Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/6 HABERLERİN DEVAMI 30 MART 1984 Alman Savunma Bakanı Ankara'da Özetle ZAMLARIN YANKILARI 3 0 mîlyon Erzuruırfa çıktı Milli Piyangonun dün Ankara'da yapılan 29 mart çekilişinde ikramiye kazanan numaralar şöyle: 30 MtLYON 104098Erzurum 20 MtLYON 466398 İstanbul 10 MİLYON 253534Tavşanh, İstanbul 8 MİLYON 138873 İzmirAnkara 6 MİLYON 006184İzmir 4 MİLYON 411900İstanbulÇumra 568936 MilasİstanbulİstanbulManisa 2 MİLYON 722%7 Girne 251417 Adanaİstanbul 460768Adanaİstanbul 149017Manisaİstanbul 1 MİLYON 705927 184307 Manisa, İstanbul (Kadıköy), (Aksaray), (İstanbul) 509180 (Diyarbakır 453666 Bursa, İstanbul (Galatasaray), Ankara, Ankara 496770Tarsus I stanbulGalatasaray 596587 İzmir (Konak) Mersin, İstanbul (G.S.) Meriç 643365 İst. (Kadıköy) 516201 Van Balıkesir, Aksaray, Ankara 050646 İzmir (Konak), Ankara Federal Almanya Savunma Bakanı Dr. Manfred Worner resmi bir ziyarette bulunmak üzere dün akşam Ankara'ya geldi. Womer başkanltğındaki Alman heyetiyle yapılacak görüşmelerde ortak savunma konularınm ele alınacağı b'üdirildi. Özal: Eksiklerimiz vardı, tamamlıyoruz Calp: Allahtan akaryakıt zammı yüzde 3'ün üstünde, yoksa yine bayilerin cebine gidecekti. Kasaroğlu: Hükümet, seçmene şirin görünmek için sakladığı zamları yapmaya başladı. Haber Merkezi Zamlar Türkİş ve parti yöneticileri tarafmdan eleştirilirken, Başbakan Turgut Özal, "Zamlar usulüne göre yapılıyor. Eksigimiz varsa tamamlanz demiştik, onu tamamlıyoruz" dedi. Türkİş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada son zamları eleştirdi. Yılmaz, şunlan söyledi: "Seçimler bitti. Bu arada, asgari ücretin bir miktar arttşından hemen sonra başlatılan zam bombardımant işçiler, memuriar ve dar gelirliler için zaten zor olan hayat pahalılığını daha çekilmez hale getirecektir. Öyle anlaşılryor ki bu onceden planlanmış zamlardır ve devam edeceğe benzer. Bu dunımda YHK derhal toplanarak 1984 yılı toplu sözteşmeteri için aldıgı ilke kararını yeniden gözden geçirmeli, devam eden zamlar karşısında zam oranını artlırmalıdır." Halkçı Parti Genel Baskanı Necdet Calp, "Allahtan akaryakıt zammı yüzde 3'ıin üzerinde. Yoksa yine bayilerin ceplerine gidecekti" dedi. Calp, şöyle konuştu: "Bunlar seçimlerde oy kaybetmemek için petrol urünleri dahil biitiin zamları beklettiler. Zaten akaryakıt te\zi fonunun açık verdiğini belirtiyorlardı. Oran onun için bu kadar yıiksek oldu." MDP Genel Sekreteri Doğan Kasaroğlu, hükümeün mahalli seçimler nedeniyle, "Seçmene şirin görünmek amacıyla portfoyünde sakladığı zamları" uygulamaya koyduğunu söyledi. Özal hükümetinin ekonomik politikasının temel maddelerin fiyatlannı arttırmak, vatandaşın satın alrna gücunü duşürmek ve bu yolla enflasyonu aşağı çekmek esası üzerine kurulduğunu savunan Kasaroğlu, şunlan söyledi: "Baştan beri biz bu politikanın karşısında ulduk. Llke gerçekleriyle bağdaşamayacağtnı ifade eltik. Vatandaşların büyük stkıntılarla karşı karşıya kalacaklannı söyledik. Hukümetin bugün uygulamaya koyduğu zamlar halkı daha buyük sıkıntılara sokacak tedbirlerin bir devamıdır. Allah dar ve sabit gelirlilerin yardımcısı olsun demekle yetiniyoruz." Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son ;ammın "Lygulanmakta olan sistemin bir gereği" olduğunu söyledi. Tekdal, "Yapılması kararlaşlırılmış olan zamların seçimler sonrasına ertelenmesi, iktidarların kendilerinin de önleyemedikleri tedbirlerdir." şeklinde konuştu. Başbakan Turgut Özal, dün Cumhurbaşkanı Evren'le görüştukten sonra bir gazetecinin, "Petrol urünlerine yüzde 7 zam yapıldı. Seçimden önce yüzde 20'lik bir zam kaldı demiştiniz. Bu zamlar devam ediyor mu?" sorusunu şoyle vanıtladı: "Neyse usulüne göre yapılıyor. Eksigimiz varsa tamamlanz demiştik, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. " Ecevit, 1 nisanda Hambıırg'a liyvr gidiy Kapatılan CHP'nin eski genel baskanlarından Bülent Ecevit Hamburg Üniversitesi'nde dersler vermek amacıyla Almanya'ya gidecek. 1 nisanda Türkiye'den aynlacağı öğrenilen Bülent Ecevit Almanya'da üç ay kalacak. Gelir vergisinin Uk taksidini ödeme süresi 15 gün uzatılıyor. Maliye Bakanlığı yetkilüerinden edinilen bilgiye göre bu ay sonuna kadar yatınlması gereken gelir vergisinin Uk taksiti 17nisan sah akşamına kadar vergi dairelerine ödenebilecek. Gelir vergisi taksidi 200 BİN 053689 086279 134135 134767 212482 2 1 8 2 % 391605 393847 413627 429014 475360 483994 611264 623801 672918 687616 717856 782513 845657 913281 100 BİN 001489 014993 058918 091925 154883 175402 313430 334747 396414 424713 487238 497981 543509 551921 607151 617592 697194 728489 749384 831561 869678 888001 909094 958501 982764 990817 089320 116441 18976"' 201964 244814 346546 401844 401978 463299 465434 527271 563448 632155 650527 692495 716155 810065 812179 966101 979418 018731 100058 219363 378026 479594 500390 592266 635319 729572 837260 892667 964447 038966 114664 254005 395188 482402 507534 596681 682749 731662 867022 907811 971606 Ilaç Sanayi Derneği Genel Kurulu Türkiye Ilaç Sanayi Derneği'nin olağan Genel Kurul toplantısı dün Sheraton Oteli'ndeyapıldı. Yapılan seçimlerle Yönetim Kuruluna tsmet Sözen, Enis Yasar, Seha Mutlusoy, Nezih Barut, Yalçın Turhan, Mustafa Şahin, Zeyyat Karlıklı, Bülent Atabay ve Erol Krepsi, Denetleme Kuruluna ise Rauf KoroI.Cahit Ayberk ve Bülent Karaağaç seçildiler. Zamda ve kârda artış, yatınmda (Bastarafı 1. Sayfada) "1984 yılında toplam yatırımlar milli gelire gore azalacaktır". Bundan sonra izlenecek ekonomik poltikanın özü böylelikle "Daha çok zam, daha az yalınm"da düğümleniyor. Ve bu önlemler "fiyat artışlannın frenlenmesi" amacına yönelik kabul ediliyor. Gerek kamu, gerekse özel kesim yatırımlannda henüz hiç kıpırdama yok. Verilen söze bakılırsa, bu yıl zaten yatırımlarda artış beklemek anlamsız. İçerde "daha çok zam, daha az yatınm" kuralı işlerken, 1MF belgesinin tümunden ortaya bir başka gerçek yansıyor: Özellikle dış kredilerde Merkez Bankası tam bir serbestliğe bırakılıyor. Merkez bankası "Dış kredi bulsun da, ne yaparsa yapsın" mantığına getiriliyor. Ama, aynı Merkez Bankası, içerde "çok sıkı bir para politikası" uyguiamak için "bekçilik" görevini üstleniyor. Boylelikle belki daha onceden de çeşitli yönleriyle tartışılan ve açıklanan "Özal'ın 1984 ekonomik politikası", IMF belgeleriyle netlik kazanıyor. İlaçta yüzde 1030, petrolde yuzde 15, THY'deyuzde 15, noterlik işlemlerinde yüzde 70 yuzde 100, ekmeklik buğdayda yuzde 40 dolayındaki zamlar birbirini izlerken, serbest piyasada çarpıcı gelişmeler ortaya çıkıyor. Madem bütün bunlar "serbest pazar ekonomisi"nin bir uzantısı, o halde bu kararların yurürlüğe girdiği gun, "serbest pazara" göz atmak gerek. Örneğin, "serbest pazarın" bir bolümunde protesto edilen senet sayısında geçen yılın şubat ayına gore, adet olarak yüzde 60 artış var. Ama, senetler adet olarak değil, değer olarak hesaplanırsa, o zaman protesto edilen senet miktarının 35 milyar lirayı aştığı göruluyor. Geçen yılın şubat ayına göre değer olarak yüzde 115 oranında bir protesto artışı. Ne var ki, bu olay "Serbesl piyasanın" sadece bir bolümünü, sadece bir bolümunun sıkıntısını ve guçluklerini dile getiriyor. Serbest piyasanın diğer bölümünde kârlar gittikçe artıyor. Kâr eden firmalar tek tek belli; hangi firmaların kârları neden yükseliyor, bu da belli. lşin ekonomik politikası açısından, "piyasada tekelleşme hızlanıyor". Başbakan Özal "lekellerle mücadele edecegiz" diyor, ama ortaya çıkan bunun tam tersi. Özetlediğimiz nedenlerden dolayı, zamları sadece kendi içinde ele almak doğru değil. Bir yandan IMF uzantısı ve IMF'ye verilen sözler, diğer yandan güç durumda bulunan şirketlerle kârları hızla artan şirketleri bir arada gormek gerek. İzlenen ekonomik politika o zaman daha netleşir... 035815 106251 179553 214300 233082 366415 381300 436113 516876 726045 764353 957554 400 BİN DOKTORLAR HEYECANLANDI Defilede podyuma çıkan mankenlerin bolyakalı giysilerinden tasan göğüsleri, basta doktor 008192 024083 079374 135017 237488 269857 lar olmak üzere bütün izleyicileri heyecanlandtrdı. 353O6S 375350 469161 503617 561824 569256 734748 842625 870986 300 BİN 003723 014850 244193 261664 372880 406270 441529 452445 516254 546683 636879 681649 ">53335 760138 893708 999227 041601 301067 410569 452672 563633 706103 794371 111996 341484 485850 673740 872696 160767 318967 413154 498178 603091 735412 851192 500 BİN DYP, Meclisi izlemek için başvuracak SODEP'ten sonra Doğru Yol Portisi de, TBMM çalısmalannı izlemek için baskanlığa basvuruda bulunacaU. DYP Genel Sekreteri Refik Sunol, baskanhğm izin vermesi halinde üçer kişilik gruplar halinde TBMM çalısmalannı düzenli olarak izleyeceklerini söyledi. Kalp Ihkji'nın balosunda kalpler normaün üstünde attı 3 kalp hastasımn ameliyatını yapabilmek için düzenlenen baloya, kişi başına 15 bin lira veren 400 kişi katıldı. KEMAL KUÇUK Türk Kalp Vakfının düzenlediği balo ve defile önceki gece Hilton Oteli Balo Salonu'nda yapıldı. Vakıf yöneticilerinin 3 kalp hastasımn ameliyatını yapabilmek için düzenledikleri balo umulanın üzerinde ilgi görmuş ve kişi başına 15.000 lira veren 400 kişi Balo Salonu'nu doldurmuştu. Kalabahkta masalarını karıştıran konukların yerleşebilmelerinden sonra balo saat 10.00'da başlayabildi. Konukların baloya gösterdikleri ilgide, kalp hastalarına beslenen müşfik duygular yanında, davetli olarak çağrılan ses ve perde sanatçılarının bolluğunun da payı olduğu gözleniyordu. Kimler yoktu ki konuklar arasında. Zeki Müren, Hülya Koçyigit, Christine Haydar, Kadir Inanır, Ekrem Bora. İzzet Günay, Adnan Şenses, Meral Zeren, Hülya Avşar.. Baloda herşey 'kalp'üydi. Salona kalp şeklinde yapılmış çiçeklerin içinden geçerek giriliyordu. Ancak hemen girişte bir masa uzerine dizilmiş 20 şişe viskinin anlamını çozemeyenler bunu, "herhalde viskinin kalbe yararlı bir içki olması nedeni ile konmuş" şeklinde yorumladılar. EN TEHLİKELt HASTALIK Baloda Modacı Seyhan Sapmaz'ın hazırladığı defile de yerahyordu. Salonun ortasında kurulan podyuma ilk çıkan Halit Kıvanç oldu. "Hiçbir hastalık kalp hastalıgı kadar tehlikeli değil. Kalbin ufacık bir kıpırdanışından sonra neler olur neler" diyen Kıvanç'ın bu sözleri defilede kamtlandı. Seyhan Sapmaz'ın hazırladığı merserize elbiseler ve bluzlar sunulurken müziğe kendilerini fazlaca kaptıran mankenlerin göğüsleri bluzlarının altından fırlayınca, doktorların da gozleri yuvalarından fırladı, kalpleri de hopladı. Bu durum yemeklerini bırakıp ajankenleri ayakta izleyen doktorların kalpleri üzerinde tehlike yarattı. Balod^bayanların kalpleri de düşünulmüş ve Seyhan Sapmaz'ın defilede sunulan en güzel elbiselerinden biri piyangoya konulmuştu. 300.000 lira değerindeki bu elbiseyi kazanmak isteyen bayanların 2000 lirahk biletleri 10 dakikada kapışmalan elbisenin kalpleri üzerindeki etkisini gösteriyordu. Sonunda elbise Erdogan Demirören'in eşi Tülin Demirören'e çıktı. Tülin hanım elbiseyi vakıf adına Seyhan Sapmaz'a geri verince Seyhan Sapmaz da Vakıf için şarkı söyleyen Gönül Yazar'a hediye etti. Elbisenin bu uzun yolculuğu konuk hanımların kalplerini epey yordu. Balo sonunda konukların yorulan kalpleri yanında en kârh çıkan, geceden elde edilen 3,5 milyon hra gelirle ameliyat edilecek olan 3 kalp hastasımn kalpleriydi. 50 BİN 007048 020999 036949 059577 077929 090925 099905 106714 106815 107337 112274 123058 144271 1142741 148451 150866 191171 213501 217012 241586 285095 325625 325803 329805 330938 375399 382084 391832 395044 402216 403517 409921 423363 426110 439272 445612 458964 463683 485757 531082 537906 540104 543329 601457 653720 672139 694518 726010 762143 799098 825720 840816 846829 913039 918520 936245 963673 966085 990397 995895 20 BİN 04791 11127 11419 18203 18799 24135 27583 37241 37448 44405 46865 46890 47717 48250 56856 60743 61680 66138 66763 71270 71666 71798 80462 81324 85648 85825 88912 93945 98652 99349 10 BİN 0289 2063 2663 4374 4456 5190 5284 5614 5663 6122 6248 6855 7066 7113 7562 7644 8356 9079 9639 9936 6 BİN 044 629 691 873 911 2 BİN 21 60 61 93 AMORTİ 3 5 Meclis'te ilk istifa HP'den (Bastarafı 1. Sayfada) Durumu yıiksek ittilaınıza sunar, gerekli işlem için emirlerinizi müsadelerinize saygıyla arz ederim." HP Grup Disiplin Kurulu Başkanı Şardağ'ın H P Grup BaşkanlığYna verdiği mektup da şöyle: "Son seçimlerdeki yenilgide en büyük etkenin parti Genel Merkezi'nde ve II. Meşnıtiyet tipi grup yönetimini sürdürenlerden oluştuğunu bir kez daha hiizünle saptadım. Basını karşısına alan bu hareketin aktivitesini yitinniş organlardan grup eğilimlerini sizlere yanlış yansıtarak, yanlış kararlara ve demeçlere götürduğunü de ibretle izledira. Gruptaki konuşmalanm, başkanımızı birkaç kez uyarmalarım sonuç vermedi. Çok sevdiğim milletvekili arkadaşlarımdan ve partiden ktsin olarak ayrılmaya karar verdim. İstifamın kabulünü musadelerinize saygıyla arzederim." HP'de yönetime karşı başlayan muhalefet hareketinin parti yönetimince "koltuk kavgası" olarak nitelenmesi üzerine ise Dr. Temuçin bir açıklama yaparak, "Bu söylentiyi çıkaranlar layık olmadıkları partimizde koltuklarını korumaya çalışanlardır" dedi. Muhalefet hareketinin içinde olan Dr. Turhan Temuçin, Cumhuriyet muhabirinin sorularını yanıtlarken, herkesin zannettiği gibi veto edilmiş bir kurucu üye olmadığını, Calp'in kendisine "Sen geri çekilirsen Konsey kimseyi veto etmeyecek" denildiği için geri çektirilmiş bir kurucu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Bizim koltuk kavgası veımemiz söz konusu olamaz. Gerçek koltuk kavgası verenler, Calp'in etrafında kilitlenip göriinüşte Calp'i, gerçekte ise kendi koltuklannı kurtarmak isteyenler Tekdal: Parlam en toya gireceğiz Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, "SODEP ve DYP'nin parlamentoya girmek için parlamentodaki partilere el atmasını tasvip etmiyoruz" dedi. Tekdal, "Parlamento'da temsil edilmenin yolu seçimden geçer. Buna inamyor ve savunuyoruz. Parlamentoya gireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu. Dinçerler: Özel dershaneleri kapatmayucağız Bakanlığıyla ifgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep 'e gelen Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, "Biz özel dershanelerin yararma inandığımız için bunlann kapatıunaması ve takviyesi için Büyük Millet Meclisi'ne Bakanlık olarak teklifte bulunduk. Amacımız, özel dersaneleri kapatmayıp, bilakis takviye etmektir'" dedi. Öğretnıen cUamaları dir. Bunlar arasında Günseli Ozkaya ile parti yönetimindeki DM üyeleri gelmektedir. Çünkü bir daha bu koltuklara gelemeyeceklerini bildikleri için bu onurlu kavgamıza çamur ve iftira bulaştırıyorlar." Muhalefet hareketinin amacının ne olduğuna ilişkin bir soruya Temuçin şu yanıtı verdi: "Parti yönetimi kuruluşundan bu yana sağcı ve tutuculann elindedir, partiye hâkim olan kafa budur. Şimdiye kadar demokratik sol tabirini bile ağızlarına alamayanlar, partiyi bu noktaya getirmiş, halkın adını kullanmalanna rağraen halk onlara gereken dersi vermiştir. Amacımız önce demokratik sol tabana sağlıklı mesajlar \erecek, halkın bundan sonra da artarak büyüyecek sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarına sahip çıkacak, namuslu, demokratik sol anlayışta bir yönetimi gerçekleştirraektir. Bundan sonra HP gnıbuna dahil 117 milletvekilini parçalamadan disiplinli ve demokratik sol anlayışta yonlendirerek TBMM'de muhalefet görevini yerine getirmesini sağlamak gerekir. Politika ürelecek. güçlü bir sekreterya kuracak bir yönetim zaraan yitirilmeden oluşturulmalıdır. Temuçin, "Diğer sosyal demokrat partilerle işbirliği yapar mısınız ya da birleşir misiniz?" sorusuna ise "Önce istenilen, beklenen yönetim gelsin, bunlar kolay. Şimdi bir şey söylemek erken olur" yanıtını verdi. İSTfFA tSTEYENLER HP Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Hastürk, "Seçimlerde başanlı olamayan yönetim çekilmeli, yerlerini yeni dinamik unsurlara bırakmalıdır. Yönetimde Danışma Meclisi göhintüsü silinmeli, sosyal demokrat görüş egemen olmalıdır." dedi. HP kurucu üyesi ve vetolu Genel sekreter Yardımcısı Yüksel Babür de, "Tarihi mirasa emek harcamaksızın sahip olan HP yöneticilerinin, 25 mart seçimlerinden gerekli dersi almaları gerektiğini" söyledi, "Yapılacak şey Genel Başkan dahil > önetim kadrolannın çekilerek yeni politikaların oluşmasına oianak sağlanmasıdır." dedi. HP İstanbul İl Başkanı Niyazi Yurtseven, Calp'in istifa etmesi gerektiğini belirterek, "Biz SODEP'le birleşmeyiz, ancak üçüncu sosyal demokrat partinin de kurulmasına gerek yoktur. Asgari muştereklerde yapılacak anlaşmalarla demokratik sol partinin yer alacağı bir yeni organizasyon oluşturulabilir." HP İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu, istifa edeceği yolundaki söy'.entilerin asılsız olduğunu belirterek, "Partinin iki kurucu üyesinden biri varsa, biri benim, biri de Genel başkanım Necdet Calp. Sonuna kadar da ikimiz kalacağız." dedi. Şardağ'ın istifası üzerine de "Benim adım Şardağ degil. Batumlu" diye konuştu. Seçimler bitti, zamlar (Bastarafı 1. Sayfada) mek mümkün. IMF belgesinin 11. sayfasında yatırımlara dönuk önemli bir vurgulama yer alıyor. Ve aynen şöyle deniyor: ANKA'ya göre, Türk Lirası'nın ABD doları karşısındaki değer kayıplarına göre yapıldığı bildirilen zam, yerel seçimlerin tamamlanması beklendiği için yüzde 7 gibi yüksek bir orana ulaştı. Bu nedenle akaryakıt satıcıları stok bildirimine tabi olacaklar ve fıyat farkını Ziraat Bankası'ndaki "akaryakıt İstikrar Fonu"na bildirecekler. BUGDAY ZAMMI Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sattığı ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatlarına yüzde 39.3 ile yuzde 48.6 oranında zam yapıldı. Ofisin dünden itibaren uygulamaya başladığı fiyatlar, 1 mayısta başlayacak buğday alımlarında da geçerli olacak. Kararnameye gore, en çok kullanılan 2. grup ekmeklik buğday için 42 lira fiyat verildi. Bu buğday turü 13 lira artarken, zam oranı yuzde 44.8 olarak gerçekleşti. Bu arada geçen yıl üretimi önemli ölçüde gerileyen arpanın fiyatlarında da yuzde 72.7'ye ulaşan artış kaydedildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek, hububat destekleme alım fiyatlarının erken ilan edilmesinin çiftçinin lehine olduğunu belirterek, "Hükümeün fiyatları bu şekilde erken ilan etmesi tarım işçisine yeşil ışık yakmaktır" dedi. İLAÇ İlaç İşverenleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler sonucunda çeşitli ilaçlara yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değışen zam yapılması karara bağlandı. Zammın önümüzdeki gunler içinde yürurlüğe girmesi bekleniyor. İlk bilgilere göre, çeşitli ilaçlar ve gördükleri zam oranları şöyle: Hormon tedavisinde kullanılan ilaçlar yüzde 10. Kanser hastalıklarında kullanılan ilaçlar, optalidon, panalgin gibi ağrı kesici ilaçlar, öksürük şuruplan yuzde 12. Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar yüzde 15. Antibiyotikler yüzde 25. Oral antibiyotikler yüzde 30. Zamlı fiyatlardan satışların birkaç gun içinde başlayacağı bildiriliyor. NOTER ZAMLARI Özal hükümetinin noter ücretlerine yaptığı zamlar da 1 nisan dan itibaren yürurlüğe girecek. Noterde yapılacak işlemler için bundan sonra yüzde 70 ile yüzde 100 oranında daha fazla ücret ödenecek. THY DIŞ HATLAR Türk Hava Yollan'nın dış hat bilet ücretleri de, 1 nisandan itibaren yüzde 3 ile 7 oranında artıyor. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanltğı 'na bağlı öğretmenlerin eş durumundan nakilleri, 1984 atama dönemi başlangıcı olan mayıs ayı içinde yapılacak. Yetkililer, 1983 atama döneminin sonu olan 130 ocak tarihleri arasında 3 binin üzerinde öğretmenin eş durumundan nakillerinin yapıldığını bildirdiler. Merkez Ajans'ta görev almak isteyenler için Yüksek okul veya kolej mezunu, çok iyi İngilızce bilen, on panmak sen daktılo yazabilen, temsil yeteneğine sahip ve deneyimli, Ankara2. Kltap Fuarında Hil Yayın biriminde imzagünleri 30 Mart Anıl Çeçen 31 Mart Emre Kongar 1 Nisan Haluk Gerger Gündüz Ökçün 4 Nisan İlber Ortaylı 5 Nisan Osman Ulagay 6 Nisan Cengiz Çandar 7 Nisan Atillâ Dorsay 8 Nisan Türker Alkan İrr İmza günleri 14.0019.00 arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sergi salonlanndadır. yönetici sekreteri En az 3 yıl ajans deneyimli medya yönetmeni Çok iyi İngilızce bilen, reklam ajansı deneyimli, mesleğinde karariı metin yazarları En az 3 yıl ajans deneyimli grafikerler ve uygulayıcılar aranmaktadır. İlgilenenlerin 9.4 1984 tarihine kadar özgeçmişlerinı ıçeren bir mektupla aşağıdakı adrese başvurmalannı ncaedenz Başvuaılargızlı tutulacaktır. hil yayın Kaza en pahalı cezadır Turfcıye Trafik Kazatarmı Önl«mc Oetneği MERKEZ AJANS REKLAM HİZMETLERİ AS. Kitaplar, Okurlar, Yazarlar tekrar buluşuyorlar. Büvukdere Cad No: 93 Uçyol Mevkıı Maslaklstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog