Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunvet Matbaacılık ve Gazelecılık Turk \nonım Şırkelı adına Nadır Nadı. • Genel Vavın Muduru Hasan Cemal, Muessese Muduru Kmıne Isaklıgıl, Vazı lşlerı Muduru Oka\ Conensın, • Yazı Işlen Mudur v, ardımusı Ahmel Korulsan. Haber Merkezı Muduru Yaleın Bayer, Sa>fa Du7enı \onetmenı Alı \tar T\KVlM 5 Nısan 1984 Imsak 5 06 Guneş 6 35 Temsıktler ANkARA Yaletn Dogan, IZMIR Hıkmel Cetmka>a. ADANA Mehmet Mercan. • Servıs Şefierı Istanbul Haberlerı Selahatlın Culer. Dıs Haberler trgun Balcı, Ekonomı Osman Llagav, Kullur \>dın Fmeç, Ma gazın Yalçın Pekşen, Spor Danı^manı Abdulkadır Vucelman. üu/elime Refık Durbaş, Arastırma Şahın Alpav İkındı 16 48 Akşam 19 39 Yatsı 2101 Burolar • Ankara Konur Sokak No 24/4 Yenışehır, Tet 189851253257, Idare 183335. • İnnır: Halıt Zıya Bulvarı No 65/3, Tel 254709131230 • Adana Ataturk Caddesı, T H K Işhanı Kat 2/13, Tel 1455019731 • Basan ve Yayan Cmnhtınyrt Matbaacılık ve Gazelecılık T A Ş Turk OcağıCad 39/41, Cagaloğlu, tst PK 246lst Tel 5209703 Telex 22246 Oğle 13 12 DAVALAR SORUŞTURMALAR Somut Gazetesi Adana MHP davası sanığının itirafı: yeniden Kahvehane taranması olayına katıldım DAVALARDAN çıkıyor DİSK yoneticilerinin oto kaçakçıhğı davasında goHaber Merkezi 1 Ordu % e Sıkıyönetım Komutanlığı tarafından, 24 Ocak 1984 gunu ka patılan haftalık Somut gazetesi, on haftalık bır aradan sonra, 6 Nısan 1984 gunu >enıden yayımlanmaya başlayacak Haftalık Somut ı. Ordu \e jikıyönetım Komutanhğı'nm 24 Ocak 1984 tarıhlı ve 1983/2171 sa>ılı emnyle kapatılmıştı 1. Ordu \e Sıkıyonetım Komutanlığı, 26 Mart 1984 tarıhlı ve 1984/2171 sayıh kararıyla haftalık Somut gazetesının yeniden yayımlanmasına ızın verdı revsizlik kararı verildi. Yazı İşleri Mudürumuz Okay Gonensın veyazanmız Mehmed Kemal beraat ettı. SODEP eski Genel Başkan Yardımcısı Oktay Ekşi, askeri mahkemede ifade verdi. Haber Merkezı Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı 1 Numaralı Askerı Mahkemesı'nde gorulen Adana MHP davasının dunku duruşmasında sanık Osman Ergin ıtıraflarda bulundu. Karaısalı, Bekırh koyunde 1980 vılında bır kahvehanenın taranarak 3 kışının oldurulmesı ola>ı sanıklarından olan Osman Ergın, "Ben Karaısalı Bekırlı ko>unde kahvehane taranması olayında \ardım. Halil Ce>lan tarafından tbrahim Uzun'un oglundan çorap alındığını ve alınan çorabın ola>da kullanıldığı bır vakadır" dedı Mahkeme, tahlıye ısteklennı reddederek duruşma>ı başka bır gune bıraktı. KAÇAKÇILIK DAVASI 4 Numaralı Askerı Mahkemede Çayırovalı Osman lakabıyla tanınan Osman İmamoglu ıle Uğurlu kardeşler ve arkadaşlarının yargılandığı sılah kaçakçıhğı davası karara bağlandı 12 Eylul öncesı dönemde sılah kaçakçıhğı yaptıkları ıddıası ıle yargılanan Osman Imamoğiu ve Abuzer Uğurlu, haklarındakı dava. "mukerrer dava" gerekçesı ıle reddedıldı Dava sanıklarından Nizamettin Aytemiz, Mustafa Ugurlu ve Hayrettin Mimaroglu ıse delıl yetersızhğınden beraat ettıler ca ve oto yedek parçasının gumruklenmesı değerının 28 mılyon lıra olduğu ve suçun "devletin iktisadi, malı, idari, askeri, politik guvenliğını tehdit edişı" olmadığına karar vererek dosyayı Istanbul Sıkıyönetım Komutanlığı 2 Numaralı Askerı Mahkemesı'ne gonderdı \\cı ifade \erecek Haber Merkezı Hastalığı yıllardan berı kamuo>undan saklanan Mıtterrand'ın prostat kanserini yendığı açıklandı Fransa Devlet Başkam Mıtter rand, bu hastalığa seçımlenn arıfesınde yakalandı Kampanyayı yurutemeyecek halde olan Mıtterrand, buyuk bır gızlıhk ıçınde ılaç teda\ısıne başladı Fransa Devlet Başkanı Hoechst nrmasının urettığı LHRH IC 118 630 adlıılacın yardımıyla yeniden sağlığına kavuştu Mitterrand prostat kanserini yendi Petkimİş yöneticileri Aynı mahkemede görulen ve sendıkaya aıt uç otoyu yurda kaçak soktukları ıddıa edılen PetkımIş yöneticileri Mustafa karadayı, Kemal Demirer ve Niyazi Kızıla) hakkındakı davada da gorevsızhk kararı verıldı Dosya Istanbul Sıkıyönetım Komutanhğı'na gonderıldı Doğru Y ol Partısı Genel Başkanı V ıldırim Avcı bugun Cumhurıvet Savcılıeı'nda ifade verecek Edınılen bılgıye gore, DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı ifade vermek uzere Cumhuriyet Savcılığı'ndan çağrıldı Avcı'nın bugun saat 10 00'da Cumhuriyet Savcıhğı'nda ifade vereceğı bıl dırıldı Cönensin ve Kemal beraat etti Gazetımız yazarlanndan Mehmed Kemal ıle Yazı lşlerı MudurumuzOkay Gonensin,"Hukumetin ve Danışma Meclisi'nin manevı şahsiyetıni tahkir, tezyif etmek; MGK'nın 70 sayıh karanna avkırı davranmak" savıyla yargılandıkları Istanbul Sıkıyönetım Komutanlığı (1) Numaralı Asken Mahkemesı'nde dun beraat ettıler 9 Eylul 1982 tarıhlı gazetemızde Mehmed Kemal ımzasıyla yayımlanan "Pabucun Tersi" bas lıklı yazı nedentyle Gonensın ve Kemal hakkında dava açılmıştı Davanın ıddıanamesınde sanıklann TCY'nın 159/1 maddesı ve 1402 Sayıh Sıkıyönetım Yasası gereğınce 4 yıla değın hapıs cezasıyla cezalandırılmaları ıstenmıştı Dunku oturumda mahkeme, yazının, "konusu ve ihtiva eyledigi fikirier itibariyle Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nda gorulmekte olan Anayasa Tasansı ile bu tasannın baskıcı hukumlerinin bazı kesimlerce şimdiden uygulamaya geçilmesini, MGK'nın 70 sayıh karannın basına vermış olduğu imkânlar dogrultusunda ve 70 sayıh karara uygun olarak" eleştırıyı ıçerdığını bıldırdı Mahkeme, Mehmed Kemal'ın "hukumetin ve Danışma Meclisi'nin manevi şahsiyetıni tahkir ve tezyif, MGK'nın 70 savılı kararına muhalefet kasıt venıyetınıtaşımadığım" bıldırerek Gonensın ve Kemal hakkında beraat kararı verdı Otyam \argılandı Gazetecıyazar Fikret Otyam'ın "Mayınlar Çicek Açmaz" adlı kıtabmda MGK'nın 76 sayıh ka ranna aykın davrandığı ıddıasıyla yargılanmasına Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı Askerı Mahkemesı'nde dun başlandı Otyam'ın kıtabmda 12 Eylul oncesı sıyasal ortamın yeniden yaratılmasını savunduğu öne surulerek 3 ay ıle 1 yıl arasında hapsı ıstenıyor Fikret Otyam ıfadesınde, "30 yıllık gazetecıyım Çok sıkıyonetımler gordüm, ancak hıçbır donem sıkıyönetım buyruklarına aykın davranmadım Dava konusunda yer alan röportajlar 197981 yıllarında Cumhuriyet ve Demokrat gazetelennde daha önce yayınlanmıştı" dedı Görevsizlik kararı Aynı mahkemede oto \e oto yedek parçası kaçakçıhğı yapmak ıddıasıyla yargılanan DİSK Genel Başkanı Abdullah Başturk ve 9 DİSK yönetıcısı hakkında gorevsızhk kararı verıldı Mahkeme, dava konusu 29 ara Babalar operasyonu: 5 kişi daha gözaltında istanbul Hıber Senısı Mılvar lık demır ve eroın kaçakçıhğı ola>ıvla ılgılı soruşturma dennleştırılerek su rerken, Istanbul'da dun 5 ktşı daha gözaluna alındı Ankara'da gozallın da bulundurulan veraltı dunyasının babalannın, Istanbul'daki bazı >a kınlarısorgu>'açekılıyor Yurl dışın da olduğu saptanan gazınocu Fahreltin AsUn'ıtı ıfadesının alınabılmesı nın de olayın çozumu ıçın onem la şıdığı behrtılıyor Buvuk gızlıhk ı<,ınde Emnıyet Ge nel Mudurluğu Kaçakçılık ve istıh barat Daıre Başkanhğı'na bağlı ö/cl tımlerce vurütulen "babalar operaü>onu"nun henuz tamamlanrnadığı \e bazı kışılenn daha ıfadelerıne başvu rulmak uzere gozaltına alınabılcte ğı belırtılıyor Dun Istanbul'da goz altına alınan ve kımlıklerı acıklanma >an 5 kışının de Ankara'ya goturul duklerı oğrenıldı Bazı resmı kışıle rın de kanştıkları ılen surulen vak laşık 1 5 mılyar lıralık demır ve ero ın kaçakçıhğı olavıyla ılgılı Dundar Kılıç, Huse)m Cevahır, Husevın Gencer. Haşım Oztanık, Mustafa Yucel, Nebı Elçın, Hızır Hacısulev manoglu ve Alı Çelenk'ınde aralarında bulundugu yaklaşık 45 kışının ıfadele n sureklı olarak alınırken halen bu lunamayan Bayram Hamulevmanoğlu. Muzaffer Topçuoglu, Madenlı Nurettin'ın ele geçınlmesı wın Emnıvet Genel Mudurluğu görevhlerı seferber oldular Bu arada, 3 av önce 35 kılo eroın le vakalanan ve halen Isıı^re'de !u tuklu bulunan Erol Ozeralın venıden ıfadesının ahndığı ve Inıerpol arau lığı ıle Emnıyet Genel Mudurluğune gonderılmesının beklendıgı ogre nıldı Yıne yurt dı$ında olduğu ,ap . tanan tsmaıl Hacısulevmanoglu'njn da eie geçıntmesı ıçın çalışmalar yapı lıyor Oktay Ekşi ifade verdi SODEP eskı Genel Başkan Yardımcısı ve gazetecı Oktay Ekşi, Erzıncan Sıkıyönetım Komutanlığı Askerı Mahkemesı'nde "MGK kararlannı eleştirerek 70 sayıh karara aykın davrandıgı" gerekçesıyle açılan dava nedenıyle dun Istanbul Sıkıyönetım Komutanlığı 2 Numaralı Askerı Mahkemesı'nde ifade verdı Ekşı ıfadesınde, SODEP'«1 Trabzon ıl örgutunce duzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, YSK'nın 25 ağustosta verdığı SODEP'ın seçımlere gırmemesını sağlayan kararı eleştırdığını ve konuşmasını eleştın sınırlan ıçınde yaptığını söyledı ne aıt Yalı Koşku Han'dakı kıracı esnaflar dun toplu olarak Başbakan Turgut Ozal \e Cumhurbaskanı Kenan Evren 'e çektikleri telgraflarda kendılerinden ıstenen yeni kiralan protesto ettiler. Esnaflar, istenilen kiralan odemelenne olanak bulunmadığını, bu durumda yanlannda çalışan ışçilerı, aılelerini besleyemeyeceklerini bildirdiler. Duruma, hakkamyete uygun bir çozum bulunmasım istediler. Fotoğrafta, Cumhurbaskanı ve Başbakan 'a Sirkeci Postanesi'nden toplu halde telgrafçeken Yalı Koşku esnafı göruluyor. (Fotoğraf ERDOĞAN KOSEOĞLU) Vakıf kiracıları protesto kuyruğunda ^ ^ Ozal "teşekkür gezileri" yapıyor Başbakan, parlamento dışındakı partilere de devlet yardımı duşundüklerim bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Turgul Ozal, dun partısının yerel seçımlerde aldığı sonuçlar nedenıyle teşekkur gezılerıne başladı Özal, "Millet daha seçime doymamış" dedı Özal, "Millet daha seçime doymamış" dedı Ozal, parlamento dışındakı partıler ıçın de devlet vardımı duşunduklerını soyledi Teşekkur gezılerının ılkı dun Ankara'da duzenlendı Gezıye Özal'ın yanısıra Ankara Beledıve Başkanı Mehmel Altınsoy ıle ılçe Beledıye Başkanları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keçeciler ıle Halıl Şrvgın ve Ankara tl Başkanı MehmetDemirel katıldı. Teşekkur gezısı sırasında Çankaya, Mamak'dakı gecekondu bolgelerınde ANAP'tn seçım otobusu ıle gezıldı "Anm balım peleğım" şarkısı çahnırken, bır yandan da otobusun on tarafında duran Ozal, ehyle halkı selamladı ve teşekkur etti. Zaman zaman otobusten ınerek halkın sorunlarını dınleyen Özal, Aktepe'de buyuk bır topluluk tarafından karşılanınca otobusun uzerıne çıkarak halka hıtaben bır konuşma vaptı "Secim geçtı ama sızı unutmadık. Basın beledıve başkanlannız yanımda. Onlara tembih edıvonım. Halkın arasına gıdıp dertlerini dinlerseniz daha iyı ış yaparsınız diye. Tapular hanımlara verilecek. Hanımlar tapulannızı başkalanna kaptırmayın, evlerin sahıplerı hanımlardır. Size gosterdıgıniz ılgıden dolayı hepınize teşekkur ederim. Bundan sonra daha iyi bizmet etmeraiz lazım. Bu anlayış içinde her turlu hizmeti yapmak için gayret gosterecegiz." MİLLETI RAHATSIZ ETMENtN SIRASI DEĞİL Ozal, otobuste Cumhuriyet muhabırının partılere devlet yardımı konusundakı sorusu uzerıne, "Yardım konusunu duşunuvoruz, parlamento dışındaki partilere yardım konusunu da duşunuyoruz" yanıtını verdı Ozal, kendısını karşılayan kalabalıklan gostererek, "Millet daha seçime dovmamış. Seçım oncesi ile bir fark yok. Bugun de seçim yapsak sonuç degışmez" dedı Bu sozler uzerıne bır gazetecının "Bu gezilerin bir amacı da muhalefetin erken seçim istemesini onlemek mi" bıçımındekı sorusuna Ozal, "Biz teşekkur için geziyoruz. Erken seçim yapıp milleti rahatsız etmenın sırası degil" bıçımınde yanıtladı Madentı; davası 2 Numaralı Askerı Mahkeme1de gorulmekte olan 104 sanıklı DtSK'e bağh Madentş Sendıkası'nın davasmda sanıklar Hamza Polat, Yakup Erdem ve Seref Kahraman sorgulanndan sonra tahlıye oldular. Duruşma dığer sanıkların sorgulanna devam edılmek uzere 17 nısan 1984 tarıhme ertelendı Davada 15 tutuklu sanık kaldı nnrlnn sinfr'ıv'ıh IstanbuVdaki incelemelerinidun desurduren Cumhurbaş£ l ne«eI1 UfgIŞin Meslek Lisesi'm degezdi. k a m xenanEvren,ŞişliEndustri EvrenJıseden daıul zurna ile uğurlanırken, bir arafolklor ekıbinin davukusunu yanına çağırarak, "Bu Erzurum folklor ekibi, fakat semn kılığın neden değişik?" d.ye sordu. Davulcu da ekibe uygun giysi bulamadığını anlaıtı. Evren 'in bu okuldaki incelemesine Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, Istanbul Valisı Nevzat Ayaz ve Beden Terbiyesi Genel Muduru Yucel Seçkiner de katıldı. Daha sonra Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası 'nı gezen Evren, fabrikanın daha once mezbelelik halinde olduğunu ama şımdi duzelmis olarak gorduğunu soyledi. Anadolukavağı'nda oğle yemeği yiyen Evren bazı gazetelerin yöneticileri ıle Harbiye Orduevi'nde bir sure goruştu. Cumhurbaskanı tnonu Stadı'ndakı TurkiyeMacartstan mtili maçının bir bolumunu de izledıkıen sonra Ankara'ya dondu. (FotoğraJ KADİR CAN) 'Doln' masajı ile enerjinizi daha iyi kullanabiürsiniz lyı Doln masajı, Japonya'dan gelen ve enerjının dolaşımma ilışkın Yın yang ılkesıne dayanan bedensel bır teknık. Amacı, vucudun her bolgesının uyarılması olan bır tur mıkroyoga Belırlı noktalara uygulanan masaj hareketlerıyle vucudun enerjı hareketı kolaylaştırılıyor SOL AYAK EPIFİZ. BEYIN Evlenmek isteyenler daha az yorulacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Burokrasının azaltılması çalışmaları arasında evlenme ışlemlerının de basıtleştınlmesıne ilışkın onlemler de yer alıvor Başbakanlık'ta Devle: Bakanı Kazım Oksay'ın koordınatorluğunde kurulan komısyon, zaman zaman Bakanhklann ust duzev yonetıcılerı ıle bır araya gelerek her bakanlıkta burokrasının azaltılması konusunda ahnması onerılen onlemlerı ele alıvor Uzun surede burokrasının kaldırılması duşunulen konular arasında v ergı mev zuatı ıle ceza muhakemelerı usulu de bulunuyor Kısa surede burokrasının kaldırılmasına çahşılan konular arasında yer alan pasaport ışlem lerı ıle evlenmenın basıtleştınlmesı konulannda sonuç aşamasına ulaşıldı Pasaportun Ingıhz ve ABD sıstemınde olduğu gıbı bır başvuru formu ıle fotoğraf ın verıh.Kji ^klındc puita va da bızzat lçışlerı Bakanlığı'na başvuru ıle gerçekleştırılmesı vontemı benımsendı. Ev lenme konusunda da butün ışlemlerı kaldıran ve asıl olarak sadece başvuru beyan bıçımının kabulu şeklınde olan yontem benımsendı Boylece evlenmek ıstevenlerın başvurusu esas kabul edılecek. Bu konudakı yontem onumuzdekı hafta ıçensınde bellı olacak Ayrıca nufus huvıyet cuzdanınm çıkarılmasında da basıtleştırme çalışmaları suruyor Ote yandan aynca bakanhklarda da Başbakanlığın genelgesı uyannca burokrasınm azaltılması konusundakı çalışmalar suruyor Mılh Eğıtım, Gençhk ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerier'ın bu çalışmalar uyarınca gelıştırdığı fış yontemı de burokrasinm azaltılmasına ornek olarak gösterılıvor Fış vontemınde Dinçerler, oğrenmek ya da çozumlenmesını ıstedığı bır sorunu fişe yazıvor v e doğrudan ılgılı daıre yönetıcısıne gonderılen bu fış. sorunun hemen çozumunu sağhvor Dış Haberler Servisi "Enerjınızı daha ıyı kullanmak mı ıstıyorsunuz, daha ıyı gormek, daha ıyı ışıtmek mı ıstıyorsunuz1' Japon usulu masaj yanı Dotn yapın." Dotn savunucuları sızlen bu sözle ıkna etmeye çalışacaklar Fransız Le Matin gazetesının haberme gore Doln bır kendı kendıne mesaj vapma tarzı Doîn'ın temel ılkesı \ucudunuzun kas bolgelerını uyandırmak, enerjınızın dolaşımım sağlamak. Dotn, Doğudan gelen ve enerjının dolaşımına ilışkın Yınyang ılkesıne dayanan bedensel bır teknık Amacı vucudun her bolgesımn uyarılması olan bır tur mıkroyoga Belırlı noktalara uygulanan masaj hareketlerıyle (yoğurma, germe, dovme) vucudun enerjı hareketı kolavlaştırılıyor "Takıldıgı verden kurtarılıp serbestçe dolaşımı sağlanıyor". Enerjının yonunde ten. duş memek ıçın DoIn'e sol elın ku çuk parmağının ucundan başla nıyor, omuzlara doğru çıkılıyor Sonra ayaklara doğru ınıhvor DoIn'ın uygulandığı noktalar genel olarak akupunktur noktalarına tekabul edıyor Bır Dotn okulundayız Hoca ıçen gırdıkten sonra seysa durumuna (bağdaş kuruluyor) geçı na davayarak, başp*armağı da dışarı doğru yönelterek elı bılkme hareketlerı yapıyorsunuz Kolunuzdakı belırh yerlere mesajı uygulayarak ışe devam edıyorsunuz, sonra omuz yoğuruluyor "Eklem yerierinizi kuturdetin" dıye bağırıyor hoca Salondan kutürdeme seslen yukselıyor Daha sonra kafatası egzersızlerıne geçıhyor Kafatası egzersızlennın bağırsaklann çalışmasını duzenledığı belırtılıyor "Yumrugunuz sındirim yonunde kafatasınıza vurunuz" Dınlenmek ıçın "uyanma noktalan" ıle ılgılenılıyor "Çalarsaat" noktası ust dudağın tam ortası "Eğer arabada uykunuzun geldigini hissederseniz bu noktaya parmagınızı bastıracaksınız" Aynı zamanda, vanaklarınızı ve kulaklannızı gevşetmelısınız Bu amaçla yanağınıza bır tokat şaklatıp kulaklannızı ovacaksınız "Cinsel ateşlenme yeri" olan bobreklerı "açabilmek" ıçın belınızı ovacaksınız Doln'ın etkılıhğı konusunda şupheler var olmakla bırlıkte ozellıkle yaşhların ağır jımnastık hareketlerı yerıne bu egzersızlerı tercıh ettığı göruluyor Fransa'da Dotn hocahğı yapan Jean Rofidal "Doİn'i ber sabah on veya yirmi dakika vapacaksınız. Nasıl her sabah dişlerınizı fırçalıyorsanız bu ışı de 05k yapacaksımz. Dotn yaplıktan sonra daha iyi goruyorsunuz, daha iyi ışitiyorsunuz" dıyor Dotn hocaları kurslar duzenleyıp para topluyorlar Bu kurslardan bır servet kazandıkları suçlaması yaygın Jean Rofidal, bu ıddıaları reddedıyor ve eskı mesleğı muhendıshkten daha fazla para kazandığını soyluyor Kullanılacak cıhazlar en az 4, en fazla 6 kanallı olacak. Cıhazlan kullananlarda Turk vatandaşı olma ve 18 yaşım bıtırme koşullan aramyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, dun saat 11 OO'de bakanlıkta duzenledığı basın toplantısında, 2813 savılı yenı Telsiz Yasası hakkında bılgı verdı Bılındığı gıbı yenı yasa, kamu kurum ve kuruluşları dışında, gerçek \e tuzel kışılere de yasanın ongorduğu çerçeve ıçınde telsiz kullanma olanağı verıyor Basın toplantısı sırasında ve sonrasında Telsiz lşlerı Genel Muduru İbrahim Goksel'ın verdığı bılgıye gore, PTT şu ana kadar hman haberleşmesını sağla(Arkast 15 Sayjada) Her isteyen telsiz kullanabilecek Universitelerden ayrılanlar 1188'e ulaştı 17 üniversitede gorevlerine son venlenlerin sayısı 327, gorevlennden ayrılanlar861. YÖK Başkanı İhsan Doğramaa kısa bir sure once yaptığı basın toplantısında unıversiteyle ıhşkısı kesılenlenn sayısını 60 olarak vermişti. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) YOK Başkanı İhsan Dogramacı basın toplantısında, unıversıteden ayrılanlar konusundakı ıddıaları yanıtlarken, ortaya atılan rakamların abartılmış olduğunu ıddıa etmesme ve unıversıteden avrılanların sayısını 60 olarak bıldırmesıne karşın, bu sayının son olarak 1188'e ulaştığı açıklandı Bılim ve Sanat dergısının nısan sayısında )ayınlanan lıstede bu oğretım uyelerının ve öğretım gorevlılerının unvanları, ısımlen, gorevlerı ve ayrıhş nedenlerı teker teker sıralandı. Buna gore, Bılım ve Sanat'ın şubat sayısında yayınlanan 770 kışıkılk lısteve ek olarak verılen 418 kışıhk lısteyle bu sayı 1188'e ulaştı Turkıye'dekı tum universitelerden gorevlerıne son venlenlerin ve gorevlerınden kendılen ayrılmak durumunda kalanlarm dokumu şoyle 17 üniversitede gorevlerıne son venlenlerin savısı ^27. gorevlerınden ayrılanlann sayısı ıse 816 Lısteve gore Ege Unıversıtesı, gorevıne son verılen 101 kışıyle bırınci sı rada. Onu 90 kışıyle Ankara UnıversıteM ızlıyor. 30 kı şının ışıne son veren Gazı Unıversıtesı de uçuncu sırayı alıvor Gorevınden kendtlerı aynlanlarda ıse Ortadoğu Teknık Unıversıtesı 312 kışıyle başta Ankara Unıversıtesı yıne ıkıncı sırada bulunuyor Bu üniversitede gorevden ayrılanlann savısı 136 İstanbul Teknık Unıversıte sı'nın araştırmasına gore, bu üniversitede gorevıne son verılen oğretım uyesı ya da oğretım gorevhsı yok Aynı şekılde Mımar Sınan ve Trakya Unıversıtelerınde de herhangı bır kımsenın gorev ıne son venlmemış Bu ıkı unıversıteden bırınctMnde dort kışı, ıkıncısınde ıse bır kışı kendı ısteğıvle gorevınden avnlmış YOK Başkanı Ihsan Dogramacı, kısa bır sure once vaptığı basın toplantısında unıversıteyle ıhşkısı kesılenlenn sayısını 60 olprak vermış ve "Bıınlar da bizim dışımızda işler" demıştı OMURGA lıyor Daha sonra ayak başpar makları çapraz durumuna getınlıyor Işe ellerı kullanmayı oğrenerek başlanıyor Her parmak çımdıklenıyor, çekıhyor, bu ha reketlerle a>nı anda nefes verıh\or Avuç ıçlerıne masaj yapıyor, sol elın bıleğını dığer elınızle surtme hareketlerı yaparak ısıtı yorsunuz Kuçuk parmağı bur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog