle duşunme becerılennı yoklayan sorular bulunacak Savısal bolumde ıse adaylann matematıksel ılışkılerden yararlanma guçlerı, fen bıhmlerındekı temel kavram ve ılkeler ıle duşunme becerılennı araştıran sorular yer alacak Uçuncu bolumde yabancı dıl testı ver alacak ÖZGÜR TAFTTIŞMA OFTTAMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog