Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/8 HABERLERİN DEVAMI 11 TEMMUZ 1986 UĞUR MUMCU GOZLEM Evren'den kıyafet eleştirisv (Baştarajı 1. Sayfada) denıyle kendı sonlarını hazırlamışlardır Yunan mıtolojisıne göre Narcıssos adlı bır genç, gölun suyuna yansıyan göruntusunu kucaklarken ölmuş, göllerdeki nergıs çiçeklerı de Narcıssos'un kendi güzelliğlnı sonsuza dek seyredebılmesı ıçın yaratılmıştır "Narsısızm"\n bır ruhbılım terımı olarak kullanılması mıtolojıdekı bu öykuye dayanır Aynı öykude "Narclssos" ile "Echo"nun umutsuz aşkları anlatılır Latın şaırı Ovıdıus, bu kendı kendını sevme tutkusunu şu dızelerle anlatıyordu Kımıldamaksızın bakıyordu kendi kendlne şaşkın şaşkın/Bllmeden kendını arzuluyor, severken onu, kendını sevıyordu/isterken kendını ıstıyordu/lçını yakan ateşı tutuşturan da kendıydı Kendı göruntulerıne âşık olanlara "narsısf denmesı, daha sonra psıkanalız terımı olarak da benımsenmıştır "Narsısızm" özgun adıyla bılınen bu hastalık ınsan psıkolojısının en karmaşık sorunlarından bırinı oluşturuyor ilkel toplumlarda, doğa olaylarının kendı gızemlı guçlerınden kaynaklandıgını ılerı suren kabıle reıslerı de herhalde narsısizmın en belırgın hastalarıydı Modern toplumlarda da sahne, perde ve ses sanatçıları ıle sıyasal lıderler arasında da bu hastalığa çok rastlanmaktadır Dıktatörlerın "narsıst" olmadıkları söylenebılır mı? Karşılarında kendısını coşkunca alkışlayan kıtlelerı bulan lıderler, bır sure sonra kendılerınde ınsanustu bır guç bulmazlar mı? Her gun kendı göruntusunu televızyonda gören ve ulaştığı yerlere bakarak, butun bu doruklara yalnızca kendı ınsanustu gucu ıle geldığıne ınanan bır lıder, ruhbılım bakımından sağlıklı sayılır m ı ' Dıktatörler uzerınde yapılan araştırmalar, bu dıktatörlerın bırçoğunda varolan "aşağılık duygusu"nun, kıtle psıkolojısı etkısı ıle saldırgan bır ruh halıne dönuştuğunu göstermıştır Napolyon bunun örneğıdır Kısa boyu, kadınsı bedenı ıle aşağılık duygulannın tutsağı olan Napolyon, tarıhın en mağrur dıktatörlerınden bırı olmuştur Insanları çoğu kez ıçgudulerı yönetır Akıllı ve sağlıklı ınsanlar bu ıçgudulerı frenleyıp, dengelerler Lıderlerdekı aşağılık duygusu, bu ıçgudulerı, yaşanan toplum psıkolojısı ıçınde ön plana çıkarır Ya çevre? Lıderlerın çevrelerınde hemen bır "dalkavuk çemben" oluşur Lıder ne derse o doğrudur Bu "dalkavuk çemberı"ne gunümuzde basın da katılır Lıder artık kendı ınsanustu gucune ınanır Ağzını açtı mı kıtleler harekete geçer1 Bır ışaretı ıle ulke boydan boya dalgalanır' Manşetler, yazılar, televızyon programları hep onun gozunun ıçıne bakar Bır bakışı ıle akan sular dururi Böyle duşunen bır lıder, tam anlamı ıle "narsıst" olmuştur artık Gözu hıçbır şey görmez Varsa yoksa kendısı1 Dunyanın merkezı kendı adı ve soyadıdır Fızığındekı çırkın göruntude bıle bır "ılahı guzellik" arar ve bulur Buna "sıyasal narsısızm" de demek olastdır Bu tur "narsısızm" hastalığına tutulan lıderler ıçın kurtuluş yoktur O önce kendını, sonra partısını ve devletı buyuk seruvenlerın ıçıne ıter "Benlık duygusu" nun verdıği doyumsuz tat hıçbır engel tanımaz Içguduler, mıtolojıdekı nergıs çiçeklerı gıbı su ustune çıkar Lıder her yerde kendı göruntusunu arar Bulamazsa öfkelenır öfkelendıkçe kırıcı ve yıkıcı olur Artık o bır hastadır Kusuruna bakılmaz Demokratık toplum, ınsan ruhunun derınlıklermdekı bu çarpıklıkların zararlarını en alt duzeye ındıren, bunun ıçın guvenceler getıren bır sısteme dayanır Açık toplum ve çoğulcu demokrası bu gıbı hastalıkları, elden geldığınce onleyen bır sıstemdır Tanrı hepımızı narsıst lıderlerden korusun n. ^ , Kanşmayahm da fes mi giysinler? Erzurum'dakı çalışmalarını tamamlayarak dün Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Erzurum'da halka hitaben yaptığı konuşmada, adını vermeyerek Başbakan Özal'ın sözlerini yanıtladı ve "Kanşmayahm da herkes fes, sarık, cübbe mi giysin" dedi. Evren, konuşmasında Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılara da değindi ve kızlarının Bulgaristan'dan getirilmesi için açlık grevi yapan aileye haber göndereceğini ve açlık grevınden vazgeçmelerini isteyeceğini söyledi. ERHAN AKYILDIZ MEHMET GULTEKİN ERZURUM Yaz dönemı çahşmalarının bır bölümünü 8 gıindür Erzurum'da geçıren ve çcvrc ıl ve ılçelerde de ınteleme lerde bulunan Cumhurbaşkdnı Kenan Evren Ankara'ya döndü Cumhurbaşkanı Evren, dun Erzurum'da hdlka hıtaben yap tığı konuşmada Başbakan Turgut özal'ın kıyafet konusunda kı sözlerini de ad vermeden ya nıtlayarak, "Bazı kişiler kıyafetlere kanşmamak gerektığini soyluyorlar. Kanşmayahm da herkes fes, sarık, cubbe mı gıysın" dedı Evren, anayasamızda ve ınkılap yasalarımızda gıyım kuşam la ılgılı bazı hükümler bulundu ğunu hatırlatarak, "Ben kımseyi zorlamıyorum. Sadece, dinimizde zorlama yoktur, diyonım. Kimsenin boyle davranmayacaksınız demeye, zorlamaya hakkı yok" şeklınde konuştu Bır ?a manlar buyük şehırlerımızde de çarşaf, peçe gıyıldığını, bu yıız den bazı erkeklerın kendı eşlerını bıle sokakta tanımayarak ta kıp ettığını ve bu yuzden aile ıvı huzursuzluklar çıktığını anlatan Evren, "Onun için insanların yuzlerinin açık olması lazım, erkek mi, kadın mı, kendi karısı mı, başkasının karısı mı bılınsin" dedı Konuşmasında, Ermenılerın Turk mılletıne yönelık ıddıalarına da değınen Evren, Türk mılletının kendısıne yapılan lıaksızhklar konusunda yaygara ko partmadığını, aına baskalarmın gerı,ek olmayan ıddıalarla dahı dığer ulkelere bızı şıkâyet ettık lerını söyledı Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılar konusunda konu şan Evren, Mudanya'da grevı yapan aıleden de söz ede rek, "Ankara'ya doner donmez ilk işim bu karı kocaya haber gondermek olacak. Sakın ola ki kendinızı bu açlık grevı ile olume terk etmeyin. Onların ekmeğine yağ surmuş olursunuz. Bırakın bunu diyecegim. Kızlannın ladesı ıçın başka yollar var. BM Insan Hakları Komisjonu'na, başka yollara başvurulur" şeklınde konuştu Cumhurbaşkanı Kenan Evren, dun ayrıca Erzurum'da ınşa edılen öğretmen evını de hız mete at,tı MUŞERREF HEKİMOGLU ANKARA,..ANKA Figüratif Politika... ÖĞRETMENEVtNÎ AÇTI Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Erzurum 'daki çalışmalarını dun tamamladı. Dun halka hitaben bır konuşma yapan Evren, öğretmenevlni de hızmete açtı. Açılışta folklor gosterılerı yapan oğrencilerden bir kız çocuğu Evren 'e Türk bayrağı hedıye ettt. (Fotoğraf a a ) Kitapçıya Mîlli Eğitim yayııılarııiı satıııa yasağı Istanbul Haber Servisı Tatvan'dakı Emek Kırtasıye sahıbı Alaattin Epozdemir, 2 yıldır Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın yayınlarını ve eğıtım araç çesıyle "guven belgesı" alamadığı ı<,ın satamıyor Alaattin Epozdemir, 11 Ocak 1984 tarıhınde Emek Kırtasıye'yı açtıktan sonra Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın yayınları ıle eğıtım araçlarını satabılmek ıçın 5 adet fotoğraf, beledıyeden alınan belge, 50 Iıralık damga pulu, noter senedı ıle bırlıkte "kitap bayiliği" ıstemını ıçeren dılekçesını Bıtlıs Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Müdürluğu'ne ver dı Epözdemır'ın 29 Mart 1984 tarıhınde verdıği bayılık dılekvesıne 30 Nısan 1984 tarıhınde yanıt verıldı Bıtlıs Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Müdür Yardımcısı Mehmel Demiç'ın ımzasını taşıyan yanıtta, "Kitap bayiliği yapmanız ile ilgilj yapılan soruşlurma sonucunda Talvan Emniyet Âmirligi'nin 24.4.1984 tarih ve Ks Si.Bu. 595 sayılı yazılarıyla Milli Egitim Mudurlugu'ne ait kitapları salmanız sakıncah gorulmuştur" denıldı Bunun uzerıne Epozdemir, bu kez 12 Kasım 1985 tarıhınde Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Ba kanlığı'na "yetkili bayilik belgesi" alabılmek ıçın başvuruda bulundu Anı.ak Bakanlık Epozdemır'larını, "kitapları satması sakıncah" olduğu gerek den Mıllı Eğıtım Bakanlığı Yayınları ve Eğıtım Araçlan Satış Işlerı Yönetmelığı'nın 12 maddesı uyarınca "guven belgesi" ıstedı 2 Aralık 1985 tarıhınde Epozdemir, ıkıncı kez Bıtlıs Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu ve guvenlık belgesi ıstedı Bu kez Bıtlıs Mıllı Eğıtım Gençlık ve Spor Şube Müdürü Muharrem Akkaya ımzasını taşıyan 7 Şubat 1986 tarıhlı yanıtta şöyle denıldı "tlgili dilekçenizde talep etmiş oldugunuz Milli Fgitim Bakanlığı yayınlarını satmak için guven belgesının verılmesı sakıncah goruldugunden gerekli işlem yapılmamıştır." Alaattin Epozdemir, konuya ılışkın olarak şunları söyıedr "Hayatımda tek bir dernege uye oldum. O da Esnaf ve Sanatkârlar Dernegi. Bunun yanı sıra vergi mukellefiyım ve yasal olarak vergimi oduyorum. Herhangi bir sabıka kaydım yok.. Kitabı kitapçının satmaması olur mu? Ben şimdiye kadar hiçbir kitapçının ders kitabı satmasının engellendiginı duymadım. Amaç sabıkah oldugumun >a da olmadıgımın anlaşılması ise niye cumhuriyet savcılıgından belge istenmiyor? Niye emniyetin yazdıgı yazıya gore Mıllı Fgitim guven belgesi vermi>or?" cmmAmc MARMARİS 9 CECF/10 CUN/YARIM PANSİYON 8 7 . 0 0 0 . " T L 9 CEÇE/10 CUN/YARIM PANSIYON 1 0 9 . 0 0 0 . " T L CLUB DIANA OREN KUŞADASI incekum ALANYA Kulubunuz Incekum'da Şahane bır tatil Geleneksel konukseverlığımız ve dostça hızmet anlayışımız ıle Her turlu eğlence ve spor olanağı Club İSTANBUL 12. İCRA MEMURLUĞU' ND AN İLANEN TEBLIGAT Sayı 1986/5632 Alacaklı Remezen Kalyoncu vekılı Avukat Mehmet Alı öner Mu ratpasa Sok No 7 Aksaraylstanbul Borvlu Ismaıl Mahmııtoğlu Keramıbey Sokdk 7/2 Yenıköylstanbul Borv mıktarı 3 6^9 600 00 lıra alacağın ıtra masrafldn laızı ve üc retı vekalel ıle tahsılı ı^ın kambıyo senedıne müstenıt ödeme emn ıle 20/4/1986 vadelı 3 500 000 TL senetlc ıcra takıbı yapılmış olup ödeme emrı bıla teblığ lade edılmıs yapılan zabıta tahkıkatıle de ad resım/ meıhul kaldığından teblıgat kanununa göre teblıgatın gazete ıle ılanen lcblığıne karar vcrılmıştır Yukarıda yazılı bort, ve masrafları ışbu ödeme emrının ılanı tarı hınden ıtıbaren 30 gün ıçınde ödemenız, takıbın dayanağı senet kam bıyo senedı nıtelığını haız değılse 25 gün ıçınde merı.ıe şıkâyet etmenız, lakıp dayanağı senet altındakı ımza sıze aıt değılse yıne bu 25 gün Kinde ayrıca ve acıkı,a bır dılekte ıle ıcra daıresıne bıldırmenı/, aksı lakdırde kambıyo senedı altındakı ım/anın sı/den sadır sayılacd^ı ımzanızı haksız yere ınkâr edersenız 100 lıradan 5000 lıraya kadar para cczasına mahkum edıleccğınız borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa vcya ırnlıal edıldığı veya alacağın zaman aşımına uğradığı hak kında ıtırazınız varsa bır dılekçe ıle bunun scbcplcnle bırlıkte mercıa bıldırcrck ıtırazınızın kabulünc daır bır karar getırmedığınız takdırde cebrı ıcraya devam olunacagı, ılııaz edılmedığı ve borc öden medığı takdırde 30 gun ıçınde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapıslc tazyık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunma/ veya hakıkate aykırı beyanda bulunursanız ha pısle cezalandırılacağını/ ılıtar ve ılan olunur 8/7/1986 Basın 7935 LnceJoum Fıyatlara yemek ve ŞARAP dahıldır Sunulan tum hızmetler ücrttslzdlr. Yabancı hocalardan wlnd*urf ve tenls derslarl (Ücrata tabldlr.) EFEM TATIL KOVU 7 CECE/ 8 CUN/YARIM PANSIYON KESKİNOIFI 72.000. TL 9 GFCF/10 CUN/YARIM PANSIYON ALAADDINOîeL KUŞADASI •• ALANYA 87.000." TL OMER TATIL KOVU 9 CECE/10 CUN/YARIM PANSİYON 119.000." TL ANİMASYON PROGRAMLARI • AEROBİK ÇOCUK KULÜBÜ •BASKETBOL AÇIK BÜFE • VOLEYBOL WINDSURF • MİNİ FUTBOL SU KAYAfil •SUTOPU OKÇULUK •HENTBOL YELKEN • MASATENİSİ TENİS • DOKTOR JİMNASTİK • ÖZEL SH0W PROGRAMLARI T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI GtRİŞ SINAVI CLUB İNCEKUM Malıye ve Gümruk Bakanlığı Hesap Uzmanlaıı Kıırulu Baskdnlığı nca 8 9 ve 10 cylul 1986 günlerınde Ankara, Istanbul ve t/mır'de Hesap U/man Yardımcılığı gırıs sındvı dı,ılacdktır SINAVA KATILABİLMLK İÇİN: a) Devleı Memurları Kanunu'nun 48'ıncı maddesınde yazılı nıte lıklere sahıp olmak, b) 1 I 1986 tarıhınde 35 yaşını doldurmamış bulunmak, c) Eğıtım süresı cn az dört yıl olan, Sıyası Bılgıler, Iktısat, lslet nıe Hukuk, Iktısadı vc 1dan Bılımler FakUlle vc Yııksekokullan veya ı>nı sure eğıtım veren ve bunlara eşıtlığı Vukseköğretım Kurulu'ıica kabul olunan ben/erı fakulte veya yüksekokulların bırınden me zun olmak gcrckmtktedır Sınavlara gırıs idrllarını ve sınav koşullarını göstcren bro^ur ıle basvıııu lorınu yukarıda belırlenen eğıtım kuıumları, hesap u/man I ırı k 1 1 1 1 1 1 1 1 başkanlığı ve kurulumuzun Ankdra Istanbul ve Izmır grup baskanlıklarındaıı sağlanabılır Isicklılcıın 25 Ağustos 1986 günu akşamına kadaı Malıve \e (uını 1 ıık Bak ınlıgı Hesap U/manları Kurulu Başkanlığı Ankara adresıne belgeleıı ıle bırlıkte yazılı olarak başvurmaları duvurulur HER CUMA KESİN HAREKET 1 U/el otübuslerle gıdışdonıi ; Tel ^y> f\f*fw lf* \Ji LLLI I Merkeı Barbaros Bulvan 35/5 Beşlktas turizm /Tel 336 16 60 I jLfcç Aröyol Sevtrıll Ishanı B Blok Gırtskatı Kadıkuy 1 6 1 10 74 161 82 Z6 161 2Z 81 TEL: 31 18 19 31 69 69 Sosyal Sitesi Işhanı Kat 4, No: 404409ANKARA MERKEZ BURO: Tlx: 46945 tiatr. Fax 314682 Alanya T«l: (3231) 1420 1421 Tlx: 56605 inkmtr. Sayı I98S/174TU Müteveffıye Kerıme Salahor'un tereke akıbetının layını ışlemlen Ist 13 Sulh Hukuk Mahkemesı'nce yıırutıılmekle ıken, adı geven mahkcmcnın kapalılması sebebı ıle dosyalan mahkcmemıze devre dılınış ve gereklı ışlemler malıkememızce yılrutulmekıe olup, Muteveffıyenın Isl 7 Af, H Mahkemesı'nın 1972/912 bs 1978/489 karar sayılı 16 10 1978 tarıhlı veraset ılamı ıle belırlenen kanunı mırascılarından Mehmct Vcdal Urul, vckılı vasılası ıle mevcut lerekenın taraflarına teslımıııı talep etmışlıı Duıuşma 2S 9 1986 gıiııü saa' 10 15 e bırakılmış ülup, müt'velfanın mevcut terekesının vası talebe gore hak sahıplenne teslımı ge rekmektedır Ancak mahkememız dosyasında kendısıne teblıgat yapılamayan ve Turk vatandaşlığından cıkaıılmış olduğıı anlaşılan mırascj Jale Rutt'a, terekcdcn ısabct cden hıssc vc dığer haklarının, teslım almak uzere UÇ AY KhRSINDfc MURACAAT fcTMbDİGl 1AKDİR DE, ılerde lalep hakkı bakı kalmak kaydı ıle M K nun 448 ve 514/2 maddelen geıeğınce Hazıne ye devıedıleccğı ılanen leblığ olıınur 20 6 1986 Basın 7911 İLAN İST. 3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN CAODEBOSTAN GUZEL SANATLAR GALERİSİ Yaz Donemı Resım Sergısı 17 Temmuz 14 Ağustos • Tekın Artemel • Ayten Doğu • Irfan Ertel • Gul Kanmaz Sertel • Derman Över • Nevhız Tanyelı 3586798 M0CASMEMA9 7 01 28 POLİSİYE VE GANGSTER FİLMLERİ2 1. 2. 3. 4. Şark Ekspresinde Cinayet Serpico Yaralı Yuz (scarface) Sokakların Kanunu Yıllarca önce, 1973 seçımlerı oncesınde bır akşam saatınde CHP Genel Merkezı'ne gıttım Genel merkez Ulus'ta, Rüzgârlı Sokak'ta 0 zaman Partı de ulkede guzel ruzgârlar estırıyor 12 Mart dönemının bırıkımı var toplumda, bıraz soluk almak ıstıyor O soluk umudunudaCHP'degöruyor CHPmerkezınde Orhan Bırgıt karşıladı benı, önce Eyuboğlu'nun odasına gıttık Eyuboğlu, gazetecılığe başladığım yıllardan ben şevdığım, tanıdığım, dostluğuna guvendığım bır kışı O odası bır telgrafhane gıbı, telefonlar çalıyor, partı örgütlerınden haberlergelıyor, Eyuboğlu dudağında hıç duşmeyen sıgarası, dınlıyor, konuşuyor, gulumsuyor Polıtıkada tırmanan bır partının seçım karargâhında çok mutlu bır esıntı var Bır aralık sordum Bızım de aldığımız haberler CHP'nın oylarında artış olacağını gösterıyor Pekıyı, iktıdara gelmeyı umut edlyor musunuz, daha doğrusu hazır mısınız? Bır partı yönetıcısıne çok ters bır soru kuşkusuz Ama 1950'lerden 70'lere kadar yaşadığımız bır gerçek var Seçım almak başka, hukumet olmak başka, hele ıktıdar olmak çok başka bır olay Orhan Bırgıt de Eyuboğlu da sorumu çok lyımser yanıtladılar Köşede bır koltukta zayıf, gözluklu bır kışı, dıkkatle bızı ızlıyordu Ben soruma ondan da bır yanıt bekledım O zamana kadar gormedığım, tanımadığım bu CHP'lı, buyuk bır ıçtenlıkle şoyle dedı Benım, duşundukçe uykum kaçıyor Ayrılırken Orhan Bırgıt'e sordum • O kımdP Partı meclısı uyemız, Tokat Mılletvekılı Bırler Ismaıl Hakkı Bırler'ı yakından tanıdım sonradan Orhan Eyuboğlu'nun deyışıyle, mutfakta çalışmayı seven, gösterışten hoşlanmayan, çalışkan, tutarlı sözunu esırgemez bır kışı CHP, MSP ıle koalısyon hukumetı kurup da hıçbır şekılde ıktıdar olmadığı donemde, Sayın Bırler'ın sözunu çok hatırladım Seçım kazanmak başka, ulkeyı yönetmeye hazır olmak çok başka şeyler • • • Aradan bunca yıl geçtı, ama sıyasal kuruluşlar, o deneylerden, bırıkımlerden doğru yorumlara varıyoriar mı acaba? Meclıs ara seçım tarıhını saptadı Ekımde seçım var Sonra da erken seçım belkı Şu gunlerde sıyasal partı yönetıcılerı arasında kaç kışının uykusu kaçıyor acaba? Seçımı kazanırsa, ıktıdarı alırsa ne yapacağını açık seçık, sorunlara somut çözumler belırleyerek duşunuyorlar mı"7 Ozellıkle SHP'lı dostlarımın uykuları çok böluk olmalı ANAP'ın tek seçeneğı olan bır partı, başta genel başkan, durmadan seçım ıstıyordu Elbet haklı bır ıstek Demokrasının vazgeçılmez bır gereğı Once ara seçım, sonra belkı erken seçım Ya sonra' Bu ara seçım vatandaştan bır uyarı olacak tum partılere Beklentıler nedır, eğılımler hangı doğrultuda? ANAP'ın doğrultusu bellı, ama SHP nasıl bır ıktıdar olacak? Geçende bır soyleşıde fıguratıf muhalefetten konuştuk SHP'lılerle Bu deyımı değerlı orkestra yönetıcısı Gurer Aykal'dan öörendım Muzıkseverler bılır, TRT Ankara Oda Orkestrası, vıvaldı'nın "Dört Mevsım"\n\ çok guzel bır yorumla çalardı Londra'da bır konserde yabancıların da dıkkatını çektı bu yorum Aykal bu yorumu şöyle açıkladı Bız fıguratıf muzık yapıyoruz Bellı notalan ozellıkle vurguluyoruz Bence SHP'nın de bellı notalan ozellıkle vurgulaması gerekıyor Sayın Inönu Çağdaş Gazetecıler'ın genel kongresınde çok guzel bır konuşma yaparken, "nesnel gozlemcılık"\en söz ettı Belkı de polıtıkanın bu nesnel gozlemcılıkten sonra uretılmesını ongöruyor SHP Başkanı Bır bılım adamı olarak nesnel gozlemcılığe önem verıyor, ANAP'ın bır ıktıdar partısı olarak neler sergıleyeceğını, vatandaşın tepkılerını, beklentılerını lyı saptamak ıstıyor Kuşkusuz saygıdeğer bır bakış açısı Ama SHP nın tabanı açısından da ulke gerçeklerı açısından da bır gozlem bırıkımı olması gerekmez mı? Ara seçımlere doğru bır bırıkımın partının her duzeyınde fıguratıf polıtıkalara dönuşmesı beklenır SHP, somut bır polıtıkayla çıkmalı vatandaşın karşısına Anayasada hangı maddelerın değışmesıne oncelık verıyor? O değışıklıklerın gerçekleşmesı kışı bahara dondurecek mı? Dönduremedığını 27 Mayıs Anayasası'nda yaşadık Anayasa kuralları, yaşama geçırılemeyıp kâğıtta kaldığı surece sancılar bıtmıyor Anayasayı değıştırdıkten sonra ne yapacak SHP? Dış tıcaret ıçın ne duşunuyor, dış borçjar ıçın ne düşunuyor, KITler ıçın ne duşunuyor, YOK ıçın ne duşunuyor, toprak refornrıu ıçın ne duşunuyor, ıstıhdam ıçın ne duşunuyor, dış polıtıka ıçın ne duşunuyor' örneğın Başbakan Özal'ın Kıbrıs'a gıdışını onayladı, ama dışa donuk tum gırışımlerı onaylıyor mu? • • • O geçmış donemlerın nesnel gozlemcılığıyle bır gerçeğı daha belırtmek ıstıyorum Ulkemızde sıyasal kuruluşlar, hesaplarını hep karşıdakılere gore yapıyorlar Yıllardır hıç değışmeyen yontem bu Tum çabalar, gırışımler, karşı partının gucunu kırmak yolunda Iktıdar partısı, guçlu bır muhalefetı önlemek ıçın çok ters eylemler yapabılıyor Önumuzdekı gunlerde örneğın Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönumunde Sayın Ecevıt'ı TV ekranında gorebılırız Bu goruntuye bır yasağı kırmak açısından sevınebılrız, ama duşundurcu yanı da var ANAP kurmayları, SHP'nın soluğunu bölmeyı.de duşunuyorlar Duşlerı gerçekleşır mı, gerçekleşemez mı, ayrı bır sorun Ama bu tur bır duşle demokratık gelışme beklenemez Bır ulkede lyı bır muhalefet, iktıdara da guç verır dersek yanlış olmaz Bır duşunelım, parlamentoda bır boşluk olmasa, ıktıdar partısı bırtakım kararlar alır, "sahuryasaları" çıkarabılır mıydı ya da partı ıçındekı tutarsızlıklara hızla çekıduzen vermez mıydı' Şımdı sırtını muhalefet boşluğuna dayamış gıdıyor Oysa lyı bır muhalefet partısıne hıçbır ıktıdar dayanamaz galıba Demokrasıler ıktıdar ve muhalefet partılerının eşduzeyde olabılmelerıyle gelışıyor, guzel urunler verıyor Transfer hesapları, Bızans oyunlarıyla da yerınde sayıyor, cuce kalıyor • • • Gurer Aykal, Sıcılya'dan telefon ettı geçen gece Bır konser yönetmeye gelmış Italya'ya, sonra ABD'ye dondu yıne Onu, değneğını çok ozledım doğrusu Fıguratıf muzık dınlemeyı de Şu gunlerde Ankara'dan ayrılamadığım ıçın Istanbul Festıvalını de ızleyemedım özlem gıderek derınleşıyor Başkentın sıyasal orkestraları ıse çok gelışıguzel sesler verıyorlar Fıguratıf muzık bır yana, çoğu kez notasız çalıyorlar Stdnslaı 12 00 10 00 19 0021 5S F mierın seanslar donusumluöuı İLANEN TEBLİGAT İST. 9. İCRA MEMURLUĞU'NDAN 1986/5003 Alacaklı Dursun Ap Yönetıcısı Vekılı Av Mahmut Celalettın Perek Borclu Ah Osman Tellı Yeldeğırmenı Şehırlatıf Sok. No 6/3 Ka dıköy/lst Borc (279 411) IL Yukaııda ya/ılı adresınıze gonderılen ödeme emrı bıla teblığ ıadc cdılmış ve Zdbıtdca yapılan tahkıkatta da adresını/ın tespıtı hükmün olmadığından, ödeme emrının ılancıı tcblığıne ve kanunı süreye 20 gun ılavesıne kaıaı verılmıştır Iş bu ödeme emrının neşrı tarıhınden ıtıbaren borcu ve takıp mas rdfldrını 27 gun nınde ödemenız, borcun tamamına veya bır kısmı na veya alacaklının takıbat ıcrasına daır bır ıtıra/ınız varsa senet altındakı ımza sıze aıt değılse yıne bu 27 gün n,ınde ayııca ve avıkc.a bıldırmenız, aksı halde ıcıa takıbındekı senedın sı/den sadır olmuş sayılacağı ımzayı reddettığınız takdırde merciı önunde yapılacak du ruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vakı ıtırazınızın m j \akkaten kaldııılacağı senet \e borca ılıra/ıııı/ı vazılı vcva sözlü olarak ıcra ddiıcsınc 27 gun ıvıııde bıldırmedığınız takdırde avnı nıuddet ıcııı dc 74 m gercğıncc mal beyanında bulunmanız aksı halde hapısle tazyık olunacağını/ hıc mal beyanında bulunma/ vcya hakıkate av kırı beyanda bulunursanız hapısle ct./alandııılacağım/, borc ödcıı mc/ vıv 1 ıtııa/ edılınezsc cebıı ıcrava dcvam edılcccğı takıbc ıtıra/ cttığınız takdırde ıtırazla bırlıkte teblığ gıderlerınızı ödemenız, aksı halde ılıraz etmemış sayılacağımz ıhtar ve ılan olunur 8 7 1986 Basın 7920 MARMARIS'TE UCUZ TATİL Oenız, orman vc guncşın kaynaştı<;ı, cşsı/ d o < } < > jjuzcllıgındc yıllarm yorgunlusunu Jtın TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ SEÇİM İLANI Turkı>e Ga/eleuler Sendıkası Islanbul 'jubesı nın organ seçıml nerı, 2821 sayılı kanunun 14 maddesı hukrmın<.e, 191emmuz 1986 gunu, olağan kongreyı müteakıp, TUrkocagı Cad No 1 CağaloğluEmınonu adresınde ve yargı gözelımınde yapılataktır Scçımc katılacak delcgelere aıt onanlı lıste 12 13 14 Temmuz 1986 gıınlerı sendıkanın >ukarıda belırtılen adrebindekı bınasında asıla rak ılan olunacakur Sc\ımc kaııldbılınck ivin, gcncl kurula katılacak delege lıstcsındc kayıılı olmak \e hınıyet ıle delegelığın muıeber bır belge ıle kanıı lanması zorunludur 19 Temmuz 1986 gunu (,ogunluk sağlanıp kongre >apılama7sa se^ım 26 Temmuz 1986 gunu Turkoı.ağı Cad No 1 Emınönu adre sındckı (Burhan 1 elek Konferans 'Salonu) adresınde yapılaıaklır Sendıkd delegelerı ıle ılgılılere ılanen duyurulur TATIL DÖNEMLERİMİZ I l * ^ DÖNEM DÖNEM DÖNEM DÖNEM 2 Temmuz 16 Temmuz 1986 17 Temmuz 31 Temmuz 1986 I Ağustos 15 Ağustos 1986 16 Ağustos 30 Ağustos 1986 Sayı 986/121 Davacı Hd/ıne laralından davalı kayymı Av Nazmı Bıber aleyhıne açılan gaıplık davasının yapılnıakta olan durusmdsındd Hdlılı Atık Mustalapa^a Mah Ayvamaray Kıilhan Sokak 518 paf la, 2873 ada, 13 parsel sayılı ve 45/480 hısse malıkı Hınslofıl (Hırıs lo) oğlu Yuva adına ılanen teblıgat yapılmasına karar verılmıştıı Adı ge^enır gaıplığı talep edıldığınden bılen ve görcnlcrın hayat ve mematından bılgılerı olanların hakımlığımmn 986/121 csas sayı lı dava dosyasına ılan tarıhınden ıtıbarcn bır senc ıvmde bıldırmelerı aksı takdırde adı gecenın M K 'nın M maddtsı gercğıncc gaıplığıne karar verıleceğı ılanen teblığ olunur 19 6 1986 Basın 23416 FATİIJ 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN TAM PANSİYON YATAK + S KAHVALTISI+ÖĞLE YEMEGI + AKŞAM YEMEĞI SADECE 4750r TL (KDV Dahıl) a yerlnlzl ayırtmakta geclkmeyınlz REZERVASYON Akay Cad No 7 Bakanlıklar/ANKARA lel 18 99 01 SATILIK KOPEK 2 jylık Pıncır II üü'den sonra W(, lc 95 Lcıidhpaşd Iıp hakultesı yaka kartımı kaybettım Geı,ersızdır Uuız lotokopı çekımı ve totokopı kâğıdı super ındırım 511 11 90 Nulus cüzdanımı kaybettım Geçersızdır YUNUS ŞEKER 7AYHJN UYS4L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog