Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 EKİM 1985 Ozetle DIŞ HABERLER Londra'daki diplomatik fiyaskonun yankılan genişliyor CUMHURİYET/3 Achille Lauro, koalisyonu tehdit ediyor. Spadolini kabine toplantısına katılmadı Sosyalist Enternasyonal toplantısı başladı Sosyalist Enternasyonal "Büro" toplantısı, 50kadar iiye partinin temsilcilerinin katıhmıyla Viyana'da başladı. Avusturya Dışişleri Bakanı Leopoldo Gratz'ın konuşmasıyla açüan çahşmalara, Sosyalist Enternasyonal Başkam E Almanya Sosyal Demokrat Parti lideri İVilly Brand baskanlık ediyor. Sosyalist Enternasyonal toplantısına Israil tşçi Partisi lideri ve Başbakan Şimon Perezin katılması tartışmalara yol açtı. (a.a.) Italyan hükümeti çatırdıyor Filistinliler^ AET ile ABD Başkanı Ronald Reagan "Mısır'dan özür dileyecek bir şeyimiz yok" dedi. muhammed Abbas'ın Güney Yemen 'e giîîiği öne sürüldü. ROMA, (Ajanslar) Achille Lauro olayının yankılan genişleyerek devam ediyor. ABD Mısır ve ABDİtalya ilişkilerinin gerginleşmesinden sonra, Italya1 nın da ciddi bir hükumet bunahmının eşiğine geldiği bildiriliyor. Önceki gün Yugoslavya'dan aynlan Filistin Kurtuluş Cephesi lideri Muhammed Abbas'ın Güney Yemen'e gittiği öne sürülürken, ABD Başkanı Reagan, Filistinlileri taşıyan uçağı indirdikleri için Mısır'dan özür dilemeyeceklerini bildirdi. Reagan ABD'nin İdaho eyaletinde gazetecilerin Mısır Devlet Başkanı Hüsnii Mübarek'in ABD'nin özür dilemesi isteğini hatırlatmalan üzerine "Özür diZak Zilman Şason'un Israil işgalindeki Batı Şeria'nın Nablus mahallesinde yakalandığı belirtildi ve "Pilot hava saldırısına katıldığını itiraf ettikten sonra öldiirüldü" dendi. İtalyan gemisini kaçıran dört gerilla önceki gece Sicilya'daki Siracusa cezaevinden ahnarak büyük güvenlik önlemleri altında Roma'nın 130 kilometre kuzeyindeki Spoleto kentinin cezaevine konuldular. Öte yandan, Amerikan ABC televizyonu Ebu Abbas'ın dün Belgrad'dan ayrıldıktan sonra, önce Viyana'ya, oradan da Güney Yemen'e gittiğini one sürdu. Achille Lauro olayının İtalyan hükümetinde yol açtığı çalkantının giderek büyüdüğü biidiriliyor. Israil yanlısı olarak tanınan Savunma Bakanı Giovanni Spadolini, Muhammed Abbas'ın serbest bırakıldığının kendisine bildirilmediğini öne sürüyor. Spadolini'nin önceki geceki kabine toplantısına katılmayışı. gözlemciler tarafından "anlamlı" olarak nitelendiriliyor. Muhammed Abbas'ın ülkeden ayrılmasından sonra sert tepkilere hedef olan Jtalya Başbakanı Bettino Craxi, Abbas'ın İtalya'da resmi görevli olarak bulunduğunu ve dolayısıyla diplomatik dokunulmazlığı olduğunu öne sürdü. BEN BELLA Eski Cezayir Devlet Başkanı Ben Bella, Isviçre'de yayımlanan "Le Matin" gazetesine verdiği demeçte "terörist" deyiminin zamanla değişik nitelik kazandığını vurguladı ve "Hatırlarsanız Fransz basınının gözünde ben de teröristtim. Sonra Cezayir'de bagımsızlıgı kazandık ve Fransa Devlet Başkanı Charles de GauJle ile Devlet Başkanı olarak görüştiim" dedi. Ahmet Ben Bella. Achille Lauro gemisini kaçıran gerillaların "terörist değil, ellerinde kalan son çare ile davalarını savunmaya çalışan kişiler" olduklarını sövled' görüşmeyi erteledi İngiliz basını, FKÖ yetkilileri ile görüşmekten vazgeçen Thatcher hükümetine ateş püskürüyor. Dış Haberler Servisi tngiliz hükümetinin Londra'da bulunan ÜrdünFKÖ ortak delegasyonundaki Filistinli üyelerle yapılacak görüşmeyi iptal etmesinin ardından, ortak delegasyon, Lüksemburg'da AET yetkilileri ile yapacağı görüşmeyi ertelediğini açıkladı. Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AET Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jacques Poosve AET'nin gelişmiş ülkelerle ilişkilerini yöneten Clıude Cheysson'un ortak delegasyon la yapacaklan görüşmenin, heyetteki Filistinlilerin isteği üzerine iptal edildiğini açıkladı. FKÖ. FilktinÜrdün heyetiyie İngiltere Dışişleri Bakanı Geoffrey Howe arasında yapılacak görüşmenin, İngiltere Başbakatu Margaret Thatcher'in daha önce yaptığı açıklamaya sadık ka, hnmadığı için iptal edildiğini one surdü. FKÖ'nün Amman'da yayımlanan bildirisinde, "Başbakan. Thatcfaer'in 20 e\Iülde Akabe'de yaptığı açıklamaya uymayan bir bildiri metninin gorüşülmesinin ÜrdünFilistin heyetindeki Filistinli üyder tarafından kabul edilmediği" bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanhğı ise, perşembe günü uzerinde anlaşma sağlanan metnin değiştirildiği yolundaki FKÖ iddialarını reddetti Mücahitler, Sovyet helikopterini düşürdü Sovyet Komünist Partisi'nin yaym organı Pfavda Gazetesi, Afganistan'da mücahitlerin açtığı mitralyöz ateşi ile düşen bir helikopterdeki 3 Sovyet subayınm öldüğünü bildirdi. Olayın ne zaman meydana geldiğini belirtmeyen Pravda, Afganistan'da helikopterlerin vazgeçilmez bir araç olduğunu ve dağlık bölgelerdeki birliklere gerekli tıbbi yardıtn yiyecek ve yakıtın ancak helikopterlerle ulaştınlabildiğini kaydetti. (a.a.) Newsweek dergisi, Mısır uçağının ABDjetleri tarafından kaçınlması olayını kapak konusu yaptı. leyecek bir şeyimiz y o k " dedi. tsraü'in Tunus baskuunın yankılan sürerken, saldınya katılan lsrailli pilotlardan birinin öldürüldüğu bildirildi. FKÖ'ye bağlı 17. Guç adına haber ajanslanna dağıtılan bildiride Pilot Arafat Tatsız gelişme. Ürdün hükümeti, Thatcher hükümetinin ingiltere Dışişleri Bakanı Geoffrey Howe ve ortak ÜrdünFKÖ delegasyonu ile yapacağı görüşmeyi iptal ederek sadece Ürdünlü yetkililerle görüşmesi konusunda FKÖ'yü suçladı. Filistinliler, görüşme sonunda yayımlanacak bildiride Israil'in varolrrta hakkını tanıyan ve şiddeti kınayan bölümün yer almasına karşı çıkmışlardı. Filistin Silahlı Kuvvetler Komutanı Halil Verir, Amman'da yaptığı açıklamada "Kimse bizden ABD'nin öne siirdiiğü şartlan kabul etmemizi beklemesin. Ternel koşul, tsraü'in Filistia'i tanımasıdır" dedi. İngiliz basını, Dışişleri Bakanı Howe ile Filistinliler arasındaki görüşmeyi iptal eden hükümetin buyük bir çam devirdiği göruşunde birleşiyor. "Daily Mirror" gazetesi, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın geçen pazar gunü Başbakan Thatcher'ı doğum günü nedeniyle telefonla aradığını ve "ÜrdönFUistin heyetiyie j^pılacak görüşmenin şu nazik ortamda iptal edilmesini" telkin ettiğini öne surdü. Muhafazakâr eğilimli '"Daily Mail" gazetesi de "Dışişleri sabıkalı oldu" başlığı altında yayımladığı yazıda önceden sağlam garanti vermeden Filistin heyetinin görüşmek üzere davet edilmesini " g a r ' olarak niteledi. "Guardian" gazetesi "Dışişlerinin havası söndü" başlığı ile verdiği haberde olayı "Büyük bir fiyasko" olarak nitelerken, "Geoffre> Howe'un tutarlı Ortadogu politikasından vazgeçtiğini" yazdı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lideri George Habbaş, İngiltere Dışişleri Bakanının iki Filistinli yetkili ile görüşmeyi reddetmesini "Filistin halkıoa hakaret" olarak yorumladı. Tacikistarî'daki depremde 10 kişi öldü Sovyetler Birliği'nin Tacikistan Cumhuriyeti'nde pazar gecesi meydana gelen depremde 10 kişinin öldüğü bildirildi. Tacikistan'dayayımlanan "Kommunista Tacikistana"gazetesinin yerel muhabiri, üç kentte hafif hasar göriildüğünü belirtti. Moskovadaki Reuter Ajansı muhabirinin telefonla aldığı bilgiye göre, depremde "felaket" olarak niteknecek bir durumla karşılaşılmadı. (a.a.) 1986 MODEL MÜZİK SETLERİ Tikonov Politbüro'dan emekliye ayrıldı Sovyetler Birliği Planlama Komitesi Başkanlığı'na önceki gün atanan Sikolay Talizin, dün Politbüro'da yedek uyeliğe getirilirken eski Başbakan Mkolay Tikonov Politbitro'dan emekliye ayrıldı. UYGUN JAKSITSABIT FIYATSON FIRSAT 23 AYDA ÖDEYİN, 16 AYDA ALIN. İLK TESLİM ŞUBAT'86... Güney Afrika''da polis 3 sivafeı öldürdü Güney Afrika'nın Cape Town kentinde, polh, gösteriyapan bir grup siyaha ateş açtı. Olayda 3 siyah öldü. Olay, Cape Totvn'un genellikle siyahlann oturduğu Athlone banliyösünde meydana geldi. Polis, ülkenin diğer bölgelerindeki olaylarda enaz27 kişinin tutuklandığını bildirdi. Cape eyaletinin doğusunda da iki okulun ve birçok arabamn ateşe verildiği kaydedildi. (a.a.) Ayda 29.950 liraya FISHER Müzik Seti SISTEM 400 Radyo: Quartz kontrolü synthesızer ststem, FM, Orta, Uzun dalga 16 istasyonluk etektnonk hafoa. ışıMı dijitaJ gösterge, ışıklı FM gostetgesi. Pikap. >fen otoraatık çalışma, super hafif pikap kolu, manyetık kafa, otomatik stop. KaselÇalar: Çıft kaset. kasetten kasete senkron kayit. iki kaseti arka arkaya ottxnatık çalma, yumuşak hareketli kaset kapağı, Metal/Krom/Normal kaset ayan, Polby NR. Amptifikatör 130 watt toplam güç, 5 ayariı ekolayzer, ışıklı sevıye gostergesı Kolonlar: 2 x 70/100 MBtt muzik gucu. üç yoUu hopariörler, siyah ozel takdit kaplana Konsol: Üç katlı, cam kapaklı. tekefteklı, ozel takolît kaplama Radyo: Hassas ıstasyon ayan. 4 dalga (FM, Orta, Kısa, Uzun) ışıklı FM stereo göstergesi. Kaset Çalar: Otomatik stop, tek tuşla kayrt. ışWı seviye gostergesı. devr sayıcı. yumuşak hareketlı kaset kapağı Ampfifıkatör: 22 watt topiam güç, 3 bant ekotayzer. ayrılabdır 2 yollu çrft hopariör, pdü ve cereyanlı çalışma, miknafon ve Maklıkgırişteri. Kipriynnu de Cuellar ile görüştü Kıbrıs Rum Lideri Spiros Kipriyanu dün B\f Genel Sekreteri Perez de Cuellar ile Newyork 'ta bir görüşme yaptı. Kipriyanu, görüşmeden sonra ikinci bir zirve için bugünkü koşullann biraz erken olduğunu söyledi. Zirve konusunda gerekli hazırlıklann şart olduğunu beürten Kipriyanu, gürüşmenin bir ön temas niteliğinde geçtiğini belirtti. Roma'da 2 valiz patlamaya hazır madde ele geçti ROMA (a.a.) Roma havaalanında, dun tahrip gücü çok yüksek 7 kilo patlayıcı madde eie geçirildi. Fas pasaportu taşıyan ve Irak'tan geldiği bildirilen Ben Kerami adlı kişinin valizinde arama yapan güvenlik gorevlileri, 3.5 kilo patlamaya hazır madde bulmaları üzerine, bu kişiyi gözaltına aldılar. Güvenlik gorevlileri, daha sonra da ikinci bir valizin gizli bolmelerinde, yine 3.5 kilo ağırlığında patlayıcı buldular. Patlayıcının ateşleme sisteminin hazır olduğu ve 9 \oltluk bir pilin bağlanmasıyla çalışır hale getirilebileceği açıklandı. Yetkililer. ikinci valizin sahibinin, daha önce ele geçirilen patlayıcı dolu \alizin sahibi Ben Kerami ile aynı uçakta Irak'tan geldiğini belintiler. Dakka'da öğrenci yurdu çöktü: 31 ölü Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir oğrenci yurdunun çatışı çöktü, olayda en az 31 kişi öldü. Bangladeş haber ajansı "BSS", damın çökmesi sonucu 200 kişinin de yaralandığnı haber verdi. Ölü sayısı hakkmda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite yetkilileri, enkaz altında çok sayıda öğrencinin bulunmasından endişe ettiklerini ve damı çöken binanın 60 yıl önce inşa edildiğini bildirdiler. (a.a.) Ayda 5.600 liraya FISHER Radyo Teyp MODEL 510 L Özel "slim line" Boyu küçük, sesi büyük... Radyo: 4daigalFM Orta. Kısa, Uzun), ış** FM stereo göstergesi. . Kaset Çalar: Otomatik stopı devir saycı. Amplifikator 12 watt iki t ^ ı l ı mıkrofon, beat cancel tuşu. stenso baıans duğtnesi. Radyo: Hassas ıstasyon ayarı. 4 dalga (FM. Orta. Ksa, Uzun), ışıklı FM stereo göstergesi. MODEL 4120 Kaset Çalar: Çıft kaset çalar. kasetten kasete kopya çekmede senknxı baştama. yuksek hızla kopya çekme. IKI kasetı devamlı. arka arkaya otomatik çalma, yumuşak hareketli kaset kapağı. Amplifikator: 24 vvatt toplam muzık gucu, 5 bant ekolayzer. ayrılabıtır 2 yollu çrft hoparlor, pıllı ve cereyanlı çalışma kulaklık gmşlerı, stereo balans duğnnesi beat cancel tuşu Atina'da protesto gösterisine 30 bin kişi katıldı Atina'da Andreas Papandreu başkanlığmdaki Sosyalist hükümet tarafından alınan son ekonomik önlemleri protesto amacıyla, 30 bin kişi gösteri yaptı. Komünistlerin çoğunlukta olduğu 11 sendikanın çağrısı üzerine Atina'mn merkezindeki alan ve caddelerde toplanan göstericiler, hayat pahalüığını, işsizliği ve ücret artışlarının sınırlandırılmasmı protesto ettiler. YAPI KREDİ NASIL KATILACAKSINIZ? \andaki "Istek Kuponu"nu doldurun. Almak istediğiniz Fisher'in ilk taksitini en yakın Vöpı Kredi şubesinden, aynı bankanın Merkez Şubesindeki TERCÜMAN FAZARLAMA'ya ait 555 850 no'lu hesaba yatınn. • İlk taksrt makbuzu ve ıstek kuponu elimize geçip bilgısayar kayıt işlemleri biter bitmez, gerekli evrak adresinize gönderilecektir. • Diğer taksitleri Aralık ayından başlamak uzere, her ayın ilk 10 günü içinde, gene aynı hesap numarasına makbuz karşılığında yatırıp, makbuzlan saklayın. ^ ISTEK KUPONU Almak istediğiniz FISHER'in modelini/modellerini aşağıdaki kutular içine (x) koyarak ışaretleyın. 510 L 4010 • Geniş bilgi için, istanbul'da Tercüman Pazarlama Merkezi'ne, Ankara, Adana, Bursa ve izmir'de Tercüman bürolarına Cumartesi ve Pazar gunlerı dahil her zaman müracaat edebilirsiniz. • Bankadan alacağmız makbuzım bir kopyasını "İstek Kuponunuz'Ma İstanbul Merkez: 576 17 23/24/576 06 67 Ankara: 34 19 25/1816 37 birlikte taahhütlu olarak "Tercüman Razarlama Müzik Seti izmir: 12 12 20 (5 hat) Bursa: 27 017 Adana: 15 188/17 900 Davutpaşa Caddesı No 115 Topkapı/İstanbul" adresine gönderin. 4120 400 iç savaşın sona erdîrilnıesi için anlaşma ŞAM (AP) Lübnan'daki milis güçleri, 10 yıldır sıiren iç savaşı sona erdirme konusunda Suriye'nin gözetiminde anlaşmaya vardılar. Suriye >etkilileri, 100 binden fazla insanın ölmesine yol açan iç savaşın sona erdirilmesi konusunda Durziler. Şiiler ve Hıristiyanlar arasında Şam'da Suriye Başkan Yardımcısı Abdul Halim Haddam'ın gözetiminde günlerdir gorüşmeler yapıldığını ve sonunda anlaşmaya varıldığını bildirdiler. Anlaşmanın maddelerinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi. Hıristiyan Lubnan güçleri milislerınin lideri Misel Samaha, Abdül Halim Haddam'ın gözetiminde yapılan gorüşmelerin "olumlu ve yapıcı" geçtiğini >oyledi. Lübnarfda BU FIRSAT, SON FIRSAT! BİR DAHA YOK İlk taksitimi yatırdığım banka şubesi: >atındığım taksit miktarı:. Adım, Soyadım: Adresim: Telefonum: Tarih: imza: Bulunduğunuz yerde Yapı Kredi şubesi yoksa, taksitlerinizi Ziraat Bankası aracıhğıyla Vapı ve Kredi Bankası Morkez Şubesindeki 555 850 no'lu hesaba yatınn. Ahnamn'da bir Türk öldiirüldü Federal Almanya 'nın Nürnberg kentinde, tmdat Çalık (44) adında bir Turk, evinden çıkarken, kurşunlanarak oldürüldu. Çalık 'ın katil veya katilleri henüz yakalanamadt. 20yüdan beri Almanya'da bulunan İmdat Çalık 'm, Gümüshaneli olduğu öğrenildi. Polis, 6 çocuk babası İmdat Çalık 'ın oldürülüş nedeninin de uıptanamadığını bildir MARKASI FISHER ALMAYA DEGER Tercüman PAZAFtLAMA Bu kampanya, Başbsi<anlık Hazme ve Dış Tıcaret Musteşarttğı nın ıznryle gerçekleştrien son Hampanyadır. di. (a.a.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog