Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

29 KASIM 1982 Cumhuriyet 13 1. AmatÖr Lig'de sis bazı maçlarm oynanmasını engelledî... Spor Servisi 1. Amatör Lige 4 grupta yapılan 16 karşılaşma ile devam edıldi. TOE yı yenen Paşabahçe yenıden lıderlıği yakaladı. A grubunda Kuştepa ile berabere kalan Mu radiye, ou haftadan yengıyle çıkan Sakarya'yı ardına aldı. C grubunda Taçspor'u da yenen. Karagücü şampiyonluk yolunda etrun adıralarla ilerliyor C grubunda Cerrahpaşa liderlığını sürdürürken, Kalesporla berabera kalarak onemll bir puan kaybeden Yeldeğırmeni, rakıb'ne yenilgiden başka sonug verei ılk takım oldu. Şampiyon adayı Bozkurt farklı yenildi: 3 0 Sakarya: Çetin (7) Hakan (6), Eıdener (7), Taner (6), Melıü (6j Cemal (5), Ertan (4), M. Alt (5), Engin (7) . Paruk (8), Ercan (6) (Eıgun 5). Ümranlje: Hasret (4) Ergun (5), Yumaz (5), Bırtan (5), Ercu (7) tbrahlm (6), Cıhat (6), Aydm (5) Muhlttin (6), Selım (6), Abdülgaffar (8) Goller Faruk (Dk. 10), Ergun (Dk. 85) San Kart: Hasret (Dk. 16), Taner (DK. 44) Kırnuzı Kart: Birtan (Dk 30) GURCAN BİLGİÇ <7), TTğur (5), Turgay (5). SU nan (5) Ferıdun (7), Turgay (7), Fethi (7) Tamer (5), Onur (7), Hıkmet (5) K. Tepe. Nazım (7) , Mehmet (7), zumre (7), Salim (5), Süleyman (5) Cengız (7), Sefer (5), Yener (6) Ahmet (5), Mumın (5>, Tamer (5) lalettin (S), Ahmet (5) Gol: Ender (Dk. 10) Hakemler A îhsan Akat (7), Hasan Barak (6), Ahmet Demır (6) K. Gucü: Ahmet (7) Süreyya (5), Recep (7), Ergani (7), Kenan (7) Metın (6), Cumhur (7), Nıdai (5) • Faruk (5), En Kuruçeşme : 1 der (7), Kenan (3) Taçspor: Hakan (5) , Rıdvan Levent : 0 (5), Halıl (7), Ahmet (5), Za K. Çeşme. ŞükrU (5) . Ergun fer (7) • Hüsamettın (7), Bırol (6), Cemal (5), Selahattın (6), (7), Alı (5) Muammer (4), Ce Serdar (5), Nadl (6) « Abdullan (6), Tanju (6), Kadn (7) Meo met (6), Sabit (7) Levent: Ahmet (5) • K. Kenan (5), B, Kenan (4), Ercan (6), Erdogan (5) • Mustafa (6), Fevzi (5), Güneş (6) • Metın (5), Halil (S), Münür (6) Gollen Sabit (Dk. 72) Karagücü Taçspor : 1 : 0 Stad Vefa Hakemler: Cahlt TUrkut (7), îsmall işık (7), Sencer Akanay (7) Sakarya Ümraniye : 2 : 0 Hakemler: Sezaı Temel (5), Hasan Barak (5), Ahmet Demır (5) Muradiye: Tuluğ (7) . Tuncay Muradiye Kuştepe : 0 : 0 T. Bağu Cengiz (8 ) Selahattin (5), Mustafa (5), Hüseyın (7), îlhan I (7) îlhan II (5), Cemal (7), Süleyman (7) <• Metın (5), Altan (7), Barbaros (8) Otomarsan: Ekrera (3) Mustafa (5), Avnl (4), Ayhan (4), Mehmet (5) Hasan (5), Ünal (5), Şenol (3) Cahit (7). A1J (5), Kenan (5) Goller: Barbaros (Dk. 58), C v hıt (Dk. 66), Cemal (Dk. 83) CEM YARKIN Tunusbag\ Otomarsan : 2 : 1 PUAN DURUMLARI A GBUBU Muradlya 13 Sakarya 13 Cankurt. M. Koy Ortakoy Umranlye Levent Kuştepe Kuruçeşme 13 Çırçır 12 B GRUBU P Bahçe 11 DıUiutaş 11 Kadırga 11 G. O Paşa 10 T.O.E 12 12 Feriköy 12 Çapa 12 Bakırköy ÎTÜ C GRUBU Karaşücü 12 A Hısarı ıl VefaSımtel 11 Taçspor 12 Z Eurnu Vardar 12 Şışlı Beylerbejri 11 11 1 1 2 2 3 5 4 6 6 7 1 1 3 3 5 4 5 5 5 0 3 3 4 3 5 4 5 2 4 4 3 3 4 4 4 10 7 4 3 4 3 1 2 2 1 5 6 7 4 6 8 5 4 5 17 6 16 7 14 8 17 13 9 11 14 12 11 15 5 13 11 18 920 15 14 11 8 14 11 10 7 8 22 15 12 12 10 10 6 7 4 20 25 18 14 11 20 17 14 3 19 18 17 17 13 11 11 9 8 6 16 16 13 11 10 10 9 9 8 21 13 i3 12 12 10 8 8 5 17 13 13 13 13 13 11 11 1 19 14 13 12 12 10 9 8 7 18 14 14 14 13 10 9 7 7 Yanşlar sırasında ateşle kaph çemberden ceçerken, yanan fiemberie birliîrt» düşen spoRm tsmet Saglam kazadan ufak \Miklarla kurtuldu(Fotoğraf: THA Uğur GUNYÜZ) Burhan Felek Taekwondo yarısması sonuçlandı.... a 8 9 8 8 14 15 14 12 10 3 10 8 10 10 13 11 16 11 8 16 14 11 10 15 10 8 41 7 16 12 5 7 6 11 11 15 3 13 10 13 9 17 16 14 16 İTÜ: Hasan (5) Gürol (6), Rüştü (5), Murat (6), Ertan (7) . F&2Ü (7), Ahmet (5), Alpaslan (7) Nadı (5), Salih (6), Nurdoğan (5) Dikıutaş: Kenan (4) • Coskun (6), Okan (5), Şeref (6), Anl (5) Kubüay (7), Ismaü (7), Gurol (5) ömer (6), Metın (6), Hüseyin (5) GoUer: îsmaü (Dk. 44), Faalı (Dk. 57) İ.T.Ü. Dikilitaş : 1 : 1 SporSergi ve bir Taekwondocu yanma tehlikesi geçirdi Vural AHI Yarı yarıya dolan Spor Bergi Sarayı Salonu'nun çağdaş arenasmda gladyatorlere ozgü amansız bir savaşın hejecanı izleyicılerl etkilerken, Taekwondoculara glydırilen Safe Card (koruyucu giysi) yarısmacılann muJıış yumruk ve tekmelenne karşı korıyucu ödevini görerek çağımız sporunda ınsanca yaldasımm da öneminl belirlıyordu. Dün Spor ve Sergi Sarayı çok renkli, çok heyecanh ve de kcrkulu sahnelere büründü Spor salonunda öeğil de, sariki bir stüdyonun film setmda eamrdı insan kendinl.. Flnal lîarşılaşmalan arasında düzenlenen özel gosterilerde Taekwondocu îsmet Sağlam alev çemberinöen lunş Sçln geçmek lsterken, çernbere takılıp alevler içinde kaldı. Kendlslni arkadaşlan ve hakem heyetmden kışıler yanmaktan zor kurtardılar. Alevler içindeki çember yere yıkılarak Sjjor ve Sergi Sarayı'nda yangm tehlikesi yarattı. Bu arada parkelerin bir bölümü de zarar gördü. Tehlıke çabuk onlendi. ÇeşitU ödüllerin dağıldığı final karşılaşmalarmda odülleri Ismet Ira7, Cıhat Uskan, Hakkı Koşar ve Vedat Karadoğan verdüer. Final karşılaşmaları sonunda şu spocular başarılı oldular: BAYANLAR: 40 kiîo* Gülizar Topcam (Ankara), 44 kılo Serpıl örpk (Istanbul) 48 kılo* Ten nur Yerlısu (Istanbul). 52 kılo Kurten Yalçınkaya (tstanbul), 57 kılo Fılıa Bardakçı (Istanbul), 62 kılo Sema K.aya (Ankara), Artı 67 kılo Azimet Kurt (îstanbul). ERKEKLER: 48 kilo Yaşar Dönmea (Kaysen), 52 kılo: Uğur EvBayanlann karşılaşnun oldukça aert re çekljmeU (Fotoğraf: Ender ERKEK) ren (Malatya), 5 «Bdlo: Pa^ tıh önder (Ankara), 60 kU lo: Noyan Sağnak (Malabya), 84 kılo Yalçm Ece (îstanbul), Artı 8 4kilo: Nadiı Güler (Kocaeli). Fînal karşılaşmalan sırasında yapıîan öncî gos teride tsmet Sağlam ateş çemberi ile düşünce yanmaktan güç kurtarıldı.. Parkelerin yandığı olayda yangın kısa sürede söndürüldü.. ıı Carmultı 11 D GRUBU C Paşa 12 Y Değırm. 12 K Ayasof 11 Otomarsan 12 Bozkurt 11 Çelıkspor 12 Yoncas 11 12 T Bagı 11 Kalespor E GRUBU O Meydaru 1 Yücespor 12 12 DSÎ 11 Maltepes T Tayfun 11 11 G Paşa S Sirkecı 12 11 Ramt 12 Haliç F GRUBU B Paşa 11 Y S Seliın 12 K GOmrük 11 Yakacık 12 11 G Saray 12 Nişantaşı 12 Gurzafer 12 Profilo 11 Yalova G GRUBU Kuçükkby 12 Maltepe G. 11 Sefakov 12 SoŞanlık 12 Sumerspor 12 Dcmırspor 11 Cıbali 12 D Şafaka 11 Telsızspor 11 H GRUBU Tekel 12 K Pazar 12 ÎETT Selarnsız Kartal A'tmay Sanyer B Başı S Tepo M. Koy: t r k a n (7) Ahmet (6), Ahmet I I (6), Ayhan (6), Osman (6) . Ümit (7), Şenol (6), Kâşif (6) Uğur (5), Alp (6), Şener (6) Ortakoy: Tayfun (7) Osman (6), Mümin (7), Osman II (6), Turan (6) gemih (7), Ertan (6), Turgut (5) . Şaban (5), Hasan (6), Bektas (5) M. Köy Ortaköj : 0 : 0 Sakarya Ümraniye'yi yenerken aorlanmadu 0 23 2 15 2 11 3 9 2 9 2 4 5 8 5 4 6 8 3 2 2 3 7 7 8 18 15 16 14 13 8 10 9 Eltopunda Vefa Simtel yeııildî HAKEMLER: Nihat Baloğlu (6), t Hakkı Korkmaz (6) ÇUKOBİRLÎK: Paıtth (6), M Ali (5), Kamil (6), Ferhat (6), Metin (6), tbrahim (6), Osman (6) VEFA SİMTEL: Cüneyt (4). Kemal (5), Rıza (5), Ercan (4), Şukrü (6), Korhan (5), Ekmel (6) Şişli: Nurcan (6) • Rarkın (6), I d n s (6), Halım (7), Nurali (6) . Aram (7), Süha (6), Muzafler (6) Engin (7), Istapaa (6), Nac! (6) Vardan Ahmet (0) • Turgay (6), Sami (4), HaUm (7), Savaş (6) îsmet (6), Atillft (6), Celal (7) a Naıra (7), Cevdet (6), Erdınç (7) Şişü Vardar : 0 : 0 Çukobirlik Vefa Simtel : 25 : 21 ADANA, (a.a.) Deplasman Iı Türkıye 1. lıgi hentbol karşılaşmasında Çukobirlik, rakibı Vefa Simtel'i 2521 yendi. Çekişmeli geçon karsüaşmanın ilk yarısınt Çukobirlik 127 önde kapadı. îkinci yarıda da Usttin görünen Çukobirlik, karşüaşmadan 2521 galıp ayrıldı GUnün ota ki maçında îst Bnk. Kılıçoğlu'nu 3419 yendi. Y. Değirraeni: Erol (6) Bülent (6), Güngör (6), Firuzan (6), Levent (7) , Metm I (7), Metin I I (6) , Semıh (7), Zafer (6), Coşkun (6) K Spor: Şeref (6) Alaattın (7), Erkan (6), Muzaffer (6), Bırol (7) Hüseyın (6), Ramız (7), Mustafa (6) Muhıttın (6), Baci (6), Yaşar (7) Yeldeğirmeni Kalespor ı 0 : 0 2 3 2 5 5 4 5 9 2 18 8 17 20 14 10 9 15 9 15 7 8 9 6 9 17 16 18 26 16 13 15 10 10 9 S 2 Altınyurt ve Karsıyaka yarı finale çıkamadı S. KARADENİZSPOR : S ALTINYUKT : 0 Hakemler: Atilla Bostancıo*lu (6). özdemır Gozuodlu (6), Sakarya Karadenizspor: Ismet (8), tbrahim (8), Serdar (7), Ahmet (7), Ayhan (7), Yaşar (7), Bülent (6) Altınynrt: E?ref (6). Saygun (6), Kenan (6), Muhammet (5), Mehmet (7), Cem (6), Ugur (5), Serkan (5) Setler: 157, 1513. 1614 KOLEJJ » PETROLOFtS : X Hakemier: Haluk Tuncay (7), Tımcer Orhan (7) Kolej Sedat (7), Hikmet (6), Levent (7), Levent (6), Alı Aydm (6), Yavuz (8), Sınan (7), HUseyin (6) Petrolofıs Bahadir (6), Ercuznent (5), Mecıt (5), Yusuf (6), Mustafa (7), Sedat (7), OJu'han (6) Setler: 157, 715, 1510, lr513 Karsıyaka elendı Böylece (C) grubundan Sakarya Karadenızsraor, Petrolofis ve Kolep (B) grubundan da Sılahh Kuvvetler gucü Taçspor ve Makospor yan finale çıktılar. Gunün dığer maomda SK. Gucu Taçspor'u 30, Mako' da Karsıyaka yı 31 yendi. 1 2 1 2 4 3 5 7 7 19 14 12 13 17 10 13 11 11 12 16 11 16 6 15 9 14 16 11 11 10 16 8 15 6 22 5 Şiie liginde G. Birligi lider ŞÎLE, (Cmnhurlyet) Şüe llgl ilk yarısı sonuçlandı 16 hafta sürecek olan hgde 8 haftadan sonra, puan durumlan şöyleG Birliğl 7 maçta 11 puanla llder, Demirspor aynı puan ve averajla ıkinci Şılespor 10 puanla UçünrU durumda. Yeşim BİLGE (C) ve (D) gruplannda düşen takımlar bellı oldu Altmyurt Sakarya Karadenızspor'a 30 yenılüıce gruptan duştu Sakarya Karadenızspor ıse bu grubun birincısı olarak durumunu korudu (D) grubunda da Masa tenissnde Aleksandridis üçüncü oldu Spor Servfei Burhan Felek Kapalı Spor Salonu'nda iki gündur devam eden Bölgelerarası En lyi 12'ler Tenis Şampıyonası dün yapılan müsabakalarla sonuçlandı. Sonuçlar şovle* ERKEKLER: 1 GUrhan Yaldız (Istanbul • Fenerbahçe), 2 Oktay Çımen (Istanbul Beyoğluspor), 3 Vasıl Aleksandrıdıs (Istanbul). KIZLAR: 1 Kadrıye Povraz oğlu (Eskışehır), 2 Selda Doğan (Konya), 3 Vüdan Karakaş (Eskışehir). Voleyboîda Beykoz llder BEYKOZ MALTEPE BEYKOZ: Samı (7), Erol (6;, Ufuk (6), Mehmet (5), Naıl (5), Fıkret (6), Kemal (5), Derya (?) Serdar OLCA Istanbul Voleybol Lıgı'nde Beykoz Maltepe yı yenerken zorlanmadı 30 Zır\e Sdvaşımı veren Beykoz bu galıbıyetle maç î&7lası olarak hgde Iıder duruma geçti MALTEPE: Hüseyın (4), Ergün (3), Güven (3), Mustafa (3), Mehm°t (4) OLtay (6) hETLER: 15/9, 15/7, 15/10 KOPESMHAG BOKS TÖRMUVASSNDA EYÜP CÂM ALTIN MADALYA ALDJ KOPHENAG, (THA) 11 ül. kerun katüdığı Kophenag turnuvasında Türk boksoıu Eyüp Can fınalde Ingıhz rakıbını yenerek altın madalya aldı. Maçm daha başmdan ıtıbaren çıkardığı çuzel ovunu ile gO2 dolduran Eyup, çıkardıgı sert sag vumruklan ıle de has rmnı yordıı Can 'i raundun so nunda rakıbını >ere indıreb'l di Rakibı Ingilız boksbr avaga kalkatnldıŞi zaman maç «o na erdı Türk boksoru Eyüo Can maçı 50 sayı ıle kazandı. 51 küoda altm madalyayı Türk boksöril alırken gümüş madalyayı ngiltere 1982 şampıyonu Francıs Racken, Bıonz madalyayı ıse Avusturvalı Hans Kermann Lieber aldı. Fenerbahçe Tıabzon Beşiktaş Bursasnor Adanaspor Sarıver Altay Sakarya Ankaro^ücü G Saray Samsun Kocaeli G Antep Mer Id. Y. Boluspor Antalva Zonguldak Adana D S Karşıyaka Goztepe Aydın Uşak Esk S G Birligi Tokat Sebat G V. Simtel Alibeykby P. Bahçe: Mehmet (6) Alp (6), Eıfat (7), Ramazan (6), Lütfü (6) ömer (6), Mehmet (6), Yusuf (7) „ Aydm (6), Ibrahim (6), Oktan (5) T O E . : Kemal (7) Yusuf (6), Mehmst (7), Yaşar (6), Hergü (6) Tulgay (6), Alı (7), Volkan (6) Muzaffer (7), Ayhan (ö), Adnan (6) Goller: Ayhan (Dk 47), ömer (Dk. 50), Yusuî (Dk 81» CENGİZ SVVAŞKAN 1. Amatör Iigl'nde toplu sonurîar soyle: Cankurtaran Çırçır Tehlr, Ferıkoy Kadırga 0 2, Çapa Bahrkoy 0 0, Zeytmburnu Camaltı 1 0, Beylerbeyı V Simtel 00, Bozkurt Yon caspor 03, Cerrahpaşa Çelıkspor 21. AMATÖR GENÇLER: Yıldız &elimıye 10, Tuzla Tunaspor. 11, Yeşilkoy Kulturspor 10, Zeyrek Topkapı 11, A Ordu Avcılir 1 4, Kumkapı Zara Beyogluspir 2 1, Yijlaspor Yıldınm g e ^ 01, Madenspor Çınarspor Tehır, Çıksalm Alemdar Tehır, Kartaltepe K. ^•nan 50, Ferah Aksaray 2 1 Kaynarca Doğangunes 0 0, Yam^nspor Fmdıklı 2 0, A Teosi Çubuklu 20, B Yeruçarşı M .Sman: 10. YILDIZLARlst Soor Kuştepe 54 (p^naltılarla), Alemdar P. Bahçe 12 (bu iki maçm galinleri Kırmızı Grubun şampıyonlı^u içın oynayacaklar), Y. Dırek B Beyı 10, Örnekspor Sanyer 21, K Spor A Hısarı 2 2, Sefakoy SultanteiDe 1 0 PROFESYONEL GENÇLER: D Pasa G Sarav 0 2, Ah îey'ioy K Gumruk 11, IIisWy Beykoz. 04, Anadolu K Paşa 3 I. P. Bahçe T.O.E. : 2 : 1 Lider Karagumrük deplasmanda gaîip Tekirdağ Galata 0 0 Yedikule Feriköy 1 1 Gürcan BİLGİÇ Karagürnrüktln liderllğini sürdürduğü 2. lig A Brubunda düşmemek için mücadele veren Yedikule İle Ferıkdy yenişemedl: 11 Maça hızlı başlayan takun Yedikule idi Istikrarh ataklar la goı arayan Yedıkulelıler daha oyunun başında Kole kavuştular. Sağ taraftan ortalanan topa kalecl Rıfat'la Turgay bir lıkte çıktılar. Rıfat'm yumrukladığı top Ünal'ın onüne düştü. Aşırtma bir vuruş ilk yannın skorunu belli etti: 10. îkind yan Feriköy mağlubiyetın verdıği hırsla bastırdt. Kendi alanlannda bu atakları önlemeye çalışan Yedıkule taHakemler: Mehmet Olgun (8), Burhan Erozen (8), Metm Burhan (8) Tekirdağ: Mehmet (5) Navı (5), B Ahmet (6). Mehmet (4), K Ahmet (6) Burhan (4) (Faik 7), Tayfun (4), Seîım (6), Hasan (6) Arif (7), Gürol (5) Galata: Cihat (5) Feridun (6), Hasan (8), Osman (6), Refık (6) TandoÇan (6), K. Burhan (8), Şenol (6), Sabahattın (6), B. Burhan (S), Orhan (6) Hakemler: Cihat Tayfur (6), Kemal Yereşen (6), Selahattin PıUcu (6) Yedikule: Mustafa (6) Ka nan (6), îsmaıl (4), Metin (5), Alpaslan (6) Günaydın (6), Rafl ı5). Ünal (6) Turgay (6), Soner (4), Osman (5) Ferikoy: Rıfat (4) Yusuf (4), Arıf (5), Sedat (6), Saadet (5) Irfan (4), Cezmi (6), Ferafettin (4) Azimet (6), Mustafa (5), Selahattin (6) (Ar raağan 6) Golleı: Ünal (Dk 4), Armağan (Dk. 82) kımı, İlk ciddl tehlıkeyl 55. dakikada geçirdi Sa.tdan gelen topu onsekız tıstunde yakaîayan Azimet sert vurdu. Şut gü nün başarlı ismi Mustafa'dan dısan çıktı. Ard aıda gelen ataklar sonunda Fenkoy'ün golü geldi Sağdan gelen bir atakla ton altı pas uzerırde sekıp Ar mağan'ın onune peldı Armağan yerden bir vunışla Mustafa"yı avladı 11 Bu andan sonra yapılan ataklar sonuç vermejınce maç berabere bıttı. Toplu sonuçlar Yedikule Feriköy : 11 Ankara D S Karabuk • 10 21 Şekerspor Esk. D S Lüîeburgaz Karagüınruk 0 1 Edırne S. Istanbul S • 20 Tekirdağ . Galata • 00 o1 Bandırma Altınordu Aydm Uşak : 30 Isparta MuŞla : 31 Esk. S. G. Bırhgi : 11 Amasya Petrolofıs : 2 2 Kayseri Konya Ereîli : 00 Kırşehir Kınkkala • 11 Konya • KUtahya 0 0 tskenderıın . Sıvas : 20 Tokat Sebat G : 20 Urfa Gıresun : 21 Tarsus Id Y. Ceyhan 10 Rıze Ordu 1 0 Erzurum . Malatya 10 Erzıncan Hatay 22 Diyarbakır Mardln 10 Çanakkale Manısa : 01 Yeşılova . Balıkesır : 11 Tire Derızli 01 Burdur Izmırspor 01 Liseler ve Hkokuüararası kros yansları yapıidı iu (Bitştarafı 12 sa>fada) icmde jere auşuıulunce hakcm Sadık Deda once maçı bi tırıyor sonra da topu penaltı noktasma getıriyor Topun başmda ilk ıki penaltının k?hra manı Rasitn var Ama Nccdet de penaltıya talip olduğunu bellı edıyor Rasım, takım ar kadasını razı etmeye çahşnor Ama seyircı ae NCcdet'i ıste yınce Rasım'ın cüm çabalan bo şa gıdıyor. Bu lutboıcunun atı şnda da Reco ba^arılı Gsrçı donen topu Necdet tamamlıyor ama gol geçerli değıl. Çünku maç bıtmlş... BURSA (THA) Ojak Re nault basketbol kulübünün dü zenledığı dortlü basketbol tur nmasırun son gününde üçüncü takımı belirleyecek karşılaşma da Efes Pılsen Galatasaray ö nünde Amerikalı oyuncuları Yarbroughs'un hakemler tarafından bir maç önce oyundan stıldığı gerekçesıyle oynatılma ması Uzerine sahadan çekıldı. Efes G. Saray önünde sahadan çekildi Toîo sonııçSan 1 1 • 1 2 . 0 : 1 1 • 1 2 . 2 : 1 :0 : 1 :0 Diskalifiye edilen yarışmacı itiraz ediııce iîdnçi sayıldı Spor Servısl Geleneksel Gazıosmanpasa Kavmakamlık ko<usu dun japıldı Istanbul ^lehzm Aıanı Selahattin Yıl dızm hiberı geç ^ansıtması nedenı ıle yanynalara çok sayıda atlet katılamadı Gaziosmanpaşa k?j"makamı Guven öz bay da yanşlarm yapıldıgını an cak yanşma günü öğrendiğıru belırttı Ote yandan Gaziosman paşa Imam Hatıp Lısesı ogren cılerinden Mustafa Aslan ikıncı olduğu yanşta numarasız koştu*u gerekçesi ıle dıskalıfı ve edıldı Ancak, ızleMCilerın olavı protesto etmesinden sonra Aslan'ın ıkıncılığı geçerli sa yıldı. Alınan sonuçlar şö\le: 2000 metro kızlar: 1 Semra Gcçer rpevne Lisesi). 2 GU ler Taneı (Plevne iasesı), 3 Emlne Karaman (Vefa Poyraz Lısesı), 3000 metre erkekler: 1 Erol Menteş (Kuçükkov Imam Hatıp Lısesı) 2 Ad nan Erdem (Plevne Lısesı) 3 Seîcan Goktaş (Plevne Lısesı) 4000 metre büyuk erkekler: 1 Sa'ıet Karaman (Plevne Lisesi) A Mustafa Aslan (G. O Tışa İmam Hafap Lisesi) * Bırol Aytaş (Plevne Ljsesı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog