Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/8 16 MART 1987 Hukukun yargıladığını tıp aklıyor 2 M , geçen >ıl on bır yaşındaydı V aşıtı bır arkadaşnla hıçgeçıne' •nıyorlardı Gunun bırınde yıne karşı karşıya geldıler Oncelerı ağız dalaşı bıçımınde başlayan çatışma, gıderek karşılıklı kışkırtmaya, daha sonra da yumruk yumruğa kavgaya donuştu Ikı tarafın kastı da, kendını korumak ve bu arada karşısındakını yenık duşurmektı, ama M 'nın şansı yaver gıtmedı \e bırden arkadaşının yerde cansız vattığını gordu Gerçı daha sonra yerde cansız >atan bu çocuğun olmedığı, uzunca bır bavgınlık geçırdığı anlaşıldı, ama M , "adam oldurmeye teşebbusten" yargıç karşısına çıkmıştı Ardı ardına duruşmalar Ve bır gun M 'yı Hacettepe Uruversıtesı Çocuk Ruh Sağhğı Bolumu'ne getırdıler Bolumun uzmanları, gereklı muavene ve testlerı uyguladılar M , "Herhangi bir kişı>i oldurme kastında bulunamavacak. iyi niyelli. dunıst anlatımlı bir çocuk, başarılı bir oğrenci olarak ortaya çıktı >e daha once de herhangi bir davranış bozukluğu gostermediği" saptandı Ne var kı, 11 yaşında bır çocuk mahkemeye kadar gıtmıştı . .K , 14 yaşındaydı Geçen yıl yolda gıderken bır terslık oldu ve hıç tanımadığı, aşağı yukarı aynı >aşlarda bırısıyle karşılaştı Once çarpıştılar, sonra bırbırlerıne ters ters baktılar Ardından ıkısı de bırdenbıre "parladılar". kavga başladı POLİTİKA VE ÖTESİ MEH3VİED KEMAL Efelenme ve kavga Aslında ıkısınm de bırbırlerını >aralamak gıbı bır amacı yoktu, ama delıkanlılık ışte Ne de olsa kan ınsanın damarlarında daha bır delı dolaşıyor Ikısı de "efelenmeye" başladılar Doğal olarak bu efelenmenın arkasından çocukların bırbırlerıne bıçak gostermelerı geldı K , karşısındakınden bır el darbesı yemıştı az once Yuzu kanamıştı ve korunma ıçgüdusuyle, sonucu hıç duşunmeden bıçağını rasgele sallayıvermıştı. Hukukun yargıladığını, tıp "Bırbirlerıni yaralama kaslı olmadan bu yaştaki çocuklann birbirierine efelenmeleri bu amaçla bıçak gos(ermelen, bu yaş doneminde sık rastlanan bır olaydır" dıyerek aklıyor Geçen >ıl 14'unu suren O 'nun oykusu de buna benzıyor Bu oykuyu de Hacettepe Dosyası'ndakı rapordan ızlevelım "...Ancak, herkesin birbirine çakılarla saldırdıgı bir kavgada, O. de çakısını alıp karşısındakıne saldırmıştı. Erkekligıni kanıtlama cabası, delıkanlılık çagının belırgın bır ozellıgıdir. Bu çabanın biçimıni buyuk oranda, gencın vetışmekte oldugu ortamın gorenek ve (utumu belırler. Kırsal kesımde bu çabanın daha saldırgan bıçimlere burunmesı de bununla açıklanabılır. Dava konusu kavgada gençlerin çogunun çakı kullanması, o \oredekı delikanlılann erkeklık ve cesaretlennı kanıllama vullarıdır. Delıkanlılık çagının bır başka ozelliği de duşunerek degıl, duygulara gore hareket edılmesıdır. Vaşıtlarına uyarak, onlar gibı çakı taşıyan O.'nun ofkelı bır kavgada..." 'Suçhi'Çocuklar Dosyası JÜLİDE GÜLİZAR "... bu koşullardakı bir gencın ıçınde bulundugu çag da dıkkate alınırsa, çalıntı oldugunu farkelse bile, çok ucuz buldugu boyle bır bisiklete sahip olma durtusune karşı kovmakta çok guçluk çekecegi..." Bır bısıklet oykusu daha M, dokuz aylıkken babasını kaybetmış, bır yaşından ıtıbaren anneanne vanında, anababadan yoksun ve maddı zorluklar ıçınde buyumuş 14 yaşına geldığı sıralarda sahıpsız bır bısıklet gormuş Atlavıp bisiklete bıraz gezınmış Bu ara da bısıklet bozulmuş M. bisikleti tamıre goturmuş Durum anlaşılmış ve yakalanmış Hırsızlıktan yargılanıyor Ruhbılımı her ne ka Zincirli gelecek K... 14 yaşındaydı. Geçen yıl yolda giderken bir terslik oldu ve hiç tanımadığı aşağı yukarı aynı yaşlarda birisiyle karşılaştı. Önce çarpıştılar, sonra birbirierine ters baktılar. Ardından ikisi de birdenbire parladılar ve kavga başladı. K., karşısındakınden az önce bir el darbesi yemişti, yüzü kanıyordu. Koruma içgüdüsüyle sonucu hiç düşünmeden bıçağı rasgele sallayıvermişti. Hukukun yargıladığını tıp, "Birbirlerini yaralama kastı olmadan bu yaştaki çocukların birbirierine efelenmeleri, bu amaçla bıçak göstermeleri, bu yaş doneminde sık ı rastlanan bir olaydır" diyerek aklıyor. İşkenceye Alışıktırlar... Abdulazız ıntıhar mı ettı, olduruldu m u ' Bu tartısmayı Abdulhamıt baslatmış, sonra olduruldu dıye bır mahkemeye gondermıstır Fakat mahkemeden once, kımı sanıkların sorgusunu Abdulhamıt (bızzat) kendı yapmıştır Bunların ıçınde "Ibretnuma" adlı kıtabın yazarı Mabeyıncı Fahn Bey de vardır Fahrı Bey Padısahın ıskence ederek sorgulamasını soyle anlatır ' Ben gerçek durumu ayrıntıları ıle anlatmak ıstedığımde, kendılerı bızzat sılle, tokat ve tekme ıle bana vurmaya başladı Orda bulunanların her bırısı de guçlerı ve kuvvetlerı yettığı derece sılle, tokat, yumruk ıle dovduler kı, anlatımı kolay değıldır ( ) Zatı Şahane bırkac sanıye ıçınde elındekı bastonla benı oyle dovdu kı, baston parça parça oldu Başmabeyıncı Hamdt Paşa benı doverken baygın duştu, ıcerden bır şışe lavanta getırdıler ' Demek bızde ıskence ıle sorgulama Padısah katında, Sultan Abdulhamıt doneminde başlamış Ondan sonra gelenler de bu geleneğı belkı surdurmuşlerdır Her donemde, sıyasal davalarda bıraz ışkenceden söz edılırdı 12 Mart donemı bunu parlattı ve devlet teroru bıcımıne soktu Asker, sıvıl demeden, kımlık araştınlmadan, ıskence surüyordu Fakat 12 Eylul'den sonra ıskence bır yontem oldu Hatta, "Ne var bıraz ıskence yapılmışsa" dıyenler çıktı Işkencenın bır ınsanlık sucu oldugunu, azıcığının da, coğunun da aynı kapıya cıktığını gormezlıkten geldıler Içerden dışarıya ıskence feryatları yukselırken, Avrupa kuiağını acıyor, Amerıkan dostlarımız kulaklarını tıkıyordu Ufuk Guldemır dostumuzun kıtabında yazılı 1 Şubat 1982 tarıhınde, Amenkalı danışman Paul Henze'den "Turkıye ve terorızm" ustune bır rapor ıstenıyor Dıkkat edersenız, 12 Eylul'un ustünden ıkı yıl gecmıs, henuz sıyasal partıler kurulmamıstır Raporda şöyle denıyor "Türkıye'de eskı sıyasal lıderlerın başansız olduğu yaygın bır kanı Buna karşılık, cesaretlı ve başarılı ekonomık reformların mımarı Turgut Ozal, eskı sıyasılerın bırkaç katı daha populer" Amerıkan yonetımının Turkıye'dekı askerı rejımı destekledığı ve ınsan hakları ıhlallerıne goz yumduğu bılınıyor Elçılık yetkılılerınden bırı, ışkenceler konusunda bır rapor verıyor "Turkler, temelde sıddet yanlısı bır toplum olduğu ıçın, ışkenceye alışıktırlar" Olaylara boyle bakıldıktan sonra, her turlu yorum ve kazıklama kolay olur İşkenceye alışıktırlar, ıntıhara alışıktırlar, dayak altında sorguya alışıktırlar Bugun ıskence yok m u ' Turlu bıçımler altında, kılık değıştırerek suruyor Bır çok davayı hâlâ sıkıyonetm mahkemelerı gormuyor m u ' Bır çok ılde sıkıyonetım yok m u ' Hapısanelerde hangı koşullar altında ınsanlar yatıyor' Bu davalarda savunma yapan avukatlar, sanık olarak yargıcların karşısına dıkılmedı mı' Bu konuda bir uzman olan Avukat Turgut Kazan şunları soylüyor ". bılenler bılır kı, ışkencenın delılı olmaz, olamaz Insanlar bılınmeyen bır yerde uzun sure tutuluyor Oraya avukat gıremıyor, sanığın yakını gıremıyor Gozler bağlı Bu koşullarda delıl nasıl sağlanacak? Zaten yapılanlar ız bırakmıyor Iz kalmışsa geçınceye kadar beklenıyor Ancak, ıskence olumle sonuçlanmışsa, bır kuçuk delıl doğmuş oluyor O zaman da sorumluların kımlığı saptanamıyor Yanı, olum bile delıl sağlamaya yetmıyor" (Göruş Dergısı, S 3) Iskence konusunda söylenenler yaygındır Hıç kımse gerektığı gıbı ustune gıtmemıştır Şurda burda 'ıskence yok' demek ışkenceyı onleme değıl destekleme olur, ışkencecıye cesaret verır Turgut Kazan şoyle bağlıyor "Başta başbakan olmak uzere, herkes soruna çozum bulmak zorundadır Yurutme ve yasama, ozellikle ıktıdar partısı ıle muhalefet, ınandırıcı, etkın yollar aramalıdır Haberler eskı boyutlarını aşmıştır Kamu vıcdanı derın yaralar almıştır Bu yara sarılmadan demokrasıye vanlmaz" Demokrası bır de ışkenceden geçıyor, ışkenceyı yenmeden demokrası cıceklenmez dan alınan tavugun, murdar olmasın dive kesilmesı... Bu çocukların, bu durumun hırsızlık olup olmadıgını kavramalannın ımkânsız oldugunu bilmeleri..." hanı "Hanım yaparsa kaza, halayık yaparsa ceza" sozundekı gerçek gıbı, buyukler yaparsa tavuk murdar olmak tan kurtulacak, çocuklar yaparsa hırsızlık suçundan yargılanacaklar Ruşa atılan ta^ danıı a^ınca Yıl 1984 Şımdıkı olayımızın kahramanı, o zaman 12 yaşında Hemen bırçok çocuk gıbı o da kurdakuşa, boceğeçıçeğe meraklı Bu merak sonunda bır kuş edınmış Ne var kı, kuş gunun bırınde kaçıvermış Kuş bu, fırsatını bulunca elbette ozgurluğe koşacaktır A1 nın kuşu da oyle yapmış A, kuşunu çağırmış, olmamış, yakalamak amacıyla kovalamış, olmamış, yem vererek kandırmaya çalışmış, gene olmamış Tum bu çabaların sonunda kuş daha da kotu bır şey yapıp, evın damına kaçıp tunemış A'nın aklına gelen şey, kuşu damdan ındırmek ıçın taşlamak olmuş Bır ıkı uç derken, taş damın uzerınden aşıp evın ote yanındakı bır kışıye çarpmaz mı 9 Ve de o kışı yaralanmaz mı 7 A'yı kollarından tuttukları gıbı yargıcın karşısına goturmuşler, çocukcağız her ne kadar "Vallahi yaralamak için yapmadım, kuşumu yakalamak istiyordum, ama çok uzuldum" dedıyse de, ııhh derdını kımselere anlatamamış Ruhbılım uzmanları "gerçi" demışler, "A hayati tehlike arzedecek şekilde taşla yaralama suçunun anlam ve sonuçlannı kavrayabılecek zekâda ve olgunluktadır, ancak anlattıgı eylemı suç olarak algılaması mumkun degildır." Bir başka erkeklik göslerisi Bılgısızlığının, bıhnçsızlığının ve erkeklık gosterısının bır başka kurbanı da yıne 14 yaşındakı Y Ama tıp, burada da 14 yaşın yardımına koşuyor Şoyle bır rapor vermış ruhbılım uzmanları "Toplumumuzda ozellikle bir kavgada kufur ve hakaret etmek olagan ve sık gorulen bir durum oldugundan ve çok ender durumlar dışında yargılanmava, cezalandmlmaya yol açmadıgından, 14 yaşındakı bir ko>lu çocugunun hakaretin suç oldugunu bilmesi ve onun sonuçlarını kavraması oldukça zordur. Otesı, kavgada susmak yerine karşısındakıne hakaret elmek, bır erkeklık ve cesaret gostergesi olarak duşunuldugunden, kamuovunda, ustu kapalı da olsa onaylanan bir davranıştır. Bu nedenle, ergenlik çagındaki bir koylu gencın, kavga sırasında kufur ve hakaret ederken, suç işlemek bir >ana, toplumca begenılen bır iş yaptıgını duşunmesi beklenir." Bir güvercin ö>küsu daha Bu da bır başka guvercın oykusu Her ne kadar bızlere guvercının barış, dostluk sımgesı olduğu anlatılıyorsa da, gerçek her zaman oyle olmuyor Bazı guvercınler sevenlennın, sahıplennın başına dert olabılıyorlar C , I983'te 14 yaşında Suçu guvercın çalmak Onu guvercın çaldığı ıçın yargıç kursusunun onune dıkenler C'nın, "Orta l'den avrılarak bakkalda çıraklığa başlamak zorunda kaldıgını, maddı olanakları kısıtlı, gereksınımlerı tam karşılanamayan, baba kaybı gıbı TR<\\MATIK >aşam geçıren bır çocuk oldugunu" ve "Bu koşullardakı bır çocuğun GL \ ERCIN bile olsa, bır şeye sahip olma yonunde kendını kontrol etme yeteneğinin zavıfladıgını ve suça vonelmenin kolaylaştıgını" hıç mı hıç duşunmemışler Sankı kendvlerı o yaşlardayken hıç oyle bır duygu yaşamamışlar Hırsızlık Yanı kendıne aıt olmayan, yanı başkasının malını kendı mah yapmak Elbette onaylanır bır davranış değıl Ama toplumda oyle çok oluyor kı, bu durumda olayın kokenıne ınmek, nedenlerını araştırmak ve boylece her "başkasının malını almanın hırsızlık olarak degerlendirilmemesim" sağlamak mumkun değıl mı 9 En azından, boyle bır eylemın hırsızlık sayılması ıçın oyle bır kasıt olmasını araştırmak gerekmez mı 9 Ancak o zaman, "kapalı bina dışında bulunan boş şişelerı alan, 1516 yaşındaki yoksul Y.'ler" hırsızlık suçundan yargılanmaktan kurtulabılecekler Yoksa onlan hıçbır şey en az bır kez yargıç onune çıkarmaktan kurtaramaz On bır yaşındakı O de, "anahiar uydurarak hırsızlıklan" yargılanmaktan, ancak "bu yaştaki bır çocuğun, yaptıgının suç oldugunu değerlendirebilmesinin soz konusu olmaraası" sayesınde kurtulacak K ı z k a ç ı r n ı a nıı, k a y n ı a m ı ? Bugunku bolumumuzu ılgınç bır suçlu çocuk orneğıvle bıtırelım Bılırsınız kov yerınde çocuklar, kız olsun erkek olsun, kentlerdekı vaşıtlarından daha çabuk buvur ve gelışırler Cınsel eğıtımlerı de gerçı başıboş \e kendılığınden oyle olur En azından bu çocuklar, bırtakım şeylerı ıç ıçe vaşadıkları hayvanlarda gorur, oğrenır ve denemeye kalkarlar Buna, buyuklerın bu konulardakı rahat konuşmalarını ve kendınden oncekılerın 15'ıne gelınce evlendırıldıklerını ekleyın O zaman her şev 14 yaşındakı S'nın kız kaçırma olayını haklı duruma getırır S, yaşamını aıleye katkı sağlamak ıçın çobanükla surduruyor Gunlerı toplumdan uzakta ve valnız başına geçıyor Gunun bırınde S'nın karşısına karşı cınsten bır Allah'ın kulu çıkarsa, delıkanlıya "gel gel ederse".. 14 yaşındakı bo\le bır gencın, bu "direnmeven, hatta kendisiyle birlikte gelen kızla çekip gitmesi" kız kaçırma olarak nıtelenebılır mı 9 Bu soruya hukuk "evel" dıyerek S'vı yargılamaya kalkıyor ama tıp "bu olayın kız kaçırma olarak degerlendirilemeyecegi" kanısına vararak, "hayır yargılavamazsın" dıvor Sonuç olarak... Evet, sonuç olarak Daha 14 yaşında mahkeme kapılarına duşen çocuklar Yalnızca erkeklık gosterısı yapmak gıbı masum bır amacın peşıne takıldıkları ıçın hem de Masum bır amaç, ama sonuçlan açısından oldukça onemlı Çunku bunu vapmasa, o gencın yoresınde alnını dık tutarak gezmesı mumkun değıl \ apmca da yolun ulaşacağı yer mahkeme salonları Toplumun koyduğu garıp kuralların ağır bedelını çocuklara odetmek, akıl alır şe\ değıl, ama gerçek Hırsız danıgat»! 13 yaşındakı N 'nın hıçbır dengesızlığı, davranış bozukluğu yok Ne var kı, o yaşa kadar başıboş buyumuş, ama bır yandan da annenın ve evın sorumluluğunu vuklenmış bır çocuk Çunku baba \e ağabey, başkentte çalışıvorlar Suçu hırsızlık 13 yaşında aıle sorumluluğu vuklenmış, toplumun geleneklenne gore, "babanın verine geçmiş''' bır erkek çocuk, hırsızlık vapmasa, elbette çok ı\ ı olur Ama >aparsa bunun nedenlerını araştırmak gerekmez mı'1 Kımbılır hangı durtuyle elını "hakkı olmavan" bır eşyaya uzatmış bu çocuğun, "hırsız damgası vurularak" yargı onune çıkarılması, onu bu ışe daha çok ıtmekten başka neye yarar kı"7 13 vaşındakı bır başka "yalnızlık, başıboşluk kurbanı da" A Iddıaname suçunun "olumle tehdıt, sarkıntılık, adiyen darp ve hakaret" oldugunu soyîuyor A, babası olduğu ıçın çahşmaya ve evın geçımıne yardımcı olma>a başlamış Koyde delı dıye tanınan bır kadın var Bu kadın bır gun ışınden donmekte olan A'nın uzerıne doğru gelmış Belkı korkudan ve kendısını savunmak durtusunden, belkı erkeklığını kanıtlama çabasından, belkı de delıyle eğlenmek ıstedığınden, A, kadım elıyle ıtmış Her ne kadar kendısı boyle soyluyorsa da, hakaret ettığını, kadının ustune gıdıp \urmava kalkıştığını ve olumle tehdıt ettığını varsavalım Yapılan testlerde suç ışlemeye yatkın olmadığı sonucu çıkan, 13 yaşındakı bır çocuğun butun bu yaptıkları ne kadar cıddı ve etkılı olabılır 9 \ apılması gereken şe\ o çocuğu yargılamak mı, yoksa savurduğu tehdıtlen onlerrenın sollarını aramak mı 9 Çalınlı bisikleti satın alan yocuk E, geçen vıl, vanı suv tarıhınde 14 yaşında "Ben o bisikleti, çalıntı oldugunu bilmeden satın aldım" demış yargıca E, babasız buyumuş. maddı zorluklarla penceleşmış \e kuçucuk yasta evın geçımıne katkıda bulunmaya başlamış bır çocuk Hakkındakı rapora gelınce ÇALJŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL dar "ozellikle ergenlik çagını yaşavan voksul bır gencın, sahıpsız gordugu bir bisiklete binme durtusune karşı koynıası çok zordur, bozulan bisikleü tamire goturmesi de çalma kastının bulunmadıgının bir kanıtı savılabilir" dıyorsa da, olan olmuş Çunku M, "vaşantısmdakı olumsuz koşullar ve suç olarak algılamadıgı bir olaydan dolayı" bır ay tutuklu kalmış Bu tutukluluk do nemı çocuğun ruhsal çokuntuye gırmesının yanı sıra okulda bır yıl kaybetmes>ıne de neden olmıi11 Üstesınden gelemedığı durtusunun getırdığı bu kavıplaıı Vl'ye kım odevecek9 "Vefatım halinde" SORU: 19 ydlık devlet memuru (ögretmen) olup maaşım 2/1'dendir. Sakatlık reponım var. Bu sakatlık raponına dayanarak emekli olacağım: 1) Kaç lira emekli maaşı ve kaç lira ikramiye alınm? 2) Emekli olduktan sonra vefatım halinde geride kalanlara maaş baglanır mı? (Hanım ve 1 tanesi luz olmak uzere 3 çocugum var) A.SrESKIŞEHİR YANIT 1 Eğitım ve öğretım Hizmetlen Sınıfmın 2 derecesinden aybk alanlara 1987 yılı ıçın ek gösterge 900 olarak belirlenmıştır 2. derece 1. kpdeme gösterge toplamı 1.955'tır. Buna göre de 18 yıl hizmetin karşılığı bağlanacak aylığın oranı da % 63'tür Sıze bağlanacak aybğın tutan ıse 81.289 TL , sosyal yardım zammı ile bırlıkte toplam 111.289 TL olacaktu (1 Ocak 30 Hazıran 1987 ıçın). Emekli ıkramıyenizın tutan da gene 1987 yıb 1 yan için 2.322.540 TL olacaktır. 2 "Emekli, adı malullük veya vazıfe malullüğü aylığı alanlardan (aybğa mustahak duruma gınp de henuz bağlama yapılmamış olanlar dahıl) ölenlerın" eşme ve "evh bulunmayan" yaşları ne olursa olsun kız çocuklanna dul ve yetım aylığı baglanır. Aynca, "ölüm tarıhınde (18) yaşını, ortaöğrenım yapmakta ıse (20) ve yükseköğrenım yapmakta ıse (25) yaşını doldurmamış erkek çocuk lara aybk baglanır!' Vefatmız dunımunda ise aybk eşinize ve aybk almaya hak kazanmış durumda ıseler 3 çocuğunuza şöyle dağılacaktır: S.lMm 1** 40.645 7500 48145 %5aoo 21048 13348 7500 % 1667 21048 13348 7500 % 1667 2.ÇM«ia 21048 % 16.66 13348 7500 111289 81289 30.000 10000 Murdar olnıa.*ııı di>e ke^ilen ta\uk Toplumumuzda olu hayvanın etı yenmez Çunku bu etın "murdar" olduğuna ınanılır Bu toplumun çocukları akılları erdığı andan başlayarak murdar et olayını oğrenırler 1971 doğumlu I ve A da, bu kulturle buyumuş çocuklar Bır gun, komşunun tavuklanndan bınnı bır kurt kopeğının ağzında çırpınırken gorurler 13 yaşında ıkı çocuk Atıldıkları gıbı tavuğu kurt ko peğının ağzından kurtarırlar, ama gorurler kı, tavukta umut vok "Murdar olmasın" dıve tavuğu oıacıkta keserler Sonuç mu dıyorsunuz? Elbette mahkeme salonları Çocuklar, bu durumdakı bır tavuğu kesmenın suç değıl, torelerımıze gore olumlu bır da\ ranış olacağını anlatamamışlar kı, sorun ruhbılım uzmanlarının onune gelmış Ama bu uzmanlar çocukların dıyemedıklerını deyıvermışler Al lahtan. "Komşunun tavugunu kapmış olan kurt kopeğının ağzın SÜRECEK PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Genel Mudurluğumuz: Merkez ve Taşra Urutelennde, sozleşrnelı statude çalıştırılmak uzere mülakatla, MUHENDİS ALINACAKTIR Muhendıslerın Çalıştırılacağı konular" a) Elektroruk teleks, teleteks ve data (packed svvıtcrung, cırcuıt swıtchıng) santrallan, b) Dıjıtal telefon santrallan, c) Dıjıtal ve analog telefon ve telgraf muhıpleks sıstemlerı, d) Dıjıtal ve analog RadvoLınk sıstemlerı, e) Dıjıtal ve analog sabıt \e sevvar uydu haberleşme sıstemlerı, f) Bılgısayar sıstemlen, g) Araç telefon sıstemı (Cellular Mobıle Telephone Svstem) h) Dıjıtal ve analog koaksıval kablo sıstemlerı, ı) Fıber optık kablo sıstemlerı, j) PCM sıstemlerı, k) Şehırıçı ve şehırlararası telekomunıkasyon şebekelerı, 1) Telekomunıkas\on sıstem ve cıhazlannın araştırma, gelıştırme ve onanm, laboratuar ve atolvelerındekı faahyetler, Adavlarda Aranan Şarılar Mulakata katılacak adaylarda a) Muhendıslık Fakultelerının Elektrık, Elektronık veya Elektroruk Haberleşme bolumlennın bırınden mezun olmak, b) Son başvuru tanhı ıtıbarıyle 30 vaşını doldurmamıj olmak c) Gorevını vapmasına engel olabılecek vucut veva akıl hastalığı veya vucut sakatlığı ıle ozurlu bulunmamak, d) Ingılızce, Fransızca ve Almanca dıllerınden bınnı ıyı derecede bılmek (ıkıncı bır >abancı dıl bılgısı teruh sebebıdır) Şartlan aranmakta olup, erkek adaylarda askerlığıru yapmış olmak tercıh sebebıdır Görevlerının özellığıne göre gerektığınde, ataması yapılan Muhendıslere, ımkân rasbetınde lojman tahsıs edılebıleceğı gıbı yundışı egıtım de yaptırılacaktır Ucret Mühendısler ıçın tespıt edılmış olan sözleşme ucretlen dolgun olup, >uksek mühendısler ıçın ve vabancı dıl bılgısınden dola>ı bu ucretle re ayrıca ılaveler vapılacaktır Başvuru Mulakata katılmak ıstevenlerın, 1) Nufus huvıvet cuzdanı, 2) Dıploma veya mezunıvet belgesı, 3) Ikı adet fotoğraf, ıle bırlıkte, başvuru formunu doldurmak uzere Genel Mudurluğu muz Personel Daıresı Başkanhğına şahsen başvurmaları gerekmektedır Basın 14042 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Be>1epe/Ankara Merkezımız ışletmesınde kullanılacak olan (II) kalem demır boru malzemesı 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun l maddesının 2 fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nun 4 8 1984 tanh ve 84/8213 sayılı Doner Sermayeh Kuruluşlar Ihale Yonetmelığınm 29 maddesı (a) fıkrası uyannca kapalı teklıf usulune göre satın alınacaktır Muhammen bedeh, 27 215 051 TL sıdır Ihale 17 3 1987 Salı gunu saat 13 30'da H U Teknolojı Uygulama Araştırma Merkezı Mudurluğunde (BeMepe) yapılacaktır. Isteklıler ıhtıyaç duyulan malzemelere kısmen veya tamamen teklıf verebılırler Ihalenın geçıa temınatı; 816.450. TL 'dır Bu mıktar nakıt veya Banka Temınat mektubu olarak merkezımız veznesıne (Beytepe) makbuz karşılığı yatırılacaktır Lıste ve şartname merkezımızden temın edılecektır. Ihaleye ıştırak edecek ısteklıler teklıf mektuplannı ıhale saatınden 1 saat evvelıne kadar merkezımıze teslım edeceklerdır Merkezımız 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp, ıhaleyı yapıp vapmamakta serbesttır Postada gecıkmeler dıkkate alınmaz Basın 14198 İLAN TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU S.S. DOĞU KARADENİZ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSEŞESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR. 1 Muessesemızın ıhtıyacı olan 250 ve 125 W lık (400+1400= 1800 adet) balastlar kapalı zarf usulu ıle satınalınacakıır 2 Istektılerde aranan şartlar: Banka referans mektubu, 1 198" yılı Tıcaret Odası kavdı, Benzerı ış vaptığına daır belge ve referanslar Geı\ek veva tuzelkışı olması (ozel ve tescil edılmemış ortaklık lar kabul edılemez), Kanunı ıkametgâh adresının bıldırılmesı, 3 Bu ışe aıt teklıf ısteme mektubu ve şartname ıle eklerı, TEK S S Doğu Karadenız Elektrık Dağıtım Muessesesı Mudurluğu (Kemerkava Mah Cumhurıvet Cad Adem Sok Ebru Apt No 7 TRAB ZON) adresındekı yerleşık Makıne Ikmal %e Satınalrr.a Mudurluğu'nden temın edılecektır (10 000 TL bedel karşılığında temın edıletektır ) 4 Ihale ıle ılgılı geçıcı guvence, 380 000 TL dır 5 Ihaleve ıştırak edecek fırmalar, teklıf mektuplannı en gev 27'3 1987 gunu saat 10 00"a kadar Mudurluğumuz Muhaberat Ser vısı'ne vermış olacaklardır Teklıf mektuplan aynı gun saal 10 30 da ıhale komısyonumuzca fırma yetkılılerının huzurunda alenen açılacaktır 6 Posta ıle şartname gondenlmeyeceğı gıbı postadakı gecıkmeler de dıkkate alınmayacaktır 7 Muessesemız, 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'na tabı değıldır ETIBANK ISTANBUL ALIM SATIM MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Etıbaik Erganı Bakır Işletmesı nın ıhtıyacı 4 adet mat potası, 16 adet mat pota agzı ve 2 adet bakır potası resım ve teknık şartname esaslarına gore ımal ettırıle».ektır Bu ışlle ılgılı resım ve Teknık Şartname Meşrutıvet Cad No 241 nolu adresımızden temın edılebıhr Son teklıf verme tanhı 19 3 1987'dır Muessesemız 2886 savılı ıhale kanununa tabı değıldır Basın 14222 PAMUK TELEFİ, ÜSTUPU, PARÇA BEZ, HATALI BEZ VE HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR 20 3 1987 cuma günu saat 10 OO'da vukarıda yazılı mallar açık pazarhk suretıyle şannamemız esasları dahıhnde muessesemızde satıBu satışa aıt şartname v e hsteler muessesemızden temın edılebıhr Muessesemız satışı vapıp vapmamakta veya dıledığıne vapmakta serbtMtır T.C MALKARA İCRA MEMURLUGU ILANEN TEBLIGAT 1986/690 Alacakh Fıkret Küçük Vek Av Mıthat Ecren'e borçlu olup 34 HY 794 plaka sayılı Anadol raarka otomobıl borçlu Serdar Koca elınde fiılen hacız edılmıştır Araan trafık kaydında Haznedar Mahallesı Şevket Dağ Cad 43/5 Bakırköylstanbul ADNAN SAYGl'ya aıt olduğu görülmektedır Üçüncü şahsa gonderılen teblıgat bılateblığ ıade edılmış ve zabıtaca da tahkıkmde netıce alınamamıştır Bu nedenle teblığatın ılanen yapılmasına karar verılmıştır Bu üanın yayını tanhınden ıtıbaren mahçuz vasıta uzennde bır hak ıddıanız var ıse 18 gün zarfında dosyamıza başvuruda bulunmamız ılanen teblığ olunur Basın 2487 ADANA ASLIYE 3. HUKUK MAHKEMESİ Esas No 986'682 Davacı Mehmet Demır vekılı avukat Namık Tekın tarafından da valı Rınate Demır alevhıne açmış olduğu boşanma davasımn yapı lan duruşması sırasında venlen karar gereğınce, Davalıya ılanen teblıgat yapılmasına karar verılmış oldugundan taraflar arasında devam eden boşanma dava dosyasının dunuşma gunu olan 9 4/ 1987 gunu saat 09 00'dakı duruşmasına ıbraz edılecek delıllerle bırlıkte gelmenız, gelmedığınızde ayrıca gıvap kararı çıkar tılmaksızın yokluğunuzda karar verıleLeğı dava dılekçesı ve davetı ve yenne kaım olmak uzere davalı Rınate Demır'e ılanen teblığ olunur Basın 14112 SUMERBANK KAVSERİ PAMUKLU SANİYİİ MUESSESESI Basın 14137
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog