Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 KASIM 1987 CUMHURİYET/11 Yurttaki öğrenciye mezhep sorgusu Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YurtKur) yurtlannda barınan öğrencilerden, emniyete gönderilen "öğrenci bilgi fışi" için, hangi mezhebe mensup olduklarını sorduğu öğrenildi. TUNCAY ÖZKAN ANKARA Yukseköğrenim Kredi ve Yuıtlar Kurumu (YurtKur), öğrenalerden hangi mezhebe mensup olduklannı soruyor. YurtKur yurtlannda barınan öğrencilerin emniyete gönderilen "öğrenci bilgi fişi" içinde yer alan soru, Alevi öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Cahit Polat adh yurttaş, Cumhurbaşkanlığı ve cumhuriyet savcüığına verdiği birer dilekçe ile uygulamayı başlatanlar hakkında "Laikliğe aylun davranmak ve bölücüliik" suçundan dava açılmasını istedi. YurtKur yetkilileri, Cumhuriyet muhabirine, bilgi fışlerinin YurtKur tarafından bastınldığını söylediler. Bir YurtKur yetkilisi, "Bu bilgüeri biz, yurtlardaki arşiv taraması sırasında istijoruz. Biz bu bilgileri isterken, bize polis tarafından iletilen ve istenen bilgilere bu fişlerde yer verijonız" diye konuştu. .Cumhurbaşkanüğı'na ve cumhüriyet savcıüğma birer dilekçeyle başvuran Cahit Polat, bu uygulamanın laikliğe aykın olduğunu belirterek, uygulamayı başlatanlar hakkında dava açılmasını istedi. Polat, cumhuriyet savcüığına verdiği dava dilekçesinde şunlan söyledi: "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na baglı Kredi ve Yurtlar Kunımu'nda öğrencilere iki yddır, hangi mezhebe mensup olduklan sorulmaktadır. Laik Türkiye'nin hiçbir kurumunda uygulanmayan bu durum, art niyetli olup, bolucüluk içermektedir. Modern Türkiye'de mezhepsd olaylann başlangıç ve odak noktası durumundaki Malatya'dan yetişmiş ve Mecüste, Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini vünıten Sayın Metin Emiroğlu tarafından başlatılan uvgulama konusunda, bir Alevi yurttaş olarak, Ugililer hakkında, 'bolucüluk >apmak' suçundan dava açılmasını savgıvla arz ederim." Cahit Polat aynca, Başbakan Turgut Özal'ın daha önce Türkiye'de herkesin Sunni mezhebıne mensup olduğu yolundaki sözlerini de anunsatarak, "Eğer Sayın Başbakanımızın dedigi gibi, Türkiye'de hepimiz Siinni mezbebine mensup isek, ögrend yurtlannda neden mezhep soruluyor?" diye sordu. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet muhabirinin sorulannı yanıtlayan öğrenciler, mezheple ilgili sorulann gerekçesini anlayamadıklannı söylediler. öğrencilerden bazılan, mezhepleriyle ilgili soruyu cevaplandırmak için ailelerine danıştıklannı söylediler. Öğrenciler, "Laik birdevlet diızeni içinde insanlann, din ve mezhepleriyle ilgili inançlan kimseyi UgUendinnemeU. Bu tür yaklaşımlar, demokratik gelişmenin oziıne aykındır. tnsanlan mezhepleri) le yargılamanın verecegi >anlış sonuçlar, ileride ortaya çıkacaktır" biçiminde konuştular. LÂLEZAR KflYflHflN RESTORANGECE KLUBÜ KRDINC İ'STİ N Sl'NAR GBUP 'Albn Besteteri ve Kadıfe Sea ile^ "Korli sarkılanmız ve K]âv\ede:İSKENEER R f f M Ş söyiemektenvazgecemedikleriıniz, 2İJ0O 23.00 SERÖARVE SERHAT l'NSAL AksamüstU ESKI HARBIYE GÜNAY'da REZ:134 33 33134 44 44 GÜNDÛÛflRKEN • TİYATRO • GÖSTERİ • SİNEMA ÖZEN FİLM ın sınemaseverlere yenı bir hızmetı I TURKIYEDE İLK DEFA GERÇEK 4 KANAL slSTEMl SlNEPOPta PERA 1469738 GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER ÖZCANİ TİYATROSU ODAK FİLM SUNAR DORMEN *> TİYATROSU gS&ff PAPAZ K AÇTI PHILUP KING nnmn HALDUN DORMEN | 141 V 37 130 00 51 Komedı 3 Perde Hargün 21 00 Puar 15 00 19 00 p tası Mit oyun yoktur Gışe Hergun 12 OO'de açılır Tel 146 80 y ı KAŞUGÖZ ARASINDA " PffÇEMK IN0MMLI MALK GUNUOÛR HCR SEANS OCAENCIYE INBHlUlöfi KENT OYUNCULARI Kasım'dan Itibaren NISA SEREZLITOLGA MACİT KOPER SERRA YILMAZ ORHAN ÇAĞMAN ANAYURI OfEM t •A KÜLTÜR MERKEZİ Komedi 2 Bölüm (A. Çehov'dan) derleyen: G. Arout Çeviren: A. Zeybekoğlu Yöneten: Miişfik Kenter Cuma 21.00 Pazar 15.00 18.00 GARIP HAYVAN HOLLYWOOD BULVARI Pazar 2115 P tesı 2115 Çarşamba 1500 Cuma lö L tesı ibUU KOMEOİ2aOLOM PAN6ALTI KOMEDİ TtYATMSU'nda Ergenekon Cad No 98 Tel 130 00 51 141 27 38 ORTAOYUNCULAR BEYOGLU KUCUK SAHNf BİR ÇİFT KANAT Cuma 18.00 (indınmli) Cumartesı 15 00 18.00 ONK Ajans Ltd. Şti.'nden alınmıştır. FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Perş.Cuma: 21.00 CumartesıPazar: 15.3018.30 143 64 17 144 43 27 BeyoğtuEMEK 144 84 39 Bakırk»yRENK572 18 63 336 01 12 Topkapı SUR 523 67 12 Aksaray KRİSTAL 521 57 86 Ankara AKÜN 2. HAHA • Beyoğlt SİNEPOP143 70 71 • Çemberiıtaş ŞAFAK 522 2513 •ŞışlıSITE 147 6947 Beyoğlu : DÜNYA 149 9361 Kadıköy : KADIKÖY 3377400 Ortakoy : Ortafcöy SANAT MERKEZİ: 161 79 43 15 sinemada blrden Td: 146 35 89 T.C KULTUR <• TUItlZM •AKANUGI Ankara DERYA Izmır IZMİR Antalya SARAYAdana SUN Eskışehır AKIUmıt EMEK Dıyarbakır EMEKMalatya BUYUK Trabzon KONAK AMADEÜ ÇOK YAKI BEKLEYİNIZ A I» l I I R S II A I f K W S SINEMASI ıstanbul devlet opera ve balesı ATATÜRK KÜLTpR MERKEZİ'nde J Offenbach W A Mozart ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU 8 KASM'DAN İTBABEN YENJ OYUN Beyoğlu EMEK • GELECEK PROGRAM • HANNAH AND SISTERS (Hannah ve Kızkardeşleri) 4 OSKARLI 14. ULUSLARARASI MOSKOVA FİLM FESTİVALİ ALTIN ÖDULÜ I SİNEMA GUNLERT86DAN §EL GÖ YALNIZ MODA SİNEMASI'NDA ELEM KUMOV PARİS HAYATI operel 4 perde Ofkestra Şefı CEM MANSUR Sahneye Koyan GURÇIL ÇELİKTAŞ 3 Kasım, 2000 de Herold/Lanchbery DON GİOVANNİ opera 2 perde Orkestra Şefı ROBERT WAGNER Sahneye Koyan YEKTAKARA 7 Kasım 1530 da Î1 Kasım. 2000de E Humperdınck YANIMDAKİ YATAK miM MANOUS CORRES « n o TOMR1S UYAR GÜLOÜRÜ 2BÖLUM VVOODY ALLEN filmı AU POYRAZOĞLU ŞIMARIK KIZ bale3perde Koreoqrafı FREOERİCK ASHTON Sahneye Uygulayanlar SUNAŞENEL DENIZOLGAY OrkestraŞefı ELŞADBAGİROV 12 Kasım. 2000 de 14 Kasım 1530 da HÂNSELVEGRETEL opera 3 perde Sahneye Koyan SAADErl.ALTAN 31 Ekım 110UOe 71421 Kasım. 1100de Konser Salonu nda AU POYRAJOâLU M.TAN ERBULAK 2 B V W SUMER DERVA A1A60RA OUYGU MKARA LEVENT KAZAK C£M OZEB LEVENT TVILEK Aü AVENK PfKER ACIKALI MELIH EKENER « F E R IUEB PEUNSU PIR NUAGURKAN SELMA PAMUK LEVENT CAN HAKAN KACAN CENGIZ HAN TAVFUN TARHAN Osmanbey GAZİ SİNEMASI 14796 65 CUMHURİYET KITAPJ KULÜBU AÇILMIŞTIK TEL 337 01 28 SEANSLAR 1200 15 00 18 00 21 00 . «Mm M H n M İMİU e m atşa ç*»r S|t W 151 56 M (7 htQ 254 H M > AKM gpMndt vt EmMy drflim M^aznmda Mlılm^aa» SALIÇAJ^A.MBA.210ODE SKASELVIUER91TAKSIM Tel: 1444675 osm ORTAKOY SANAT MERKEZİ £JŞEHİR TİYATROLARI 4 KASM ÇARSAMAMN fftfiftTMIftH •AMİYE M. MTHİBIH TtYATROSV'atı Tıyatro Snema Gösteri Duyurularmız için 1469738 OTELLO MİSYON VftnetmenROLANDJOFFE ^ ROBERT DENIRO Kadıköy SUREYYA 336 06 82 1113301618152130 Pazartesi gününden itibaren KEŞANU AÜ DESTANI TrHEMISSION" ISTANBUL'DA YALNIZ SİNEMAMIZDA Seanslar: 12.1514.3016.45190021.15 Oereboyu Cad Batbaros Pasaıı No ıifJ Ortanoy ıst Tei 161 79 43 Yazan: HaJdun TANER Müzik: Yalçın TURA Yönetmen: Ferhan ŞENSOY Müzik Direktörü: Onder BALİ Dekor Mengü ERTEL Kostüm: AYDOĞMUŞ Kareografi: Seiçuk BORAK 45678 ve 25262728 Kasım günlerinde Oyun Gumen CjrsjmBj 15 0020 30/Pn^nıbe S)3UCuma Ctesı 15 0020 30/Pız» 15 0018 X 20 30 hersabah 11.00 de: DB/IET1MB0LARI TAKSİM SAHNESİnde StZKDERSMZT Muztki. Ovalı Çoa* Oyını kSttum kSttu YAZAN « YÛNETEN FAİK ERTENER 8 K<sım Paar 11 OO'de T C KÜLTÜR V t TURIZM «AKANUGI Yön. V MINELLI Ingrıd BergmanLiza Minelli BUHRANU YILLAR YALNIZ SİNEMAMIZDA Şangay'Bonita SHANCHAISURPRISE 4 HAFTA ÇemberhtaşlPEK5222513 Y I K I LS I N Ö LÜ M HALÛK ÖZKAN KEUMİAÜKSTMI Yazan Haidun TANER Muz* YALÇJN TURA M a n şasOY (««4371 Koml OYUNMBÛLÛM YAZAN: MOÜERE YONETENBOZKURT KURUÇ 3,4.5.6.7 K m m S u t 2 0 3 0 d ı 7 « K 1 5 00 TİYATROLARI HARBIYE M ERTUGRUl TİYATROSU 140 77 20 ÇOCUK OYUNU Muharrem BUHARA AVININ FENDİ AVCIYI YENOİ Yoneten Engın GURMEN (CtesıPazar 1100de) A.K.M. BÛYÛK SALON'da TBNUM VE TOPRAK OYUNÛÇBOLUM YAZAN ORHAN ASENA YONETEN ECDERANSIK 7 KjsmdJ sat 21 30'da »KmmPtnı 1 4 W « U 3 0 d a A.K.M. ODA TİYATROSU'nda ÖHEMÜADAM OYUNtdeOUJM YAZAN SABAHATTİN KUDRCT AKSAL YONETEN KEMM.8EKİR 3.4.5.6.7 Katn 19 OO'da 7.8 Kwm 1 5 0 0 » FOLKLORUN ZlRVESİNDE USTALAR $ÖLENİ SüRÜYOR FATİH REŞAT NURI TİYATROSU 526 53 80 Sam SHEPPARO BAŞKA TANRININ ÇOCUKLARI VAMflBATI Ttrt«Ml: VMnm TÛMER Y Ö M T « c YALMAN NASMfA AMF'S All.H HdSMH f OCKÇl'G AKINrM tLHAN BtDOSI A MMRAMOâl.U nun dlul«flyM ÇOCUK OYUNU Serpıl AKILUOGLU Yoı>elen Oben Guney ^CtesıPazar 1100 de) SAKA KUŞU BÜYÜK ÖDÜLLER FİLMİ t WILLIAM HURT MARLEE MATLIN • Şışh KENT 1477762 1214 1516 3018 4521 15 Yalnız sınemamızöa Harbıye AS Aksaray YILDIZ Kadıkov AS Suadıye ATLANTIK Eskışehır KIUÇOGLU 6ÜLTEN AKIN USKUOAR MUSAHİPZAOE CELAL TİYATBOSH 333 03 97 2. HAFTA HAKKARİDE BİRMEYSİM Yön ERDEN KIRAL Bakırköy Sinema 74 572 04 44 Istek üzerine ProdOkVk . AflİF SAĞ Vapnm : AHMET DAYMA2 ZİRVEPLÂK İMC 6BO. 66» l » A n ISTİUeUL M M 52O736S, 52706» GÜLSEN TUNCER 7 KASIM CUMARTES) SAAT 21 00 PANGALTI İNCİ SİNEMASI Otf T« 140 4İ M KBKANC Rmş MLSMER Yöneten Perıhan TEOO 4547t Ku«n COCUK OYUNU E VOSS/Can GURZAP PLATOON 4 Oskarlı Fılm 0AN3 EDEN EŞEK Yone;»n Hakan ALTINER (Clesı Pazîr 1100 de En lyı kadın oyuncu OSCAR ı C M : U . « » . » H M . ».»tUO ÇartMbt: 15.00a.3ttPMtM*( ZOJIVCunu 20 30/ Sinema RENK 57218 63 11 0013JO16 0018.3021 15 ODAK FİLM SUNAR * 1987 , Antalya rilm Pestivali'nde 4 ödül: OĞUZ TUNÇ En iyi 3. film, MUŞFIK KENTER En iyi kadın oyuncu, En iyi görüntü yönetmeni, En iyi Laboratuvar BİR ATIF YILMAZ FİLMİ TÜRKfln ŞORflb 9 KASIM PAZARTESİ BeyoğluDÜNYA (149 93 61) KadıköyKADIKOY (337 74 OO) 8 KASIM PAZAR Ç«mb«rlltaflPfK (522 25 135 BakırköySİNEMA 74 |S7I • • 44)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog